Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-06-10 nr. 3335

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• AISTĖ SUNELAITYTĖ53
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

DATOS 
• ALDONA RUSECKAITĖ.
Prie Vytauto Mačernio jaunystės liečiantis...
6

BIRŽELIO 14-AJAI 
• VYTAUTAS NARBUTAS.
Žudydami kūną, jie dvasios nužudyti nepajėgė
7

KNYGOS 
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ.
Užtaisyta tyla
• NAUJOS KNYGOS1
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• RIČARDAS ŠILEIKA.
Alyvos žydėjo be panikos ir be pašalinių neigiamų poveikių
1

DRAMATURGIJA 
• TOMA GUDELYTĖ.
M. Ivaškevičiaus utopijos salos atradimas italų teatre
17

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Prielaida išlikti – atkaklus savarankiškas darbas
4

MUZIKA 
• „...visados bus užrašyta už garbę, ne už gėdą“

DAILĖ 
• DALIA VASILIŪNIENĖ.
Skaruliai. Mintys prie atverstos knygos

POEZIJA 
• MARIJA MACIJAUSKIENĖ4
• IEVA TOLEIKYTĖ2

PROZA 
• RIČARDAS KALYTIS.
Rėda
10
• MARIJA DJAČENKO.
Salvadoro erdvėlaivis
• MARIJA DJAČENKO.
Juodoji skylė

VERTIMAI 
• ALDO BUZZI.
Kiaušinis a la coque
3

(PA)SKAITINIAI 
 MARIUS PLEČKAITIS45

IN MEMORIAM 
• RIMANTAS ČERNIAUSKAS
1950 09 10 – 2011 06 01
1
• Mirė lietuvių literatūros vertėja į čekų kalbą
ALENA VLČKOVÁ
1

KRONIKA 
• ELVYRA MATVEIČIKIENĖ.
Dovanojo knygas savo krašto bibliotekoms

SKELBIMAI 
• A. Baranausko literatūrinė premija1

DE PROFUNDIS
„Visi rašytojai – šmėklos. Ką padarysi!“ Michel Schneider
 
• STASYS VYTAUTAS KARIGAILA.
Beribė barzda
• VYTAUTAS VARANIUS.
Dugnas
2
• SVAJŪNAS KUNCAITIS.
Magiškasis realizmas

(PA)SKAITINIAI

MARIUS PLEČKAITIS

[skaityti komentarus]
Chomsky N. HEGEMONIJA ARBA IŠLIKIMAS / AMERIKOS SIEKIS VIEŠPATAUTI PASAULYJE.
Iš anglų k. vertė Tomas Čiučelis.
Dailininkas Ramūnas Gilys.

– Kaunas: Kitos knygos, 2011.

UŽSIMERKTI IR SKAITYTI

Noamas Chomsky’s – filosofas kognityvistas, tarptautinės politikos komentatorius, bičas, verčiantis susimąstyti net akmenis ir amerikiečius, žmogus, skaitęs turbūt daugiau paskaitų nei Dievas angelams, išleidęs apie pusantro šimto knygų (sakyčiau, net nenormalu), kairiojo pusrutulio mąstytojas, negailestingas šių dienų imperijų ir korporacijų intelektualusis oponentas – baudėjas.

Noamo knygos vertimas „Hegemonija arba išlikimas / Amerikos siekis viešpatauti pasaulyje“, išleistas, žinoma, „Kitų knygų“ (daugiau leidyklų galėtų spjauti į romanus šeimininkėms ir kartais rinkai pateikti ką nors veriama), – tai raštai apie ekspansinę JAV užsienio politiką nuo Antrojo kvailojo karo iki šių dienų. Noamas Chomsky’s juose negaili savęs, citatų, išnašų ir gausybės politikos skerspjūvių.

Nori nenori, nejučiomis imi lyginti Noamą Chomsky su Naomi Klein, Slavojumi Žižeku, Johnu Perkinsu, Ryszardu Kapuszinskiu ir kitais, nes visi jie kalba daugmaž apie tą patį – apie besąlygišką JAV troškimą būti number one, bet kokia kaina ir bet kokiomis sąnaudomis. Noamo Chomskio išskirtinis bruožas –­ lėtas, bet nenukreivojantis dėstymas, demaskuojantis stilius ir ekonominės politikos įsisąmoninimas, kartais naujokams politikos komentatoriams kišantis koją.

Vis dėlto nesistebiu, kodėl Noamas prirašęs tiek daug knygų ir straipsnių –­ vyrukas mėgsta tempti ir išsiplėsti. Knygą pradėjau skaityti prieš porą mėnesių, bet numečiau dėl „gumos tempimo“. Neseniai grįžęs prie skaitymo, praverčiau nebaigtą skaityti vieną iš pirmųjų skyrių ir jau sėkmingiau pratęsiau yrimosi pro puslapius odisėją. Išvada – neversk skaitytojo žiovauti jau pradžioje, nes ne kiekvienas bus toks geras ir atlaidus ir grįš, tikėdamasis smagybių bent jau tolesnėje knygos dalyje.

Vienas įdomesnių skyrių – apie karinę Amerikos kosmoso pramonę. Siekdamos apeiti pasaulinį nusiginklavimą, Valstijos ne tik vetuoja pacifistinius protokolus, bet ir keliasi į artimąjį kosmosą bei siekia jį monopolizuoti. Priešraketinė gynyba būtų apeita iš už nugaros, ir vienas Dievas težino, už kokius pramanytus ar įvykdytus nusikaltimus sektų kosminės štatų bausmės. Aprašomi gerų septynerių metų senumo įvykiai, ko gero, jau nemažai pažengta JAV norėta kryptimi. Kas galėjo tai sustabdyti – rinkimai, JTO, pasaulinė krizė? Deja, kai pasaulio valdovų vaidmenį yra prisiėmę didieji pasaulio nelaimėliai, patenkama į savotišką užburtą ratą. Situacija panaši į peraugėlį molinėmis kojomis, norintį nugalėti 42,195 kilometro varžybose. Vienintelė galimybė tai padaryti –­ atsikratyti varžovų. Tai Noamas Chomsky’s ir nori parodyti: Amerika jausis gerai ir komfortabiliai tik tada, kai neturės bent kiek stipresnių konkurentų: Kinijos, Rusijos, vieningos Europos.

Atrodo, „Kitos knygos“ ant šios knygos pataupė: minkštas, greitai nusidėvintis viršelis, kurį puošia taip pat ne pats skoningiausias (re)produktas, necharizmatiškas išblyškęs popierius, elementarus šriftas… Dar ta nuobodoka pradžia, ir knygą daug kas puola nurašyti. Kad ir kaip ten būtų, skaitome juk ne dėl išorės, vaikinai? Ypač Noamu turime mėgautis užsimerkę ir dainuodami.
Rubavičius V. LIETUVA: KORUPCINĖ DEMOKRATIJA.
Dailininkai Daumantas Každailis, Ieva Každailienė.

– Kaunas: Kitos knygos, 2010.

VALIA NEIŠSISEMTI

2010 m. pabaigoje pasirodė dar viena Lietuvos politinį elitą (atleiskit, jei per gražiai pasakiau) kritikuojanti knygelė, apeliuojanti į nešvarią sąžinę, šaltus netikrus delnus ir konspiracinius manevrus. Jausdamas pagarbą Vytautui Rubavičiui, sakyčiau, kad tai – vis dėlto vienas silpnesnių mėginimų, pernelyg kvepiantis įprastu žurnalizmu ir kartojimusi.

Jei dar truputėlį anksčiau išleista Stasio Jakeliūno „Lietuvos krizės anatomija“ („Kitos knygos“, 2010) kvepėjo rimtu Lietuvos banko kriticizmu ir neatremiamais smūgiais jo valdybai, socialdemokratams, Lietuvos komerciniams bankams ir tam pačiam Kubiliui, tai V. Rubavičiaus „Lietuva: korupcinė demokratija“ naudotina tik kaip papildomas skaitalas, norint kai ką prisiminti ar užvertus Georges’o Bataille’o raštus.

Nesistengsiu paneigti šio Castor & Pollux pamąstymo: „Rubavičiaus knygoje mes pamatėme, ką per 20 metų sukūrė atkurtosios nepriklausomybės dizaineriai. Pamatėme tikrąją Lietuvą – autoritarinių partijų vadukų bei oligarchų nustekentą šalį, kurioje laisvė ir demokratija yra tik sudriskusios širmos, nebepaslepiančios baisios korupcijos, išnaudojimo, neteisybės ir nužmogėjimo. Dvigalvis neoliberalaus kapitalizmo monstras, prisidengęs laisvės ir demokratijos kaukėmis, Lietuvoje buvo sumontuotas per kelerius metus. Panašiai tiek užtruktų ir jo kapitalinis remontas. V. Rubavičiaus knyga gali pasitarnauti kaip šio monstro demontažo instrukcija.“

Deja, tų demontuotojų po nepriklausomybės atkūrimo buvo tikrai daug (tie patys Castor & Pollux), ir visi jie turėjo silpnybę kartotis, mažai ką nauja išrasdami ir besiteliuskuojantys savo pačių balose. Pavėluota ir knygą išleisti – galėjo ši kritinių straipsnių rinktinė pasirodyti prieš gerus metus. Tais, kiek sunkesniais laikais, knyga būtų turėjusi daugiau galimybių konkuruoti ir pakliūti galutiniam vartotojui – skaitytojui – į rankas.

„Lietuva: korupcinė demokratija“ išleista serijoje „Iš arčiau“. Serija taikyta į politiką ir ekonomiką, skandalus ir pinigus. Žodžiu, kiek dažnesniam skaitytojui. Juk vien iš Henry’o Millerio, J. G. Ballardo ar Richaro Gary Brautigano pardavimų nepragyvensi. Kartą, besisvečiuojant tarp šūsnies knygų, sandėlininkas ištraukė „Iš arčiau“ serijos veikalą „Gazpromas – rusų ginklas“ ir tarė man: „Nu va, čia normalesnė tokia.“ Paskui trumpai ir paniekinamai šnipštelėjo apie Bukowskio „Faktotumą“. Matyt, ten rado ką nors artima.

„Ši knyga – tai bandymas pasiaiškinti, kaip ir kodėl atgautos nepriklausomybės metais visos politinės jėgos kūrė tokią politinę korupcinę sistemą, kurioje piliečiai buvo visiškai atskirti nuo valstybės valdymo ir valstybės reikalų. (...) Tačiau tikėkimės, kad jau esame subrendę tikriems valstybės demokratizavimo pokyčiams, kurie įgalintų piliečius kurti savo valstybę, dalyvauti jos valdyme. Iškeliant ne partinius bei klaninius, o nacionalinius ir visuomenės interesus.“ Taip įžanginiame žodyje kalba knygos autorius. Lieka palinkėti, kad šio poetuojančio ekonomisto minčių gūsiai, kaip sakoma, skristų Dievui į ausis, šauniai išsprogdindami jo klausos organus užpuolusius kapitalistinius grybus ir pagrąžindami truputėlį Lenino. Nes mokytis reikia, o (Dievas turėtų matyti...) yra ir iš ko.
Whilde S. ZARATUSTRA KALBA MAKARONAMS.
Iš švedų kalbos vertė Rasa Baranauskienė.
Dailininkai Denisas Bez­rukich, Aleksandr Nazimov.

– Kaunas: Kitos knygos, 2011.

LAIKO DVASIĄ ŽVĖRIADIEVIS IŠKREIPIA Į DVASIOS LAIKĄ

Ar dar neatėjo knygų-mokytojų, knygų-(ap)švietėjų ir knygų-populiariųjų filosofų eros pabaiga? Atsakytume gana niekinamai: „Taip taip, atėjo, Sokratai, atėjo, Dalai Lama, atėjo, pasąmonės kauptuk Merfi, eikit jūs visi namo, populiariųjų dešimtukai.“ Vis dėlto, jei kūrinyje kalba Žvėris-Dievas, miegojęs tiek su moterimis, tiek su vyrais, nesiskutęs ir alkanas pranešti, veik, kantiškąsias patirtis, kritikos skalpelį galima bent trumpam padėti į šoną.

Kaip pristato leidykla, „tai sarkastiškas filosofinis himnas, kandžiai parodijuojantis ne tik Friedricho Nietzsche’s „Štai taip Zaratustra kalbėjo“, bet ir kitus mąstytojų veikalus“. Akcentuočiau 44 metų skandinavų rašytojo turbūt esminį gyvenimo kūrinį, kuriame makaronai –­ tai beasmeniai mes, nugainioti kraugerių vadų, iškastruoti likimo plytų ir subetonuoti pačių įvairiausių bažnyčių, įkalinti privačių įstaigų ir apgauti vietinės valdžios. Charizmatišku maišytu stiliumi pažeriama daugybė sockritikos įvairiems spagečiams: menininkams, anarchistams, meilužiams, valkatoms, burmistrams ir net geležine uždanga ir Gvantanamu kvepiantiems tardytojams. Šis kūrinys, norintis išauginti kažką panašaus į dvasią, –­ neilgas, bet su šiokia tokia potekste.

„Zaratustra kalba makaronams“ – dar viena knyga, primenanti „Matricoje“ nupieštą pasaulį, kur tikrovė yra iliuzija, o sapnas – realybė. Į pačių žmonių sukurtą netikrumo karnavalą įšokęs septintasis Zaratustrų giminės antžmogis, kurio protėvis ir bendravardis saulę ir akmenis regėjo 1200 metų prieš Kristų Balcho mieste, Airyanos Vajeacho provincijoje, Rytų Persijoje, pasiryžta įkrėsti žmonėms šventos dvasios ir kaip koks raudonskruostis politikierius prieš rinkimus leidžiasi į kelionę su jais pasišnekėti, suartėti.

Vieną esmingesnių prieštaravimų kelia autoriaus brukama homeopatija, kuri, viena vertus, yra tam tikras atkirtis-alternatyva tradicinės farmacijos pramonei, antra vertus, tai neva sveikesnis ir tikresnis daiktas. Paprieštaraukime: dar niekas neįrodė esminių homeopatijos (kuo apsirgai, tuo ir gydykis) pranašumų ir moksliškai homeopatijos tiesų nepatvirtino. Nejaugi visa tai suversime išskirtinai galingai medicinos pramonei, kuri visus paperka, užverbuoja, užpatentuoja ar paprasčiausiai užstrigdo lifte, o vėliau jį susprogdina? „Vienas karščiuojantis Amerikos valstietis netyčia paragavo laukinių jazminų ir karštis atlūgo. Per pasaulinius karus šoko ištikti ir persigandę kareiviai prieš leisdamiesi į mūšį kramtydavo jazmino šaknį. Apdoroti laukiniai jazminai (galsemium) veikia nervus, raumenis ir gleivinę, be to, sukelia silpnumą, galintį išvaduoti nuo scenos, dantų gydytojo baimės, lėtinio uždegimo ir nepraeinančių vasaros peršalimų“ (p. 35). Tikras Jadvygos Balvočiūtės kavalierius!

S. Whilde’as įsijaučia ir kitur. Bent laikinai kalbėdamas Dievo lūpomis, nori pasakyti kuo daugiau. Todėl nenuostabu, kad kliūva ir pozicijai, ir opozicijai, kartais taip ir nesuprantant, koks yra, kad ir miglotas, pasiūlymas. Nejau viską galima užkrauti ant ambivalencijos ir binarizmo pečių: „Aš turiu tikėti tuo, ką atmetu, ir atmesti tai, kuo tikiu“ (p. 92).

Tradiciškai vieną paskutiniųjų pastraipų pasilikęs knygos „fiziškumams“ aptarti, pasidžiaugsiu, kad šio „Kitų knygų“ leidinio viršelis ir bendras dizainas yra vienas smagiausių nuo J. G. Ballardo „Avarijos“ laikų. Nors dizaino nekūrė, mano manymu, tos srities autoritetai „Varioburnos“, o Denisas Bezrukichas ir Aleksandra Nazimova, jis lengvas, interaktyvus ir paprastas. Knygos formatas gana nedidelis, o puslapių tik šimtas, todėl, pavargus su išoriškumais, sukonstruotas išties stiprus karys knygynų apkasuose. Tiesa, jis galėtų būti ir pigesnis, bet knygynai, rengdamiesi skaitmeninių knygų bumui, dar nuima iš spaudinių iškylančią grietinėlę. Knygoje nemažai klaidų. Radau net žodį „bezdžionė“.

Gal ir atsitiktinai sutapo, kad knyga tiek mintimi, tiek autoriaus pavarde panaši į Seano Penno filmą „Atgal į gamtą“ (palyginkime: Stefaną Whilde’ą ir „Into the Wild“ – žaliojo Zaratustros pamokslus apie gamtą ir gyvenimą ir studento pasinėrimą į laukinę gamtą). Kampas, išlaužtas knygoje, vienaip ar kitaip nusipelno bent prabėgančio deginančio skaitytojų žvilgsnio, galbūt užstrigsiančio ir dvasingai apmirsiančio.


 

Skaitytojų vertinimai


68661. Plagiatas2011-06-09 22:15
Kodėl kažkoks Marius P. ėmė plagijuoti M. Peleckį? Skyrelių pavadinimai parašyti jo stiliumi, nejau solidus laikraštis to nemato? Beje, M. Peleckis šias knygas jau buvo pristatęs. Keista...

68662. Plagiatas Nr. 22011-06-09 22:16
Plagijuojamas net M. Peleckio sugalvotas pristatymo stilius, kai minimas ne tik knygos vertėjas, bet ir dailininkas (-ė).

68663. Kitos knygos2011-06-09 22:26
Ar čia dabar bus Kitų knygų pristatymo puslapis?

68664. Palyginimas2011-06-10 01:53
http://www.mpeleckis.eu/recenzijos/537-pamokslai-tarp-sirazo-ir-ystado. http://www.mpeleckis.eu/recenzijos/484-namba-van. http://www.mpeleckis.eu/recenzijos/452-postmodernioji-korupcija.

68665. Plagiatas Nr. 32011-06-10 01:54
Marius P. netgi aprašė tą patį skyrių, kaip ir M. Peleckis - apie kosmoso užkariavimą. Nepasivarginta plagijuojant.

68666. au2011-06-10 02:27
kad neskaitau peleckio :)

68668. to au2011-06-10 10:21
Laikas pradėti.

68672. xxx :-( 2011-06-10 11:45
Pagal LR BK 191 str. ("Autorystės pasisavinimas"), už plagiatą baudžiama laisvės atėmimu iki 2-3 metų (arba bauda, arba areštu).

68674. be2011-06-10 14:15
už komentatorių nusipezėjimą jiem galėtų internetą atjungt :}}}

68677. 2011-06-10 23:03
Už plagiatą galėtų gerokai patrumpint.

68702. britva :-) 2011-06-13 14:15
kas čia apie "plagiatą" gieda? jei kautis, tai kautis. jei dvikova, tai vienodi ir ginklai. o nuspręst kas geriau pristato knygą lengviausia kai pristatoma ta pati knyga. skaičiau Paleckio pristatymą. blankus, palyginus su tokiu linksmu ir šarmingu Plečkaičio pristatymu. jei nebūčiau skaitęs Chomskio, tai tikrai užsimerkčiau, kad jis anarchistas ir skaityčiau:)

68711. kafkė2011-06-13 16:42
graži pavardė "plečkaitis". turėtų šaknys būt mažojoj lietuvoj. ar jis tik ne tas pats muzikos prodiuseris? visgi du paskutiniai pristatymai silpnesni už pirmąjį. pati pradžia apie wilde knygą suntrigavo, bet tema taip ir nuvyto, net nepražydus. nejau reiks pačiam knygą tą skaityt?:)

68715. britvai2011-06-13 17:18
Britva, ginti plagiatorių - neaukštas lygis, čia kaip pagal (svetimą) fonogramą groti.

68718. britva2011-06-13 17:54
ėė, gal visgi žodį "plagiatorius", galima pakeist "mimėzis"?:) mokiniai juk linkę mėgdžiot mokytojus. iš pradžių. kol jų neaplenkia:) bet, dėkui, aš žvilgtelėsiu į nuorodas giliau

68719. britva. nagi lyginam 2011-06-13 18:02
Vytautas Rubavičius: LIETUVA: KORUPCINĖ DEMOKRATIJA (2010) Kitos knygos, 2010 Dailininkas (-ė): Daumantas Každailis, Ieva Každailienė Vienas įdomiausių Lietuvos filosofų, poetas, eseistas Vytautas Rubavičius ne mažiau kaip dešimtmetį yra aktyvus pasaulio ir Lietuvos postmodernios erdvės stebėtojas ir tyrinėtojas, kritikas. Išleido 7 poezijos knygas. Eilėraščių parinktinė „Verstas“ („Kitos knygos“; „Vario burnos“, 2006) pelnė jam tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureato vardą, o „Akies šukė“, („Vaga“, 1991) iki šiol mena eilutę „pro dienas pro metus nebebus nebebus“. 2003 m. pasirodė „Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas“ (Kultūros, filosofijos ir meno institutas), 2010 m. – antroji mokslinė monografija „Postmodernusis kapitalizmas“ („Kitos knygos“). Dabar serijoje „Iš arčiau“ leidykla „Kitos knygos“ išleido knygą provokuojančiu pavadinimu „Lietuva: korupcinė demokratija“. Sąvoka korupcinė demokratija skamba baisokai, tačiau įsigilinus į kyšininkų gaudymo ir klestėjimo ypatumus Lietuvoje, tai neturėtų šokiruoti. Ir kairiesiems, ir dešiniesiems knygoje kliuvo, tai - tarsi intelektualusis trečiosios Respublikos metraštis, mums bandantis parodyti, kad dabartinė Lietuva nustekenta oligarchų ir autoritarinių partijų. Lietuvoje pernelyg daug neteisybės ir nužmogėjimo. Jei aukščiausia valstybės pareigūnė – Prezidentė Dalia Grybauskaitė – pareiškė, kad valstybę valdo nusikalstamos grupuotės ir oligarchai (kai kam tai pasirodė juokinga; apgailėtinas juokdarių triukas), vadinasi, mūsų šalyje tikrai kažkas ne taip. Savikritika – puikus vaistas, jei tik vartojamas. Knyga daug kam padės suvokti, kas yra politiniai pinigai ir kokios perspektyvos laukia Lietuvos, laukiančios vienų artimų ir kitų tolimesnių rinkimų. Pasak V. Rubavičiaus, esminis krizės aspektas – „didelio masto korupcinis valstybės išvogimas ir vaginėjimas iš visuomenės ir valstybės. Valstybės išvogimo išlaidos slegia ekonomikos pečius, todėl ekonomikos „produktas“ yra nekonkurencingas pasaulinėje rinkoje“. Piliečiams bus įdomu paskaityti pasvarstymus, ar tikrai visi esame sekami šioje valstybėje, apie artimus Europos Sąjungos ir Rusijos santykius ir daugybę kitų dalykų. In memoriam tekstai skiriami ir Vytautui Pociūnui ir Gintarui Beresnevičiui. Beje, nuo mįslingos šio mokslininko mirties praėjo beveik penkeri metai, o įtikinamai taip niekas nieko ir nepaaiškino. Kaip ir apie kita ką, kas su mumis daroma šioje valstybėje.

68720. britva2011-06-13 19:09
na ką, lyginant šias dvi apžvalgas plagiato neįžiūriu, nors svarstyklės nusveria Paleckio naudai. Plečkaitis per jaunas, kad galėtų teisingai pristatyt Beresnevičių. matomai ir pats tą suvokia.. todėl remiasi Castor & Pollux citata. visgi pirmoji recenzija gana šmakikšti, nesakykit. nors Chomskio nelyginčiau su Naomi Klein. nebent tik tuom, kad abu autoriai žydų kilmės.

68721. palanga2011-06-13 19:16
Man patinka Vytauto Rubaviciaus nonkonformizmas ir realybes jausmas. Ar nematome ir mes realios situacijos Lietuvoje?

68725. Orwell`o šmėkla2011-06-13 21:32
Noam Chomsky dukart apdovanotas Orwell premija. Orwell/o gerbėjai pripuolę prie Chomskio knygų tikisi atrast visą tiesą apie Didyjį Brolį. Bet kokią žinią jie atranda tose knygose, kurias Ch. kurpia vieną po kitos jau 40 metelių? Ogi vieną ir tą pačią: tai Amerika atsakinga ne tik už savo, bet ir viso pasaulio blogybes, o teroistų antpuolis prieš Amerikos simbolį - Pasaulio Prekybos centrą, tai natūralus gynybinis atsakas. Jis skaito studentams paskaitas po visą pasaulį, nuteikdamas juos prieš Ameriką, o New York Times, Chikaga tribune jau stato jį antrą po Platono, tiesiog tolygų Froidui.:) Tačiau Orwell`as ne fantastines knygas rašė. Jis žinojo planą. Ir įspėjo, kad Didysis brolis slapta vadovauja ne tik pozicijai, publikos protams per medija, bet ir "pasipriešinimo" judėjimui. Matomai pagrindinio globalistų thin-tan/o auklėtinis Chomskis ir atlieka šį vaidmenį - vadovauja, o kartu kontroliuoja "revoliuciją iš apačios, kai, tuo tarpu, kita jo chebra - neokonai, daro ją iš viršaus. Juk valstybinių struktūrų privatizavimas, kaip rašo Naomi Klein, ir sukėlė tokią anarchiją valstybėje, kad valstybė tapo lengvai prieinama teroristams.

68729. xX2011-06-13 23:23
o, kaip nusibodo murdytis toje rubavičiškai teisuoliškoje tiesoje. Iki kaklo jau ji, ir toliau kyla po 15 cm. per metus. Be to, daug kartų pakartota tiesa tampa melu, t.y. sukietėja, t.y. nuo jos atbunkama. Todėl Rubavičius jau tapo tiesmelagiu. Būna gi. chi chi.

68730. šėtoj degtukų nėra2011-06-14 00:03
apie ką xXas? Apie Lietuvą, apie demokratiją ar apie dvitaškį su korupcija. Manau, kad apie Lietuvą. 800 000 aktyvių rinkos dalyvių išvykusių iš LLRI kontroliuojamos zonos skalambija apie melagingos Lietuvos vardą. Venclova turi kitą - Litva.

68731. Orwell`o šmėkla2011-06-14 02:37
Šiandien delfyje Grinius puola inteligentus. Mol, kam jie reikalingi, sako, tie verkšlentojai. Čia taip jį sujaudino begal išmintingas Stoškaus straipsnis, kuriame paliesta ir tyčinis inteligentų ignoravimas, kai net nacionalinė televizija juos prisimena tik per laidotuves. Kaip Marcinkevičių. Kaltę gal pajuto Harvardo auklėtinis, nieku kitu kaip propaganda neužsiimantis. Trinktelėjau nokautą. Skelbiu karą.

68733. Ežeras2011-06-14 08:04
Šiaip jau Grinius "puola" sovokupanto išlepintus ir atšertus mandarininius "inteligentus", pamaskuotai inkščiančius dėl prarasto dvaro liokajaus privilegijų davinio.

68735. hmm..2011-06-14 09:55
na aišku, jei tv įsileistų tokius išminčius kaip Stoškus, tai tokie kaip Grinius jų fone atrodytų tarsi klounai.

68737. et - ežerui. 2011-06-14 10:56
archyve skaičiau visai protingus tamstos pasisakymus. gal kas kitas nusavino ežero nicką? kas bebūtum, tamstytė gal galėtumėte mums naiviems paaiškinti kas visgi šeria tokius mandarinus kaip Grinių, V.Mite, Drungą, (kasdien sėdi nacionalinėj lrt.lt) Bielskį, Povilionienę, N.Vasiliauskaitę... kurių rašiniuose nėra nieko kito kaip propaganda, kuri toli gražu ne Lietuvai tarnauja. Atvirksčiai, kviečia tautiniam suicidui. o BBC pastoviai kviečia į eterį profesorius, rašytojus ir t.t. Ežere, o kas darėsi netgi šitame, atrodo inteligentų, kieme? Šatėnuose ir netgi ką tik Litmenyje? tik tada kai kažkas paskambino Sauliui Norvaišai, komentarų cenzūra dingo. o buvo metami kone visi bent kiek įžvalgesni komentarai. O Šatėnai? netgi virtuali komentarų erdvė griežtai apsaugota nuo inteligentų invazijos, Bernardinų pavyzdžiu, Donskio pageidavimu. ar pats neprisidėjai suvarant juos į getą? toliau nuo žmonių akių? žemažiūriai mėgstra valdyti, bet protingesnių bijo kaip velnias kryžiaus. O valdyti jie nemoka, nes nesuvaldo net savojo ego. todėl stalinizmai hitlerizmnai kartosis. ... paskaitęs Songailos kalbą Delfyje, žinot ką pagalvojau? kad tas restitucijas Lietuvos žydams žydai iš Harvardų ir ADL, nenori vietinei bendruomenei atiduoti, bet panaudoti informaciniam karui... prieš mus. Šis karas jau vyksta, jiems neblogai sekasi... tauta tirpsta...atlaisvina vietą.. R.Bružas delfyje irgi svarbią temą palietė, ypač gera jo nuoroda į wikileaks, kur kalbama apie psichotropinį ginklą - Lietuvos žiniasklaidą, galinčia nušalinti bet kurį ministrą, o vyriausybė reaguoja kaip paralyžuota.

68738. Ežeras (vyriausybė reaguoja kaip paralyžuota)2011-06-14 11:45
Na, dabartinei Vyriausybei to neprikiši,- ji VIENINTELĖ Vyriausybė, kuriai užteko dvasios atimti žiniasklaidos pamatinę privilegiją- PVM lengvatą- ir tuo iššaukė jos isterišką priešiškumą ir destrukciją. Todėl į antiKubilinį frontą vieningai stojo ir kairiuoju ir dešiniuoju pusrutuliais (ne)mąstantys mediašakalai.

68739. ežerui2011-06-14 11:51
jei nori sunaikinti tautą, tereikia nukirst jai galvą. kūnas pats nusibaigs. Matai, net sovietai galvos nenukirto. jie ją šėrė ir kontroliavo, kas penktą įtraukdami į kgb. Granauskas, va, buvo įtrauktas - vienintelis iš Respublikos atvirai prisipažino, bet rašė. ir neblogai. ir tautos dvasią palaikė. o dabar kažkas pasimokė, matomai iš sąjūdžio. ir nusprendė, kad tuos inteligentus reik nukapot, kad nesumanytų kartais kito sąjūdžio:)

68740. ežeras`ui2011-06-14 11:56
tai kad ir iki PVM buvo ne geriau

68741. šmėklos koment iš delfio:2011-06-14 12:02
Taigi, šį straipsnį parašęs žmogus neturi nieko bendro su inteligencija, aišku, kaip ir nieko bendro su išmintim neturi jo skleidžiama propaganda. Laikas išmokt atskirt kortų maišytojus. Štai kad ir garsusis Noam Chomsky dukart apdovanotas Orwell premija. Na, koks iš šio lingvisto iinteligentas? Orwell`o gerbėjai pripuolę prie Chomskio knygų tikisi atrast visą tiesą apie Didyjį Brolį. Bet kokią žinią jie atranda tose knygose, kurias Ch. kurpia vieną po kitos jau 40 metelių? Ogi vieną ir tą pačią: taigi Amerika, tikroji blogio imperija, atsakinga ne tik už savo, bet ir už viso pasaulio blogybes. O teroristų antpuolis prieš Amerikos simbolį - Pasaulio Prekybos centrą, tai natūralus gynybinis atsakas. Ir tokių jo paistalų pilnas internetas. Jis skaito studentams paskaitas po visą pasaulį, nuteikdamas juos prieš Ameriką, o New York Times, Chikaga tribune jau stato jį antrą po Platono, tiesiog tolygų Froidui, nors tas juk irgi - joks inteligentas, toliau ego nepakilęs:) Tačiau Orwell`as juk ne fantastines knygas rašė. Jis žinojo planą. Neveltui gi draugavo su buvusiu sionistu, buvusiu komunistu ir, ko gero, reiktų sakyti, buvusiu žydu - Arthur Koestler. Tai jis įspėjo, kad Didysis Brolis slapta vadovauja ne tik pozicijai, publikos protams per medija, bet ir "pasipriešinimo" disidentiniam judėjimui. Matomai pagrindinio globalistų think-tanko - Harvardo - auklėtinis Chomskis ir atlieka šį vaidmenį - vadovauja, o kartu kontroliuoja "revoliuciją iš apačios. Tuo tarpu, kita jo chebra - neokonai, iki šiol darė ją iš viršaus, paleisdami friedmaniškai laukinį kapitalizmą, kad žmonės patys, anot KGB Pulkininko Liybimovo, pasiprašytų socializmo su totalia Didžiojo brolio diktatūra. Juk valstybinių struktūrų privatizavimas, kaip rašo Naomi Klein, ir sukėlė tokią pat anarchiją, kaip siūlo Chomskis, valstybėje tik "iš viršaus", ir taip, kad JAV valstybė tapo lengvai prieinama teroristams, kokią Chomskis siekia padaryti "iš apačios". Keistoka, ar ne? Kaip valstybė gali būti griaunama iš vidaus ypač su "kovos prieš komunizmą" lozungu. Ir dabar Chomskis nusitaikęs į Clinton, bet niekada į tokius kaip Kissinger. Aiiškiai didžiųjų tarptautinių korporacijų atstovas. ...Straipsnio autorius savo pasisisakymais dažnai man irgi primena anarchistą Chomskį. Nepanašu, kad jis tarnautų Lietuvai ar jos žmonėms. Matomai jis orientuojasi į globalius tikslus, į globalųjį elitą. Dydysis Brolis turėtų būti juo patenkintas. Inteligentai, mąstantys savo galva, Didžiajam Broliui visada kėlė galvos skausmą. Dėl jų reikia laikyti visą armiją "minčių policijos". Juk nebeištrenksi jų į Sibirą. Reikia kitais būdais nukenksmint. Geriausia ignoruot, tarsi jų visai nebūtų. O jų vieton iškelti klapčiukus. Bet jiems nepasiseks. Jų žodis remiasi melu, o tai reiškia - nieku. Tiesos žodis juos įveiks.

68742. š....2011-06-14 12:14
neokonservatoriai, neoliberalai, neokairieji = neotrockistai... kas juos sustabdys? jie trupina valstybes į visokias išmislytas virtualias visuomenes, "mažumas", kad būtų daugiau chaosiuko, daugiau makjeveliško "skaldyk ir valdyk"... multikultūrinėj jav visuomenėj jiems taip lengva buvo iškopt ir užimt 90 procentų vyriausybinių kėdžių.. per media, per juodukų su baltais pjudyma, per t.t. ir jie užsigeidė kad ir europa tokia pataptų, gal ir afrika, ir azija.. globalistai, atsiprašant:)

68744. Ežeras (Inteligentai, mąstantys savo galva)2011-06-14 12:24
Drįsčiau teigti, kad "savo galva" mąsto intelektualai, o "inteligentai" papūgina svetimas, jiems psichologiškai priimtinas, mintis.

68745. et - ežerui. 2011-06-14 12:35
atvirksčiai, brolyti. Inteligencija yra vidinis dalykas. o intelektualizacija ateina iš išorės. jei žmogus eina neteisinga kryptimi, tai kuo daugiau jis knygų skaito, tuo daugiau nukrypsta nuo tikrojo kurso. Paskaitykit Stoškų, primigtynai siūlau. Griniaus straipsnyje yra išnaša. dvasią pakelia vien žinant, kad dar turim tokių žmonių. O Čilinskas, pasirodo, jau iškelevo anapilin. nagi reikia stoškui kurti niteligentu partija. po šimts pypkių. jei inteligentai snaus ir lauks kol kas juos kur nors pakvies, žlugsim visi. gal ir gerai kad Girnius bakstelėjo pašonėn, gal bent vienas kitas atsibus.

68752. daktaras - et2011-06-14 16:02
teisingai tu pasakei inteligento - vidinio moralumo ir atsakomybės tautai žmogų, ir inteleltualą reliatyvistą, svetimų nedurnų teorijų ir imperetayvų gaudytoją, globalių ir madingų minčių lokatorių: iš kur dabar madingi intelektualų balsai pučia? Ežeras yra apšvietos ir Kanto minčių įkaitas, o dabar vakarų neva demokratijos apologetas, o deklaruojasi aršiu ir tvirtu tautos patriotu: "kas ne su mumis- tas prieš mus". Kur tai jau girdėta ir vykdyta?

68760. terra2011-06-14 20:51
pagaliau nėra to grafomano peleckio

68763. šėtoj degtukų nėra2011-06-14 23:19
ir vėl pragydo grafomanė terra. Kuklumo jai trūksta nors tu ką. Ne moteris, o boba.

68766. apie terrą2011-06-15 08:23
Nuo kuklumo ji nemirs. Ta moteriškė Terra mirs nuo savo kategoriškumo.

68770. terra2011-06-15 13:20
tylėk, putpelecki, nenusileisk iki bobos lygio :)

68781. šėtoj degtukų nėra2011-06-15 16:14
nenutyla terra lygindama Landsbergį, aviną, Aistę ir arklį. Senutes reikia gerbt. Už įsitikinimus. Jei landsbergis yra ne arklys, tada reikia gerb jos nuomonę.

68782. terra2011-06-15 16:56
taip, gerbkite mano nuomonę: Peleckis - grafomanas

68783. Mačernius2011-06-15 16:58
Taipogi kaip ežeras drebia terra: " kas ne su mumis, tas prieš mus". Kategoriškojo imperatyvinio komunizmo auklėtinė. Nekilo jokia mintis skaitant terros komentarus, plytos krito ant mano sužeistos galvos, toks buvo įspūdis girdint terros balsą. Numiriau neapsikentęs Šarnelės vieškelyje.

68786. šėtoj degtukų nėra2011-06-15 20:07
taip, gerbsime visas senutės grafomanės terros nuomones. Pvz.: durnelis avinas yra kupranugaris galvojantis kairiu pusrutuliu. O Landsbergio išmintis, apdovanota Nobelio premija (terros vaizduotė) yra įsimintina kiekvienam negimusiam lietuviui: Aš ne kupranugaris.

68788. et , kodėl šėtoj degtukų nėra?2011-06-16 09:07
Landsbergis gavo daugiau nei nobelį. kai taikos nobelis atiteko Gorbiui, jam premiją surinko Norvegų tauta. neieškokim dingsties paniurzgėti. ir taip esam tikri dantų griežimo stachanoviečiai.

68819. baisus itarimas2011-06-17 11:25
įtariu: ar čia ne tas pats peleckis veikia po slapyvardžiu???

68820. Skirmantė2011-06-17 12:55
matyt, litmeniui nepatiko m. paleckio violetinė spalva, ar kaip?

68823. skirmantei2011-06-17 14:02
nejau litmeniui žydra labiau prie dūšios? t.y. prie kūno?

68852. Di.2011-06-19 17:27
Pelecki, neskleisk čia spamo ir nekaltink Plečkaičio, kad pelnytai užėmė tavo vietą Litmenyje. Žmogus bent anotacijų ir vikipedinės informacijos nenurašinėja.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 4 
21:30:24 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba