Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-09-02 nr. 3343

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VALDEMARAS KUKULAS91
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI2
• ĮVAIRŪS

ATMINTIS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Perėjęs į mirusiųjų bendruomenę
11

EX PROFESSO 
• JŪRATĖ BARANOVA.
Kito kitybė kaip iššūkis mano laisvei*
15

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Šalia Kotrynos bokštų...
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Laisvės romantikė Prancūzija: du dešimtmečiai partnerystės
3
• ROMAS GUDAITIS.
Maža sakmė apie gražų žmogų

KNYGOS 
• RIMANTAS SKEIVYS.
Demokratijos šauklys
5
• RAMŪNAS ČIČELIS.
Amžinybė momente
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Kokios girnos sukosi velnių malūnuose
4

TEATRAS 
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
„Lėlė“ užminė mįslių

MUZIKA 
• JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ.
Vizija
62

DAILĖ 
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Sugrįžtant į Antano Samuolio pasaulį
1

PAVELDAS 
• Vilniaus paveikslų galerijoje –­ japonų rankdarbių paroda

POEZIJA 
• SALOMĖJA BURBAITĖ5
• ALGIS LAURINAVIČIUS4
• LAURA ŠVEDAITĖ.
Septynios meditacijos
9

PROZA 
• ELIGIJA VOLODKEVIČIŪTĖ.
Švytintys debesys
6

VERTIMAI 
 PALI CANON

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Klausimas
9

IN MEMORIAM 
• EDUARDAS JUCHNEVIČIUS
1942 – 2011

DE PROFUNDIS
Ūmėdė – tai toks grybas, pasižymintis nepaprastu žiaurumu;
nepažįsta jis pasigailėjimo. Gintaras Beresnevičius
 
• BARBĖ BARBAITĖ.
Hamletas
• SVAJŪNAS KUNCAITIS.
Profanas, Camus ir Meilė
2
• JUSTINAS BOČIAROVAS.
Apie neapsisprendimą
2
• ARTŪRAS VALIONIS.
Komisijos pasitarimas

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Grafikos kontekstai. Deklaracija
2
• ARŪNAS UOGINTAS.
ARTVILNIUS’11
Lietuvos regionų meno problemos?
2
• ARMINA JONUŠAITĖ.
LDS kolekcija: menininkas ir valstybė
• KRISTINA STANČIENĖ.
Vandens atmintis: kaita ir tradicijos
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Amžinas ir kintantis pasaulis
• Informacija
• Jubiliejai1
• In memoriam
• Parodos LDS galerijose

VERTIMAI

PALI CANON

[skaityti komentarus]
          Pali Canon yra šventųjų raštų theravados budistinės tradicijos rinktinė, išlikusi pali kalba. Tai vienintelis pilnai išlikęs ir užrašytas vienas pirmųjų budistinis kanonas. Sukurtas Šiaurės Indijoje, jis buvo perduodamas iš lūpų į lūpas, kol buvo užrašytas Ketvirtosios Budistinės Tarybos Šri Lankoje sprendimu maždaug 454 metams praėjus po Šakijamunio mirties. Pirmą kartą jis buvo atspausdintas XIX amžiuje.
          Šių eilėraščių autorius, pasirinkęs reikšmingą Pali Canono pseudonimą, yra poetas, kilęs iš Šri Lankos, šiuo metu gyvenantis Turkijoje, įvairių kalbų, tarp jų ir daugelio senųjų, žinovas, rašantis įvairiomis kalbomis, o šiuo metu sparčiai besimokantis lietuvių kalbą.
              Vertėja


    9-asis Vandenyno Facebooko Zumrud-u Anka-u1 Cunamis


    Tegu tavo valdymas
    Tęsiasi tūkstantį aštuonis tūkstančius metų
    Kol žvirgždas taps akmens luitais
    O žolynai pavirs kerpėm2

    Kai skaisti raudona saulė paniro į vandenyną
    Aurora borealis buvo dangus ramiojo veidrodžiui
    Prieš drakoną

    Drakone! Drebėk
    Ir grįžk į savo urvą
    Vilkis prie savo vandenų kaltė po kaltės
    Tu esi dėl neskoningo melo

    Raudonas taškas
    Yra savo oranžinio dvynio pirmtakas
    Jo prigimtis yra bardo3 galimybės
    Kol išblės paskutinė drakono šviesa

    Kai cunamis nukreipė vandenyno mirties karnavalą
    Ant japonų stogų
    Oranžinis ganešas4 jau buvo atvykęs

    Ganešo triada kiekvienam japonui
    Viena dalis galvai ir dvi pečiams
    Kaip švytintis nimbas ant Budos galvos

    Cunamis atnešė skausmą
    Ir šaltį, nepažįstamą jūrų laivyną
    Ant Miyagi5 krūtinės

    Nindzės Ganešo armijoje
    Yra palaiminti ir chalisos6 už juos bus giedamos
    Kiekvieno japono širdyje ir sieloje

    Cunami! Drebėk
    Ir grįžk į savo urvą
    Vilkis prie savo vandenų, tu navigatoriau navi navi
    Tu esi neskoningo melo versija

    Raudona saulė išsilaisvino iš cunamio
    Naujasis avataras7 yra Buda ir ganešos generacija
    Prieš drakoną

    Tegu tavo valdymas
    Tęsiasi tūkstantį aštuonis tūkstančius metų
    Kol žvirgždas taps akmens luitais
    O žolynai pavirs kerpėm

____________________________________
1 Zumrud-u Anka-u – feniksas (turkų kalba – autoriaus pastaba);
2 Japonijos nacionalinio himno eilutės (autoriaus pastaba);
3 Bardo – tibetietiškai reiškia „tarpinę būseną“, sanskrito kalba ši sąvoka vadinama antarabhava. Tai sąvoka, atsiradusi po Budos išėjimo, vienoms budistų grupėms ją pripažįstant, kitoms mokykloms ją neigiant. Laisviau traktuojant, terminas „bardo“ reiškia tarpinę egzistavimo būseną tarp dviejų gyvenimų Žemėje (vertėjos pastaba).
4 Ganešas – tai viena iš labiausiai žinomų ir garbinamų dievybių Hindu panteone. Nors ši dievybė žinoma dėl daugelio kitų atributų, ją lengvai galima atpažinti iš dramblio galvos (vertėjos pastaba).
5 Miyagi – miestas Japonijoje (autoriaus pastaba).
6 Chalisa – malda (vertėjos pastaba).
7 Avataras – sanskrito kalba Avatara, pažodžiui: nusileidęs – į Žemę nužengęs ir į mirtingą būtybę (žmogų arba gyvūną) įsikūnijęs Dievas (vertėjos pastaba).

    Juodai Baltas Facebookas Čilės Zonguldakas1 Eregli2 Madžongas


        Namo3 Enverui Gokce4 Pablui Nerudai
        Gabrielai Mistral ir Luisui Arias Manzo5


    Čilės kasykloje krenta darbininkai
    juodi cholo6 ezoteriniai indėnų balsai
    liejantys į mano facebooką
    gyvsidabrį ir švino atliekas į mano veidą

    skystis švinas remilas7 sukuria mįslę

    nors niekada neperkelsi sielos...
    mahabharatos8 turtu ir asvagosha9
    raudonas gyvsidabris ir švinas su mano veidu
    aš užsidengiu savąjį Zonguldaku

    ereg ereg egre10

    užsidengiu savąjį gindamas jų namus
    Čilė plaukia, Neruda plaukia, Mistral plaukia
    Manzo plaukia į Turkijos kasyklas
    kiek poetų yra Neruda ar Manzo
    šie klausimai yra tavo vidinėšrilanka

    o, Zonguldakai brangus
    brangus stotingas Mehmete11

    įvesk savo facebooką į mano facebooką
    pergalės vėliavą mūsų svyruojančiai kalėjime Čilei

    ereg ereg egre

    sugrąžindamas visus žuvusius per kasyklos avariją
    ganeša sušuko kas įkvėpė grisou12

    o, puiki juoda‘ tamsbruvė ‘turkiška siela Gedrosios13 dykumoje!
    Turkijos darbininkų klasės šviesusis veide

    Ar ganešos ašaros gali sujaudinti tave

____________________________________
1 Zonguldakas yra Zonguldako provincijos, kuri yra Juodosios jūros regione Turkijoje, sostinė (vertėjos pastaba).
2 Eregli – miestas ir rajonas Zonguldako provincijoje (vertėjos pastaba).
3 Namo – tai sanskrito žodis, reiškiantis pagarbą asmeniui, į kurį kreipiamasi (autoriaus pastaba).
4 Enveras Gokce – įžymus turkų poetas (autoriaus pastaba).
5 Luis Arias Manzo – Čilės rašytojas ir poetas (vertėjos pastaba).
6 Cholo – etninis neaiškus žodžių suliejimas, sukurtas ispanų kreolų XVI amžiuje, kurį vartojo Amerikos indėnai arba jų maišyti palikuonys (vertėjos pastaba).
7 Remil – šamano sėkmė: kaulų tvarkymas, kai maži kaulai yra metami ant grindų. Tai senovinis žodis (autoriaus pastaba).
8 Mahabharata – ilgiausia pasaulyje poema, kurią sudaro du šimtai dvidešimt tūkstančių šešiolikaskiemenių eilučių. Ją parašė išminčius Krišnadvaipajana. Šis epas – tai plačiajai visuomenei sukurta induizmo enciklopedija (vertėjos pastaba).
9 Asvagosha – tai vienos iš aukštesniojo budizmo svarbiausių pasaulyje religinių knygų. Išvertus būtų „Tikėjimo prabudimas“ (vertėjos pastaba).
10 Ereg ereg egre – žodžių žaismas. Eregli yra miestas Ereg(li). Taigi ereg ereg egre; egre (turk.) – papartis, kuris Turkijoje išauga labai aukštas (autoriaus pastaba).
11 Mehmetas – Mehmet Cengiz Oz yra turkų kilmės amerikiečių širdies ir krūtinės ląstos chirurgas, knygų autorius, TV laidų svečias ir komentatorius, įžymus visuomenės veikėjas (vertėjos pastaba).
12 Grisou (pranc.) – sprogstamosios dujos kasykloje (vertėjos pastaba).
13 Gedrosios dykuma – 325 metų rudenį Aleksandras Didysis vedė savo žmones per Gedrosios dykumą. Daug žmonių žuvo, nors jų tarpe buvo daugiau moterų, nei karių. Dabar ji vadinama Baludistano dykuma (vertėjos pastaba).Iš anglų kalbos vertė TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 4 
21:32:01 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba