Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-29 nr. 3021

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Sonata Paliulytė.
APIE LAIKĄ
31
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI SU LAUREATAIS 
• Literatūros ir tautosakos tyrinėtoją DONATĄ SAUKĄ kalbina VALENTINAS SVENTICKAS. 2004. X. 13.
EINANTIS IKI RIBŲ
1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
• BRUTALUS ABSURDAS1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASAULIS KAIP DIEVO ŽAISMĖ
• Renata Šerelytė.
DIEVO KANCELIARIJAI TRŪKSTA JAUSMŲ
1
• Mark C. Taylor.
KĄ IŠ TIESŲ TEIGĖ DERRIDA
• GERBIAMI POETAI!7
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ
• ŽVILGSNIS Į "ŽVILGSNIUS"
• PALIMPSESTAI
• SALOMĖJA NĖRIS14
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
JUVELYRIKA KAIP...
• Jurgita Ludavičienė.
PLENERO PĖDSAKAIS

TEATRAS 
 Vlada Kalpokaitė.
NESKANIŲ PJESIŲ DEGUSTACIJA – IŠ KETURIŲ MĖGINUKŲ
11
• Rasa Paukštytė.
BE ĮŽVALGŲ
2
• Ridas Viskauskas.
LĖLININKAI GYVI ENTUZIAZMU?
6

MUZIKA 
• Aleksandra Pister.
MUZIKOS PRAMOGA "BANCHETTO MUSICALE" 2004 STILIUMI
3

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys.
LIETUVAI PADOVANOTI TRYS PRIEŠKARIO DAILĖS KŪRINIAI
• Vydas Dolinskas.
GOBELENAI ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS

MENO DIS/KURSE* 
• Julija Fomina.
MAISTO GAMYBOS WORKSHOW*: EKSPERIMENTINĖ VIRTUVĖ IR SOCIALINĖ SĄVEIKA
4

KINAS 
• VILNIAUS DOKUMENTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS1

POEZIJA 
• ROMAS DAUGIRDAS11

PROZA 
• Aleksandra Fomina.
GELEŽINKELIO DAINOS
2
• BLYNELIAI8

VERTIMAI 
• Charles Bukowski*.
PAŠTAS
5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DIDYSIS BUKAS19

AKTYVIOS JUNGTYS 
• JIMIS TENORAS – KOSMINĖS MEILĖS PRISIPAŽINIMAI, GĖLĖS IR AŠTUNTO DEŠIMTMEČIO ELEKTRONIKA10

KULTŪRA 
• DŽIAZAS IR KULTŪROS POLITIKA

KRONIKA 
• ARTI TOLI6
• PRANEŠAME2
• LĖLIŲ TEATRO REŽISŪROS PAGRINDAI

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA SIGNALIZUOJA1
• NE VIEN TIK RETRO

TEATRAS

NESKANIŲ PJESIŲ DEGUSTACIJA – IŠ KETURIŲ MĖGINUKŲ

Vlada Kalpokaitė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dalia Brenciūtė, Janina Matekonytė ir Kostas Smoriginas skaito pjesę "Justina, sesuo mano"
Mariaus Abramavičiaus nuotrauka

Į Jaunimo teatrą, kuriame praėjusią savaitę vyko šiuolaikinės lenkų dramaturgijos forumas, pavyko ateiti tik du vakarus iš septynių. Kad galėtum reziumuoti, reikėtų išklausyti visus šiuolaikinių lenkų dramaturgų pjesių skaitymus, taip pat jiems (pasak forumo anonso) priešinamus Lietuvoje "sužvejotų" konkursinių "šekspyriukų" kūrinius; pamatyti dviejų Liublino teatrų – "Teatr Provizorium" ir "Kompanija Teatr" – sukurtą spektaklį pagal Witoldo Gombrowicziaus romaną "Transatlantikas" ir palyginti lenkų požiūrį į lenkiškumą su lietuviškuoju į lietuviškumą podraug su literatūros klasikais (kurie neatsargiai tapo monumentais ir per tą neatsargumą vis nuverčiami, progai pasitaikius). Taigi buvo dar jaunų režisierių nuotykis– jie užsuko į "nebe..." parkelį ir ten iš šabakštynų išsitraukė Juozo Baltušio "Virto ąžuolai" (iš "Parduotų vasarų"), taip pat Petro Cvirkos "Meisterį ir sūnus". Dar buvo galima "Skalvijos" kino centre pažiūrėti naujausią televizijos spektaklį pagal naujausią skandinavu apsimetusio lenkų dramaturgo Ingmaro Villqisto pjesę, pamatyti jį gyvą, taip pat paklausyti lenkų teatro kritiko Romano Pawłowskio, sugalvojusio jaunuosius savo šalies dramaturgus pavadinti "Pornokarta" bei kitaip išmintingai konceptualizavusio jų kūrinius.

Štai kiek visko vyko Jaunimo teatre, ir jokiu būdu negalima pasiduoti pagundai ir iš keturių per du vakarus pamatytų spektaklių bei nuogirdų nuspręsti, kiek trečiasis teatro surengtas šiuolaikinės dramaturgijos forumas buvo prasmingas, kas naujo dramaturginiame kaimynų fronte (ar ten pas juos geriau negu čia), kas įkvėpė R.Pawłowskį ištarti žodį "pornografija", kaip sekasi šekspyriukams šekspyriauti, taip pat ką Agnius Jankevičius su Albertu Vidžiūnu rado, grįžę prie mokyklinės programos lektūros.

Tačiau galima pabandyti susitapatinti su "normaliu žiūrovu" – žmogumi, ėjusiu pro šalį, netyčia pamačiusiu barbiškai nuodingai rožinės spalvos plakatą su parvirtusia mergina užsivertusiu sijonu, su skraidančiomis aplink braškėmis (t.y. "klubničkomis") ir nebeskraidančia viena baisia muse. Ir pavadinimą: "Karta P., arba Neskanios lenkiškos ir lietuviškos pjesės". Jei tas žmogus nebus iš tų, kurie nusipurtys ir pamanys ką nors negera apie šiuolaikinį meną, jaunimą, pasaulį bei visa kita, jis galėtų būti: a) minėto meno, jaunimo, pasaulio ir viso kito atstovas, dar kartais užsukantis ir į teatrą; jis apsidžiaugtų, kad štai kai kas artima ir sava, ir pultų ieškoti būdų nemokamai patekti į įdomiausio pavadinimo spektaklį; b) svajotojas romantikas, naiviai neįžvelgiantis merginos nuodingumo arba užuodęs maištą prieš vartotojų kultūrą; c) pedagogas, kuriam svarbu kuo geriau pažinti savo darbo "objektą"; d) minėtas "objektas"; e) šiaip smalsuolis, kurį suintriguoja raidė P, žodis "neskanios" ir kuriam būtinai reikia sužinoti, ką visa tai galėtų reikšti; f) įmanomi dar visokie "tamsūs" tipai, pornografijos vartotojai, bet jiems, tikėkimės, pakaktų plakato. Žodžiu, visi šie praeiviai galėjo ateiti į forumo renginius. Ypač jei lankėsi dviejuose ankstesniuose forumuose. Greičiausiai jie nežiūrėtų visų spektaklių, pasirinktų tuos, kurių aprašymas sudomina arba laikas tinka. Tarkime, tai būtų spalio 20-oji ir 21-oji, ir šiai žaviai kompanijai būtų pavykę išgirsti šiuos pjesių skaitymus: Ramunės Kudzmanaitės režisuotą Małgorzatos Mroczkowskos pjesę "Justina, sesuo mano", Annos Bednarskos "Veidu į sieną" (režisierius Rimas Morkūnas) ir du skaitymus, kuriuos pateikė režisierius Gintaras Liutkevičius – Michalo Walczako "Kelionę į kambario vidų" ir Krzysztofo Bizio "Toksinus".

Pirmąją dieną šis žiūrovas pamatytų juodasienės Salės 99 tamsoje išnirusius Kostą Smoryginą, Dalią Brenciūtę ir Janiną Matekonytę, "aktoriškai" išraiškingai ir netgi truputį egzaltuotai skaitančius M.Mroczkowskos pjesę. Pradžioje "Justina, sesuo mano" migdo buitiniais dviejų seserų ir katino trikampio aspektais, kurie nepateisino aukštokos vaidybos temperatūros. Paskui aiškėja pjesės intriga – beprotybės diagnozė nutūpia tai ant vienos sesers, tai ant kitos, katino pavidalas taip pat blėsta, iškyla lyg ir berniukas, paskui vėl grįžta katinas. Tie, kas dažniau žiūri psichologinius trilerius, supranta: Justina tėra antroji susidvejinusios asmenybės dalis. Pradedi įsivaizduoti, kaip tą vaidmenį atliktų kokia nors Nicole Kidman. Pjesės tekste neišvengta "holivudiško" patoso ir dirbtinokų siužetinių įmantrybių. Galbūt jį būtų pavykę padaryti "nekenksmingą", pasirinkus neutralesnę, artimesnę teatrinio skaitymo žanrui intonaciją? Tuomet galėtų išryškėti jautri pjesės problematika.

Anna Bednarska paleidžia į sceną "klasikinius šiuolaikinio teatro personažus" – nusidėvėjusius, lėkštus, regis, atgrasius aktoriams. "Berniukai, mergaitės, žolė, mobiliakai ir kelnaitės", – kaip skelbiama anonse. Daug paaugliškų kalbų apie "purviną seksą". Visi blaškosi tarp "teisingos" svajonės gyventi "teisingai" ir stabilumą suteikiančio įpročio gyventi taip, kaip gyvenasi. Atrodo, kad nelaimingi jie būtent dėl to, kad neatsikrato įkalto, skausmingai malonaus poreikio patiems save kaltinti, bausti, smerkti. Ir ima rodytis, kad režisierius šiuos "berniukus ir mergaites" savotiškai baudžia, įsprausdamas į tipiškos elgsenos rėmus. O aktoriai – Julius Žalakevičius, Neringa Varnelytė, Tomas Kizelis ir Dalia Morozovaitė sukasi, kaip kas gali.

Tarkime, pirmos dienos skaitymai sužadina smalsumą (arba užsispyrimą), ir žiūrovas ateina kitą vakarą. Ir gerai padaro, nes turi progą pasidžiaugti tekstais, aktoriais, jautriu režisierium ir šiaip visa kuo (nors "Toksinuose", pavyzdžiui, optimizmo nėra). "Kelionė į kambario vidų" – daugiaplanė, žaismingos struktūros pjesė, protinga ir kartu lengva, inspiruojanti teatrines dviprasmybes triprasmybes, vaidybos ir režisūros šmaikštavimus. Aleksas Kazanavičius, Jurgis Damaševičius, Kristina Andrejauskaitė, Vidas Petkevičius, Edita Zizaitė, Nerijus Gadliauskas ir Tomas Kizelis kartkarčiais "iškrinta" iš skaitomo teksto lapų – skaitymų metu tokie "suokalbiški" aktoriaus, personažo ir žiūrovo santykiai yra visada smagūs, ypač jei nesurežisuoti. Jaunas žmogus, praradęs tai, ko, galima sakyti, ir neturėjo – nerastą darbą, neprijaukintą merginą, beveik savanoriškai "įauga" į keisčiausiomis aplinkybėmis išnuomoto kambario erdvę. Net ir bandydamas išeiti, ima ir pastebi savo fotelį vidury gatvės. Žaidžiama su išorės ir vidaus, realybės ir teatro, natūralizmo ir misticizmo prieštaromis bei žiūrovais. Per pertrauką tarp dviejų vakaro "numerių" išėjęs į lauką žiūrovas galėjo stebėtis, kodėl niekada iki tol negalvojo apie nusibodusį gatvių realizmą…

Vėl atėjus į Salę 99, žiūrovą "užgriuvo" emociškai intensyvūs "Toksinų" epizodai. Priešingose scenos pusėse du aktoriai – Sigitas Račkys ir Sergejus Ivanovas – intensyviai, dinamiškai komponuoja jaunesnio ir vyresnio, tėvo ir sūnaus, žudiko ir aukos bei kitų paradigmų mozaiką. Penki epizodai nėra susiję siužetiškai, bet iš jų susidėlioja laužyta, skaudi melodija. Vilties kaip ir nėra. Neskanu?

Kas žino... Jei iš šitų keturių "gabalėlių" būtų galima suvokti "neskanumo" laipsnį ir pobūdį, galėtum išskirti įvairiausius atspalvius, kaip kieno receptoriai "veikia". Nuo "neskanaus" teatro ir literatūros tiesiogine šio žodžio prasme iki "neskanumo", kaip egzistencinės kategorijos, sprangios būties, apmąstymo.

O kas tas "P"? Ko gero, – kas tik nori.

 

Skaitytojų vertinimai


11219. pyp2004-11-02 12:56
silpnai

11222. Prielaida2004-11-02 13:47
man tai kazkaip kyla klausimas, ar butina rasyti bet koki komentara, pritempineti ir isvedzioti, jei is tikruju su visu siuo reikalu nesusipazinta is esmes. visa tai, kas cia buvo pasakyta, galima siaip isporinti draugui prie alaus bokalo...tai gal geriau nekomentuoti is viso, nei komentuoti sitaip... venkime bent jau teatriniu pusfabrikaciu...

11223. Kulisų kandis2004-11-02 14:02
Anot Žilvino Pekarsko iš "Kultūros": kokybiškesnių komentarų, kokybiškesnio teatro, draugai!

11241. ap2004-11-03 00:27
joo... kai nelabai gali ka pasakyti apie esmee, visada galima isvartyti (painterpretuoti) pavadinima...

11251. Prielaidai kulisu kandziai2004-11-03 10:22
Tai rasykit tuos neva kokybiskesnius komentarus, kas neleidzia - sitam zaliam lape vietos visiems uzteks

11253. niu2004-11-03 11:23
kaip visada "Talentingas" autores rasinelis labai daug komentaru susilauke

11273. futbolas2004-11-03 22:57
jeigu mokate geriau parašyti, tai ko ten kampe kikenat į kumštį? suformuluokite savo pavydų mykimą ir išspausdinkite kitame numeryje. spėju, kad ir pačių spektaklių nematėte...

11274. Prielaida2004-11-03 23:00
Tai kad mano darbas ne tas... Ir ne tam as cia lankausi, kad pati kazka veblenciau. Juk daznai cia ir labai daug smagaus ir gero surandu. Bet pripazinkit - kazkam reikejo straipsniuko, kazkas ji parase... Ar tik as viena siais laikais svajoju apie kokybe? Be pykcio, draugai!

11276. Prielaida2004-11-03 23:03
O forumas, beje, geras buvo. Pagarba. Ir siaip - viska maciau. Rezultatas - daug svieziu klausimu. Va kaip.

11295. tai2004-11-04 12:07
jeigu viska mate gerbiama prielaida kodel nieko nesugebejo pamatyti "kritikes"?

11303. tai tam2004-11-04 15:25
Skaitai tik komentarus...Jie cia uz straipsnius svarbesni. Ir ant ko savo pykti islietumet jei ne straipsniai. Draugaukit geriau su musele is komentaru apie leliu teatra - bent jau bus bendras lygis

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:51 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba