Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-01-28 nr. 3316

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ROSANA LUKAUSKAITĖ.
Kas yra gravitacija?
26
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE
• PRENUMERATA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

EX PROFESSO 
• Prof. habil. dr. EUGENIJA ULČINAITĖ.
Klasikinių kalbų reikšmė ir vaidmuo ugdant asmenybę*
17

ATMINTIS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
„Idėjos, jei didžios...“
11

KRITIKŲ KLUBAS 
• DANGUOLĖ ŠAKAVIČIŪTĖ.
Žiūri į knygą, mato špygą
21

KNYGOS 
• LAIMANTAS JONUŠYS.
Rašyti natūraliai sunkiausia
1
• MARIUS PLEČKAITIS.
A. Huxley’o puota su actekų dievais
5
• ALFREDAS GUŠČIUS.
Gyvenantis Meilės glėby...
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras
• Pirmosios knygos konkursas

TEATRAS 
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Bajavykas
• RIDAS VISKAUSKAS.
Savarankiškumo ugdymas be gairių?

DAILĖ 
• AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ.
„Estampas ’10“ – permainos ir perspektyvos

MUZIKA 
• ANDRIUS MASLEKOVAS.
Keletas žvilgsnių. Iš arti

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Terminijos pinklėse

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS.
Besarabijos trieiliai
14

PROZA 
• KAROLIS KLIMAS.
šešios pink floydų moterys
16

VERTIMAI 
• Iš austrų poezijos1

(PA)SKAITINIAI 
 MINDAUGAS PELECKIS.
Netikėtumai
28

KULTŪRA 
• Klaipėdiečių šokio spektakliai Vilniuje
• C. Graužinio spektaklis apie britų futbolo dievuką
• Kultūros židinio renesansas

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Vaikšti­nėjimai
2

DE PROFUNDIS
„Rašytojams eilėraštis duotas kaip
bausmė, o proza yra pasigailėjimas.“
(Milorad Pavič)
 
• MINDAUGAS URBONAS.
Procesas
• Stebuklas meno pasaulyje:
formalinas, nesėkmės ir amžinybė
13

(PA)SKAITINIAI

Netikėtumai

MINDAUGAS PELECKIS

[skaityti komentarus]
Baricco A. EMAUSAS.
Iš italų k. vertė Valdas V. Petrauskas.

–­ Vilnius: Alma littera, 2010.

EKSTAZĖ

Alessandro Baricco (g. 1958) pažįstamas iš romanų „Šilkas“, „Novečentas“, „City“, „Be kraujo“, „Toji istorija“, „Jūra vandenynas“, „Aistrų pilys“. A. Baricco yra ragavęs ir filosofijos ir muzikos mokslų (tai atsispindi „Novečente“, kuriame filosofija dera su muzika; režisieriaus Giuseppe’s Tornatore’s 1998 m. filmas „1900-ųjų legenda“ puikiai iliust­ruoja romaną), kartu su Prancūzijos elektroninės muzikos duetu „Air“ išleidęs albumą „City Reading“ (grupė sukūrė muziką, rašytojas įskaitė „City“), ėmėsi režisieriaus darbo (2008 m. filmas „Paskaita Nr. 21“). Dar vienas filmas, sukurtas pagal A. Baricco kūrinį, – režisieriaus François Girard’o 2007 m. „Šilkas“ („Soie“).

„Emausas“ („Emmaus“, 2009) –­ vienas naujausių jo kūrinių (naujas –­ „Istorija apie „Don Giovanni“, papasakota Alessandro Barrico“, 2010). Romane keturi jaunuoliai – Luka, Bobis, Šventasis ir anoniminis – pasakotojas išgyvena šiuolaikinio pasaulio siaubus, bandydami juos pamiršti. Vaikinai lankosi bažnyčioje, slaugo senelius, nes yra „katalikai, tikintys“, turi nuostatų, nesuderinamų su suaugusiųjų taisyklėmis. Į šį uždarą pasaulėlį įsiveržia Andrė, parodanti vaikinams kitą pasaulio pusę, kurioje viešpatauja seksas, skausmas, baimė, neapykanta ir mirtis. Romanas neilgas, pasakojimas greitas (aprašoma tipiška šiuolaikinių jaunuolių istorija). Kaip ir bibliniame epizode apie mokinius Emause, tikroji Mesijo prigimtis atskleidžiama tada, kai jo nebėra. Emausas (gr. Emmaous, hebr. Hammat, „šiltas pavasaris“, arab. Imwas), esantis maždaug 11 km į šiaurės vakarus nuo dabartinės Jeruzalės, žymus tuo, kad Jėzus jame dviem mokiniams (Kleopui, kuris greičiausiai buvo Simonas Petras, ir kitam, kurio vardas neišliko) pasirodė po prisikėlimo. Dabar šiame palestiniečių kaimelyje, sugriautame šešių dienų kare 1967-aisiais (tada Emause gyveno per 2000 žmonių) Izraelio premjero Yitzhako Rabino (1922–1995) paliepimu, niekas nebegyvena.

A. Baricco „Emause“ niekas nebegyvena, tik prisiminimai, kuriuose – kančia ir meilė. Nors ši yra paaugliška, kartais – ekstatiška. „Ta pačia beprotiška Mergelės Motinos vienybe paženklinta ir kankinių ekstazė, ir kiekviena apokalipsė, žyminti laikų pradžią, ir anksčiau angelais buvusių demonų paslaptis“ (p. 136).
Užgalis A. GAMTOS DOVANA.
Sudarė Vaida Almonaitytė-Na­vickienė.

– Kaunas: Kopa, 2009.

NUO RASOTOS VARPOS IKI WUJŪD

Artūras Užgalis (g. 1970) gimė Žemaitijoje, studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 2008-ųjų dirba fotografu Vytauto Didžiojo karo muziejuje, turi svetainę http://arturas.fotopic.net. Rimtai fotografuoti pradėta 1996-aisiais. Gilintasi į gamtos, architektūros, interjerų fotografiją. Surengtos kelios fotografijos parodos. 2006 m. išleistas debiutinis fotoalbumas „Mano Lietuva“. „Gamtos dovana“ –­ antrasis A. Užgalio fotografijų albumas. Knyga – poetiška ne tik dėl to, kad joje rasime poeto Roberto Keturakio eilėraščių. Poezija ir fotografija puikiai papildo viena kitą.


    Aš vis mažėju –
    vis arčiau prie žiedo
    prie lašo slenkančio slidžiu
    vilkdagio lapu
    prie grumsto po kuriuo –
    tiek daug gimtinės:
    daugiau negu alsavime
    ar žodžiuos
    „Esu bekraštis – sau“

Knygos puslapiai nesunumeruoti, todėl joje jaučiama „esu bekraštis – sau“ dvasia. Įspūdinga ežero atvertis, pranykstanti debesyse, apokaliptiškai raudono dangaus harmonija, rasota varpa (kviečio; be dviprasmybių – albumas tartum atsiriboja nuo mūsų postmodernaus pasaulio), galiausiai – po netrumpos kelionės per vaizdus ir tekstus – paparčio žiedas, wujūd, Būties, Ieškančiojo / Randančiojo / Surastojo simbolis.
Brazauskas N.
XX A. LIETUVIŲ MODERNISTINIS ROMANAS: RAIDOS IR POETIKOS LINKMĖS.

–­ Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.

NEDODIELKA

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto serijoje „Ars critica“ publikuojami literatūros kritikos darbai. Bene naujausia serijos knyga – Nerijaus Brazausko 2007 m. disertacijos tema parašyta monografija.

Įdomi tema, kuri toli gražu neišsemta. Modernistinis lietuvių romanas – nemenkos džiunglės, kuriose kai kas atrodo neblogai pažįstama, o kita tampa atradimu. Modernistinio romano raidą N. Brazauskas nagrinėja chronologiškai: tiriama tarpukario Lietuva, išeivija, sovietinė Lietuva, nepriklausoma Lietuva. Kalbama apie mažai iki šiol tyrinėtus, kaip pripažįsta N. Brazauskas (p. 14), Stasio Leskaičio („Spūda“, 1937), Vytauto Janavičiaus („Vaikystė“, 1952), Petro Tarulio („Vilniaus rūbas“, 1965) ir Valdo Papievio („Ruduo provincijoje“, 1989) kūrinius.

Tarp pavardžių, skambančių monografijoje, – Ignas Šeinius, Kazys Boruta (įdomus jo romanas „Namas Nr. 13“, 1928), Antanas Vaičiulaitis, Kazys Jankauskas („Jaunystė prie traukinio“, 1936), Vincas Ramonas, Algirdas Landsbergis, Antanas Škėma („Balta drobulė“, 1958), Vytautas Sirijos Gira, Mykolas Sluckis („Adomo obuolys“, 1966), Alfonsas Bieliauskas, Jonas Mikelinskas, Jurgis Jankus („Anapus rytojaus“, 1978), Bronius Radzevičius, Icchokas Meras („Striptizas“, 1976), Saulius Tomas Kondrotas, Romualdas Lankauskas, Ričardas Gavelis („Vilniaus pokeris“, 1989), Jurga Ivanauskaitė („Ragana ir lietus“, 1993), Marius Ivaškevičius („Istorija nuo debesies“, 1998).

N. Brazauskas pabrėžia, kad po R. Gavelio „Vilniaus pokerio“ prasidėjo „naujas lietuvių literatūros etapas“ (p. 14). Romanų analizei monografijoje skiriama ne itin daug vietos – 140 puslapių (vos pusė knygos). Gal todėl tenka pakalbėti ir apie knygos trūkumus. Monografija dvelkia paviršutiniškumu. Pernelyg ilga teorinė dalis, pasakojami žinomi dalykai – pvz., modernistinio romano atsiradimo epopėja Vakaruose. Kai kuriems romanams skiriamos vos kelios ar keliolika eilučių, o kiti neminimi. Nežinia kodėl N. Brazauskas „pamiršo“, kad romanus rašė išeivijos rašytojai Vytautas Alantas, Kazimieras Barėnas (apie šiuos du rašytojus yra išleistos monografijos, kurios knygoje neminimos, kai ir rašytojų pavardės – asmenvardžių sąrašas skurdokas), Marius Katiliškis ir kiti. Skurdokas ir K. Jankausko, J. Jankaus (apie jį išleista monografija, kuri neminima) romanų tyrinėjimas. Susidaro įspūdis, kad knyga nuo 2007 m. apsigintos disertacijos nebuvo tobulinama. Priminsiu N. Brazauskui: trys jo nepastebėtos ir jo tyrinėjimams svarbios monografijos (visų jų autorius – Leonas Peleckis-Kaktavičius) išleistos 2005–2009 m., taigi laiko buvo. Kaip sako rusai, nedodielka.
ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS: POE­TAS IR JO PASAULIS.
Sudarė Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida.

–­ Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.

NYKA, GYVASTIS IR TRANSCENDENCIJA

Knygoje apie Alfonsą Nyką-Niliūną (tikr. Alfonsas Čipkus, g. 1919) rasime 11 straipsnių, jo eseistinius etiudus primenantį 1947–1958 m. susirašinėjimą su Henriku Radausku (tikrąja pavarde) ir Antanu Vaičiulaičiu. Knygos autoriai – literatūrologai, filosofai: Algis Mickūnas, Kęstutis Nastopka, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Gintarė Bernotienė, Dalia Jakaitė, Nijolė Keršytė, Virginija Paplauskienė, Viktorija Skrupskelytė, Rita Tūtlytė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas.

Pagrindinės knygos temos –­ mitas, laikas ir metafizika. Pasak knygos sudarytojų, A. Nyka-Niliūnas, „rašęs apie nuobodulį, nykumą, egzistencinį spliną, išliko gyvas, aktualus ir autentiškas. Galbūt netrukus XX a. lietuvių literatūros laikotarpis – egzistencializmo ir brandžiojo modernizmo laikai –­ bus vadinamas „Nykos-Niliūno epocha“. Kalbėti apie poetą ir jo pasaulį – ieškoti kelio į jo Nemeikščius, Eldoradą, Arkadiją“.

A. Mickūno straipsnyje „Demoniškos akivaizdos“ (spausdintas išeivijos žurnale „Metmenys“ 1983 m.) teigiama, kad „lietuvis poetas, aiškiausiai prisiartinęs prie Vakarų Europos demoniško simbolizmo, yra Alfonsas Nyka-Niliūnas. Jo poezija dominuojama tamsos, joje pasirodo kosminę tvarką griaunantys motyvai, išreikšti religiniais simboliais“ (p. 201).

V. Daujotytė-Pakerienė pabrėžia, kad „ribiniame laike –­ 1949 ir 1950 m. sankirtoje – pasirodo esminės Nykos-Niliūno transcendencijos (kartu ir retranscendencijos) atramos: nuolatinis grįžimas į vaikystę, į pirminės (prigimtos) aplinkos daiktus, į ten, nes čia viskas svetima“ (p. 163).
Reynolds J. L.
ŠEŠĖLIŲ ŽMONĖS. VISA TIESA APIE SLAPTĄSIAS PASAULIO ORGANIZACIJAS.
Iš anglų k. vertė Giedrė Tartėnienė.

– Kaunas: Obuolys, 2010.

KVAILYBIŲ VERSLAS AR GARBINGOS TRADICIJOS?

Nors knygų apie slaptąsias pasaulio organizacijas yra daug, ši – trumpas ir gana profesionalus įvadas. Tai – paletė slaptuomenių: asasinai, tamplieriai, iliuminatai, masonai, Siono vienuolynas, druidai, gnostikai, kabalistai, rozenkreiceriai, triados, cosa nostra, jakudzos, wicca raganos, „Kaukolė ir kaulai“. Aptartas slaptųjų bendruomenių pasirodymas populiariojoje kultūroje, kalbama apie „kritikus, aliarmistus ir sąmokslo teoretikus“ („kada paranoja tampa suprantama“?).

Knygos autorius teigia, kad „gilintis į šias teorijas be išlavintos logikos ir kritinio požiūrio pavojinga, nes nukreipiamas dėmesys nuo konkretaus pavojaus. (...) Karlas Saganas knygoje „Demonų apsėstas pasaulis: mokslas kaip žvakė tamsoje“ bando analizuoti slaptųjų organizatorių fenomeno esmę. Mokslininkas pastebėjo, kad 95 proc. amerikiečių yra moksliškai neišprusę ir ieško įmantrių paaiškinimų natūraliems reiškiniams. (...) Peržvelgus ir įvertinus visus šaltinius, požiūrius, įrodymus ir nuomones apie slaptąsias organizacijas, man pasidingojo, kad jau kuris laikas egzistuoja nesąmonių rinka ir kvailybių verslas“ (p. 361).

Nesutinku su autoriumi. Jei skaitytojas mano, kad viskas, kas susiję su slaptosiomis pasaulio organizacijomis, nesąmonės, tegul atsiverčia tink­lalapį www.grandlodge.lt. Tai – „Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios ložės A.F. & A. M.“ interneto svetainė. Joje „Lietuvos senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios Ložės Didysis Meistras Br.: G.: K.:“ paaiškina: „Istorikai nurodo, kad laisvųjų mūrininkų (arba masonų) judėjimas prasidėjo prieš daugiau nei 250 metų, tačiau užuominos į senuosius mūrininkus veda giliau. Europos istorikas Norman Davies cituoja senąja anglų kalba parašytą dvieilį: „Jeigu istorija ne pokštas / Masonų protėvis – Babelio bokštas.“ Iš senųjų Egipto misterijų, karaliaus Saliamono šventyklos kūrėjų, viduramžių katedrų statytojų, ir alchemikų neretai kildinami masonai ir šiandien užima vietą daugelio demokratiškų šalių visuomenėse. Šiandien 130 pasaulio šalių  priskaičiuojama daugiau kaip 40 tūkstančių ložių, kurių nariai  puoselėja laisvės, lygybės ir brolybės idėjas. Nuo pat XVIII a. antrosios pusės, kai buvo įkurta pirmoji lietuviška ložė, laisvieji mūrininkai dalyvavo daugelyje svarbių šalies istorinių ir kultūrinių įvykių. Prisiminkime balsavimą dėl baudžiavos panaikinimo, kurį inicijavo laisvieji mūrininkai, šviesą ir taurias idėjas senajame universitete skleidusius filomatus bei filaretus, Vilniaus arkikatedrą baziliką, kurią pastatė laisvasis mūrininkas Laurynas Stuoka-Gucevičius.


 

Skaitytojų vertinimai


65930. yomayo2011-01-30 19:47
Katiliškio nepaminėti tai jau visiškas "bespriedielas"....

65931. yomayo2011-01-30 19:50
Radauskas,Erlickas,Katiliškis,Sruoga-va koki korifėjai.Ir dar ,pasakysiu-neištyrinėti kaip reikalas.Tyrinėti reikia ne kokius grafomanus,o aisbergus .

65936. Kurmis2011-01-30 20:37
Peleckis-šaunuolis.Jo apžvalgos labai įdomios ir reikalingos.

65938. terra2011-01-30 21:06
o kurmis labai gerai knisa

65970. Ačiū2011-01-31 16:15
Visada įdomios Peleckio apžvalgos.

65971. ?2011-01-31 16:17
O tas "Brazauskas N" ar tik ne "Brazausko A",kuris redaguoja "balsą tšk. lt"koks giminaitis?

65973. yomayo2011-01-31 16:59
"Baudžiavos panaikinimo" negalima "inicijuoti",nes už lango stovėjo valstiečiai su dalgiais.:)Pono "gera valia" pasireiškia tik tuomet,kai į kaklą jam įremiamos šakės.Tada ponulis renkasi tarp šakių ir baudžiavos panaikinimo:)

65976. Būna ir blogiau2011-01-31 17:46
Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai įšaldė nuverstojo Tuniso prezidento Zino El Abidino Ben Ali (Zine El Abidine Ben Ali) ir jo žmonos Leilos Trabelsi (Leila Trabelsi) sąskaitas Bendrijos šalyse, praneša agentūra AFP. Diplomatų duomenimis, taip ES valstybės reagavo į atitinkamą Tuniso žinybų prašymą. Panašių sankcijų ateinančiomis dienomis gali būti imtasi ir prieš kitus buvusio prezidento patikėtinius. Tunisas praėjusį trečiadienį išdavė tarptautinį arešto orderį suimti Z. E. A. Ben Ali ir jo žmoną. Jie kaltinami nelegaliai susikrovę turtus ir pervedę pinigus į užsienį.

65981. Sankcijos Kubiliaus draugeliui2011-01-31 19:15
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir kiti valdžios atstovai negalės keliauti į Europos Sąjungą (ES). Reaguodami į besitęsiantį baltarusių opozicijos engimą, tokį sprendimą pirmadienį Briuselyje priėmė Bendrijos užsienio reikalų ministrai. Be to, nuspręsta įšaldyti iš viso 117 Baltarusijos vadovybės narių sąskaitas. 41 valdžios atstovui taip pat galios anksčiau taikytos sankcijos, praneša agentūra AFP.

65982. to 65976: Pakratyt maximinius, lubinius, rubiconinius, xxxinius. ...2011-01-31 19:16
tada biudžetas bus perviršytas ir Lietuva įsiveda Eurą. A ne?

65985. Kreivas2011-01-31 20:45
Dabar pakratysime D.Kreivį.Labai godus konservas pasitaikė.

65987. dar Kreivesnis2011-01-31 22:06
vien jo pusbrolio Lubio turtai kiek verti? Jaučiu pusė Lietuvos grįžtų iš indų plovyklų ir ekonomika sprogtų jei Lubį pajudint.

65988. Matai2011-01-31 22:43
Dabar Kreivas ES paramos milijardus skirsto.Lubis tce neprieko dabar.

65989. Konservų otkatas juodaskverniams2011-01-31 23:00
Kaip BNS sakė premjero tarnybos Ekonomikos pažangos skyriaus patarėjas Arvidas Zulonas, tokia išlyga galės pasinaudoti bažnyčios, daugelis kurių yra senamiesčiuose. „Dabar jos tą žemę nuomojasi, bet savivaldybė gali taikyti įvairias nuolaidas“, - sakė patarėjas. Dėl galimybės įsigyti žemę į premjero tarnybą sausio viduryje kreipėsi Lietuvos Vyskupų Konferencija. Atitinkamos Žemės reformos įstatymo pataisos, kurias teikia Ministro pirmininko tarnyba, antradienį bus svarstomos Vyriausybės pasitarime. Jeigu Vyriausybė ir Seimas tokioms pataisoms pritartų, būtų galima be kliūčių valstybinę žemę parduoti bei būtų užkirstas kelias pirkėjams mažesne nei rinkos kaina įsigyti valstybinės žemės sklypus. Bažnyčios, kurios jau turi nuosavybės teise pastatus ir po jais esančią ar priskirtą valstybinę žemę nuomojasi, priėmus pataisas, galės įsigyti ją nuosavybės teise. Tačiau ir toliau būtų draudžiama privatizuoti valstybinę žemę, esančią buvusių dvarų sodybose.

65991. aha supratau2011-02-01 00:23
Kreivys yra Leo įkūrėjęs ir maximinių akcininkas. Na, seniai laikas. Nesuprantu tokio korupcijos mąsto Egipto fone. Kada eisim į Laurus apsigyvent?

66006. Dėl N. Brazausko knygos (nu)vertinimo2011-02-02 11:07
Dėl N. Brazausko knygos (nu)vertinimo. I.Negalima verinti knygų, esant šališkam, vienašališkam, kai kertasi interesų konfliktai: kritiko-apžvalgininko ir sūnaus (tėtės parašytų knygų primygtinis minėjimas). II.V.Alanto, K.Barėno, K.Jankausko, J.Jankaus romanistikos įtaka lietuvių romano modernėjimo procesams yra labai labai kukli, todėl autorius elgiasi tinkamai jų nereikšmindamas. III.Literatūros mokslininkai daugiausia nesiremia ir neprivalo remtis kultūrine publicistika, kuri Jūsų kažkodėl yra vadinama "monografijomis".

66009. trims šešetukams (66006)2011-02-02 11:31
1)Nėra jokio interesų konflikto. Jei kažkieno tėvas, brolis, sesuo ar kitas artimas žmogus rašo knygas, tai koks čia gali būti konfliktas? Viskas paminėti į temą. 2) Tamsta nuvertinate V.Alanto, K.Barėno, K.Jankausko ir J.Jankaus reikšmę lietuvių literatūrai. Matyt, jūsų manymu, Stasio Leskaičio („Spūda“, 1937), Vytauto Janavičiaus („Vaikystė“, 1952), Petro Tarulio („Vilniaus rūbas“, 1965) ir Valdo Papievio („Ruduo provincijoje“, 1989) kūriniai yra kur kas reikšmingesni? 3) Minėtosios trys knygos YRA monografijos, o ne kultūrinė publicistika. 4) Tiek žinių. Byla baigta.

66014. neverniems tamošiams2011-02-02 16:49
Beje, jei kam atrodo, kad L.Peleckio-Kaktavičiaus knygos ne monografijos, paskaitykite recenzijas tokių žmonių, kuriuos pripažįsta ir vertina ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas: Rimvydo Šilbajorio recenzija "Ypač garbingai ir gerai" skelbta "Literatūroje ir mene" 2006 m. sausio 6 d. Ne prasčiau monografijas vertino ir literatūros kritikai P. Bražėnas, Alfr. Guščius, V.Martinkus ir kt.

66015. ir dar2011-02-02 16:52
P. Bražėnas. Monografija apie vyriausią rašytoją (METAI, 2005, nr.8-9). Apie "Kazimierą Barėną".Br. Prėskienis. Įdomi knyga apie talentingą prozininką (LM, 2008 12 19). Apie "Jurgį Jankų". A. Guščius. "Aš baisiai pamėgau tiesias linijas" (METAI, 2009, nr.4). Apie "Jurgį Jankų". A.Guščius. Kur taip veržiasi Vytis? (NEMUNAS, 2010 05 27-06 02). Apie "Vytautą Alantą".

66024. apžvalgininkui :-( 2011-02-03 11:43
"Galima pasakyti, vadinasi, ir parašyti bet ką apie bet ką. Mes beveik ir nesusimąstome apie šią banalią tiesą. Tačiau joje glūdi mįslingas baisingumas"(George Steiner).

66028. 66024-am2011-02-03 14:42
Apibūdinčiau, kad 100 procentų amerikiečių (galite įstatyti kitą žodį, - past.) yra 99 procentais idiotai. -- George Bernard Shaw, 1930 12 19, New York Times.

66036. RRR2011-02-03 23:41
...bemaž tris valandas triūsta...

66040. to RRR2011-02-04 01:55
... galima pagalvoti, kad šiame tinklalapyje kažkas gyvena... parazituoja... o kiti turi budėti ir būti pasiruošę kiekvieną sekundę atsakyti į bet kokį pirstelėjimą...

66043. "Bobos" vagia geriau...2011-02-04 12:22
Už litą įsigytą „Lietuvos kuro“ turtą M.Klabinas su savo sėbrais mikliai išpardavė, o valstybei beliko tik dengti daugiau nei 50 mln. Litų „Lietuvos kuro“ skolas tai pačiai valstybei. Nors 2000 m. Pradžioje laikraščiai rašė, kad „Lietuvos kurą“ įsigijo sukčius, tačiau tai nesutrukdė tuometiniam premjerui ---ANDRIUI KUBILIUI--- ir Finansų viceministrei ---DALIAI GRYBAUSKAITEI ---pervesti iš valstybės biudžeto į sukčių kontroliuojamo „Lietuvos kuro“ sąskaitą dar 18 mln. Litų tariamos valstybės skolos. 2001-2004 metais, kai Dalia Grybauskaitė dirbo finansų ministre, viceministru dirbo Vitas Vasiliauskas. Nei vienas iš šių pareigūnų neprieštaravo, jog „VP Market“ būtų grąžinta nusikalstamo modelio metu įgyta teisė susigrąžinti 76 milijonus litų PVM. Dėl to stebėjosi tiek Seimo antikorupcijos komisija, tiek neįgaliųjų organizacijos bei visuomenė.

66061. taip2011-02-05 02:08
kaip supratau, niekas apie knygas cia nekalba. turbut parodo receziju lygi. recenzente, pasakykite, kokia nuomone apie pirmaja knyga, nes panasu, kad jos net neskaitete. pasakykite savo nuomone, o ne tuscius isvedziojimus ir atsitiktines citatas. turinio atpasakojimas ir vikipeedines zinios ne recenzija. taigi, palyginkite su kitom knygom, ivertinkite, nes tai, kas yra cia, tai recenzija nevadintina.

66064. terra2011-02-05 12:00
juk čia ir yra ne recenzijos, iki recenzijų toloka, čia - paprasčiausios ANOTACIJOS

66066. Užribis2011-02-05 14:00
Recenzentas už teksto ribų nediskutuoja, nes nėra politikas ar kitas viešas asmuo, kuris turi "pasiaiškinti" dėl to, ką ir kaip parašė. Neviežlybieji, dabar ne tarybiniai laikai, ir neprivaloma aiškintis, kodėl mąstai taip, o ne kitaip, kur padedi kablelį ir pan. Jei jums tai anotacijos, ką gi, tai jūsų nuomonė, jei recenzijos, ką gi, tai jūsų nuomonė. O jei nepatinka - tiesiog neskaitykite. Vis dėlto jei įkyriai norite sužinoti recenzento nuomonę apie vieną ar kitą knygą, ir eilutėse/tarp jų jos nerandate, a priori žinokite, jog blogų knygų recenzentas čia nerecenzuoja (išskyrus paskirus atvejus, kaip išimtį iš taisyklės). O kiekvienam - pagal skonį. Su Baricco, kaip ir su Coelho - kažkam labai, kažkam visai ne. Todėl primetinėti savo nuomonę recenzentui būtų kvailoka ("man tai labai patiko" arba "šūdų šūdas",atsiprašant). A priori laikomasi prielaidos, kad skaitytojas - protingas, tad pats nuspręs, domina jį knyga, ar ne.

66071. Bolševikės žiedas2011-02-05 23:42
Vyriausybėje visos personos – Užsislaptinę kubil masonai. Tik bolševikės gavnolijos žiedas – Grynas plienas kaip niekad. Sklinda gandas, kad ji iš Partškolos.?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:28:03 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba