Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-06-18 nr. 3289

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JULIUS KELERAS.
šventė prie TV
9

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1

POLEMIKA 
• ALGIRDAS PATACKAS.
Atsargiai – GENDER!
arba trumpa Europos vėžio istorija
379

KNYGOS 
• AUŠRA KAZLAUSKAITĖ.
Seno poeto užrašai,
arba Prarasto laiko beieškant
1
• ALIUS AVČININKAS.
Apsakymai pagal Jį
5
• Puoselėjama kalba ir jos menas31
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

FOTOGRAFIJA 
• JURGIS DIELIAUTAS.
Tūkstantmečio veido paieška
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Festivalyje „Tylos!“ triukšmauta saikingai (1)
2
• Kandžių kampelis

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Jėgos parametrai
1
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
(Ne)tekstilinės jungtys
5

MUZIKA 
• EUGENIJUS IGNATONIS.
Vilniaus festivalio aukso praba – Grigorijus Sokolovas
1
• VIRGINIJUS BAUBLINSKAS.
Mintys apie džiazą ir futbolą
2

ATSIMINIMAI 
• PETRAS PANAVAS.
Aš – poetas
9

KULTŪRA 
• RŪTA JAKUTYTĖ.
Performansiškumas. „Būti čia“
2

POEZIJA 
 VLADAS BALTUŠKEVIČIUS.
Reminiscencijos
9

PROZA 
• KAROLIS KLIMAS.
Mi mujer desnuda
2

VERTIMAI 
• HANNA JOHANSEN.
Naktis „Pelikane“
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Tyla

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Dūz dūz dūz
3

DE PROFUNDIS
buvau patekęs į haliucinacinę nuošalę
 
• GYTIS NORVILAS.
futbolo čempionatas
4
• šiupininkas.at.
Gal pagal, gal prošal, gal atgal

Šatėnų prieglobstis 
• Tryliktoji savaitė27

POEZIJA

Reminiscencijos

VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Nuotrauka iš „Literatūros ir meno“ archyvo

      1.


      Neišeik, neišeik iš sodžiaus,
      nepalik žilvyčių žalių
      …bėgo vaikystė prie soželkos –
      klausei kurkimo varlių…

      Iš jų vaidybos mokeis –
      kluono teatras virto trąša…
      virva skuba per akmenis šoka
      upė gimta Apaščia…

      …smėly pėdos pėdsakai ištrinti
      kur viens kitą šaukėt vardais,
      galvijai… net ir jie rimti…
      lūpas lig kraujo kramtais.

      Taip. ramu. ramu. neramu čia.
      čeža ežiai, čeža vėžiai…
      raudoną maukšlinies mučę –
      rankeles baltąsias grąžai...

      ...grįžai narvelin
      takais rudnugarių skruzdžių.
      sveikatytės norėčiau velint
      laikmečiu krizės gūdžiu...      2.


      Skorpionas – fantastinis miestas
      skleidžia išskleidžia lipnius čiuptuvus
      ...kavutė medus pyrago riekelė sviestas...
      čiupinėji senų eilių segtuvus.

      Pakeliui į rojų eiliūnes
      kaip avelė spiras barstei,
      sukos, malė mūzų malūnas
      laikraštieną atidžiai skaitei

      ir matei – Pizos bokštas pasviręs
      Pizos bokštas pasviręs kairėn;
      vyras poetas vertėjas fakyras,
      bokštas nublokštas šiaurėn,

      geidžiamosios ramybės nerado
      šiaurė rytuos vakaruos pietuos
      mirė pasimirė be šlovės ir žado...
      lėktuvas negreit dar ne greitai startuos.

      Skorpionas – miestas fantastinis
      dėlioju į stalčius naujus ir naujus lapus
      kam tas slėpimas ir slapstymasis?..
      išmonė verčiau nei melas – teisybė perpus...      3.


      Puvo lapai kūdron kritę.
      nervai pertempti – solo styga.
      seseryte, brangi seseryte,
      po mirties reinkarnuosies į ką?

      Gal į lūšį? žebenkštį baikščią?
      gal į lapę, kuri per smalsi?
      vieną kartą reikės išsiaiškint
      kuo buvai man ir kuo esi

      Aš spėlioju. spėliodamas šėlstu.
      nežinios pritvinkau sklidinai.
      ne lavonas, nors mėlstu ir mėlstu...
      vėl sapnuojas jinai, jinai

      sapnuojas kaip andai sapnavos
      nemarioji Poe Anabeli
      sarkofagas kripta prie navos
      kapucinai keli klūpį

      Puvo lapai kūdron kritę.
      sugrebojom pernykščius lapus.
      seseryte, brangi seseryte,
      išlydėjom tave į kapus...      4.


      Skriejo skriejo vėtra praskriejo
      nežaboti jaunystės žirgai
      ...artimųjų kapai... indeliuos aliejus...
      šitoj žemėj perilg užtrukai

      Dausos irgi žemėtos žemėtos
      į dausas dvasikė skris skris
      danguje pragare neras ramesnės vietos
      kol atslinks amžinoji naktis

      ...žalčialungiai šalpusniai aštraus kvapo mėtos –
      nežaliuosi nė viena žolele
      akmeny gruoblėtam įbrėžta:
      „šviesą rastum kelio gale...“

      Neieškok šviesos neieškok, nelaimėle,
      niekur niekad nerasi šviesos
      mirė keikę mirė ir laiminę
      laikini namai pilni grasos

      ...skriejo praskriejo vėtra praskriejo
      nežaboti jaunystės žirgai...
      ...artimųjų kapai... indeliuos aliejus...
      šitoj žemėj perilg užtrukai      5.


      Kaip poetas buvau didesnis
      už Visatą – MKČ Rex
      ir dabar nė kiek nemenkesnis
      nors žinau – rezga įkapes regs

      Rezga įkapes rezga rezga
      rezga rezga jauni ir seni;
      „kam, kregždukai, užmūrinot kregždę
      rūmo didžio pašelmeny?“

      „Ogi tam kad jiji gebėjo
      vien iš nuoliekų lizdą lipdyt...“
      ...dingo dingo nesatin nuskubėjo
      visa tai ką sunku suvaldyt...

      Vyko viskas pagal šventą raštą –
      pagal rašto raidžių raidikes:
      užuplūdo skėriai gimtą kraštą
      ir teriojo žvaigždes žvaigždikes

      kaip poetas buvau didesnis
      už Visatą MKČ Rex
      ir dabar nė kiek nemenkesnis
      nors žinau: rezga įkapes, regs...      6.


      Aš žinau – daugžodžiauju.
      daugžodžiaut ne tik mano liga.
      kaunant Slibiną kaunant kaunant
      gaunas kas? ne daugiau nei špyga?

      Ne špyga kovos kalavijas!
      tyliai gęsta vakarė žara.
      laisvėj laigo didis galvijas.
      stiklo sąsmauka smiltys byrą.

      Byra smiltys. veržiasi kilpos.
      dūmai graužia – išgrauš akis.
      mano siela, rėmuos netilpus
      pleveni pleveni it drugys

      nuo gėlės prie gėlės pleveni tu,
      kaip dalelė didžiosios gamtos,
      pleveni pleveni pleveni tu
      ir plevensi lig grabo lentos...

      aš žinau
      aš žinau – daugžodžiauju.
      daugžodžiaut ne tik mano liga.
      kaunant Slibiną kaunant ir kaunant
      gaunas kas? nežinau.
      ne špyga.      7.


      Saulės židiniu žaižaruoja
      raudona ugnis rudenies
      širdis vibruoja kibirkščiuoja
      variacijų neperpras nieks

      Ne ne viskas Majos šydas
      vertikale – viršum apačia
      atėjau į Čia neprašytas
      neprašytas išeisiu iš čia

      Driekias kosminės ūkanos driekias
      ir dabar kaip kitada
      niekis niekis didelis niekis,
      didelesnis negu visata,

      tamsa užnuodijo kraują
      negaliu be šviesos negaliu
      kaip Jeseninas – čia viešpatauja
      minios protuolių minios kvailių

      Saulės židiniu žaižaruoja
      raudona ugnis rudenies
      širdis vibruoja kibirkščiuoja
      variacijų neperpras nieks      8.


      Karaliai karaliai karaliai
      žibintai šviesuodami degs
      orveliniam ūkyj triūsti užteks
      vae victis baliai

      Tekstai, dengiami tekstų, ỹra
      kurlys drabužėliais baltais kur lįs?
      eilės pasauly gražiam sklido sklis
      amžiams Žambį pakeičiau Lyra

      ...kūryba karyba puošyba rūpėjo
      kalne Lu migla skaidrėjo
      dantys žvilgėjo ietys žvilgėjo
      žvakutės žvakutės mirksėjo...

      Kur dėt plokšteles? hytus?
      tikiu Alachu tikiu Šėtonu
      malonu melomanams? malonu...
      kur dėt plokšteles? hytus?

      Karaliai karaliai karaliai
      žibintai nerimu degs
      triūsti Orvelo ūky užteks
      baliai – vae victis –
      baliai baliai...      9.


      Nieko neuždirba kas nieko neveikia
      atsidūriau baisiam absurde
      devintam pragariniam rate
      plautis rankų nereikia?

      Baigias ieškojimai ir atradimai
      raištis raištis man ant akių
      niekam nereikia tokių sakių...
      baigias mirimai baigias gimimai

      Žodis veiksmas? veiksmas žodis?
      niekas taip nežodžiavo kaip aš...
      žodžiais kasė (ne)žodžiais užkas?
      sąmoningas aš beprotis...

      Neužkirskit į viešumą kelio!
      šurmulys šurmulys šurmulys
      skaldot skaldot į dalis...
      veidas beveik kaip smūtkelio

      Tamsūs keliai tamsios kryžkelės
      skrodžiu tamsą neregėm akim
      kurgi veda kur veda grįžkelis?
      nesatin? ne ne ne... esatin


      2010 04 30
 

Skaitytojų vertinimai


60413. tatanka2010-06-20 19:28
3 ir 5 - patiko.

60433. xrizantemos2010-06-21 09:17
nors poeta majos koldra tusioja sen ir ten, bet 3;5 ornamentai isties blaiviai nuteikiantys.

60442. Likimo ironija2010-06-21 13:15
Štai ir perskaiciau rimuoto dienorascio fragmentus

60509. krizantemoms2010-06-22 22:16
ne tik blaiviai (tie 3;5), bet netgi kaip kalbos menas nuteikia lygia greta atsistoti salia klasisku... Noras betgi manau, poetas turi stalciuje gal irgi stipriu, o atrinko ne tuos kitus pAGAL NUMERA...

60510. krizantemoms2010-06-22 22:18
ne tik blaiviai (tie 3;5), bet netgi kaip kalbos menas nuteikia lygia greta atsistoti salia klasiku... Nors betgi, manau, poetas turi stalciuje gal irgi NE MAZIAU stipriu, o KAZKAS atrinko ne tuos kitus PAGAL NUMERIUS...

60548. Durelechs2010-06-23 14:11
Neapšnekėkite šio poeto. Jo intuicija -begalinė...Įsiskaitykite, įsiklausykite, užčiuopkite slaptąsias gijas...Kaip jos subtilios ir virpančios ties nesaties-esaties riba. Poetas - nuojautų instrumentas, seismografas. BALTUŠKEVIČIUS - pats moderniausias ir tikriausias nūdienos kūrėjas. Nekreipkite dėmesio į jo gudrų keistumą, balansavimą ant pamišimo ribos - ir suprasite - tai GENIALU. nET NESINORI LYGINTI SU SEKSUALIŲ MERGELKŲ PAISTYMAIS, BEI GIRTŲ VIDUTINIOKŲ GARGALLYNĖMIS... Šis poetas pamišęs TIKRĄJA POEZIJA

60593. Grebo2010-06-24 11:54
puikūs tekstai, puikūs

60683. echo2010-06-25 15:49
Vladas B. - kaip smuikas. Juo groja laikas.Juo groja likimas. Negaliu atsistebėti intuicijos galia, mistiška aura, pranašiškais posmais.Pritariu nuomonei - puikiausias SUMAUTO amžiaus poetas.

60739. pl :-) 2010-06-26 20:25
puiki poezija

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:36:53 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba