Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-05-28 nr. 3286

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ZITA MAŽEIKAITĖ.
Pačiai sau
27
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS9
• Tarptautinis poezijos festivalis
POEZIJOS PAVASARIS 2010
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POEZIJOS PAVASARIS 
• ZITĄ MAŽEIKAITĘ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Švedų autorių pamokos: būti svarbiau nei atrodyti...
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Poezija tikėtoje erdvėje
1
• RIČARDAS ŠILEIKA.
„Šatrijos“ literatų klubo prezidentė man padovanojo savo knygą „Kol saulė topoliuos“
1

ESĖ 
• GYTIS NORVILAS.
Dviratžmogis, arba Svarbiausia – skambutis
1

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Pūgos gūsiai žaliame Poezijos pavasario fone
2
• SKAISTĖ VILIMAITĖ.
Pragiedrulis
• TOMAS TAŠKAUSKAS.
Atrastas laikas
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Jaukūs „pakieminėjimai“ po universitetų teatrus
• EGLĖ KAČKUTĖ.
Pasakos į ausį

DAILĖ 
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Romantizmo ir atsinaujinimo nuotaikos
• KRISTINA STANČIENĖ.
Skulptūrų skandalai Vilniuje: statiška ir kumuliatyvi istorija
4

MUZIKA 
• Profesorių EUGENIJŲ IGNATONĮ kalbina LAIMUTĖ LIGEIKAITĖ.
Variacijos vieno profesoriaus tema
2
• RITA NOMICAITĖ.
Kęstučio Bacevičiaus konkurse
1

PAVELDAS 
• DALIA TARANDAITĖ.
Vilniuje – flamandų dailininko Pieterio Snayerso paveikslas „Salaspilio mūšis“

POEZIJA 
 KĘSTUTIS RASTENIS.
31

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS.
XXI amžiaus vizija, arba Užsuktas laikrodis
1

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIŲ POEZIJA 
• NUNO GUIMARÃES.
5
• ADRIANAS BRIEDIS-MACOVEI.

VERTIMAI 
• NUNO BRITO.
5
• ARVIS VIGULS.
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Genialumas
10

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Viltys

IN MEMORIAM 
• ALGIMANTAS KALINAUSKAS
1923 08 27 – 2010 05 07.
Fenomenalaus muziko netekus

DE PROFUNDIS
Septintas gramatikos linksnis – linksmininkas...
 
• Skelbiame de profundžio Poezijos pavasario laureatą!
Ir dar: dėlei poezijos reikalų...
6
• JUSTINAS BOČIAROVAS.
Eina popiežius
1
• ANTANAS GUSTAITIS2

Šatėnų prieglobstis 
• Dešimtoji savaitė140

POEZIJA

KĘSTUTIS RASTENIS

[skaityti komentarus]

iliustracija      * * *


      Atsiliepiantys mirtinai tylai
      Ir kartojantys užmirštą aidą
      Netektieji pavydo keliai
      Slenka laikas lėtai
      O mes norime jį pagreitint
      Bet juk laiko mažai beliko
      Kam jį greitint kam skubėt
      Vien tik tam kad ją pamatytum?
      Apsėdimo tokia abėcėlė
      Tokios raidės ir žodžiai ir mintys
      Vien apie ją
      Negali išsivaduoti
      Negali išvengt pasmerkimo
      Kaip suprasti viską it klaidą
      Kaip pradėti viską iš naujo
      Ir užmiršti ją
      Kaip ją užmiršti?
      Kaip sustot kur sustoja griaustiniai
      Merkia liūtys alkaną žemę
      O jis šaukia šaukia ir šaukia
      Jį palikusią meilę

      2010 04 05      Šviesos tamsoje


      Keistoka eisena
      Kažkur prieš srovę
      Ėjimas pamažu – vis atsiliekam
      Kartoki tuos žodžius
      Kuriuos pamiršom
      Ir būsi išganytas tu tada
      Eime ji sako į pasaulio kraštą
      Surasim laimę
      Laimė ji yra visur
      Ji mūsų laukia
      Jei tik kartu
      Ir kur ta eisena
      Kur nusidriekia?
      Kas skaito jų mintis
      Kas jas įspėja?
      Ryškėja šviesos tamsoje
      Kol vėl išnyksta

      2010 03 09      * * *


      Netikri laikai atsiskleidžia
      Ir kartojamos šitos eilutės
      Pamažu išryškėja žiema
      Keistos būsenos meilės ir griūtys
      Ir tada tu keliauji namo
      Skambant muzikai dar negirdėtai
      Ir renkiesi save kaip akmuo
      Kuris grimzta mestas į dugną
      Tobulumo nelaukia naktis
      Mūsų žodžiai pavirsta į nieką
      Kas kovos tas save pamatys
      Atminty gal kitų išliekant
      Tebūnie viskas taip kaip yra
      Ką galėtum dabar tu pakeisti
      Nusidriekia spygliuota viela
      O ir laikas atstumų nepaiso

      2010 02 18–23      * * *


      Suteiki viltį nors mažiausią
      Bet tu nesuteiki
      Tu gyveni savais džiaugsmais savąja laime
      Ir neprisimeni manęs
      Ir nors dar tiek nedaug praėjo laiko
      Bet tu jau užmiršai mane
      Tau rūpi tik nauji draugai
      Ir tau manęs visai nereikia
      Ir ką galiu aš padaryt
      Ir kas paguodą man suteiktų?
      O ne, paguodos man nereikia
      Man reikia tik tavęs

      2010 03 26–27      * * *


      Liepų medus
      Vidurnakčio skausmas
      Mano dėdė gydytojas
      Ir bitininkas
      Valgau jo koptą medų
      Tada Panevėžy jis
      Dar gyveno
      Su pusbroliais eidavom žaisti futbolo
      Į Žydų kapines
      Važiuodavom prie
      Nevėžio
      Buvau Berčiūnų pionierių
      Stovykloj
      Išliko nuotrauka iš tų laikų
      Trumpakelnis su nendrėm
      Paskui jis persikėlė į Vilnių
      Onkologinis iš pradžių
      Užupy
      Visa tai praeity
      Kaip greitai laikas bėga
      Nors kai ko nors
      Lauki sugrįžtant
      Kaip ilgai

      2010 05 02      * * *


      Atminties piešiniai praeitin nusidriekia
      Slenka laikas sunkus
      Nors lauke jau pavasaris
      Ak ir kur tu pabėgsi
      Iš savosios lemties?
      Prarastoji ramybė
      Prarastas laikas
      Neskubėki tenai
      Kur išsiskiria žmonės
      Tu stovėk ties riba
      Atvėręs akis
      Ir klausykis to tolimo šauksmo
      Tu supraski mane
      Ir nors kiek manęs pasiilki
      Ten tokia praraja
      Ten tik virpantis sielos griaustinis

      2010 03 25      * * *


      Atminimo erdvė nusidriekia
      Vis kartojasi miesto vaizdai
      Neieškoki tiesos jų kalboj
      Ten išliekančių rūmų širdy
      Nugiedrėja dangus išsisklaido
      Debesynų pulkai ir išeina
      Jie į aikštę kitų pasitikt
      Taip prabėga mėnesiai dienos
      Koks peizažas kokia jo galia
      Ak koks kerintis rytmečio aidas
      Nekartokit maldų netikrų
      Nesustokit pavargę vieni
      Nenurimsta mašinų ūžimas
      Ištuštėja naktį tik gatvės
      Ir virš miesto būtis užsiskleidžia
      Ir nemiega vien pranašai

      2010 02 11      * * *


      Netikėti ženklai
      Šičia ieškom tiesos
      O stebuklų nebūna
      Gal būna?
      Mintyse ta erdvė
      Ir tu ten joje
      Juokiesi – iš ko?
      Ir šypsaisi
      Aš žiūriu ir šypsausi
      Išvydęs tave
      Mes esam laimingi
      Tai tęsias ilgai
      Tai tęsias be galo

      2010 03 09      * * *


      Ištuštėjusių gatvių miražas
      Tu sugrįžti į Nieką
      Paslaptis nesibaigia
      Nesibaigia kančia
      Atkartojam žodžius
      Niekada negirdėtus
      Ieškom gal išminties
      Gal save imituojam
      Gaubia miestą tyla
      Slegia sielą griaustinis
      Ten toliau ties riba
      Išsiskleidžia žiedai
      Nepavark nesustok
      Vien tik eiki į priekį
      Atsigręžk pamąstyk
      Už save pakovok

      2010 04 23      * * *


      Kiekvieno viduj
      Mažas vaikas
      Kurs laukia
      Svajoja ir tikis
      Geriausio
      Nesvarbu kokia būtų
      Lemtis
      Ir kokia realybė
      Jis tikisi
      Nerealaus
      Nors tam ir nelemta
      Išsipildyt
      Tas vaikas –
      Ne realistas
      Jis – svajotojas
      Juk mes gyvenam
      Svajų pasauly
      Kurį vis sulaužo
      Žiauri realybė

      2010 05 10      Gyvenimas


      Tokia ilga eisena
      Į kur? Ir iš kur?
      Eisena iš nebūties į nebūtį
      Bet tarpe į nieką neišmainomas
      Gyvenimo džiaugsmas
      Nesvarbu net jeigu ji
      Tavęs nemyli
      Gyvenimas yra vertybė
      Nesvarbu net jeigu negali
      Jai paskambint
      Neturi pinigų
      Net jeigu ji tavęs nesupranta
      Ir neturi tau laiko
      Vis vien geriau gyvent
      Negu negyvent
      Net jeigu gyvenimas praeina
      Nepalikdamas nieko

      2010 05 13
 

Skaitytojų vertinimai


59787. el.redakcijai2010-05-30 23:06
Bereikalingų kvadratėlių pridėliota.

59793. svarbu2010-05-31 01:05
nuosirdziai suvoktas gyvenimo kelias

59795. terra2010-05-31 09:03
tie kvadratėliai, tikriausiai, ne poeto sugalvoti - čia kompiuterio kažkokia klaida

59808. Likimo ironija2010-05-31 12:36
Anksciau atrode: tuoj tuoj salia kaimo rasytoju sajungos isisteigs daugiabuciu namu poetu sajunga. Bet gal jau ir nebereikia.

59820. nerka2010-05-31 14:43
kaip įdomu -- iš ryto parašiau komentarą, o jis ėmė ir pradingo. Nei jame keiksmažodžių, nei ko įžeidžiamo buvo -- bet čik ir nebėr. Ar litmeny jau prasideda "tik gerų, ir tik gerų" komentarų laikai?

59824. nesvarbu2010-05-31 16:24
Apie ką ši „poezija“? Nesupratau: kažkaip nuslydo paviršiumi.

59825. Marija :-) 2010-05-31 16:47
Graži meilės poezija. Svano pusėje:)

59829. Rutele :-) 2010-05-31 18:01
Eiles parasytos profesionaliai.Poetas suvokia gyvenima,kaip didziausia vertybe,net jei jame tenka patirti likimo skirtus isbandymus.Eiti i prieki,nesustoti,nenusivilti ,,net jeigu gyvenimas praeina nepalikdamas nieko``.

59835. Dalia2010-05-31 19:32
Gera nuotrauka :)

59850. As2010-05-31 23:57
O jeigu butu su tais kvadrateliais, tada sakyciau, kad poezija :))

59870. Rutele :-) 2010-06-01 13:50
Vaikiskas AS komentaras.

59872. Vezliukas2010-06-01 14:16
Ironiskas As komentaras...

59873. amomimas2010-06-01 14:41
regis čionais daug puikių atsiliepimų skirtingais vardais prisidengdama parašė panelė Birytė Rastenytė

59875. Vezliukas2010-06-01 15:29
anonimai, is kur zinai?

59878. Jurgita2010-06-01 16:56
Nu jo, charizmatiška asmenybė tas Rastenis... Žiūrėk, dar ir visiems bedrapavardžiams klius... :) O kitas atsispausdina kokį absoliutų niekalą - ir šventa ramybė, JOKIŲ komentarų... :))

59880. Vėžliukui2010-06-01 17:29
-> elementari grafomanialoginė analizė rodo

59881. Rutele :-) 2010-06-01 18:21
Eiles is ties puikios,tik kazkam rupi jas sumenkinti.

59911. gintaras R :-) 2010-06-02 12:38
Kęstutis Rastenis niekuomet nebuvo labai mėgstamas lyrikas – kaip tik dėl savo tekstų ypatingumo –maksimalaus atsisakymo įprastų poetinių ritualų ir pavojingo priartėjimo prie „paprasto‘,kasdieniško skausmo ištarmės – o kam gali patikti atvira žaizda,beprotnamio kliento drabužio kvapas,atviras skundas ir verksmas?Taip – jo kalbėjimo pavojingoji riba,kai nelieka spektaklinės kalbos ornamentikos, pridengiančios paliegusį kūną,atveria sociopatišką komunikacijos alkį ir“sveiko žmogaus“akimis nenormalų savo gyvenimo suliejimą su poetinio teksto misija.A.A.Strielkūnas buvo vienas nedaugelio atkreipęs dėmesį į išgrynintus Kęstučio poetinio mąstymo scriptus – elgetiškai atvirus, desperatiškai antiretorinius.Kam nepatinka jo poezija – tas arba gėdijasi savęs arba dar neturi patirčių apie kurias kalbama.

59912. x 252010-06-02 12:45
"Ir renkiesi save kaip akmuo Kuris grimzta mestas į dugną " - juk tai klasiko vertos eilutės,ir jeigu būtų tikslas čia kam nors įrodinėti Rastenio poezijos savitumus,tai būtų nesunku - per savo suknistą gyvenimą jis parašė daug puikių eilėraščių,tik, atrodo,čia jį skaito keletas nelaimingųjų su Dauno sindromu.

59913. demonas :-) 2010-06-02 12:58
"Netikri laikai atsiskleidžia Ir kartojamos šitos eilutės Pamažu išryškėja žiema "- poezija kaip apsėdimas,kaip pedantiškas vedžiojimas raidžių,suėdančių kaip liga įprastinį jausenos stereotipą - tik įsižiūrėjus pastebimas emocinio iracionalumo formatas.Šiandien mažai kas sau tai leidžia.

59915. Cia kaip visur2010-06-02 14:19
nes kiekviename grafomane yra laselis poetiskumo

59920. Čia kai visada2010-06-02 14:42
Tokiu atveju patys didžiausi grafomanai - Salomėja Nėris,Maironis,Paulius Širvys -jų poezija beveik visiškai priartėja prie "bendrinės` kalbos ir joje beveik nesijaučia,kad tai - "dirbtiniai"tekstai.

59931. Vilyte :-) 2010-06-02 17:22
O man gražūs Kęstučio eilėraščiai...Dvasingi, išgyventi, tikri...Ir tai ne grafomanija...tai poezija...

59938. Alex2010-06-02 22:58
Aš, kodėl manai, kad tai ne poezija? Labai geri eilėraščiai.

59943. Anonimas2010-06-03 00:39
Ir priešiški komentarai gali būti parašyti to paties asmens, prisidengusio skirtingasi slapyvardžiais.

59948. terra2010-06-03 08:32
teigiami taip pat gali būti parašyti to paties žmogaus

59951. Jurga2010-06-03 10:18
Kai kuriuos komentatorius ištiko paranoja :)) Gal kaip tik tą, kuris pats keitinėja slapyvardžius, o apie poeziją - nė bum bum... :)

59962. Rutele :-) 2010-06-03 11:49
Sunkiame poeto gyvenimo kelyje,jo parasyta poezija lyg grazus prasiskleides ziedas.

60014. sunkus kelias Rutelei2010-06-05 00:27
eikš ir tu ant manęs, sunkaus.

60025. Rutele2010-06-05 16:10
Kiekvienam savas kelias.

63995. Alex2010-10-28 18:36
Filosofinė, mąsli poezija ir meilės lyrika.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:41:30 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba