Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-10 nr. 3086

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
ISTORIJA
54
• RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – KOVO 11-AJAI
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ55
• FORUMO "ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ" REZOLIUCIJA5

LITERATŪRA 
• Rasa Drazdauskienė.
ORLANDAS, ORLANDA, ORLANDO...
4

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
ŽURNALISTĖS KNYGA, KAIP PROVOKUOJANTIS EKSPERIMENTAS
28
• NEPASIGAILĖTI DUŠANSKIO10
• KARTONO PILYS1
• MIEGU SU TAVIMI PO ODA2
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• "IŠLAISVINTI PIRMAPRADĘ IDĖJĄ"3
• Vitalija Mockutė.
"GAIDA", INSPIRUOTA "GAIDOS"
2

TEATRAS 
• PEREITŲ VINGIŲ BEIEŠKANT2
• NERIMTA KOMEDIJA APIE RIMTUS DALYKUS
• VITEBSKO LĖLIŲ TEATRO VIEŠNAGĖ

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
MOBILUMO INTERPRETACIJOS
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"STIKLO ŽAIDIMAI" VITRAŽO MANUFAKTŪROJE
3

KULTŪRA 
• NAUJAS MENOTYROS METRAŠTIS2

NAUJI FILMAI 
• IKI "PRAVDOS" FESTIVALIO – VIENA MINUTĖ
• FILMO "LAIKU SUSPĖJOME PASIKALBĖTI" PREMJERA
• NAUJAS LIETUVIŠKAS VAIDYBINIS FILMAS "AŠ ESI TU"4

POEZIJA 
 GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ70

PROZA 
• Algirdas Vaseris.
VIENOS DIENOS ŠVENTĖ
14

VERTIMAI 
• EWA LIPSKA6

PAVELDAS 
• IEVA DILYTė.
TALINE – NAUJAS DAUGIAFUNKCINIS MODERNAUS MENO MUZIEJUS

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
INDIJA, ŠVYTINTI FOTOGRAFIJOSE
1
• Vytautas Michelkevičius.
"KITAS FESTIVALIS" ("NEXT FESTIVAL") IŠVAŽIAVO IŠ MIESTO
• 10 EKSPERIMENTŲ4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE6

KRONIKA 
• VYRIŠKA – MOTERIŠKA
• ŠOKIO SPEKTAKLYJE – MOTERŲ PASLAPTYS
• VERTĖJŲ DARBAI IR SUSIRINKIMAI
• POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIŲ KNYGOS4

DE PROFUNDIS 
• KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU2

POEZIJA

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Autorės fotografija

Abėcėlė mano vaikui


Štai Avarija ir Baimė,
Celibatas ir Česnakai.
Jie tarpusavy susiję,
kaip Davatkos ir Ežiai.
Ėda Filosofus Grožis,
Jie paskui Haliucinuoja,
tai Yra, jie Įsikrausto
į Japoniją gyvent.
Kai Kada jiems net atrodo,
kad Laimingai emigravo.
Čia Mirtis, o ten – Niujorkas,
Osvencimas ir Pilėnai.
Už stalų – Rūpintojėliai
Sėdi Šiaurės Šalyje.
Tu neverk, žiūrėk į Upę
Vieną kartą brisk į laiką.
Zvimbia pasakos pro šalį
lyg apatiški uodai.
Vakarėja. Krenta Žvaigždės.
Pakartok šituos žodžius man.
Čia mes žaidėm Abėcėlę.
Jos išmokt neprivalai.

*
"Tas silkėmis mirkstantis liūdesys", – plastilininėj cerkvėj dainuoja mergaičių choras virš verdančių bulvių garų. Nulipdžiau Bloko eilėraštį. Mergaites iškirpau iš vatų ir marlės. Penkianyčius uniformų rankogalius ir apykakles nunėriau iš natų, kurias nuo žemės užsikimšusiais balsais jos bando išdainuoti. Jos stiklinės kaip šiltnamiai; jos viską žino apie kitas, nieko apie save.
Pagarbiai tarsi mišių čia išklausoma Panoramos. Skusdama bulves mintyse spaudau baltus pianino klavišus. Kompiuteriu išlukštenu graikinius riešutus. Silkei. Silkei, karaliaujančiai ant miniatiūrinio kavos puodelio kraštų, palikusiai bučinius ant arbatos stiklinių, neišsivėdinančius įspaudus pieno puodelio moly ir braškių uogienėj. Silkei, parklupdžiusiai porcelianą, sidabrą (auksinių šakučių, deja, neturime), bulves, baltus natų nėrinius ant mergaičių uniformų. Groja ir groja jų rankomis ir kaklais. O aš guliu parklupus ties vienu eilėraščiu, kaip ties stacija, už kurios nėra šventosios istorijos tęsinio. Užtat iš plastilino galiu nulipdyti visas savo mintis. Cerkvė sulipo užmerkdama mergaites antigonių sapnui, kuriame jos susiderina įvaizdžius tarsi smuikus, žemėmis nubrozdintas braškes iš silkėtos uogienės implantuoja į savo širdis, tarsi būtų išėjusios pasivaikščioti po namų oranžerijas ir įkritusios sau į akiduobes. Gėdinuosi savo juodraščių it priterštų higieninių paketų, šaltoji mano tėvo širdie. Vilhelmo Haufo pasakų, kurių neįstengiu perskaityt, dedikacija knygoje (man, prieš dvylika metų): "Už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį ir aktyvią užklasinę veiklą".

*
Mačiau pasaulius, kuriuose jūs nesate buvę
apžėlę žaliais maurais, jie demonų pripėduoti baltai
lyg fontanas, po kurį netikėtai pabraidė berniukas

Iš kur tas paukštis, čiulbąs
tokiu šviesoforišku stiliumi? Gal jis atklydo
iš ligoninės parko, supainiojo savo namus,
prisigėręs vynų iš balos pas žodžių spaudėjus

Mudvi vis dar jaudina knygos
kvepiančios kulnais to berniuko

Labiau nei akla senutė
pakliuvus po riedančiu mauru prie šviesoforo

Tai tas paukštis ją suklaidino

*
Būsiu tavo nuotraukoje.
Senamiesčio akvarelinis fonas
ir mano galva.

Važiuosiu su tavim į Japoniją
į štatus, į Norvegiją, pomirtiniam pasauly
būsiu galva tiražuojamoj nuotraukoj
kurią galima trinti, išdidint, pritraukti

kas neįmanoma akvarelėse

*
Už pribraukymus knygose mokėsite pinigus.
Skelbimas bibliotekoj

Ką vertingiausio turėjau, liko paraštėse
ir linijose graffito; linijose, kurios galėjo
virsti kaip nors susidursiančiom tiesėm
begalinėj erdvėj
ir nugalėt geometriją

gėdinausi jų, ketinau ištrinti
tuos asmeniškus komentarus, jų vis tiek
neišgirs seniai numirę rašytojai

informatikos vadovėly buvau nupiešusi tikslų
savižudybės planą su eta ir beta
su slaptažodžiu
NIEKAM NESAKYK
neišdrįsau jo įvykdyt
ištrint pamiršau

Žinojau, kad Dievas yra raidėse
ir tarpeliuose tarp raidžių
klausyklos langelio skylutėse
batų raišteliuose
todėl braukdama eilutes norėjau jį pasiimti

sumokėjau
neištrinamais pinigais, kurių irgi gėdinausi
nes laikas, įrašytas banknotuose
niekaip nesusikirto su mano laiku

*
ūmėdės porceliano lėkštėj
neperskaitomos
miške užaugusios knygos

jų lakšteliai kaip puslapiai
kurių negali atversti
surinkau, nupaišyti norėjau
o sudėjau visas į keptuvę

garsiai skaičiau Baranauską
grybų apokrifams svieste

į jų puslapius krito ašaros
verkiau dėl grožio
knygoje apie mišką
 

Skaitytojų vertinimai


23290. krytis2006-03-13 09:32
Gerai.

23291. rudra2006-03-13 09:45
Patiko. Labai

23292. ak2006-03-13 09:46
fainuolė Giedrė!

23295. quasi modo2006-03-13 10:04
Neįtikėtina, Giedre... Džiaugiuosi. Ačiū...

23296. IVS2006-03-13 10:09
Abėcėlę jau išmokau :)

23298. žiovulys2006-03-13 12:10
vis tiek išlenda mergiškai eklektiška egzaltacija

23301. ale nelabai2006-03-13 13:05
o kad ji blyksteletu ir poezijoje taip, kaip rezdama kritika kitu moteru adresu!

23302. edva2006-03-13 13:37
Puiku!Koks retas reiškinys:Autorė puikiai paslepia s a v o jausmus daiktuose, kultūros ir gamtos reiškiniuose, "sudaiktina" jausmus(ne emocijas!), ir vistiek mes juos(jausmus) m a t o m e skaitydami eilėraščius.Paradoksų poetika nėra rezultatyvi(G.Grajausko bėda:"vieno paradokso eilėraščiai"),ji procesuali ištikimu(G.Gr.vykęs pasakymas), intensyvi,kuria vyksmą, įtampą, žaižaruoja autoironija ir atviru dramatiškumu(jų dermė puiki).Verta grįžti prie š i t ų eilėraščių darsyk.Autore Giedre, būk laisva ir kūrybinga.Ir kuo greičiau užmiršk mūsų nuoširdžius žodžius(bent jau Edvos).

23309. jiedva2006-03-13 14:28
pažįstami snobiški vaizdeliai su pirmame plane kyšančia autorės fizionomija

23310. edva>Autorei2006-03-13 14:49
Nekreipk jokio jausmo nei minties į kažkokio jiedvos žodžius:"lievi" žodžiai...

23313. Liolekas2006-03-13 16:09
Tekstai kaip tekstai. Kai kurie netgi peraugę tipinį studentišką pasibarokinėjimą. Sveikintina, bet kas čia tokio neįtikėtino ir stebuklingo? Trys paradoksai viename, Baranauskas keptuvėje? Ko čia visi taip spygčioja iš laimės, gal giminės ar ką? :p

23319. lasisa2006-03-13 17:03
nebegrybausiu ūmėdžių, nebevaikščiosiu į šiltnamius. Vargšas Fiodoras: pasirodo - viskas galima!:((

23326. krankt2006-03-13 19:24
Turi parako jauna mergina, nieko nepasakysi. O kai dar po kokiu dvidesimties metu gyvenimo isminties prisides, tai visus nokautuos!

23329. Korra2006-03-13 20:29
"Ėda Filosofus Grožis..." - žodyje "filosofus" teisingai reikia kirčiuoti paskutinį skiemenį, o tada ir sugriūva visa abėcėlė. Autorei tiesiog reikėjo pasirinkti šio žodžio vienaskaitą. Sėkmės.

23332. vs2006-03-13 21:15
yra gražių vietų, ypač pirmą kartą skaitant. ir visuma yra, t.y. forma. bus matyt kai atsiras daugiau.

23356. vs2006-03-13 23:53
beje, ar čia Lietuvoj renesansas, ar taupymo politika? - patys tekstus rašo, patys iliustruojasi...

23367. edva>vs2006-03-14 10:11
Ne taupymas, o identitetas: pats save geriausiai pažįstu, suprantu ir išreiškiu.Perfrazuojant Sigitą Gedą, kurti "reikia keturiomis rankomis".O G.K.atveju -pavykusi simbiozė(mano akimis).

23372. Ondra2006-03-14 12:42
Abecele labai grazi.
Tarp jausmu ir paradoksu
Nuplasnojau kaip tas uodas
Nuo Avarijos prie Upes
Vos vos praskleistais sparnais.
Ir kazko tai buvo liudna
Ir kazko tai buvo gaila
Kaip kad kartais pasitaiko
Ilgesingais vakarais.

23373. varveklis< vs2006-03-14 13:28
renesansas ;@)

23391. Onė2006-03-14 20:34
Dekadansas

23393. Onė2006-03-14 20:37
Smegenų rieves stuksena mintis
Raudongalvis genys, požievio tyrinėtojas
Kala kaltu kaltė išgirdusi tuštumą
Tikisi maistu apgaulę pašerti
Išbujoti erdvėj, kietu snapu
Lukštenti neskirtą dovį

23394. Onė2006-03-14 20:42
Kodėlčiukas apčiuopomis paklausė
"Mėnulis tai miltinis blynas?"
"Taip, tas kurio vakar nesuvalgei"

23397. @2006-03-14 21:06
per daug pasitikima srautu, per daug

23401. Onė2006-03-14 21:30
Vsio. Grįžtu iš sodybos į Vilnių. Atrodo, kad galima jau bus pragyvent iš LM vėluojančių "honorarų". Mėgstu rašinėt šakėmis ant vandens. "Iškyšiu" kaip poetinį performansą. Gal alui užteks..

23403. Onė2006-03-14 21:42
Gal dar ką šiai "poetesei" sukalt: Raibokšlio rievėmis užaugo kylis
Skelbimas mirusių registracijos žurnale
Beliko metrika, memento mori
Dyglys čiabato aule įkyrus
Pasėki sėklą ir įsčias atverki
Skausmingai patirčiai vaikų
Te reiks atskirt savus nuo svetimų

23407. Onė2006-03-14 23:12
Lūkesčių varpomis laukai sėti
Dygsta kraujažolės piktžolėm
Grūdą užgožusios stiebiasi saulėn
Pupas nugalėjusios
Pamerki lubiną, trašą azoto
Vakar užutvory sulaukėjusį
Šluostaisi ašarą tryškusią
Kalkėtu šlapimtakiu
Mirusios sielos atvertimi kalba
Giminę pamiršusios
Gaudau glėbiu, o jos vis išsprūsta
Moju ranka - voratinkliai pančiais suvaržo
Noriu ištarti "Myliu"
Lūpos sąvarža užčiauptos

23408. P2006-03-14 23:35
Įdomu. Linkėjimai. Dėstytojas

23410. Onė2006-03-14 23:40
Burę iškėliau, kliveris uždengė dangų
Delfinas švilpavo, skraiduolė denį laužė
Iškepiau, sausa jūržolė
Veltui lukštentos ašakos
Žvynais pasidabinusios
Karolius suvėriau dugno mylimai
Nuprausiau veidą sūrymu
Štilis

23422. Korra2006-03-15 08:23
One, atsipeikėk, kiek tu čia kliedėsi it durnaropių persivalgius?

23427. Onė2006-03-15 09:20
Bandau išlaikyti vieningą LM stilių

23441. edva2006-03-15 13:12
Tikrai:darsyk grįžtu prie Giedrės Kazlauskaitės eilėraščių - vienatvėje, ramumoje, neskubiai, po vieną - skaitysiu su malonumu... Manau, atsigausiu, rasiu neįžvelgtų metaforų slaptaviečių... Produktyvioji ONĖ užkniso savo perprodukcija "juodai", netgi nebesinori į komentarus įžengti: Onė ir Onė, ir jos tas kūrybinis šėlsmas -s mūgis po smūgio į sąmonę. Be pertrūkio ir drovumo. Eik Tu sau, One!

23442. Onė2006-03-15 13:43
Kur? Prašyčiau nurodyt kryptį, nes durnaropių poveikis nesibaigia. Galiu netyčia Tamstą sumindyti.

23443. "Onei"2006-03-15 14:11
Nuo Kęstučio R.laikų kito/s tokio/s neturejome:(

23445. uz one2006-03-15 14:33
siaip tai visai nieko (su kai kuriomis nemazomis islygomis); tik snobisku diskurso praretinimo principu (svarbu ne ka, bet kas ir kur ir kada kalba) tokiu srautu neiveiksit... pasibranginkit, reikia saiko... kaip paskui skaityti knygute, kai viska cia isdesit?

23460. Onė2006-03-15 23:17
Aprimkit. Aš jau beveik aprimau: Vaikui daviau barškutį Aguonų sudžiuvusių puokštę Skalambija vidurnakty Kaimynų šunys atliepia

23502. Korra to visiems2006-03-17 08:07
Prie prozos Bonkutis pasirodė - ar skaitėt kas?

23508. cit2006-03-17 11:04
citata: "Tas silkėmis mirkstantis liūdesys", – plastilininėj cerkvėj dainuoja mergaičių choras virš verdančių bulvių garų. Nulipdžiau Bloko eilėraštį. Mergaites iškirpau iš vatų ir marlės. Penkianyčius uniformų rankogalius ir apykakles nunėriau iš natų, kurias nuo žemės užsikimšusiais balsais jos bando išdainuoti. Jos stiklinės kaip šiltnamiai; jos viską žino apie kitas, nieko apie save." ir toliau... ?????

23510. Onė2006-03-17 11:49
Prašau:
Baisiogaloj vieškelio smėlyje
Mirė nykštukas
Sąmonės ciklas pribaigė vargšą
Stiklinių našlaičių choras
Choralą giedodamas klydo
Natą per aukštą išgavo
Tebūna lengva jam žemelė

23515. Onei2006-03-17 13:29
One, po paibeliais , tu eiliuoji nė kiek ne blogiau , gal net ir geriau , gali - ir pagal užsakymą( "toliau ???" - "Prašau :" ) kaip koks klasikas Rorikas , varyk toliau ...

23517. Onė2006-03-17 13:40
Prašau, man negaila: kada sumaišomas
zenbudizmas su krikščionybe
chiromantija paskęsta kamasutroje
komunizmo dogmos ledo gabalėliai
netikusiai viską atskiedžia bet neatšaldo
išgėrus tokią svaigią taurę
tu gali sau šokti šalia erškėčio
beprotiškai šokti šalia erškečio
šeštą valandą ryto vis dar šalia erškėčio
žavus žolynų suvešėjimas išdurnėjimas
svaigsta galva

23525. Onė2006-03-17 16:54
Esu pikta ir pasiutusi. Reik ką nors sukalt: Raugeriškio uogų saują įbersiu
Ryklėn
Sprangi rūgštis gomuriui deginti
Nuometą krūmo dygiai užkabinę sudraskė
Parvertei mane pirmam kartui
Akimis vyzdžiais baltais išbujojusio geismo
Perplėšei, sudraskei mano esmę
Matei baltam kūne tik purpuro gėlę
Sutraiškei
Taip ir likau su savo pirmagimiu
Kurio kaip žuvis neprisimeni

23526. Onė2006-03-17 17:11
Na, dėl "sportinio" įdomumo dar kokį "super intelektualų":
data
gimimo metai
ta skaičių įvairovė
ar junti
mėnulio diskas
pilnaties vienatvė
mes gimstame
mes mirštame
tokie vieni
ir visada skaičiuojam
ir skaičiuojam
vis kopijuodami gyvenimus
kitų
tarp esamo ir būsimo
vienovė
skaičiukai lieka sąmonėj
tikslu

23528. Onė2006-03-17 17:34
Visiškai nuotaika subiuro -- alų išverčiau. Ta proga "ne į temą" (esu blondinė natūrali):
Nusprendžiau CPU užturbint
Tą slieką žvėrimi paverst
Išlindo dvišakis liežuvis
Nespėjau dūmų kvapo net pajaust
Dabar gėriuosi motkos grožiu
Savom mintim skraidau atgal
"Mamyte, paprašyk tėvelio pinigo,
Kada rujosit paryčiais.
Numirsiu be to geimo
Kuriam inkubu aš buvau"

23529. balta varna2006-03-17 17:36
kas yra cpu?

23530. Onė>varnai2006-03-17 17:51
Koks skirtumas? Abreviatūra CPU nepatinka, įstatykit kas širdžiai artimiau, kad ir GPU. Šitai klausimų nebus?

23531. Korra2006-03-17 17:52
Centtrinis p...rų universitetas (arba univermagas).

23533. Onė2006-03-17 17:57
Lėkštokai, Korra

23534. balta varna2006-03-17 18:03
noreciau zinoti kas jums arciau prie sirdies. tai juk ne visvien. tai kokios trys raides?

23535. Onė2006-03-17 18:22
Nesakysiu. Tai intymu, o be to dar ne lietuviškai.

23539. Onė2006-03-17 22:31
Kažin ko rankos niežti, reik ką nors sukalt kol rūkau:
Miegančio paribio zonoj
Rankos mudvejų sustiko
Besiekiančios slėpynių
Kūno paslėpsniuos
Užteko ir to

23540. Onė2006-03-17 22:57
Gerai jau gerai. Raminuosi. Užteks svetimus tekstus čia skelbt be autorės žinios.

23541. balta varna2006-03-17 23:01
stai kur suo paskastas.

23544. Onė>varnai2006-03-18 01:26
Atspėk, kur tas šuo pakastas

23548. Korra2006-03-18 06:15
Bujoti, One, yra nevartotinas barbarizmas.

23552. Onė2006-03-18 11:01
Dar gražiausia. Mane lietuvių kalbos mokint pradės. Seniai paskelbusi karą visiems normintojams-kastruotojams-alogikams-kanceliarinėms žiurkėms iš LKK

23562. balta varna2006-03-18 12:11
as ne varna, o balta varna. prasau neizeidineti. suo pakastas nusirasinejime. o as jau buvau apakus.

23563. Onė>didžiai gerbiamai baltai varnai2006-03-18 12:32
Nesuveikė. Tikrai, tarp visų tekstų yra du ne mano. Galvojau, kad bus kaip ir anksčiau, linksma. Kartais tarp savo tekstų įterpiu kokį vieną, kad ir Basio. Tada žvengiu, kai poezijos "žinovai" būtent jį labiausiai sutaršo kaip visišką "mėšlą"

23564. Onė2006-03-18 12:42
Na, kad neliūdėtum, prašau:
Vėžis rogučių
Šniurkčiojantis vandeniu
Akis drabstančiu
Sutęžusio sniego, molio gurvuoliais
Aklas judėjimas
Pirštai virvelėj vaivorykštę primena
Juodai mėlyną
Sūkurio pelkėse siurbia gaivuolė
Paliktą sielos atplaišą

23571. kiskis p.2006-03-18 16:14
sitas aiskiai basio.

23572. One - basio2006-03-18 17:10
Tu juodai užknisai, tavo basnios (nuplagijuotos ar ne) jau kvėpuot neduoda ir užstoja saulutę... Atsirado čia mat parodijos meistrė, kur tik užmesi akį, visur - onė...

23573. pataisymas2006-03-18 17:11
Turėjo būti Onei-basio ...

23574. Onei2006-03-18 17:40
Man labiau patikai, kai buvai Ragana Kornelija.

23581. kiskis p - basio2006-03-18 18:56
tai ir gerai kad visur one.

23586. onei2006-03-18 22:28
Kodėl Tu nebe Ragana Kornelija? Pakeitei tik vardą ar ir tapatybę?

23587. Onė2006-03-18 22:45
Nebuvau ištekėjusi, todėl ragana manęs nieks nevadino. Kornelija, matyt, sulaukė Ofelijos likimo. Ne mano bėdos. Linksminkimos:
Pasakyk - "Miriau"
Tada paklausiu: "Kam? Kodėl? Už ką?"
Bet atsako jau nesulauksiu
Mes mirę jau visi
Lavondėmėm aptraukti
Tik kartais kleketuojam savimi
Varnais juodais bebūdami

23589. Onė2006-03-19 00:07
A la Gavrila, tuoj parašysim "Buhalterių žinios" savaitraščiui:
Stebėdamas juokingus skaičiukus
Balanse šokančius lietingą menuetą
Nepadarys jie manueto
Liks našlaitėliais debete
Ateis kreditas siautulingas
Ir sustatys viena virte
Išdulkins VMI negailestingas
Paliksim šokti
Snaigėm
Danguje

23592. Korra2006-03-19 09:27
Moteriške, ar esi sveiko proto?

23593. šauksmas tyruose2006-03-19 10:28
Pareik iš Gariūnų, o kilnusis Atanazai, spjauk į tas maikutes, išpirksim vietoj, pareik ir parašyk ką nors tyro dūšiai, maldauja šlykštaus onės viruso užkrėstos sielos

23595. apstasta2006-03-19 11:54
ir sveiko proto ir fainesne uz daugeli.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:37:16 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba