Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-06 nr. 2928

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gražina Martinaitienė.
LOBYNAS KIEKVIENIEMS NAMAMS
2
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI2
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT 
• Valentinas Sventickas.
KVIEČIU KALBĖTIS
• ĮŽANGINIAI KŪRYBINIAI POKALBIAI
• LRS
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
• NUO SUVAŽIAVIMO IKI SUVAŽIAVIMO
• PAGERBTI MOKSLININKAI IR MOKSLEIVIAI

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIE IR ANIE
1

LITERATŪRA 
• Dalia ČIočYtė.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
3

PROZA 
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS
• MARIJA LAŠIENĖ2

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS15

KNYGOS 
• Renata Šerelytė.
GELTONOS DURYS
1
• Neringa Mikalauskienė.
METAS GYVENTI
1
• NAUJOS KNYGOS3

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
SIRTAKIS LAPKRIČIO NAKTĮ
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS MAŽIEJI PAVEIKSLAI
2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
1
• SPAUDOS AKIRATYJE - OPERA14

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
GIMININGŲ SIELŲ JUNGTIS
• Ridas Viskauskas.
PUBLIKOS DŽIAUGSMUI
5

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
GRĮŽTA PUIPA, ATVYKSTA AZIJIETIŠKAS ŽIAURUMAS
1

KRONIKA 
• Paulina Žemgulytė.
ATSISKAITO RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SPAUDA
• Alfas Pakėnas.
PROZOS MARATONAS KAUNE
• Alfredas GuščIus.
DAINA NENUSKAMBĖJO, BET ŠIRDYS DAINAVO
• LITERATŪRINĖ SOSTINĖS ŽIEMA2
• KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI4

SKELBIMAI 
• KNYGOS MENO KONKURSAS1

DE PROFUNDIS 
 PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT1

DE PROFUNDIS

PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT

[skaityti komentarus]

Programiniai patarimai, kaip tobulinti valstybės sąrangą tiems pretendentams į prezidentus, kurie nesugeba artikuliuotai suformuluoti prezidentinės rinkimų programos. Prezidentinė programa - gerovės ir sėkmės kabelis.

1. KONSTITUCIJOS pataisos

PREAMBULĖ : kad konstitucija būtų veikianti, ji turi teisingai atspindėti harmoningai susiklosčiusią realybę konkrečiu valstybės raidos momentu, taip pat santykius tarp atskirų valdžios šakų bei institucijų su valstybės turtu.

1.1. Lietuva yra socialdemokratinė - socialliberalinė (soclibdeminė) respublika su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

1.2. Valstybės kilnojamasis turtas priklauso tiems, kas yra įgudęs jį kilnoti iš vienos vietos į kitą, iš valstybės kišenės į savo, o iš savo į savo giminaičių. Dalis nekilnojamo valstybės turto priklauso tiems, kam priklauso, kita dalis priklauso ateičiai. Praeitis priklauso liaudžiai.

1.3. Naudingosios iškasenos ir jūros šelfas irgi kažkam priklauso. Dangaus ištekliai priklauso Paksui, kai jis ore raito mirties kilpas.

1.4. Lietuvos sostinė yra Vilniaus - Kauno diapolis. Ateity sostinė bus perkelta į Vilniaus - Kauno - Klaipėdos Tripolį.

2. VALSTYBĖS STABILUMO GARANTAI

2.1. Socialdemokratijos garantas valstybėje yra jos lyderis.

2.2. Socialliberalizmo garantas valstybėje yra partijos lyderio aplinka (Jakavonis & Co).

2.3. Soclibdemų tvirtumo garantas yra neišardoma 2.1 ir 2.2 koalicija ir tikslų bei priemonių bendrumas.

3. PARTIJOS

3.1. Lietuvoje yra išvystyta trisdešimtdvipartinė soclibdeminė anarchija - nežabotos demokratijos dratas.

3.1. Tikruoju soclibdemų nariu gali tapti tik asmuo perėjęs mažiausiai tris kartus iš vienos partijos į kitą, pasiryžęs darbais ir žodžiais kiaulinti ir keršyti visoms partijoms, kuriose buvo iki paskutiniojo perėjimo į soclibdemus.

4. PREZIDENTAS ir PREZIDENTŪRA

4.1. Lietuvos respublikoje Prezidentas renkamas iš septyniolikos kandidatų prieš pat šv. Kalėdas.

4.2. Prezidentas renkamas metant biuletenius į urnas, pasirenkant vieną pretendentą iš septyniolikos ir vieną urną iš vienos. Svarbu kad rinkėjas pataikytų biuletenį į urnos skylę. Nepataikytas biuletenis bus skelbiamas negaliojančiu, o balsas neįskaitytas.

4.3. Prezidento galios ir pareigos priklauso nuo to, kuris iš septyniolikos pretendentų bus išrinktas.

4.4. Prezidentas dekretu skiria premjerą iš soclibdemų ir paveda jam sudaryti soclibdeminę vyriausybę, kurią tvirtina soclibdeminis Seimas.

4.5. Prezidento patarėjai neturi teisės patarinėti Prezidentui ir kitaip jį klaidinti.

4.6. Prezidento pareiga yra rūpintis Žemutinės pilies atstatymu, knygų mugėmis ir žmogžudžių amnestijomis Spalio švenčių ir Gegužės pirmosios progomis.

4.7. Prezidentas yra šių konstitucinių pataisų garantas. Jei prezidentas pažeidžia šias konstitucines pataisas, soclibdeminis Seimas privalo inicijuoti apkaltos procesą ir skelbti naujo prezidento rinkimus.

4.8. Prezidentas neturi teisės kištis į valstybės valdymo ir valstybės turto dalybų reikalus.

5. SEIMAS

5.5. Lietuvos respublikos Seimas yra soclibdeminė institucija, leidžianti įstatymus, kaip sklandžiausiu būdu išdalinti valstybės turtą.

5.6. Seimo nariu gali tapti asmenys, turintys supratimą apie valstybės turto dalybų tikslą, prasmę ir mastą, taip pat asmenys, neturintys jokio supratimo apie nieką, tačiau turintys gerai išvystytą paklusnumo jausmą. Seimo nariu gali tapti ir kitos valstybės pilietis, turintis aukščiau paminėtų būtinų seimūnui charakterio savybių bei sugebėjimų.

5.7. Seimas įstatymus leidžia savo nuožiūra, taip pat geradarių - rėmėjų paprašytas.

5.8. Seimo įstatymas nustoja galiojęs, pasibaigus turto, kurio dalyboms buvo skirtas, pasidalijimui.

6. VYRIAUSYBĖ

6.5. Vyriausybė vykdo valstybės turto dalybas Seimo numatyta tvarka.

6.6. Vyriausybės narys turi neliečiamą nuosavybės teisę į nežinia iš kur ateinančius pinigų srautus jo ar jo giminių vardu bei nežinia kieno dovanotą kilnojamą bei nekilnojamą turtą.

6.7. Vyriausybei vadovauja sklandžių dalybų garantas - Premjeras, kuris savo nuožiūra skirsto lėšas iš valstybės rezervo fondo, jei jo nepajėgia iki dugno išsemti soclibdemai su savo rėmėjais.

6.8. Visos ministerijos sujungiamos į vieną Praturtėjimo ministeriją, kuri rūpinasi sklandžiu praturtėjimu. Prokuratūra ir teismai pavaldūs Praturtėjimo ministerijai ir kas mėnesį atsiskaito apie tų piliečių praturtėjimą, kurie praturtėti neturėjo. Praturtėjimo ministerijai gali vadovauti tik praturtėjęs ministras, patikrintas melo detektoriumi, jei detektorius paliudija pretendentą beatodairiškai meluojant.

6.9. Premjeras netarpiškai vadovauja praturtėjimo ministrui, nurodydamas asmenis, asmenų grupes, statybines bendroves, prekybos organizacijas, kurios turėtų praturtėti pirmoje eilėje. Premjero patarėjas sudaro antrąją eilę. Trečiąją eilę sudaro patsai praturtėjimo ministras. Toje eilėje yra tie, kurie neturėtų praturtėti. Trečioji eilė ir yra prokuratūros tyrinėjimų objektas.

7. PILIEČIAI

7.1. Patriotiškai nusiteikę Lietuvos piliečiai privalo Seimui ir Vyriausybei padėti įgyvendinti šiomis Konstitucijos pataisomis keliamus valstybei tikslus ir prioritetus.

7.2. Piliečiai, nevykdantys Konstitucijoje numatytų priedermių, laisva valia gali vykti Airijon skinti braškių. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą - ir į kitas ES šalis rinkti šunų mėšlo.

8. VALSTYBĖS VIDAUS POLITIKA

8.1. Valstybės vidaus politika grindžiama soclibdeminiu teisingumu.

9. VALSTYBĖS UŽSIENIO POLITIKA

9.1. Valstybės užsienio politikos pamatas yra valstybės vidaus politika.

10. VALSTYBĖ

10.1. Lietuvos valstybė yra įvairių teisinių, ekonominių, filosofinių, geografinių, biologinių, zoologinių, hidrologinių, kriminalinių - kultūrinių santykių kratinys, kurį nuosekliai apibrėžia ši Konstitucija. Konstituciją saugo Konstitucinis teismas, o Konstitucinį teismą - Aro vyrukai.

Politologas LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS

_________________

Neredaguota

 

Skaitytojų vertinimai


1055. Mykolas OK2002-12-06 20:09
Man labiausiai patiko "4.5. Prezidento patarėjai neturi teisės patarinėti Prezidentui ir kitaip jį klaidinti." Šiaip per daug tiesmukiška. Perskaitęs pirmuosius sakinius tikėjausi, kad bus kalbama simboliais ar kaip nors per aplinkui. (Nežinau, kaip tiksliau išsireikšti, bet, tikiuosi, supratote ką turiu omenyje?)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:30 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba