Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-06 nr. 2928

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gražina Martinaitienė.
LOBYNAS KIEKVIENIEMS NAMAMS
2
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI2
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT 
• Valentinas Sventickas.
KVIEČIU KALBĖTIS
• ĮŽANGINIAI KŪRYBINIAI POKALBIAI
• LRS
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
• NUO SUVAŽIAVIMO IKI SUVAŽIAVIMO
• PAGERBTI MOKSLININKAI IR MOKSLEIVIAI

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIE IR ANIE
1

LITERATŪRA 
• Dalia ČIočYtė.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
3

PROZA 
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS
• MARIJA LAŠIENĖ2

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS15

KNYGOS 
• Renata Šerelytė.
GELTONOS DURYS
1
• Neringa Mikalauskienė.
METAS GYVENTI
1
 NAUJOS KNYGOS3

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
SIRTAKIS LAPKRIČIO NAKTĮ
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS MAŽIEJI PAVEIKSLAI
2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
1
• SPAUDOS AKIRATYJE - OPERA14

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
GIMININGŲ SIELŲ JUNGTIS
• Ridas Viskauskas.
PUBLIKOS DŽIAUGSMUI
5

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
GRĮŽTA PUIPA, ATVYKSTA AZIJIETIŠKAS ŽIAURUMAS
1

KRONIKA 
• Paulina Žemgulytė.
ATSISKAITO RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SPAUDA
• Alfas Pakėnas.
PROZOS MARATONAS KAUNE
• Alfredas GuščIus.
DAINA NENUSKAMBĖJO, BET ŠIRDYS DAINAVO
• LITERATŪRINĖ SOSTINĖS ŽIEMA2
• KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI4

SKELBIMAI 
• KNYGOS MENO KONKURSAS1

DE PROFUNDIS 
• PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]


FILOSOFIJA


22 laiptai į išmintį / Rimas Šabrinskas ; [iliustracijų autorius Vaidotas Janulis]. - [Vilnius : P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002] (Vilnius : Petro ofsetas). - 319, [1] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-534-12-5 (įr.)
Logikos traktatai / Petras Ispanas; vertė Romanas Plečkaitis. - Vilnius : Pradai, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 275, [2] p. : iliustr. - (Filosofijos klasika : mažoji serija ; 5). - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-943-80-9
Sielos aistros / René Descartes; [iš prancūzų kalbos vertė Linas Rybelis]. - Vilnius : Pradai, 2002 (Kaunas: Spindulys). - 231, [1] p. - (Filosofijos klasika : mažoji serija ; 6). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-943-77-9

MENAS. FOTOGRAFIJA


Dailininkas šypsosi: karikatūros / Justas Kauneckas; [sudarytojas Vladimiras Beresniovas]. - Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 102, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-667-22-4
Estrada / Kazimieras Šiaulys. - Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", [2002] (Vilnius : Petro ofsetas). - 342, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-534-08-7 (įr.)
Janina Monkutė Marks : [albumas] / Viešoji įstaiga "Janinos Monkutės Marks muziejus" ; [parengė Danas Lapkus]. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius : Vilspa). - 250, [1] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-429-65-8 (įr.)
Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje / Laima Laučkaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [vertė Alfonsas Laučka]. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius : Vilspa). - 207, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. angl. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-429-71-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS


Abipus Rubikono : paliudijimai / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Pradai, 1998-2002. - ISBN 9986-776-70-8 (įr.)
[Kn.] 5: Basas per duženas. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 768, [2] p., [8] iliustr. lap. : portr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-943-83-3 : [20 Lt]
Duženos : [romanas] / Edmundas Malūkas. - 4-asis leid. - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", [2002] (Vilnius : Spauda). - 309, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-956-26-9
Faraono kontraktas : mokslinis fantastinis romanas / Ray Aldridge ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 234, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 255). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-045-1
Juodieji želmenys : romanas / Edmundas Malūkas. - (Pakart. fotogr. leid.). - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", 2002 (Vilnius : Spauda). - 413, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9124-410. - ISBN 9986-9124-4-X (klaidingas)
Kraujo skonis : romanas / Edmundas Malūkas. - (Pakart. fotogr. leid.). - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", 2002 (Vilnius : Spauda). - 302, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9124-6-6
Laiko mirksnis: [eilėraščiai] / Pranutė Ramanauskaitė-Giniūnienė. - [Vilnius : P. Giniūnienė, 2002]. - 103, [1] p. : portr. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9955-507-58-6 : [10 Lt]
Ledo karūna : mokslinis fantastinis romanas / Andre Norton ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 220, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 254). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-046-X
Mano kelionės : tremtinio atsiminimai / Ignotas Domeika ; iš lenkų kalbos vertė Ona Slavėnaitė, Dalia Saukaitytė. - Vilnius : Pradai, 2002- .
T. 1. - 2002 (Kaunas : Spindulys). - 488, [2] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-943-84-1
Moterys meluoja geriau : romanas / Daiva Vaitkevičiūtė. - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", [2002]. - ISBN 9986-956-31-5
D. 2. - [2002] (Vilnius : Spauda). - 287, [1] p. - Tiražas 4000 egz. - ISBN 9986-956-30-7
[Rinktiniai raštai] / Stephen King. - Kaunas : Eridanas, 1995- .
[T.] 39: Burtininkas ir kristalas. Kn. 2 : romanas / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 319, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-074-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS


Baidyklėlė : [pasaka] / Jeronimas Laucius ; dailininkas Adomas Matuliauskas. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2002] (Vilnius : Spauda). - 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9955-454-27-X
Mano močiutė Kazimiera / Augustė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2002 (Vilnius : Spauda). - 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [10 000] egz. - ISBN 9955-454-37-7
Pasakų skrynelė : 10 lietuvių liaudies pasakų / [dailininkė Aspazija Surgailienė]. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2002. - 1 futliaras (10 knygų) : iliustr. - ISBN 9955-05-036-5
[Kn. 1]: Čiužiukėlis. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 12, [4] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 2]: Elenytė ir Joniukas. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 11, [5] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 3]: Jaučio trobelė. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 12, [4] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 4]: Lydžio vardu. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 12, [4] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 5]: Liūtas ir žmogus. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 9, [3] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 6]: Našlaitė Kastutė. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 11, [5] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 7]: Oželis padėjėjas. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 9, [3] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 8]: Smaluotas veršelis. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 13, [3] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 9]: Trys broliai. - 2002 (Vilnius : Logotipas). - 13, [3] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.
[Kn. 10]: Žmogus, meška ir lapė. - 2002 (Vilnius : Ligotipas). - 10, [6] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz.

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras
 

Skaitytojų vertinimai


1629. zvumbu :-) 2003-04-05 17:21
viskas yra tiesiok ciki tik galetu buti daugiaumenines literaturos.:)

1630. zvumbu :-) 2003-04-05 17:23
atsiprasau menines literaturosmeniniu knygu:)

1631. zvumbu :-) 2003-04-05 17:25
viskas yra tiesiok ciki tik galetu buti daugiau menines literaturos.:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:33 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba