Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-06-18 nr. 3289

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JULIUS KELERAS.
šventė prie TV
9

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1

POLEMIKA 
 ALGIRDAS PATACKAS.
Atsargiai – GENDER!
arba trumpa Europos vėžio istorija
379

KNYGOS 
• AUŠRA KAZLAUSKAITĖ.
Seno poeto užrašai,
arba Prarasto laiko beieškant
1
• ALIUS AVČININKAS.
Apsakymai pagal Jį
5
• Puoselėjama kalba ir jos menas31
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

FOTOGRAFIJA 
• JURGIS DIELIAUTAS.
Tūkstantmečio veido paieška
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Festivalyje „Tylos!“ triukšmauta saikingai (1)
2
• Kandžių kampelis

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Jėgos parametrai
1
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
(Ne)tekstilinės jungtys
5

MUZIKA 
• EUGENIJUS IGNATONIS.
Vilniaus festivalio aukso praba – Grigorijus Sokolovas
1
• VIRGINIJUS BAUBLINSKAS.
Mintys apie džiazą ir futbolą
2

ATSIMINIMAI 
• PETRAS PANAVAS.
Aš – poetas
9

KULTŪRA 
• RŪTA JAKUTYTĖ.
Performansiškumas. „Būti čia“
2

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS.
Reminiscencijos
9

PROZA 
• KAROLIS KLIMAS.
Mi mujer desnuda
2

VERTIMAI 
• HANNA JOHANSEN.
Naktis „Pelikane“
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Tyla

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Dūz dūz dūz
3

DE PROFUNDIS
buvau patekęs į haliucinacinę nuošalę
 
• GYTIS NORVILAS.
futbolo čempionatas
4
• šiupininkas.at.
Gal pagal, gal prošal, gal atgal

Šatėnų prieglobstis 
• Tryliktoji savaitė27

POLEMIKA

Atsargiai – GENDER!
arba trumpa Europos vėžio istorija

ALGIRDAS PATACKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Rasos Ambraziejienės nuotrauka

Vietoj įvado

Esame Europos Sąjungos šalis. Kaune, Karininkų ramovėje, kabo paveikslas „Lucko suvažiavimas“. Tada, 1429 m., į mažą LDK miestelį suvažiavo 12 000 svečių – Europos didžiūnų su palydomis. Šiuolaikiniais terminais tariant, įvyko tuometinės Europos Sąjungos viršūnių samitas plėtros klausimu. Lietuva, LDK priimta į Europą – Vytautui prižadėta karališkoji karūna. Tačiau istorija Lietuvai buvo negailestinga – Vytautas nukrito nuo žirgo, Lietuva liko be karūnos, o Lietuvos Vytis be raitelio. Prasidėjo ilgus amžius trukęs kliūčių ir nesėkmių ruožas, kurį pavyko įveikti tik XX amžiuje, o galutinai sugrįžti į Europos tautų šeimą tik XXI a., įstojant į ES ir NATO.

Tačiau likimas vėl, atrodo, yra pasiryžęs pastatyti Lietuvą prieš naujus išbandymus, meta mums naujus iššūkius, nė kiek ne mažiau grėsmingus, o klastingesnius tai jau tikrai.

Visi dar gerai prisimename sunkią ir ilgą naujai atkurtos Lietuvos kelionę į išsvajotą ES pilį, viltis, susietas su šia svajone – ne tik geriau gyventi materialiai, bet, kas daug svarbiau, išsiveržti iš azijinės barbarijos į kultūringąją Kastaliją, ant krikščioniškų pagrindų statytą civilizaciją. Nors ir buvome girdėję apie „Vakarų krašto saulėlydį“, tačiau kad untergangas joje bus taip toli pažengęs nemanė turbūt net didžiausi eurofobai... Pilis pasirodė esanti apnikta viruso.

Kaip galėjo atsitikti, kad ES, turėjusi atgaivinti ir pritaikyti naujiems laikams Šv. Romos imperijos, universalistinės krikščioniškos valstybės idėją, sukurta trijų išmintingų katalikų – Konrado Adenauerio, Roberto Schumano ir Alcide de Gasperi’o, degradavo iki Kaligulos laikų Romos?

Kaip galėjo nutikti, kad Dei gratias, Dievo malonės ženkle kurta valstybė, kurios vėliavoje – dvylika žvaigždžių mėlyname fone, atkartojančių Santa Marija del Fjore, Rožyno Marijos su mėlynu apsiaustu simboliką, svarsto, ar nukabinti kryžius?

Kaip, kada ir kodėl jos dvasią užvaldė, pavertė savo įrankiu sodomistinės jėgos –­ tos pačios, kurios sugriovė daugelį civilizacijų?!


* * *

Tyrimą reikia pradėti nuo pat pradžios, nuo idėjos ištakų, jas puoselėjusių žmonių biografijų. Grįžkime mintyse į 1957 m. kovo 7 d., kai Romoje, Kapitolijuje, Horacijaus salėje susirinkę šešių valstybių – Vokietijos FR, Prancūzijos, Italijos, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo atstovai pasirašė po ES gimimo aktu.

Štai kokios nuotaikos vyravo to meto Romoje: komunistai ir kiti kairieji buvo griežtai prieš. Prie pastato nedidelę palaikančią demonstraciją surengė Krikščionių-demokratų jaunimas. Vatikano pozicija buvo, suprantama, palanki, bet santūri. Po iškilmingos pasirašymo ceremonijos buvo atiduota pagarba prieš trejus metus mirusiam „europeizmo pranašui ir apaštalui“ Alcide de Gasperi’ui, ilgus metus dirbusiam Vatikano bibliotekoje, buvusiam fašistinio režimo kaliniui, Italijos premjerui. ES signatarai aplankė jo kapą San Lorenzo bazilikoje ir pagerbė šį išties katalikiškos dvasios mąstytoją, kūrusį krikščioniškus ES tapsmo pagrindus.

Tokia nuomonių poliarizacija iš pirmo žvilgsnio atrodė keistai: kairieji paprastai skelbiasi esą internacionalistai, kairuojantys liberalai – už kosmopolitinio kvapo idėjas. Kur čia šuo pakastas?

Eurofederalistinės idėjos pradininku laikomas Imanuelis Kantas, XVIII a. gale skelbęs ją kaip užkardą karams. Reikia pripažinti, kad jau pačioje Europos vienijimosi idėjos užuomazgoje būta ir kairiosios– liberaliosios krypties vektoriaus. 1814 m. utopistas-socialistas H. Saint-Simonas kartu su A. Thierry išspausdina knygelę „ Europos bendrijos reorganizacija“. Naujaisiais laikais vienas žymiausių šios krypties atstovų buvo italų komunistas Altiero Spinelli’s (1907–1986). Mussolini’o laikais jis kalėjo, už antifašistinę veiklą buvo ištremtas į „itališkąjį Sibirą“ –­ Ventotenės pusiasalį. Ten jis 1941 m. kartu su kitu tremtiniu Rossi’u parašo 22 puslapių brošiūrą „Apie laisvą ir suvienytą Europą“ . Šią brošiūrą slapta išveža ir išplatina A. Spinelli’o žmona Ursula Hirschmann (1913–1991), irgi žinoma kaip kairiujų liberaliųjų eurofederalistų veikėja. Spinelli’o bendražygis Colorni’s parašo įžangą ir brošiūros pagrindu išleidžia knygelę „Ventotenės manifestas“.

Kodėl gi ne tik komunistai, bet ir kairieji liberalai šaltai, jei nepasakius stipriau, sutiko ES gimimą? Raktą gali duoti štai toks Ursulos Hirschmann atsivėrimas:

Nesu italė, nors turiu vaikų italų, nesu vokietė, nors Vokietija kadais buvo mano tėvynė. Ir nesu žydė, nors tik atsitiktinumo dėka nebuvau areštuota ir vėliau sudeginta konclagerio krosnyje (Ursula Hirschmann, kaip ir jos pirmasis vyras Colorni’s, buvo kilusi iš asimiliuotų Vokietijos žydų – aut.)...Mes, déracinés (nušaknintieji, netekę šaknų), dažniau kirsdavę sienas, nei keisdavę butus, suvienytoje Europoje neturime prarasti nieko, išskyrus grandines, ir todėl esame federalistai.


Štai čia ir slypi atsakymas, kodėl ES gimdyme nedalyvavo kairieji ir liberalai –­ kūdikis buvo pradėtas ir gimė ne iš tos sėklos. Jų Europa turėjo būti nušaknintųjų, bešaknių Europa, kosmopolitinis darinys, atitinkantis šios marginalinės mažumos lūkesčius. Ne jie turėjo ieškoti savo nišos, kompromiso, išeities, taikytis prie amžiais kurtų krikščioniškosios daugumos tradicijų, bet anoji bendrija – prie jų, t. y. atsisakyti savo šaknų, tapti, kaip ir jie, bešakniais...

Tačiau, nors kūdikis ir „ne tas“, ne viskas prarasta. Juk galima – klasta, prievarta ar pasinaudojant išvėsusia pokario Europos krikščioniškąja dvasia perimti kūdikio auklėjimą ir ugdymą. Spinelli’s grįžta į komunistų partijos gretas (iš kurios buvo išstojęs 1937 m.) ir 1976 m. tampa ES Parlamento nariu nuo komunistų partijos. (Beje, dabartinio Europarlamento pastato vienas sparnas yra pavadintas Spinelli’o vardu, tačiau panašiai pagerbto Alcide de Gasperi’o atminimo neteko aptikti...). XX a. penktojo dešimtmečio kairieji, aršūs bendrosios rinkos priešininkai ir krikščioniškųjų vertybių kvestionuotojai, tampa eurokomunistais, o liberaliosios pasąmonės froidistiniuose patamsiuose užsimezga gemalas, kuris netrukus gaus vardą, bus įvardintas keista abreviatūra, sudėliota iš pačių gražiausių žodžių pirmųjų raidžių...


* * *


    Growth (Augimas)
    Excellence (Meistriškumas)
    Nurturing (Ugdymas)
    Dedication (Atsidavimas)
    Equality (Lygybė)
    Respect (Pagarba)
    GENDER
    -------------------------------
    ...jų pagrindinis tikslas –
    naujas pasaulis, naujas
    žmogus, nauja religija...

Šis paslaptingas žodis – GENDER –­ vis šmėsteli spaudos puslapiuose, TV laidose, įstaigų pavadinimuose. Nors anglų kalba „gender“ tereiškia „lytis“, tačiau jis dešifruojamas kaip abreviatūra... Palaukite, ką mums šita grožybių puokštė primena? Na taip, laisvė, lygybė, brolybė... Tad kas gi yra GENDER?

Judėjimas, parengęs dirvą GENDER ideologijai, yra feminizmas – ypač radikalusis, arba GENDER feminizmas, kuris kartu su New Age judėjimu paskatino tikrą viešosios nuomonės perkeitimą ar greičiau perauklėjimą. Šiam feminizmui rūpi ne teisingumas moterų atžvilgiu, pavyzdžiui, darbe, bet visiškai naujas žmogaus paveikslas. Šeima, motinystė ir nėštumas radikaliųjų feminisčių laikomi moters diskriminavimo forma. Ši feminizmo šaka siekia visiškai panaikinti šeimą, nes „biologinės šeimos galas, – kaip sakoma vienoje studijų programoje, – reikš ir lytinės priespaudos pabaigą. Reikia siekti, kad nesantuokinis, homoseksualus, lesbiškas gyvenimo būdas būtų įtvirtintas teisiškai, o ne vien toleruojamas. Feministinė lygybė reiškia ne vien lygybę prieš įstatymą, bet tai, kad moterys nebus priverstos išnešioti vaikų. Biologinės šeimos sunaikinimas leis išaugti naujoms moterims ir vyrams, kurie skirsis nuo visų dabar egzistuojančių žmonių“. Šis naujas žmogus turi teisę naudotis dirbtinio apvaisinimo vystymusi, nes „kol žmogiškos būtybės atsiranda ne mėgintuvėliuose, kol į pasaulį juos turi atnešti moterys, tol moterys liks priklausomos nuo vyrų“.

Kiekviena ideologija puošiasi moksliškumo apsiaustu, ne išimtis ir genderizmas. Daugelis pasaulio universitetų jau turi GENDER studijų institutus, kuriuose vystomi modeliai, skiriantys ne dvi, o penkias skirtingas lytis. Kai kuriuose universitetuose jau galima pasirinkti GENDER studijas kaip pagrindinį mokymosi dalyką. Tai, kad GENDER tematika svarstoma daugiausia tarp intelektualų, neleidžia paprastam „žmogui iš gatvės“ suprasti kilusio pavojaus. Tačiau universitetinio auklėjimo, griaunančio visas moralines vertybes, pasekmes greitai pajusime mes visi. Filosofas José Ortega y Gassetas rašė: „Nuo to, kas šiandien galvojama universitetuose, priklauso tai, kuo rytoj bus gyvenama aikštėse ir gatvėse“, arba, galima būtų pridurti, –­ kas bus priimta į politines programas.

Jau apie 50 metų per ES tam tikros jėgos vykdo veiklą, turinčią pavadinimą „GENDER“. Jų pagrindinis tikslas – naujas pasaulis, naujas žmogus, nauja religija. (http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=216391)

(Aukodami rašinio solidumą, iš internetinių diskusijų įdedame šį komentarą, „liaudies balsą“. Atrodo, ateina laikai, kad tiesus kalbėjimas bus įmanomas tik tokiu pavidalu.)


Nuo savęs pridursime, kad šio termino, legalizuoto ir estetizuoto, šešėlyje tūno tokie terminai ir reiškiniai, kaip transvestizmas, homoseksualizmas ir –­ latentiniu, laukiančiu savo valandos pavidalu – pedofilija. Tiksliau tūnojo, nes, matyt, nuspręsta, kad jau atėjo laikas išsiviešinti, nusimesti kaukes ir pereiti į puolimą, kas ir vyksta pačiu brutaliausiu būdu dabarties Lietuvoje.


*

Pirmą kartą plačiajai visuomenei sąvoka GENDER buvo išviešinta 1995m. ketvirtojoje JTO moterų konferencijoje Pekine. Išvis, JTO ir ES yra tapę juridiniu instrumentarijumi, kurio pagalba ši antikristinė šutvė paverčia savo kėslus juridiniais įstatymais, nusimesdama tolerancijos kaukę ir pasitelkdama prievartos mechanizmus. Apie JTO, jos padalinį UNESCO, gimusį pokaryje, mes žinome tik iš teigiamos pusės, kaip paveldo saugotoją, tačiau šių struktūrų ištakos yra neaiškios ir atsiduoda kosmopolitiniu skriestuvo ir apversto trikampio adeptų kvapeliu. Tačiau kaip ir kada tikras krikščioniškosios civilizacijos kūrinys – Europos Sąjunga – tapo apkrėsta GENDER virusu?

Jau pačioje užuomazgoje rasime žinomą, aukščiau minėtą pavardę. Tai Ursula Hirschmann. Jos vardu yra pavadintas metinių paskaitų ciklas pagal „Gender studijų programą“ („The Ursula Hirschmann Annual Lecture Series on Gender and Europe is the annual lecture of the Gender Studies Programme“). Ši programa skirta „stimuliuoti mąstymą bei tyrinėjimus, jungiančius Europos idėjas su Gender“. Ursulos Hirschmann vardu ši programa pavadinta todėl, kad būtent ji 1975 m. Briuselyje įkūrė grupę „Moterys Europai“ („Femmes pour l’Europe“), skirtą „reflektuoti, kritikuoti ir diskutuoti apie Europos konstravimą“. Šitaip „bešakniai “ pradėjo leisti šaknis...

Ir vis dėlto – kodėl ir kaip viskas prasidėjo? Juk tarpukario Europoje, François Mauriaco ir Oskaro Milašiaus, J. Maritaino ir Berdiajevo, Liuveno ir Fribūro Europoje viso šito liuciferiškai rafinuoto ir organizuoto blogio nebuvo, o jei buvo, tai banaliu ir įprastiniu pavidalu – juk nelaikysime kokių nors Toulouse-Lautreco latrėkų ar Marselio Prousto dekadentiškai liguistų personažų, Osvaldo Spenglerio pesimizmo organizuotu antpuoliu prieš žmogaus prigimtį. Daigelių būta – Ibseno šmėklų, Strindbergo raudonojo kambario, Muncho riksmo, Freudo žmogaus-gyvulio. Gal labiausiai vykęs, meniškiausiai prieškario epochą ir prasidedančios ligos simptomus atspindintis kūrinys yra Thomo Manno Mirtis Venecijoj. Čia einama labai slidžia vis ryškėjančios, dar pasąmonėje slypinčios ydos briauna, bet kūrinį gelbsti jo gilus estetizmas ir rašytojo moralinė pozicija.

Žmogus yra nuodėmingas nuo Sodomos ir Gomoros laikų, bet niekada dar nuodėmė ir yda nebuvo taip nuosekliai ir įžūliai eksponuojamos, taip rafinuotai estetizuojamos, taip organizuotai legalizuojamos ir įstatymiškai įteisinamos bei ginamos pasitelkiant netgi baudžiamąjį kodeksą. Iškrypimas yra verčiamas norma, prievartaujant mąstymą ir natūralų, įdėtą į prigimtį saugiklį – pasišlykštėjimą iškrypimu, nuodėme bei bjaurastimi. Atrodo, kad pasiryžta genetiškai modifikuoti ne tik augmenijos pasaulį, bet ir žmoniją.

Kaip sakė jau cituotas Ortega y Gasset’as, viskas prasideda universitetuose, t.y intelektualų sluoksniuose, o juk intelektualinės nuodėmės, pradedant Liuciferio netarnausiu ir baigiant Ivano Karamazovo vsio dozvoleno, yra pačios sunkiausios. Septintajame dešimtmetyje, sekso revoliucijos ir Vakarų universitetų studentiškų pseudomaištų metu, išnyra tokie intelektualiniai „atradimai“, kaip Simone de Beauvoir „moterimi ne gimstama, bet tampama“, t. y. moterimi žmogų padaro visuomenė. Moters ir vyro santykis esąs socialinis konstruktas, nes bet koks lytinis elgesys kyla ne iš prigimties, o yra išmokstamas. Vėliau šis teiginys išplečiamas visoms su lytimi susijusioms peripetijoms bei perversijoms. Tuo netrunka pasinaudoti kairiųjų pseudorevoliucijų ideologai. Marcuse pataiso Marxą: proletariatas suburžuazėjo ir aptingo, dabar tikrieji revoliucionieriai – patologiniai marginalų sluoksniai, iškrypėliai, įvairios kitos mažumos. Patologiją privalu skelbti norma, o visas normas – patologija ir tik tada bus pagaliau sugriauta buržuazinė visuomenė. Atsiranda ir galimybė šiuos intelektualinius marazmus realizuoti. Štai ką teigia Inge M. Thürkauf , žinoma Šveicarijos katalikų publicistė:


1962 metais Londone įvyko CIBA fondo konferencija. (CIBA – „Chemische Industrie Basel“– Bazelyje veikianti chemijos ir farmakologijos kompanija, vėliau pakeitusi pavadinimą į „Novartis“ – aut.). Joje pirmą kartą viešai pasirodė genetikos tyrinėtojai, kurie tapo šiandien vykstančios GENDER revoliucijos pirmtakais. Tai, ką šiandien matome GENDER ideologų programose, tais metais dar nepasiruošusiai žmonijai buvo žymių mokslininkų pristatyta kaip „žmonijos biologinė ateitis“.

iliustracija
Astridos Petraitytės nuotrauka

Konferencijoje dalyvavo 27 žymiausi biologijos ir genetikos tyrinėtojai, tarp jų ir Nobelio premijos laureatai. Konferencijoje prasivėrė durys į iki tol niekam nežinomas būsimų žmonių veislės gerintojų laboratorijas, jos medžiaga buvo publikuota knygoje „Žmogus ir jo ateitis“.

Svarbiausi konferencijos kalbėtojai, lėmę diskusijų toną, – tai Hermannas J. Mulleris ir seras Julianas Huxley’s. Hermannas J. Mulleris (1890-1967) buvo zoologijos profesorius įvairiuose universitetuose, 1932–1937 metais vadovavo genetikos institutui Maskvoje. 1946 m. jis gavo Nobelio premiją fiziologijos ir medicinos srityje už „mutacijų suaktyvinimo rentgeno spinduliais atradimą“. Dar 1927 m. jis siūlė pakeisti natūralią žmogaus genetinę struktūrą, tai yra sukurti naują žmogų, taip aplenkiant Dievo tvėrimo aktą. Šitaip dirbtinio žmogaus kūrimas tampa aukščiausia mokslo utopija – beprotišku siekiu pakeisti žmogaus genetiką, pritaikyti ją prie besivystančių technologijų. Tik taip bus paruoštas kelias visiškam pasaulio užvaldymui. Genetikos uždavinys yra radikaliai perkeisti žmogų, o tai reiškia sukurti dirbtinį žmogų.

Tuomet siūlytos priemonės šiandien jau nėra jokia utopija. Mulleris reikalauja ne daugiau ir ne mažiau kaip visai panaikinti santuoką ir šeimą (prisiminkime, ką sako „Gėjų manifestas“: „šeima yra melo, išdavystės, vidutinybių, veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota“– aut.) Šios institucijos nebeteko prasmės, jų nebereikia, norint pradėti ir užauginti žmogų. Šiandien dirbtinis apvaisinimas mėgintuvėlyje – jau visuotinai įprasta procedūra. Tokį apvaisinimą galima trumpai apibūdinti taip: tai ne žmogaus pradėjimas, o padarymas. Tačiau Mulleris eina dar toliau: vaikai turi būti perduoti valstybės žinion. „Mokslo“, kuriuo žmogus į savo rankas perims savo paties evoliuciją, vystymasis, anot Mullerio, turi būti skatinamas palaipsniui –­ pradedant nuo gimimų kontrolės, per kiaušialąstės transplantacijas ir vaisiaus lyties keitimą iki visiškos „vaikų produkcijos“ kontrolės, tai yra visiškai automatizuoto išnešiojimo vaisiaus, gauto dirbtinio apvaisinimo metodu. Taip žmogaus pradėjimas būtų visiškai atskirtas nuo to, ką vadiname Meile. To šiandien siekiama ir lytiniu ugdymu mokyklose – praktiškai gilinamasi tik į lytinio akto techniką, neretai naudojant drastišką vaizdinę medžiagą („genetinėse laboratorijose bus pradėti ir išauginti tobuli berniukai. Jie augs komunose, prižiūrimi bei auklėjami homoseksualių eruditų“ – iš „Gėjų manifesto“ – aut.).

Anot Mullerio, šeimos panaikinimas vestų prie pasaulinės visų kultūrų, tautų ir rasių vienybės – čia mes jau matome pasaulinės valstybės kūrimo planą. „Kai žmogus pradės pats manipuliuoti savo evoliucija, – sako Mulleris, – didžiausi žmonijos protai ištobulins tikslią genetiką ir sukurs Dievui lygią būtybę“.

Tai sena superžmogaus idėja: senovės graikų Prometėjas, Nietzsche’s antžmogis, Hitlerio „baltaplaukė bestija“. Dabar tai virto biologine utopija, noru sukurti antžmogį, taip kontroliuojant ir nukreipiant žmogaus evoliuciją, kad žmogus, ta „silpniausia evoliucijos grandis“, evoliucijos „nevykusi konstrukcija“, būtų pritaikyta atomo amžiui. Įvairiose CIBA fondo konferencijose ir diskusijų forumuose beveik visi kalbėtojai aukštino tokį hibridinį žmogų. Tai tikrai šiuolaikinius gamtos mokslininkus apsėdusi idėja – susilyginti su Dievu, net patiems stoti jo vieton.

Antrasis ne mažiau svarbus biologinės revoliucijos skelbėjas CIBA fondo konferencijoje buvo seras Julianas Huxley’s (1887–1975), pirmasis UNESCO generalinis sekretorius (! – aut.), „Abortų reformavimo draugijos“ vicepirmininkas, „Britų eugenikos draugijos“ prezidentas (beje, Aldouso Huxley’o, išgarsėjusio visame pasaulyje savo knyga „Puikus naujasis pasaulis“, brolis. Aldousas Huxley’s žinojo, ką rašo savo knygoje, jis buvo daug girdėjęs apie savo brolio atliekamus tyrimus, o neretai tapdavo ir savo brolio įkvėpėju). Seras Julianas Huxley’s iškelia „evoliucinio humanizmo“ idėją, kuri nuosekliai atmeta bet kokius absoliutus: absoliučią tiesą, absoliučią moralę, absoliutų autoritetą. Jis propaguoja genų techniką, kuri sunaikins senas vertybes, nestatydama jų vieton naujų. „Darwinas arba Dievas, – sako jis, – nes pasaulis (ir žmogaus smegenys) neturi vietos jiems abiem... Turime atmesti klaidingą prielaidą, kad egzistuoja tokie dalykai, kaip tiesa ar dorybė.“

Huxley’ui nėra nieko tikro, viskas reliatyvu. Viską galima užsinorėjus naujai permąstyti ar perdaryti. Gamtos mokslininkai turi didelį autoritetą visuomenėje ir jie mokslo vardu laimina reliatyvizmą, kuris šiandien yra užvaldęs filosofinį ir teologinį mąstymą. Jei paskelbiama, kad kas nors yra „moksliškai ištirta“, tuomet dauguma žmonių mano, kad tai yra tiesa, ir beveik nebeklausiama, ar tai teisinga ir gera.

Savo vizijoje apie „žmogaus ateitį“ Julianas Huxley’s perspėja dėl vis didėjančio žemės gyventojų skaičiaus. Jis konstatuoja, kad „bendra pasaulio gyventojų kokybė dėl augančio jų skaičiaus nėra gera, be to, ji vis blogėja, tačiau ją galima ir būtina pagerinti“. Šis kokybės nuosmukis kyla dėl genetinių defektų, todėl jų turintys žmonės turėtų išnykti. Žmogaus genetinės kokybės gerinimas eugeninėmis priemonėmis sumažintų žmonijos kančias, padidintų gyvenimo džiaugsmą ir gabumus. Eugeninė selekcija pakeltų vidutinės žmonių inteligencijos vidurkį. „Mums reikia žymiai daugiau labai protingų ir gabių žmonių, – mano Huxley’s, – kad galėtume vadovauti mūsų vis sudėtingesnėms visuomenėms. Šie eugeniniai patobulinimai turi būti atlikti kuo greičiau. Moderni psichosocialinė evoliucija vyktų pernelyg lėtai, jei vertingi individai būtų tik skatinami pradėti daugiau vaikų. Eugenika galiausiai turi naudoti tokius metodus kaip dirbtinis apvaisinimas užšaldyta aukštos genetinės kokybės sėkla“..

Huxley’s buvo įsitikinęs, kad biologinės evoliucijos mechanizmas jau (tai yra 1962 metais) yra daugmaž užbaigtas. Tačiau mokslinis psichosocialinės evoliucijos tyrimas dar tik prasideda. Mūsų užduotis, anot Huxley’o, yra suprasti, kaip veikia psichosocialinė mašinerija. Nepaisant didžiulės pažangos, pasiektos evoliucijos procese, gyvybei vystantis nuo mikroskopinio viruso iki sąmoningo, civilizuoto žmogiško stuburinio, tas „civilizuotas žmogiškas stuburinis“ yra akivaizdžiai netobulas kaip psichosocialinė būtybė (sic! – aut.). „Tiek kaip individui, tiek kaip kolektyvui, jam skubiai reikia patobulinimų, ir žmogus yra pajėgus juos atlikti.“ „Jei akla, oportunistinė ir automatinė natūrali atranka per kelis milijardus metų iš viruso sukūrė žmogų, tai ko per kelis milijonus metų negalėtų sukurti sąmoningos ir tikslingos žmogaus pastangos?“

Savo paskaitoje „Žmogaus ateitis“ Huxley’s teigia, kad pasaulis de facto tapo vienu kūnu, ir jam belieka tokiu tapti de jure. Tam reikia idėjų integracijos ir įsitikinimo vieningu pasauliu. „Naujos pasaulio tvarkos“ sąvoka ten dar nepavartota, bet toks buvo Huxley’o tikslas.*


*

Galima būtų pridurti, kad šie intelektualiniai frankenšteinai savo beprotiškų idėjų pagalba dažnai spręsdavo tik savo giliai asmenines problemas, jų biografijose netrūksta laisvos meilės, mentalinės ir psichinės negalios epizodų, o jų atradimai, ypač „psichosocialinėje“ srityje, padaryti remiantis, švelniai tariant, kiek įtartinais metodais – antai, garbusis seras Huxley’s savo atradimus biseksualumo srityje padarė stebėdamas antelių poros seksualinius žaidimus tvenkinyje...Tačiau kokiu būdu šis individualistinis marazmas struktūravosi, įgijo visuomeninės, o vėliau ir politinės jėgos, netgi pastaruoju metu užvaldė parlamentus, įstatymų leidybą, ir šiuo metu jau pereina į naują fazę – prievartos, valstybinių jėgos struktūrų panaudojimą. Už „nepolitkorektišką“ žodį ar veiksmą ne tik būsi užsiundytas mass media skalikais – taip būdavo anksčiau – bet gali atsisėsti ir į kalėjimą. Kaip pavyko šitai pasiekti?

Esame dėkingi anoniminiam bendraminčiui internautui, pateikusiam šaltinius, kurių dėka galima susipažinti su technologijomis, skirtomis laipsniškai ir selektyviai apdoroti masinę sąmonę (išvis, būtina dalintis informacija asmeniškai, nes esame atkirsti, mums uždaryti pagrindiniai informacijos srautai). Štai šis anoniminio bičiulio tekstas:

1989 metais du Harvardą baigę homoseksualai – Marshall Kirk, neuropsichiatrijos tyrinėtojas, ir Hunter Madsen, socialinės rinkodaros ir visuomenės įtikinėjimo taktikos ekspertas, parašė knygą „After the Ball: How America Will Conquer its Fear & Hatred of Gays in the 90s“. –­­ New York: Penguin Books USA, Inc., 1990 („Po baliaus: kaip Amerika įveiks baimę ir neapykantą gėjams 90-aisiais“). Šioje knygoje jie išskiria 3 visuomenės sluoksnius, kuriems reikia taikyti skirtingas strategijas: 1) tuos, kurie stipriai priešinasi homoseksualumui –­ izoliuoti ir tildyti (kaip pavyzdį galėtume laikyti K. Uoką ir P. Gražulį. Galėčiau ir save šiam sluoksniui priskirti – aut.); 2) tuos, kurie neapsisprendę – desensibilizuoti, blokuoti ir atversti (darau prielaidą, galbūt ir nepagrįstai, kad šios auditorijos atstovas esate Jūs, pone Andriau) (Skirta „bernardinai.lt“ redaktoriui Andriui Navickui –­ aut.); 3) tuos, kurie draugiškai nusiteikę homoseksualų judėjimo atžvilgiu –­­ mobilizuoti (galbūt šio sluoksnio atstove laikyti A. M. Pavilionienę –­ aut.). M. Kirk ir H. Madsen nurodo, ką reiškia desensibilizuoti, blokuoti ir atversti: „Desensibilizacija siekiama sumažinti antigėjinių emocinių reakcijų intensyvumą iki lygio, panašaus į visišką abejingumą; blokavimu siekiama užgožti arba neutralizuoti tvirtumo teikiantį „pasididžiavimą nuostata“, kad [...] homoseksualumo nepakentimo jausmą iškart apsunkintų gėdos jausmas dėl savo fanatizmo [...]. Tiek desensibilizacija, tiek blokavimas [...] tėra preliudas mūsų aukščiausiam, tačiau būtinam, ilgalaikiam tikslui, kuris yra atvertimas. Nepakanka, kad fanatikai antigėjai susipainiotų spręsdami mūsų klausimą ar taptų mums abejingi – ilgainiui mes būsime itin saugūs, jei iš tikrųjų priversime juos mus pamėgti. Atvertimo tikslas yra būtent tai...“ (157 psl.).

Taigi, pradžioje izoliacija ir „glušinimas“, po to, palaužus ar įlaužus psichologiškai, pasiekiama bodėjimosi ir abejingumo (dažnai apsimestinio, nes juo maskuojamas pralaimėjimo kartėlis) – t.y. tampama „tolerastu“, naudojant vykusį ir jau prigijusį terminą. Trečioji, labiausiai geidžiama fazė, „pamėgimas“, tėra svajuko dramblionė, nes turi tiek pat šansų, kiek ir pageidavimas, kad išprievartautasis įsimylėtų prievartautoją. Atrodo, kad paskutinysis siekinys tėra šėtono vypsnis sau pačiam...

Lietuvoje, atrodo, labiausiai jiems sekasi atversti į antrają būklę – dažnai girdi, ypač tarp jaunimo: tegul jie ten duodasi, kas man darbo, bet gal geriau nesidemonstruotų, – vis dar priduriama. Tačiau šitie jau yra lūzeriai, pralaimėtojai, jų sveikas prigimties balsas, natūralus Dievo duotas instinktas jau yra iš dalies pažeistas. Trečioji grupė yra mizeriška, bet būtent jai yra suteikiamas balsas, atidaromi informaciniai srautai.


*

Šėtonas yra gudrus, bet nėra išmintingas. Jis daro klaidų, dažniausiai iš puikybės, kuri ir pavertė angelą Liuciferiu. Taip ir čia – iš didelės puikybės dėl nelauktų sėkmių padaryta strateginė klaida –­ pereita prie jėgos, prievartos naudojimo, pajungtos valstybės institucijos. Per greit ir per anksti. Tauta gavo spyrį ir atsibudo. Svarbi ir įdomi paralelė – ir tada, anais juodais laikais, atsibusta, kai pasikėsinta buvo į vaikus. Prisiminkime –­ kai ateistinė valdžia išleido slaptą potvarkį, varantį vaikus iš Bažnyčios, susirinkę keli jauni kunigai nutarė geriau eiti į kalėjimus. „Kam mes reikalingi, jei Bažnyčioje neliks vaikų!“– trenkė kumščiu į stalą tuomet dar jaunas kunigas Juozas Zdebskis. Taip ir padarė – ėjo į kalėjimus, net po kelis kartus; paskui reikėjo visa tai aprašyti, gimė LKB kronika ir atsakas į iššūkį prasidėjo. Taip ir dabar – viskas prasidėjo nuo mažos mergaitės...


*

Jokiu būdu šio rašinio negalima laikyti nukreiptu prieš Europos Sąjungą. Mes esame jos gyvieji sąnariai, ji dabar yra mūsų savasties dalis, mūsų pilis, į kurią kėsinasi priešas. Sovietų Sąjunga buvo kurta blogais tikslais, ji buvo blogio imperija, mes į jos kalėjimą buvome įmesti jėga. Europos Sąjunga yra kurta gėriui ir taikai, ji yra Gėrio kūrinys, mes joje apsigyvenome savo valia. Iš apkrėstos pilies reikia ne bėgti ir keikti, bet ją atgauti ir atšventinti, ir Lietuva tai darys. Tačiau jie Lietuvai skirs ypatingą dėmesį, nes Lietuva jiems yra kaulas gerklėj. Neveltui progenderiškas ES „Lyčių lygybės institutas“ įkurtas ne Briuselyje, o Lietuvoj. Tačiau pataikė dalgis į akmenį... Štai teksto gabalas iš interviu, kurį išcenzūravo vienas svarus, svarbus ir visaip kitaip garbus žiniasklaidos atstovas, besidedantis pakančiu įvairioms pažiūroms:

Drįstama nurodinėti mums, senai tautai, su tūkstantmečiais ugdyta drovos kultūra, būti pakantiems sodomistinėms patyčioms iš žmogaus prigimties... Ir kas mus moko? Tie patys, kurie nesugeba susitvarkyti su ydų diktatu ir iš esmės yra tikriausi tamsuoliai etikos srityje... Kaip galėjo atsitikti, kad Europos Sąjungą užvaldė liberalų ir kairiųjų aljanso davatkynas? Europos Sąjungą, kurtą trijų išmintingų katalikų –­ Konrado Adenauerio, Roberto Schumano ir Alcide de Gasperi’o, statytą ant krikščioniškų pamatų bei Šventosios Romos imperijos, Karolio Didžiojo tradicijų? Tai tiesiog protu nesuvokiama. Todėl gal pati svarbiausia naujųjų laikų užduotis mažai Lietuvai –­ duoti šiam antikristiniam iššūkiui atsaką, kokį mūsų šalis yra davus sibirinei imperijai. Šitame kare nėra mažų ar didelių tautų ir valstybių – yra tik silpna­dvasės tautos ir pūvančios jų valstybės.

____________________________________
* M. Thürkauf paskaita „Gender main­streaming – nauja ideologija prieš santuoką ir šeimą“ Kaune, Šv. Kazimiero priorate, 2008.12.27.

 

Skaitytojų vertinimai


60391. radikali antipatackiste2010-06-19 17:21
Sick bastard:( Geda turetu buti kad spausdinate tokio lygio straipnsius, saunioji redakcija...

60394. et :-( 2010-06-19 19:40
Tikrai apgailėtina, daugiau nei apgailėtina.. Nieko sau lektūra kultūriniam savaitraščiui..

60398. Šv. Petras :-) 2010-06-19 20:35
man mūsų kūdikėlis Jėzus gyrėsi, kad baklažanus jau du gali į juodają olą sutalpinti

60399. drungilas2010-06-19 23:22
Ka tik su Jezum plepejom apie si bei ta, tai sis minejo kad jo Tevas, sipo strapsnio autoriu rengias paskirt visu paragaru globeju uz vaizdu chaosa. Dar Jezus minejo, kad satai is tokio chaosos, koks vytauja straipsnyje, i buvo kuriams pasaulis

60416. t.r.2010-06-20 19:46
labai geras straipsnis, ačiū

60421. Skirmantė2010-06-20 20:33
Patackas puikus . Jo mintys puošia kiekvieną leidinį. Va taip.

60422. uzupalalis2010-06-20 20:38
visi kurejai kuria gerais, o ne blogais tikslais, bet ne visiems iseina geros pasekmes, ir reiketu (itin svarbu) atsizvelgti i priemones, morale, tikslus, atsiribojant nuo bet kokios politikos, siandien ziurejaU FILMA APIE DEKANIDZE, MANAU, KAD JIS KALTAI SEDEJO, BET NEKALTAI SUSAUDYTAS, NES BUVO KALTESNIU (TAIP LAIDA UZSLAPTINTAI BANDE PASAKYTI). O JO tEVAS - IRGI AUKA. NEGI as senas krienas labiau matau, nei marto arba nenori matyri svarbesni ir protingesni?

60423. Keista2010-06-20 20:39
Iš kur tiek neapykantos pas straipsnio autorių? Tikrai nemalonu, kad redakcija tokius straipsnius priima, net jei ir supranta, kad tai - tik nuomonė.

60424. su dėkingumu2010-06-20 20:41
Super, va čia tai tekstas, tik tokius ir reikia dėti! O ne kažkokius ten eilėraščius ir kitas nesąmones.

60438. R.Ž. :-) 2010-06-21 11:12
Ačiū, super tekstas. Aiškiai ir argumentuotai įvardinta tai, kas su mumis (Europa ir pasauliu) dabar vyksta, ir ko bandoma nepastebėti. Priešas gudrus, pastebėti sunku... Kiekviena rimta, mirtina liga pirmosiose stadijose būna beveik nepastebima. Kai simptomai išryškėja, neretai jau ir gydytis būna per vėlu. Ar mūsų Lietuvai dar ne per vėlu? Galbūt ji dar išlaikiusi šiokį tokį imunitetą? Galbūt būtent iš mūsų, iš Lietuvos, dar įmanoma pagaminti genderizmui atsparią "vakciną" ir ją suleisti infekuotiems europiečiams?

60439. R.Ž.2010-06-21 11:28
tik dar abejonė dėl šio teksto adresato: kažin, ar išmintinga jį taikyti "Literatūros ir meno" skaitytojams? O gal kaip tik tinkamiausia? nes būtent intelektualai (arba taip save vadinantys) yra labiausiai užsikrėtę politkorektiškumų, tolerastijos, genderizmų ir pan. virusais. Tačiau juk būtent sergantiems reikia vaistų (ar bent jau diagnozės, kas ir yra šis straipsnis). O apie toli pažengusią kai kurių ligą byloja ir visiškas jų neraštingumas (žr. pvz. drungilo komentarą). Reiktų pasiūlyti šį tekstą platesnę ir įvairesnę skaitytojų auditoriją turintiems interneto portalams. Tačiau - su didelės stiprybės linkėjimais Autoriui, nes puolimas ir patyčios bus ohoho...

60448. katė2010-06-21 13:48
Kažkas turi pasakyti tiesą...

60450. smagu, 2010-06-21 14:08
kad autorius pradeda nuo ištakų, kalba aistringai, bet argumentuotai. Pagarba.

60451. Adolfas_H :-) 2010-06-21 14:37
Puikus tekstas. Ne visokie pilstymaai iš tuščio į kiaurą, kaip marytės aušrytės, o konkretus rašinys apie bėdas, nuo kurių stengiamasi tendencingai nukreipti daugumos dėmesį.

60457. selė :-) 2010-06-21 17:11
Įdomus ir informatyvus straipsnis, bet kai kuriais atvejais, tikrai diskutuotinas... Pseudomokslininkų visais laikais buvo ir daugelis jų teorijų išnyko kaip dūmas... Ir ta "kita oriantacija" sena kaip pasaulis- ji buvo, yra ir, manau, bus... Leiskime sau pasvajoti, kad Lietuvai skirta ta kilnioji misija, išgelbėti ne tik Europą, bet ir visą pasaulį nuo pražūties, bet tik nepradėkime deginti raganų... O ta "kita oriantacija" t.p. galėtų būti žymiai santūresnė ir ant kiekvieno kampo nesireklamuoti.

60458. vaida2010-06-21 17:14
Labai geras įžvalgaus analitiko ir patrioto tekstas. Reikia ruoštis Eurosojuzo lyčių lygintojų ir šeimos naikintojų puolimui prieš Lietuvą. Tokie tekstai yra mūsų ginklai.

60464. Gėda :-) 2010-06-21 20:29
tiems, kurie neišmano, ką rašinėja- komentuoja. Apskritai, tai jums yra alfa. lt gardas, ten ir kniskit. Ar aišku!?

60465. Dar apie gėdą2010-06-21 20:33
Tiems, kurie Patacką užgaulioja, - ar jūs tiesą vadinat melu? Tada jūs visiškai akli, tie kurie nematot, ką neša gender loops ,,kultūra". Akis prasikrapštykit.

60466. raimis2010-06-21 21:55
Stipriai A.Patackas, kaip ir visada: mąstantis ir drąsus. Ačiū.

60467. siaubs :-( 2010-06-21 22:48
Religinis fanatizmas perauges i shizofrenija + paranoja. Panashiai kaip "del visko kalti Masonai". Straipsnis aisku parasytas gerai, del to atsirado iskart komanda palaikanciu paranojiku. Visur vaidenasi nematomi GENDER, Masonai ir kitokie baubai. Zmones. Nusipirkit vaistu ir aikit pabut grynam ore.

60470. po palme2010-06-21 23:49
jeigu esi krikscionis, nebutinai turi visus likusius iskoneveikti. Jeigu iki siol engti zmones pareikalavo savo teisiu, nereiskia kad cia pasaulinio lygio konspiracija. Prie ko cia Liuciperiai ir intelektualiniai frankenstainai. Krikscionys jau valde Europa, ir dabar tie laikai vadinami tamsiaisiais amziais. Jau vykde savo reformas ir verte visus krikscionimis. Gal dabar mandagiai pasitraukit ir leiskit kitiems pabandyt, nepuoseledamas tu savo revansistiniu ideju. Jau nieks nebetiki seniai kad vieninteliai viska zinot ir kad Dievas jums tiesiai siuntineja emailus ir faxus su savo nurodymais. Pailsekit Patackai.

60471. po palmei2010-06-21 23:58
taip taip, pabandykit. Pavadins jūsų bandymus šviesiaisiais amžiais.

60473. > siaubs2010-06-22 00:34
Gal nori pasakyti, kad ir pvz., kai kuriose šalyse jau įteisintas leidimas homoseksualų "šeimoms" įsivaikinti vaikus yra išsigalvojimas, o ne realus faktas? Tai kas kam vaidenasi?

60474. naktibalda2010-06-22 01:26
Jetus, jetus, koks čia siaubas! "mums, senai tautai, su tūkstantmečiais ugdyta drovos kultūra, ..." Nugi ir tikrai!..

60475. naktibalda siaubs`ui 22:482010-06-22 01:38
Ar iš balos tas gražumas, šitas geras parašymas? Gerai senstelėjusių, marginalių arba abejotinos kilmės dokumentų aranžuotė. Pasaulinio masonų ir jų sąjungininkų gėjų bei feminisčių sąmokslo katastrofinis super-mega-naratyvas. Štai kas čia!

60476. xX2010-06-22 07:36
Europos gelbėtojas Algirdas Patackas greičiausiai yra hitleriuko pedofilinė reinkarnacija. gerai parašyta mein kampf taip pat užbūrė milijonus priešintis nearijams.

60478. varna2010-06-22 09:56
Na va, jau ir Litmenis pradėjo spausdinti fašistų straipsnius.

60479. i2010-06-22 10:07
puikus tekstas. siek tiek pamirstas internetas. prie to pacio siulau paziureti kina "The Net: The Unabomber, LSD and the Internet" . isgirsite ir visiems mums zinomu vardu ...visa galite paziureti cia http://www.youtube.com/watch?v=_wKerSv-xlU

60482. noė2010-06-22 11:25
Tikrai geras straipsnis. Bet pataikė Patackas į patį šiuolaikinės ideologijos išugdytą zombyną, pradedant pirmąja komentarą parašiusia persona. Nesusilaikysiu neišryškinusi svarbiausių straipsnio minčių, kurias puikiausiai galima atpažinti kai kurių komentatorių pažiūrose:).

Judėjimas, parengęs dirvą GENDER ideologijai, yra feminizmas.

niekada dar nuodėmė ir yda nebuvo taip nuosekliai ir įžūliai eksponuojamos, taip rafinuotai estetizuojamos, taip organizuotai legalizuojamos ir įstatymiškai įteisinamos bei ginamos pasitelkiant netgi baudžiamąjį kodeksą. Iškrypimas yra verčiamas norma, prievartaujant mąstymą ir natūralų, įdėtą į prigimtį saugiklį – pasišlykštėjimą iškrypimu, nuodėme bei bjaurastimi. Atrodo, kad pasiryžta genetiškai modifikuoti ne tik augmenijos pasaulį, bet ir žmoniją.

„Gėjų manifestas“: „šeima yra melo, išdavystės, vidutinybių, veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota“.

Huxley’ui nėra nieko tikro, viskas reliatyvu. Viską galima užsinorėjus naujai permąstyti ar perdaryti. Gamtos mokslininkai turi didelį autoritetą visuomenėje ir jie mokslo vardu laimina reliatyvizmą, kuris šiandien yra užvaldęs filosofinį ir teologinį mąstymą. Jei paskelbiama, kad kas nors yra „moksliškai ištirta“, tuomet dauguma žmonių mano, kad tai yra tiesa, ir beveik nebeklausiama, ar tai teisinga ir gera.

Taigi, pradžioje izoliacija ir „glušinimas“, po to, palaužus ar įlaužus psichologiškai, pasiekiama bodėjimosi ir abejingumo (dažnai apsimestinio, nes juo maskuojamas pralaimėjimo kartėlis) – t.y. tampama „tolerastu“, naudojant vykusį ir jau prigijusį terminą.

O dar trumpiau kalbant: reliatyvizmas, amoralumas, blogio tolerancija ir neatpažinimas ir galop nužmogėjimas. Beje, paskaitykite „Puikų naująjį pasaulį“, tikrai verta.

60483. kiskis p2010-06-22 11:46
varna, pagausiu - uzmusiu.

60486. raimis2010-06-22 12:47
Kiški piški, tegul Varna gyvena, jis Išrinktosios Tautos sūnus, jie gali visiems kitiems - GOJAMS - etiketes klijuoti, patys retas kuris turi autoironiją, ne išimtis ir Varna, net nesibjiauri savo tūžmastimi, jam gal cukraus perteklius kraujagyslėse, nebepyk ant nesveikuolio, pasigers, bus dar blogiau jam.

60489. katė raimiui2010-06-22 13:54
Nesakyk, žydai turi labai gerą humoro jausmą, moka pasišaipyti iš savęs, nes žino, kad kiti nesijuoks, kai pats juokiesi. Bet aš apie Patacką. Ir apie lietuvius. Sovietmečiu juk irgi tokie kaip jis daugumos buvo laikomi kvailiais, o mandarinų – melo skleidėjais. Ir dabar be oficialios propagandos niekas nieko nenori girdėti. Sakykim, jis ne visur teisus, sakykim (aš taip nesakyčiau). Bet kas žino Tiesą?

60492. katei - raimis2010-06-22 14:12
Sutinku dėl Tiesos. Vargu bau, kas. Nebent ponas Dievas. Man ne itin su tokių- autoironiškų- žydų teko sutikti. Vien ambicingi, atkaklūs, savų ego tikslų siekiantys ( gal, kad paaugliai tebuvome?). A.Patackas - kaip signalinė perspėjimo raketa.

60493. hitleriuko pedofilinė reinkarnacija2010-06-22 14:12
sveikas, kolega xX, miela tave čia matyti. Visą mūsų komandą tuoj surinksime.

60495. gerb. A.Patackui - Tomas J.2010-06-22 14:32
Pažiūrėkime, kaip smuko Lietuva po įstojimo į ES: - emigracija didžiulė - Lietuva tuštėja, - nepaisant emigracijos, bedarbių nuolat daugėja, ir bedarbių skaičiumi 19 kartų lenkiame į ES nestojusią kaimyninę Baltarusiją, - rajonuose užsidaro mokyklos, poliklinikos, ligoninės, - mažėja parama jaunoms šeimoms, vaikams nustota mokėti po 52 Lt/mėn, - sumažintos pensijos ir kitos socialinės išmokos. Vyriausybė gauna iš ES finansinę paramą, bet nestabdo emigracijos, nekuria darbo vietų Lietuvoje, nes pritariant LR Vyriausybei vykdomas ES valdžios globalistų planas naikinti valstybes, tame tarpe ir Lietuvą – vyksta panašus į stalininį tautų maišymo planas su tikslu nutautinti valstybes: iš pradžių emigracija, po to imigracija ir Lietuva jau nebus lietuviška. Ką mes skaitome žiniasklaidoje? „Prancūzija sutiko, kad jos kariai žygiuotų parade Raudonojoje aikštėje, pamiršusi, kad Raudonosios armijos pergalė pavergė pusę Europos" – autorė Françoise Thom žodžio PAMIRŠUSI net į kabutes neįdeda.. Niekas nieko nepamiršo, tiesiog realybė tokia, kad turtuolių užvaldyta Prancūzija, Vokietija ir Italija yra Kremliaus draugai. Mums nepakeliui su Kremliaus draugais – tai nėra Lietuvos draugai: kai šventėme Nepriklausomybės Atstatymo 20-metį niekas iš ES vadovų net neatvyko mūsų pasveikinti.

60502. varna2010-06-22 18:38
Na, išrinktojoje tautoje rabinais gali būti tik vedę ir turintys vaikų vyrai. Katalikų bažnyčioje kunigais gali būti tik viengungiai ir iš skandalų sprendžiant - pageidautina pedofilai. Ką gina ir ką puola fašistas Patackas. Ligonis paranojikas ir tiek.

60503. Likimo ironija2010-06-22 19:04
Panasu, dalis teksto itikinamiau skambetu taip: "Savo draugu akivaizdoje iskilmingai pasizadu jokiu būdu šio rašinio nelaikyti nukreiptu prieš Europos Sąjungą. Mes esame jos gyvieji sąnariai, ji dabar yra mūsų savasties dalis, mūsų pilis, į kurią kėsinasi priešas. Sovietų Sąjunga buvo kurta blogais tikslais, ji buvo blogio imperija, mes į jos kalėjimą buvome įmesti jėga. Europos Sąjunga yra kurta gėriui ir taikai, ji yra Gėrio kūrinys, mes joje apsigyvenome savo valia. Iš apkrėstos pilies reikia ne bėgti ir keikti, bet ją atgauti ir atšventinti, ir Lietuva tai darys. Taip kaip moko visos musu partijos, taip kaip veda mus Seimas! Kovai uz ES reikalus visada pasiryze!"

60505. noė 2010-06-22 19:13
Varna, būk garbingas vyras, neužsiiminėk niekingais šmeižtais. Pedofilų yra visur.

60506. vl2010-06-22 19:55
na, p. varna tiesiog nesuvokia p. patacko savo paties dalimi. nebrandyla.

60507. naktibalda Į TEMĄ ir be juokų: 13 arba 14 lyčių. 2010-06-22 20:04
Vieno nesuprantu, o tingiu aiškintis. Kodėl GENDERININKAI priskaičiuoja TIK PENKIAS LYTIS? Aš kai skaičiuoju, tai man kukliausiais skaičiavimais išeina aštuonios. O skaičiuojant sąžiningai - tai ir virš dešimties. Žiūrėkite: VYRAI, MOTERYS, = 2 ; plius abiejų lyčių HOMOS`ai - jau 4 ; tada po du BISEKSUALUS (vyr. ir mot. ); TRANSVESTITUS (yra gi ne tik vyr.-į-mot., bet ir mot.-į-vyr., tik šitie neturi tokios išraiškingos subkultūros. tuo ir nesisteiu: nėr kuo didžiuotis iš moters virtus vyru... ); ir ASEKSUALUS, neturinčius seksualinio potraukio (GENDERIAMS privalu atsižvelgti į visiškai skirtingą socialinę padėtį: būti aseksualiu vyru sociume anaiptol ne tas pat kaip aseksualia moterimi!).Tai 4+6 - jau 10. Tada dar natūralūs HERMAFRODITAI, turintys tiek vyriškų tiek moteriškų biologinių požymių nuo gimimo. Jie dar gali būti skirstomi į tuos, kurie savo sveikatos sąskaita (chirurginio įsikšimo būdu) tampa vyrais arba moterimis, - jau 2; ir tuos, kurie nesigriebia jokių operacijų, tik apsimeta sociume labiau vyrais, arba labiau moterimis (kad dorybingoji visuomenė neužjuoktų negyvai) = 3 arba ir 4 hermafroditų socialinės lytys. Pridėjus prie visų kitų, - išeina 13 arba 14.

60512. idomu2010-06-22 22:27
dar yra kategorija: moteriski vyrai ir vyriskos moterys, nors jie yra tos pacios orientacijos. jau butu 16.

60513. xX2010-06-22 22:32
manau, kad svarbiausia būti žmogumi. Patackas irgi yra žmogus, nes nėra nuskriaudęs silpnesnio už save, nėra pasinaudojęs kažkieno jam suteikta galia, sąmoningai neapgaudinėja kitų siekdamas savanaudiškų tikslų. Manau, kad tikrai taip yra. Ir šiame literatūriniame kūrinėlyje tikrovę iškraipo ne iš blogos valios - čia tiesiog pasireiškia rašymo malonumas, kurį ne vienas iš mūsų esame patyrę. Kai kas mato AP`o rašyme analogijas su hitleriukui būdinga kurstymo rašant ir rašymo kurstant aistrą, bet nebūkime tokie išsigandę, gal net bailūs - ne tie laikai, kad atgimtų eurofašizmas. Na, sakykim, žmogui šiek tiek pasimaišė, ir viskas. Psichiatrai gi seniai yra nustatę, kad tada žmogus net pats nepastebi, kaip vienus nebūtus dalykus išdidina iki kosminių mastelių (tai būtų paprasčiausios personalinės haliucinacijos ir net masinės psichozės), kitus paslepia, tarsi jų nebūtų. Nesąžiningumas gali būti ir patologinio pykčio priepuolio rezultatas, tik nežinau, ar patologijos nereikėtų gydyti, ją diagnozavus. Nebent tai nebepagydoma. Kodėl taip manau? Jau vien pradžia nurodo į nesveikatą: "į mažą LDK miestelį suvažiavo 12 000 svečių" - kodėl ne 11 998? O gal 12 007? Arba ne apie 12 000 ? Iš kur toks užtikrintumas? Žo, žmogus maišo fantaziją su tikrove - kaip tikras hitleriukas, Hitlerio anūkas. O tu, meilute Noe, būdama teisi dėl visur esančių pedofilų, pabūk teisi ir dėl gėjų manifesto - literatūrinio kūrinio, į kurį patys gėjai žiūri kaip į blevyzgas, tarp kitko - linksmas. Tai ir į šį Patacko rašinėlį siūlau žiūrėti kaip į blevyzgas, kur Tiesos nereikia stengtis net ieškoti - svarbu skaitymo malonumas. Ir nepamiršti, kad svarbiausia išlikti žmogumi.

60514. po palme2010-06-22 22:35
nebent sadomazochistams tas rasinelis gali sukelti malonuma, dar noe`i

60515. xX2010-06-22 22:35
manai, kad nėra vyriškų vyrų ir moteriškų moterų? Naujojoje Europoje tik tokie ir turėtų būti. Mes išgelbėsime Europą nuo tik vyrų ir tik moterų! Po to atrinkinėsim tik vyriškai vyriškus vyrus ir moteriškai moteriškas moteris. Kol tapsime europietiškai europietiški europoidai.

60517. naktibalda2010-06-22 22:39
ai, tik netrukdykim jiems visiems, ir sau patiems, gerai gyvent.

60519. J :-) 2010-06-22 22:40
Pagarba Algirdui Patackui.Prisimenam pasakojimą, kaip Romą žąsys išgelbėjo. Jei šį straipsnį laikytumėm žąsų gagenimu, einant priešui, tai kuo laikyti turėtume komentatorius, kurie koneveikia A. Patacko poziciją? Taigi paprasčiausiai puolamo miesto užpuolikais arba penktąja kolona, kuri nori priešui padėti.Taigi cic, puolikai, ir marš į lietrytį.Jei rimtai, tai padėtis pavojinga. Bet mes jau buvome prie sovietų, mokyti. Nors dabar laukia šlykštesnės situacijos

60521. Gėda2010-06-22 22:45
Litmenis savam stiliuje :)Nenustoja talpinti idijotus:)Tai Liancbergą įkiša,tai šitą priekvaišą.:)

60522. Welcome to kubilistan2010-06-22 22:46
Kubilizmo debilizmas yra begalinis................

60524. žmogus maišo fantaziją su tikrove - 2010-06-22 23:17
sako Napoleono maršalas, pastatęs Cheopso piramidę?

60525. ....2010-06-22 23:23
Patackui "žmogaus vardas" yr per didelė garbė...

60526. xX2010-06-22 23:24
... bet nesiūlo gelbėti Egipto nuo prancūzų ir Prancūzijos nuo egiptiečių. Žinai, kas yra hipotezė moksliniame metode? Kaip ji siejasi su tikrove, kai patvirtinama, ir kai nepatvirtinama?

60527. xX2010-06-22 23:33
įdomu, ar Patackas yra vyriškas vyras, ar jame yra kokie 6% moteriškumo, kuriuos slepia nuo visuomenės? Ei, Patackai - pats prisipažink, nes kai paaiškės, tai bus per vėlu. Vyriškai vyriški vyrai tave ištrems iš europietiškai europietiškos Europos į tavo tik europietišką Europą, kur turėsi nešti GENDERĮ. Oi tau bus!

60528. J :-) 2010-06-23 00:19
To xX.Vagie, kepurė dega.Putoji ant Patacko, nes esi xX.Dvi chromosomos tos pačios giminės, tik nevienodos.O kur y chromosoma? Išsidavei, kas esi, aišku, dėl ko putoji.

60529. tus2010-06-23 00:22
siandien ziurejau filma nemokamai, vadinosi pries 10 000 metu pries Kristu. toliau - patys zinote?...

60530. po palme2010-06-23 00:27
kiek zinau, xX`0 sexualine orientacija labai aiski, net perdaug :)

60532. tuska2010-06-23 00:38
jus visi per daug zinote, isskyrus mane, nes man neidomu, nes orientuojuosi i zmoniskuma, be abejo, nesu gejus, lesba ar hettero, bet jeigu tokia buciau, ne nezinau, kaip reiketu reaguoti... ....

60533. ?2010-06-23 00:46
taigi, kodel apeinate naivuma ir sazininguma sonu???

60535. > 605302010-06-23 10:19
jeigu ta labai aiški orientacija bujoja ne santuokoje, tai skirtumas čia neesminis, esmė ne orientacojoje, o jos polinkių tenkinime.

60537. noė2010-06-23 11:09
xXai, aš jau kelinti metai skaitau tavo mintis ir pakankamai gerai pažįstu tavo pažiūras. Ar tu neprieštarautum, jeigu jas trumpai apibūdinčiau?

60538. Trys šimtai dešimt2010-06-23 11:20
Geda laikrasciu uz tokia marazmine propaganda. Nuo kada litmenis pradejo politikuoti? Gal jums sumokejo? Be to, straipsnis jau spausdintas respublikininku balse.lt - tai ka, jau perspausdinat svetimas medziagas? Ar manot, kad cia tokios nepaprastos mintys, kad turi buti atspausdintos visur? Visai nusivaziavote, gerbiamieji! Pasiziurekit pro langa, kuriame amziuje ir kokioj saly gyvenat.

60539. šimtas dvidešimt2010-06-23 11:27
Dar vienas zombis (538).

60540. bet nesiūlo gelbėti Egipto nuo prancūzų 2010-06-23 12:03
kaip visada tamstos dvigubi standartai, xX. Juk gėjų ideologai siūlo gelbėti pasaulį nuo šeimos, tad Patackas tik atsiliepia į agresiją.

60541. Puiku, Algirdai2010-06-23 12:15
Taip, labai geras straipsnis ir labai tikslu: "dabar tikrieji revoliucionieriai – patologiniai marginalų sluoksniai, iškrypėliai, įvairios kitos mažumos". O iškrypėliai siunta...

60544. Sonia :-) 2010-06-23 13:18
Ačiū, kad sudėliojote taškus ant "i". Pritariu, būtinai pasiūlysiu paskaityti bičiuliams.

60545. xX2010-06-23 13:23
#60540: kokie dar gėjų ideologai? Ar tie, kurie "manifestą" parašė? Nejuokink. Jie tokie pat ideologai, kaip ir Patackas. Trumpai sakant, klounai.

60546. xX2010-06-23 13:30
gali, Noe, dėstyt mano pažiūras. Susipažinsiu ir gal net įsisavinsiu, nors 100% nepažadu.

60547. noė 2010-06-23 14:11
Kad jau esi įsisavinęs, gerte sugėręs, taip sakant. Neapsimesk, kad jų nematai - visos tavo pažiūros išdėstytos Patacko straipsnyje:).

60549. katė xx-ui2010-06-23 14:12
Nederėtų Patacko vadinti klounu. Jis visada kalbėjo taip, kaip galvojo, ne pagal konjunktūrą. Jis kitoks, dėl to ir nervina daugiau ar mažiau unifikuotus pagal protokolą. Pagaliau galima nesutikti su jo nuomone, bet piemeniškai svaidytis tokiais žodžiais...

60550. Saulius M. :-) 2010-06-23 14:36
Dėkui Autoriui už straipsnį, o Redakcijai - už drąsą tai išspausdinti

60551. lietuvis2010-06-23 15:17
Kas bijo Algirdo Patacko? Demaskuojamieji, o ne tikri Lietuvos mylėtojai.

60552. ne klounui xX2010-06-23 15:28
žaviuosi tamstos geba prasivardžiuoti. Primena paauglystę, kokią šeštą klasę. Liksi amžinai jaunas.

60554. xX2010-06-23 16:23
Nėra didesnio konjunktūrininko už Patacką. Dabar labai populiaru nukalti kokią sąmokslo teoriją, sufabrikuoti tekstus ir tapti labai liaudies mėgiamu "vadu" (fiūreriu). Patackas-demaskuotojas ir gėjų "manifesto" autoriai yra broliai dvyniai, vieni be kitų negalėtų būti tuo, kuo jie yra. Šiaip man visada įtartini dėkotojai už drąsas ir kitus "nuopelnus". Jie primena dėkojusius komunistams už išlaisvinimą nuo buržuazijos, naciams už išlaisvinimą nuo komunistų, etc etc. Lygiai taip pat nemalonu, kai man pritariama be jokio savo minties trupinėlio. Žiūrint psichologiškai, greičiausiai suveikia imprintingas. Kažkada ir man Patackas padarė didelį įspūdį savo tekstais, bet tada aš buvau ieškantis studenčiokas, kuriam autoritetu galėjo tapti kiek kitaip nesvarbu ką kalbanti persona. Šis tekstas visas spindėte spindi paauglyste ir vaikiškumu, o ryškiausiai autoriaus įstrigimas paauglystėje matosi iš šio "demaskavimo":

Growth (Augimas)
Excellence (Meistriškumas)
Nurturing (Ugdymas)
Dedication (Atsidavimas)
Equality (Lygybė)
Respect (Pagarba)
GENDER


Tiesiog gėda dėl tokio "demaskuotojo" naivumo.

60555. xX2010-06-23 16:28
Brangiausioji Noe, laukiu nesulaukiu tavojo manųjų pažiūrų išdėstymo.

60556. šiaip to xX2010-06-23 16:31
o pats sau juokingas neatrodai? į naivumą pretenduoti lyg ir negalėtum...

60557. aha2010-06-23 16:47
šią gėjų propagandą (už/prieš) išprovokavo tiek ruskių pinigai, tiek iš Vakarų. Tad xX`as, kaip auka (manipuliatoriai žino ką daro, bet nedirba), yra labai aiškus. Jo tokios pat buvo Lietuvos oligarchizacijos-liberalizacijos nuostatos - kaip AUKOS. Tuos dalykus (pvz. ekonomikos lubizacija-maximizacija) xX`as irgi rėmė išvisos širdies. Geriau būtų patylėję su pedikais, o dabar atrodo kaip koks nacis varna. Komiškai

60558. xX2010-06-23 17:08
neturiu laiko išsamiau panagrinėti šio skiedalo, bet akivaizdu, jog kiekvienas Patacko "faktas" yra tik pretenzija į faktą. Pvz., teksto pradžia:

Grįžkime mintyse į 1957 m. kovo 7 d., kai Romoje, Kapitolijuje, Horacijaus salėje susirinkę šešių valstybių – Vokietijos FR, Prancūzijos, Italijos, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo atstovai pasirašė po ES gimimo aktu.

Iš tiesų Sutartis buvo pasirašyta ne kovo 7, bet kovo 25. Nuo kada Palazzo dei Conservatori ant Kapitolijaus kalvos (ne Kapitolijuje!) tapo Horacijaus sale? Patackas nori būti istorijos perrašytoju? Ko verti jo visi tekstai, jei viename sakinyje padarytos bent dvi dalykinės klaidos? Panagrinėjus visą rašinio semantinę struktūrą, propagandiniai iškraipymai dar labiau išryškėtų, nes jau dabar jie tiesiog rėkte rėkia. Tik neaišku, ar sąmoningai jis jus mulkina, ar tiesiog dėl jam būdingo rašeiviško atsainumo.

60559. yra dar vienas šių dienų žaidimas - tai pedokedofilija2010-06-23 17:15
tik vat, kadangi xX`as nepamato ruskių/euro pinigų, propagandos išasmenizavimai ir išsemantizavimai nevyksta jam. Keista ir kitų komentatorių pozicija.

60560. mulkiui mulkintojui xX dėl jam būdingo rašeiviško atsainumo2010-06-23 18:12
ES gimimo aktas pasirašytas ne 1957 m. kovo 25, o 1992 m. vasario 7, įsigaliojo 1993.

60561. katė2010-06-23 18:30
Aš nemanau, kad Patackas rašo (ar perrašo) istoriją. Jo tekstas nepretenduoja į mokslinį straipsnį, jis tik provokuoja diskusiją. Radikaliai žiūri į problemą Jis visada radikalus. Ir, be abejo, sąmoningai, nes drungni tekstai neužvirina kraujo. O mes, kad patogiau būtų, vis bandom laikytis išmintingo vidurio.

60562. Skirmantė2010-06-23 19:57
To katė / Išplaukę kontūrai nėra aukso vidurys.

60564. xX2010-06-23 20:04
kate, mieloji - čia gi diskusija tuščioje vietoje. Sąmoningai pritempta destrukcija, o ne diskusija. Gal tikrai krikščionybė paveikė tautos mentalitetą taip, kad vis ginamasi ir ginamasi nuo to, į kur turėtume konstruktyviai judėti. Jei kokie estai sau ramiai konstruoja save ateityje, tai visokie patackai užkapsto mus purvyne ir net stumia atgalios savo tuščiomis provokacijomis. Ir tokie žmogai dar dirba Lietuvos saugume. Lietuvos valdžiažmogių gerontokratinis paranojizmas, štai tokia diagnozė, jei jau labai norit diskusijų.

60565. jona :-) 2010-06-23 20:15
Sutinku su kate, kad Patackas radikalas, pasakyčiau dargi, kad radikalas iki kaulų smegenų, jis ne tik radikalas, bet šiek tiek ir fanatikas... Man buvo įdomu skaityti jo surinktą informaciją, bet, manau, šiuo atveju galima taikyti posakį, kad nereikia bijoti prarasti to, ko neįmanoma prarasti, arba niekas neketina atimti... Dėl kai kurių jo teiginių, liečiančių gamtos išdaigas, medikai galėtų su juo ir pasiginčyti... Manau, kad autorius yra smarkiai susirūpinęs ir rimtai išsigandęs, todėl nereikėtų jo įžeidinėti.

60566. estai sau ramiai konstruoja save ateityje,2010-06-23 20:16
o dabartyje ką estai veikia?

60569. noė2010-06-23 20:23
Gal jau apsiramink, xXai? Juk visi (ir tu pats) žinai, kad varai čia viską ne tiesos skatinamas, bet kažkieno tau padiktuotos melo ideologijos. Ir sakau (nejau neskaitei??), kad visai ideologinei bjaurasčiai, kuri minima gerb. Patacko straipsnyje, tu esi parsidavęs, for example: tavo pažiūrose vyrauja reliatyvizmas; tu tvirtini, jog tiesos pažinti neįmanoma; tu užtari feminizmą, homoseksualizmą ir kitus iškrypimus, kurie normaliam ir nepaveiktam agitacijos žmogui kelia pasišlykštėjimą; tu neigi tvirtos ir tradicinės šeimos pagrindus; apskritai tu tarnauji viskam, kas žlugdo žmogų. Galiu rytoj pratęsti.

60570. noė2010-06-23 20:33
O aš tave anksčiau taip gerbiau, xXai.

60571. vl2010-06-23 20:39
regis A. Patackas nepaliko abejingų siūlydamas stipriai supaprastintą schemą, suponuojančią paprastus sprendimus. Na neturi nieks net apytikslio tikrovės brėžinio, net masonai. Patackas sakosi turįs.

60572. o kas tu tokia, Noje?2010-06-23 20:55
kad tokius "prezidentinius" pareiškimus tėški. Ar tai ne vaikiška ir ... hm ... truputi ne pedofiliška turėt tokią ne paritetinę su xX`u poziciją. Nors, jaučiu, situacija yra jau stabili ir nepajudinama. Nebent kvailos emocijos sukūriukai. Bet tau jau praeitas etapas.

Man xX`as koks buvo, toks liko. Gal todėl, kad esu ir padorus ir protingas. Tiek anksčiau, tiek dabar. Tas pats ir su tavimi, Noje. Tas pats. Keistai niekas, niekaip, niekada jau nebesikeičia. Koktu juk. A ne?

60573. + su joninėnimis, Noja ir xX`e2010-06-23 20:56
taip.

60574. aha2010-06-23 21:00
visus kosmopolitus (include xX`ą) reiktų į kosmosą išskraidint (jųjų tėvynę tpksnt).

60575. taigi, 2010-06-23 21:02
schema visada supaprastinta, o gyvenimas šelmis, vis pakiša grėblį (kartais paimprovizuodamas ir šakes kyšteli).

60576. tęsiant aha mintį2010-06-23 21:03
o visus kitus reikėtų į rezervatus uždaryti?

60577. aha anoniminiam skaičių rinkiniui2010-06-23 21:15
tai nori pasakyt, kad swingeriai ir lezbietės duodasi rezervatuose mažiau nei mano mergaitė? Neįžeidinėk. Nor būna ir tamsu, bet aš galėčiau su ja gyvent ir palėpėj.

60578. vl2010-06-23 21:16
prielaida: kas ieško blogio išorėje, jau turi jo perteklių savyje (galima ir simetriškai).

60579. vl2010-06-23 21:27
beje, Gintaras Patackas savo pragiedruliuose išstaugia rezonuojančią natą. poezija įgalesnė nei proza.

60580. Tauras :-) 2010-06-23 22:26
Jau apkrėsta tauta...Kitaip mąstytų, svarstytų, o ne pultų keikti tą, kuris akis praplėšti nori.Pedofiluokitės,homoseksualizuokitės,auginkite šaldytus mėgintuvėlyje vaikus,jei jums tai taip patinka.Bet juk ne visiems tai patinka...Ir Patackas yra jų pusėje - kuriems dar nepatinka toks "pažangus" išsigimėlių pasaulis

60581. žolė2010-06-23 22:45
apgailėtina, kad tauro ragai svaresni už jo smegenis.

60582. ahai2010-06-24 00:13
vis duodiesi, ir vis mergaitė? Keista.

60584. xX2010-06-24 01:47
Klausėjas: Noe, tu mane gerbi? Noė: Gerbiu. (tada išgeriama dar po 50 gramų). Klausėjas: O dabar? Noė: Dabar nebegerbiu. Klausėjas: Tada išgeriam dar! Noė: Išgeriam!

60585. aha2010-06-24 01:48
o koks tavo supistas reikalas, jei ji norės, Aš paliūdysiu, kad mergaitė. Ir? Kas čekins. Kas. Tai mūsų reikalas. Mes duosimės kiek norėsim. Ir kosmoso gyvetojams pasiūlytumėme važiuot į kosmosą po noro įrodyti mums TEISYBĘ.

60586. xX2010-06-24 02:04
aišku, juodai juokauju, Noe. Tu gi negeri ir teisingai darai, kad negeri. Kaip Kasparas P. sako - esu savipakankamas (ir be gėrimų). Kai išsimiegosi ir turėsi laiko, pratęsk ir paaiškink, kur aš neigiau šeimą, tiksliau - kokį nors šeimos modelį (kur du sutuoktiniai, arba kur vyras su haremu, arba kur moteris ir keturi jos vyrai, arba kur moteris ir moteris, etc.), kai kartu gyventi tiesiog nuostabu. Aš neigiu "šeimas", kai kartu gyventi reiškia pragarą, kai patinas nuolat muša patelę, kai "tėvas" prievartauja (visom prasmėm) savo biologinius palikuonis, kai panieka silpnesniam yra gyvenimo būdas ir net neįsivaizduojama, kas yra orumas. Apie tai parašyk.

60590. noė2010-06-24 10:32
Kol tu neapsimetinėji ginąs tiesą (kaip kad buvo su Patacku), tol aš tyliu, - gyvenk kaip tu nori, tik kitiems nesuk smegenų. Aš gi tavęs neperauklėsiu. O gerti aš negaliu - turiu aukštą kraujospūdį. Vakar išvedei iš kantrybės, atleisk. Tiek žinių.

60592. xX2010-06-24 11:23
sako, brendis reguliuoja kraujospūdį, bet aš manau, kad geriau jau meditacija ir šaltas dušas. Be to, reikia mesti viršsvorius, jei jie yra. Daugiau vaikščioti po miškelį - tu taip ir darai. Tik saugokis, kad kokie troliai neužpultų ir neišgąsdintų.
Aš kitiems smegenų nepradedu sukti tol, kol kiti nesuka. O Patackas yra nesąžiningas, Dievas (tavo) jį nubaus už piktnaudžiavimą savo vardu ir už duomenų klastojimą bei pritempinėjimą. Mano Dievas jį jau seniai nubaudė, leisdamas taip elgtis.

60596. klausimėlis2010-06-24 12:10
Tai ką, negi nieko ir neįžvelgia prasmingo ir perspėjančio A.Patacko straipsnyje? Ar nėra realybėje minimų reiškinių bei procesų? Nemanau, jog visa yra išmislas. Negali būti absoliutaus paneigimo, kaip ir absoliutaus teigimo. Dialektika, kolegos, kai kur balta ir juoda susipina ir sukuria naujas spalvas bei atspalvius.

60597. noė2010-06-24 12:40
Nenori įžvelgti ir vaidina, kad nieko nėra arba nuleidžia juokais, kabinėjasi prie smulkmenų, nors tikrovėje akivaizdžiai vyksta viskas, ką mini Patackas. Sakau, prieš lietuvius vykdomas moralinis genocidas, pakanka vien šlykščios lietryčio agitacijos. Mėgstama kalbėti apie žmogaus orumą, bet keista, tiems kalbėtojams atrodo oru, kai gėjai, lesbės ir kiti plikasubiniai perversai neša demonstracijose milžiniškus falus su plakatais, jog tai jėga (!!) ir reikalauja, kad normalūs žmonės tai pripažintų kaip normalų dalyką! Juk tai kiekvieną save gerbiantį žmogų turėtų žeminti. Aš niekaip nesuvokiu antipatackininkų motyvų, nes jo minimas blogis toks akivaizdus, kad net juokinga jį neigti.

60598. noė2010-06-24 12:42
Pardon, plakatus su falais, o ne falus su plakatais:)))

60599. xX2010-06-24 13:00
perspėjimai gali būti tik tokie, kurie nurodo į universalių žmogaus teisių pažeidimus. Dėl žmogaus teisių jau daug diskutuota ir nutarta, kam vėl grįžti prie tos temos? Kieno kokios teisės pažeidžiamos Patacko pristatomoje temoje? Niekieno. Nesąžiningumas matosi vos ne kiekviename sakinyje, kai nebeaišku, kur cituojama ir kas cituojama ir ar tai Patacko fantazijos, ar tai kokio nors internetinio komentaro citata. Pvz., kas galit pasakyti, kieno šis briedovas teiginys:

Feministinė lygybė reiškia ne vien lygybę prieš įstatymą, bet tai, kad moterys nebus priverstos išnešioti vaikų.

Na gerai, šiuo atveju Patackas galės pats išnešioti feminisčių vaikus, jei taip nori gelbėti pasaulį nuo to, ko niekada nebus. Atleiskit, bet jis su savo propaganda, pastatyta ant išmislo, asocijuojasi man su Hitleriu. Ir jei Patackas labai nori grįžti į akmens amžių, tai tada visi pradėkim kurti teisę vėl nuo pradžių, bet prieš tai turėtume ginkluotis ir mušti visus tuos, kurie nepanašūs į mus, nesvarbu, ar jie renka uogas, ar irgi su kuokomis mosuoja tau po nosimi. Svarbu - kitokie. Tai ir siūlo Patackas, kai kurių iš jūsų gerbiamas, bet mano visai nebegerbiamas dėl nesąžiningumo. Gudrus nesąžiningas žmogus.

60600. noė2010-06-24 13:05
Tavo visi komentarai - gryniausia demagogija, xXai. Aš nebesiginčiju su tavim, protingi žmonės ir taip supras.

60601. mie - zzui2010-06-24 13:05
gal paliktumei ramybeje hitleri? pats nesupranti, ka tuo nori pasakyt. kaip koks robotas: hitleris, hitleris. klisiu maniakas.

60602. mie2010-06-24 13:06
turejo but "xXui".

60603. xX2010-06-24 13:09
Noe, parodyk man bent vieną šlykštų plakatą su falu, kurį nešė gėjai. Gal kažką supainiojai, mieloji? Gal patackininkai piešė ir nešė šlykščius plakatus?

60604. xX2010-06-24 13:11
mie, jei tokios asociacijos, tai ką man daryti? Juk analogijos daug ką pasako, ir tada daug aiškinti nereikia. Patogu, tiesiog patogu.

60605. noė zzui2010-06-24 13:15
Ne Lietuvoj. Užsieny tuose beždžionių paraduose. Tfu, dar beždžionių padermę būsiu be reikalo įžeidusi. Jos taip nedaro.

60606. xX2010-06-24 13:15
Kažkada gyvenau viename Danijos miestelyje, kur buvo labai graži kokių 5 metrų aukščio falo skulptūra. Turiu nuotrauką, joje mano draugė meiliai apsikabinusi tą šaltą granito gabalą, o aš stoviu šalia ir su pavydu žiūriu į savo draugę.

60607. noė zuzui2010-06-24 13:26
Kažkaip nesitiki, kad norėtumei būti falu.

60608. xX2010-06-24 13:29
o tu norėtum, kad būčiau falu? Aš tai tikrai nenorėčiau, kad tu norėtum.

60609. mie2010-06-24 13:34
su pavydu ziuri i fala.

60610. xX2010-06-24 13:51
manau, kad mes, lietuviai, galėtume būti labiau skandinaviškai ar net lietuviškai erotiškesni. O tau, Noe, kiekvienas pasimylėjimas turėtų pasibaigti nėštumu, kaip suprantu? Patvirtink arba paneik tai.

60611. xX2010-06-24 14:27
na viskas, turiu persijungti į kitas įdomias veiklas. Adéu. Tik pasakysiu, kad patackininkai per daug užsispazmavę, reikėtų labiau atsipalaiduoti ir kitokiuose, kurie neskriaudžia silpnesnių, matyti daugiau gerumo ir tikrai nepiktavališkumo. O tu, Noe, gal ir nugyvensi gyvenimą dievobaimingai, bet tik tiek.

60612. kiskis p2010-06-24 14:29
ir zzas isejo i erotini masaza.

60613. varna2010-06-24 15:31
Tas Patackas - nacis iki apsivėmimo. Ir jei jūs norite kitos mano nuomonės - jos nebus. O jei norite nuomonių įvairovės, tai tokius patackus reikėtų supūdyti kalėjime.

60614. sutinku su varna2010-06-24 15:48
tokių Patackų pilnas Izraelis. Užsivežė iš Rusijos tokių patackų-žydų jųjų valdžia.

60615. geras straipsnis2010-06-24 16:07
Geras, išties reikalingas straipsnis. Beje, autoriaus kritikų moralinį veidą daugeliu atveju išduoda jų kalba: plūdimasis, agresija, prasivardžiavimas. Žodžiu, patys save demaskuoja.

60616. to geras straipsnis2010-06-24 16:09
kiek Latvių g. sumokėjo už komentarą? Man įdomu. Nes man labai babkių trūksta.

60617. to 606162010-06-24 16:13
tai šūksnis iš Vasaros 5. Ten pinigų nedalina, o paima iš mokesčių mokėtojų

60618. resume2010-06-24 16:16
Patackas yra kremlinas. Taškas. Diskusijų pabaiga

60619. vl2010-06-24 16:43
na, p. Algirdas ne didesnis nacis už komentatorius, manančius, jog kažką reikia pūdyt kalėjime, ar už p. Zuroff, išvadinusį lietuvius karo nusikaltėlių palikuonimis.

60620. to vl2010-06-24 16:54
o dar yra kitaip manančių? Varna yra fainas ir ne valdžioj, todėl jo etiketės yra greičiau estetinio pobūdžio. O štai ežerovieco/totozaborovo yra jau rimtesnė aziatiška/mongoliška maniera. Tad laikyk mainstreamą vl`e ir ... baik diskusiją, kurią homosovietizmo ir mongoloidiško mąstymo tipažai, kaip antai ežero ir totov, laiko rimtais iššūkiais.

60623. apie vl2010-06-24 16:59
kremlinas kremliną gina. Po 20 metų čekistai laikosi garbės kodekso iki šiol.

60625. Taigi :-) 2010-06-24 17:01
Ačiū už tokį straipsnį.Daugeliui gal atsivers akys.Visuomenė dabar stovi lyg prieš iškreiptą veidrodį ir nesugeba blaiviai į save pažvelgti.Šis straipsnis įspėja mus apie tą didelį pavojų, kuris gresia visam pasauliui.

60626. xX2010-06-24 17:10
ir kas gi tas didelis pavojus, kuris gręsia pasauliui? Šneka šneka apie visokias eschatologijas, o kai reikia konkrečiai įvardinti, tai sako "su tavim nekalbėsiu". Ir nebekalba. Labai nemalonu, labai.

60627. vl2010-06-24 17:12
esu pasiskiepijęs nuo pasiutligės, kurią mąstantiems galvijams sukelia idėjos ar jų sistema-ideologija.

60628. xX2010-06-24 17:13
aš ką tik po erotinio masažo, mieste. Dėl to esu nebepiktas, viskas atrodo miela ir ateitis šviečiasi labai šviesi. Net Noe`i atleidžiu už viską, ką prišnekėjo, ir siūlau jai pradžiai pasidaryti klasikinį.

60629. noė2010-06-24 17:22
Tai tu manęs turėtum atsiprašyti už visokias nešvankybes, zuzai.

60631. be eskalacijos2010-06-24 17:25
CNN straipsnis apie Zuroff teigia, kad šiandienos lietuviai, didžiuma kurių nebuvo gimę Antrojo pasaulinio karo metu, yra kalti už tai, kad tarp 0.1 ir 0.5 proc. mūsų jau amžiną atilsį tėvų ir senelių kartos tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo prie vokiečių organizuotos ir įvykdytos tragedijos. Būdavo laikai, kada smerkti visą gentį arba visą tautą už pavienių asmenių nusikaltimus buvo tiktai bruožas tokių kaip Hitleris ir Stalinas. Zuroff toliau kritikuoja Lietuvą už tai, kad per mažai ir per lėtai teisė karo nusikaltėlius. Tačiau, kaip visuomet, kalbėdamas apie karo nusikaltėlius, Zuroff visiškai nutyli apie žydus Nachmaną Dushanskį (Rainių miškelio žudynių vykdytoją) ir Solomon Morel (sovietų lagerio Lenkijoje vyriausiąjį budelį), kuriuos Izraelis priglaudė, nepaisant Lietuvos ir Lenkijos prašymo juos paduoti į teismą. Taip pat iš Zuroff nieko neišgirsime ir apie nekaltų lietuvių likimą – vyrų, moterų ir vaikų, kurie 1944 m. sausio 29 d. buvo sovietų žydų partizanų nužudyti Kaniukų kaime. Kai Lietuva tik pradėjo rinkti žinias, norėdama sužinoti, kas ten dalyvavo ir kas ką veikė, Izraelis pasipriešino. Taip Lietuvos valdžia negavo progos apklausinėti nė vieno žydo partizano, dalyvavusio Kaniukų kaimo žudynėse. Pagaliau CNN straipsnis, sekdamas Zuroff teigimu, kad Lietuva mėgina suklastoti istoriją, pabrėžia, kad Vilniaus genocido ir rezistencijos muziejus pristato tiktai lietuvių kančias ir neparodo žydų kančių. Tačiau straipsnio autorius visiškai nutyli faktą, kad ten pat netoli, Vilniuje, yra Holokausto muziejus (oficialiai vadinasi Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus – Red.), pristatantis tiktai žydų kančias. CNN straipsnyje ne lietuviai klastoja istoriją. Toks straipsnis pasaulinėje žiniasklaidoje ne pirmas ir turbūt ne paskutinis. Tarpkarinėje Lietuvoje Užsienio reikalų ministerija sekdavo viešus lenkų iškraipymus apie Lietuvą ir į juos atsiliepdavo. Aš į čia minimą straipsnį atsiliepiau CNN tinklalapyje. Bet tai neturėtų būti privataus asmens uždavinys. Be to, mano atsiliepimas neprilygsta straipsniui. Tema užtenkamai svarbi – istorijos tiesos išlaikymas, todėl kuri nors Lietuvos Respublikos įstaiga ar gal Lietuvių Bendruomenė turėtų būti pasiruošusios į tokius pasisakymus atsiliepti.

60632. varnai2010-06-24 17:32
...išnaglėjai,žyduk. Pasiūlyk savo "chebrai" - tokiems kaip xX ir pan. rituališkai apsipjaustyti.

60633. o man patiktų jei varna būtų premjeru2010-06-24 17:48
visų pirma Lietuvoje atsirastų branduolinis ginklas, po to labai greitai valstybinis kapitalas pakiltų iki 70 proc. Dar po kiek laiko salvai būtų sukišti į Naujininkų rajoną. Jei kas nors atsitiktų vienam lietuviui Vilniuje, būtų sunaikinta 10 000 rusų. Visas pasaulis į tai žiūrėtų šaltai. Lubio vaikai, kaip turintys 50 proc. slaviško kraujo butų patalpinti į Naujininkų zoną, kurią saugotų ir blokadą suformuotų į armiją išėjusios mie, laumė, uuu ir karininkas Noė. Turėtų problemų ir kiti pramoninkai. Galų gale, varnos politika pasiektų tai, kad Lietuvoje demografinė padėtis pagerėtų 200 proc.: vietoj 2 mln lietuvių, Lietuvoje gyventų 12 mln lietuvių. Taip kad pasirinkimas būtų geras. Bet ...

60634. ir dar pamiršau2010-06-24 17:56
varna pradėtų sunkias derybas su tarptautinėmis organizijomis dėl išmokų už neteisėtą turto nusavinimą iš varnos ir kitų Lietuvos piliečių. Tai yra: Mažeikių Nafta, Telecomas, pramonės įmonės. Manoma, kad tarptautinės organizacijos už nusavintą Lietuvos piliečių turtą (apie 17 000 000 000 000) mokės kievienais metai apie 3 000 000 eurų palūkanų kiekvienais metais į Lietuvos biudžetą. Tai būtų rimtas demokratinio ir laisvo varnos indėlis į Pasaulio teisingumo supratimą.

60635. vl2010-06-24 17:59
P. Algirdas savo apmąstymuose netiesiogiai teigia kad tam tikra rasė ar tauta sugeba būti pasaulinio blogio katalizatorium. Jeigu autoriui pavyktų pagrįsti savo prielaidas kokiu nors moksliniu metodu, manau, neišvengtų Nobelio premijos. Žinoma su sąlyga, kad atrastų ir įvardintų dialektikos reikalaujamą trūkstamą grandį-tautą gėrio tvėrėją.

60636. katė2010-06-24 18:15
Tik nepradėkit muštis.

60639. xX2010-06-24 19:09
o gal aš jau apipjaustytas, juk nežinai, #60632-e.

60640. xX2010-06-24 19:11
Noe, aš apie tave nešvankybių prišnekėjau!? Dieve tu mano brangiausias! Na gerai, daugiau nebesikreipsiu į tave "mieloji" ir panašiai, jei manai, kad tai nešvankybė.

60641. noė2010-06-24 19:37
Tu vis apsimetinėji, xXai. Kaipgi šitaip galima.

60642. xX2010-06-24 20:43
tai ką dabar man daryt? Švelniai sakant, tu mane glumini, Noe.

60643. re: 60554. xX2010-06-24 20:58
Aršus Algirdo Patacko puolimas dėl šio straipsnio primena pora George`o Orwell`o teiginių:
Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.
In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

60644. dėl varno premjeravimo2010-06-24 21:30
o man nepatiktų. Jau pirmomis dienomis būtų blokuojama Karaliaučiaus (Kaliningrado) sritis. O po to - Izraelio ir Rusijos humanitarinės ekspedicijos maršas pralaužiant blokadą. Aišku, būtų nužudyta keletas agresyviai nusiteikusių rusų. Ko pasekoje būtų žiauri Izraelio ir Rusijos armijos maršas į Lietuvą. Po to, žinoma, žinant žydų ir rusų mentalitetus, Lietuvoje net 100 metų neaugtų jokia žolė. Nenoriu prarasti tokios gražios šalies.

60645. Skirmantė2010-06-24 22:19
Vien radikalai ant lito kupiūrų.

60646. xX2010-06-24 22:31
ir dar kaip liaudis nori girdėti Patacko sapaliones, matai, kokia gausybė šaukia Bravo! Taigi Orvelas pacituotas visai nekorektiškai. Be to, jį pamėgo visi cituoti kaip kokią Bibliją kažkada. Jei viskam tinka, tai niekam netinka. Ir kokia dar čia revoliucija, kai kabinami makaronai tamsiai publikai? Būdamas saugumietis, galėtu ne niekus rašyti, bet korupciją tvarkyti. Nejaugi žlibas? Gal dar ir už LEO įsteigimą balsavo?

60647. katė2010-06-24 22:33
Tikrai. Kokia gėda. Ir himną radikalo giedame...

60648. katė2010-06-24 22:37
Jupiteri, tu pyksti,vadinasi, tu neteisus.

60654. xX2010-06-24 22:45
60635. vl: Patackas tamsiai liaudžiai viską įrodys - kad balta yra juoda, o juoda yra feministės, kurios "nebus priverstos išnešioti vaikų". Įdomu gi, kas dabartines feministes priverčia išnešioti vaikus? Ar gamta, ar koks pasenęs ES įstatymas? Ir išvis, kai įsigilini labiau, tai Patacko ne sapalionės, bet kliedesiai čia surašyti.

60658. toks tokį pažino2010-06-25 00:13
Patacko tekste galėtų būti nuorodos į šaltinius, bet iš xX-o kadaise irgi tokių nuorodų išpešti nepavyko. Juokiasi puodas, kad katilas aliuminis?

60663. xX2010-06-25 04:13
kokių nuorodų į kur nepavyko iš xX`o išpešti? Ką nors citavau? Šiaip aš nemėgstu cituoti kitų, tik save, bet užtat nevaizduoju, kad remiuosi kokiais autoritetais, pvz gėjų "manifesto" autoriais-kvaileliais. Patackas jais ir tegali remtis, mat jam jie yra labai svarbūs "ideologai". Toks tokį visada suranda - panašūs traukia panašius.

60666. re: 60646. xX2010-06-25 08:29
60476. xX 2010-06-22 07:36
Algirdas Patackas greičiausiai yra hitleriuko ... reinkarnacija. gerai parašyta mein kampf taip pat užbūrė milijonus priešintis nearijams.

60646. xX 2010-06-24 22:31
ir dar kaip liaudis nori girdėti Patacko sapaliones, matai, kokia gausybė šaukia Bravo!

60513. xX 2010-06-22 22:32
Psichiatrai gi seniai yra nustatę, kad tada žmogus net pats nepastebi, kaip vienus nebūtus dalykus išdidina iki kosminių mastelių (...), kitus paslepia, tarsi jų nebūtų.

:-)))

60667. katė2010-06-25 08:59
xX, kodėl mane ištrini?

60670. katė2010-06-25 09:41
Netrini, atsiprašau.

60673. noė2010-06-25 12:12
Toks isteriškas prieštaravimas Patackui kaip tik ir įrodo, kad Orvelo citata visiškai atitinka mūsų laikus, o tai jau šiurpu. Jokių kitokių įrodymų nebereikia.

60675. xX2010-06-25 13:29
nesupratau, ką norėjo pasakyti #60666, patekdamas mano komentarų kompendiumą. Dar įdomu, kodėl Patackas niekur nekalba apie žmogaus teises ir žmogaus laisves, nejaugi jis jų nepripažįsta? Kur čia šuo pakastas? O tu, (miela) Noe, kaip visada labai išmintinga.

60676. xX2010-06-25 14:44
daug kam keista, kad Algirdą Patacką savo komentaruose vadinu visokiais negražiais žodžiais - "kvaileliu", "žlibu", etc. Noriu jums, mielieji liūrmenio apologetai, paaiškinti, kad tai darau tik todėl, kad Patackas pirmasis pradėjo pravardžiuotis. Pakėlęs kardą nuo kardo ir "žūsi" - sako kažkurios tai liaudies išmintis. Akivaizdu, kad "tolerastas" - tai tolerantiško žmogaus paniekinimas, nurodant jo panašumą į pederastą (pedofilą, jei kam dar neaišku). Taigi aš tokiems tipeliams - nesvarbu, kokie jie signatarai ar hibraltarai bebūtų, - kurie niekina pakančius kitokiems įsitikinimams, tikėjimams, etc. Lietuvos gyventojus, nesu ir nebūsiu tolerantiškas. Kitaip sakant, nebūsiu "tolerastas". Jei dar kiltų klausimų, esu pasiruošęs į juos atsakyti.

60678. re: 60675. xX2010-06-25 14:52
Kun. Robertas Grigas: "Tik prasidėjus Atgimimui, sužinojau, ..., kad leidinių “Pastogė”, “Ethos” vienas redaktorių ir daugelio straipsnių autorius buvo Algirdas Patackas."*

Ruošiant Algirdui Patackui baudžiamąją bylą, buvo atlikta apie 100 tardymų*

A. Patackas 1986-1987 m. kalėjo, kaip pogrindžio leidinių „Lietuvos ateitis“, „Pastogė“ redaktorius.*

60554. xX 2010-06-23 16:23
Nėra didesnio konjunktūrininko už Patacką.

60679. to 606782010-06-25 14:58
raminkis. Nekonjunktūrinės biografijos bolševikų buvo kur kas įdomesnės. Kalbu Lenino bendražygius iki 1917 metų prie caro. Kas buvo po to - istorija nenutyli.

60680. xX2010-06-25 15:15
#60678: ir ką - dabar jis šventasis? Naujas stabas? Jam viskas galima? Jo pasisakymai nekvestionuojami?

Ir iš kur tiek nemąstančių pataikūnų pas mus?

60684. iš kur toks mąstantis 2010-06-25 15:52
xX-as pas mus? Ir dar ne pataikūnas? Mįslė: įdomu, kodėl ir Aišvą, ir xX-ą labiausiai žeidžia "pataikavimai" kam nors, tik ne jiems? Be to, mielasis xX, pederastais tamstos kaip argumentas nuolat pasitelkiamos masės visada vadino ne pedofilą, o homoseksualą. Gal dabar tolerastas nebus toks įžeidus?

60686. iš tiesų2010-06-25 16:09
kodėl čia nekomentuoja Aišvas? Jei Vasaros 5 ligoninei už skolas atjungė internetą, reikia, kad Patackas pasakambintų sveikatos ministrui. Tegu įjungia. Galėsime grožėtis visų mylimo Aišvo pasisakymais šia tema.

60687. dar grožiuosi xX-o geba2010-06-25 16:16
nesuprasti, "ką norėjo pasakyti #60666, patekdamas mano komentarų kompendiumą". Pirmose dviejose citatose net pabraukta tai, ką jis pats "kaip vienus nebūtus dalykus išdidina iki kosminių mastelių (...), kitus paslepia, tarsi jų nebūtų."

60688. xX2010-06-25 16:16
nieko negaliu pasakyti dėl AišV`o, bet mane tai žeidžia pataikavimai man. Man labiau patinka nepataikavimai-man, jei pastebėjai, amžinas anonime. Bet nepataikavimai-man iš esmės, o ne dėl formos. Jei dėl formos - kaip AišV`as kartais tai daro - tai net nekreipiu dėmesio į tokius niekus. Man nėra įžeidus nei "xX - homoseksualas" (gal kada nors juo tapsiu), nei "pederastas" (nes niekada juo nebūsiu). Mane žeidžia kitų, visai nekaltų, įžeidinėjimai - Patackas tai daro. Tikrai ne dėl savęs aš čia mušuosi su įstrigusiais sąjūdyje (kuris jau buvo-praėjo ir kuriame aš irgi buvau) patackininkais, garbinančiais stabus ir niekinančius kitaip, bet geranoriškai, matančius pasaulį. Man patinka Gamta, man patinka Tyras vanduo, Geranoriškumas, Sąžiningumas, Išmintis. Man patinka Žmogaus Teisės ir Laisvės. Nieko nėra už jas aukščiau. Net Algirdas Patackas, ir tas žemiau. Ir aš.

60689. xX2010-06-25 16:24
#60687: o ką aš paslepiu ir ką išdidinu? Analogija nėra nei išdidinimas, nei paslėpimas. Analogija su hitleriuku yra viens-prie-vieno, - nei išdidinta, nei paslėpta. Kad gausybė šaukia Bravo, tai irgi viens-prie-vieno - dar pažiūrėk tą patį straipsnį balsas.lt - ten Patackui nepritariančių vienas kitas. Aš esu mažuma, bet man tai nesvarbu. Man svarbu Tiesa.

60691. xX2010-06-25 16:42
kokie silpni tie mano oponentai, net neįdomu...

60692. noė2010-06-25 16:51
Iš tiesų, xXai, niekas neprilygsta tavo demagogijai.

60693. .2010-06-25 17:09
slavistanas, jei bohu, slavistanas. Etiketės. Demagogija, Vasaros 5. Bei svojich, čiužije budiet bojatsa. Šlykšūs degradai. Tikri pyderai tie patackininkai.

60694. xX2010-06-25 17:10
na, na - kur tie mano demagogijos pavyzdžiai, Noejuk? Pasakai kažką stebėtinai intriguojančio, bet neparemi nei menkiausiu įrodymu. Gal mane sumaišei su Patacku?

60695. re: 60680. xX2010-06-25 17:58
Gaila, kad kalbą nusukot į šalį (nepaaiškinęs, kodėl Algirdą Patacką laikote pačiu didžiausiu [pasaulyje, Europoje ar Lietuvoje?...] konjunktūrininku. Įdomu būtų išgirsti jūsų Tiesą). Jūs teisus: A.P. - nei šventasis, nei Naujas stabas, nei Jam viskas galima, ir Jo pasisakymai tikrai gali būti kvestionuojami.
Beje, oponentai visada labai silpnai atrodo, "nemąstantys pataikūnai" - kai jiems `pripaišai` tai, ko jie net minty neturėjo ;-)

60696. xX2010-06-25 18:20
Kodėl nėra didesnio konjunktūrininko už Patacką? Dėl to, kad dabar labai populiaru (bent jau Lietuvoje) pasisakyti prieš žmogaus teises, t.y. prieš tuos, kurie nežemindami kito nori būti tuo, kuo yra. Rinkimuose į Lietuvos "valdžią" tokio tipo žinomumas užtikrintas ir todėl "laimėjimas" garantuotas. Manau, kad tai konjunktūrininko bruožas.

60698. Kubilizmo debilizmas2010-06-25 18:45
Patackas yra kubiloidų gaujos idėjų retransliatosius.:)Užtat tiek komentarų iš viešų ryšių klapčiukų pusės.;)

60699. tikras patriotas2010-06-25 18:48
karočė pravalas. Žmonės ėst neturi ką, o jie apie šiknapisius pizdielina.

60700. vl2010-06-25 18:58
Savo laiku Jungas pasišaipė iš Blavadskajos teosofų klubo tikėjimo Mahatmomis, kurie iš Šambalos , neva, transliuoja žmonijai išganingus scenarijus. Pasakė maždaug taip: realūs Mahatmos-tik mūsų galvose.

60701. nujo2010-06-25 20:54
kas negalima yra gerai o kas dora blogai.ir jie tai isrekia.o kaip tau gyventi.kaunieciai tai labai idomu kad yra.bukit.o musu seimas tai pvz gender.

60703. bestijas2010-06-25 22:35
reikia pasmeigt ant kuolo kaip darydavo mongolai.........kitaip pasmaugs uzpakaliais zydruju klanas

60706. re: 60696. xX2010-06-25 22:46
Taip ir nepaaiškinot, kuo/kodėl A.P. yra didžiausias konjunktūrininkas. Tiek to. Sakėt, kad nemėgstat pataikavimo - tai be pataikavimų ir pasakysiu:
Būtent jūsų #60696 pasisakymas - iš `sapalionių` rūšies (jei kalbėti jūsų terminais). A.P. nesikėsina į niekieno miegamuosius ir žmogiškas teises, tik išdėsto savo požiūrį į palaipsniui stiprėjančias vis intensyviau finansuojamas genderistų reklamines akcijas ir skelbiamus siekius.
O teigimas, kad A.P. tokio atviro savo pažiūrų išdėstymo tikslas yra politinės karjeros užsigarantavimas, - yra tiesiog šmeižtas.

60708. Stalinas pradėdamas niršti 2010-06-25 23:43
tam hitleriukui iki manęs kaip jums iki Jupiterio. Aš pirmiau visus patvarkiau.

60709. "amžinasis anonimas" xX-ui2010-06-26 00:07
kaip puiku, kad žinai, kas yra Tiesa, Išmintis, Geranoriškumas, Sąžiningumas, Žmogaus Teisės ir Laisvės. Dėl Gamtos ir Tyro Vandens paprasčiau, ir plika akimi matosi, ir išmatuoti galima. Dėl Tiesos - ne kartą esi "sugriešijęs", ir tikrai ne prasčiau už Patacką. Panašiai ir su kitais žodžiais iš didžiosios raidės. Ar pats nesi patyręs, kaip be galo norėjai gero ir net darei "gera", o išėjo neduokdie kas?

60713. re: 60675, 60689. xX2010-06-26 07:41
Jūs pateikiat nepagrįstai išdidintus savo palygimus, sureikšminat A.P. teksto antraeilių detalių netikslumus ir ignoruojat svarbiausius teiginius.
Taip: jūs viens-prie-vieno perteikiat jums kilusias analogijas, tačiau jos - nepamatuotai išpūstos.
A.P. straipsnį (kurio pagrindinis teiginys: "žmonės, būkite budrūs") prilyginti "Main Kampf" galima nebent siekiant oponentus įžeisti.
"taip pat užbūrė milijonus priešintis nearijams" -- nei taip pat, nei užbūrė (baikit kitus laikyti nemąstančiais), nei milijonus, o priešintis - homoseksualų reklamos/propagandos plėtrai (o ne juos fiziškai naikinti koncentracijos stovyklose).
"matai, kokia gausybė šaukia Bravo!" -- toli gražu ne gausybė, ir ne šaukia, o oponuoja jūsų, Varnos, etc. įžeidiems prasivardžiavimams, "tokius reikėtų supūdyti kalėjime" ir pan.

60714. xX2010-06-26 09:02
paaiškinau, kodėl Patackas konjunktūrininkas, tai dar paaiškinti, kodėl didžiausias? Dėl to, kad nematau nei vieno lietuvio, kuris pasinaudodamas valstybės finansuojamu leidiniu skleistų savo homofobišką destrukciją. Ne tai kad didžiausiais, bet šių laikų pats didžiausias konjunktūrininkas - koks Gražulis tik parėkauja į orą, o Patackas konstruoja visuomenės opiniją, pasiremdamas savo (buvusiu) autoritetu ir gerai įvaldytais propagandiniais triukais. Jis jaudinasi ne dėl išbujojusios korupcijos, bet "išdėsto požiūrį" į "pavojų", kuris kyla iš žmonių, siekiančių būti savimi nežeminant kitų. Be to, labai keistas tavo požiūris į žmogaus teises - žinok, jos nesibaigia už miegamojo durų, jos galioja visur, net Marse, jei ten kažkokiais keliais staiga atsidurtum. Aišku, kad kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, Patackas taipogi, bet nuomonė neturi sąmoningai kurstyti prieš tuos, kurie kitaip mato/jaučia pasaulį ir niekam nedaro žalos (tik nepradėk vėl aiškinti, kad jie griauna visuomenės tradicijas - jie kuria, o ne griauna jas).
Niekur nesakiau, kad Patacko pirmaeilis tikslas šiuo straipsniūkščiu užsitikrinti sau politinę karjerą - gal irgi sąmoningai mane "perskaitai" taip, kaip tau patogiau? Tokių konjunktūrinių rašinėlių pasekmė yra politinė karjera. Į priežastis nesigilinu, jų gali būti labai įvairių, tame tarpe ir sąmoningas savęs reklamavimas.

60715. xX2010-06-26 09:15
amžinajam anonimui: nemaišyk Tiesos su Hipoteze. Apie tai, kas ir kada pastatė Egipto piramides - yra daugybė hipotezių, kurios nei paneigtos, nei patvirtintos. Tas pats su Turino drobule - vieni mokslininkai fizchem metodais ištyrė ir nustatė, kad į ją galėjo būti suvyniotas žmogus, kiti pirmuosius paneigė, ir t.t. Daug paslapčių aplink - negalime nekelti hipotezių ir nebandyti jų patvirtinti (arba paneigti) - smalsus protas neleidžia nusiraminti. O jei aš norėjau gero ir dariau gera, tai man nelabai svarbu, kaip išėjo.

60716. xX2010-06-26 09:28
#60713: na, dėl supūdymo kalėjimuose tai aš kategoriškai prieš - su varnos reklaminiais išsireiškimais irgi kategoriškai nesutinku. Būtų mano valia, tokius komentarus mesčiau į istorijos šiukšlyną. Dėl tokių pareiškimų ir diskutuok su varna, bet manęs į vieną kompaniją su juo prašau netrauk. O visa kita - analogija su mein kampf (prieš žydus/ prieš gėjus/ prieš čigonus/ prieš kitaip mąstančius/ ...) - viens-prie-vieno; Patackas milijonų neužbūrė, mein kampf užbūrė - Patackas gal tik kelis tūkstančius ar kelias dešimtis "pakerėjo" - reikėtų atlikti sociologinę apklausą, norint tiksliau nustatyti.

60717. noė2010-06-26 09:42
Visi tavo samprotavimai - absoliutus blefas, xXai. Nemanyk, žmonės nekvaili ir supranta. Tu iškreipi esmę, ne taip sudėlioji akcentus, padidini problemą arba sumažini - žodžiu, užsiimi gryniausia demagogija, kaip tau jau ir aiškino 713. Taip, varnos kiti tikslai, jis, sakyčiau, kai ko gal net nesuvokia, o tai jį šiek tiek pateisina. Bet kodėl tu taip rašai, manau, visi nutuokia.

60718. xX2010-06-26 10:28
Noe, brangute - tu kaip visada labai išmintinga ir, kas svarbiausia - tiksli, nes labai gerai argumentuoji savo mintis, puikiai paaiškini, kodėl mano samprotavimai yra absoliutus blefas, kur iškreipiu esmę, ne taip sudėlioju akcentus, kodėl aš taip rašau - perskaitau tavo komentarą, ir man viskas tiesiog nušvinta skaidriais spinduliais. Ačiū tau už mano akių į save patį atvėrimą! (skaityti tik Noei: vis tik prie progos paaiškink, kodėl tai, ką aš rašau, absoliutus blefas; ir visa kita paaiškink, jei gali.)

60719. mie2010-06-26 11:16
Tyro Vandens Vaikinas Nuskaidrejusiom Akim. "darau gera, o kas iseina, man nesvarbu". labai geras lozungas. nusikopijuosiu.

60721. amžinas anonimas2010-06-26 12:20
och, ta mie, šitaip žaismingai užšokti man už akių! Kaip tik norėjau pasišaipyti iš Geranoriško Vaikino prie Tyro Vandens Šaltinio, kuriam (Vaikinui, ne Šaltiniui), beje, rūpi tik Ateitis. Ateities vardan jis daro gera, o tai, ką padaro, jau tampa suknista Praeitimi, todėl ir nesvarbu. Puikus pateisinimas bet kam. Ypač siekiančiam būti savimi nežeminant kitų.

60723. xX2010-06-26 13:06
na štai - amžinas anonimas įgyja šiokį tokį vardą. Gal tai virsmas pirsmas?
lozungas tikrai geras, bet jis nenaujas - "gerais norais takelis į pragarą grįstas" iš tos pačios serijos. Jis apie tuos, kurie pasinaudoja kitų gerais norais savais asmeniniais ir ne pačiais geriausiais tikslais. Mano gyvenime tokių buvo ir dar bus, jaučiu. Bet dėl to tikrai neužsidarai bokšelyje, gal tik atsargesniu tampi. Ar taip, Noe?

60725. ne, mielasis, 2010-06-26 13:52
nei šiokio, nei tokio. Antraip neteksiu trijų ketvirtadalių žaismingumo ir galimybių... Sakai, kiti naudojasi tavo gerais norais "savais asmeniniais ir ne pačiais geriausiais tikslais"? Ar niekada nepagalvojai, kad tavo geri norai gali būti tokie pat savi asmeniniai ir ne patys geriausi?

60726. kiskis p2010-06-26 14:34
mano norai visuomet savi asmeniniai ir visuomet ne patys geriausi. ir ka jus man?

60727. xX2010-06-26 14:50
amžinasai anonime, kad geri mano norai yra asmeniniai geri norai, tai net abejonių nekyla. Jei nori padėti kitam, tai koks gali būti padėjimas, jei dar kito prašai, kad tam kitam padėtų? Tik tavęs nesupratau, ką norėjai pasakyti šituo: "tavo geri norai gali būti [...] ne patys geriausi". Tai tokiu atveju nėra geri norai, o blogi norai, juk taip? Vadinkim daiktus tikrais vardais. Jei norėjai paklausti, ar nesu turėjęs sąmoningų blogų norų, tai taip ir reikia klausti. Atsakau - esu turėjęs ir net labai daug. Bet daugiau nenoriu tokių norų turėti, tai paprasčiausiai neįdomu.

60728. kiskis p2010-06-26 14:59
manau, kad amzinasai anonomas norejo pasakyt, kad medus, kuri xXas dalija vargsams sulaizyti, gali buti neskanus. jei vargsas, pavyzdziui, nemegsta grikiu medaus. nes as tai nemegstu.

60729. xX2010-06-26 15:02
taip tai galėjo būti, kiski pi*ki. Štai tau ir takelis į pragarą laižant neskanų medų.

60732. vargšai2010-06-26 16:11
mes tau, xX, ne tik medų, bet ir ranką sulaižysim.

60735. Atsargiai-Patackas2010-06-26 17:47
Arba trumpa kubilizmo istorija.

60736. vl2010-06-26 19:02
Goethe "Fauste" apie šėtoną: "linkėdamas bloga, gera daro"

60737. xX2010-06-26 19:21
gerai, jei tik linkėdamas. Tada tikrai pažadina iš snaudulio ir dėl to viskas tik į gera išeina. Kalbant apie Patacką, tai jis šiuo str ne linki bloga, bet daro bloga.

60738. re: 60714, 60716. xX2010-06-26 20:02
„Niekur nesakiau, kad Patacko pirmaeilis tikslas šiuo straipsniūkščiu užsitikrinti sau politinę karjerą - gal irgi sąmoningai mane "perskaitai" taip, kaip tau patogiau?“
Žr. #60696 (t.y. jūsų antrojo mėginimo paaiškinti "Kodėl nėra didesnio konjunktūrininko už Patacką" antrąją dalį).

„na, dėl supūdymo kalėjimuose tai aš kategoriškai prieš“
Puiku! Labai maloniai nustebinote!
Bet tada paaiškinkite: o kaip - jūsų manymu - reikėtų bausti tą, kuris yra „istorijos perrašytojas / propagandinis iškraipytojas / mulkintojas / sąmoningai pritemptos destrukcijos skleidėjas, užkapstantis mus purvyne ir net stumiantis atgalios savo tuščiomis provokacijomis / sergantis Lietuvos valdžiažmogių gerontologiniu parantojizmu / nesąžiningas (nesąžiningumas matosi vos ne kiekviename sakinyje) / ant išmislo pastatytos propagandos skleidėjas, siūlantis ginkluotis ir mušti visus tuos, kurie nepanašūs į mus, nesvarbu, ar jie renka uogas, ar irgi su kuokomis mosuoja tau po nosimi / gudrus nesąžiningas žmogus / makaronų kabintojas tamsiai publikai / savo homofobiškos destrukcijos skleidėjas. Ne tai kad didžiausiais, bet šių laikų pats didžiausias [pabraukta xX-o] konjunktūrininkas, konstruojantis visuomenės opiniją, pasiremdamas savo (buvusiu) autoritetu ir gerai įvaldytais propagandiniais triukais / sąmoningai kurstantis prieš tuos, kurie kitaip mato/jaučia pasaulį ir niekam nedaro žalos“ / ne linkintis bloga, bet darantis bloga [pabraukta mano] ?

„su varnos reklaminiais išsireiškimais irgi kategoriškai nesutinku. ... Dėl tokių pareiškimų ir diskutuok su varna, bet manęs į vieną kompaniją su juo prašau netrauk.“
Gerai, nuo šiol galėsiu netraukti; tik prieš tai, prašau, paaiškinkit „tamsios liaudies“ atstovui/-ams sunkiai suprantamą skirtumą tarp:
-- varnos „fašisto / nacio iki apsivėmimo“ ir
-- jūsų „hitleriuko pedofilinės reinkarnacijos / kaip tikro hitleriuko, Hitlerio anūko / liaudies mėgiamo "vado" (fiūrerio)“.


P.S. gerb. Noė`jai:
xX teiginius šioje diskusijoje tiksliau būtų vadinti ne demagogija, o sofistika. Puikiu demagogu jis turi dideles perspektyvas tapti, kai/jei pradės politiko karjerą. Kita vertus, nepriklausomai nuo politiko karjeros, jei - neduok Dieve - pasaulis darysis vis labiau Orveliškas, neabejotinai xX-o talentas turės vis rimtesnių pasiūlymų ar užsakymų (pvz. kai liaudžiai reikia parodyti, kad bet kuris užsakovams nepatogus, savo požiūrio jokiomis aplinkybėmis nepabijantis atvirai išsakyti asmuo - yra, tarkim, „pats didžiausias konjunktūrininkas“ ar ko tik jie bepanorėtų).
O apie šią diskusiją kalbant - dar spėju, kad būtent xX išeis nugalėtoju (kurio oponentai, atseit, nebeturi ką pasakyti), tars baigiamuosius žodžius [neskaitant smulkių anoniminių replikų] :-)

60740. klausimas2010-06-26 20:46
ar gali veikti sionistai be protokolo; plg. marksistai be manifesto.

60741. noė 738am2010-06-26 20:47
Žinok, man visi xXo samprotavimai tokie atgrasūs ir pasibjaurėtini, kad aš nebenoriu net pažvelgti į juos, kaip juos bepavadintum. Liūdna ir apmaudu.

60743. noė2010-06-26 21:15
Aleisk, xXai, bet negaliu kitaip rašyti.

60744. po palme2010-06-26 21:35
patacko straipsnis pritrauktas, subjektyvus ir dvelkia "o seniau tai kitaip, geriau buvo".

60745. katė2010-06-26 21:40
Iki 1000...

60746. jj2010-06-26 22:42
pigus primityvai, sventai tikintys (ne zinantys, bet tikintys), kad siandien yra geriau negu vakar tik todel, kad siandien israstas koks nors gruzdintuvas, kurio vakar nebuvo, savo tikejima gina su fanatisku zusidegimu ir pasirenge del savo tikejimo ir stabu viskam - jims niekas nera labiau vertingo uz ju paciu fanatiskas paziuras

60748. xX2010-06-27 07:57
Noe, džiaugsme tu mano neišpasakytas - man irgi mano komentarai pačiam nepatinka, bet kas daugiau tai darys, jei ne aš? Tik nemanyk, kad aukojuos. Tiesiog pareiga atstatyti pusiausvyrą. Gal net aukštesnės jėgos mane verčia tai daryti, kas žino?

60749. noė2010-06-27 08:54
Žinok, jei tu pats tiki tuo, ką rašai, tai dar šiek tiek atleistina. Tačiau aš galvoju, xXai, kad tu netiki. Aukštesnės jėgos? Gali būti, ypač raguotos. Kita vertus, bet kokios rūšies aukštesnės jėgos niekada neverčia, o pats žmogus laisvai pradeda su jomis bendradarbiauti.

60752. džiugu, 2010-06-27 13:52
kad bent pačiam xX-ui jo komentarai nepatinka. Jei man taip rūpėtų ši tema kaip jam, surinkčiau visus įmanomus šaltinius (jei kas, ir Patacko paprašyčiau) ir įvertinčiau, kiek šis autorius leidžia sau tuos šaltinius laisvai interpretuoti (antra vertus, žodžiai ir veiksmai - skirtingi dalykai).

60753. xX2010-06-27 18:07
dar atsakant į #60738 dėl Patacko konjunktūriškumo, kur siūloma man skaityti savo paties komentaro kažkokią antrąją dalį. Bet komentaras yra integralus vienetas, ten nebuvo nei antrosios dalies, nei antrosios serijos. Gal turėta omeny paskutinius du sakinius arba priešpaskutinį sakinį? Reikėtų tiksliau formuluoti savo mintis, jei jau norima prisikabinti prie komentaro struktūros, o ne prie minties. O mintis buvo apie savęs populiarinimą pasisakant prieš žmogaus teises - tokie pasisakymai sulaukia daug pritarėjų ne tik valdžiažmogių, bet ir "liaudies balso" tarpe (nes valdžiažmogiai stipriai susiję su liaudies balsu). Taigi konjunktūra (t.y. susidariusi padėtis, galinti ką nors lemti) pasisakant prieš žmogaus teises, kai kurpiami išsigalvojimai, yra palanki. To pasekoje - jei tik būtų rinkimai į valdžiažmogius - Patackas galėtų rinkimus laimėti. Jei dar kas nors neaišku, klausk.

O čia tas komentaras, kuriame nėra jokių dalių:
Kodėl nėra didesnio konjunktūrininko už Patacką? Dėl to, kad dabar labai populiaru (bent jau Lietuvoje) pasisakyti prieš žmogaus teises, t.y. prieš tuos, kurie nežemindami kito nori būti tuo, kuo yra. Rinkimuose į Lietuvos "valdžią" tokio tipo žinomumas užtikrintas ir todėl "laimėjimas" garantuotas. Manau, kad tai konjunktūrininko bruožas.

60754. xX2010-06-27 18:14
džiugu`ikui: surinti visus šaltinius? Kam to reikia, jei ir iš kelių cituotų šaltinių viskas matosi kaip ant delno?

60755. xX2010-06-27 18:18
Noe, nu tu ir vėl pavarei. Aš netikiu tuo, ką rašau? Tuoj išgriūsiu iš fotelio.

60758. re: 60753. xX2010-06-27 21:04
taip: turėti omenyje 2 paskutiniai sakiniai

60763. xX2010-06-27 22:36
du paskutiniai sakiniai? Jau minėjau, kad jų negalima atskirti nuo prieš tai buvusių sakinių. Ir išvis nekorektiška atskirti komentarų dalis nuo komentaro, nuo konteksto, be kurio jie yra tik beprasmiai žodžiai, ir pateikti atskirai - pavadinkim tokį metodą patackinimu. Nemaža #60738 komentaro dalis kaip tik taip sukalta. Žodžiu, supatackintas tas komentaras.

60764. žmogaus teisės lengviau atsidususios2010-06-27 22:40
net širdis, t. y. paragrafai atlėgo. Iš pradžių perskaitėme 755 "tuoj išgrūsiu iš fotelio" - buvom bebėgą gelbėti ir noės, ir fotelio. Dabar reikėtų xX-ą gelbėti, o noei kokią sankciją skirti. Ką ji ten varinėja, kad xX-as griuvinėja?

60773. re: 60763. xX2010-06-28 13:02
Gerai mokat nepatogius klausimus „nepastebėti“ (tarsi jie net nebuvo užduoti) ir žvitriai pereiti prie kitos pokalbio temos, naujų abrakadabriškų inkriminacijų, šviežių tuščiavidurių etikečių.
Beje, savo naujadarą „valdžiažmogis“ galėtumėte ir užpatentuoti: neabejotinai „tokie pasisakymai sulaukia daug pritarėjų "liaudies balso" tarpe. Rinkimuose į Lietuvos "valdžią" tokio tipo žinomumas užtikrintas ir todėl "laimėjimas" garantuotas. Manau, kad tai konjunktūrininko bruožas“.
Trumpai tariant, turit milžiniškas tolesnės karjeros perspektyvas :-/

60791. xX2010-06-28 18:38
kuris čia nepatogus klausimas liko nepastebėtas? Su mielu noru atsakysiu, prašau tik nurodyti. Nemėgstu neatsakytų klausimų, lengvų gal mažiau nemėgstu, labiau sunkių.
O "valdžiažmogis" tai tikrai ne mano sugalvotas. Kazys Saja kažkada pretendavo į jo gimdytoją, nors man tai nesvarbu. Svarbu tik tai, kad žodis yra tikslus apibūdinimas visų tų, kurie trokšta vadovauti. Jokia karjera manęs taip pat nedomina.

60793. re: 60791. xX2010-06-28 19:04
žr. #60738 antrą ir trečią pastraipas

Dėl valdžiažmogio autorystės - gal ir apsirikau... Kaip ten bebūtų, iki šiol - pirmiausiai ir dažniausiai iš paties jį girdėdavau.

60796. karjera atsisėdusi ant kelmelio pasisriūbaudama rauda2010-06-28 19:43
o mane xX-as taip domino... Užuot čia bliuznijęs, kiek galėjo nuveikti!

60798. xX2010-06-28 19:47
antrąją pastraipą lyg ir atsakiau - nereikėtų iš konteksto ištraukti pusfrazių, nes visas komentaras yra nedalus vienetas. Visai neseniai tokį veiksmą pavadinau patackinimu. #60738 komentaro antroji dalis yra tipinis patackinimo pavyzdys: kolekcija labai tinka parodyti oponento "tuščiažodžiavimą", nes ir aš paskaitęs tokias frazes norėčiau, kad jos būtų bent jau paaiškintos. O jos paaiškintos buvo komentaruose, iš kurių išplėšei. Todėl galėčiau panagrinėti ne kratinius, bet atskirus komentarus, tik nurodyk, kuriuos.
Trečios pastraipos kaip ir nėra ko aiškinti. Patackas tikrai nėra fašistas ar nacis, kaip kažkas ten nemetaforiškai pasakė. Tuo tarpu hitleriukas, Hitlerio anūkas - akivaizdi metafora. O gal manai, kad jis tikrai yra Hitlerio anūkas? Trumpai sakant, vis tik reikėtų atskirti metaforas nuo tiesioginio įvardijimo.

60799. xX2010-06-28 19:59
čia bliuzinėdamas labai daug nuveikiu, nes išsiaiškinu manipuliacijų mechanizmus ir suprantu, kokie baisūs stereotipai yra užvaldę mases. Tokie baisūs, kad apie žmogaus teises masės net nekalba, na nebent tiek, kad jos tik miegamajame galioja. Už miegamojo ribų mūsų kiek kitokie bendrapiliečiai turi vaizduoti esą tarsi masės, prispaustos stereotipų...
Tik viena smulkmena - tai darau ne dėl karjeros, bet dėl pažinimo/suvokimo džiaugsmo.

60802. xX2010-06-28 21:48
pamenu, anksčiau ir kairiarankius mokyklose perauklėdavo. Dabar atrodo jau visiems dašuto, kad kairiarankystė nėra yda. Bet vis tik kokių absurdų valdžiažmogiai prisigalvoja, kad parodytų savo galią.

60812. ech ir painioji, xX-ai, 2010-06-28 23:27
viską išvien. Tai mases kaltini stereotipais, tai juos "valdžiažmogiai prisigalvoja, kad parodytų savo galią". Koks nors epitetas "vištgaidis" tai jau tikrai liaudiškas perlas, ne dvaro išmislas. Tai viena. Antra, nuo "valdžiažmogių" jau kiek vimdo, panašiai kaip anksčiau nuo "omnikratijos". Stengiuosi išlaikyti pagarbų atstumą nuo bet kokių galios apraiškų, tačiau kartais tenka susidurti su žmonėmis, kurie turi tos galios ir moka ja naudotis, sakyčiau, kūrybiškai. Dirba, taip sakant.

60813. re: 60798, 60799. xX2010-06-29 00:11
Eilinį kartą antroje pastraipoje vėl [atseit] nepamatėt užduoto klausimo; ir vietoj atsakymo - pateikėt savo išradimą: "kitiems cituoti leidžiama tik pakartojant pilną kontekstą" (tarsi kontekstą kažkas būtų jau ištrynęs: kiekvieną pacitavimo pilną aplinką juk bet kas gali pasiskaityti šitame pačiame tinklalapyje; negi teigsit, kad dauguma galimų skaitytojų nemoka naudoti teksto paieška? ) Patackas tikrai nėra fašistas ar nacis, kaip kažkas ten nemetaforiškai pasakė. ... Trumpai sakant, vis tik reikėtų atskirti metaforas nuo tiesioginio įvardijimo.
Gudriai `išvairavot. Bet varna sakė metaforiškai (bent jau `ginklo brolių` nelaikykit visiškais kvailiais); ir jo metaforos yra identiškos jūsiškėms.

Dėl jūsų pažinimo džiaugsmo - galiu duoti pratybų užduotį: suraskite savo pasisakyme #60799 (o jei turite ūpo - tai ir daugybėje kitų vietų) tai, kas sofistikos vadovėliuose vadinama "straw man fallacy".
Jei pageidausit - analogiškų užduočių galėsiu pateikti didelį rinkinį (nes esate labai gabus sofistas, klasikinių `fintų` jūsų pasisakymuose šioje diskusijoje - daugybė; bereikia tik laiko ir noro tai `lukštenti`).

60822. xX2010-06-29 06:21
na, tada jie ne valdžiažmogiai, o menininkai, jei dirba kūrybiškai - žodžius/sąvokas vartokime jų tikrosiomis reikšmėmis. Aš irgi daug tokių pažįstu, gal net daugiau, nei tu. Mases užvaldę stereotipai ir vžmai (valdžiažmogiai, tik trumpiau, kad ir manęs nevimdytų) - tai vieno vežimo du ratai. Eina išvien ir viens be kito nepajudėtų. Gal net vienas kitą palaiko kažkaip kreivai. Ta simbiozė archaiška, ir dėl to vžmai nėra kalti. Per pasąmonę daug bjaurasčių išlenda.

60823. re: 60822. xX2010-06-29 07:32
Dar pora užduočių jums:
(2) žodžius/sąvokas vartokime jų tikrosiomis reikšmėmis -- Pažiūrėkite žodyne žodžio "konjunktūrininkas" apibrėžimą ir palyginkite su savo paties nukaltu apibūdinant A.P.
(3) suraskite #60822-e "Argumentum ad nauseam" sofizmą.

60826. re[2]: 60822. xX2010-06-29 12:15
tęsiant:
(4) suraskite loginę klaidą savo teiginyje „tada jie ne valdžiažmogiai, o menininkai, jei dirba kūrybiškai“

60827. velniava,2010-06-29 12:36
kažkodėl atrodo, kad vadinamieji masių stereotipai generuoja dar "krūtesnius" stereotipus (net "geotipus", jei leisite tokį naujadarą) tarp nestereotipų mėgėjų... Ir veltui stengiasi "priekabusis" S.: xX-as - ne logiškai mintis sukabinantis zanuda, o menininkas, dėliojantis jas kaip skiautinį, o čia kitokie dėsniai ir kriterijai. Paimk, įkišk dėl kontrasto "Per pasąmonę daug bjaurasčių išlenda" - ir žiūrovui užims kvapą nuo nuvalkioto stereotipo "pasąmonė".

60828. amžinasis anonimas atsisveikina2010-06-29 12:41
sėkmės, brolyčiai, kalbantis ir nesusikalbant. Darbai lūkuriuoja.

60830. xX2010-06-29 13:39
labai jau daug man pratyboms užduočių pateiki, nors aš jokių tavo kursų nelankiau. Todėl "šiaudinės baidyklės" teks pačiam paieškoti ir ... nerasti. Be to, pateikiant studentams užduotis prieš tai paprastai išnagrinėjamas bent vienas pavyzdys. O tu iškart pratybas. Nepedagogiška.
Kaip minėjau, konjunktūra yra "susidariusi padėtis, galinti ką nors lemti". Todėl konjunktūrininkas yra tipas, kuris naudojasi, pavyzdžiui, po gėjų parado susidariusia padėtimi.
Kas per nesąmonė, kad pasąmonė yra stereotipas!? Ir dar - o menininkas kokią logiką naudoja, jei logiška mintis priešpastatoma skiautinimui, kur kitokie dėsniai ir kitokie (teisingumo?) kriterijai? Kokie tie dėsniai, kokie tie kriterijai? Modalinės logikos, kvantinės ar dar kokios? Pasakai, velniava, brangioji, ir nepagrindi savo tezės.

60836. re: 60830. xX2010-06-29 14:18
Gerai, galim ir pedagogiškiau [nes bent jau (2) užduotį pamėginote išspręsti]; atsakymai į užduotis:
(1) „labai keistas tavo požiūris į žmogaus teises - žinok, jos nesibaigia už miegamojo durų“
(2) pagal žodynų apibrėžimą „konjunktūrininkas = žmogus be principų, išnaudojantis konjunktūrą“; jūs savo apibrėžime panaikinot A.P. atvejo aptarimui nepatogų dėmenį „be principų“ ir melagingai paverčiat „neigiamai vertina gėjų paradą“ -> „naudojasi po gėjų parado susidariusia padėtimi“. Šitokiu būdu į `xX-iškus konjunktūrininkus` galima nurašyti visus oponentus; užmaskuojant tai, kad „konjunktūrininkas“ pagal žodyno prasmę nelygus `xX-iškam konjunktūrininkui`=`rezonansinio įvykio oponentui`.
(3) valdžiažmogis=vžmas
(4) „ne valdžiažmogiai, o“ (nes „valdžiažmogiškumas“ ir „kūrybiškumas“ laisvai gali derėti ir tame pačiame asmenyje). Priedo, kūrybos rezultatai - yra ne vien tik meno dalykai; gali būti bet kas, net ir meno priešybė.

Taigi, jums belieka viena užduotis: atsakyti į #60738 antros pastraipos klausimą

60837. velniava, neatsispyrusi xX-o epitetams,2010-06-29 14:58
1) taip, brangusis, pasiklausyk, ką tauškia apie pasąmonę visi, kas netingi, ir sutiksi, kad a. a. Freudas turėtų ne tik vartytis karste, bet ir garsiausiai žagsėti (jis, beje, žodį "Unterbewusstsein", taigi pasąmonė, vartoja savo ankstyvuosiuose tekstuose vieną ar du kartus, visur kitur tai Unbewusstsein, NEsąmonė (ką padarysi, kad lietuviai šį žodį kur kas anksčiau panaudojo kitiems tikslams; taigi F. blaiviai nevartoja terminų, susijusių su erdvinėmis ar lokacijos kategorijomis). 2) Klausimas "o menininkas kokią logiką naudoja, jei logiška mintis priešpastatoma skiautinimui, kur kitokie dėsniai ir kitokie (teisingumo?) kriterijai?" suformuluotas nekorektiškai, nes galiu pateikti bent keletą jo interpretacijų (nekalbant jau apie nsinuacijas. Viena jų - tarsi sakiau, jog menininkas būtinai naudoja logiką. Estetika, brolau, kito medžio vaisius, jos dėsniai ir kriterijai kitokie. Net ir įkišai žodį "teisingumo" kriterijai, nors nemanau, kad aptariamame tavo tekste galima kalbėti apie "tezių" teisingumą. Aj, jau traktatai išeina.

60838. velniava S.-ui užstodama peties krašteliu xX-ą2010-06-29 15:05
na, man atrodė akivaizdu, kad kalbama apie menininką metaforiškai...

60839. velniava susizgribusi2010-06-29 15:11
nors iš tikrųjų ir Hitleris, ir Stalinas labai kūrybiškai elgėsi su savo šalių piliečiais. Ir su kitų šalių politikais. Tikri artistai.

60847. Elvyra :-) 2010-06-29 16:58
Tiems, kurie pasibaisėjo A.Patacko straipsniu, siūlau perskaityti Vladimiro Bukovskio straipsnį Bernardinuose "Politinis korektiškumas-blogiau už leninizmą?". Jame taip pat rašoma apie ES ideologiją, jos ištakas ir bandymą primesti ją savo narėms. Jis taip pat mini gender ir naujas utopines ideologijas atsiradusias Vakaruose, kurios tikrai kelia nerimą.Todėl geriau apie jas žinoti, o ne piktintis ir tyčiotis, nes jos pasieks labai greitai mus, kaip pasiekė komunizmas. Pirmoji kregždė jau buvo gegužės mėn. Vilniuje.

60856. xX2010-06-29 20:02
dėl Bukovskio: galima pradėti nuo interviu galo ir nesuprasti, kur jis mato problemą su rūkymo "draudimu". Toliau, einant į pradžią, populistinis nemąstymas persunkia vos ne viską. Jei tu atidarai duris ir tave praeinančios motieros išvadina kiaule, tai joms, akivaizdu, trūksta tolerancijos. Joms, o ne Bukovskiui. Jei kažkas Europarlamente pasišaipo iš homoseksualų ir jam skiriama graži bauda, tai tam pašaipūnui trūksta tolerancijos ir bauda yra vietoje. Viskas labai paprasta. Svarbiausiai - teisė rinktis ir nežeminti/neskriausti kitų. Jei organizacijos valdymui reikalingos tam tikros protinės charakteristikos, o valdyboje yra vien tik vyrai (tarkime, daugumoj durni), tai pačiai organizacijai gal nelabai gerai. Man moterys reikalingos ir dėl sekso, ir/arba dėl įdomių pokalbių, ir/arba dar dėl daug ko. Vyrai reikalingi dėl žymiai mažiau ko, ir/arba tegul jie eina pašvilpt, pavyzdžiui. Jei neįgalus negali įvažiuoti į parduotuvėlę, tai arba visuomenė/bendruomenė tegul pasirūpina jo įvažiavimu, arba ten niekada joks neįgalus ir nevažiuos, nes paprasčiausiai negalės. T.y. parduotuvėlės šeimininkas gali ramiai verstis ir be panduso, jei jam ir visuomenei ir neįgaliajam gerai. Ir, aišku, visur žmogaus teisės. Negalima žmogaus versti būti feministu ar daryti dar kažką, jei to žmogus daryti nenori. Bet Bukovskis kalba apie senus laikus, kurie buvo prieš 10-20 metų. Bukovskis labai gražiai sušunka "Primesti žmogui ideologiją be jo sutikimo turi būti pripažinta nusikaltimu šiame pasaulyje!", ir aš su juo sutinku. Negalima primesti nei homofobinės ideologijos, nei klasikinio šeimos modelio ideologijos. Žmogus renkasi pats, kaip gyventi nedarant kitam (dažniausiai silpnesniam) žalos. Yra šeimos, kurioms aš galiu tik pavydėt, yra šeimos, kur moteris yra šlepetė, bet jai tai "patinka" - bet čia jau akivaizdi diskriminacija "miegamajame". Jei kas nors nuskriaustų mano dukrą, tai greičiausiai atsidurtų reanimacijoj.
O kad išrinktas Obama yra politiškai korektiškas prezidentas, tai su Bukovskiu nesutinku ir toje vietoje pamatau jo silnaprotiškumą. Tai jau spjūvis amerikiečiams tiesiai į veidą, koks proto nesužalotas jis bebūtų. Aš vien dėl Obamos išrinkimo ėmiau gerbti didelę amerikiečių dalį. O kad tarp homoseksualų yra valdžiažmogių, tai lygiai taip pat akivaizdu, kaip ir kad tarp katalikų yra pedofilų. Gal pirmųjų net daugiau. Bet aš nenustoju manyti, kad katalikybė per se yra gėris. Kaip ir apskritai krikščionybė, islamas, induizmas, etc.

60860. xX2010-06-29 22:16
velniava, tarsi su tavimi ir užsičiuopia vaisingesnė diskusija, o ne re:-iškas susismulkinimas, kažkurio komentaro kažkelintos dalies kažkelinto atsakymo versijos paaiškinimo išaiškinimo pratybų užduoties paaiškinimo pakomentavimas. #60836-tame visiškai nesupratau, ką norėta 1 2 3 4 punktais pasakyti. Tikriausiai, kažką labai išmintingo. O jei konjunktūrininkas yra žmogus be principų, tai gal jo principas yra būti be principų? Arba gal jo, konjunktūrininko, principas yra pasinaudoti konjunktūra. Žodžiu, "be principų" yra balastas apibrėžiant tipą, kuris naudojasi susidariusia padėtimi, galinčia ką nors lemti.

60861. xX2010-06-29 22:31
velniava, jei jau sąvokai "pasąmonė" suteikta tam tikra reikšmė - kokia ji išskydusi bebūtų - tą reikšmę aš ir turiu omeny, vartodamas žodį. Ką kiti turi galvoje, aš nesuku sau galvos. Ir nesuku galvos dėl etimologijos. Dėl tavo menininko logikos - estetikos - kitoniškumo negaliu labai prieštarauti. Yra bjaurasties estetika, yra, matyt, ir naikinimo estetika. Bjaurasties dar galiu priimti, naikinimo - jau nebe. Tačiau kitoniškumas nereiškia "nelogiškumo". Taigi, estetikos dėsniai, jei ir yra kitokie, vis tiek yra dėsniai (arba dėsningumai, t.y. dar ne dėsniai). Pavyzdžiui, daug kam paveikslas, kurio kraštinės sudaro aukso proporciją, yra gražesnis už paveikslą su neauksaproporcinėm kraštinėm. Jei nebūtų menuose dėsningumų, tai, matyt, nebūtų ir profesorių, kalančių studentams į galvas "jausmų".

60864. velniava perskaičiusi ir susmukusi 2010-06-30 02:01
labanakt...

60865. re:2010-06-30 08:17
Taigi, jei dar kam nors liko neaiškumų dėl lietuviškos `naujakalbės`[newspeak] terminų, prašome, būtinai klauskite xX: jis - mielai paaiškins.

(xX: "Man svarbu Tiesa.
kuris čia nepatogus klausimas liko nepastebėtas? Su mielu noru atsakysiu, prašau tik nurodyti. Nemėgstu neatsakytų klausimų, lengvų gal mažiau nemėgstu, labiau sunkių.
Jei dar kas nors neaišku, klausk."
)

60869. re:2010-06-30 11:59
Pasidalinsiu: šioje diskusijoje nuskambėjusį minimalisto varnos ir iškalbingojo xX-o duetą (varna: „Ligonis paranojikas ir tiek“ / xX:„valdžiažmogių gerontokratinis paranojizmas, štai tokia diagnozė“ ; varna:„jei norite nuomonių įvairovės“ / xX:„jei jau labai norit diskusijų“ ; "Reductio ad Hitlerum" pavyzdžius jau minėjau) priminė dr. Algirdo Degučio sakinys:

„tas, kas teigia turįs kitokius [nei liberalius] įsitikinimus, [reliatyvistui] yra priešas, fundamentalistas arba ligonis, potencialus žudikas, rytojaus Hitleris“ (iš pokabio su juo „Atgimime“: "Tradicija pažangai nekliudo"*)

60871. xX2010-06-30 12:20
re:, o tu be slėpimosi už iškastruotų citatų ką nors savo integralaus gali pasakyti? Matyt, nelabai.

60872. velniava2010-06-30 12:59
gražus tas pokalbis "Atgimime".

60873. re: 60872. velniava2010-06-30 13:36
yra platesnis, kiek ankstesnis variantas: Algirdas Degutis: Multikultūralizmo inversijos (I)*, (II)**

60874. re: 60871. xX2010-06-30 13:44
Gal galite paaiškinti: kokią prasmę turėjo pvz. teiginys "Man svarbu Tiesa": (1) originaliame kontekste (#60689) ir (2) jį kastruojančiai išplėšus iš konteksto?

60876. velniava2010-06-30 14:15
"tiesą" sakant, toji xX-o Tiesa labiausiai ir glumina. Kaip ir jo įsitikinimas, kad ją galima aptikti diskutuojant, t. y. žongliruojant nuomonėmis. Jau Dekartas parodė, kad žodžiais galima įrodyti bet ką. Ir, beje, jokios žmogaus teisės nė vieno žmogaus neapsaugos nuo kančios (nežinau, kodėl taip parašiau - gal kad kvepia bandymais mechanizuoti "laimės" gamybą, kurių turėjome progos patirti).

60879. xX2010-06-30 15:07
mielas re:, noriu tau kai ką dar paaiškinti dėl #60869. varna, kalbėdamas apie ligonį, turėjo omeny asmeniškai Patacką, aš - valdžiažmogius (grupę žmogų, kuriems vadovauti ir nepaisyti žmogaus teisių ir laisvių yra svarbiausias tikslas). Skirtumas yra? Žiūrint toliau, tavo nugnybtoje citatoje apie nuomonių įvairovę ir diskusijas nesant prieš tai ėjusių dalių nesimato sarkazmo ir atrodo net visai gražiai, taip gražiai, kaip nei varna, nei aš nenorėjom, kad būtų.
Na o Degučio citata yra lygiai taip pat tuščia (nesakau, kad Degutis yra tuščias - apie jo idėjas būtų atskira kalba), kaip ir mano ar varnos citatos, kurias pateikia re:.
Kai sakau, kad rūpi Tiesa, tai manau, kad pirmiausiai žmogaus teisės ir atspindi tą Tiesą. Jokio reliatyvizmo ar liberalizmo tame negali būti, kaip ir Pitagoro teoremoje jo nėra. re: kaip tik ir žongliruoja nuomonėmis, t.y. citatomis, ir tai man labiausiai nepatinka mūsų pasišnekučiavime. Todėl nuo šiol kartosiu, kai tik pamatysiu citatą: "Nieko nėra kvailesnio už citatas". Dekartas tikrai neparodė, kad galima įrodyti bet ką. Iš kur čia tokį briedą ištraukei, velniava? Be to, žmogaus teisių laikymasis tikrai neapsaugos nuo kančios - gal aš sakiau kitaip, t.y. kad apsaugos? Viešpatie brangiausias, ir kokie čia diskutantai susirinko!

60885. matai, xX-ai,2010-06-30 15:28
eilinį kartą nugnybi esminį dalyką: Dekartas parodė, kad ŽODŽIAIS galima įrodyti ir teiginį, ir jo priešybę - tingiu ieškoti tau bemat prieinamų nuorodų apie tai, kaip jis klausėsi vienoj bažnyčioj garbaus sofisto, paskui atsistojo, pateikė savo tezę, ją įrodė, paskui įrodė jos priešybę. Tai yra puikiai žinomas jo biografijos faktas. "Manau, kad pirmiausiai žmogaus teisės ir atspindi tą Tiesą", hmmm. Jei Tiesa tapatinama su, tarkime, tuo, ką galima būtų vadinti socialiniu teisingumu ar socialiniu sutarimu ar dar kaip nors, vargas ne Tiesai, o tapatintojui. Nevarginsiu daugiau tamstos, kad nereiktų taip nežmoniškai nusivilti diskutantais.

60886. re: 60879. xX2010-06-30 15:30
Taip, varnos ir paties teiginio aprėptis skiriasi, tačiau (1) varna nemano, kad A.P. yra vienintelis tokios rūšies egzempliorius, ir (2) pats Patacką juk priskiri valdžiažmogiams. Taigi, būtent aptariamojo A.P. atžvilgiu - jūs abudu „diagnozę“ nurodėt tokią pačią.
Jei abiems (varnai ir xX-ui) vienodai atseit nugnybau žodžių sarkazmą - tai ir neteisybės jokios neįvyko; juolab - kontekstą visi žino, skaitė ir bet kada vėl gali perskaityti - niekur jis neprapuolė (negi pageidauji, kad kiekvieną kartą pateikčiau PILNĄ žinutės kopiją ir joje pabraukčiau tai, į ką noriu atkreipti dėmesį? O pabraukdamas - ar neiškastruosiu?), ir niekas iš paties oponentų jo net nemano slėpti: tai mums tiesiog techniškai neįmanoma.

60889. re:2010-06-30 15:35
taip ir nesulaukiau xX atsakymo į #60738(su paryškintu ?) ir #60874 klausimus

60892. xX2010-06-30 15:54
matai, jei pateiki biografinį faktą, vykusį prieš kelis šimtus metų, tai pateik jį tiksliau, ką ten Dekartas sakė. Ar nemanai, kad dabar tai jau yra visiškas anachronizmas? Nebent moksle ir argumentacijose etc nėra jokios pažangos.
Dėl žmogaus teisų - paskaityk kad ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, pvz., adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278385&p_query=&p_tr2=
ir nereikia vėl piršti socialinio reliatyvizmo.

60894. o pats pateikei2010-06-30 16:40
"tikslesnius" piramidžių "hipotezės" šaltinius?

60895. re[2]: 60879. xX2010-06-30 16:54
Algirdo Degučio citata tikrai netuščia: judviejų su varna kaltinimų srautas šioje diskusijoje - kaip tik ir yra `pavyzdžiai iš gyvenimo`, demonstruojantys jos teisingumą.

60899. xX2010-06-30 17:42
Gali laikyti mane piramidžių hipotezės šaltiniu, niekas dėl to nesupyks. Dėl Dekarto sugebėjimo įrodyti priešingus teiginius tai jau visai nusišnekėta. Gali tai būti hipotezė, tik nereikėtų remtis autoritetu Dekartu kaip neabejotinos tiesos šaltiniu, bet pasistengti ją įrodyti.

60905. xX2010-06-30 18:05
60889: atsakymas jau buvo apie citatas - neturiu noro aiškinti ten, kur nėra ko aiškinti. Jei nori, skaityk mano komentarus. Be to, niekur aš nieko bausti nesiūliau. Tokius tipus kaip Patackas Dievas (Noės ir gal net mano) jau "nubaudė", jei panaudoti metaforų kalbą. Dar pastebėsiu, kad tu neturi ką integralaus pasakyti ir sugebi kabinėtis prie savo paties sudėliotų svetimų citatų. Tu manai, kad šituo straipsniu Patackas gelbsti Europą nuo gėjų, o aš sakau, kad jis, išsigalvodamas "faktus", cituodamas neaišku ką, nori pasakyti, kad žmogaus teisų reikia nesilaikyti.

60906. xX2010-06-30 18:08
Patacko kaltinimų srautas straipsnyje yra Degučio citatos iliustracija - tikriausiai tai norėjai pasakyti?

60907. re: xX2010-06-30 18:48
nenustoji mėtytis šmeižikiškais teiginiais, iškreipdamas žodžių prasmes

60909. xX2010-06-30 19:13
na štai - jau beveik atsirado pozicijų aiškumas, gal galėsim apibendrinti ir padėti tašką. Belieka nurodyti, kuris mano teiginys yra šmeižikiškas ir kurių žodžių prasmės yra iškreiptos. Nors jau tai dariau daug kartų, bet mielai dar daug kartų atsakysiu, paaiškinsiu, pakomentuosiu.

60923. xX2010-07-01 08:13
dar kartą perskaičiau ir galiu pasakyti - tai šlykštus straipsnis. Jei būčiau katalikas, jis mane dar labiau žeistų. Antikrikščioniškas straipsnis, pilnas neapykantos.

60943. re: Katei 2010-07-01 11:36
(Atsakant į jūsų #60489 paskutinį klausimą - šio straipsnio klausimų kontekste):
žino xX`as. Todėl jei dėl to kažkam kada nors kils bent mažiausia abejonė - būtinai kreipkitės į jį ir jis mielai jums paaiškins.

60946. negaliu laikyti tamstos piramidžių "hipotezės" šaltiniu, 2010-07-01 12:34
nes nepateiki nė menkiausio bent kiek pagrįsto argumento. Galiu laikyti nebent fantazijų apie piramides šaltiniu. Net ne mokslinės fantastikos.

60949. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija2010-07-01 12:42
16.3 Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė, ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės saugoma.

60952. Arkadiy Raykin2010-07-01 13:32
Sud*

60957. liūdnai pralinksmino Raikinas2010-07-01 14:29
pailiustruodamas, beje, ir tai, kaip žodžiais galima įrodyti bet ką.

60959. ir apskritai, 2010-07-01 14:35
naujas puslapis senokai kybo.

60968. xX2010-07-01 19:38
taip, kate - kreipkis į mane ir bandysim išsiaiškinti, kas yra Tiesa.
#6094šešete - bent jau išsiaiškink hipotezės reikšmę, t.y. apsišviesk.
#6094devynete - ar žinai, kas yra šeima? Pvz., musulmoniška šeima? Yra valstybių, kur šeimą sudaro du vyrai arba dvi moterys. Apsišviesk ir nemanyk, kad tavo garde yra visas pasaulis.
#6095septynete - ir kokį "bet ką" įrodė Raikinas? Nori pasakyti, jog Patackas irgi gali bet ką įrodyti? Tada kas jį nupirko ar kam jis nori parsiduoti? Rusams? Kinams? Šalims, kuriose nepaisomos žmogaus teisės?

60996. apsišvietusiam xX-ui2010-07-02 23:09
1) pagal tamstos logiką (jei hipotezei nereikia bent jau ankstesniosios netenkinančių ir naująją pagrindžiančių faktų (argumentų)) galime priskaldyti tūkstančius hipotezių: piramides galėjo pastatyti po Trojos karo Egiptan užnešti graikai, Hanibalas, mameliukai, turkai, ateiviai ir t. t. 2) pasižiūrėk, kada priimta toji deklaracija, ir pasidarys šviesiau, kas yra šeima. Tikiu, kad kada nors žmogaus teisių gynėjai susivienys su žaliaisiais ir ims kovoti už, pvz., zoofilinę šeimą. Beje, pamiršai, kad yra šalių, kur viena moteris "vedsdama" vieną brolį, veda ir visus kitus. Taip išvengia ir taip menkų ūkių skaidymo. Ir ką?

60997. pamiršau palinkėti 2010-07-02 23:12
sėkmės.

61006. re:2010-07-03 06:15
Dėl galimybės atsakyti/pakomentuoti/paaiškinti/įrodyti bet ką: ir Dekartas, ir Raikinas pademonstravo sofistinį "įrodymą". Būtent xX`as tokias technikas yra įvaldęs iki tobulumo.

61017. xX2010-07-03 18:13
o jei manęs netenkina piramidžių atsiradimo paaiškinimai, galiu kelti hipotezes (viena iš jų yra čia). Patackas irgi galėtų kelti hipotezes apie Gender atsiradimą - tai n intriguojančiai atrodytų. Bet ne, jis savo nesveikas fantazijas pateikia kaip nepaneigiamą tiesą, o kai kurie naivuoliai tuo ne tik tiki (mat jis įšventintas į niekados neklystančiuosius), bet pasiruošę visą save atiduoti už "tiesą apie trumpą Europos vėžio istoriją". Makaronų kabintojui svarbu turėti kam tuo makaronus kabinti. Tiesa, po tokių Patacko publikacijų galiu daryti prielaidą, kad visos jo (su Žarskumi) knygos tikriausiai irgi primakaronintos. Sunku pasitikėti tokiu "politiniu" veikėju.

61018. xX2010-07-03 18:29
gerbiamasai, jei manai, kad šeimos sąvoka nesikeičia ir ji liks tokia, kokia buvo priimant Deklaraciją, tai aš manau, kad tu klysti. Bet gali būti, kad ir aš nesu teisus. Gal pravers šis straipsnis: Strasbūro teismas: homoseksualų partnerystė tolygi šeimos gyvenimui. Yra ir rimtesnių publikacijų, nes ši nepasižymi aiškumu. Greičiausiai yra taip, kad Šeimos sąvokos apimtis keičiasi, nors apibrėžimas lieka tas pats. Zoofilija paremtų šeimų būti negali, nes šeimai sukurti reikalingas neprievartinis susitarimas. Išvada: nekomplikuok be reikalo gyvenimo - jis yra paprastesnis.

61019. xX2010-07-03 18:32
re:`ui - ir vėl teiginys be jokių argumentų. Išvis ar tu moki ką nors pagrįsti savo mintimis, ar moki reikšti nuomonę ne citatomis?

61021. xX2010-07-03 22:06
Dekarto įrodymo iki šiol akyse nemačiau, o Raikinas man nepademonstravo nei sofistinio, nei "įrodymo". Nebent nemąstančioms masėms jis gali įrodyti bet ką, o ta intermedija tebuvo sarkastiškas žvilgsnis į anuos laikus. Tikriausiai tau ir Patackas yra Raikino tipo "įrodynėtojas", o aš nesugebėjau įrodyti net to, kad jis, Patackas, yra paprasčiausias pasikėlelis, kuriam žmogaus teisės yra kažkelintoj vietoj, jei išvis jis apie jas ką nors girdėjo. Manau, kad laikas yra pats geriausias teisėjas, galėsim sugrįžti po kokių metų kelių ir pamatyti, kas buvo kur.

61024. re: xX2010-07-04 01:06
Jei būtumėt kalbėjęs korektiškai, be taip vadinamų `smūgių žemiau juostos` - tikrai nebūčiau pradėjęs čia veltis į diskusiją.
Apie mane gali galvoti kaip pačiam patogiau. Nemanau, kad čia turiu demonstruotis kažkokius sugebėjimus.
Teigiu: šioje diskusijoje ištisai naudojiesi įvairiausiais sofizmais. Nepateiksiu argumentų be citatų, nes tokį teiginį pagrįsti įmanoma tik konkretizuojant ir pateikiant iliustracijas=citatas.

Keli paties naudotų sofizmų pavyzdžiai:
-- argumentai prieš žmogų - autorių, vietoj oponavimo jo teksto teiginiams;
-- oponento teiginio iškreipimas tam, kad jį būtų galima lengvai paneigti [pvz. (1)];
-- sąvokų iškreipimas [pvz. (2): asmens, kuris savo įsitikinimų dėl konjunktūros niekad nekaitalioja ir juos gina bet kokiomis sąlygomis, net jei dėl to tenka ir į kalėjimą sėsti, - vadinimas konjunktūrininku];
-- vietoj įrodymo/pagrindimo, kad kaltinamasis tikrai turi negerus kėslus, - neargumentuotas kaltinimo kartojimas [pvz. (3)];
-- bifurkacija [pvz. (4), bet šitas palyginus su kitais - smulkmenėlė];
-- pernelyg tolimų išvadų darymas [pvz. #60513: A.P. pateikto apytikslio skaičiaus interpretavimas kaip tikslaus ir iš to - „nesveikata“, „užtikrintumas“, „maišo fantaziją su tikrove“];
-- daug daugiau esminio skirtingumo nei formalaus panašumo turinčios analogijos [pvz. #60554 „primena dėkojusius komunistams už išlaisvinimą nuo buržuazijos, naciams už išlaisvinimą nuo komunistų“; visos analogijos su Hitleriu];
-- sudėtinis klausimas (panašiai kaip būtų klausiant "ar jau nustojai mušti savo žmoną?") [pvz. #60906];
-- nepagrįstas apibendrinimas, norimo pateikimas kaip esamo [pvz. kaltinimas Vladimiro Bukovskio interviu "populistinis nemąstymas persunkia vos ne viską"; #61021 Tikriausiai tau ir Patackas yra Raikino tipo "įrodynėtojas"];
-- reikalavimas tikslumo kaip iš mokslinio straipsnio, o iš esmės analogiškus argumentus ir išvadas (kaip šis A.P. straipsnis) teigiantis Algirdo Degučio mokslinis straipsnis „Multikultūralizmo inversijos“ ir diskusija - nustumiami į šalį;
-- esminių dalykų ignoravimas [pvz. svarstant Vladimiro Bukovskio pateiktą pavyzdį apie kiaule jį išvadinusias feministes - pavadinama tik netolerancija, ignoruojant, kad tai autorius pateikia kaip agresyviai besiplečiančios tendencijos simptomą];
-- ir t.t. [vien #61017 ko gero ne mažiau 10 įvairiausių sofizmų galima būtų nurodyti: labai `sodriai` skamba]

O filmukas su Raikinu parodė, kaip pasinaudojama antraeilės priežasties nurodymo kaip svarbiausios ir stebėjimo selektyvumo sofizmais [t.y.: kaltas ne Fedia - o bendradarbiai, kurie juo nesidomėjo, nepasirūpino, neįtraukė į visuomeninę veiklą, meninę saviveiklą,...; o jei oponentai gindamiesi mėgina teigti, kad rūpinosi, - atkertama: „reiškia, per mažai rūpinosi!“; tuo tarpu, paties Fedios atsakomybė - ignoruojama tarsi net neesanti].

61025. re: xX2010-07-04 07:54
o jei manęs netenkina piramidžių atsiradimo paaiškinimai, galiu kelti hipotezes (viena iš jų yra čia).
Taigi jums jau sakė, ką reikia įvardinti tam, kad teiginys galėtų pretenduoti į hipotezės statusą. Tuo tarpu, jūsų nuorodoje pasitenkinama sakymu: "Знаменитые на весь мир учёные [kas tokie?]утверждают, что есть неоспоримые доказательства [kur jie pateikti?] того, что..."

61026. xX2010-07-04 07:56
gerai, imkime pirmąjį tavo "pavyzdį" - oponento teiginio iškreipimas tam, kad jį būtų galima lengvai paneigti --- tai ir pateik bent vieną konkretų pavyzdį, kuriame aš iškreipiau oponento (tavo?) teiginį, kad galėčiau jį lengvai paneigti. Garantuoju, kad tokio nerasi. Formatas gali būti paprastas: pateiki savo teiginį, o po to pateiki mano iškreiptą teiginį ir jo lengvą paneigimą. Kai atliksi šį žingsnį, galėsime pereiti prie antrojo pavyzdžio, kurio aš dar neskaičiau.

61027. xX2010-07-04 08:05
ir ką reikia įvardinti, kad teiginys pretenduotų į hipotezės statusą? Primink savo žodžiais, jei gali.

61028. xX2010-07-04 08:09
Raikino pavyzdys visai ne apie dvigubas tiesas. Labiau apie socialinės ir asmeninės atsakomybės balansą, jei taip rimčiau pažiūrėti. Bet gali būti, kad liaudis supranta tai kaip "viską galima įrodyti".

61029. xX2010-07-04 09:22
dar kartą noriu parodyti Patacko ir Re: sofistiką ir tuo pagrįsti abiejų asmenų nesąžiningumą manipuliuojant žmonių jausmais. Jei daiktus ir reiškinius vadinti savais vardais, tai vienas yra sukčius, o kitas jį gina. Pavyzdys elementarus, laužtiniuose skliaustuose - mano komentarai].

Growth (Augimas)
Excellence (Meistriškumas)
Nurturing (Ugdymas)
Dedication (Atsidavimas)
Equality (Lygybė)
Respect (Pagarba)
GENDER
[neaišku, iš kur tai ištraukta, kieno tai sugalvotas kodavimas/šifravimas, kokiame kontekste jis atsirado. (Tiesa, galima sugalvoti milijonus kitų kodavimų, šis yra gana pozityvus.) Gal tai sugalvojo masonai, o gal ateiviai iš kosmoso pasidarbavo ir atskleidė GENDER kodą. Šiaip ar taip, veiksmas prasideda paslaptingai.]
-------------------------------
...jų pagrindinis tikslas –
naujas pasaulis, naujas
žmogus, nauja religija...
[Šia citata, neaišku, iš kur paimta, paslaptis dar labiau sustiprinama. Dar labiau pajuntame, kad ruošiamas sąmokslas įvedant į areną Naują žmogų, Naują religiją etc. Nors neaišku, kas tas Naujo kūrėjas, bet jau dabar iškyla asociacijos su komunizmu, nacizmu etc - darosi baisu]
Šis paslaptingas žodis – GENDER –­ vis šmėsteli [šmėsteli - labai paslaptingai, tarsi dvidešimt penktas kadras, siekiant paveikti mus netiesiogiai per pasąmonę] spaudos puslapiuose, TV laidose, įstaigų pavadinimuose [kažkodėl nepaminėti moksliniai žurnalai, studijų programos universitetuose - tarsi tai būtų su mokslu nieko bendro neturintis reiškinys, vien tik paslaptingas sąmokslas]. Nors anglų kalba „gender“ tereiškia „lytis“, tačiau jis dešifruojamas kaip abreviatūra... [O čia tai bent! Nors taip, tačiau yra kitaip. Šis psichologinis triukas gerai pažįstamas - skaitytojas paruošiamas, nes su viskuo, kas išdėstyta iki "tačiau", galima kaip ir sutikti, todėl ir po "tačiau", kai atskleidžiama tikroji "tiesa", taip paruoštas skaitytojas irgi turėtų sutikti] Palaukite, ką mums šita grožybių puokštė primena? [Kai jau "iššifravimas" tampa "tiesa", dar kartą patvirtinama, kad taip jau yra buvę su prancūziška revoliucija - ne, ne prancūziška - kas gi žinos apie ją? Tai Spalio socialistinė revoliucija!] Na taip, laisvė, lygybė, brolybė... Tad kas gi yra GENDER? [Skaitytojas turėtų atsakyti - Aišku, kad sąmokslas! Štai kaip veikia sofistai, kad įrodytu tai, kas jiems naudinga. Sugalvoji (arba iš kažkur paimi) "šifruotę" ir ją pritempi prie "jau taip yra buvę, gal nebereikia". Akivaizdu, kad tai nesąžininga, akivaizdu, kad ginantys nesąžiningus taip pat yra nesąžiningi, bet ką su tokiais daryti? Dievas tegul su jais "pasišneka".]

61030. xX2010-07-04 09:37
pabandysiu ir aš Patacko stiliumi iššifruoti jį patį (atminkite, tai vienas iš milijonų variantas).

Pasaulinės
Analfabetų
Tauškalių
Asociacijos
Centrinių
Komitetų
Agentų
Suvažiavimas

Ir nors Patackas reiškia vyro pavardę, tačiau tai išsišifruoja kaip abreviatūra(:-)). Štai ką reiškia Patackas, saugokitės jo! Tai užsimaskavęs analfabetinis tauškalius.

61039. xX2010-07-04 21:29
perskaičiau Degučio mokslinį, anot re:, straipsnį. Deja, mokslo ten net su žiburiu nerasi. Pvz., jis teigia, jog rinkdamiesi sutuoktinį pasirenkame vieną ir atmetame kitus, tuo juos diskriminuodami. Jėzusmarija! Taip samprotaujančio kvailio nebuvau savo gyvenime regėjęs! Ir ne vaikas gi taip porina - subrendęs žmogus! Matyt, Degutis, imdamas į žmonas sau moterį, visas kitas kandidates prieš tai pažemino pažadėdamas amžiną meilę, užtaisydamas joms vaiką, o po to pasiųsdamas ant trijų raidžių. Kitokio diskriminavimo, už kurį atsakoma teisiškai, neįsivaizduoju. Diskriminavimas yra teisinė sąvoka, Deguti, o taip pat ir re:. Ir abu atrodote išsilavinę žmonės...
Kad galėtum didžiuotis, jog esi lietuvis, Deguti ir re:, reikia užsitarnauti. Tai nepaveldima. O rūpinimasis "saviškiais" - paskutinė Degučios str. pastraipa - matosi visų trijų pasisakymuose. Tik ar visada atskirsite "savus" nuo "svetimų"? Nepaisant to, kad aš nepriklausau "jūsiškiams", manimi galite ir taip nesirūpinti, nors man jūs su savo homofobijomis, šovinizmais ir žmogaus teisių negerbimu esate svarbūs.

61041. piramidžių atsiradimo hipotezės tumdosi niuksėdamos viena kitą vilioja xX-ą2010-07-04 23:06
aš pasaulyje gražiausia, įdomiausia ir tikriausia!!!!

61043. re: 61039. xX2010-07-05 00:01
Daug radai vertų dėmesio teiginių iš Algirdo Degučio dviejų dalių straipsnio (bei diskusijos su juo): du sakinius! Kurių pačiam pilnai pakanka paneigti straipsnio moksliškumą, gėdinti, tyčiotis, "įrodyti" autoriaus šovinistiškumą, etc. etc. etc.

1. Pasirodo, baisusis "šaukštas deguto" xX`ui yra žodis „diskriminuoti“, kurį atseit griežtai draudžiama naudoti kitokia nei vien tik teisine prasme!
O juk pagal apibrėžimą: „diskriminãcija [lot. discriminatio — (at)skyrimas]: 1. teisių sumažinimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai asmenų dėl kokių nors požymių“.
Manau, nemėginsi įrodyti priešingo teiginio, nei kad turėjo omenyje A.Degutis: kad bet kokios moterys (kurių tam tikras vyras nevedė) turi lygiai tiek pat teisių to vyro namuose, kaip ir jo žmona(-os)?
Tarptautinis žodis "diskriminuoti" dažniausiai yra sociologinė sąvoka; vien griežtai teisine prasme ja naudotis yra įsismaginę aršiausieji politinio korektiškumo gynėjai.

2. Kalbant apie "savas-svetimas" skyrimą, tai jei gyventum kaip šventasis (su kiekvienu sutiktuoju dalindamasis viskuo, ką tik turi) - gal ir galėtum kitiems priekaištauti. Esi rašęs: Jei kas nors nuskriaustų mano dukrą, tai ...[!!!!] -- o jei nuskriaustų ne savą, o svetimą dukrą? Kaip elgtumeis tada?... Kol savo šeimos nariais rūpiniesi labiau, nei tais, kurie tau tolesni, svetimesni - tai ir nėra ko dėtis pranašesniu.

61044. re: 61026. xX2010-07-05 00:09
Pavyzdys: #61028; juk tikrai niekad nesu teigęs, kad „Raikino pavyzdys yra apie dvigubas tiesas“

61045. re: 61027. xX2010-07-05 00:23
Kodėl gi negali pats persiskaityti ir oponuoti tam, ką pasakė "Bevardis"? Kam tas „Primink savo žodžiais, jei gali“? Tam, kad būtų galima ir vėl pokalbį nusukti į mano negalėjimų/nesugebėjimų aptarimą? Negana kūrybingo smaginimosi, be galo koliojant A.P.? (Ypač rafinuotas vienas naujausių xX-o `opusų` #61030).

61047. xX2010-07-05 00:52
užtektų ir vieno sakinio paneigti Degučio straipsnio moksliškumą, nes ne jo sakiniai yra kreivi, bet visa straipsnio mintis, susikoncentravusi pačioje pabaigoje. Anokia ten mintis, kad pirmiausiai reikia rūpintis savo artimaisiais. Degučiui per sudėtinga suprasti, kad Valstybė sukurta dar ir tam, kad tie, kuriais negali pasirūpinti artimieji, neliktų be pagalbos. Visų pirma tai daugybė vaikų, kurių atsisakė tėvai (kažkodėl), neįgalūs ir seneliai, kuriuos paliko vaikai. Tačiau visos mažumos ir kitumos, jei tik atsidūrė Lietuvos žemėje, turi vienodas su kitais teises. Lygiai taip pat, kaip ir lietuviai, atsidūrę kitose, ypač ES, šalyse. Šovinistui Degučiui tai per daug - jam užtenka rūpintis tik savo šeima ir dar "saviškiais". Tik neaišku, ką pagal jį reiškia rūpinimasis savo šalies laime? Matyt, kai visi vietiniai "kitokie" yra diskriminuojami, neleidžiant jiems būti savimi neskriaudžiant kitų, o nevietiniai paprasčiausiai neįleidžiami į šalį. Ir tokiu atveju išvados nesikeičia - Degutis yra šovinistas, homofobas ir nepaiso žmogaus teisų. Ir be politinio korektiškumo tokių žmogų aš nemėgstu, o visi tokie reiškiniai, kuriuose pilna buko politinio nekorektiškumo, yra piktnaudžiavimas minties (kurios nei D, nei P straipsniusoe nėra) laisve.

61048. širsti, Jupiteri, 2010-07-05 00:53
ir ką tai galėtų reikšti? Ant kokios nuospaudos mina visi oponentai? Iš smalsumo perskaičiau visą Degutį, nepavadinčiau jo straipsnio moksliniu (nebent sociologija - irgi mokslas, nežinau), veikiau tam tikrų tendencijų apžvalga, bet xX-o reakcija dar kartą pribloškė (apie diskriminaciją jau atsakė 61043). Man norėjosi tik pasišaipyti iš frazės "Taip samprotaujančio kvailio nebuvau savo gyvenime regėjęs!": gal xX-as - paauglio metų, ir viskas jam dar prieš akis - taip pat ir dar aršiau samprotaujantys kvailiai?

61049. krokodilo ašaros, mielasis, 2010-07-05 00:57
sugriaukime tradiciją, moralę, o paskui tegul valstybė rūpinasi vaikais, seneliais ir t. t.

61050. xX2010-07-05 00:59
ir vis tik bent nuorodą pateik, kas man "jau sakė, ką reikia įvardinti tam, kad teiginys galėtų pretenduoti į hipotezės statusą.". Gali ir ne savais žodžiais - bent jau nuorodą į komentaro nr?. Išties įdomu.

61051. re: 61029. xX2010-07-05 01:00
Growth (Augimas) - Excellence (Meistriškumas) - Nurturing (Ugdymas) - Dedication (Atsidavimas) - Equality (Lygybė) - Respect (Pagarba)“ cituojamas iš leidinio:
Vadovas LYČIŲ STEREOTIPŲ LAUŽYMAS - GERESNIO VERSLO KŪRIMAS. Patarimai ir priemonės sumaniems vadovams“*, ISBN 978-92-9049-511-6, © Europos Bendrijos, 2009, 79 p.
„Šis leidinys yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą valdo Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių Generalinis Direktoratas. Ji įsteigta siekiant finansiškai paremti Socialinėje darbotvarkėje nustatytų Europos Sąjungos tikslų užimtumo ir socialinių reikalų srityje įgyvendinimą ir šitaip prisidėti prie Lisabonos strategijos tikslų šiose srityse įgyvendinimo.“
Dokumentą galima rasti 14 Europos kalbų svetainėje: http://www.businessandgender.eu

PROGRESS has a global budget of € 743,25 million for seven years (2007-2013). The EU will use this budget to act as a catalyst for change and modernisation in five areas: Employment, Social inclusion and protection, Working conditions, Non-discrimination, Gender equality*

61052. re: 61050. xX2010-07-05 01:06
#60946

61053. 60946 xX-as nesuprato, toliau jam atsakyta 2010-07-05 01:13
60996, taip pat ir besistumdančių hupotezių choro (manęs, pvz., netenkina hipotezė 2*2 lygu 4. Daug mielesnė - 2*2 lygu 7. Ir ką jūs man visi?

61054. re[2]: 61026. xX2010-07-05 01:18
„oponento teiginio iškreipimas tam, kad jį būtų galima lengvai paneigti --- tai ir pateik bent vieną konkretų pavyzdį, kuriame aš iškreipiau oponento (tavo?) teiginį,“

Pavyzdžiai nenustoja ir toliau lietis:
#61047 „Šovinistui Degučiui tai per daug - jam užtenka rūpintis tik savo šeima ir dar "saviškiais".“

61055. xX2010-07-05 01:20
deja, tradicija Lietuvoje yra pamesti vaikus, girtuokliauti, palikti senus tėvus, žudytis, džiaugtis kitų nesėkmėmis, susituokus greitai išsiskirti, papirkinėti valdžiažmogius ir kt. Išsaugokime šias tradicijas ir moralę! Tačiau aš siūlau tokias tradicijas griauti ir net įsivaizduoju, kaip tai padaryti. Valstybė turi ne tiek kovoti su padariniais, kiek neleisti jiems atsirasti. Tradicijos ir moralė svarbu, bet jos yra nuolatos kuriamos ir atkuriamos bei tai daroma visų pirma išlaikant pagarbą žmogui. Tu, kr. ašaros, siūlai, kaip suprantu, nesilaikyti žmogaus teisių normų, ir tai turėtų išsaugoti moralę ir atgaivinti tradicijas (pvz., "imkit vaikai pagaliuką ir ... .. žyduką".)

61056. re: 61047. xX2010-07-05 01:26
„visa straipsnio mintis, susikoncentravusi pačioje pabaigoje“
Kaip patogu: suredukuoji milžinišką oponento straipsnį į vieną mintį -- ir po to belieka ją vieną `sudoroti`. O jei dar prieš sutriuškinimą perteikiant iškreipi - tai ir visai nesudėtinga su tiradomis po to pateikiamų būdvardžių "įrodyti" oponentų niekingumą.

61057. re: 61055. xX2010-07-05 01:30
deja, tradicija Lietuvoje yra pamesti vaikus, girtuokliauti, palikti senus tėvus, žudytis, džiaugtis kitų nesėkmėmis, susituokus greitai išsiskirti, papirkinėti valdžiažmogius ir kt.
Jei spręsti pagal geltonosios, tabloidinės spaudos pirmųjų puslapių rėksmingiausias antraštėmis - tai jums pritarčiau... Bet gal nebūkim tokie vienpusiški.

61058. xX2010-07-05 01:39
re:, įdomu, su kuo leidinyje, kuris minimas tavo #61051 komentare, nesutinki? Kas jame tau atrodo netinkamo? Kad siūloma laikyti lygių galimybių priimant į darbą? Abreviatūra GENDER ten naudojama tik tam, kad būtų galima lengviau įsidėmėti kai kuriuos žodžius - angliakalbių pamėgtas metodas. Patackas jį, deja, panaudoja visai ne tame kontekste, ir net juokinga darosi nuo tokio sureikšminimo.

61060. re: xX2010-07-05 02:11
Na, jei ligšiolinis įtūžis susilpnėjo iki "juokinga darosi nuo tokio sureikšminimo" - tai ir puiku.
A.P. straipsnio paskirtis - atkreipti dėmesį į aptariamąjį reiškinį; autoriaus požiūriu - grėsmingą.

61061. re: xX2010-07-05 02:32
Įdomu: ką, manote, šio vadovo autoriai pirmiausia siekė, kad skaitytojai gerai įsidėmėtų: 1. "Growth (Augimas) - Excellence (Meistriškumas) - Nurturing (Ugdymas) - Dedication (Atsidavimas) - Equality (Lygybė) - Respect (Pagarba)", 2. "Gender", 3. sąsają tarp 1. ir 2.? (A.P. požiūriu - "Gender" sąvokai kaip abriviatūrai ieškota tinkamų atitikmenų).

61062. re[3]: 61026. xX2010-07-05 07:44
Tu, kr. ašaros, siūlai, kaip suprantu, nesilaikyti žmogaus teisių normų

61091. ne, mielasis, aš siūliau 2010-07-05 16:23
sugriauti tradiciją ir moralę, juodu ant žalio rašiau. Tiesa, tai jau gana sėkmingai padaryta ir 1917, ir 1940 m. Tai, ką TU vadini tradicija ir morale, tėra masiniai ano griovimo padariniai. Tokio žmogaus reikėjo ciesoriui, tokį jį pasigamino. Metodai visur ir visada tie patys. Nors tamstai, tiesa, rūpi tik ateitis ir jos epsilon aplinka, krašteliu vos vos užgriebianti dabartį.

61098. xX2010-07-05 18:57
ar gerai supratau, mielasis ar mieloji - norint išsaugoti gerųjų tradicijų ir teisingos moralės likučius, reikia negerbti pripažintų žmogaus teisių, kaip siūloma šiame ir kitų autorių tekstuose? Paaiškink, prašau.

61102. paaiškink, mielasis, 2010-07-05 22:40
kokių ir kieno pripažintų žmogaus teisių siūlo negerbti? Atrodo, netrukus matysime pasaulį a la rusą girtuoklį: ty menia uvažaješ`? Esu linkęs gerbti konkretų žmogų ir jo orumą, kuris, deja, yra individualus ir vidinis dalykas, ir jokios žmogaus teisės jo nesukurs.

61108. xX2010-07-05 23:24
gerai, siaurinkim abstraktybes, artėkim prie konkretybių ir žiūrėkime į pasaulį blaiviu lietuvišku/pakistanietišku/žydišku/meksikietišku/etc žvilgsniu. Ar teisingai supratau, kad tavo pagarba yra skirta konkrečiam žmogui, bet jis negali būti, pvz., gėjus?

61109. nei homoseksualumas, nei heteroseksualumas kaip tokie, mielasis, 2010-07-05 23:56
kaip instinktai, nėra ir negali būti pagarbos objektai. Yra žmogus ir yra jo santykis, pirmiausia, su savimi, antriausia, su kitu. Dažniausiai šis santykis (taip pat ir pirmasis) - nuosavybės. Ko dar norėtum paklausti?

61110. xX2010-07-06 07:07
puiku. Sakai - yra instinktai (tai, kas išeina už mūsų sąmoningo "suvaldymo" ribų), o taip pat sakai, kad jie reiškiasi abstrakčiame sociume arba konkrečioje visuomenėje ir, turi sutikti, didžia dalimi formuoja (pvz., dėl kilusio meilės jausmo), moksliškai sakant, institutus (pvz., šeimos institutą). Tie institutai įteisinami, atsiranda pareigos ir teisės, ir t.t. Pavadinkime šeimà (kuri pastatyta ant instinkto, kurie, kaip sakai, nėra ir negali būti pagarbos objektai) dviejų moterų arba dviejų vyrų gyvenimą kartu. Galime tai pavadinti "netradicine šeima", jei taip aiškiau. Konkretumo sumetimais tarkime, kad gyveni daugiabučiame, ir tavo buto kairėje ramiai sau laimingai gyvena tokia pora. Dešinėje gyvena "tradicinė" pora (atsiradusi irgi "iš instinkto"), tik ten nuolatos girdisi barniai (įvairiakalbiais daugiaaukščiais žodžiais), riksmai, verksmai, grasinimai (t.y. aplinkiniai turi galimybę susipažinti su jų "nuosavybiniais instinktais" ir tų instinktų sukeltais jausmais). Tarkime, tau, mielas mano pašnekove, labai prireikė degtukų ir tėra galimybė pasiskolinti jų iš kaimynų (degtukų jie tikrai turi, taip pat žinai, kad jie namuose). Išeini į laiptinė. Tylu, ramu. Į kurias duris pabelsi?
Sakei, kad galiu paklausti, tai ir klausiu pradžiai tokio gana paprasto klausimo. Dar pridursiu, jog gali ne tik meilės jausmas, bet ir materialinis išskaičiavimas būti homoseksualaus šeimos gyvenimo priežastis. Bet pradžiai imkime grynąsias formas.

61134. mano vaizduotę blokuoja realybė, - 2010-07-07 02:08
jau nežinau, kiek metų ar dešimtmečių eismas vienos krypties - skolintis degtukų, pinigų, druskos, duonos ir t. t. eina pas mane kaimynai. Aš ko nors skolinuosi tik pas draugus. Jų orientacijos neklausinėju. Ar atsakiau, mielasis? Gal pernelyg užsiciklinai ant šios temos?

61141. xX2010-07-07 08:47
realybė yra tokia, kad daug kas aplinkui keičiasi, stoja į savo vietas. Greičiausiai taip yra todėl, kad valdžia dekoncentruojasi, žmonės darosi finansiškai nepriklausomi ir lengvai nebepastumdomi. Asmeniniai supratimai dažnai atsilieka nuo tikrovėje vykstančių pokyčių, ir tūlas gyventojas nenori pripažinti, kad iki šiol ne taip apie kažką manė ir visaip gina tai, ko ginti jau nebereikia. Taigi užsiciklinama "tradicijose", ieškoma priešų ten, kur jų nėra, nors užsimerkiama prieš akivaizdžias neteisybes (korupcija, grupiniai interesai, patyčios mokykloje ir darbe, etc.). Pripažįstami tik "saviškiai", tik "draugai", nesvarbu, kokia jų moralė ir elgsena bebūtų. Pedofilija atsiranda iš noro pažeminti fiziškai silpnesnį, paversti jį pasitenkinimo objektu. Tokių kaip ši sąmokslo teorijų kūrėjus nuo pedofilijos kaip reiškinio skiria tik nedidelis tarpelis - apgaunant sukurti "galią" ir tuo pasinaudoti.

61144. re[4]: 61026. xX 2010-07-07 10:03
„oponento teiginio iškreipimas tam, kad jį būtų galima lengvai paneigti --- tai ir pateik bent vieną konkretų pavyzdį, kuriame aš iškreipiau oponento (tavo?) teiginį,“ Pavyzdys: #61141. Pripažįstami tik "saviškiai", tik "draugai", nesvarbu, kokia jų moralė ir elgsena bebūtų.

61164. xX2010-07-07 12:17
re:, kurį teiginį iškreipiau?

61165. re: 61164. xX2010-07-07 12:35
Teigi: „Pripažįstami tik "saviškiai", tik "draugai", nesvarbu, kokia jų moralė ir elgsena bebūtų“. Malonėk nurodyti: kur taip paties oponentai teigia?

61167. re: xX2010-07-07 12:45
Dar grįžtant prie "Gėjų manifesto"; labai teisingai teigi: „gėjų manifestas - literatūrinis kūrinys, į kurį patys gėjai žiūri kaip į blevyzgas, tarp kitko - linksmas“. Įsivaizduokime, kad analogišką blevyzgojantį paskvilį parašytų gėjų oponentai. Spėk: kuo tokie juokavimai jiems pasibaigtų?

Algirdas Degutis:
„Kaip pastebi Paulas Gottfriedas, Vokietijoje už politiškai nekorektiškus pasisakymus kalėjimuose dabar sėdi daugiau žmonių nei Rytų Vokietijoje prieš komunizmo žlugimą.4
4 Gottfried, Paul, Multiculturalism and the Politics of Guilt: Toward a Secular Theocracy, University of Missouri Press, 2002, p. 10.“*

61171. xX2010-07-07 13:29
gaunasi labai keistai - aš prašau nurodyti teiginį, kurį aš iškreipiau, o tu pats sakai, kad tokio teiginio nėra. Tai kaip ir nėra ko iškreipti. Bet gal norėjai pasakyti, kad iškraipau ne oponentų teiginius, bet jų poziciją, nuostatas, kurias čia bandau išsiaiškinti? Mano oponentai jas tiesiogiai nedeklaruoja, visaip bando užmaskuoti, kad tik nepasakytų, pavyzdžiui, kad "nepriklausomai nuo to, kokių tradicijų aplinkoje žmogus begyventų, jo teisės yra aukščiausia vertybė". Iš šių diskusijų man susidaro įspūdis, jog oponentams svarbu tik draugų arba "draugų" priklausymas "tradicinei orientacijai", bet nesvarbu, ar jie muša savo žmonas (gal net pritaria, jog kartais sveika paauklėti jas), ar jie socialiai, o ne grupiškai sąžiningi (kalbu apie grupinius interesus), ar jiems nesvetima korupcija ir t.t.. Įspūdis dar labiau sustiprėja, kai oponentas išsisuko nuo tiesioginio atsakymo į mano klausimą apie "kaimynų duris" - atsakė: "skolinuosi tik iš draugų". O tu pats ar gali pasakyti, kas tau svarbiau - žmogaus teisės, kai diskriminavimas dėl seksualinės orientacijos neleistinas, ar vis tik "tradicija", kai, pvz., galimos tik "tradicinės" šeimos, nesvarbu, koks rojus ar pragaras tose šeimose bebūtų?

61172. xX2010-07-07 14:16
Degučio citata taip pat ištraukta iš konteksto (be to, ne 10-me knygos puslapyje minimas Vokietijos atvejis, bet 44-me).

It should therefore not be entirely surprising that every year about eight thousand German journalists and scholars are tried by the government in courts for “Volksvehetzung” (inciting the public) against the democratic foundations of the German constitution. Thousands have been put into jail for this offense, so that the New York Times (October 11, 1998), while exhorting vigilance against “rightwing extremism, ” voiced alarm about treating “truth-seeking journalists as common criminals.” More Germans are now languishing in prison for expressing (unprogressive or insensitive) opinions than there were in East Germany before the fall of the Communist regime.

"Politinis nekorektiškumas" Vokietijoje labiau susijęs ne su pasisakymais prieš seksualines mažumas, bet su nacizmo idėjų propagavimu. Tikriausiai teko girdėti, ką padarė Vokietijai ir pasauliui nacistinė ideologija? Prieš susijungiant vokietijoms vakarų Vokietijoje irgi kišdavo į kalėjimus neonacius. Degutis šia citata vėl pasirodo nesąžiningas.

61174. 61171. xX2010-07-07 14:42
... o tu pats sakai, kad tokio teiginio nėra
Toks tavo teiginys - tai dar vienas oponento (šį kartą mano) teiginio iškreipimo pavyzdys. Panašu, kad tamstai iškreipti oponentų teiginius yra taip `įaugę į kraują`, kad net nepastebi - vyksta automatiškai.
Teigiu: Nežinau tokių atvejų, kuriuose xX-o oponentai teigia tai, ką (arba: elgiasi taip, kaip) jiems bando `pripaišyti` xX-as. Jei jis tokius atvejus nurodys - tai ir aš juo smerksiu; visai neatsižvelgiant į tai, kad kažkokiu klausimu su jais buvom/esam bendraminčiai. Nedoras bendražygis daro gėdą visiems bendraminčiams; jį pas prisidėsiu griežtai smerkiant, nuo jo atsiribosiu.

Jei xX`as atsako už savo žodžius, tai turėtų sugebėti juos pagrįsti.
Teigiant apie oponentus „Pripažįstami tik "saviškiai", tik "draugai", nesvarbu, kokia jų moralė ir elgsena bebūtų“ - visiems įdomu sužinoti, kuo remiantis daroma tokia išvada: kokius oponentų teiginius arba/ir poelgius jis turi omenyje?
Dabar #61171 pasisakyme xX`as aiškina: „Mano oponentai jas tiesiogiai nedeklaruoja, visaip bando užmaskuoti, kad tik nepasakytų, , pavyzdžiui, kad ...ZZZ...“
Taigi, xX`as įtaria, kad jo oponentai savo viduje mano ...ZZZ..., bet to nedeklaruoja, visaip bando užmaskuoti.
Bet net jei xX-as iš tikro yra tiek įžvalgus, kad teisingai atspėja, ką jo oponentai mano, tačiau nepasako --- ar tikrai tuos oponentus už tai reikia taip žiauriai smerkti (skalambijant šlykščiausius apibūdinimus ir įvairiausias įžeidžiančias analogijas)?
Juk jei žmogus viduje tikrai nori padaryti nusikaltimą, tačiau susivaldo ir nei pasako, nei pasielgia blogai -- jį reikėtų pagirti!
Susidaro įspūdis, kad xX`as tiesiog remiasi principu: „kas ne su mumis - tas prieš mus“ ir mano, kad jam galima drabstytis kitų atžvilgiu bet kokiomis šlykštybėmis, kokios tik kūrybinio užsidegimo momentu po ranka pasitaiko: pakanka vien įtarti oponentų piktus kėslus.

xX`as rašo: Įspūdis dar labiau sustiprėja, kai oponentas išsisuko nuo tiesioginio atsakymo į mano klausimą apie "kaimynų duris" - atsakė: "skolinuosi tik iš draugų"
Gal galėtum pats - tamstos žodžiais sakant - neišplėšti iš konteksto oponentų teiginių. Juk po „Aš ko nors skolinuosi tik pas draugus.“ - nutylėjai, kad buvo pasakyta: „Jų orientacijos neklausinėju“. T.y., "Bevardis" neišsisuko nuo atsakymo, o pasakė: skolinčiausi iš tų, su kuriais ligšiol būčiau daugiau draugavęs; labai dažnai nei žinau, nei klausinėju apie lytinę orientaciją; nuo to mano pasirinkimai nepriklauso.

Paskutinį klausimą adresuoji ir man. Atsakau: nematau čia pasirinkimo dilemos, nes svarbu ir žmogaus teisių laikymasis, ir tradicijos (tik, žinoma, ne tradicijų parodija, pvz. šeima-pragaras bet kokia kaina). Degtukų prašyčiau pas tuos, pas kuriuos kreipiantis manyčiau kad neigiamų pasekmių galėtų kilti mažiau (iš tokio abstraktaus situacijos aprašo - nepakankamai aišku a priori). Gal net nuspręsčiau geriau nueiti puskilometrį iki artimiausios parduotuvės ar visai apsieiti be pasišildyto maisto, nei sukelti naujas bereikalingas karmines priežastis.

61175. re:2010-07-07 14:47
P.S.: #61174 antraštė turėjo būti ne „61171. xX“, o „re: 61171. xX“

61177. re: 61172. xX2010-07-07 15:56
Rašai:
"Politinis nekorektiškumas" Vokietijoje labiau susijęs ne su pasisakymais prieš seksualines mažumas, bet su nacizmo idėjų propagavimu. [pabraukimai mano]
Degutis šia citata vėl pasirodo nesąžiningas

Netiesa, kad A. Degutis pasielgė nesąžiningai: toje straipsnio pastraipoje jis rašo apie politinį korektiškumą (PK) apskritai; cituoju:
"Visa tai skamba beveik komiškai, ir jau yra tapę gero tono ženklu šaipytis iš PK “perlenkimų”. Tačiau net pašaipūnai supranta, jog geriau neliesti PK šventųjų karvių, nes galima susilaukti skaudžių juridinių pasekmių. Kaip pastebi Paulas Gottfriedas, Vokietijoje už politiškai nekorektiškus pasisakymus kalėjimuose dabar sėdi daugiau žmonių nei Rytų Vokietijoje prieš komunizmo žlugimą."

Tai, kad nei A.Degutis, nei jo cituotas Paulas Gottfriedas neturėjo omenyje vien nacizmo idėjų propagavimo, o teigė apie Politinį korektiškumą apskritai -- matosi ir iš to, kas yra teigiama paaiškinime po paties pateiktos Paulo Gottfriedo citatos pabaigos [kurios nepateikei, savo citatą ištraukdamas iš pilnesnio konteksto]:
See Daniel G. MacNeil Jr., "The World: Taboos, Globally Speaking, Like Politics, All Political Correctness Is Local," New York Times, October 11, 1998, D5; Gerald Bennett, "Journalisten-Verfolgung in Deutschland," Der Schlesier 26 ( June 27, 1998); Nord- bruch, Sind Gedanken noch frei? especially 213-67; and for a broader treatment of the persecution of dissenters in Germany, Hans-Gerd Jaschke, Streitbare Demokratie und Innere Sicherheit (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991). For a mostly positive depiction of an intellectual architect of the new politically correct Germany, see Detlef Horster`s Habermas zur Einfuhrung, 2d ed. (Hamburg: Junius Verlag, 2001). .....*

be to, ne 10-me knygos puslapyje minimas Vokietijos atvejis, bet 44-me
44-me puslapyje iš tikro minimas, o ar tikrai neminimas 10-me aš tai nežinau: prieinamoje šios šios knygos Google books kopijoje* 10 puslapis nepateikiamas. Gal minima ir 10, ir 44; gal tik 44 --- bet tai visiška smulkmena, techninis netikslumas be jokių nesąžiningų piktavalių kėslų.

61178. re[2]: 61172. xX2010-07-07 16:12
Rašai: Degutis šia citata vėl pasirodo nesąžiningas [pabraukimas mano]
Dar nesi nurodęs kur kitose vietose A.D. pasielgė nesąžiningai; vien neargumentuotai koliojaisi. :-(((

61182. taigi, xX-ai, jau net tingu rave skaityti2010-07-07 16:44
šitokio jovalo galvelėe ir šitokios agresijos pripaišant kitiems savo požiūrį (tiksliau, šio požiūrio išvirkštinę) seniai neteko sutikti. Pirmiausia, užuot paklausęs, ar man teko susidurti su konkrečiais "netradicinės orientacijos" asmenimis ir atitinkamai apie santykį su jais, bandai įprojektuoti į sukonstruotą situaciją, kurion iš principo negaliu patekti, nes viena iš mano "žmogaus teisių ir laisvių" yra laisvė nuo kaimynų (galiu jiems skolinti visus išvardintus dalykus, bet ne valandų valandas laiko, kurias, jei tik leisiesi, jie mielai sužiaumos apipildami apkalbų srautu arba paguodos dėl suknisto gyvenimo melžimu, būdami tikri, kad suteikė baisų malonumą ne tik sau, bet ir man). Sakiau, kad užsiciklinai, turėdamas omeny seną gražią patarlę: nemesk kelio (galbūt Kelio) dėl takelio. Na, nebent tavo gyvenimo Kelias ir Tikslas spręsti kitų problemas nepažinus saviškių. O dėl draugų - kiekvienas jų atėjo į mano gyvenimą atskirai ir kiekvienu galiu pasikliauti kaip ir jie manimi. Tėvų ir kitų giminaičių, galima sakyti, nepažįstu, taigi visi saviškiai mano asmeniškai "surinkti". Žodžiu, kaip pasakytų mie, šūdą šūdžiausią mali (kitaip tariant, teatleidžia jam, nes jis nežino ką daro).

61184. pavydėtina Sauliaus M. 2010-07-07 17:07
kantrybė...

61185. re: 2010-07-07 17:19
nesinori šio pokalbio palikti pabaigto su xX-o sofistiniu „apibendrinimu“ ir vykusios diskusijos potekste: [oponentų] tylėjimas reiškia pritarimą :-(

61189. xX2010-07-07 19:25
šioks toks rezultatas jau yra - sakai, kad tau svarbu ir žmogaus teisių laikymasis, ir tradicijos. Man lygiai taip pat! Nors dar neaišku, ką vadini tradicijų parodija, bet tavo prisipažinimas reiškia, jog homoseksualios poros turi teisę egzistuoti ir gėjai gali žygiuoti miesto gatvėmis lygiai taip pat, kaip ir krišnaitai ar kokie storuliai tai daro laisvai ir laimingai. Pagaliau mūsų nuostatos sutampa. O bevardžiui galiu tik pasakyti, jog spręsdami kitų problemas sprendžiame ir savo. Vis tik gyvename visuomenėje.
p.s. secialiai re:`ui: išnaša man nepasirodė papildanti citatą, dėl to jos ir nedėjau. Degutis manipuliuoja politinio nekorektiškumo sąvoka, nes cituojamame leidinyje nesimato "politiškai nekorektiškų" Vokietijos kalinių struktūros ir pasisakymų, už ką jie sėdi (pvz., "žydai - lauk iš Vokietijos", "Homikus reikia deginti" etc.). Jei tu dabar sakytum, kad visus Lietuvos katalikus (arba sentikius, arba dar kažką) reikėtų iššaudyti ir sudeginti, tai kalėjimas būtų geriausia vieta apsiraminimui. Jei tau Degučio mokslinis sąžiningumas nekelia abejonių, tai tada nežinau ką ir sakyti.

61191. zoofilai ir dendrofilai pasipiktinę2010-07-07 20:01
o mums tai jau negalima žygiuoti miesto gatvėmis?

61192. gatvės sutrikusios svarsto 2010-07-07 20:23
o kas tie dendrofilai? (su palengvėjimu atsidususios): Vis dėlto malonu, kad žmonės pagaliau atsipeikėjo ir nuvalkiotą "būti ar nebūti" pakeitė "žygiuoti gatvėmis ar nežygiuoti".

61200. xX2010-07-07 22:40
nemanau, kad klausimas "būti ar nebūti" išnyko, kad jį pakeitė "žygiuoti ar nežygiuoti". Greičiau žygiavimo klausimas kilo anksčiau už aną egzistencialistinį, bet ar nenuostabu, kad laimingi žmonės gali pademonstruoti bent jau sau savo laimę? Juk tai ne kokių murzininkų ar neonacių brutalios jėgos demonstravimas. Ir ten tu, kurs aukščiau, dėl zoofilų gali nesijaudinti, jie niekada negalės žygiuoti miesto gatvėmis. Pedofilai taip pat - tik per mano lavoną :-)

61201. laimė šelmiškai merkia akį2010-07-07 23:04
nepastebėjai iki šiol, kad išnykstu, vos mane pradeda demonstruoti?

61202. pedofilai iš dešiniojo sparno 2010-07-07 23:10
o kur mūsų žmogaus teisės? Jei kriterijus - prievarta ar neprievarta, tai mes saldainiais ir žaislais veikiame. O savo lavoną geriau nekrofilams pasiūlyk. Praplėstum organų donorystės sąvoką. Tai būtų jiems džiaugsmo!

61210. xX2010-07-08 07:00
jei ir išnyksta viena laimė, kai pradeda ją demonstruoti, užtat kitos atsiranda. O dėl viliojimo saldainiukais ir žaisliukais, tai tikrai šmaikštu - ši stadija ne tik grynakraujams pedofilams būdinga. Tau, matyt, toks žaidimas irgi nesvetimas. Kita stadija - prievartavimo - irgi būdinga ne tik pedofilams, bet ir "šeimos vyrams". Analogijos su šiuo straipsniu - apgauk ir išdulkink. Panašiai su manipuliavimu klimato kaitos duomenimis, kuris išaiškėjo prieš Kopenhagos susitikimą. Tikrai šmaikštu.

61218. re: 61189. xX2010-07-08 12:13
Degutis manipuliuoja politinio nekorektiškumo sąvoka, nes cituojamame leidinyje nesimato "politiškai nekorektiškų" Vokietijos kalinių struktūros ir pasisakymų, už ką jie sėdi (pvz., "žydai - lauk iš Vokietijos", "Homikus reikia deginti" etc.)
O pats ar žinai, ar tik eilinį kartą spėji „už ką jie sėdi“ Vokietijos kalėjimuose? -- Jei žinai - tai ir pateik nuorodas; jei nepateiki - tai kodėl A.Degutis privalo pateikti tokius duomenis, kurie neegzistuoja ar neprieinami? Kur tas A.D. manipuliavimas: ir jis, ir jo cituotas autorius, ir cituoto autoriaus nuorodos kalba apie „politinį korektiškumą (PK)“ be detalizavimo; manipuliavimu būtų galima vadinti jei jis mėgintų `prakiški` kaip PK kalinius tuos, kurie yra pvz. turto plėšikai ar žmogžudžiai. Bet taip nedaro; taigi, kol nepateiksi argumentų - tol paties teiginys apie A.D. manipuliavimus yra eilinį kartą tuščias.

Jei tau Degučio mokslinis sąžiningumas nekelia abejonių, tai tada nežinau ką ir sakyti. Bent jau tamstai iki A.Degučio mokslinio sąžiningumo - toli, kaip iki mėnulio: sofizmais, koliojimais, neargumentuotais teiginiais jis nesimėto.

61220. re[2]: 61189. xX2010-07-08 12:30
Jei tu dabar sakytum, kad visus Lietuvos katalikus (arba sentikius, arba dar kažką) reikėtų iššaudyti ir sudeginti, tai kalėjimas būtų geriausia vieta apsiraminimui. Aš taip nesakau ir nesakysiu.
O kokias priemones pasiūlytum apsiraminimui tiems, kurie apie kitus sako „tokius ... reikėtų supūdyti kalėjime“, viešai deklaruoja
„Mes ištvirkinsime jūsų sūnus - paversdami juos pederastais.
Mūsų rašytojų ir menininkų dėka vyrų tarpusavio meilė taps madinga, ji bus laikoma gero skonio ženklu: mūsų sėkmę garantuos didžiulė patirtis – kaip diktuoti stilių.
Mes išstumsime heteroseksualius meilės ryšius, pasitelkdami pašaipas ir patyčias, kam turime puikius įgūdžius.
mes esame tikrieji žmogiškosios rasės aristokratai, o tvirto proto aristokratai niekada nepasitenkina mažu. Tie, kurie mums priešinasi, bus ištremti.
Visi vyrai, kurie primygtinai reikalaus teisės pasilikti kvailais heteroseksualais, bus teisiami homoseksualų teismuose ir dings iš visuomenės akiračio.
Drebėk, hetero kiaule, kai pasirodysime tau be kaukių“.


Ar saviškiams ir draugams už savo žodžius nereikia atsakyti?

61221. xX2010-07-08 12:37
P.S.: iš citatos reikia išbraukti „paversdami juos ...“: originale, iš kurio versta, taip neparašyta.

61232. Tau, matyt, toks žaidimas irgi nesvetimas.2010-07-08 14:29
aiškiaregis tas xX-as...

61233. modernusis Internacionalas 2010-07-08 14:31
my svoj, my novyj mir postroem, kto byl... tot stanet...

61236. xX2010-07-08 15:17
kažkas naudojasi mano nicku? 61221 ne mano.
Gerai, pabandysiu išsiaiškinti Vokietijos kalėjimuose uždarytų "politiškai nekorektiškų" asmenų struktūrą, už ką jie sėdi cypėje ir kiek ilgai ten kurortinasi. Tuoj rašau į Vokietijos ambasadą laiškelį, turėtų jie suteikti man tokių duomenų. Tada pažiūrėsim, ar mano hipotezė pasitvirtins. O ji yra paprasta, išplaukianti iš minėtos nieko apie struktūrą nesakančios citatos More Germans are now languishing in prison for expressing (unprogressive or insensitive) opinions than there were in East Germany before the fall of the Communist regime: "Didžioji dalis (tarkim, 98%) Vokietijos kalėjimuose kalinčių dėl "politinio nekorektiškumo" pasisakė prieš Vokietijos Konstituciją ir tarp jų nei vieno nėra žudiko." Aš esu įsitikinęs, kad mano prielaida teisinga ir be specialių įrodymų. Dėl to Degutis paėmė Vokietijos, o ne kokios Anglijos, kurioje nebuvo nacizmo, pavyzdį. Autorius, pasirinkdamas šaltinius, taip pat turi laikyti protingumo kriterijaus - jei straipsnis pretenduoja į mokslinį, tai, pvz., nesiremiama geltonąja spauda. Bet vis tiek - jei mano hipotezė pasitvirtins, tai galėsiu pačiomis didžiausiomis raidėmis parašyti, kad Degutis ir re: yra sukčiai, vienas manipuliuoja duomenimis, siekdamas patvirtinti savo pagrindinę mintį, kitas jį gina.

Anas 10 puslapis, kuriame nėra nieko apie politnekorektiškumą, atrodo taip:
past. They now endorse multicultural educational plans, including increasingly stiff laws against insensitive speech and writing. The Race Relations Act passed in England in 1972 exemplifies this new kind of socialist reform.
Chapter 2 examines the liberal Protestant character of the advanced managerial state that has arisen in the United States and among its cultural dependents. According to international relations scholar and Presbyterian thinker James Kurth, the course of Protestant civilization, extending from the search for individual salvation to expressive individualism, human rights crusades, and wars against discrimination, points up a constant pattern. This meandering journey represents a return in different forms to an explicitly Protestant worldview: “All religions are unique, but Protestantism is more unique than all others. No other is so critical of hierarchy and community, or of the traditions and customs that go with them. At its doctrinal base Protestantism is anti-hierarchy and anti-community.” 15. Kurth adds to this thumbnail sketch of Protestant religious character a theology and politics of intention, one that infers spiritual worthiness from the believer`s disposition. While a secularizing transformation has taken place, Kurth insists, there is also thematic and psychic continuity, from the self-examination of one looking for evidence of divine grace to a mind cleansed of pathological thoughts. A line, though not entirely a straight one, leads from the older religious outlook, stressing a pure heart and a transformed consciousness, to the politics of sensitivity.
Chapter 3 looks at the development of multiculturalism and political correctness as Western currents connected to, though not completely derivative from, American political and cultural influence. Social guilt, antifascist education, and the search for subterranean prejudice are integral to the moral mission of European politicians and intellectuals as much as it is for their American preceptors. The mental cleansing that European sensitizers desire must go so deep that it can never be brought to completion. The road is indeed everything, but on the never-ending road toward the unattainable goal, the prescribed reeducation warrants a draconian control over citizens, who remain susceptible to old ways. This process, we are told, is urgent, since any retreat from it may cause society to turn “fascist, ” whatever that means at a given moment. The reeducation demanded also points toward a postCommunist social Left, which has pushed American liberal Protestant and therapeutic culture in a starkly totalitarian direction.
____________________
15. See James Kurth, “The Protestant Deformation and American Foreign Policy, ” Orbis 42, no. 2 (spring 1998): 225.

-10-

61237. xX2010-07-08 15:23
man tokie žaidimai - viliojimo ir gundymo - oj kokie nesvetimi, tik ne vaikų, o gražuolių kokių reta.

61238. re:2010-07-08 15:29
atsiprašau už apsirikimą: #61221 antraštė turi būti „re:“, o ne „xX“

61239. gražuolės kokios reta2010-07-08 15:32
gundyk negundęs, mes žygiuojame su broliais gėjais gatvėmis.

61240. re: 61236. xX2010-07-08 16:12
Dar tik planuoji [gal] rašyti laišką užklausdamas duomenų (kaip sakoma, dar „briedis miške“) - o savo kaltinimą jau paskelbei. Ar manai, kad korektiška norima [kas šiuo metu yra viso labo abejotina hipotezė] pateikti už esamą?.. Tai vienas iš sofizmų.

Net jei planuojamą atsakymą gausi - ką tada įrodysi?
Paties hipotezė:
„Didžioji dalis (tarkim, 98%) Vokietijos kalėjimuose kalinčių dėl "politinio nekorektiškumo" pasisakė prieš Vokietijos Konstituciją ir tarp jų nei vieno nėra žudiko.“
Bet prie ko čia žudikai ir prie ko čia A.Degučio manipuliavimas? Ši hipotezė - tai tiesiog kalbos nukreipimas į visai kitą klausimą; juk A.D. neteigė nieko priešingo šiai hipotezei.

Dėl to Degutis paėmė Vokietijos, o ne kokios Anglijos, kurioje nebuvo nacizmo, pavyzdį.
A. Degučio teiginys:
„Visa tai skamba beveik komiškai, ir jau yra tapę gero tono ženklu šaipytis iš PK “perlenkimų”. Tačiau net pašaipūnai supranta, jog geriau neliesti PK šventųjų karvių, nes galima susilaukti skaudžių juridinių pasekmių.“
Ir būtent šiam teiginiui A.D. pateikė Vokietijos pavyzdį.
A.D. būtų galima laikyti manipuliuojančiu duomenimis tada, jei tik Vokietijoje yra pavojus „susilaukti skaudžių juridinių pasekmių“ už politiškai nekorektiškus pasisakymus. Bet juk A.D. teiginys galioja visoje Europoje; net pats esi pateikęs argumentų, patvirtinančių A.D. teiginio teisingumą:
#60856. Jei kažkas Europarlamente pasišaipo iš homoseksualų ir jam skiriama graži bauda, tai tam pašaipūnui trūksta tolerancijos ir bauda yra vietoje.

Ot ką iš tikro jau įrodei - tai vien tik A.Degučio pateiktos nuorodos puslapio techninę klaidą.
Ir šiam momentui - viskas; visi kiti kaltinimai - kolkas yra vien nepagrįstos insinuacijos.

61241. žodynas, susigriebęs už viršelių,2010-07-08 17:23
manęs prašom nebausti, "vištgaidį" man prievarta įbruko. Tamsi liaudis ir politmekorektiški redaktoriai.

61242. žodyno puslapiai pašiurpę choru2010-07-08 17:26
ką, ir "gaidvištį" išplėš?

61244. xX2010-07-08 18:12
pagal tave išeitų, kad neonacistiniai pasisakymai ("žydai - lauk!", "Homikus - sušaudyti!") yra leistini ir kad "skaudžių" juridinių sankcijų už tai nederėtų taikyti? Jei taip sakai, tai tikrai esi Murzos lygio aktyvistas.

61245. re: 61244. xX2010-07-08 18:17
Iš kur ištraukei tą "žydai - lauk!", "Homikus - sušaudyti!", kokį tai turi ryšį su aptariama tema, ir svarbiausia: kodėl „pagal mane išeitų, kad neonacistiniai pasisakymai ("žydai - lauk!", "Homikus - sušaudyti!") yra PK perlekimas ir kad "skaudžių" juridinių sankcijų už tai nederėtų taikyti?“

61246. re: xX2010-07-08 18:29
Manau, yra nenormalu, kad genderistams yra leidžiama šaipytis, tyčiotis iš heteroseksualų (atseit nekalto literatūros kūrinio - satyros forma; žr. Gėjų manifestą*), tau tarpu kai [cituoju tave]: #60856 „Jei kažkas Europarlamente pasišaipo iš homoseksualų ir jam skiriama graži bauda, tai tam pašaipūnui trūksta tolerancijos ir bauda yra vietoje.“.

61247. regis, xX-ui mielesni propagandiniai triukai a la2010-07-08 19:03
"TSRS priglaudžia negrus", "tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta" ir t. t. Tokią išvadą xX-o maniera leidžiu sau padaryti iš to, kad jam nuolat kliūva Hitleris, t. y. ir mastais, ir intencijomis, ir atvirumu kūdikis paplaukęs palyginti su kai kuriais xX-o korektiškai nutylimais veikėjais. Na, gal pakaks, - šitaip netruksi perimti tokius diskutavimo įpročius kaip "a u vas negrov bjut".

61261. xX2010-07-09 07:13
taip, daug ką nutyliu, bet ne "korektiškai", o dėl to, kad visko čia neišvardinsi. Imu charakteringus pavyzdžius, kurie iliustruoja rašeivų ir jų gynėjų poziciją. Dar kartą imkime Degučio citatą, jei jau ji tapo nagrinėjimo objektu. Jo dviejų dalių straipsnis yra apie multikultūrizmo blogį ir selektyvumą visuomenėje - teigiama, jog vieni yra nepakaltinami, o kiti už "politinį nekorektiškumą" kišami į kalėjimus. Ir štai jis suranda citatą, kurioje dar iš krūvos kitų šaltinių (nenurodant konkretaus) sukuriama frazė "More Germans are now languishing in prison for expressing (unprogressive or insensitive) opinions than there were in East Germany before the fall of the Communist regime.". Išties neaišku, kokią tie kalėjimuose atsidūrę vokiečiai nuomonę reiškė, ar "Atstatykime Trečiąjį Reichą", "Žydai lauk iš Vokietijos", ar "Vokietijoje sunku gauti darbo, nes valdžia geria šnapsą ir tuo nesirūpina" (čia būtų visai nekaltas pasisakymas, mano nuomone - už jį negalima sodinti į kalėjimą.). Ir štai tokia citata atsiduria Degučio "moksliniame" (nes ten yra citatų, ko reikalauja moksliškumas) straipsnyje, kuriame citatos paskirtis yra patvirtinti teiginį, jog, anot bevardžio, "a u vas negrov bjut". Aš sakau, kad tokių citatų moksliniuose ir nemoksliniuose straipsniuose negali būti, nes ne mažiau kaip 98% Vokietijoje sėdinčių yra ne "politiškai nekorektiški", bet raginę nepaklusti Vokietijos Konstitucijai, t.y. jie ten atsidūrė teisėtai. Norėdamas sužinoti "žodžio laisvės" kalinių struktūrą, parašiau laiškelį Vokietijos ambasadai, lauksiu jų atsakymo. Tai kaip ir aiškiai viską argumentuoju. Tuo tarpu re: tokiame citavime nemato jokio nesąžiningumo ir kartu su Degučiu (ir Patacku) įtikinėja, jog neapykantos kitokiems (pvz., homoseksualams) kurstymas turi būti nebaudžiamas "politinis nekorektiškumas". Patacko straipsnyje rezgama gender sąmokslo teorija, Degučio - selektyviai įrodinėjama multikultūrizmo daroma žala tautai ir abu net neužsimena apie žmogaus teisių laikymąsi. Taigi abu sąmoningai kursto neapykantą kitokiems. "Gėjų manifestas" man ne pavyzdys, nes jį lygiai taip pat galėjo sukurti patackai arba degučiai, kad turėtų kuo pasiremti arba šiaip norėdami pašmaikštauti. Man pavyzdys yra Europos Parlamento priimti teisės aktai.

61265. xX2010-07-09 09:49
re:, gerai būtų, kad tu atsakytum į paprastesnius klausimus - pabandom naudoti Sokrato metodą. Ar tu manai, kad Europarlamente pasišaipęs iš gėjų kalbėtojas nubaustas neteisingai? Aš manau, kad teisingai, nes jis šaipydamasis iš homoseksualų (kurie turi vienodas teises, kaip ir heteroseksualai - pats tai pripažinai, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos) didina visuomenėje įtampas, savo šaipymusi nurodydamas, kad vieni yra lygesni už kitus. Taigi tu manai, kad toks europietis nubaustas neteisingai ir yra "politinio korektiškumo" auka? Patvirtink arba paneik.

61266. negirdėjau, 2010-07-09 10:43
kaip kalbėtojas Europarlamente pasišaipė iš gėjų, bet kartais vykęs pasišaipymas kaip tik mažina įtampas visuomenėje (tokia visada buvo juokdario funkcija kultūroje). Gal vertėjo tam kalbėtojui gražią viduramžių juokdario kepurikę užsidėti?

61267. xX2010-07-09 11:15
jei ten būtų buvęs juokdarys, tai išeitų, kad ir visi kiti Europarlamente yra juokdariai. Bet taip nėra.

61268. xX2010-07-09 11:21
ši nuoroda skiriama re:
http://myep.delfi.lt/news/europoje-randasi-gelezine-netolerancija-zydams-gejams-ir-imigrantams.d?id=31626129

61269. baisiai fainas apibendrinimo pavyzdys2010-07-09 11:34
jei ten būtų buvęs juokdarys, tai išeitų, kad ir visi kiti Europarlamente yra juokdariai. Ili dokazatel`stvo ot protivnogo? Tarsi nebūtų parlamentuose žirinovskių, "ubagų karalių" ir t. t.

61270. xX2010-07-09 11:43
Europarlamente yra visko, bet juokdarių, kurie gautų už juokdariavimą atlyginimą, ten tikrai nėra. Jei aš neteisus, tai nurodyk bent vieną parlamentarą, kuris yra Europarlamento juokdarys - toks, koks būdavo karalių dvare. Esu įsitikinęs, kad nenurodysi. Tu pats čia bandai būti juokdariu, bet nesėkmingai - su savo jumoru šaudai pro šalį.

61271. imigrantai2010-07-09 11:44
žinokite, mes visi labai geri. Nieko kito netrokštame, tik triūsti naujosios tėvynės labui. Tik tie aborigenai su savo kalba ir papročiais baisiai užknisa.

61272. ar norėtum, kad2010-07-09 11:53
šaučiau ne pro šalį? Vis artimo ir tolimo meilė sustabdo.

61273. "ubagų karaliams" 2010-07-09 11:55
irgi ne už juokdariavimą moka. Bet lakštingala negali negiedoti.

61274. xX2010-07-09 12:05
meilė, aišku, svarbiau už neapykantą, bet dėl to nemanau, kad turi šaudyti pro šalį. Gali ir su meile pataikyti į dešimtuką. Imigrantų galima neįsileisti, jei jie nenori triūsti naujosios tėvynės labui. Kur problemos?

61275. imigrantai 2010-07-09 12:21
o kur mūsų teisės laisvai judėti?

61277. re: xX2010-07-09 13:08
Šis laiškas - paskutinis, kuriame pilnai atsakysiu į tavo užduotus klausimus. Matau, tavieji begaliniai šmeižtai, oponentų teiginių iškreipinėjimai, išsisukimai nuo atsakymo, pokalbio nukreipimai į šalį, vis naujų insinuacijų pradėjimai - deja, neturi pabaigos. :-(((
Ateityje pažadu atsakyti į klausimus tik tais atvejais, kai/jei savo pasisakyme nepanaudosi nei vieno sofizmo.

#61261-e :
1) oponentams neteisingai priskyrei šiuos teiginius (kurių jie tikrai neteigė):
-- „Jo [A.Degučio] dviejų dalių straipsnis yra apie multikultūrizmo blogį ir selektyvumą visuomenėje
-- teigiama, jog vieni yra nepakaltinami
-- o kiti už "politinį nekorektiškumą" kišami į kalėjimus
-- `re:` kartu su Degučiu (ir Patacku) įtikinėja, jog neapykantos kitokiems (pvz., homoseksualams) kurstymas turi būti nebaudžiamas "politinis nekorektiškumas"

2) neteisingai (pritemtai) teigi:
-- Patacko straipsnyje rezgama gender sąmokslo teorija [pabraukimas mano; pirmiausia neišsisuk nuo atsakymo į tau užduotą klausimą: #61061]
-- selektyviai įrodinėjama multikultūrizmo daroma žala tautai [tuo tarpu, A. Degutis kritikuoja ne multikultūralizmą, o multikultūralizmo inversijas]
-- jį ["Gėjų manifestą"] lygiai taip pat galėjo sukurti patackai arba degučiai

3) pateiki sofistinę išvadą:
-- „abu net neužsimena apie žmogaus teisių laikymąsi. Taigi abu sąmoningai kursto neapykantą kitokiems“ [apie žmogaus teisių laikymąsi neužsimena todėl, kad kalba apie ką kita; nei patys pažeidžia kieno nors žmogaus teises, nei kitus skatina/ragina juolab kursto pažeisti]

4) remiesi hipoteze [kurią dar tik planuoji - jei gerai seksis - patvirtinti], kuri iš principo negali paneigti A.Degučio ir jo cituoto Paul Gottfried`o teiginių, nes teigia visai ką kitą, nei teigė A.Degutis ir/arba P.Gottfried`as:
„ne mažiau kaip 98% Vokietijoje sėdinčių yra ne "politiškai nekorektiški", bet raginę nepaklusti Vokietijos Konstitucijai, t.y. jie ten atsidūrė teisėtai“

5) teigi: "Gėjų manifestas" man ne pavyzdys ... Man pavyzdys yra Europos Parlamento priimti teisės aktai.
Reikalauji iš kitų (tame tarpe iš manęs) pasiaiškinimų, kad nesame „Murzos lygio aktyvistai“; tuo tarpu "Gėjų manifestą" laikai vien tik pašmaikštavimu. O kaip vertintum tekstą, kuris savo agresyvumu būtų IDENTIŠKAS „Gėjų manifestui“, turėtų tokią pačią preambulę („This essay is an outré, madness, a tragic, cruel fantasy, an eruption of inner rage, on how the oppressed desperately dream of being the oppressor.“), tačiau būtų nukreiptas ne prieš heteroseksualus, o pvz. prieš pvz. homoseksualus, žydus, kitataučius ar pan.??? Gali atsakyti?...
Spėju: negelbėtų jokia preambulė; tai vienareikšmiškai būtų traktuojama kaip kurstymas ir teksto autoriai susilauktų griežtų juridinių pasekmių -- ir tam pilnai pritarčiau.


#61265-e klausi: Ar tu manai, kad Europarlamente pasišaipęs iš gėjų kalbėtojas nubaustas neteisingai?
tu manai, kad toks europietis nubaustas neteisingai ir yra "politinio korektiškumo" auka?
(Džiugu, kad kai nori - moki ir korektiškai paklausti, vietoj to, kad spėtum mano nuomonę ir skubėtum su toli siekiančiomis išvadomis)
Atsakau:
1. Nežinau už ką konkrečiai nubaustas, todėl remiantis vien tokia abstrakčia informacija - dar negaliu jau dabar atsakyti "Taip" arba "Ne".
2. Mano svarbiausias teiginys (manau, ir gerb. A.Patacko bei A.Degučio):
Taisyklės turi būti aiškios, neselektyvios; baudos turi būti visiems vienodos, nepriklausomai nuo to, ar prasižengusysis priklauso mažumai ar daugumai; neturi būti „lygesnių už lygius“, selektyvaus vertinimo. Jei draudžiame Murzininkams pasisakyti „Gėjų manifesto“ griežtumo teiginiais - privalome drausti ir mažumoms (seksualinėms ar bet kokioms kitoms) tokius pasisakymus. Negerai, kai vieniems nuolaidžiaujama, o kiti net už smulkmenas baudžiami labai griežtai, nes tuo kurstomas tų - kuriems selektyviai nuolaidžiaujame - dar didesnis agresyvumas.

61279. re: 61268. xX2010-07-09 14:05
Pernelyg abstraktus straipsnis, iš kurio visai neaišku, ko vertas teiginys apie „geležinę netoleranciją“: ar /1/ iš tikro stiprėja nepakantumas, agresija (tokiu atveju - esu skriaudžiamųjų pusėje), ar /2/ vien gąsdinančiai `pučiamas tuščias burbulas` prieš visai padorius oponentus.

61281. xX2010-07-09 14:45
Išsisukinėji, re: - konkrečiai ir nereikia žinoti, už ką nubaustas, svarbu bendra situacija. Gerai, suformuluoju tau klausimą, nebūtinai susijusį su konkrečia tikrove: "Ar prieš gėjus viešai pašaipiai pasisakęs Europarlamentaras turi būti nubaustas pinigine bauda"? Aš sakau, kad taip, nepriklausomai nuo pašaipumo laipsnio. Tik vėl neišsisukinėk su visokiais "gėjų manifestais", nieko nežinodamas apie jų autorius.

61282. xX2010-07-09 14:48
Patacko ir Degučio straipsnis konkretus, ypač pastarojo - dėl to ir sakau, kad autorių "moksliškumas" sukuria įspūdį, jog tai, ką jie rašo, yra tiesa, nors išties pagrindinė mintis yra įžūlus melas.

61283. xX2010-07-09 14:51
matosi, kad esi neobjektyvus nuo pat pradžių - gini tuos, kurie išsigalvoja apie kažkokias gender grėsmes, o apie straipsnį, kuriame pateikiami pavyzdžiai apie neonacių galvos kėlimą, kalbi kaip apie abstrakcijas.

61285. re: 61283. xX2010-07-09 15:17
išties [A.Degučio straipsnio] pagrindinė mintis yra įžūlus melas

Savo #61047-e pasisakyme teigei: visa [A.Degučio] straipsnio mintis, susikoncentravusi pačioje pabaigoje. Anokia ten mintis, kad pirmiausiai reikia rūpintis savo artimaisiais.
Pirmiausia primeti A.Degučiui savo išsigalvotą „pagrindinę mintį“ -- po to vadini ją „įžūliu melu“; bet šis tavasis iškreiptas reziume - neturi nieko bendro su A.Degučio teiginiais.

61286. re: 61283. xX2010-07-09 15:25
„gini tuos, kurie išsigalvoja“
ginu tuos, kurie yra šmeižiami.

Tavo valia būti įsitikinusiam, kad gender grėsmių nėra. Bet neturi teisės diskutuoti negarbingai.

Prisižiūrėjęs to, ką pvz. nepelnytai inkriminuoji A.P-ui ir A.D-iui -- nesu linkęs aprioriškai laikyti minėto Delfi straipsnio autoriaus-anonimo teiginius (pvz. „Vengrijoje partija „Fidesz“ gavo daug balsų, kaltindama žydų sostinę noru užvaldyti visą pasaulį“) neabejotinais, pakol nesu susipažinęs su tai pagrindžiančia faktine medžiaga.

61288. re: 61281. xX2010-07-09 15:54
neišsisukinėk - eilinis tavo sofizmas

Prašiau konkretizuoti: ką gi tas Europarlamentaras vistik pasakė už ką buvo nubaustas (t.y., duoti kokį nors konkretų [realų ar sugalvotą] pašaipaus pasisakymo pavyzdį) ir žadėjau tada atsakyti. Pats išsisukai nuo atsakymo - ir kitus kaltini išsisukinėjimu.
Šiaip, jei yra teismo sprendimas - tai baudai pritariu.
Savo ruožtu, tavęs klausiu: kaip manai, ar analogišku griežtumu turi būti baudžiami analogiškai nepagarbiai pasisakę gėjai prieš hetero?

61289. xX2010-07-09 16:04
Gini tuos, kurie šmeižia, o ne kurie yra šmeižiami. Vienus teiginius laikai abejotinais, o kitus net nekvestionuoji (Vokietijos kalėjimuose sėdi už "politinį nekorektiškumą", nors akivaizdu, kad už raginimą pažeisti Vokietijos Konstituciją). Nuo mano klausimų išsisukinėji, nukreipdamas dėmesį į nereikšmingas detales. Patacko kliedesiai tau yra įrodymai? Patackas net pasitelkia kažkokius mistinius komentatorius, rašančius Andriui Navickui, kad patvirtintų savo nesveikas fantazijas, pateikta nuoroda atidaro tuščią puslapį, neaišku, kur prasideda citatos ir t.t. Labai jau daug "techninių" klaidų pridaryta. Išties nesinori net skaityti tokio bjauraus teksto. Degutis tai dar subtiliau, apsimesdamas mokslininku, bando pateikti savo "tyrimą". Nesakau, kad jie ir toliau taip elgsis, gal kada supras savo nesąžiningumą.

61290. re: 61289. xX2010-07-09 16:10
sofizmas: „(Vokietijos kalėjimuose sėdi ... akivaizdu, kad už raginimą pažeisti Vokietijos Konstituciją“; šmeižtus - nebematau prasmės toliau cituoti

61291. xX2010-07-09 16:11
net abejonių negali kilti, jog visiems galioja tie patys įstatymai. Kažkur buvo minimas pavyzdys, kai, berods, Anglijoje juodaodė mergaitė buvo nubausta už tai, kad savo klasioką pavadino "balta šiukšle". Pagarba kitokiam ugdoma nuo mažų dienų, ir tai yra teisinga visuomenės pozicija. Tolerancija nereiškia abejingumą ir susitaikymą su melu, apgavyste, sukčiavimu, nesąžiningumu.
Pašaipas pasisakymo konkretus pavyzdys - "Gėjai yra vištgaidžiai".

61293. re: 61291. xX2010-07-09 16:18
net abejonių negali kilti, jog visiems galioja tie patys įstatymai
Labai malonu išgirsti! Bent jau vienu klausimu esame bendraminčiai; neabejoju: tam pritartų ir A.P., A.D., "Bevardis" ir daug kitų čia pasisakiusiųjų

61294. re[2]: 61291. xX2010-07-09 16:32
Tokiu konkrečiu atveju - baudai pritariu.
Kartu, manau, reikėtų analogiškai bausti ir prasivardžiuojančius „hetero kiaulėmis“. --- ir gyventi visiems bus šviesiau :-)

61295. re:2010-07-09 16:37
P.S. (visai ne į temą -- tik draugiškai pasidalinant): šiandien teko užsimokėti baudą už neleistiną lenkimą; tai prie progos policininkas pasakė, kad pvz. už važiavimą neprisisegus saugos diržo - bauda 200 Lt (jei pirmą kartą), o jei ne pirmą - tai ir dar daug daugiau. Taip kad, geriau neprasižengti :-)

61296. xX2010-07-09 16:42
neteko girdėti prasivardžiuojant "hetero kiaulėmis", bet jei taip būtų, tai be jokios abejonės būtų nesantaikos kurstymas, nenaudingas visuomenei, dėl to baudžiamas.

61303. oho, kiek iečių prilaužyta, kraujo pralieta2010-07-10 00:50
vieši asmenys tam ir yra vieši (įskaitant europarlamentarus), kad būtų atidūs kalbėdami. O vištos ir vištgaidžiai - tautos paveldas, beje, kur kas išmoningesnis nei kitų; labiausiai gaila šiame kontekste niekuo dėto gaidžio...

61305. xX2010-07-10 09:33
ne tiek vieši asmenys turėtų būti atidūs, kiek viešai kalbantys asmenys. Atsakomybė už tai, ką pasakai - kultūros požymis.

61308. na, tokiu atveju kultūros čia buvo mažokai2010-07-10 11:44
gal žmogaus teisių adeptas pageidautų prisidėti gelbstint nuo užmėtymo akmenimis http://www.avaaz.org/en/stop_stoning/?vl

61309. xX2010-07-10 11:55
ačiū, kad nurodei - pasirašiau ir dar parėmiau.

61320. duserinis :-) 2010-07-11 23:40
Dar pridurciau nuo saves. Masine smegenu praplovimo priemone- holivudo filmai. Kai ziuri filma isivaizduoji "kad tai yra tikra". O kai tai VYKSTA IS TIKRUJU- smegeneliai jau nebe tū-tū...Viskas per tas spec-tarnybas...

61321. QWERTY :-) 2010-07-11 23:45
nu bl....UZSIKACIALINAU neseniai taip neblogai(cystai ant jegos, ant smugio)- pirmam pakliuvusiam zydrukui (porelei) bus liulinis...

61366. užsikačialinusiam2010-07-13 01:08
neužlipk ant grėblio.

61449. Letas Palmaitis :-) 2010-07-15 19:55
Šio darbo (bei visų komentarų) viena ESMINĖ YDA: MŪSŲ DIENOMIS, KAI TARPTAUTINIS BANKINIS KAPITALAS UŽVALDO KONTINENTUS, KAITALIOJA PREZIDENTUS IR VYRIAUSYBES, SUPERKA PARLAMENTUS IR SLAPTĄSIAS TARNYBAS, BANKRUTINA IŠTISAS ŠALIS IR PADARO PASAULINĘ FINANSINĘ KRIZĘ SAVO GALYBEI DIDINTI, NIEKAS NIEKUR NEBEDAROMA BE JO REGULIAVIMO IR DIKTATO, ĮSKAITANT VISUS PROPAGUOJAMUS INTELEKTUALINIUS SĄJŪDŽIUS BEI INSTITUTUS. VISKAS YRA NUPIRKTA, VIENI INTELEKTUALAI NIEKO PATYS NENUVEIKTŲ. TAI IR YRA ANTIKRISTO GALYBĖ, KURIĄ GALI SUGRIAUTI TIK DVO GALYBĖ. DVO GALYBE REMIASI IR NARSIŲ MUSULMONŲ SALAFIRŲ KOVOS. KATALIKAI! MŪSŲ YRA PASAULYJE TIEK PAT, KIEK VISŲ MUSULMONŲ. VEIKIME IŠVIEN SU JAIS NE SAVO, BET DVO GALIA!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:36:59 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba