Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-02-22 nr. 3178

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Barbara Gruszka-Zych.
KRYNICA
32
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• METŲ VERTĖJO KRĖSLAS – DANGUOLEI ŽALYTEI2
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
SVARBIAUSIŲ MŪSŲ VALSTYBĖS ŠVENČIŲ METAS
4

LITERATŪRA 
• Benediktas Januševičius.
MIRTIS ARBA PREMIJA!
2
• SVEČIUOSE DAINA AVUOTINIA

KNYGOS 
• „VISAS ČIURLIONIS“
• „VIENOVĖS ĮŽVALGA PLATONO FILOSOFIJOJE“
• „VALIOS METAFIZIKA: SCHOPENHAUERIO FILOSOFIJOS INTERPRETACIJOS“
• „TYLIOSIOS ALTERNATYVOS“
• Gintarė Adomaitytė.
MAN GAILA, GAILA, GAILA
• 2007 METŲ „METŲ KNYGOS “ TITULĄ PELNĖ „SRAIGĖ SU BEISBOLO LAZDA“ IR „SLIEKO PASAKA“5
• (PA)SKAITINIAI5
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• TEATRAS BE KOMERCIJOS APNAŠŲ
• VĖL PAS ADOMĄ
• ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS VIEŠĖS VILNIUJE
• „LAISVĖS KAINA“

DAILĖ 
• Jurgita Jasinskaitė.
KERAMINĖS ISTORIJOS TĘSIASI
45
• KALNAIS IR PAKALNĖM12

PAVELDAS 
• Nijolė Tumėnienė.
EKSPERIMENTAS: VAIZDO IR TEKSTO JUNGTIES BEIEŠKANT
3

POEZIJA 
• RŪTA BURBAITĖ20

PROZA 
• Vetusta Prišmantienė.
AŠ PAŽINAU JŪSŲ RAŠTĄ
9

VERTIMAI 
• Mariusz Wilk.
KANINO NOSIS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Elvyra Markevičiūtė.
STUDENTŲ IMPROVIZACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO TEMA
1
• TRUMPAMETRAŽIŲ OPERŲ FESTIVALIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• „VAIDENIS 2008“ – VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO FESTIVALIS

KRONIKA 
• KLASIKOS VAIZDAI
• LAIŠKAS VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMO RENGĖJAMS2

DE PROFUNDIS 
• Justinas Bočiarovas.
LIŪDNA ISTORIJA
6
• Mindaugas Briedis.
IŠ CIKLO ĮVYKIAI PLANETARIUME

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Athena : filosofijos studijos / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Žibartas Jackūnas … [et al.]. – Vilnius : Versus aureus, 2007. – ISSN 1822-5047

Nr. 3 (2007). – 2007 (Kaunas : Aušra). – 199, [1] p. – Santr. liet. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-699-29-9

Raštai / Antanas Maceina ; [sudarė Antanas Rybelis]. – Vilnius : Mintis, 1990– . – (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP, ISSN 1822-7368)

[T.] 13: Religinė ir politinė publicistika. Papildymai. – Vilnius : Margi raštai, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 511, [1] p. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-09-344-2

MENAS. FOTOGRAFIJA

Karpiniai [Grafika] / Sigita Dacienė. – Vilnius : Homo liber, [2007] (Vilnius : Akritas). – 1 apl. (30 karpinių) : nespalv. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-716-32-7

Lietuvos muzikologija = Lithuanian musicology / [redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algirdas Ambrazas … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2007. – ISSN 1392-9313

T. 8 (2007) / [sudarytoja Gražina Daunoravičienė]. – 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 195, [1] p. : iliustr., faks., gaid. – Str. liet., angl., pranc. – Santr. liet., angl. – Tiražas 200 egz.

Juozo Lukausko lobiai / Algis Kuklys. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – 96 p. : iliustr., portr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-544-65-4 (įr.)

Manoji Lietuva = My Lithuania = Mein Litauen = Ma Lituanie : [fotografijų albumas] / Vytautas Ylevičius ; [vertėjai: Jonas Skarulis (anglų kalba), Valdonė Vaitiekūnaitė (vokiečių kalba), Irena Karaliūnienė (prancūzų kalba)]. – [Vilnius : V. Ylevičius, 2007]. – 219, [1] p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl., pranc., vok. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-726-73-9 (įr.)

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Vytauto Didžiojo universitetas. Menų institutas ; [redakcinė kolegija: pirmininkas Vytautas Levandauskas … [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – ISSN 1822-4555

Nr. 3 (2007): Menas ir politika: Rytų Europos atvejai = Art and politics: case-studies from Eastern Europe. – 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 229, [3] p. : iliustr., faks. – Str. angl. – Santr. liet.

Skiemonys senose 1925-1940 m. fotografijose [Anykščių rajonas] / parengė Raimondas Guobis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 44 p. : iliustr. – („Spingsulės“ knygynėlis ; Nr. 24). – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-35-017-0

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje : 2005-2006 m. tyrimai : [mokslinių straipsnių rinkinys] / sudarė Liudas Glemža ; [redakcinė kolegija: Vytautas Urbanavičius … [et al.]. – Vilnius : Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2007 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 391, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-9071-7-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Angelų sniegas : [apysaka] / Danutė Bindokienė. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Bonus animus, [2007] (Vilnius : Standartų sp.). – 174, [2] p. – (Z-7 ; 3). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-754-03-9

Darbai ir dienos / Universitatis Vytauti Magni ; redakcijos kolegija: Egidijus Aleksandravičius – vyriausiasis redaktorius ... [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – ISSN 1392-0588

[T.] 48. – 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 342, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl. – Santr. angl. – Tiražas 450 egz.

Einu į tave : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė. – Dusetos (Zarasų raj.) [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2007. – 124, [3] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-001-9

Grojantys laikrodžiai : aidinė poezija / Nijolė Bielinienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 161, [2] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-012-5. – ISBN 9955-978-9955-35-012-5 (klaidingas)

Kai knygas draudė / Pranas Mašiotas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2008] (Vilnius : Pozicija). – 142, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-06-303-2. – ISBN 9986-06-303-2 (klaidingas)

Klevų giraitės princesė : [apybraiža] / Teresė Tumėnaitė-Paberalienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007. – 100, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-014-9

Laisvės keliu einu : [eilėraščiai] / Nijolė Rimkienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 137, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-626-96-1

Lyg sietu atsijota… : atsiminimai / Mykolas Čibiras, Marija Čibirienė. – Vilnius : [B. Biekšienė], 2007. – 279, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 genealog. medžio lap. – Tiražas [300] egz. – (Įr.)

Minties budėjimas : apysaka / Stepas Eitminavičius. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 123, [1] p. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-35-007-1

Man buvo gera su tavim : [apsakymai] / Rima Berkutė. – Panevėžys : Magilė, 2008 (Vilnius : Spauda). – 221, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-956-59-4 (įr.)

Moterys meluoja geriau : romanas / Daiva Vaitkevičiūtė. – Panevėžys : Magilė, [2007-2008]. – 2 d. – ISBN 9986-956-31-5

D. 2. – [2008] (Vilnius : Spauda). – 287, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-956-30-7

Nakties skaidra : [eilėraščiai] / Vytautas Varnagiris. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 105, [3] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-003-3

Niekam nenusileisiu : [apsakymų rinktinė] / Kazys Saja. – Vilnius : Žaltvykslė, [2008] (Kaunas : Aušra). – 278, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-06-285-1 (įr.)

Nuo žodžio lig šviesos : [eilėraščiai] / Vincas Lukša. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 92, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-016-3

Patriotai : romanas / Izidorius Ignatavičius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). – 286, [2] p. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-641-66-7

Praeities atspindžiai : [poemos] / Vytautas Petronis ; [iliustracijos autoriaus]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 57, [1] p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9955-35-010-1

RO KO KO mix : [proza] / Rokas Pralgauskas ; [English translation by Laimonas Vaičius]. – Vilnius : Versus aureus, [2007] (Vilnius : Pozicija). – 77, [1] p. : iliustr. – Angl. – ISBN 978-9955-34-042-3 (klaidingas)

RO KO KO mix : [proza] / Rokas Pralgauskas. – Vilnius : Versus aureus, [2007] (Vilnius : Pozicija). – 77, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-34-042-3

Skaudi lemtis : [atsiminimai] / Adelė Motiejaitienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 151, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-626-87-9

Striptizas – 99,999 procento : dviejų veiksmų komedija su prologu / Algirdas Meilus. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007. – 64, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-626-94-7

Šalnų drobės : eilėraščiai / Irena Vidugirytė-Naktinienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007. – 77, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-009-5

Tvanas : Lietuvos didybės griūties pradžia : [istorinis romanas] / Jonas Užurka. – Vilnius : Eugrimas, 2007 (Kaunas : Aušra). – 302, [2] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-682-99-8 (įr.)

Žodžio spalvos : [neregių ir silpnai matančiųjų kūrybos] almanachas / [sudarytojas Juozas Valentukevičius]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007. – ISSN 1822-8364

[T.] 2. – 2007 (Vilnius : Baltijos kopija). – 262, [1] p. : portr. – Tiražas 340 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aš rašau knygą : [Utenos rajono bibliotekų jaunųjų skaitytojų 2003-2006 m. kūrybinių konkursų bandymai – eilėraštukai, pasakojimai, piešiniai / sudarytojai Lolita Kaminskienė, Laimutė Maniušienė, Jolita Pretkelienė]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-35-008-8

Gėlytė burtininkė : pasakos / Vytautas Ažušilis ; [iliustravo Irena Žviliuvienė ir Živilė Žviliūtė]. – Vilnius : Apskaita, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 125, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-623-11-3 (įr.)

Gražuolė ir pabaisa : [dėlionių knygelė / iš ispanų kalbos vertė Agnė Dičiūtė]. – [Vilnius] : Mūsų knyga, [2007]. – [14] p. : iliustr. – (Žaisk, dėliok ir klausykis : pasakėlės su garsais). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-14-194-5

Simas Rašimas : apsakymai / Stepas Zobarskas ; [Vlado Kudabos iliustracijos]. – 2-asis leid. – Vilnius : Aktėja, 2007 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-21-133-4 (įr.)

Strazdanota vasara : [apysakos] / Bronius Bušma ; [iliustracijos Laimos Skerstonaitės]. – [2-oji patais. laida]. – Vilnius : Mintis, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-00932-7

Šokoladas iki pirmadienio : [novelės] / Vytautas Račickas ; [iliustravo Henrikas Vaigauskas]. – 3-iasis papild. leid. – Vilnius : V. Račickas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 143, [1] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-507-11-X (įr.)

Undinėlė : [dėlionių knygelė / iš ispanų kalbos vertė Agnė Dičiūtė]. – [Vilnius] : Mūsų knyga, [2007]. – [14] p. : iliustr. – (Žaisk, dėliok ir klausykis : pasakėlės su garsais). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-14-195-2

Užburtų medalionų paslaptis : [apysaka] / Gabrielė Adomavičiūtė ; [iliustracijos autorės]. – [Vilnius] : Mūsų knyga, [2007] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-14-218-8 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:26:57 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba