Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-23 nr. 3191

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Justinas Marcinkevičius.
NAKTĮ UŽKLUPTAS ŽAIBO
15
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
DRĄSIOS ŠALIES STRATEGIJOS IR ŠVENTĖS
1
• Astrida Petraitytė.
NETAKTIŠKAS APJAKĖLĖS RETORINIS KLAUSIMASA
1

POEZIJOS PAVASARIS 
• Benediktas Januševičius.
POEZIJOS PAVASARIO PRADŽIOS PUOKŠTĖ
4
• Benediktas Januševičius.
DU „POEZIJOS PAVASARIO“ PRISTATYMAI PIRMADIENĮ
• Benediktas Januševičius.
PIRMASIS, PENKIOLIKTASIS PAVASAR(ĖL)IS PAJIESYJE
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 20081
• MOKSLEIVIŲ POEZIJOS SKAITYMAI „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“
• DU APUOKU

KNYGOS 
• LIETUVIŲ KALBOS ENCIKLOPEDIJA
• „ŽEMAIČIŲ DZŪKAI: TEKSTAI SU KOMENTARAIS“
• „DUONA LIETUVIŲ BUITYJE IR PAPROČIUOSE“2
• „SENOVĖS LIETUVIŲ MITOLOGIJA IR RELIGIJA“
• Vaiva Žiauberienė.
TRYS DIDŽIOSIOS MARCINO ŚWIETLICKIO SILPNYBĖS
• (PA)SKAITINIAI2
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Marius Kraptavičius.
SU ALIODIJA RUZGAITE – JOS LAISVĖS ALĖJOMIS
2

KINAS 
• Barbara Gruszka-Zych.
GYVENIMAS NEPRIVALO BŪTI PATOGUS

MUZIKA 
• MUZIKOS KOMPONAVIMO PRINCIPAI: MUZIKOS ARCHETIPAI

DAILĖ 
• Arūnas Uogintas.
V BERLYNO ŠIUOLAIKINIO MENO BIENALĖ SKULPTŪRŲ PARKO PARADOKSAI
5
• Ona Gaidamavičiūtė.
MIRĘ, BET GYVI: ŠAMANAS IR TANAKA
3

POEZIJA 
 EUGENIJUS IGNATAVIČIUS 3

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
SPIRITIZMO SEANSAS
3

VERTIMAI 
• Marguerite Yourcenar.
KORNELIJAUS BERGO LIŪDESYS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Jelena Šalaj.
„NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS ’08“: TENDENCIJOS IR IŠIMTYS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mindaugas Peleckis.
KOMPOZITORIUI RAIMONDUI RAŠPOLIAUSKUI SVARBIAUSIA – TYROS VAIKO AKYS
1
• SKELBIAMAS 2008-ŲJŲ EUROPOS KULTŪRŲ DIALOGO METŲ JAUNŲ ŽURNALISTŲ KONKURSAS

KRONIKA 
• PRAMOGŲ METAS
• KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ DĖL BALTŲ KULTŪROS SKYRIAUS IŠLAIKYMO,1
• JURGIS (GEORGIJUS) BIALOBŽESKIS 1938 05 12–2008 05 151
• AKCIJA „TEATRAS – VAIKAMS“

DE PROFUNDIS 
• Egidijus Jurgelionis.
KAREIVIO GRAFOMANO LAIŠKAS MAMAI
4
• RES LUDENTES/ŽAIDŽIANTYS DAIKTAI
• ARTŪRAS LIUTVINAS2

POEZIJA

EUGENIJUS IGNATAVIČIUS

[skaityti komentarus]


Nepagaunami vagys


Mūsų namus kažkas nuolat apkrausto,
Nors įtaisėme plieno duris keturgubais užraktais,
Ir įstatėme langus dvigubo stiklo
Su išsiurbtu oru ir stebėjimo kamerom,
Jie vis tiek, nežinia kokiu būdu,
Į namus vidun prasibrauna.
Įsitaiso tylom, tarsi pelės
Grūdų pripilto aruodo dugne,
Ir vienas po kito dingsta daiktai;
Išnyksta ir dyla lėtai, nejučia.
Nepastebimai, lyg mėnulio delčia.
Vietoj jų atsiranda nauji daiktai ir žmonės.
Nors gyvenam penktajam aukšte,
Apie langus, balkonų briaunom
Dieną ir naktį slankioja kažkas
Ir dairosi mūsų gyvenimo,
Nuolat tyko ką nors nugvembti.
Vieną vasarį jie pavogė tėvą,
O sugrįžę atgal, biržely išviliojo motulę.
Veltui skelbėme paieškas per radiją ir televiziją,
Žyniai ir pėdsekiai šunys neaptiko jokių ženklų:
Pėdų, brydės per pievą ar dangų.
Kitą rytmetį žiūrim – vaikai įaugę į mūsų rūbus,
Jų pėdos pripildę batus, galvos – skrybėles;
Mums belikę ant kūno vieni marškiniai,
Skirti išeigai, gėdai pridengti.
O anapus langų jie vis vien nenurimsta:
Naktimis pasikrovę maišus
Tempia į nežinią turto likučius
Ir išvydę, kad jau nebeliko ko glemžti,
Pakėlę iš lovos patį tave, vienmnarškinį ir basą,
Išsineša lauk, ir, užvožę ištuštintos skrynios dugnu,
Nutempia į aukštą kalnelį po medžiais;
Apmėtę grumstais sunkiais, užverčia žemėm,
O pėdas užžarsto smėliu.

Vilnius, 2003 04 17

* * *


Jonei

Iš nueito tako dulkių,
Gėlėse įsigėrusių žvilgsnių,
Sekmadienių tylos
Ir pokalbių be žodžių
Gonkose vakarais,
Gurkšnojant vyną;
Degančios žvakės
Atšvaitų stiklo taurėse;
Anapus Daumanto kalvų
Nematomais plentais
Į tamsą neriančių šviesų,
Tyliau nei angelo sparnai
Šnopuojančios sode nakties
Ir apynių kvepėjimo pastogėje –
Iš tūkstančių laimės blyksnių
Pabertų mėnesienos sniege,
Auksinėse ostijose,
Bažnyčių marmure;
Sutrupėjusio gyvasties siūlo
Ir ilgesio metų –
Suverpęs į kamuolius
Minkštus, kaip debesys,
Išausiu didelę drobę
Ir pasiūdinsiu suknią
Mėlynesnę už dangų,
Kad nepastebėta galėtum
Prasmukt Amžinybės vartus
Ir slapta aplankyti
Tebelaukiantį
Už stalo
Prie lango į upę –
Tuščia kėdė,
Tuščiai tebeplaukia Nėris–
Nėra kam gėrėtis
Grimstančiom tūtom vargonų –
Šviesos peteliškių
Virpėjimu upės dugne...
Tarp Jokūbo bokštų
Sužibus žvaigždė –
Gal čia tu? Kažką lyg sakai –
Negirdžiu. Nusileisk
Ant smaigalio kryžiaus –
Kuosa pavasario vėjuje.
Kančių prisigėrusia siena
Balsą maldom atkartok –
O,Viešpatie, lašą gyvenimo–
Dar... blaškeis netikėdama,
Kad po kojom jau veriasi žemė,
O šventovės kriauklėj
Miega užmūrytas Dievas.

Vilnius, 2006 08 31

* * *


Paskutinę vasaros naktį
Po rugpjūčio dangum
Paskutiniai žaibai.
Alksnių tyli juoduma –
Paskutinį akordą žiogai
Baigė griežti.
Nežinau akimirkos vardo –
Palaima besotė...
Pakrančių švelnumas,
Kaip dvelksmas rudens,
Įsipynęs į plaukus.
Vien begarsė kaitra,
Kaip žaibo tiesa –
Elektra.
Akimirkos skrydžiui
Pakilo ir dingo
Žali ir geltoni,
It plaštakių sparnai,
Suplazdėję skliaute tuoj užgeso.
Amžinybės šviesa,
Paženklinus mudviejų veidus,
Išsiliejo tamsa,
Tarsi plūstąs į burną
Šventosios vanduo.
Nematoma deivė
Žaibų kraitele
Nešina iš vasaros sodų,
Nuėjo.
Du benamiai vaikai
Ant smėlio rupaus
Įsispyrę į pėdas gandrų
Lūkuriavo,
Kol žaibas kardu
Dangų žemei atvers,
Atsitrenkęs į mirštančios
Vasaros naktį.

Niūronys, 1979 08 29

* * *


Plaukia gyvenimas
Nesustabdoma juosta
Spalvota, juoda, balta.
Praeina pro šalį veidai –
Rankų paspaudimai
Jausmingi, tvirti:
Patikėti nori,
Sulaikyti, turėt...
Jie eina, gyvena ir plaukia
Kaip smėlis per dykumą,
Ar vanduo per akmenis
Pirštai atsileidžia –
Sauja tuščia.
Išsivaikščioja kraujas
Šimtais kapiliarų
Liūdnai gūžiasi delnas,
Ieškodamas vėstančio
Tavo šešėlio.

* * *


Žalios šviesos yra žalios;
Baltos lempos lai aptemsta –
Sušlavė lapus į krūvą
Rudeniniai vėjai.
Alavo dangus prakiuro,
Ten, kur tu stovėjai,
Nieko nebeliko – buvo...
Viskas – buvo, buvo...
Tu, akimirkos šešėli,
Pasitrauk į šalį.
Klevo lapų vėliavėlės
Paskutinės plaka.
Juodvarniai padangėj krankia
Ant mėnulio rankų.
Juoduoja pasaulio barniai
Po nakties padange.
Miega jau sparnai malūnų –
Liūdna, liūdna, liūdna...

1970 10 11

Seno našlio svaičiojimai


Kai Tu esi,
Man gera būti,
Apie Tave galvoti.
Naktį pabudus,
Ilgėtis ryto –
Iš sienų plūsta
Tavo šviesa.
Dangus kaip lukštas
Peleno pilko.
Miegantis miestas
Vėjų sūpuoklėm
Ošia po langu
Tavo sapnus.
Jau žadintuvas
Užsuktas kriokia,
Keldamas kūną;
Kliokia iš čiaupo
Ledo vanduo.
Kavos puodely
Verdantis gurkšnis
Gatvės šlavėjų
Kastuvai gurkši
Sapnus ir žvirgždą –
Į vieną duobę.
Anksti pakirdus,
Į darbo dieną,
Rytmečiui auštant,
Ángelė skreñda.
Ant upės kranto
Stypčioja kiras,
Po tavo širdį
Ángelė vaikšto
Basa lyg paukštis
Dievo lankoj.

Vilnius, 2007 01 25
 

Skaitytojų vertinimai


47024. vkl2008-05-26 07:36
Grazu

47086. Gražina :-) 2008-06-01 18:23
Sveikinu, Eugenijau, su nauja MŪZA! Kai žmogaus siela ne tuščia, kiekvienas jos pravėrimas - prasmingas.Proza,poezija ar dar kas nors - girdime!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 17 iš 17 
21:32:26 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba