Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-02-22 nr. 3178

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Barbara Gruszka-Zych.
KRYNICA
32
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• METŲ VERTĖJO KRĖSLAS – DANGUOLEI ŽALYTEI2
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
SVARBIAUSIŲ MŪSŲ VALSTYBĖS ŠVENČIŲ METAS
4

LITERATŪRA 
• Benediktas Januševičius.
MIRTIS ARBA PREMIJA!
2
• SVEČIUOSE DAINA AVUOTINIA

KNYGOS 
• „VISAS ČIURLIONIS“
• „VIENOVĖS ĮŽVALGA PLATONO FILOSOFIJOJE“
• „VALIOS METAFIZIKA: SCHOPENHAUERIO FILOSOFIJOS INTERPRETACIJOS“
• „TYLIOSIOS ALTERNATYVOS“
• Gintarė Adomaitytė.
MAN GAILA, GAILA, GAILA
• 2007 METŲ „METŲ KNYGOS “ TITULĄ PELNĖ „SRAIGĖ SU BEISBOLO LAZDA“ IR „SLIEKO PASAKA“5
• (PA)SKAITINIAI5
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• TEATRAS BE KOMERCIJOS APNAŠŲ
• VĖL PAS ADOMĄ
• ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS VIEŠĖS VILNIUJE
• „LAISVĖS KAINA“

DAILĖ 
• Jurgita Jasinskaitė.
KERAMINĖS ISTORIJOS TĘSIASI
45
• KALNAIS IR PAKALNĖM12

PAVELDAS 
• Nijolė Tumėnienė.
EKSPERIMENTAS: VAIZDO IR TEKSTO JUNGTIES BEIEŠKANT
3

POEZIJA 
• RŪTA BURBAITĖ20

PROZA 
• Vetusta Prišmantienė.
AŠ PAŽINAU JŪSŲ RAŠTĄ
9

VERTIMAI 
• Mariusz Wilk.
KANINO NOSIS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Elvyra Markevičiūtė.
STUDENTŲ IMPROVIZACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO TEMA
1
• TRUMPAMETRAŽIŲ OPERŲ FESTIVALIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• „VAIDENIS 2008“ – VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO FESTIVALIS

KRONIKA 
• KLASIKOS VAIZDAI
• LAIŠKAS VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMO RENGĖJAMS2

DE PROFUNDIS 
• Justinas Bočiarovas.
LIŪDNA ISTORIJA
6
• Mindaugas Briedis.
IŠ CIKLO ĮVYKIAI PLANETARIUME

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
II.29 18.30 val. – premjera: M.Musorgskio „BORISAS GODUNOVAS“, opera rusų k. Dirig. R.Šervenikas. Bilieto kaina 25-190 Lt
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
II.22 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež.I.Bučienė
II.23 18 val. – R.Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
II.24 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež.S.Mykolaitis
18 val. – B.Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež.G.Padegimas
Maskvos teatro „Mossovet“ gastrolės
II.25 19 val. – I.Vacečio „PRIEPIRTIS“
Šiaulių dramos teatro gastrolės
II.26 18 val. – C.Gozzi‘o „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež.A.Giniotis
II.27 18 val. – A.Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež.A.Vidžiūnas
II.28 18 val. – E.M.Remarque‘o „TRYS DRAUGAI“. Rež.R.Steponavičiūtė
Mažoji salė
II.22 18 val. – M.Duras „MEILUŽIS“
II.23 16 val. – F.Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež.V.Masalskis
II.24 16 val. – V.V.Landsbergio „BUNKERIS“. Rež.V.V.Landsbergis
Alytaus miesto teatro gastrolės
II.27 18 val. – S.Parulskio „NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIESE“. Rež.A.Kinderis
II.28 18 val. – S.Townsendo „BRENDIMO KANČIOS“. Rež.D.Kimantaitė
VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
II.22 18.30 val. – A.Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 20-50 Lt
II.23 18.30 val. – G.Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež.S.Račkys. Bilieto kaina 20-45 Lt
II.24 12 val. – „GRYBŲ KARAS“. Rež.P.Ignatavičius. Bilieto kaina 10-15 Lt
II.26 18.30 val. – W.Shakespeare’o „AUDRA“. Rež.E.Glaseris (Švedija). Bilieto kaina 20-65 Lt
II.27 18.30 val. – M.Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež.R.Tuminas, A.Dapšys. Bilieto kaina 20-65 Lt
II.28 18.30 val. – T.McNally’o „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež.G.Padegimas. Bilieto kaina 20-45 Lt
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
II.22, 23 18 val. – P.E.Landi „VISKAS APIE VYRUS“. Rež.P.E.Landi. Bilieto kaina 30-50 Lt
II.24 12 val. – A.Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 8-12 Lt
II.26, 27 18 val. – M.Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež.P.E.Landi. Bilieto kaina 30-50 Lt
II.29 18 val. – H.Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.A.Jankevičius. Bilieto kaina 20 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
II.22 18 val. – E.Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež.G.di Capua (Sankt Peterburgas)
II.23 18 val. – J.M.Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“. Rež.M.Poliščiukas (Paryžius)
II.24 12 val. – J.Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež.J.Ščiuckis
18 val. – L.Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež.E.Mitnickis (Kijevas)
TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5
Didžioji salė
II.23 12 val. – S.Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež.A.Mikutis
II.24 12 val. – S.Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež.R.Driežis
Trumpametražių operų festivalis „NOA“
II.28 19:30 val. – „GERVĖ IR GANDRAS“, mini opera-etiudas. Rež.Ž.Andriušis; „DŽIULJETA IR DŽIULJETA“, opera. Rež.O.Generalova; „DVISKAITA“, opera. Rež.O.Generalova
Mažoji salė
II.23 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež.A.Mikutis
II.24 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež.R.Driežis
„DOMINO“ TEATRAS
II.28 19 val. – „CASTING Nr.1“. Rež.S.Paciukas (Šilutės miesto dramos teatras)
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
II.22 19 val. – „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 30-40 Lt
II.23 12 val. – „NEPAPRASTO ORKESTRO KONCERTAS“. Bilieto kaina 10-15 Lt
19 val. – „JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ“. Rež.A.Giniotis
II.24 12 val. – „PELYTĖ ZITA“. Rež.V.V.Landsbergis. Bilieto kaina 10 Lt
TEATRO LABORATORIJA „ATVIRAS RATAS“
Mokytojų namai (Vilniaus g. 39)
II.28 19 val. Svetainėje – „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 15-20 Lt
MENŲ SPAUSTUVĖ
Šiltadaržio g. 6
II.22-24 18 val. – „POLIKLINIKA“. Rež.A.Jankevičius. Bilieto kaina 20-25 Lt
RAMŪNO ATELJĖ
Latako g.1-1
II.26 19 val. – A.Camus „KRYTIS“. Rež.R.Abukevičius. Bilieto kaina 15 Lt
II.28 19 val. – A.Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež.R.Abukevičius. Bilieto kaina 30 Lt
Dėl vietų teirautis tel. 867098014
RAGANIUKĖS TEATRAS
S.Stanevičiaus g. 24
II.23 12 val. – premjera: „DEVYNIABROLĖ“
II.24 12 val. – „LOKYS IR MERGAITĖ“

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
II.22 18 val. – F.Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“, 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 8-100 Lt
II.24 12 val. – W.A.Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“, 2 d. muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 3-50 Lt
18 val. – G.Rossini‘o „SEVILIJOS KIRPĖJAS“, 3 d. komiška opera. Dirig. J.Janulevičius. Bilieto kaina 15-100 Lt
II.27 18 val. – V.Čepinskis ir draugai. Dalyvaus V.Čepinskis, P.Geniušas, E.Špokaitė ir M.Rimeikis, G.Gedvilaitė, I. Jankauskaitė, M.Bačkus, A.Rakitskaja (Moldova). Diriguos J.Geniušas. Bilieto kaina 25-100 Lt
II.28 18 val. – F.Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“, 3 d. miuziklas. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 8-100 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena (Laisvės al. 71)
II.22 18 val. – A.Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 15-25 Lt
II.23 18 val. – D.Loher „NEKALTI“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 30-40 Lt
Gyčio Ivanausko teatro gastrolės
II.27 19 val. – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Choreogr.G.Ivanauskas Bilieto kaina 30 Lt
Palėpės salė
II.22 18 val. – D.Harrowerio „JUODVARNIS“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 25-30 Lt (Audronio Liugos produkcija)
II.24 13 val. – S.Osten, P.Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež.A.Gluskinas. Bilieto kaina 15-20 Lt
II.27 18 val. – Th.Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 20-25 Lt
Sriubos teatras (Kęstučio g. 62)
II.24 15 val. – „ILGĖJIMOSI SONATA“. Meilės istorija M.K.Čiurlionio laiškų S.Kymantaitei-Čiurlionienei motyvais. Bilieto kaina 25-30 Lt
Ilgoji salė
II.23 18 val. – T. de Fombelle‘io „ŠVYTURYS“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25 Lt
II.23 19 val. – T. de Fombelle‘io „ŠVYTURYS“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25 Lt
KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
II.22 18 val. – „Parnaso“ klube: L.Kiseliovo „NEPAŽĮSTAMOSIOS LAIŠKAS“. Dalyvaus S.Martinaitytė, A.Eitmanavičiūtė
II.23 18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež.S.Rubinovas
II.24 12 val. – Ch.Perault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež.S.Rubinovas
18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež.S.Rubinovas
II.27 18 val. – F.Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež.S.Rubinovas
MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
II.22 19 val. – G.Gugevičiūtės „MOKĖK-DUOSIU“. Rež.V.Balsys. Bilieto kaina 20 Lt
II.24 18 val. – M.Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež.E.Prakuliauskaitė-Milinienė. Bilieto kaina 20 Lt
II.28 19 val. – G.Gugevičiūtės „MOKĖK-DUOSIU“. Rež.V.Balsys. Bilieto kaina 20 Lt
VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji scena
II.23 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 8 Lt
II.24 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež.E.Piotrowska. Bilieto kaina 8 Lt
Mažoji salė
II.22 18 val. – poezijos vakaras J.Strielkūno „Trečias brolis“. Dalyvaus R.Bartninkaitė, D.Jankauskatė, H.Savickis. Bilieto kaina 10-12 Lt

Klaipėda


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
II.22 18.30 val. – J.Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“, 3 v. operetė. Dirig. D.Zlotnikas
II.23 18.30 val. – F.Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“, 3 v. operetė. Dirig.V.Konstantinovas
II.24 15 val. – V.Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“, 2 v. muzikinė pasaka. Dirig. D.Zlotnikas
LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4
II.23 12, 14 val. – „VIŠTYTĖ IR GAIDELIS“. Rež.G.Radvilavičiūtė
ŽVEJŲ RŪMAI
Respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“
II.24 12 val. festivalio uždarymo šventė – „LABAS, PEPE“. Rež. A. Butkus (Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Bendraamžiai“). Bilieto kaina 8 Lt
17 val. Teatro salėje – „MIESTAS“. Rež. G. Padegimas ir D. Meškauskas (KU Režisūros katedros III kurso studentai). Bilieto kaina 8 Lt
KONCERTŲ SALĖ
Šaulių g. 36
II.26 18 val. – E.E.Šmitto „PALEISTUVIS“. Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 20-25 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
II.22 18 val. – K.Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež.A.Pociūnas
II.23 18 val. – A.Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež.A.Vidžiūnas
II.24 12 val. – G.Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež.J.Javaitis
18 val. – P.Chesnot „Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež.N.Mirončikaitė
Lietuvos nacionalinio dramos teatro gastrolės
II.27 18 val. – R.Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
II.28 18 val. – M.F.Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež.V.Masalskis

Panevėžys


TEATRAS „MENAS“
Vasario 16-osios g. 19
II.23 16 val. – R.Bacho „DŽONATANAS LIVINGSTONAS – ŽUVĖDRA“. Skaitys D.Kazragytė. Dalyvaus V.Andriuškevičius (klarnetas). Po spektaklio susitikimas su aktore D.Kazragyte
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Didžioji salė
Klaipėdos dramos teatro gastrolės
II.22 18 val. – E.E.Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež.P.Gaidys
*
II.23 18 val. – J.Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež.V.Kupšys
II.24 12 val. – E.Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež.V.Kupšys
18 val. – M.Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež.A.Keleris
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
II.27 19 val. – premjera: „APIE TYRĄJĄ ERENDIRĄ“. Choreogr. E.Stundytė. Bilieto kaina 32-37 Lt
„Domino“ teatro gastrolės
II.28 19 val. – „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež.K.Smoriginas

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P. Armino g. 2
II.22 18 val. – C.Higgins, J.C.Carrier  „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. R.Kučiauskas. Bilieto kaina 10 Lt
Kauno valstybinio dramos teatro gastrolės
II.28 18 val.– M.Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. R.Kudzmanaitė
KULTŪROS CENTRAS
II.26 19 val. – premjera: M.Ravelio „BOLERO“, „FANTAZIJA PENKIOMS STICHIJOMS“. Choreogr. A.Cholina. Bilieto kaina 35-45 Lt

Alytus


LĖLIŲ TEATRAS „AITVARAS“
Rotušės a.2
Lėlių kambaryje
II.23 12 val. – V.V.Landsbergio „ANGELIŲ PASAKOS“. Rež.L.Skruibienė

Biržai


KULTŪROS CENTRAS
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
II.22 18 val. – P.A.Baumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež.A.Pociūnas

Širvintos


KULTŪROS CENTRAS
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
II.26 12 val. – V.Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež.V.Jevsejevas
18 val. – „MAMATĖ“. Rež.V.Kupšys

Ukmergė


KULTŪROS CENTRAS
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
II.28 18 val. – „MAMATĖ“. Rež.V.Kupšys
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:27:07 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba