Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-09-05 nr. 3202

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Aušra Kaziliūnaitė.
milteliai skalbiamajai mašinai
15

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Gerbiamieji Piliečiai, gerbiamosios Pilietės,1
• Būtina žadinti visuomenę5

POKALBIAI 
• Vertas gyvenimo miestas2

KNYGOS 
• „Nekaltybės amžius“
• „Vertėja“
• „Paukštukas, skelbiantis žemės drebėjimą“
• „Vandens lelija“
• Gintarė Adomaitytė.
Malonumų sąjunga: šokoladas ir...
• NAUJOS KNYGOS1

TEATRAS 
• Dialogas baroko tema1

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
Pragaras – tai... vaikystė?
• Išėjo orus
• Ridas Viskauskas.
Anos gyvenimai ir mirtys
2

MUZIKA 
• Mokytojas Vladas Varčikas2

DAILĖ 
• Nijolė Nevčesauskienė.
Vizitinė kortelė
6
• Jurga Speičienė.
Gamtos idilėje – spalvų sprogimas
1
• Netekome lietuviškosios akvarelės meistro

KELIONĖS 
• Regina Baronienė.
Šveicarija: apie karves alpinistes ir mūsų patriotizmą
2

ESĖ 
• Mes dar gyvi1

KULTŪRA 
• Aidas iš dainuojančios Latvijos2

POEZIJA 
 Petras Panavas.
Praamžiaus paunksmėje
13

VERTIMAI 
• Jurij Maksimov.
Mergina ir fantastas

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Kristina Savickienė.
Lengvai pasviręs pasaulis, arba Naujojo cirko savaitgalis ’08

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Mindaugas Peleckis.
Kokia postmuzikos ateitis? (2)
2

KRONIKA 
• ONA ZALIŠAUSKAITĖ 1924–2008
• Petro Cvirkos premija10

SKELBIMAI 
• Finansinės paramos konkursas3

DE PROFUNDIS 
• Egidijus Jurgelionis.
Katinas F. Rofenštachenmachelis ir sporto žvaigždės
1
• Voldemaras Zacharka.
Vyšnių rapsodija
5
• RES LUDENTES/ŽAIDŽIANTYS DAIKTAI

POEZIJA

Praamžiaus paunksmėje

Petras Panavas

[skaityti komentarus]


* * *
Saulės dukra Indraja
Eina per Žemę
Ir džiaugiasi
Ledynai baigia ištirpti
Mamutas nustebęs
Klausosi upių šniokštimo
Žmonės mamutų kailiais
Bando apsupti mamutą
O Dangau
Kokios iltys
O kokie kumpiai ir sprandas
O kokie šonkauliai po kailiu
Tai kas
Kad ne visi grįšime
Bet būsime sotūs
Ilgai ilgai
Ir galėsim sapnuoti
Mamuto medžioklę
Ir pasakoti visiems
Kurie netingės klausytis -----

* * *
Vėl pavasaris
Ledai ligi vieno ištirpo
Upių krantai vėl aukštėja
Bitėm aplipus Austėja
Dairos į debesį baltą
Žemyna glosto žolyną
Žvėryna šerniuką dryžuotą
Laumės
Nuogai išsirengusios
Brenda per seklią brastą
Su visomis grožybėmis savo
Negalima sako žiūrėti
Bet kaip nežiūrėsi
Nuo žiūrėjimo šito
Berniokai pavirsta vyrais
Mergiotės staiga
Prisipildo standumo
Ir per visą vasarą noksta
Ir gentis neišnyksta
Vis esam ir esam
O pavasariai mūsų
Kartojas
Lyg stebuklas koksai ----------

* * *
Pagirnis miltuose miega
Žaltys baigia lakti pieną
Ramybė tokia
Lyg nebūtų aplinkui
Nė vieno geležimi apkaustyto
Tegu sau kaustosi
Mano kuoka iš tikro ąžuolo
Smaigaliais apsmaigstyta
Mano žirgas pievoje ganosi
Ranka pasiekiamas
Mano takas per girią
Tik man težinomas
Mano burtažodis
Mane padarys nemirtingą
Tad ko man bijoti ----------------------

* * *
Šventas Brunonas
Pagonio trenktas per galvą
Nukeliavo į dangų
Bet atsirado žodis
LIE-TU-VA
Ėjo 1009-ieji metai

Štai kas kartais būna
Kai kam nors
Gerai trenki
Per galvą -------------------------

* * *
Gundo ir gundo ir gundo
Iš kairės
Ir iš dešiniosios pusės
Siūlo ir siūlo ir siūlo
Tai Dievą kitokį
Tai Aitvarą neregėtą
O mums pakanka
Ką duoda Žemyna
Ką Žvėrynėlė pabaido iš krūmų
Mes nemirštam badu
O jei mirštam
Tylėdami

Puola ir puola ir puola
O mes budim ir budim ir budim
Ir atrodo budėsim
Kol Praamžius pasaulį
Ant delno laikys --------------------------

2004 09 28

* * *
Mindaugas užkapotas
Treniota mėšlinom šakėm pervertas
Vaišelga pirty nugalabytas sugėrovo
O buvo vienuolis
Daumantas Pskovą valdo
Ir meldžias už nuodėmes savo
Už nužudytus Rupeikį ir Ruklį
Ir laukia
Kada bus šventuoju pašauktas
Baigiasi tryliktas amžius

O kiek tų amžių
Dar liko ---------------------------

* * *
Tai baltas graudulys
Tai geras
Lyg kelias vėlelės
Per dangų
Žaisk anūkėli
Žaiski
Būsi tas
Kuo nespėjau tapti
Tik neužsinorėk
Turtų pasaulio viso
Ir garbės
Kurios vis maža ir maža
O visa kita
Kaip dievų lemta
Kaip Praamžiaus leista
Kaip tavo galvelė neša
Tik tegu tavoji gentis
Niekados neraudonuos iš gėdos
Dėl tavo darbų nedorų
Verčiau tegu dailiai aprauda
Jei kitaip negalima ---------------------------

2004 07 21

Kupoliavimai. Pagoniškas diptichas


1.
Indraja, Vaivora, Žiezdrė ir Sėlija
Pavirto žvaigždėm.
Per šventąją girią Žvėryna sėlina.
Bijom net sukrebždėt.

Klausom už krūmo prigludę,
Stebuklų pilni.
Pasaulis – bekraštės gūdumos
Ir laumės upės vilny.

Brenda begėdės į krantą nuogos.
Nei nusisukt, nei žiūrėt.
Į ausi įlindęs uodas
Lig ryto žadės ir žadės,

Ko niekad neteko patirti.
Nebent apsapniuos.
Tvirtybės pilni, o tirtam,
Lyg nuleisti nuo šakos.

O paparčio žiedas – už sieksnio,
Papartyno pačiam pakrašty – – –
Visą gyvenimą sieksim ir sieksim,
Prie nematomo pririšti ---------------------

2.
Didžiosios Deivės laikai.
Jaunutės dar Laima, Žemyna.
Riedulėlį ledynų laikai –
Jis guodžia ir nuramina.

Viskas tikra: žvaigždė ežere
Ir propramotės skraistės rūkas.
Būk pasveikinta, ryto žara!
Būk pasveikintas girioje ūkiantis!

Kolei ūkiame – tolei girdės.
Kolei ieškome – tolei rasime.
Nors vardai dar be pavardės,
Visos pilys iš degančių rąstų.

----------------------------------------

Šitiek degę – ir vėl gyvi.
Šitiek skendę – į krantą brendame.
Lyg iš Deivės laikų ir žuvis.
Su narkotikų kontrabanda -------------

2003 08 13

Birželio sonetas


Žali klevai. Žali visi beržai.
Tik liemenys keistais miražais švyti.
Ir tu pasaulį šitą pažinai.
Į kitą pamažu rengies išvykti.

Bet nesinori. Norisi pabūt
Prie šito paupio, prie šito šilo.
Prie besvajojančių beržų laibų,
Prie pilkapio, nuo samanėlių žilo.

Prie aukų akmenio su protėvių ženklais.
Prie žodžių priesagų, dainingų dar galūnių.
Sulaukti, kol visi ir tau atleis,
Po debesiu šituo dar būnant.

O tu seniai seniai visiems atleidai,
Nors dar iš įpročio šaipaisi iš dviveidžio
Kartu su geguže: ku – kū -------------------

2008 06 19
 

Skaitytojų vertinimai


48444. Skirmantė2008-09-08 22:35
"Tik man težinomas / Mano burtažodis / Mane padarys nemirtingą".

48447. jz :-) 2008-09-09 02:22
dvelkia siluma ir kažkur giliai giliai viudje sukrebždėjo protėvių palikimas... (čia man)

48457. Balys2008-09-10 13:02
Praamžiaus paunksmėje šviesu ir tikra lyg prie uždegtų Daukanto ir Gintaro B. aukurų, o viduje trenksmo atgarsis.

48464. Trojos Elena2008-09-10 23:24
Šitas riešutas be kirmio... Tačiau nuogos istorijos ir mitologijos perdozuota. Aišku, nemirtina dozė, bet... Poezijos tekste vistik turėtų būti daugiau. Bet tai geriau nei 1 "špygelinis" puslapis...

48471. Balys2008-09-11 19:57
Nnuogos ne istorijos, o "Laumės Nuogai išsirengusios brenda per seklią brastą Su visomis grožybėmis savo...". AIŠKU.

48474. pl :-) 2008-09-12 13:58
labai uzgriebe sirdi

48479. pats2008-09-12 15:16
Tikrai labai, kad ir - tos laumės upės vilny. Brenda begėdės į krantą nuogos. Atrodo, jog čia prie archaikos žodis "begėdės" paryškina intymųjį laumių žavesį.

48489. Atrodo taip:2008-09-13 11:34
Paskutinis geras, o pirmi- atpasakojimai, tipo, kaip as isivaizduoju pirmykste ir kiek velesne visuomene:)

48492. Grandas2008-09-13 13:12
Ir paskutinis geras, bet be viso puslapio būtų liūdnoka, Praamžiaus paunksmėje nebūtų tos dieviškos meditacijos akimirkų. Skaitant laikraštyje – jautriau pagauni gamtojautos dvasią.

48494. Balys2008-09-13 16:25
Dar dėl Daumanto. Dėl jo, bei kitų reikšmingiausių to meto asmenybių autoriteto būkim atsargūs. Mums purvo į akis pripylė Volynės metraštininkas ir jo perrašinėtojai. Istorikai pripažįsta, bet vis tiek kartoja. Negalime neregėti, jog atmetus politizuotą priešpriešą - Mindaugo ir jo sūnų žūtis buvo tarptautinė intriga, kurią vykdė smurtininkas Treniota, vadintas beždžione. Daumanto išvykimas į Pskovą buvo Lietuviškos diplomatijos žingsnis. Ėmęs valdyti Pskovą jis atkeršijo tik Treniotos šalininkui, o po to su pskoviečiais kovojo prieš bendru priešu tapusią Livoniją.

48498. Skirmantė2008-09-13 18:12
Bet aš becituodama padėjau tašką, o nereikėjo, nes be taškų - paslankiai- tai tokia Autoriaus stategija...

48499. Skirmantė2008-09-13 18:13
T. Y .,aš nepadėjau taško... :)

56645. Likimo ironija2010-01-08 13:37
Birzelio sonetas vietomis isimena O apskritai visas parodytas eilerasciu tortas neblogai prisodrintas tradiciniu lietuvisku prasmingu viniu, gali tikti ne vienam autoriui:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:28:30 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba