Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-06 nr. 2928

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gražina Martinaitienė.
LOBYNAS KIEKVIENIEMS NAMAMS
2
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI2
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT 
• Valentinas Sventickas.
KVIEČIU KALBĖTIS
• ĮŽANGINIAI KŪRYBINIAI POKALBIAI
• LRS
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
• NUO SUVAŽIAVIMO IKI SUVAŽIAVIMO
• PAGERBTI MOKSLININKAI IR MOKSLEIVIAI

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIE IR ANIE
1

LITERATŪRA 
• Dalia ČIočYtė.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
3

PROZA 
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS
• MARIJA LAŠIENĖ2

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS15

KNYGOS 
• Renata Šerelytė.
GELTONOS DURYS
1
• Neringa Mikalauskienė.
METAS GYVENTI
1
• NAUJOS KNYGOS3

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
SIRTAKIS LAPKRIČIO NAKTĮ
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS MAŽIEJI PAVEIKSLAI
2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
1
• SPAUDOS AKIRATYJE - OPERA14

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
GIMININGŲ SIELŲ JUNGTIS
• Ridas Viskauskas.
PUBLIKOS DŽIAUGSMUI
5

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
GRĮŽTA PUIPA, ATVYKSTA AZIJIETIŠKAS ŽIAURUMAS
1

KRONIKA 
• Paulina Žemgulytė.
ATSISKAITO RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SPAUDA
• Alfas Pakėnas.
PROZOS MARATONAS KAUNE
• Alfredas GuščIus.
DAINA NENUSKAMBĖJO, BET ŠIRDYS DAINAVO
• LITERATŪRINĖ SOSTINĖS ŽIEMA2
• KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI4

SKELBIMAI 
• KNYGOS MENO KONKURSAS1

DE PROFUNDIS 
• PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

XII.6-12

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose
A.Mickaus fotografijų paroda "Veliuona 1925-1943" iš ciklo "Miestelių fotografai"
XII.6 16 val. atidaroma paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene"
"Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas"

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Ferdinandas Ruščicas (1870-1936). Gyvenimas ir kūryba"

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
A.Miko "Videoinstaliacijos"
XII.6 18 val. pristatomas tinklo meno kūrėjų internetinis projektas "Metamorfozės" (veiks iki 2003.I.19)
XII.11 - "Paralelinės progresijos 3" (veiks iki 2003.I.19)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
XII.10 atidaromos tarptautinė keramikos "Arbatinukas" (veiks iki XII.31), M.Jonučio (veiks iki XII.31), N.Marčėnaitės (veiks iki XII.31) ir miniatiūrų (veiks iki XII.31) parodos

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
D.Matulaitės skulptūros paroda "Ūkanų upė" (veiks iki XII.11)
E.Kriaučiūnaitės paroda "Būtasis - esamasis" (veiks iki XII.23)
B.Stančikaitės paroda "Mano gyvenimas - vakaro mirksnis" (veiks iki XII.23)

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
"Estampas 2002" (veiks iki XII.7)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
Z.Vogėlienės fitokoliažinių kompozicijų paroda "Antras gyvenimas" (veiks iki XII.10)

"AKADEMIJOS" GALERIJA
Pilies g. 44
XII.9 atidaroma VDA Paminklotvarkos katedros studentų restauravimo darbų paroda (veiks iki XII.14)
XII.9 atidaroma paroda "Stiklodarai" (veiks iki XII.14)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
A.Aleksanravičiaus fotografijų paroda "REVIZIJA" (veiks iki XII.9)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS
GALERIJA
Didžioji g. 19
XII.6 atidaroma Vilniaus fotoklubo paroda "Inside out" (veiks iki XII.16)

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Z.Kreivytės dailiosios odos paroda "Daikto formos" (veiks iki XII.14)

GALERIJA "NAUJIEJI SKLIAUTAI"
Ašmenos g. 10
III popieriaus simpoziumo "Pop.menas`02" darbų paroda

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda "Dovanoju tau paveikslą" (veiks iki 2003.I.12)

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
A.Petrašiūnaitės tapybos paroda "Virpanti šviesa" (veiks iki XII.15)

GALERIJA "ROTUNDA"
Rotundo g. 3
E.N.Zavadskienės monotipijų paroda "Linija-judėjimas" (veiks iki XII.11)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda - pardavimas
P.Normanto fotoparoda "Lietuvos ir Azijos stebuklai" (veiks iki XII.8)

GALERIJA "STIKLO TILTAI"
Dysnos g. 2/5-5
Tėvo ir sūnaus, turinčių panašų likimą, meno kūrinių paroda

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
VDU Keramikos specialybės studentų keramikos darbų paroda "Kalėdų dovana" (veiks iki XII.23)

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
Tapybos ir skulptūros paroda "Angelas 2002" (veiks iki 2003.I.7)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Papuošalų paroda "Sidabro gijos"

IBID.PROJECTS
Šv.Stepono g. 9
Paroda "Kas yra kas" (veiks iki 2003.I.5)

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

LDS MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
G.Šlektavičiaus grafikos ir piešinių paroda, skirta jo kūrybos 65-mečiui (veiks iki XII.8)
Bronzos liedinimo simpoziumo paroda "Bronzos amžius" (veiks iki XII.12)

RUSŲ GALERIJA
Bokšto g. 4
XII.10 atidaroma J. ir V.Jakuševų (Sankt Peterburgas) paroda "Tapyba ant stiklo" (veiks iki XII.31)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Leitmotyvas" (veiks iki XII.24)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Dailininkės G.Didelytės paroda "Dainavos klodai / Tarp ledynmečio ir dabarties"

MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
R.Šileikos fotoparoda "Iš biografijų" (veiks iki XII.9)
XII.12 16.30 val. atidaroma fotoparoda "Žiema rašytojų objektyvuose"

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ M. MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
M.Skrudžinsko, A.Kasparavičiaus, R.Milkinto, T.Martišausko skulptūrų paroda, skirta šventei - Kovos už laisvę ir demokratiją dienai - lapkričio 17-ajai (veiks iki XI. ūrų ir fotografijų paroda (veiks iki XII.8)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
J.Gecevičiaus tapybos paroda (veiks iki XII.14)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
VDA grafikos specialybės IV kurso studentų A.Rožkovo ir A.Krikštaponytės paroda

STASIO VAINIŪNO NAMAI
K.Ramono grafikos darbų paroda

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
Paroda "Laikas" fotografijose ir erdvėje" (veiks iki 2003.I.4)

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namų UNICEF taikomųjų menų mokyklėlės "Konvencija" paroda

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g. 3
Paroda "Skulptoriui profesoriui Kazimierui Jelskiui - 220"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Ištikimas neogotikai (archit. Vaclovas Michnevičius)" (veiks iki 2003.II.7)
Paroda "Nauji archit. A.E.Pašlaičio piešiniai"

LIETUVOS LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6
A.Vienožinskio tapyba (veiks iki XII.9)

GEOLOGIJOS-GEOGRAFIJOS INSTITUTAS
T.Ševčenkos g. 13
A.Vienožinskio tapyba (veiks iki XII.9)

VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA
Konarskio g. 37
V.Dubausko tapybos paroda (veiks iki XII.7)

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2a
"Lietuva 1940-1941" m.: netektys prasideda…"
1992-2002 m. eksponatų paroda (veiks iki 2003.VI)

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Linksmas indas" (veiks iki XII.18)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Šiuolaikinė Latvijos dailė" (veiks iki XII.15)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
XII.6 16 val. atidaroma paroda "Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė: fotografijos ir fotografika", skirta dailininkės 90-mečiui

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Skulptoriaus A.Aleksejevo paroda
J.Debiso (Lenkija) tapybos paroda

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
R.Čekanavičiaus fotoparoda "Mano Kaunas"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Keramikos paroda "Linksmas indas" (veiks iki XII.18)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
"Apie mieguistumą (gryname ore)"(veiks iki XII.18)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
VU fotoklubo fotografijų paroda "INsideOUT"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
Valančiaus g. 5
Nuolat veikia originalios juvelyrikos ekspozicija iš sidabro, aukso, metalo ir gintaro
A.J.Krištopaičio kūrinių paroda
V.Gutausko, V. ir R.Anskaičių stiklo paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus studentų ir dėstytojų originaliosios juvelyrikos paroda

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
J.Tamošiūnienės megztų rūbų paroda (veiks iki 2003.I.10)

"EGLĖS" GALERIJA
Raguvos g. 9-2
A.Žiupsnytės ir G.Giedraitienės paroda "Žolynų giesmė Dievo motinai"(veiks iki 2003.I.12)

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Vilniaus g. 22
XII.6 18 val. atidaroma jaunosios kartos menininkų paroda "Socialus" (veiks iki XII.16)

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Vilniaus g.22
L.M.Janulienės tekstilės paroda "Interpretacijos"

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Įdomiausi Maironio archyvo eksponatai"
"Juozui Tysliavai - 100"
"Vytautui Bubniui - 70"
"Kazys Saja. Drama kaip lemtis"
Moksleivių piešinių konkurso "Aš norėčiau prikelti…" darbų paroda

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

V.KUDIRKOS BIBLIIOTEKA
Laisvės al. 57
H.Laksneso paroda (veiks iki XII.25)

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
"Lietuvių kalbos žodyno šimtmetis"(veiks iki XII.12)
Z.Lagodckio fotoparoda "Krokuva ir krokuviečiai" (XII.10)
XII.11 atidaroma leidinių paroda "LRS Kauno skyriaus rašytojų 2002 metų knygos" (veiks iki 2003.I.11)

KAVINĖ "GALERA"
Kumelių g. 6
Fotoparoda "Mano pasaulis 2002", skirta Pasaulinei invalidų dienai

Klaipėda


KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: P.Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)
V.Igno (JAV) tapybos ir grafikos paroda (veiks iki 2003.V)
Jaunimo centro vaikų dailės studijų paroda "Kaip lengva paukščiui" (veiks iki 2003.II)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
I.Dargužytės, R.Markeliūno grafikos, koliažo paroda "Dialogai" (veiks iki XII.8)
S.Bartulio metalo plastikos, piešinių, šviesos efektų paroda "Forma + šviesa"(veiks iki XII.8)
A.Baltrūno tapybos paroda
Kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrybos paroda (kartu su Baroti galerija)
XII.7 15 val. atidaroma paroda "Klaipėdos 750 metų jubiliejus - jau istorija"

PARKO GALERIJA
K.Donelaicio 14a
XII.6 atidaroma O.Paliukienės tapybos darbų paroda "Saravako moterys"

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko V.Ka darbų ekspozicija
Grupinė dailininkų, baigusių metalo plastiką ir juvelyriką Talino dailės institute, paroda "Bronza + " (veiks iki XII.31)
M.Liugailos grafikos paroda

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


UNIVERSITETO GALERIJA
Vilniaus g. 141
J.Galkaus plakatų paroda

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
N.Sitonytės tapybos ir šilko paroda "Pinklės" (veiks iki XII.31)
X kalėdinė miniatūrų paroda (veiks iki XII.31)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
Paroda "Danijos ženklai" (veik iki XII.15)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
A.Stančiko tapybos paroda (veiks iki XII.16)

J.MILTINIO PALIKIMO STUDIJŲ CENTRAS
Algirdo g. 54-19
Paroda, skirta aktoriaus G.Karkos 80-osioms gimimo metinėms (veiks iki 2003.I.15)

Ukmergė


Kauno g.
G.Gavenavičiaus lino skulptūros paroda (veiks iki 2003.I.3)
Vilniaus grafikos centro dailininkų kūryba (veiks iki 2003.I.3)

Druskininkai


MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
A.Mosiejaus tapybos ir objektų paroda "Ana pakrantė" (veiks iki XII.14)

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Kėdainiai


JANINOS MONKUTĖS-MARKS
MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
VDA Tekstilės katedros bakalaurų ir magistrantų baigiamųjų darbų paroda (veiks iki XII.14)

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
Fotoparoda "Marijampolės profesionaliam dramos teatrui 60 metų"

P.KRIAUČIŪNO BIBLIOTEKOS PARODŲ SALĖ
Dailininkų klubo "Žvilgsnis" darbų paroda

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
V.Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Rokiškis


KRAŠTO MUZIEJUS
Tyzenhauzų al. 5
Dailininkų imigrantų paroda "Trans-Form"

Ignalina


KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis


DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)


SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:49 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba