Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-06 nr. 2928

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gražina Martinaitienė.
LOBYNAS KIEKVIENIEMS NAMAMS
2
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI2
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT 
• Valentinas Sventickas.
KVIEČIU KALBĖTIS
• ĮŽANGINIAI KŪRYBINIAI POKALBIAI
• LRS
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
• NUO SUVAŽIAVIMO IKI SUVAŽIAVIMO
• PAGERBTI MOKSLININKAI IR MOKSLEIVIAI

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIE IR ANIE
1

LITERATŪRA 
• Dalia ČIočYtė.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
3

PROZA 
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS
• MARIJA LAŠIENĖ2

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS15

KNYGOS 
• Renata Šerelytė.
GELTONOS DURYS
1
• Neringa Mikalauskienė.
METAS GYVENTI
1
• NAUJOS KNYGOS3

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
SIRTAKIS LAPKRIČIO NAKTĮ
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS MAŽIEJI PAVEIKSLAI
2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
1
• SPAUDOS AKIRATYJE - OPERA14

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
GIMININGŲ SIELŲ JUNGTIS
• Ridas Viskauskas.
PUBLIKOS DŽIAUGSMUI
5

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
GRĮŽTA PUIPA, ATVYKSTA AZIJIETIŠKAS ŽIAURUMAS
1

KRONIKA 
• Paulina Žemgulytė.
ATSISKAITO RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SPAUDA
• Alfas Pakėnas.
PROZOS MARATONAS KAUNE
• Alfredas GuščIus.
DAINA NENUSKAMBĖJO, BET ŠIRDYS DAINAVO
• LITERATŪRINĖ SOSTINĖS ŽIEMA2
 KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI4

SKELBIMAI 
• KNYGOS MENO KONKURSAS1

DE PROFUNDIS 
• PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT1

KRONIKA

KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI

[skaityti komentarus]

iliustracija

Kartkarčiais pasidaro smalsu atidžiau perskaityti vieną ar kitą žinyną, informacinį leidinį. Norisi įsidėmėti naujus faktus, datas, girdėtus ir negirdėtus įvykius, pasitikslinti, kas liko atminties kertelėse, o kas jau buvo išblėsę. Tas smalsumas neretai sąlygoja netikėtus "atradimus". Klaidų ir netikslumų gausa vis priverčia suklusti, kodėl taip atsitinka. Panašų klausimą kelia naujas, tradicinis, visiems itin reikalingas spaudinys – sieninis "2003 metų kalendorius visiems". Viršelyje nurodytas ISBN, metrikoje parašyta, kad šio kalendoriaus sudarytoja yra Danutė Barisauskaitė. Kalendorių išleido "Rosma", įsikūrusi Vilniuje, A.Strazdelio gatvėje, o spausdino AB "Spauda". Dėl spaudos kokybės nieko negalima būtų prikišti. Tiktai labai keista, kodėl leidėjai nepasirūpino nei redaktoriumi, nei konsultantu, kodėl rankraštis nevertinamas prieš spausdinimą. Ar leidykla už savo produkciją jau neatsakinga? Atsakomybė nebus verčiama spaudėjams (jie atlieka tiktai techninį darbą). Be abejonės, dera pasitikėti šiais demokratijos laikais kiekvienu autoriumi, šiuo atveju kalendoriaus sudarytoja. Pasitikėjimas vertas dėmesio, bet dėl tos priežasties ir skaudžiai apsirikta.

Klaidos mariomis plaukia, o kai kurie sudarymo "principai" sukelia abejonę. Kalendoriuje, kaip ir kituose, pažymėtas dienos ilgumas, nurodytos mėnulio fazės, saulės tekėjimo ir laidos laikas. Čia pateikta daug krikščioniškų ir tautinių vardų, yra nemažai įdomios ir reikalingos (visiems!) informacijos. Juk ir profesoriai, ir studentai, ir namų šeimininkė, ir senolis su įdomumu (su įdėmumu?) pavartys 365 lapelius ir susipažins su įvairiais dalykais. Susipažins, bet ar pastebės tuos netikslumus, apie kuriuos panorau pakalbėti. Juk negalima dalykinių klaidų palikti netgi pačiame mažiausiame žinynėlyje, nes ilgainiui klaidos keliaus iš vieno spaudinio į kitą. Tiesą tariant, tų klaidų galima buvo išvengti, nes informacinių šaltinių jau yra pakankamai. Tačiau sudarytojos patingėta, o leidyklos "Rosma" aplaidumas akis badyte bado. Tad pradėkime iš pradžios ir pažiūrėkime, koks gi tų klaidų klaidelių tuntas.

Visų pirma reikia pasidairyti po rašytojų žemes. (Kalendoriaus lapelių dienų datų nenurodysiu, taupydamas savaitraščio popierių.) Didžiausias kuriozas šis: poetas K.Sakalauskas-Vanagėlis (1863-1938) sudarytojos "pagimdytas" 1760 m., o "numarintas" net 1863. Išgyventa 103 metus! Dar niekam to neteko patirti mūsų literatūroje. Garsusis knygnešys J.Bielinis-Bieliakas gimė ne Katinuose, Pasvalio rj., kaip teigiama, o Purviškiuose (Biržų rj.). Ar pagrįstai tremtinys vaistininkas, eiliuotojas ir memuaristas K.Balčiūnas vadinamas rašytoju? Yra daug kuklesnių, bet tikslesnių apibrėžčių ir objektyvesnių apibūdinimų. Teigiama, jog J.Juškaitis – ir rašytojas, ir poetas, o V.Skripka padaromas literatūros kritiku. K.Binkis gimė ne Guduliuose, o Gudeliuose. Literatūros tyrinėtojas P.Mikutaitis mirė Vilniuje, o ne Šiauliuose, o Alf.Bieliauskas gimė Naujuosiuose Neveronyse, bet ne Neveronyse. Poetas ir spaudos darbuotojas Jonas Vilkelis gimė ne Smolenske, o Strazduose (Širvintų rj.). Nežymi literatė I.Vaickauskaitė pavadinama poete. Gerbkime poeto statusą! Kalendorius – oficialus leidinys, bet ne užstalės užrašų knygelė kokioje nors jubiliejinėje puotoje. Pažymima, kas gimė prieš šimtą metų (1903 m.), bet pamirštama parašyti, kad 2003 m. bus švenčiami poeto K.Inčiūros ir menotyrininko J.Baltrušaičio gimimo šimtmečiai. J.Erlickas gimė prieš 50 metų – paminima, o jo bendraamžis A.A.Jonynas nutylimas. Talentingas vertėjas D.Urbas gimė Švaininkuose (Panevėžio rj.), o ne Švainikuose (Ukmergės rj.). Ar verta pridurti, jog A.Byras buvo mokytojas, jeigu greta parašoma, kad tai poetas ir dramaturgas. Juk nemažai rašytojų turi įvairias specialybes: yra inžinieriai, dailininkai, žurnalistai. Nežinia, kodėl A.Šabaniauskas ir V.Vysockis pavadinami šansonjė, nors yra sulietuvintas bardo vardas. Rašytojo Vaižganto pavardė parašoma be vardo inicialo. Nepažymėta, kad S.Legerliof ir Dž.Golsvortis yra Nobelio premijos laureatai (švedė gavo ją 1909 m., o anglas – 1932 m.). Keista, jog nurodoma, kad N.Muravjovas korikas paskirtas Vilniaus gubernatoriumi 1863 m., tarytum būtų mirtinas reikalas paminėti šio spaudos draudimo smaugiko veiklos pradžią. Ne patys geriausi kalendoriuje išspausdinti B.Brazdžionio eilėraščiai, o N.Vėliaus knygos pavadinimas užrašytas su klaida – "Mitinės" lietuvių sakmių būtybės". Ir marksizmo pradininkas pagerbiamas, ir rusų dailininkų gimtadieniams dėmesys išskirtinis. Džiaugiantis naujažodžiais "sėklalizdžiai" ir "laukiniena", tenka sudarytojai priminti, jog visi taiso frazę "iššaukti cukrinį diabetą". Gavėnia turi būti rašoma mažąja raide. Daugelyje kitų sieninių kalendorių nurodomi atskirų straipsnelių autoriai, tuotarp čia jų nėra. Nemanyčiau, jog sudarytoja – tokia universali "mokslininkė", įvairių temų žinovė (istorikė, etnologė, religijotyrininkė, žemdirbystės specialistė). Pagaliau šaltinių nuoroda liudytų sudarytojos etinius principus. Ir dar du dalykai…

Kalendoriuose vis pateikiami vardų sąrašėliai. Šiuo atveju labai daug abrakadabros. Kam Stanilovą švęsti balandžio 11 d., o Aleksandrą – gegužės 3 d., kai senų seniai sutarta tuos vardus minėti gegužės 8 ir vasario 26 dieną. O "naujų" vardų prigalvota tiek, kad net galima apsvaigti nuo "kūrybingumo" - Leobardas, Sekunda, Sambortas, Tangėlas, Pervainas, Mandravas, Vulfranas, Kintalgas, Kolumbanas. Taip elgiantis visai netoli iki Leopardo, Tercijos, Aborto, Gudravo! Ir paskutinė pastaba. Ar būtina nurodyti prie pavardės, jog tai nusipelnęs artistas, liaudies artistas, nusipelnęs meno veikėjas? Jei parašoma, jog šiuos vardus turi (turėjo) E.Žebertavičiūtė, A.Rosenas, D.Juronytė, tai logika sakytų, jog derėjo nurodyti ir B.Grincevičiūtės insignijas. Štai ir viskas. Jei rasiu laiko, pavartysiu ir kitus kalendorius.

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS

 

Skaitytojų vertinimai


1074. nerimta2002-12-12 14:23
Na, kad Vaizgantas be vardo inicialo - tai gal taip ir turi buti - visgi slapyvardis...

13539. justas :-) 2005-01-26 11:22
aaaaaaaaaa

52715. nevartykite2009-05-04 13:45
Gerb.A.Šidlauskai, nevartykite ir nesivarginkite. Bus kas pavartys už jus. Gyvenime, gal būt, turėjote ir rimtesnių galimybių realizuoti save, negu kalendorėlių vartymas. Daug kur prie visokių valdžių bėgote, skubėjote, tačiau kažko reikšmingo taip ir neužbėgote. Palikite tuos kalendorius išmintingesniems. Juk laisvalaikiui yra daug įdomesnių leidinių, kaip antai: "Oceola Seminolų vadas", "Raitelis be galvos", pagaliau senieji "Artojo" komplektai... Taigi, tik vartykite ir skaitykite. O kalendorėliai... Bus kas pavartys. Sėkmės.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:39 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba