Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-02-22 nr. 3178

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Barbara Gruszka-Zych.
KRYNICA
32
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• METŲ VERTĖJO KRĖSLAS – DANGUOLEI ŽALYTEI2
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
SVARBIAUSIŲ MŪSŲ VALSTYBĖS ŠVENČIŲ METAS
4

LITERATŪRA 
• Benediktas Januševičius.
MIRTIS ARBA PREMIJA!
2
• SVEČIUOSE DAINA AVUOTINIA

KNYGOS 
• „VISAS ČIURLIONIS“
• „VIENOVĖS ĮŽVALGA PLATONO FILOSOFIJOJE“
• „VALIOS METAFIZIKA: SCHOPENHAUERIO FILOSOFIJOS INTERPRETACIJOS“
• „TYLIOSIOS ALTERNATYVOS“
• Gintarė Adomaitytė.
MAN GAILA, GAILA, GAILA
• 2007 METŲ „METŲ KNYGOS “ TITULĄ PELNĖ „SRAIGĖ SU BEISBOLO LAZDA“ IR „SLIEKO PASAKA“5
• (PA)SKAITINIAI5
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• TEATRAS BE KOMERCIJOS APNAŠŲ
• VĖL PAS ADOMĄ
• ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS VIEŠĖS VILNIUJE
• „LAISVĖS KAINA“

DAILĖ 
• Jurgita Jasinskaitė.
KERAMINĖS ISTORIJOS TĘSIASI
45
• KALNAIS IR PAKALNĖM12

PAVELDAS 
• Nijolė Tumėnienė.
EKSPERIMENTAS: VAIZDO IR TEKSTO JUNGTIES BEIEŠKANT
3

POEZIJA 
• RŪTA BURBAITĖ20

PROZA 
• Vetusta Prišmantienė.
AŠ PAŽINAU JŪSŲ RAŠTĄ
9

VERTIMAI 
• Mariusz Wilk.
KANINO NOSIS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Elvyra Markevičiūtė.
STUDENTŲ IMPROVIZACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO TEMA
1
• TRUMPAMETRAŽIŲ OPERŲ FESTIVALIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• „VAIDENIS 2008“ – VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO FESTIVALIS

KRONIKA 
• KLASIKOS VAIZDAI
• LAIŠKAS VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMO RENGĖJAMS2

DE PROFUNDIS 
• Justinas Bočiarovas.
LIŪDNA ISTORIJA
6
• Mindaugas Briedis.
IŠ CIKLO ĮVYKIAI PLANETARIUME

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
Vileišio g. 5
Iki XII.31 – dailininkės V.Daniliauskaitės paroda ,,Mano namai“
LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija
Atnaujintoji bažnytinio paveldo muziejaus paroda dedikuojama Vilniaus vyskupo palaimintojo J.Matulaičio (1871–1927) mirties sukakčiai
Paroda „Tremties ženklai 1941-1953“
Iki III.8 – paroda „1928: naujas etapas Lietuvos kryždirbystėje“
Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė
Paroda „Lietuvos neolito kultūrų keramikos rekonstrukcija“
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija
Signatarų namai
Pilies g. 26
Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija
KAZIO VARNELIO NAMAI – MUZIEJUS
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI – XX a. pr.) ekspozicija
Iki III.3 – jubiliejinė L.Šulgaitės kūrybos paroda „Įtrūkusi baltuma“
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 a
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Kryžių, koplytėlių ir koplytstulpių ekspozicija
Iki VII.6 – atnaujinta paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ ir Valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių ekspozicija
Iki VII.6 – paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“, skirta valdovo mirties 500 metų sukakčiai
Iki IV.20 – paroda „Nežinomas Šiaurės Korėjos menas“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Iki III.12 – „Eksperimentas. XX – XXI a. Lietuvos dailės paroda
ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
Iki II.29 – V.Gerulaičio tapybos darbų paroda
SAVICKO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 14
Iki IX.21 – tapybos paroda „Augustinas Savickas. XXI amžius“
LIETUVOS AIDO GALERIJA
Žemaitijos g. 11
Iki III.11 – L.Zdanavičienė tapybos paroda „Erškėčio pabirusios uogos“
DAILĖS GALERIJA „DALIA“
Žirmūnų g. 70
Iki III.4 – A.Jonuškaitės-Šaltenienės paroda „Keraminės istorijos II“
ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki III.23 – paroda „Dekoderis“, kurioje pristatomi rinktiniai Mechelene (Belgija) jau trečiąjį kartą vykusios tarptautinės videomeno bienalės darbai
„ARKOS“ GALERIJA
Aušros Vartų g. 7
III.1– J.Vaitiekūno tapybos paroda
VDA JUVELYRIKOS GALERIJOJE „ARGENTUM“
Latako g. 2
Iki II.24 – paroda ,,Karštoji vitrina“
GALERIJA „KAIRĖ-DEŠINĖ“
Latako g. 3
Iki III.8 – grafikės R.Vaigeltaitės-Vasiliūnienės paroda „Nematoma erdvių kaita“
PAMĖNKALNIO GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Iki II.29 – tapytojo S.Kruopio ir keramiko E.Radvensko paroda
VILNIAUS FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Stiklių g. 4 (įėjimas iš Didžiosios g. 19)
II.25 18 val. atidaroma A.Šliogerio, J.Dagio fotografijos ir A.Gelūno grafikos darbų paroda (veiks iki III.1)
KONGRESŲ RŪMAI
Vilniaus g. 6/14
Iki IV.20 – V.Pakalnio tapybos darbų paroda „Pasako be galo...“
AUKSAKALIŲ GILDIJOS GALERIJA „MENO NIŠA“
J.Basanavičiaus 1/13 
Iki III.4 – K.Zovės ir J.Vėbros paroda „Mūsų grafika“
METALO MENO „UŽUPIO GALERIJA“
Užupio g. 3-1
Iki II.27 – L.Grikšaitės-Kėrienės mažosios ir juvelyrinės plastikos paro­da „Prisilietimai‘‘
II.29-III.20 – I.Diržienės juvelyrikos paroda “nature‘‘
ŠV.JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
III.1 – bronzos liedinimo simpoziumo parodos
III.1 – V.Bubelevičius paroda „Raktai į begalybę. 12“ iš ciklo „Naujas-2008“
III.1 – S.L.Makaraičio jubiliejinė kūrybos paroda
RUSŲ MENO GALERIJA
Bokšto g. 4/2
Iki III.6 – S.Dzindzilevičiaus, G.Latako, D.Rakausko, M.Griniuk, A.Padriezaitės tapybos paroda „Tema ir variacijos“
Prospekto galerija
Gedimino pr. 43
II.22 16 val. pristatomas projektas „Dienoraščiai“. Parodoje dalyvauja V. Biveinis, R. Treigys, G. Česonis, R. Narkus, J. Deltuvaitė, U. Gelguda, P. Herbstas, M. Zabarauskaitė. Ekspozicija veiks iki III.16
ŪKIO BANKAS
Gedimino pr. 1
Iki III.1 eksponuojami žinomos grafikės T.Diščenko darbai
SEB VILNIAUS BANKAS
Olimpiečių g. 1 (Privačios bankininkystės skyrius)
Iki IV.21 – E.Katalinos-Kriaučiūnaitės paroda „Fragmentai“
RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
2007 metų baltarusių, lenkų, lietuvių poetų ir dailininkų tapybos darbų paroda iš plenero Nidoje
VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA
Vilniaus g. 39/6
Iki III.24 – paroda „5 amabtai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 90-mečiui
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
„Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX – XX a. pirma pusė“
D.Mataitienės retrospektyvinė paroda „Teatras 47“
Iki II.25 – paroda „Pola Negri – nebylaus kino legenda“
II.26 17 val. atidaroma paroda „Janka Kupala ir teatras“ (veiks iki III.28)
LENKŲ MENO GALERIJA „ZNAD WILII“
Išganytojo g. 2/4
Iki III.5 – S.Drebickaitės ir S.Giedraičio paroda „Dviese“
STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2-41
2007 metais Stasio Vainiūno namams dovanotų paveikslų paroda
Iki III.12 – Keiiči Kagi (Japonija) nuotraukų paroda
Iki III.12 – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivių G.Eimulytės ir A.Puskunigytės piešinių paroda
VERKIŲ RŪMAI
Žaliųjų ežerų g. 49
„Senieji Lietuvos žemėlapiai“ iš Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinių
LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
Iki II.29 – R.Palekaitės siuvinėti portretų paroda
VGTU BIBLIOTEKA
Saulėtekio al. 14
III.10 – paroda „Namas ir miestas. Naujoji XXI a. Berlyno architektūra“
LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv. Ignoto 6 
Iki II.29 Freskos galerijoje – J.Pociaus fotoparoda „Ženklai“
Iki II.29 Tako galerijoje – S.Bagdono fotoparoda „Tarp marių ir jūros“
Įėjimas nemokamas
GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
Mindaugo g. 15
Iki III.10 – meninio-edukacinio projekto, skirto geležinkelio „Sankt Peterburgas-Varšuva“ (1859 m.) 150-osioms metinėms, 3-ioji paroda „Pabradė-Švenčionėliai. Kelionės traukiniu akimirkos“
TRAKŲ PILIS
Ekspozicija, skirta Lietuvos totorių istorijai
SAVICKO DAILĖS GALERIJA TRAKUOSE
Vytauto g. 19
Paroda „Augustinas Savickas. Raimondas Savickas. Retrospektyva“
Tel. pasiteirauti 370 699 63 522.

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
M.K.Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV–XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; Lietuvių liaudies menas
M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Senovės pasaulio dailė, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros
Paroda „Muziejus neregiui“. Registruotis tel. 8 37 22 94 75
Iki III.2 – mini tekstilės kolekcija
Iki III.2 – I.Likšaitės paroda „Žiema 07-08“
Iki III.2 – tarptautinė konkursinė paroda
Iki III.2 – edukacinė programa „Siūlų istorijos“
PAVEIKSLŲ GALERIJA
Donelaičio g. 16
XX a. 7-8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija
A.Miškinio kolekcijos Rytų meno rinkinio ekspozicija
Iki III.2 – Brazilijos, Jungtinės Karalystės ir Pietų Afrikos kolekcijos
Iki III.2 – naujas edukacinis projektas „Tekstile be siūlų“
GALERIJA „MENO PARKAS“
Rotušės a. 27
Iki II. 29 – J.Pociūtės paroda „Keturios tuščios sienos“
Iki II. 29 – B.Krzysztofo paroda „Trys keliai“
VERSLO LYDERIŲ CENTRAS
Iki III.3 – E.Varkulevičiaus tapybos darbų paroda
FUJIFILM FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Iki III.12 – F.Kerpausko fotoparoda „Akmenys: medžių žaizdos“
KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Iki II.24 – „Archyvo“ grupės senbūvių J.Rimkaus, L.Ivaškevičiaus, G.Liago, G.Gučaitės, O.Staponkutės-Juršėnienės, taip pat J.Arčikausko ir kitų menininkų paroda „Sutemos“. Svarbiausias parodos akcentas – Anagamos keramika, kurią pristato dailininkė D.Steponavičienė
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 metų)
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti“
Paroda „Senosios fotografijos iš Maironio archyvo“
Paroda „Antanui Vienuoliui-Žukauskui – 125“
Paroda „Vincui Krėvei-Mickevičiui – 125“
Paroda „Adomas Petras Jasas (Aušrūnas) 1908 – 2000“
MLLM VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
Donelaičio g. 13
Atnaujintos vaikų literatūros ekspozicija
Iki III.31 – dailininkės I.Žviliuvienės sukurtų, M.Vainilaičio pasakų „Karaliaus žentas“, „Miško Monas“ ir „Pelėdos giesmė“ iliustracijų paroda
MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
Kauno savivaldos 600 m. jubiliejui artėjant
Iki III.31 – G.Martusevičiūtės darbų paroda „Kaunas akvarelėj“. Įėjimas nemokamas
VDU POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS INSTITUTAS
Gedimino g. 44
Fotografijų paroda „Šiuolaikinė lenkų kultūra“
ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS
Šv. Gertrūdos 58
Iki III.1 – palecho lako miniatiūrų paroda

Klaipėda


PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33
P.Domšaičio tapybos ekspozicija
G.Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“
Iki 2009 – paroda ,,Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“
KLAIPĖDOS GALERIJA
Daržų g. 10 /Bažnyčių g. 4
Iki II.29 – jubiliejinė S.Bertulio kūrybos paroda „Taškas“
LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“
Paroda „Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika“
Iki III.31 – paroda „Žaidžiantys laiko veidai“
Laiko matavimo priemonių raidos nuo senovės iki šių dienų ekspozicija
Laikrodžių formos kitimo nuo renesanso iki moderno stilių ekspozicija
BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 3/3a
Iki III.6 – G.Degutytės-Švažienės kūrybos darbų paroda
FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Tomo g. 7
Iki III.6 – S.Jokužio fotografijų paroda „Era-S“
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS
Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4
Iki III.1 – G.Trimako fotografijų paroda „Sidabras (taškas) / Replika (atsakymas)“
IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25
Iki III.10 III a. hole – fotografijų paroda „Klaipėdos karybos klubo šiokiadieniai“
„Algimanto Galvelės lėktuvų modeliai“
II.22 16 val. – parodos „Azulejo menas Portugalijoje“ atidarymas (paroda veiks iki III.22)
GALERIJOJE „13 L“
Herkaus Manto g. 25
Iki III.7 – paroda „Šiuolaikinė knygų iliustracija Vokietijoje“

Šiauliai


UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
Iki II.28 – V.Ostašenkovo akvarelių paroda
„LAIPTŲ“ GALERIJA
Žemaitės g. 83
Iki III.6 – lietuvių dailės klasiko, dukart Nacionalinės premijos laureato A.Petrulio, švenčiančio 93-iąjį gimtadienį, retrospektyvinė paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečiui
AUŠROS ALĖJOS RŪMAI
Aušros al. 47
Nuolat veikiančios archeologijos, istorijos ir etnografijos ekspozicijos
Iki III.29 – Užgavėnių kaukių paroda “Kaukės ir gyvūnai“
Vyksta edukacinė programa „Kaip būti kauke“
POETO JOVARO NAMAS
Vytauto g. 116
Memorialinė poeto J.Krikščiūno-Jovaro ir literatūrinė ekspozicija „Kūrėjų pasaulis ir likimai“
FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 140
Nuolat veikianti fotografijos istorijos ekspozicija 
Iki III.6 – edukacinė paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“
Iki IV.5 – paroda „Peterburgo-Varšuvos geležinkelio tiltai ir apylinkės 1861 m. austrų fotografo Antono Rohrbacho nuotraukose“
DVIRAČIŲ MUZIEJUS
Vilniaus g. 139
Nuolat veikianti ekspozicija „Dviratis ir Lietuva“

Panevėžys


MIESTO DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolatinė ekspozicija „Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“
Iki II.24 – Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto dėstytojų bei Kauno dailės gimnazijos mokytojų kūrybos paroda „Kvadratas“ 
KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Vasario 16-osios g. 23
Iki IV.25 – paroda „Panevėžio krašto savanoriai – Nepriklausomybės gynėjai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečiui
Iki IV.30 – paroda su edukacine programa „Pasaulio skautijai – 100“
FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Vasario 16-osios g. 11
Iki III.9 – V.Karaciejaus fotografijų paroda „Būties miražai“
G.PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Respublikos g. 14
Iki II.24 – dailininko A.Švėgždos darbų paroda „Būties nušviesėjimai“

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO DAILĖS GALERIJA
Kauno g. 8
Iki II.27 – M.Dirsės tapybos paroda ir L.Bekerienės keramikos paroda
VLADO ŠLAITO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Vytauto g. 30/2
Iki III.29 – pirmoji Lietuvos dailininkų tradicinio meno ir skaitmeninės grafikos jungties darbų paroda

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
Ekspozicija ,,Natūralus ir istorinis gintaras“
Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda „Gintaro pasaulis“
Iki IV.30 – I.Pakutinskienės gintaro dirbinių paroda
Iki III.1 – paroda „Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841 – 1924) archyvas“

Marijampolė


KULTŪROS CENTRAS
Kauno g. 3 / Vilkaviškio g. 2
Iki II. 29 – Marijampolės pradinės mokyklos mokinių piešinių paroda ,,Šeimos herbas“
Iki III.8– V.Grigo tapybos darbų paroda
Iki III.11 – A.Šakalio paroda ,,Pašto dailė“
MAGDALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS MENŲ GALERIJA
Iki III.5 – A.Šakalio grafikos darbų paroda

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
Nuolat veikianti dailininkų J.Bagdono ir V.Igno tapybos paroda „Senoji ir šiuolaikinė žemaičių kryždirbystė“
Profesionaliosios dailės I pasaulio žemaičių dailės parodos (1939 m.) darbų ekspozicija
II.22 16 val. atidaroma fotografijų paroda „Keliai į laisvę – per „Solidarumą“ į Europą“ (veiks iki III.7)
II.29 16 val. atidaroma I.Meištaitės akvarelių paroda (iki III.24)

Molėtai


GALERIJA „AKCIJA M“
Inturkės g. 4
Iki III.10 – L.Gelumbausko tapybos paroda „einantys kartu arba eksperimentas“
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:26:53 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba