Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-11-22 nr. 2926

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jurgita LudavičIenė.
NACIONALINĖ GALERIJA KNYGŲ LENTYNOJE
5
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
VIDEO LUPUM
1
• DVIEJŲ MŪZŲ SUSITIKIMAS
• Alvydas Valenta.
CÉZANNE’AS: GALIMYBĖ ARTĖTI
• 2002 METŲ TARASO ŠEVČENKOS FONDO PREMIJOS LAUREATAI1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KREIPIMASIS
2

POEZIJA 
• JULIJA NOVA5

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS2

LITERATŪRA 
• Vytautas BikulčIus.
"SKAITYMAS YRA KLAJONĖ"
1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
ŽVILGSNIS UŽ HORIZONTO
1
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SAVO KULTŪROS PRASMIŲ BEIEŠKANT
3
• Sigutė Trimakaitė.
PREMJEROS JUBILIEJINIAME VAKARE
1
• Sigutė KunčIenė.
KONCERTUOJA "TRIMITAS"
1

ŠOKIS 
• Helmutas Šabasevičius.
NAUJI BALETO DRABUŽIAI
4

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
VAIZDŲ IR NUOTYKIŲ SŪKURYJE

DAILĖ 
• Salomėja Jastrumskytė.
BŪDAS POSTMODERNYBEI TIRTI
• Ignas KazakevičIus.
KETVIRČIUOTI TOTEMAI
• Jurgita LudavičIenė.
PIEŠINIAI ŠVIESA
2
• Jonas Nekrašius.
FLUXUS IR LAIŠKO MENO FIESTA ŠIAULIUOSE
4

KAMPAS 
• Ričardas Šileika.
RUGSĖJIS, SPALIS

SVEIKINAME 
• JOANA DANUTĖ ŽILAITYTĖ1

KRONIKA 
• "LITERATŪROS IR MENO" VYRIAUSIAJAM REDAKTORIUI KORNELIJUI PLATELIUI8
• BATSIUVIAI IR GENEROLAI3
• PAULIAUS NORMANTO PARODA
• Jonas Palionis.
KIENO SUKURTAS LIETUVOS HERBAS (VYTIS)?
3

SKELBIMAI 
• "POEZIJOS PAVASARIO" ALMANACHAS1
• KULTŪROS MINISTERIJA
• KULTŪROS MINISTERIJA

DE PROFUNDIS 
• Vladas BaltuškevičIus.
APIE ŽMONIŠKĄ ŽMOGYSTĘ
2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

XI.22-28

[skaityti komentarus]

iliustracija

VilniusLIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji salė
XI.22 18 val. - premjera: J.Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež.J.Vaitkus
XI.23 18 val. - J.Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež.J.Dautartas
XI.24 12 val. - J.Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež.E.Jaras
18 val. - P.Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
XI.25 18 val. - "MOTERŲ DAINOS". Choreografė A.Cholina
XI.26 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.I.Bučienė
XI.28 18 val. - lietuviškai Biblijai 400 metų
Mažoji salė
XI.22 17 val. - E.E.Schmitto "SVEČIAS". Rež.V.Dapšys
XI.26 18 val. - premjera: F.Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež.V.Masalskis
XI.27 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež.R.Morkūnas

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
XI.22 18 val. - S.Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS" Rež.A.Latėnas ir J.Smoriginas. Bilieto kaina 10-16 Lt
XI.23 12 val. - N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
18 val. - A.Strindbergo "FREKEN JULIA". Rež.J.Lingys. Bilieto kaina 8-14 Lt
XI.24 12 val. - premjera: R.Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ, JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež.R.Kudzmanaitė. Bilieto kaina 5-9 Lt
18 val. - M.Kunderos "ŽAKAS FATALISTAS IR JO ŠEIMININKAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 8-14 Lt
XI.28 15, 18 val. - "30 LITŲ. MIRTOS ISTORIJA". Rež.V. ir V.Anužiai (Klaipėdos universiteto Dramos klasė). Salė 99. Bilieto kaina 8 Lt
Rusijos šiuolaikinės dramaturgijos forumas
XI.27 18 val. - A.Slapovskio "PJESĖ NR. 27". Rež.D.Tamulevičiūtė

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS
TEATRAS
Didžioji scena
XI.22 18 val. - Moličre’o "TARTIUFAS". Rež.V.Mirzojevas
XI.23 18 val. - N.Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež.L.Vladimirovas
XI.24 12 val. - A.Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež.J.Popovas
18 val. - "IR NEDELSDAMAS IŠGĖRĖ...". Rež.V.Tarasovas
Mažoji scena
XI.28 18 val. - rusų romansų vakaras "TIK VIENĄ KARTĄ..."

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
XI.23 12 val. - S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.A.Mikutis
XI.24 12 val. - "ATSITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
XI.23 14 val. - N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. N.Indriūnaitė
XI.24 14 val. - A.Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež.R.Driežis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
XI.22, 23 18 val. - premjera: "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež.A.Giniotis
XI.23 12 val. - "ZUIKIO PAVEIKSLĖLIAI" (Mažoji scena)
XI.24 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež.E.Jaras
XI.25 - "PIRMADIENĮ VAIDINAME MOKSLEIVIAMS!"
XI.27 19 val. - A.Kaniavos "MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS" (Mažoji scena)

"RAGANIUKĖS TEATRAS"
Stanevičiaus g. 24
XI.22, 23, 24 - projektas "Šiaurės šalių seminarai ir dirbtuvės". "Fusentast" (Norvegija) teatro gastrolės
XI.23 12 val. - "NAUJI PIFO NUOTYKIAI"
XI.24 12 val. - "JUODOJI VIŠTA, ARBA POŽEMIO GYVENTOJAI"
Kiekvieną savaitgalį 13-16 val. teatre spektaklis-akcija vienam žiūrovui "Paslapčių kambarys"

ELFŲ TEATRAS
Ukmergės g. 41B
XI.23 10 val. - G.Griuelo "SKUDURINĖS ONUTĖS PASAKAITĖS". Rež.R.Vikšraitis

KaunasVALSTYBINIS MUZIKINIS
TEATRAS
Laisvės al. 91
XI.22 18 val. - F.Flotowo"MARTA", opera
XI.23 18 val. - E.Kalmano "SILVA", operetė
XI.24 12 val. - P.Čaikovskio "SPRAGTUKAS", baletas vaikams
18 val. - J.Kanderio "ZORBA", miuziklas
"Meno forto" gastrolės
XI.25, 26 18 val. - W.Shakespeare’o "OTELAS". Rež.E.Nekrošius. Bilieto kaina 10-40 Lt
***
XI.27 18 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro įkūrimo dienai - J.Strausso "NAKTIS VENECIJOJE", operetė
XI.28 17 val. - F.Leharo "ŠYPSENŲ ŠALIS", operetė

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
XI.22 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 8-15 Lt
XI.23 18 val. - J.Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 6-12 Lt
XI.24 12 val. - P.Travers "MERĖ POPINS". Rež.G.Žilys. Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. - R.Nasho "LIETAUS"!". Rež.N.Karpuškaitė. Bilieto kaina 6-12 Lt
Japonų teatro "NOH IR KYOGEN"
gastrolės
XI.27 18 val. - šokis "TAGASAKO", pjesė "SHIMIZU" ("Skaidrus vanduo"), pjesė "FUNA BENKEI" ("Benkei valtyje"). Bilieto kaina 8-15 Lt
XI.28 18 val. - šokis "TAGASAKO", pjesė "KAMINARI" ("Griaustinio dievas"), pjesė "TSUCHI GUMO" ("Žemės voras"). Bilieto kaina 8-15 Lt

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
XI.23 12 val. - "STEBUKLINGAS ALADINO ŽIBINTAS". Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 5 Lt
XI.24 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež.O.Žiugžda. Bilieto kaina 5 Lt

PANTOMIMOS TEATRAS
E.Ožeškienės g. 12
XI.23 18 val. - A.Romanovo, A.Katkausko "SIENA". Bilieto kaina 10 Lt
XI.24 15 val. - A.Katkausko "LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS". Bilieto kaina 5 Lt

KlaipėdaMUZIKINIS TEATRAS
XI.23 18 val. - F.Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ", 3 v. operetė. Dirig. S.Domarkas
XI.24 17 val. V.Tarasovo kūrybinės veiklos 25-mečiui - I.Dunajevskio "LAISVASIS VĖJAS", 2 v. operetė. Dirig.S.Domarkas
XI.27 12 val. - A.Žigaitytės "ŽILVINAS IR EGLĖ", 2 v. opera. Dirig.S.Domarkas

DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena
XI.22 18 val. - M.McDonagh’o "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Rež.G.Padegimas. Bilieto kaina 10-12 Lt
XI.23 12 val. - A.Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 5 Lt
XI.24 18 val. - F.Molnaro "LILIJOMAS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 8-12 Lt
Oskaro Koršunovo teatro gastrolės
XI.26 18 val. - M.Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež.M.Ivaškevičius
XI.27 18 val. - S.Kane "GEISMAS". Rež.P.Laurinkus, O.Koršunovas
Teatro "Džiugena" gastrolės
XI.28 28 val. - T.McNally "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež.G.Padegimas
Mažoji scena
XI.23 18 val. - I.Žemiako "MESJĖ A". Rež. R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 10 Lt
XI.24 12 val. - S.Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež.V.Mazūras. Bilieto kaina 4 Lt

PILIES TEATRAS
Šiaulių g. 36
XI.23, 28 18 val. - premjera: G.Grajausko "KOMIKSAS, ARBA ŽMOGUS SU GELEŽINIU DANČIU". Rež.A.Vizgirda

ŠiauliaiDRAMOS TEATRAS
XI.22 18 val. - Š.Aleichem "TEVJĖ PIENININKAS". Rež.R.Steponavičiūtė
XI.24 12 val. - G.Solavskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež.J.Javaitis
18 val. - N.Kovardo "IŠDYKĖLĖ DVASIA". Rež.N.Mirončikaitė
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
XI.27 18 val. - M.Lermontovo "MASKARADAS". Rež.R.Tuminas

PanevėžysJUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Mažoji salė
XI.22 18 val. - Ž.Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež.V.Kupšys
XI.23 18 val. - C.Goldoni’o "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež.R.Teresas
XI.24 12 val. - E.Žukovskajos, M.Astrachan "PIFO NUOTYKIAI". Rež.V.Blėdis
18 val. - T.Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež.R.Vikšraitis

AlytusMIESTO TEATRAS
XI.22 18 val. - premjera: V.Krėvės "ŽENTAS". Rež.D.Kimantaitė
XI.23 16 val. - premjera: V.Krėvės "ŽENTAS". Rež.D.Kimantaitė
XI.24 14 val. - H. Ch.Anderseno "Lakštingala". Rež.L.Liausaitė

ElektrėnaiKULTŪROS CENTRAS
R.Tumino studijos prie Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
XI.23 18 val. - C.Goldoni’o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:24:07 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba