Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-10 nr. 3086

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
ISTORIJA
54
• RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – KOVO 11-AJAI
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ55
• FORUMO "ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ" REZOLIUCIJA5

LITERATŪRA 
• Rasa Drazdauskienė.
ORLANDAS, ORLANDA, ORLANDO...
4

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
ŽURNALISTĖS KNYGA, KAIP PROVOKUOJANTIS EKSPERIMENTAS
28
• NEPASIGAILĖTI DUŠANSKIO10
• KARTONO PILYS1
• MIEGU SU TAVIMI PO ODA2
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• "IŠLAISVINTI PIRMAPRADĘ IDĖJĄ"3
• Vitalija Mockutė.
"GAIDA", INSPIRUOTA "GAIDOS"
2

TEATRAS 
• PEREITŲ VINGIŲ BEIEŠKANT2
• NERIMTA KOMEDIJA APIE RIMTUS DALYKUS
• VITEBSKO LĖLIŲ TEATRO VIEŠNAGĖ

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
MOBILUMO INTERPRETACIJOS
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"STIKLO ŽAIDIMAI" VITRAŽO MANUFAKTŪROJE
3

KULTŪRA 
• NAUJAS MENOTYROS METRAŠTIS2

NAUJI FILMAI 
• IKI "PRAVDOS" FESTIVALIO – VIENA MINUTĖ
• FILMO "LAIKU SUSPĖJOME PASIKALBĖTI" PREMJERA
• NAUJAS LIETUVIŠKAS VAIDYBINIS FILMAS "AŠ ESI TU"4

POEZIJA 
• GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ70

PROZA 
• Algirdas Vaseris.
VIENOS DIENOS ŠVENTĖ
14

VERTIMAI 
• EWA LIPSKA6

PAVELDAS 
• IEVA DILYTė.
TALINE – NAUJAS DAUGIAFUNKCINIS MODERNAUS MENO MUZIEJUS

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
INDIJA, ŠVYTINTI FOTOGRAFIJOSE
1
• Vytautas Michelkevičius.
"KITAS FESTIVALIS" ("NEXT FESTIVAL") IŠVAŽIAVO IŠ MIESTO
• 10 EKSPERIMENTŲ4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE6

KRONIKA 
• VYRIŠKA – MOTERIŠKA
• ŠOKIO SPEKTAKLYJE – MOTERŲ PASLAPTYS
• VERTĖJŲ DARBAI IR SUSIRINKIMAI
• POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIŲ KNYGOS4

DE PROFUNDIS 
• KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
III.10 18 val. – P.Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS", 2 v. baletas. Dirig.R.Šervenikas. Bilieto kaina 12-120 Lt
17 val. Kamerinėje salėje – P.Čaikovskio "EUGENIJUS ONEGINAS". Dirig.V.Viržonis. (LNOBT Operos studija). Bilieto kaina 15 Lt
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
III.12 18 val. –Molière’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. I.Bučienė
III.16 18 val. – premjera: H.Kunčiaus "MATAS". Rež.A.Vidžiūnas
Mažoji salė
III.14 18 val. – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus
VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
III.10 18.30 val. – F.Bordono "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. R.Tuminas, A.Dapšys
III.12 18.30 val. – A.Čechovo "TRYS SESERYS". Rež.R.Tuminas
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
III.10 18 val. – "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 14-20 Lt
III.12 18 val. – D.Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež.B.Latėnas. Salė 99. Bilieto kaina 10 Lt
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
III.14 18 val. – M.Camoletti "PIŽAMA ŠEŠIEMS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 14-20 Lt
*
III.16 18 val. – P.E.Landi "VISKAS APIE VYRUS". Rež.P.E.Landi. Bilieto kaina 20-40 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
III.12 12 val. – S.Aksakovo "RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež.J.Popovas
18 val. – J.M.Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI!". Rež.M.Poliščiukas (Paryžius)
Mažoji scena
III.10, 16 18 val. – premjera: K.Wittlingerio "ŽMOGUS IŠ ŽVAIGŽDĖS". Rež.E.Murašovas
TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
III.12 12 val. – S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
III.12 14 val. – N.Indriūnaitės "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež.N.Indriūnaitė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
III.12 15 val. – "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež.A.Giniotis
Mažoji scena
III.10, 11 19 val. – premjera: "V VEIKSMAS". Rež.A.Kaniava
MENŲ SPAUSTUVĖ
Šiltadaržio g. 6
III.10 18 val. – "ATVIRAS RATAS". Rež.A.Giniotis (LMTA IV aktorių kurso teatro laboratorija). Bilieto kaina 10-20 Lt
Jaunųjų menininkų programa "Ateinantys"
III.11, 12 18 val. – premjera: "LOLITA". Rež.I.Bačelis. Bilieto kaina 10-20Lt
VGTU TEATRAS–STUDIJA "PALĖPĖ"
Trakų g. 1
III.11 15.30, 19 val. – R.Granausko "BRANGIOJI MANO MO…". Rež.O.Kesminas
"RAGANIUKĖS" TEATRAS
S.Stanevičiaus g. 24
Lėlių teatro "Avilys" gastrolės
III.15 13 val. – "RAUDONKEPURAITĖ IR P.V.". Rež. A.Pakulevičius
III.16 10 val. – "PAGRANDUKAS".Rež. A.Pakulevičius
13 val. – "ČARLIS ŠOKOLADO ROJUJE". Rež. A.Pakulevičius

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
III.10 18 val. – vienaveiksmių baletų premjera: "VIOLETOS, DŽULJETOS…", "ŽORŽ IR FREDERIKAS". Choreograf.A.Kurienius. Bilieto kaina 10-60 Lt
III.12 12 val. – Z.Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA", 2 v. operėlė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-12 Lt
18 val. – G.Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA", 3 v. opera. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
III.15 18 val. – vienaveiksmių baletų premjera: "VIOLETOS, DŽULJETOS…", "ŽORŽ IR FREDERIKAS". Choreograf.A.Kurienius
III.16 17 val. – G.Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI", 2 d. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 8-20 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
III.10, 12 18 val. – premjera: N.Erdmano "SAVIŽUDIS". Rež.A.Jankevičius. Bilieto kaina 15-30 lt
III.14 18 val. – D.Loher "NEKALTI". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 12-25 Lt
III.15 18 val. – N.Gogolio "VEDYBOS". Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 10-20 Lt
III.16 18 val. – A.Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež.G.Varnas, R.Ramanauskas. Bilieto kaina 10-20 Lt
Mažosios scenos
III.12 12 val. – V.Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež.S.Paciukas (Sriubos teatras). Bilieto kaina 20 Lt
III.16 18 val. – premjera: R.W.Fassbinderio "KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS". Rež.R.Ramanauskas. Bilieto kaina 25-30 Lt
MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
III.10 19 val. – E.Ensler "KATYTĖ "P". Rež.V.Balsys
III.11 18 val. – D.Fo, F.Rame "LAISVOJI PORA". Rež.R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas
III.12 18 val. – A.Dilytės "MĖNULIO KOJA". Rež.A.Dilytė
III.16 19 val. – D.Gieselmanno "PONAS K". Rež.V.Balsys
LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji scena
III.11 12 val. – "VIDURNAKČIO PASAKA". Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 5 Lt
III.12 12 val. – "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. O.Žiugžda. Bilieto kaina 6 Lt

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
III.10 18 val. – premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.A.Latėnas. Bilieto kaina 12-20 Lt
III.12 12 val. – S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.B.Gražys. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – Moliere’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 10-15 Lt
Rusų dramos teatro gastrolės
III.15 18 val. – J.J.Bricaire’o, M.Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež.A.Girba (Maskva). Bilieto kaina 20 Lt
Mažoji scena
III.16 18 val. – G.Grajausko "REZERVATAS". Rež.A.Giniotis, D.Meškauskas. Bilieto kaina 10-12 Lt
ŽVEJŲ RŪMAI
Jaunimo teatras "Be durų"
III.12 12 val. "DANGUS NEGRIŪVA". Bilietų kaina 5 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
III.10 18 val. – W.Gombrowicziaus "JUNGTUVĖS". Rež.A.Pociūnas
III.11 18 val. – "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis
III.12 12 val. – "SAUSIO ŽIBUOKLĖS". Rež.N.Mirončikaitė
18 val. – Moliere’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.R.Teresas
Keistuolių teatro gastrolės
III.14, 15 18 val. – K. Antanėlio, S.Gedos roko opera "MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE". Rež.A.Giniotis
LĖLIŲ TEATRAS "AVILYS"
Filharmonijos salėje (Aušros al. 15)
III.11 12 val. – "ČARLIS ŠOKOLADO ROJUJE". Rež. A.Pakulevičius
III.12 16 val. – "ČARLIS ŠOKOLADO ROJUJE". Rež. A.Pakulevičius

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
III.12 – R.Schimmelpfennigio "MOTERIS IŠ PRAEITIES". Rež. R.Atkočiūnas
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g. 30
III.11 12 val. – J.Kazakaičio "TRYS LOKIAI". Rež.A.Markuckis
III.12 12 val. – V.Rabadano "MAŽOJI FĖJA". Rež. S.Železkinas
III.14 – lėlių teatrų šventė "MOLINUKO TEATRAS-2006"
TEATRAS "MENAS"
Vasario 16-osios g. 19
III.12 16 val. – M.Anderssono "BĖGIKAS". Rež.V.Jevsejevas (suaugusiems)

Alytus


LĖLIŲ TEATRAS "AITVARAS"
Rotušės a. 2
Lėlių kambarys
III.11, 15 12 val. – A.A.Milne’o "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež.L.Skruibienė
KOMUNIKACIJOS IR KULTŪROS CENTRAS
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
III.11 19 val. – "ROMEO IR DŽULJETA". Choreogr.A.Cholina
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:37:14 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba