Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-05-13 nr. 3048

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Julius Keleras.
IN MEMORIAM DRUGELIUI
32
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Astrida Petraitytė.
THOMAS MANNAS: NEIDEALUS KŪRĖJO PASAULIS
• TARPTAUTINIS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 20052

ESĖ 
• Mara Zalytė.
NEBAIGTOS MINTYS
2

KNYGOS 
• Marcelijus Martinaitis.
AIDAS MARČĖNAS, KURIS PATS SAVE SUKŪRĖ
10
• NAUJOS KNYGOS
• Lukas Miknevičius.
KALBOS SUSISIEKIMO PRIEMONĖ
• Juozas Mečkauskas-Meškela.
PAGAUTAS IR SUSTABDYTAS AKIMIRKOS
3
•  ŠVELNŪS TARDYMAI2
• BLANŠA IR MARIJA
• GOLEMAS5

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
DIDMIESČIO BAROKAS
• Jurgita Ludavičienė.
METALINĖ TYLA
1

MUZIKA 
• 2005-ŲJŲ "JAUNA MUZIKA"59

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
DIEVO IR KINO KELIAI
• ARŪNAS MATELIS: "KALBĖTI TAI, KO DAR NEŽINAI"

MENO DIS/KURSE* 
• PABLO IR RAI BATUKADA PUERTO RIKO ŠVIESOJE11

POEZIJA 
• VLADAS BRAZIŪNAS9

PROZA 
• Teodoras Četrauskas.
DANGIŠKOSIOS RAMUNĖLĖS (AURELIJUS IR JUDITA)
1

VERTIMAI 
• Jonas Paulius II (Karol Wojtyła).
SKAUSMINGOSIOS ROŽINIO PASLAPTYS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• MANO ERDVĖ – TAVO ERDVĖ1
• ŠIUOLAIKINIO KINIJOS MENO AUŠRA4

PAVELDAS 
 Greta Žičkuvienė.
RESTAURUOTOS ALEGORINĖS IŠMINTINGUMO IR TEISINGUMO FIGŪROS
1

KRONIKA 
• "LAIKAI"
• ILGIAUSIŲ METŲ!1
• LRS1
• Ridas Viskauskas.
TEATRINĖS BANGOS PAJŪRYJE
2
• INFORMACIJA RAŠYTOJAMS
• "EILĖRAŠČIAI PER NAKTĮ"
• TEATRŲ SUSITIKIMAI SANKT PETERBURGE2
• MENO IR KULTŪROS KŪRĖJAMS
• MOKSLEIVIAMS, RAŠANTIEMS POEZIJĄ, IR MOKYTOJAMS LITUANISTAMS11

DE PROFUNDIS 
• Liudvikas Jakimavičius.
LIETUVA – ANTARKTIDA
24

PAVELDAS

RESTAURUOTOS ALEGORINĖS IŠMINTINGUMO IR TEISINGUMO FIGŪROS

Greta Žičkuvienė

[skaityti komentarus]

iliustracija
XIX a. nežinomo Lietuvos meistro teatro dekoracija "Moteris su kalaviju (Teisingumas)" restauravimo metu ir po restauravimo
Vilmos Šileikienės nuotraukos

Pabaiga. Pradžia 3047 numeryje

1773 m. uždarius jėzuitų ordiną, mokyklinio teatro tradicijos nunyksta. Jos suvaidino svarbų vaidmenį teatro raidoje. Jų apraiškų pastebima profesionaliajame Vilniaus teatre, pradėjusiame veikti 1785 m., taip pat iki XIX a. antros pusės veikusiuose pilies ir dvarų teatruose.

Dorybių ir ydų ciklai plačiai vaizduoti gotikinių katedrų skulptūroje. Dailės kūriniuose "trys teologinės dorybės" (Tikėjimas, Viltis, Meilė) ir keturios pagrindinės dorybės (Tvirtumas, Teisingumas, Išmintingumas ir Susivaldymas) dažniausiai vaizduojamos moters pavidalu su individualiais atributais, kurie įvairavo ir toje pačioje epochoje ir skirtinguose žanruose. Įdomu, kaip anuo metu buvo suprantamas jų simbolinis turinys.

Tikėjimas (lot. Fides) dažniausiai vaizduojamas kaip moteris su kryžiumi ir taure. Baroko dailėje pradėta vaizduoti moteris su knyga, ant kurios padėtas kryžius, simbolizuojantis Šventąjį Raštą, ir žvakė – tikėjimo šviesa.

Viltis (lot. Spes) viduramžių skulptūrose vaizduojama kaip moteris, žvelgianti į dangų ir siekianti karūnos, būsimos šlovės simbolio; vėliau karūną jai duoda angelai. Renesanso dailėje Viltis – moteris pamaldžiai sudėtomis rankomis, į dangų pakeltomis akimis ir prie kojų padėtu inkaru. Įasmenintos Vilties atributas laivas, kartais vaizduojamas ant moters galvos, primena pirmąsias jūrų keliones, į kurias buvo vykstama su viltimi ir tikėjimu grįžti.

Meilė, artimo meilė (lot. Caritas) nuo XIII a. pradėta vaizduoti kaip moteris su indu rankoje, iš kurio kyla liepsna, arba su žvake. Nuo XIV a. vietoj indo gali būti liepsnojanti širdis. Pasaulietinio pobūdžio dailės kūriniuose indas ar žvakė dažnai pakeičiami gausybės ragu arba vaisiais. XIV a. I pusėje italų mene pasirodė naujas Meilės vaizdas, kilęs iš Švč. M. Marijos paveikslų: moteris, krūtimi maitinanti du kūdikius. Vėliau kūdikių atsiranda ir daugiau – trys ar keturi.

Tvirtumą (lot. Fortitudo) įkūnija figūra, simbolizuojanti drąsą, vyriškumą, ištvermę ir jėgą. Šalia jos būna perlaužta kolona ar stulpas, Renesanso laikais paimti iš Biblijos. Ji gali būti su skydu ar liūtu, gali būti vaizduojama kaip Judita (narsi našlė Senajame Testamente) arba kaip Heraklis (iš graikų mitologijos), kurie buvo garsūs savo stiprumu. Dažna figūra – karys su šalmu, apsiginklavęs skydu, ietimi ar kalaviju, su vėliava.

Susivaldymą (lot. Temperantia) personifikuoja moteris su kalaviju, ištrauktu iš dėklo, arba ąsočiu, kuriame ji skiedžia vyną. Viduramžiais susivaldymas buvo siejamas su susilaikymu nuo alkoholio, todėl buvo vaizduojamas kaip moteris, pilanti skystį iš vieno indo į kitą, t. y. vyną skiedžianti vandeniu. Kartais ji būdavo su laikrodžiu, simbolizuojančiu tvarkingą gyvenimo būdą, ir kalaviju, įdėtu į dėklą, su virve perrišta rankena, kaip drausminimo priemone. Įprasčiausias įasmeninto susivaldymo atributas – apynasris.

Teisingumą (lot. Justitia) įkūnija moteris, laikanti kalaviją ir svarstykles (XVI a. antroje pusėje ji būdavo užrištomis akimis, liudijančiomis jos bešališkumą ir nepaperkamumą). Kalavijas atskiria gėrį nuo blogio, simbolizuoja teisingumo viršenybę, svarstyklės ženklina tvarką. Moteris gali būti vaizduojama dalinanti išmaldą teisingiesiems ir baudžianti nedoruosius.

Išmintingumo (lot. Prudentia) figūra gali laikyti išminties knygą arba gyvatę, gali turėti veidrodį, kuris atspindi tiesą. Krikščionybės dailėje gyvatės, kaip įasmeninto protingumo atributo, kilmė siejama su Jėzaus pamokymais apaštalams: "Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai" (Mt 10,16). Veidrodis, proto ir tiesos simbolis, pradėtas taikyti viduramžiais, ypač dažnas italų renesanso dailėje, reiškia, kad išmintingas žmogus mato save tokį, koks yra iš tikrųjų. Išmintis gali būti pavaizduota su keletu galvų, kurios byloja, kad ji mokosi iš praeities ir numato ateitį.

Teatro, kino ir muzikos muziejuje esančios dekoracijos – moterų pavidalu pavaizduotos dvi iš keturių pagrindinių dorybių – atkeliavo iš laikų, kai buvo gyva tradicija vaidinimuose kaip išraiškos priemonę naudoti alegorijas. Restauruotos moterų figūras vaizduojančios dekoracijų detalės, tapytos ant medžio lentų, – iki mūsų dienų išlikę reti ir mažai pažįstami, tačiau vertingi Lietuvos kultūros istorijos pavyzdžiai. Abu objektai 2003 m. buvo perduoti Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno restauravimo centrui, kad būtų įvertinta jų būklė ir jie būtų rekonstruoti. Čia šios alegorinės personifikacijos buvo identifikuotos. Viena figūrų – Išmintingumas – pavaizduota kaip jauna moteris, dešinėje rankoje laikanti gyvatę, kairėje – veidrodį; antra – Teisingumas – dešinėje rankoje laiko kalaviją, kairėje – svarstykles.

Moterų figūros tapytos aliejiniais dažais ant plonu sluoksniu gruntuotų pušies lentų, išpjautų pagal siluetus. Kruopščiai nutapyti veidai, rankos; drabužių modeliavimas monumentalesnis, čia vyrauja ryškios spalvos, grubesni potėpiai. Išanalizavus cheminę dažų sudėtį, nustatyta, kad jos buvo sukurtos XIX amžiuje. Vienoje Vilniaus bažnyčioje laikytos dekoracijos atrodė prastokai: nestabiliai sujungtos pagrindo lentos, dėl oro drėgmės ir nepastovios temperatūros atšokęs ir vietomis nubyrėjęs nuo pagrindo dažų bei grunto sluoksnis, paviršius užklotas storu dulkių ir nešvarumų sluoksniu. P.Gudyno restauravimo centro dirbtuvėse buvo sustabdytas tolesnis šių dekoracijų irimas: stabiliai sujungtos lentos, sutvirtinti bei priklijuoti prie pagrindo dažų bei grunto sluoksniai, nuvalyti nešvarumai. Sunykusiose vietose medinis pagrindas gruntuotas nauju restauraciniu gruntu, atitinkančiu senąjį autorinį. Pagal išlikusią tapybą trūkstamose vietose buvo atkurtas piešinys, ir, pritaikant tapybos atkūrimo metodiką, retušuota akvarele bei uždengta apsaugine danga. Dekoracijos įgavo ekspozicinį ir estetinį vaizdą. Buvo išsaugoti du Lietuvos teatro dekoracijų pavyzdžiai, teiksiantys žiūrovui įdomią informaciją ir estetinį pasigėrėjimą.

 

Skaitytojų vertinimai


27588. Ramūnas Buitkus :-) 2006-06-01 13:10
p. Greta, masinu stovejimo aiksteleje radom jusu Kauno aukštesniosios meno mokyklos diplomą gal malonesit atsiimti? tel.861066194

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
21:39:52 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba