Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-10 nr. 3086

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
ISTORIJA
54
• RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – KOVO 11-AJAI
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ55
• FORUMO "ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ" REZOLIUCIJA5

LITERATŪRA 
• Rasa Drazdauskienė.
ORLANDAS, ORLANDA, ORLANDO...
4

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
ŽURNALISTĖS KNYGA, KAIP PROVOKUOJANTIS EKSPERIMENTAS
28
• NEPASIGAILĖTI DUŠANSKIO10
• KARTONO PILYS1
• MIEGU SU TAVIMI PO ODA2
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• "IŠLAISVINTI PIRMAPRADĘ IDĖJĄ"3
• Vitalija Mockutė.
"GAIDA", INSPIRUOTA "GAIDOS"
2

TEATRAS 
• PEREITŲ VINGIŲ BEIEŠKANT2
• NERIMTA KOMEDIJA APIE RIMTUS DALYKUS
• VITEBSKO LĖLIŲ TEATRO VIEŠNAGĖ

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
MOBILUMO INTERPRETACIJOS
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"STIKLO ŽAIDIMAI" VITRAŽO MANUFAKTŪROJE
3

KULTŪRA 
• NAUJAS MENOTYROS METRAŠTIS2

NAUJI FILMAI 
• IKI "PRAVDOS" FESTIVALIO – VIENA MINUTĖ
• FILMO "LAIKU SUSPĖJOME PASIKALBĖTI" PREMJERA
• NAUJAS LIETUVIŠKAS VAIDYBINIS FILMAS "AŠ ESI TU"4

POEZIJA 
• GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ70

PROZA 
• Algirdas Vaseris.
VIENOS DIENOS ŠVENTĖ
14

VERTIMAI 
• EWA LIPSKA6

PAVELDAS 
• IEVA DILYTė.
TALINE – NAUJAS DAUGIAFUNKCINIS MODERNAUS MENO MUZIEJUS

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
INDIJA, ŠVYTINTI FOTOGRAFIJOSE
1
• Vytautas Michelkevičius.
"KITAS FESTIVALIS" ("NEXT FESTIVAL") IŠVAŽIAVO IŠ MIESTO
• 10 EKSPERIMENTŲ4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE6

KRONIKA 
• VYRIŠKA – MOTERIŠKA
• ŠOKIO SPEKTAKLYJE – MOTERŲ PASLAPTYS
• VERTĖJŲ DARBAI IR SUSIRINKIMAI
• POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIŲ KNYGOS4

DE PROFUNDIS 
• KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU2

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Egiptas : neatskleistų paslapčių šalis : [fotoalbumas / nuotraukų bei įvado autorius Marčelas Bertinetis (Marcello Bertinetti) ; tekstą parašė Korina Rosi (Corinna Rossi) ; į lietuvių kalbą vertė Liuda Petkevičiūtė]. – [Vilnius] : Aktėja, [2005] (Spausd. Korėjoje). – 640 p. : iliustr. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-21-008-7 (įr.)

Inter-studia humanitatis : [mokslo darbai] / Šiaulių universitetas ; [redaktorių kolegija: pirmininkas Gintautas Mažeikis … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005. – ISSN 1822-1114

Nr. 2 (2005): Meno pasaulis: uždaras socialumas ar neribotos galimybės? / [sudarytojas Virginijus Kinčinaitis]. – 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 133, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz.

Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės = The Lithuanian urban heritage and its values / Algimantas Miškinis ; Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. – Vilnius : Savastis, 1999– . – T. 2, 3 bendr. gretut. antr.: Urban heritage of Lithuania and its properties. – ISBN 9986-420-27-X. – ISBN 996-420-27-X (klaidingas) (įr.)

T. 2: Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai = Cities and towns of the Eastern Lithuania. – 2002– .

Kn. 2. – 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). – 795, [1] p. : iliustr., žml. – Santr. angl., rus., vok. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-420-66-0

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Altorių šešėly : [romanas] / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 943, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-980-6 (įr.)

Būgno oda : romanas / Arturo Pérez-Reverte ; iš ispanų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 421, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-651-3 (įr.)

Kleopatros brilianto paslaptis : [romanas] / Jolanta Vilkevičiūtė. – Vilnius : Firidas, 2005 (Švenčionys : Firidas). – 239, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955-590-33-5

Lėlių slėnis : romanas / Jacqueline Susann ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė-Erichsmeier. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 679, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-968-7 (įr.)

Margarita : 2 dalių kamerinė pjesė : (Goethes "Fausto" motyvais) / Māra Zālīte ; iš latvių kalbos vertė Silvestras Gaižiūnas. – Vilnius : Vaga, [2005] (Kaunas : Aušra). – 92, [4] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01829-8

O kas po to? : romanas / Loreta Anilionytė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 422, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-24-014-8 (įr.)

Oliverio Tvisto nuotykiai : romanas / Charles Dickens ; iš anglų kalbos vertė Jonas Žakevičius. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 582, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-986-5 (įr.)

Pono Froido skrybėlė : romanas / Nata Minor ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). – 102, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-984-9 (įr.)

Septintas susitikimas : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 381, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-601-7

Varpininkas : [poezija] / Alvydas Valenta. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Logotipas). – 111, [1] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 5-415-01841-7

Ant tavo rankų supasi gerumas : lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / [sudarytojas Julius Jasaitis ; dailininkas Rimantas Dichavičius]. - Vilnius : Andrena, [2005] (Vilnius : Spauda). - 306, [14] p. : iliustr., portr. - Tiražas 2200 egz. - ISBN 9986-37-047-7 (įr.)

Nepasigailėti Dušanskio : romanas / Herkus Kunčius. - Vilnius : Versus aureus, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 221, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-601-96-5 (įr.)

Patirties skrynia : [eilėraščiai] / Elena Adomavičienė ; [sudarytoja Džiuljeta Maskuliūnienė]. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). - 47, [1] p. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955-579-45-5

Pokario berniukas : keturios poemos / Alvydas Augustinas Jegelevičius. - Alytus : Alytaus spaustuvė, 2005 (Alytus : Alytaus sp.). - 122, [1] p. : iliustr. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-472-97-0

Šviesos kario vadovas : [sentencijos] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. - 5-asis leid. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 127, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01822-0 (įr.)

Te negęsta saulė mūsų širdyse : Utenos rajono neįgaliųjų draugijos leidinys, skirtas poezijos ir dainos festivalio "Te negęsta saulė mūsų širdyse" 10-mečiui / sudarytoja ir redaktorė Ona Rastenienė. - [Utena : Utenos spaustuvė, 2006]. - 191 p. : iliustr., portr. - Antr. iš virš.

Veriasi kelias : jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba / [sudarė Vytautas Kaziela ; dailininkė Laura Pusvaškytė]. - Utena : Kintava, 2005 ([Utena] : Utenos sp.). - 87, [3] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-525-36-3

Žydinti aguona : [eilėraščiai] / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [dailininkė Kristina Sabaitė]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 95, [1] p. : iliustr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-565-21-7

Обелиски : сборник стихов : 60-летию Великой Победы посвящается. – Висагинас [i.e. Друкшиняй (Игналин. р-н) : Висагино полиграфия], 2005 (Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija). – 88 p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., rus. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-9662-3-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apie tikras karalaites / [nupiešė Karmen Gera (Carmen Guerra) ; paporino Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2005]. – 41 p. : iliustr. – (Rinktinės pasakos ir pasakaitės). – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-07-129-X (įr.)

Aš ryžtuosi, aš nesiryžtu : [apysaka] / Angela Gerrits ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 127, [1] p. – (Sumaištis, bučiniai, katastrofos). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-900-8

Aštuonetas iš Trepsės namų : [apysaka] / Jonas Avyžius ; iliustravo Birutė Cvirkienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-02-768-3 (įr.)

Drakono raitelis : [apysaka] / Cornelia Funke ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Klimkaitė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 431, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-982-2 (įr.)

Draugai, priešai ir kitos problemos : [romanas] / Rosie Rushton ; iš anglų kalbos vertė Eglė Petrauskaitė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). – 207, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-08-995-4

Emilės uodega : [apysaka] / Liz Kessler ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaleskienė ; iliustravo Sarah Gibb. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 238, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-08-994-6 (įr.)

Haris Poteris ir Netikras Princas : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilniaus spauda). – 508, [2] p. – Tiražas 25 000 egz. – ISBN 9955-08-987-3 (įr.)

Ir žolė bus jam priegalvis : [apysaka] / Lian Hearn ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 311, [1] p. – (Otorių sakmės ; kn. 2). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-985-7 (įr.)

Juodasis kamuolys : nykštukų nuotykių romanas / Vladimirs Kaijaks ; iš latvių kalbos vertė Bronė Balčienė ; iliustravo Viesturs Grants. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). – 222, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-08-992-X (įr.)

Kintas : apysaka / Vytautė Žilinskaitė ; iliustravo Jolanta Talaikienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 190, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-966-0 (įr.)

Laura ir Sidabrinės Sfinksės mįslė : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 462, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-983-0 (įr.)

Mažasis princas grįžo : [apysaka] / Jean-Pierre Davidts ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė ; iliustravo Marie-Claude Favreau. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 78, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-830-3 (įr.)

Mergaitė su apelsinais : [apysaka] / Jostein Gaarder ; iš norvegų kalbos vertė Leonas Petravičius. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 175, [1] p. – (10+). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-08-991-1 (įr.)

Mėtinės padūkėlės : [apysaka] / Patricia Schröder ; iš vokiečių kalbos vertė Reda Ptakauskienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Aušra). – 206, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-960-1 (įr.)

Mėtinės padūkėlės ir ištikimybės testas : [apysaka] / Patricia Schröder ; iš vokiečių kalbos vertė Reda Ptakauskienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 191, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-24-000-8 (įr.)

Princesė eina pareigas / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 222, [2] p. – Ciklo "Princesės dienoraštis" ketvirtoji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-953-9 (įr.)

Vidurnaktis : [apysaka] / Jacqueline Wilson ; iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Nick Sharratt. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 207, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-977-6 (įr.)

Viena princesės Viktorijos gyvenimo diena / Petter Lidbeck, Lisen Adbåge ; [iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – [44] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-052-7

Baisus vidurvasaris ; Stebuklinga žiema : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. - Vilnius : Garnelis, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 283, [4] p. : iliustr. - (Troliai Mumiai). - Tiražas [2920] egz. - ISBN 9955-428-70-8 (įr.)

Geltonas lopas : novelių apysaka / Icchokas Meras ; [Adasos Skliutauskaitės iliustracijos]. - [2-oji patais. laida]. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 109, [3] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 5-415-01835-2

Gražiausios Anderseno pasakos / [vertė ir paruošė Valdas Sasnauskas ir Pranas Sasnauskas ; iliustravo Hans Segner [i.e. Tegner]. - Kaunas : Vaiga, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 191, [1] p. : iliustr. - Tiražas 3300 egz. - ISBN 9955-407-62-X (įr.)

Guzas : [kieto priplaukusio bičo gyvenimas] / Jeremy Strong ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Sebas Burnettas. - Vilnius : Garnelis, [2006] (Vilnius : Spauda). - 221, [1] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-428-71-6

Kačiukų ABC / Alma Karosaitė ; [dailininkė Bronė Kanoverskytė ; fotografas Algimantas Babravičius]. - Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Taurapolis). - [28] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 5-430-04167-X

Linksmosios lietuvių pasakos / [pasakas parinko Pranas Sasnauskas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. - Kaunas : Vaiga, 2005 (Kaunas : Spindulys). - 191, [1] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-432-66-9 (įr.)

Melagių saloje : princo, bocmano ir jungos nuotykiai / Juozas Marcinkevičius ; [dailininkas Saulius Medžionis]. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 54, [2] p. : iliustr. - Tiražas [800] egz. - ISBN 5-415-01804-2 (įr.)

Panama labai graži : kaip Tigriukas ir Meškiukas keliavo į Panamą / Janosch ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. - Vilnius : Garnelis, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 46, [2] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-428-72-4 (įr.)

Pasakos apie gėles / Anna Sakse ; iš latvių kalbos vertė Renata Zajančkauskaitė. - 2-oji laida. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 222, [2] p., [13] iliustr. lap. - Tiražas [1000] egz. (papild.). - ISBN 5-415-01794-1

Princesė Elė skuba į pagalbą : [pasaka] / Diana Kimpton ; [vertė Rita Ivaškaitė] ; iliustravo Lizzie Finlay. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 93, [2] p. : iliustr. - (Princesė ir poniai). - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01840-9

Šiaušia kuodą jerubė : [eilėraščiai vaikams] / Česlovas Navakauskas ; [iliustravo Ilona Norkūnaitė ir Aušra Lisauskienė]. - Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Aušra). - 63, [1] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 5-430-04179-3

Šuniukų ABC / Alma Karosaitė ; [dailininkė Irma Balakauskaitė ; fotografas Jonas Kuzminas]. - Kaunas : Šviesa, 2006 (Kaunas : Spindulys). - [32] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 5-430-04184-X

Trumpos lietuvių pasakos apie nykštukus, milžinus ir slibinus / [pasakas parinko ir parengė spaudai Pranas Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas : Vaiga, 2005 (Kaunas : Aušra). - 206, [2] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-407-32-8 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo Biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:37:20 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba