Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-01-28 nr. 3316

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ROSANA LUKAUSKAITĖ.
Kas yra gravitacija?
26
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE
• PRENUMERATA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

EX PROFESSO 
• Prof. habil. dr. EUGENIJA ULČINAITĖ.
Klasikinių kalbų reikšmė ir vaidmuo ugdant asmenybę*
17

ATMINTIS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
„Idėjos, jei didžios...“
11

KRITIKŲ KLUBAS 
• DANGUOLĖ ŠAKAVIČIŪTĖ.
Žiūri į knygą, mato špygą
21

KNYGOS 
• LAIMANTAS JONUŠYS.
Rašyti natūraliai sunkiausia
1
• MARIUS PLEČKAITIS.
A. Huxley’o puota su actekų dievais
5
• ALFREDAS GUŠČIUS.
Gyvenantis Meilės glėby...
1
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras
• Pirmosios knygos konkursas

TEATRAS 
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Bajavykas
• RIDAS VISKAUSKAS.
Savarankiškumo ugdymas be gairių?

DAILĖ 
• AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ.
„Estampas ’10“ – permainos ir perspektyvos

MUZIKA 
• ANDRIUS MASLEKOVAS.
Keletas žvilgsnių. Iš arti

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Terminijos pinklėse

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS.
Besarabijos trieiliai
14

PROZA 
• KAROLIS KLIMAS.
šešios pink floydų moterys
16

VERTIMAI 
• Iš austrų poezijos1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Netikėtumai
28

KULTŪRA 
• Klaipėdiečių šokio spektakliai Vilniuje
• C. Graužinio spektaklis apie britų futbolo dievuką
• Kultūros židinio renesansas

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Vaikšti­nėjimai
2

DE PROFUNDIS
„Rašytojams eilėraštis duotas kaip
bausmė, o proza yra pasigailėjimas.“
(Milorad Pavič)
 
• MINDAUGAS URBONAS.
Procesas
• Stebuklas meno pasaulyje:
formalinas, nesėkmės ir amžinybė
13

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Amžinųjų jūrų varpai : vydūniškosios mistikos link : straipsniai, esė / Rima Palijanskaitė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2010 (Kaunas : Spaudos praktika). – 204, [4] p. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-432-005-7

Filosofija ir teologija Martino Heideggerio mąstyme / Philippe Capelle-Dumont ; iš prancūzų kalbos vertė Povilas Aleksandravičius. – Vilnius : Aidai, 2010 (Vilnius : BALTO print). – 305, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-656-95-1


MENAS. FOTOGRAFIJA

Ataidai : dirigento atsiminimai / Algimantas Kalinauskas. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010 ([Vilnius] : Jungt. spaudos paslaugos). – 499, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-503-95-8

Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 655, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-420-01682-4 (įr.) : [70 Lt]

Juozas Domarkas. Orkestro byla / Viktoras Gerulaitis. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-292-2 (įr.)

Kryžių kalnas. Gyvybės sodai = The Hill of Crosses. Gardens of life : [fotoalbumas su esė intarpais] / Edis Jurčys, Elvyra Kučinskaitė ; [vertimas į anglų kalbą: Gabrielė Gailiūtė]. – Vilnius : Kronta, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 90, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-401-026-2 (įr.)

Lietuvos muzikologija = Lithuanian musicology / [Lietuvos muzikos ir teatro akademija] ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algirdas Ambrazas … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2010. – ISSN 1392-9313

T. 11 / sudarytoja Gražina Daunoravičienė. – 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 197, [2] p. : iliustr., nat., žml. – Str. liet., angl., vok. – Santr. liet., angl. – Tiražas 200 egz.

Pokalbių siuita : 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną / Lina Navickaitė-Martinelli. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 445, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-291-5

Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija : albumas Nr. 7 : sic dictas photographias… / Lietuvos istorijos institutas ; parengė Vilma Žaltauskaitė. – Vilnius : Mintis, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 247, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-01013-2 (įr.)

Vilniaus šaligatviai = Vilnius pavements : 2005-2010 [m. nuotraukų albumas] / Julius Keleras ; sudarytoja Agnė Narušytė ; vertimas: Agnė Narušytė, Vyt Bakaitis, Susan McKinney Andersen]. – Vilnius : Knygius, [2010] (Vilnius : Standartų sp.). – 149, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-95140-2-4


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anekdotai / Raimondas Šilanskas. – Kaunas : [Diremta], 2010 (Kaunas : Diremta). – 161 p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-905-06-6

Dvi Jūros : apsakymai, novelės, miniatiūros, eilėraščiai / Elena Čiganienė, Rita Japkevičienė ; [grafika Joanos Kazlauskienės, piešiniai Elvyros Japkevičiūtės]. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. – 160 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytos. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-8034-02-8

Durbės mūšis: nepasidavę lemčiai : istorinis romanas / Inga Baranauskienė ; [dailininkas Šarūnas Škimelis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Kaunas : Spaudos praktika). – 181, [2] p. : iliustr. – Knyga skiriama Durbės mūšio 750 metų jubiliejui. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-34-237-3

Duc in altum : [Kauno kunigų seminarijos auklėtinių kūrybos almanachas / sudarytojas Nerijus Pipiras ; iliustracijos Giustavo Dorė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 238, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-12-610-2

Gėris įsikūnija įsčiose : fantastinė nuotykių apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010- .

D. 2: Ir vėl Arminas... – 2010. – 47, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-032-5

Įkvėpimo auka : vieno gyvenimo fragmentai ; [atsiminimai] / Petras Panavas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2010 (Kaunas : Indigo print). – 500, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-403-6

Ir tai praeis / [iš anglų kalbos vertė Rūta Suchodolskytė]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2010] (Spausd. Kinijoje). – [137] p. : iliustr. – (Helenos Exley dovanų knyga). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-06-241-7 (įr.)

Johano jaunystė : romanas / Mika Waltari ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 370, [2] p. – (Klasika). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-802-7 (įr.)

Kelias į rojų : siurrealistinis romanas, apysakos ir apsakymai / Jaroslavas Melnikas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 341, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-397-8 (įr.)

Mistras : keturių veiksmų drama / Marius Ivaškevičius. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 142, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-16-794-5 (įr.)

Neišsipildymas : romanas / Gabija Grušaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2010 (Kaunas : Indigo print). – 175, [1] p. – (Šiuolaikinė proza). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-413-5

Papempiai : humoreskos, epigramos, anekdotai / Antanas Mikelis. – Radviliškis : Felikso spaustuvė, 2003-2010. – 2 kn.

[Kn.] 2 : humoreskos + epigramos. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2010 (Radviliškis : Litera). – 294, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8034-03-5

Penktasis Kalnas : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Mafalda Tupė. – Vilnius : Vaga, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 253, [2] p. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 5-415-01883-2 (įr.)

Po vyturių skliautu : eilėraščiai / Marija Blažaitytė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 63, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-029-5

Pradžios užkalbėjimai : romanas / Alvydas Valenta. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 206, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-658-1

Sūnaus dovana : eilėraščiai, dainos / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 91, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-033-2

Tėviškės aidai : eilėraščiai / Ona Jankauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 62, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-031-8

Už laiko zonos ribų : [eilėraščiai ir vertimai] / Kęstutis Rastenis. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010 (Vilnius : VPU l-kla). – 78, [1] p. – Tiražas 101 egz. – ISBN 978-9955-20-581-4

Valgyk, melskis, mylėk : moters ieškojimai Italijoje, Indijoje ir Indonezijoje : [kelionių memuarai] / Elizabeth Gilbert ; iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė. – Vilnius : Vaga, 2010 (Kaunas : Aušra). – 380, [2] p. – Tiražas 4000 egz. (papild.). – ISBN 978-5-415-02133-8

Veronika ryžtasi mirti : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. – Vilnius : Vaga, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 250, [1] p. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-5-415-01805-5 (įr.)

Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija: Antanas Pakerys (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. – ISSN 1392-8600

T. 12, Nr. 2 (2010): Literatūrologija = Literary criticism / ats. red. Reda Pabarčienė. – 2010 (Vilnius : VPU l-kla). – 87, [1] p. : iliustr., faks. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. angl. – Tiražas 150 egz.

T. 12, Nr. 4 (2010): Filosofija = Philosophy / ats. red. Dalius Jonkus. – 2010 (Vilnius : VPU l-kla). – 59, [1] p. : iliustr., faks. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas 150 egz.

Žodžiai iš kaimo : [eilėraščiai] / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 55, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-030-1


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Maranų Ugnies dievas : [pasaka-apysaka] / Aleksandras Volkovas ; vertė Bronius Saulis ; [iliustracijų dailininkas Leonidas Vladimirskis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 188, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-240-3 (įr.)

Septyni požemio karaliai : [pasaka-apysaka] / Aleksandras Volkovas ; vertė Elzė Vildžiūnienė ; [dailininkas Leonidas Vladimirskis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 181, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-243-4 (įr.)

Slibinas Jurgis ir kitos istorijos : [pasakos] / Marius Jonutis ; [iliustracijos autoriaus]. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 203, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-795-2 (įr.)


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:28:07 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba