Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-02-18 nr. 3319

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• SERHIJ ŽADAN.
Mormonai
12
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Knyga, gresianti nacionaliniam saugumui?46
• LAIMANTAS JONUŠYS.
2010 metų vertėjo krėslas – Rasai Drazdauskienei!
3
• VALENTINAS SVENTICKAS.
Bibliotekos – be knygų?
5

POKALBIAI 
• Su dr. LIUCIJA CITAVIČIŪTE kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Martynas Liudvikas Rėza ir kiti didieji Karaliaučiaus universiteto ugdytiniai

KNYGOS 
• IMELDA VEDRICKAITĖ.
Pramogos stilizacija
• MARGARITA LUŽYTĖ.
Istorijų ratai
• RAMŪNAS ČIČELIS.
Žmogaus aklavietė
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Iš kur atskriejo Žuvėdra
1

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Dūzgė už lango kartą bitutė

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Gyvenimo ir kūrybos mitas
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Tapybos žvilgsnių trajektorijos
8

MUZIKA 
 In memoriam Vytautas Čepliauskas1
• SIMONA SMIRNOVA.
P. Vyšniauskas: „Viskas žmonių rankose“
4

FOTOGRAFIJA 
• MARGARITA MATULYTĖ.
Kažkas atsitiko
3
• JURGIS DIELIAUTAS.
Žemyn, į Vilniaus šaligatvius, nukreiptas žvilgsnis
3

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ10
• DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ13

PROZA 
• LEONARDAS GUTAUSKAS.
Gyvūnų katalogas
4
• NIJOLĖ KLIUKAITĖ.
Neorus bėgimas

VERTIMAI 
• INGMARA BALODĖ
• KARLIS VERDINIS2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Harmonija
4

DE PROFUNDIS
„Geriausias ruporas yra kvailys.“ Thomas Bernhard
 
• Bičiuli L. Ivanovai,1
• MINDAUGAS URBONAS.
Kerštas
3
• MĀRIS BĒRZIŅŠ.
Gūtenmorgenas ir muzikos kūrinys
• JONAS MAČIUKEVIČIUS2

MUZIKA

In memoriam Vytautas Čepliauskas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vytautas Čepliauskas
Zenono Baltrušio nuotrauka

Vasario 4 d. ne vien Kaune, bet ir visoje Lietuvoje muzikos, rašto žmonių, tremtinių bendruomenė nulenkė galvas į aną būtį išėjusiam Vytautui Čepliauskui. Dabar jau – šviesios atminties muzikui, pedagogui, rašytojui, kultūros veikėjui.

Vytautas Čepliauskas gimė 1933 m. Jurbarko rajono Panemunių kaime, mokėsi Raseinių gimnazijos 3-ioje klasėje, kai vieną 1949 m. kovo dieną šeima buvo susodinta į vagonus. Išvežė Sibiran – už Uralo, prie pat Taišeto, į varganą miškų gyvenvietę Sujetichą. Kirto šešiolikmetis kruvinom, pūslėtom rankom medžius, obliavo lentas ir įgijo aukščiausią dailidės kategoriją – mirus tėvui, privalėjo rūpintis ir išlaikyti motiną. Tai, kad vakarais smagiai grieždavo armonika, leido jam Kultūros namuose organizuoti saviveiklą (subūrė lietuvių chorą, rengė koncertus). Ir net buvo pakviestas į mokyklą dirbti muzikos mokytoju.

Grįžo su motinėle į Lietuvą, degdamas mokslo troškimu. Septyneri metai nuėjo veltui, bendraamžiai diplomuoti. Sėdo vienan suolan su paaugliais – greičiau, greičiau! Laukti nėra kada. Baigęs Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos Choro dirigavimo skyrių aukščiausiais pažymiais, tęsė studijas Valstybinėje konservatorijoje (dabar Muzikos ir teatro akademija). Neakivaizdiniu būdu, kartu mokytojaudamas ir vadovaudamas kelių Vilniaus mokyklų chorams. „Kur tu skubi?“ – stebėdavosi specialybės profesorius Konradas Kaveckas, o V. Čepliauskui vis atrodydavo, kad per lėtai gyvena.

Į nugarą jautė įsmeigtą saugumo žvilgsnį – „ ...visos mano viltys ir svajonės viena po kitos dužo, praeities šešėliams aklina siena stojant skersai kelio, jaučiausi šioje dvikovoje bejėgis...“ Ir ištrėmė pats save į Vidurinę Aziją. Kazachstane, Semipalatinsko muzikos mokykloje gavo harmonijos ir choro dirigavimo dėstytojo etatą. Tai atitiko jo kvalifikaciją. Bet netenkino troškimų ir neišsėmė energijos. Ėmė vadovauti keliems chorams – vidurinės mokyklos vaikų chorui, miesto vokiečių bei kazachų chorams, parengė su jais gausų repertuarą ir parašė populiaria tapusią „Dainą apie Kazachstaną“. Koncertavo Alma Atoje, Maskvoje, o sąjunginiame festivalyje Karagandoje jo choras laimėjo pirmąją vietą, jį apdovanojo laureato medaliu, Semipalatinsko kazachų ir vokiečių spauda paskelbė puikiausių vertinimų.

1968 m. parvykęs į Lietuvą su tokiu kraičiu, pedagogikos ir chorvedybos srityse sparčiai kopė aukštyn (Kauno J. Naujalio vidurinės meno mokyklos dėstytojas, choro vadovas, J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytojas, Lietuvos mokytojų kvalifikacijos instituto Estetikos ugdymo katedros vedėjas, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Muzikos pedagogikos katedros vyr. asistentas); jo parengti Kauno chorai („Drobės“, „Mados“) dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, pelnė konkursinių prizų, koncertavo socialistinėse Europos šalyse, V. Čepliauskas dirigavo dainų švenčių chorams (1975 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu).

Tik ir tokia intensyvi veikla neišeikvojo visų galių. Jautė stiprų poreikį plėsti ir gilinti profesines žinias. Domėjosi harmonijos mokslu, paskelbė keletą pedagoginio pobūdžio darbų („Harmonijos konspektai“, „Harmonijos programuotos apklausos kortelės“, kartu su V. Paketūru – „Harmonijos uždaviniai“), pritaikė programuotą harmonijos mokymą ir sudarė harmonijos scenarijų kompiuteriui. Vilniaus universitete apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją. Respublikos ir užsienio spaudoje publikavo per 60 įvairios tematikos straipsnių, apie pusantro šimto straipsnelių paskelbta enciklopediniuose leidiniuose.

O įsismaginusi plunksna ieškojo baltų lankų. Jei ne muzika, gal literatūrą ir būtų pasirinkęs. Šviesiais gimnazijos laikais parašė vieną kitą eilėraštį, rašė ir vėliau, ir nuosekliai, nes išleido kelis savo poezijos rinkinius („Įklimpęs laikas“, „Sonetų vainikas Dariui ir Girėnui“, „Atsiverk į mane“).

Susikaupus įvairiapusiškai atšiauraus, bet ir sėkmingo gyvenimo patirčiai, subrendus talentui, atėjo laikas prozai. Pirmasis V. Čepliausko romanas – trilogija „Ražienos“ – premijuotas Monrealio literatūros konkurse, autorius priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą (1999 m.). Vėliau išleido apsakymų vaikams rinkinį „Mirta“ ir laiškus su Petronėle Orintaite „Pokalbiai“, o jo esė „Kitu kampu“ pasakojama apie muzikus – smuikininką Vilhelmą Čepinskį, choro dirigentą Apolinarą Likerauską, kompozitorius C. Debussy, G. Mahlerį, W. A. Mozartą...

Ir vis tiek – „... metų kalnui aukštėjant pabunda širdies nerimas: ar spėsiu išauginti krūtinėje likimo pasėtus daigus, kurie šaukte šaukiasi dienos šviesos?“

Nespėjo – liko įpusėto romano rankraščiai.

Ir jo simboliškasis žodis „šviesa“, įrašytas į knygas, ant knygų kaip autografas: „Tegul neužgęsta jumyse šviesos galia...“ „Te svetimi vėjai neužpučia tavyje šviesos...“ Net dukrai davė Šviesės vardą. Ir skleidžia ji, pianistė Šviesė Čepliauskaitė, toliau Jo šviesą – per skaidrias romantizmo jausenas, ypatingas F. Chopino interpretacijas...


JŪRATĖ VYLIŪTĖ

 

Skaitytojų vertinimai


66391. Stasė Kupčiūnienė :-) 2011-02-24 13:01
Teisingi žodžiai. Tai buvo Žmogus, kokių reta - mylintis gyvenimą, šeimą, muziką, dailę,poeziją - visa kas gražu ir gera. Iki šiol sunku susitaikyti su Jo netektimi. Įstrigo Jo žodžiai mūsų pokalbyje prieš metus iki jo mirties - kaip skuba daug rašyti, kaip norisi kurti, kokia laimė, kai Jo žmona su dukryte lietingą dieną ateina pasitikti jį sulytą su šiltu megztiniu rankose. Tai nepaprastas Žmogus, po savęs palikęs šviesius prisiminimus visiems, jį pažinojusiems. Dainavau jo kolektyve. Po to, būdama kitur, pasigesdavau Jo šilumos, žodžių, pamokymų, viskas buvo ne taip, kaip su Juo. Be galo gaila Žmonos ir Dukrytės, kurios sunku įsivaizduoti, kaip dabar jaučiasi po tokios netekties. Verkiu dažnai jį prisiminusi. Užuojauta visiems, Jo netekusiems, o itin Ramutei ir Šviesytei.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:25:43 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba