Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-09-02 nr. 3343

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VALDEMARAS KUKULAS91
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI2
• ĮVAIRŪS

ATMINTIS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Perėjęs į mirusiųjų bendruomenę
11

EX PROFESSO 
• JŪRATĖ BARANOVA.
Kito kitybė kaip iššūkis mano laisvei*
15

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Šalia Kotrynos bokštų...
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Laisvės romantikė Prancūzija: du dešimtmečiai partnerystės
3
• ROMAS GUDAITIS.
Maža sakmė apie gražų žmogų

KNYGOS 
• RIMANTAS SKEIVYS.
Demokratijos šauklys
5
• RAMŪNAS ČIČELIS.
Amžinybė momente
1
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Kokios girnos sukosi velnių malūnuose
4

TEATRAS 
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
„Lėlė“ užminė mįslių

MUZIKA 
• JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ.
Vizija
62

DAILĖ 
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Sugrįžtant į Antano Samuolio pasaulį
1

PAVELDAS 
• Vilniaus paveikslų galerijoje –­ japonų rankdarbių paroda

POEZIJA 
• SALOMĖJA BURBAITĖ5
• ALGIS LAURINAVIČIUS4
• LAURA ŠVEDAITĖ.
Septynios meditacijos
9

PROZA 
• ELIGIJA VOLODKEVIČIŪTĖ.
Švytintys debesys
6

VERTIMAI 
• PALI CANON

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Klausimas
9

IN MEMORIAM 
• EDUARDAS JUCHNEVIČIUS
1942 – 2011

DE PROFUNDIS
Ūmėdė – tai toks grybas, pasižymintis nepaprastu žiaurumu;
nepažįsta jis pasigailėjimo. Gintaras Beresnevičius
 
• BARBĖ BARBAITĖ.
Hamletas
• SVAJŪNAS KUNCAITIS.
Profanas, Camus ir Meilė
2
• JUSTINAS BOČIAROVAS.
Apie neapsisprendimą
2
• ARTŪRAS VALIONIS.
Komisijos pasitarimas

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Grafikos kontekstai. Deklaracija
2
• ARŪNAS UOGINTAS.
ARTVILNIUS’11
Lietuvos regionų meno problemos?
2
• ARMINA JONUŠAITĖ.
LDS kolekcija: menininkas ir valstybė
• KRISTINA STANČIENĖ.
Vandens atmintis: kaita ir tradicijos
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Amžinas ir kintantis pasaulis
• Informacija
• Jubiliejai1
• In memoriam
• Parodos LDS galerijose

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Lietuvos estetikos istorija : Apšvietos epocha / Gytis Vaitkūnas ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : Spauda). – 175, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-34-314-1 (įr.)


MENAS. FOTOGRAFIJA

Algimanto Miškinio dailės kolekcijos Vakarų dailės rinkinio katalogas = Art collections by Miškinis catalogue of Western art collection : (su Lietuvos ir Rytų dailės katalogų papildymais, Afrikos tautų daile) / [sudarytojas Algimantas Miškinis]. – Kaunas-Vilnius [i.e. Vilnius] : Savastis, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 149, [3] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9986-420-86-6

Choro dirigento užrašai / Rasa Gelgotienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Indigo print). – 148, [1] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-23-473-9

Lietuvos nacionalinė filharmonija : septyniasdešimties metų kelias / [sudarytoja Milda Augulytė]. – Vilnius : Aidai, 2010 (Vilnius : BALTO print). – 179, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-450-000-8 (įr.)

Šešuolių seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai / Stanislovas Budraitis. – Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2011 (Vilnius : BMK). – 58 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-888-66-6

Wooden heritage in Lithuania / [compiled by Alfredas Jomantas ; translated by Vertimo namai]. – [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2011] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 151, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-736-36-3


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Gražūs : pažink savo veidą : [romanas] / Scott Westerfeld ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 332, [2] p. – Ciklo „Bjaurūs, gražūs, ypatingi“ knyga. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0068-4 (įr.)

Kvailiai miršta : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė ir Birutė Sabonienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 612, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0044-8 (įr.)

Lietuvos užsieniečio miniatiūros : (satyrika) / Petras Motiejūnas. – Kėdainiai : Spaudvita, 2011 (Kėdainiai : Spaudvita). – 87, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-637-70-7

Na litewskim paszporcie : [wiersze] / Romuald Mieczkowski ; [zdjęcia Wilna na wklejkach: Romuald Mieczkowski]. – Wilno : Znad Wilii, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 154, [4] p., [14] iliustr. lap. : iliustr. – (Biblioteka „Znad Wilii“ ; 4). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-532-06-4

Oddech : [wiersze] / Renata Pszczołowska ; [ilustracje autorki]. – [Niemenczyn (Rej. wileński) : Zakład prywatny M. Rymkiewicza, 2011] (Niemenczyn (Rej. wileński) : M. Rymkevičiaus person. įm.). – 48, [2] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-8024-04-3

Pavojingas protas : [romanas] / Vilis Normanas. – Vilnius : [Ciklonas], 2010 (Vilnius : Ciklonas). – 188, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-880-71-4

Posmų gervės : eilėraščiai / Vacys Reimeris ; [skyrių užsklandų grafika autoriaus]. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 262, [1] p. : iliustr., portr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-669-83-8 (įr.)

Praraja : [kūrybos rinktinė] / Leonas Kiauleikis ; [knygoje panaudoti Stasio Krasausko draugiški šaržai]. – Vilnius : [Ciklonas], 2010 (Vilnius : Ciklonas). – 290, [4] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-880-70-7 (įr.)

Prieš audrą : romanas / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 436, [2] p. – Tiražas 2400 egz. – ISBN 978-609-01-0045-5 (įr.)

Sugulovės duktė : romanas / Pai Kit Fai ; iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 508, [2] p. – Tiražas 2700 egz. – ISBN 978-609-01-0047-9 (įr.)

Svetimšalė / Diana Gabaldon. – Vilnius : Alma littera, 2011- . – (Įr.)

Kn. 3: Meilės labirinte / iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. – 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 588, [2] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-01-0050-9

Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 334, [2] p. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-38-964-4 (įr.)

Tau niekada nebus atleista : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 275, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0061-5 (įr.)

Uždrausta žmona : mano metai, praleisti su Dubajaus šeichu Kalidu : [romanas] / Verena Wermuth ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Grauslytė-Antulienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 324, [2] p. – Tiražas 2100 egz. – ISBN 978-9955-38-894-4 (įr.)

Vampyrės dienoraštis : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2010- . – (Įr.)

Kn. 4: Tamsioji sąjunga. – 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 219, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0074-5

Vilius Karalius : romanas / Ieva Simonaitytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 572, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0077-6 (įr.)

Žmonių laiškai žmonėms / Irena Šufinskienė. – [Šiauliai : Titnagas], 2011 (Šiauliai : Titnagas). – 178, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-613-32-9


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje : [apysakos-pasakos] / Lewis Carroll ; iš anglų kalbos vertė Kazys Grigas ir Julija Lapienytė ; iliustravo John Tenniel. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 237, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-24-306-9 (įr.)

Danuko Dunduliuko nuotykiai : [apsakymai] / Vytautas Misevičius ; iliustravo Inga Marčiukaitytė-Ereminienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-895-8 (įr.)

Gražiausios lietuvių sakmės / [sudarė Matas Lapė ; iliustravo Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Vaiga, 2011 (Vilnius : Logotipas). – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-440-009-4 (įr.)

Lučianas : [romanas] / Isabel Abedi ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 532, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0054-7 (įr.)

Mano gražiausių pasakų knyga / [iš prancūzų kalbos vertė Ingrida Baltrušytė, Vita Malinauskienė, Margarita Šeškuvienė ; iliustravo Sofie Beaujard, Yves Beaujard, Cendrine Herrenschmidt ... [et al.]. – Kaunas : Vaiga, [2010]. – 158, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-407-99-7 (įr.)

Triušiukas Lu = Lu, das Kaninchen ; Kur dingo Petris = Petrie büxt aus / Katrin Oesterwinter ; [vertė Rasa Oesterwinter ; iliustravo Daiva Juodkienė]. – Vilnius : Forumas „Kultūros eksperimentai“, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 43, [5] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-910-05-3


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 4 
21:31:55 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba