Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-11-22 nr. 2926

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jurgita LudavičIenė.
NACIONALINĖ GALERIJA KNYGŲ LENTYNOJE
5
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
VIDEO LUPUM
1
• DVIEJŲ MŪZŲ SUSITIKIMAS
• Alvydas Valenta.
CÉZANNE’AS: GALIMYBĖ ARTĖTI
• 2002 METŲ TARASO ŠEVČENKOS FONDO PREMIJOS LAUREATAI1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KREIPIMASIS
2

POEZIJA 
• JULIJA NOVA5

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS2

LITERATŪRA 
• Vytautas BikulčIus.
"SKAITYMAS YRA KLAJONĖ"
1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
ŽVILGSNIS UŽ HORIZONTO
1
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SAVO KULTŪROS PRASMIŲ BEIEŠKANT
3
• Sigutė Trimakaitė.
PREMJEROS JUBILIEJINIAME VAKARE
1
• Sigutė KunčIenė.
KONCERTUOJA "TRIMITAS"
1

ŠOKIS 
• Helmutas Šabasevičius.
NAUJI BALETO DRABUŽIAI
4

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
VAIZDŲ IR NUOTYKIŲ SŪKURYJE

DAILĖ 
• Salomėja Jastrumskytė.
BŪDAS POSTMODERNYBEI TIRTI
• Ignas KazakevičIus.
KETVIRČIUOTI TOTEMAI
• Jurgita LudavičIenė.
PIEŠINIAI ŠVIESA
2
• Jonas Nekrašius.
FLUXUS IR LAIŠKO MENO FIESTA ŠIAULIUOSE
4

KAMPAS 
• Ričardas Šileika.
RUGSĖJIS, SPALIS

SVEIKINAME 
• JOANA DANUTĖ ŽILAITYTĖ1

KRONIKA 
• "LITERATŪROS IR MENO" VYRIAUSIAJAM REDAKTORIUI KORNELIJUI PLATELIUI8
• BATSIUVIAI IR GENEROLAI3
• PAULIAUS NORMANTO PARODA
• Jonas Palionis.
KIENO SUKURTAS LIETUVOS HERBAS (VYTIS)?
3

SKELBIMAI 
• "POEZIJOS PAVASARIO" ALMANACHAS1
• KULTŪROS MINISTERIJA
• KULTŪROS MINISTERIJA

DE PROFUNDIS 
• Vladas BaltuškevičIus.
APIE ŽMONIŠKĄ ŽMOGYSTĘ
2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

XI.22-28

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose
A.Mickaus fotografijų paroda "Veliuona 1925-1943" iš ciklo "Miestelių fotografai"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene" (atnaujinta vertingomis kolekcijomis)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
"Ferdinandas Ruščicas (1870-1936). Gyvenimas ir kūryba"
"Pajuskime gamtą drauge su Sezanu" (veiks iki XI.30)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
D.Norkutės tapybos ir monotipijų "Lengvai kaip dūmas, sunkiai kaip akmuo", N.Vasa (Portugalija) piešinių ant stiklo paroda (veiks iki XII.7)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Apžvalginė taikomosios dailės (oda, metalas, tekstilė, stiklas) paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui
I.Daukšaitės-Guobienės grafikos darbų paroda "Įvardijimai" (veiks iki XII.3)
Fotografijų paroda "Su cenzūros žyme" (veiks iki XI.30)

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
"Estampas 2002" (veiks iki XII.7)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
Paroda "Paukščių narvai" (XI.26)

"AKADEMIJOS" GALERIJA
R.Sipavičiūtės tekstilės, A.Keturakienės keramika (veiks iki XI.23)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
A.Aleksanravičiaus fotografijų paroda "REVIZIJA" (veiks iki XI.9)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Z.Bulgakovo fotoparoda "Ramybės ir grožio beieškant"

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Juvelyrikos ir keramikos paroda. Keramikos ekspozicija, skirta keramikos mokyklos 70-mečiui
M.Levitan-Babenskienės gobelenų ir pastelių paroda "Tylos spindėjimas" (veiks iki XI.24)
XI.26 17 val. atidaroma Z.Kreivytės dailiosios odos paroda "Daikto formos" (veiks iki XII.14)

GALERIJA "NAUJIEJI SKLIAUTAI"
Ašmenos g. 10
III popieriaus simpoziumo "Pop.menas’02" darbų paroda

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Tapybos paroda "Mano mėgiamas motyvas" (veiks iki XI.24)

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
H.Natalevičiaus tapybos paroda "Veidai" (veiks iki XI.24)

GALERIJA "ROTUNDA"
Rotundo g. 3
E.N.Zavadskienės monotipijų paroda "Linija-judėjimas" (veiks iki XII.11)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda-pardavimas
P.Normanto fotoparoda "Lietuvos ir Azijos stebuklai" (veiks iki XII.8)

GALERIJA "STIKLO TILTAI"
Dysnos g. 2/5-5
Tėvo ir sūnaus, turinčių panašų likimą, meno kūrinių paroda

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
XI.26 atidaroma VDU Keramikos specialybės studentų paroda "Kalėdų dovana" (veiks iki XII.23)

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
Tapybos ir skulptūros paroda "Angelas 2002" (veiks iki 2003.I.7)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Papuošalų paroda "Sidabro gijos"

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

LDS MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
G.Šlektavičiaus grafikos ir piešinių paroda, skirta jo kūrybos 65-mečiui (veiks iki XII.8)

RUSŲ GALERIJA
Bokšto g. 4
Skulptūrų ir grafikos paroda iš Baltarusijos (veiks iki XI.23)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Metalo ženklai" (veiks iki XI.23)
Paroda "Leitmotyvas" (veiks iki XII.24)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Dailininkės G.Didelytės paroda "Dainavos klodai / Tarp ledynmečio ir dabarties"

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO
MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Juvelyrių A.Wagner ir T.Tolvanen (Olandija) paroda "Out of the Blue" (veiks iki XII.3)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Fotografijų paroda "Aksominė revoliucija", skirta Čekijos Respublikos valstybinei šventei - Kovos už laisvę ir demokratiją dienai - lapkričio 17-ajai (veiks iki XI.29)
M.Skrudžinsko, A.Kasparavičiaus, R.Milkinto, T.Martišausko skultūrų ir fotografijų paroda (veiks iki XII.8)
E.Saladinskaitės-Jurgelionienės ekslibrisai "In memoriam" (veiks iki XI.29)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
V.Antanavičiaus piešinių paroda (veiks iki XI.31)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"

STASIO VAINIŪNO NAMAI
K.Ramono grafikos darbų paroda

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
A.Varno (fotografijos) ir A.E.Kulviečio Suareso (kryžiai) paroda "Lietuviška kryždirbystė Lietuvoje ir Kolumbijoje"

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namų UNICEF taikomųjų menų mokyklėlės "Konvencija" paroda

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g. 3
"Skulptoriui profesoriui Kazimierui Jelskiui – 220"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Ištikimas neogotikai (archit. Vaclovas Michnevičius)" (veiks iki 2003.II.7)
Paroda "Nauji archit. A.E.Pašlaičio piešiniai"

LIETUVOS LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6
A.Vienožinskio tapyba (veiks iki XII.9)

GEOLOGIJOS-GEOGRAFIJOS INSTITUTAS
T.Ševčenkos g. 13
A.Vienožinskio tapyba (veiks iki XII.9)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
G.Pintukaitės tapybos paroda "Būsenos" (veiks iki XII.6)

VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA
Konarskio g. 37
V.Dubausko tapybos paroda (veiks iki XII.7)

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki XII.1)
XI.22 16 val. atidaroma paroda "Linksmas indas" (veiks iki XII.18)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Šiuolaikinė Latvijos dailė" (veiks iki XII.15)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
S.Teitelbaumo tapybos paroda (veiks iki XI.24)
Danijos dailininkų paroda "Danijos ženklai" (veiks iki XI.24)

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Skulptoriaus A.Aleksejevo paroda
J.Debiso (Lenkija) tapybos paroda

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Tarptautinė paroda "Gamta - visų namai 2002"
Jaunųjų fotografų paroda "Xm2 sociumo"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Keramikos paroda "Linksmas indas" (veiks iki XII.17)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise" (veiks iki XII.1)

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
Paroda "Miesto žymėjimas" (XI.27)

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas" (veiks iki XII.1)
Paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (veiks iki XII.1)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Vilniaus universiteto fotoklubo fotografijų paroda "INsideOUT"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
Valančiaus g. 5
Nuolat veikia originalios juvelyrikos ekspozicija iš sidabro, aukso, metalo ir gintaro
A.J.Krištopaičio kūrinių paroda
V.Gutausko, V. ir R.Anskaičių stiklo paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus studentų ir dėstytojų originaliosios juvelyrikos paroda

MENININKŲ NAMAI
D.Palukaičio kūrybos paroda "40" (veiks iki XI.29)

"EGLĖS" GALERIJA
Raguvos g. 9-2
L.Stebulės tapybos paroda "Slysčioju laike"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Vilniaus g. 22
L.M.Janulienės tekstilės paroda "Interpretacijos"

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Įdomiausi Maironio archyvo eksponatai"
"Juozui Tysliavai - 100"
"Vytautui Bubniui - 70"

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Leidinių paroda "Dvarai Lietuvos kultūros panoramoje"
Kauno akvarelininkų plenero "Nemunas", skirto K.Sklėriaus atminimui, darbų paroda (veiks iki XI.25)

A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Projektas "Baimės" (VIII veiksmas) (veiks iki XII.12)

Klaipėda


KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda , skirta Klaipėdos 750-mečiui

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
M.Skudučio tapybos paroda "Mano Vilnius" (veiks iki XII.1)
A.Ramanausko tapybos paroda (veiks iki XII.1)
I.Dargužytės, R.Markeliūno grafikos, koliažo paroda "Dialogai" (veiks iki XII.8)
E.Žvaigždino tapybos paroda (veiks iki XII.1)
S.Bartulio metalo plastikos, piešinių, šviesos efektų paroda "Forma + šviesa"(veiks iki XII.8)
M.Sakalausko, J.Malinausko skulptūros, instaliacijos projektas (veiks iki XII.1)

PARKO GALERIJA
K.Donelaičio g. 14a
E.Rudinsko paroda "Terra"

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
Grupinė dailininkų, baigusių metalo plastiką ir juvelyriką Talino dailės institute, paroda "Bronza +" (veiks iki XII.31)
M.Liugailos grafikos paroda

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Gegužių vidurinės mokyklos moksleivių kūrybos darbų paroda "Peržiūra", skirta Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui (veiks iki XI.25)
Pašto meno paroda (veiks iki XI.24)

UNIVERSITETO GALERIJA
Vilniaus g. 141
J.Galkaus plakatų paroda

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
A.Augustaičio tapybos paroda (veiks iki XI.28)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
Biržų krašto dailininkų grupės "Aštuoni plius" kūrybos paroda (veiks iki XI.24)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
Paroda "10 X 10", skirta "Galerijos XX" įkūrimo dešimtmečiui

BALTOSKANDIJOS AKADEMIJA
Vasario 16-osios g. 8
Paroda "Estija. Baltija. Baltoskandija" (veiks iki XI.23)

Druskininkai


MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
A.Mosiejaus tapybos ir objektų paroda "Ana pakrantė" (veiks iki XII.14)
DRUSKININKŲ MUZIEJUS
G.Žilio fotografijų paroda "Stebėjimai", skirta autoriaus 60-mečiui

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Kėdainiai


JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
VDA Tekstilės katedros bakalaurų ir magistrantų baigiamųjų darbų paroda (veiks iki XII.14)

Nida


Taikos g. 17
Baltų dailės paroda

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
Fotoparoda "Marijampolės profesionaliam dramos teatrui 60 metų"

P.KRIAUČIŪNO BIBLIOTEKOS PARODŲ SALĖ
Marijampolės dailininkų klubo "Žvilgsnis" darbų paroda (veiks iki XII.15)

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Rokiškis


KRAŠTO MUZIEJUS
Tyzenhauzų al. 5
Dailininkų imigrantų paroda "Trans-Form"

Ignalina


KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis


DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)


SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:24:10 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba