Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-02-04 nr. 3034

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kęstutis Navakas.
ROGĖS
32
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI SU LAUREATAIS 
• Rūtą ir Zbignevą Ibelhauptus kalbina Valentinas Sventickas. 2005.I.21.
KVĖPAVIMAS DVIESE
1

POKALBIAI 
• Su lenkų rašytoju WOJCIECHU KUCZOKU kalbasi MAREKAS RADZIWONAS.
RAŠYMAS TEIKĖ PALENGVĖJIMĄ
2

LITERATŪRA 
• Jūratė Baranova.
LITERATŪRA IR PSICHOANALIZĖ
30
• KLAIDOS ATITAISYMAS SU ATSIPRAŠYMU IR KVIETIMU Į DISKUSIJOS TALKĄ
• KABLYS IR PLACEBO VISAI TAUTAI9

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
AISTRŲ IR ILGESIO ŠILKAS
18
• Neringa Mikalauskienė.
D. ZELČIŪTĖS POEZIJOS TEATRAS: GYVENIMAS SPEKTAKLYJE AR GYVENIMO SPEKTAKLIS?
• PJERAS IR ŽANAS
• OPIJUS7
• MALDA UŽ OVENĄ MUNĮ3
 NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Aistė Paulina Virbickaitė.
PENKETAS, SU KURIUO VERTA SUSIPAŽINTI
3

FOTOGRAFIJA 
• SKAUDI ŠVIESA
• Jurgita Ludavičienė.
METRAŠČIAI II: FOTOGRAFIJA
1

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
THE MAKING OF. MATA HARI

MUZIKA 
• Alina Ramanauskienė.
"KABARETO" VILIONĖS
• Asta Pakarklytė.
UNIKALI GRAŽUOLĖ, ARBA PASIVAIDENUSI ARFA
17

PAVELDAS 
• Napalys Kitkauskas.
PIETŲ LENKIJOS IR VAKARŲ UKRAINOS PILYS IR REZIDENCIJOS
6

MENO DIS/KURSE* 
• Rita Gelombickaitė.
APIE VELSĄ
4
• NEPRIKLAUSOMAS KINAS VĖL VILNIUJE!

POEZIJA 
• AIDAS MARČĖNAS29

PROZA 
• Agnė Žagrakalytė.
I. PELARGONIJA
34
• Agnė Žagrakalytė.
II. ŠERNĖ
6
• Agnė Žagrakalytė.
III. DEDALĖ
11

VERTIMAI 
• Wojciech Kuczok.
ŠMĖKLARATIS
7

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Milda Putvytė.
BIBLINIŲ ĮVAIZDŽIŲ TRANSFORMACIJA ANTANO ŠKĖMOS APYSAKOJE "IZAOKAS"
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "KVV"8

KRONIKA 
• KIETAS RIEŠUTĖLIS2
• 2005 m. vasario 4 d..
NEEILINIS LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
1
• BALTARUSIŲ KINO DIENOS
• LIETUVIŲ PEN CENTRO PREMIJA METŲ VERTĖJO KRĖSLAS
• PAŽINTIS SU "KULTŪROS PRIEMENE"

DE PROFUNDIS 
• Šiaurys Narbutas.
KELIAUTOJO ŽODYNAS
134
• Juozas Šikšnelis.
TURĖTI IR NETURĖTI
12

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Laozi / [Laozi tekstą iš senosios kinų kalbos ir komentarus iš dabartinės kinų kalbos vertė Dalia Švambarytė]. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 245, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., senąja kinų k. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 5-415-01264-8 (klaidingas) (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Bronius Bružas : [albumas / vertėja Irena Jomantienė]. – [Vilnius] : Artseria, [2004] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 55, [1] p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986-716-36-5

Danutė Gražienė : [albumas / vertėja Irena Jomantienė]. – [Vilnius] : Artseria, [2004] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 55, [1] p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986-716-37-3

Kokių giedosim, kokių sutarysim? : sutartinių pradžiamokslis / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. – Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). – 119, [1] p. : iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-503-49-3 (įr.)

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today : [metraštis] / Lietuvos fotomenininkų sąjunga ; [sudarytojas Skirmantas Valiulis]. – Vilnius : Lietuvos fotomeninkų sąjunga, 2004. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISSN 1648-567X

2004. – 2004. – 198, [2], [1] p. : iliustr. – Tiražas [1600] egz.

Mascterpiece of the Baroque : Church of SS. Peter and Paul in Vilnius / Stasys Samalavičius ; [translated from the Lithuanian by Gražvydas Kirvaitis ; photos by Mečislovas Sakalauskas]. – Vilnius : Europos lietuvis, 2004. – 48 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9986-737-05-2

Stasys Žirgulis : [albumas / vertėja Irena Jomantienė]. – [Vilnius] : Artseria, [2004] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 55, [1] p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986-716-35-7

Čekų muzikas, pedagogas, vargonininkas Rudolfas Lymanas / [sudarė St. Juškienė]. – Rokiškis : [I. Skripkos individuali įmonė], 2004 ([Kaunas] : Mažoji poligrafija). – 141, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-9698-7-3

Lietuvos dailininkų sąjunga = Lithuanian Artists’ Association : [albumas / redakcinė taryba: Vaclovas Krutinis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002– . – Virš. antr. nenurodyta. – Gretut. tekstas liet., angl. – (Įr.)

Kn. 2 / [sudarytoja Skaidra Trilupaitytė ; vertimas Irenos Jomantienės]. – 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9986-716-34-9

Lietuvos lėlių teatras: nuo ištakų iki mokyklos : [straipsnių rinkinys / sudarė Salomėja Burneikaitė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Klaipėda : KU l-kla). – 99 p. – Tiražas [90] egz. – ISBN 9955-585-88-9

Lietuvos mūrinės koplytėlės : architektūra ir skulptūra / Algė Jankevičienė, Marija Kuodienė ; Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Lietuvos dailės muziejus. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004 (Vilnius : Spauda). – 195, [1] p., [40] iliustr. lap. : iliustr. – Santr. angl., lenk. – Tiražas 900 egz. – ISBN 9955-624-06-X

Mažeikiai : [fotoalbumas] / Jonas Strazdauskas ; [tekstas Povilo Šverebo]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – [48] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., rus., vok. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-31-121-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš būsiu mokytoja! : [autobiografinė apybraiža] / Elvyra Šileikienė. – Vilnius : Homo liber, [2005] (Vilnius : Akritas). – 200 p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955-449-79-9

Dėlionės iš debesų : [poezija / iliustracijos Vytauto Kazielos]. – Kintava [i.e. Utena] : Kintava, 2004 ([Utena] : Utenos sp.). – 77, [2] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-525-26-6

Gyvenimas yra gyvenimas yra gyvenimas : [romanas] / Nora Ikstena ; iš latvių kalbos vertė Veronika Adamonytė. – Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 207, [1] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas [1400] egz. – ISBN 5-417-00869-9

Gyvenimo spalvos : Jasiuliškių pensionato gyventojų ir darbuotojų kūrybos rinktinė / [sudarytoja O. Jonaitienė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2004 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 64 p. : iliustr., portr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9986-853-73-7

Kitas pasaulis : esė rinktinė, 1993-2003 / Rolandas Rastauskas. – Vilnius : Apostrofa, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 559, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-605-12-X

Literatūra = Литература : mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; [redaktorių kolegija: vyriausioji redaktorė Eugenija Ulčinaitė ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – ISSN 0258-0802

T. 46(2) (2004): Rusistica Vilnensis. – 2004 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 168, [1] p. : iliustr. – Str. rus. – Santr. liet., angl., pranc., vok.

Literatūros simbolių žodynas / Michael Ferber ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Vilnius : Mintis, [2004] (Vilnius : Petro ofsetas). – 355, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-417-00872-9 (įr.)

Mama ir kalė : [romanas] / Anja Snellman ; iš suomių kalbos vertė Sandra Brikaitė. – Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 284, [2] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5-417-00870-2

Patiltės romanas : daugiau moterims negu vyrams / Algis Butkus. – Vilnius : [Rotas], 2005 (Vilnius : Rotas). – 120 p. – Tiražas [160] egz. – ISBN 9955-618-13-2

Proza / Šatrijos Ragana ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 85, [2] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-051-6

[Rinktiniai raštai] / Stephen King. – Kaunas : Eridanas, 1995– .

[T.] 43: Kūnas : romanai / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. – 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 349, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-97-103-9

Styginių kvartetas : [romanas] / Hartmut Lange ; iš vokiečių kalbos vertė Regina Ivanauskienė. – Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 155, [2] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 5-417-00868-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Užburtas miškas : romantinė pasaka / Širli Barber ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė ; iliustracijos Shirley Barber]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2005] (Spausd. Kinijoje). – [30] p. : iliustr. – (Širli Barber klasikinės pasakos). – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-06-134-0

Astronautas Adomėlis : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – (Linksmasis telefonas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-14-003-8

Burtininkas Vilis : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – (Linksmasis telefonas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-14-002-X

Džiunglių karštligės šokis : dar tolesnės Džordžijos Nikolson išpažintys / Louise Rennison ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Garnelis, [2005] (Vilnius : Spauda). – 186, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-428-56-2

Jūratė kaj Kastytis : [poemo-fabelo] / Maironis ; [į esperanto kalbą vertė Petras Čeliauskas ; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Ryto varpas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p. : iliustr. – Esp. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-646-00-4

Kaubojus Skambulis : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – (Linksmasis telefonas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-14-004-6

Kelionė į fėjų šalį : romantinė pasaka / Širli Barber ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė ; iliustracijos Shirley Barber]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2005] (Spausd. Kinijoje). – [25] p., įsk. virš. : iliustr. – (Širli Barber klasikinės pasakos). – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-06-135-9

Linksmi galvosūkiai kaime : keturios smagios dėlionės / [tekstas Heather Henning ; iš anglų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; iliustracijos Lawrie Taylor]. – [Vilnius] : Mūsų knyga, [2004]. – [10] p. : iliustr. – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-573-98-8

Piratas Pypsius : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – (Linksmasis telefonas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-14-005-4

Septintasis vienaragis / parašė ir iliustravo Širli Barber ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2005] (Spausd. Kinijoje). – [31] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-06-132-4

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


13999. Dalia :-) 2005-02-08 14:27
O kas laimėjo "Pirmosios knygos konkursą"?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:44:00 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba