Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-29 nr. 3021

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Sonata Paliulytė.
APIE LAIKĄ
31
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI SU LAUREATAIS 
• Literatūros ir tautosakos tyrinėtoją DONATĄ SAUKĄ kalbina VALENTINAS SVENTICKAS. 2004. X. 13.
EINANTIS IKI RIBŲ
1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
• BRUTALUS ABSURDAS1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASAULIS KAIP DIEVO ŽAISMĖ
• Renata Šerelytė.
DIEVO KANCELIARIJAI TRŪKSTA JAUSMŲ
1
• Mark C. Taylor.
KĄ IŠ TIESŲ TEIGĖ DERRIDA
• GERBIAMI POETAI!7
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ
• ŽVILGSNIS Į "ŽVILGSNIUS"
• PALIMPSESTAI
• SALOMĖJA NĖRIS14
 NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
JUVELYRIKA KAIP...
• Jurgita Ludavičienė.
PLENERO PĖDSAKAIS

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
NESKANIŲ PJESIŲ DEGUSTACIJA – IŠ KETURIŲ MĖGINUKŲ
11
• Rasa Paukštytė.
BE ĮŽVALGŲ
2
• Ridas Viskauskas.
LĖLININKAI GYVI ENTUZIAZMU?
6

MUZIKA 
• Aleksandra Pister.
MUZIKOS PRAMOGA "BANCHETTO MUSICALE" 2004 STILIUMI
3

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys.
LIETUVAI PADOVANOTI TRYS PRIEŠKARIO DAILĖS KŪRINIAI
• Vydas Dolinskas.
GOBELENAI ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS

MENO DIS/KURSE* 
• Julija Fomina.
MAISTO GAMYBOS WORKSHOW*: EKSPERIMENTINĖ VIRTUVĖ IR SOCIALINĖ SĄVEIKA
4

KINAS 
• VILNIAUS DOKUMENTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS1

POEZIJA 
• ROMAS DAUGIRDAS11

PROZA 
• Aleksandra Fomina.
GELEŽINKELIO DAINOS
2
• BLYNELIAI8

VERTIMAI 
• Charles Bukowski*.
PAŠTAS
5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DIDYSIS BUKAS19

AKTYVIOS JUNGTYS 
• JIMIS TENORAS – KOSMINĖS MEILĖS PRISIPAŽINIMAI, GĖLĖS IR AŠTUNTO DEŠIMTMEČIO ELEKTRONIKA10

KULTŪRA 
• DŽIAZAS IR KULTŪROS POLITIKA

KRONIKA 
• ARTI TOLI6
• PRANEŠAME2
• LĖLIŲ TEATRO REŽISŪROS PAGRINDAI

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA SIGNALIZUOJA1
• NE VIEN TIK RETRO

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ir dar valandėlė… : Konstancijos Bražėnienės ir Mindaugo Bražėno laiškai iš Lietuvos, Rytų Vokietijos ir Sibiro, 1944-1966 / sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto. – Vilnius : Dialogo kultūros institutas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 293, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-545-18-6

Lėlytė : romanas / Kazys Paulauskas. – Panevėžys : R. Magilienės įmonė "Magilė", 2004 (Vilnius : Spauda). – 231, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-956-40-4

Madagaskaras : trijų veiksmų pjesė / Marius Ivaškevičius. – Vilnius : UAB "Apostrofa" : Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 114, [1] p. : iliustr. – (Naujoji drama). – Santr. angl. – Tiražas 600 egz. – ISBN 9955-605-07-3

Po medžiais : [eilėraščiai] / Ona Rasutė Šakienė ; iliustracijos autorės. – [Elektrėnai] : O.R. Šakienė, [2004] (Trakai : Trakų sp.). – 138, [6] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-507-81-0

Rasos spinduliukai : pamokslai, apmąstymai / Albinas Šilkinis. – Vilnius : Homo liber, 2004 (Vilnius : UAB "Akritas"). – 119, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955-449-73-X

Rudens lapinas : fantastinis romanas / Dmitrij Skiriuk ; iš rusų kalbos vertė Nida Jakubauskaitė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 307, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 313). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-10-097-4

Sidabro sodai : fragmentų apysaka / Aldona Ruseckaitė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 117, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-237-5

Tolimosios Žemės dainos : mokslinis fantastinis romanas ir apsakymai / Arthur C. Clarke ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė, Irmina Domeikienė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 275, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 312). – Tiražas [1800] egz. – ISBN 9955-10-096-6

Vakar ir šiandien : [prisiminimų apybraiža] : knyga "Rytoj to nebus" gausiai papildyta dar pikantiškesniais faktais, nutikimais bei nuotraukomis / Goda Ferensienė. – Vilnius : Charibdė, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 167, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-745-92-6 (įr.)

Virsmas : apysaka / Antanas Raudys. – Kaunas : UAB "Ryto varpas", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 87, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-9635-8-

Žvilgsnis į "Žvilgsnius" (1946-1948) / Ramutis Karmalavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2004. – 102, [2] p. : faks. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-03-238-3

Rugpjūčio šviesa : [eilėraščiai] / Jonas Ivanauskas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). – 77, [1] p. : iliustr. – Tiražas 90 egz. – ISBN 9986-38-540-7

Šilgalių gojelis : [romanas] / Juozas Sabas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 342, [1] p. : portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-242-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Mieli bičiuliai, arba Gyvenkim geruoju : [eilėraščiai vaikams] / Juozas Nekrošius ; dailininkė Vida Alesienė. – Vilnius : Alka, 2004 (Šiauliai : Saulės sp.). – [33] p., įsk. virš. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-540-13-3

Auksaplaukė ir trys meškos / adaptavo Jackie Andrews ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; Lawrie Taylor piešiniai. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Malaizijoje). – [26] p. : iliustr. – (Dovana mažajam skaitytojui). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-06-125-1

Barnis tvarkosi / Jackie Andrews ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; Lesley Smith piešiniai. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Malaizijoje). – [26] p. : iliustr. – (Linksmos istorijos). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-06-123-5

Bjaurius : [apysaka] / Robert Swindells ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 157, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-71-7 (įr.)

Raiboji vištelė / adaptavo Jackie Andrews ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; Lawrie Taylor piešiniai. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Malaizijoje). – [26] p. : iliustr. – (Dovana mažajam skaitytojui). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-06-126-X

Sumani antytė / Jackie Andrews ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; Maureen Bradley piešiniai. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Malaizijoje). – [26] p. : iliustr. – (Linksmos istorijos). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-06-124-3

Šimtamylės Girios pasakos / [tekstas: Ronald Kidd ; iš anglų k. vertė Zita Marienė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2004] (Spausd. JAE). – 167, [1] p. : iliustr. – Virš. antr.: Šimtamylės Girios pasakos apie Mikę Pūkuotuką ir jo draugus. – Aut. nurodytas kn. metr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-22-718-6 (įr.)

Trys maži kačiukai / adaptavo Jackie Andrews ; [iš anglų kalbos vertė Gintaras Kaminskas] ; iliustravo Lesley Smith. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Malaizijoje). – [26] p. : iliustr. – (Dovana mažajam skaitytojui). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-06-088-3

Ūkanotojo Albiono pasakos : britų riterių pasakos / [iš rusų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; dailininkas Vladislavas Jerko. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Slovakijoje). – 22, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-06-116-2 (įr.)

Vilkiukas giliai giliai jūroje : [pasaka] / Marijka Lugovik ; [iš ukrainiečių kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; dailininkė Sofija Us. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2004] (Spausd. Slovakijoje). – [33] p. : iliustr. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-06-121-9 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:31:10 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba