Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-06 nr. 2928

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gražina Martinaitienė.
LOBYNAS KIEKVIENIEMS NAMAMS
2
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI2
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT 
• Valentinas Sventickas.
KVIEČIU KALBĖTIS
• ĮŽANGINIAI KŪRYBINIAI POKALBIAI
• LRS
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
• NUO SUVAŽIAVIMO IKI SUVAŽIAVIMO
• PAGERBTI MOKSLININKAI IR MOKSLEIVIAI

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIE IR ANIE
1

LITERATŪRA 
• Dalia ČIočYtė.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
3

PROZA 
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS
• MARIJA LAŠIENĖ2

POEZIJA 
 LAURYNAS KATKUS15

KNYGOS 
• Renata Šerelytė.
GELTONOS DURYS
1
• Neringa Mikalauskienė.
METAS GYVENTI
1
• NAUJOS KNYGOS3

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
SIRTAKIS LAPKRIČIO NAKTĮ
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS MAŽIEJI PAVEIKSLAI
2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
1
• SPAUDOS AKIRATYJE - OPERA14

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
GIMININGŲ SIELŲ JUNGTIS
• Ridas Viskauskas.
PUBLIKOS DŽIAUGSMUI
5

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
GRĮŽTA PUIPA, ATVYKSTA AZIJIETIŠKAS ŽIAURUMAS
1

KRONIKA 
• Paulina Žemgulytė.
ATSISKAITO RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SPAUDA
• Alfas Pakėnas.
PROZOS MARATONAS KAUNE
• Alfredas GuščIus.
DAINA NENUSKAMBĖJO, BET ŠIRDYS DAINAVO
• LITERATŪRINĖ SOSTINĖS ŽIEMA2
• KALENDORIAUS KLAIDŲ TUNTAI4

SKELBIMAI 
• KNYGOS MENO KONKURSAS1

DE PROFUNDIS 
• PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT1

POEZIJA

LAURYNAS KATKUS

[skaityti komentarus]


Publikacija iš antrojo poeto eilėraščių rinkinio "Nardymo pamokos", kurį "Strofos" leidykla žada išleisti gruodžio mėnesį.

Naunyno gatvės litanija

Ir eina laikas
Ir svyra saikas
Ir plyšta saitas
Ir gimsta vaikas

Ant stiklo garas
Už jūros karas
Dar viena gyvybė
Neįveikiama galybė

Ir eina laikas ir svyra saikas
Ir plyšta saitas ir gimsta vaikas

Praaušus pienas
Kas naktį vienas
Kas buvo nieko
Nepamena sienos

Bet eina laikas bet svyra saikas
Bet plyšta saitas bet gimsta vaikas

Aš spaudžiu vairą
Tu spaudi vaiką
Jis žinda krūtį
Kuri neleis pražūti

Nes eina laikas nes svyra saikas
Nes plyšta saitas nes gimsta vaikas

Lekiu per plieną
Ir dreba sienos
Nematau negirdžiu neuodžiu
Bet lieka žodžiai

Ir eina laikas ir svyra saikas
Ir plyšta saitas ir gimsta vaikas

Yra

šitam miestely ir turgus, saldžios trešnės su
nuolaida,
gėlėm apipinti vartai ir užrašas: "tegyvuoja meilė"

Yra ir savivaldybės parkas, oras gaivus
kaip pamergės skruostai, rikiuojantis į poras

Yra bažnyčios varpai, keliantys mane kas rytą,
ir kam ten ašara, kai parapija giesmę užtraukia

Lauko kavinėse susėdę senukai,
apsikeisdami gerklinėm priebalsėm, apie ką
pagalvoja

SA vadą Ernstą, susiruošusį vestuvinėn kelionėn,
suėmė laive
Ėjo trisdešimt ketvirti metai, Saturnas troško kraujo

Manydamas, jog tai draugų pokštas, jis nesipriešino
ir buvo parskraidintas sostinėn (techno iš
tolstančios mašinos, šventei pasibaigus)

Vakariniai laikraščiai skelbė jį žuvus,
kai, pastatytas prie sienos, šaukė "Heil Hitler"
-

Aušta knygos ant naktinio staliuko. Kas buvo iš
tikro?
Už lango poteriauja balandžiai. Kas pasiliko?

Padrikos šiukšlės aikštėje, numestas nuotakos
nuometas,
ir vardas miestelio – neieškok žemėlapyje, nerasi.

Straelen, 2001.VI

* * *
Tik akimirką akies kamputyje
bėglus sapno pėdsakas. Miesto naktis
po užuolaidų šydu, nematytos žvaigždžių
konsteliacijos.
Tokie tušti ir erdvūs kambariai,
tiek daug vietos atminty.

Kažkas miega šalia manęs,
alsuodamas raudonjuode gyvybe,
pietinės jūros tyla,
kažkas šią naktį išsineria iš odos,
pakeisdamas ją į kitą, skaistesnę.

Jei uždegčiau lempą - ji perdegtų.
Jei ištiesčiau ranką - atimtų.
Praverčiau burną -
liežuvis pavirstų medūza!

Todėl tik žvaigždės. Jų kantrybė
virš debesų ir pašvaistės.
Ir kvapas:
mėtų, kriaušių, dilgėlių kvapas,
pirmasis atsidusimas, pirmasis judesys…
Dar sykį svetimo sapno šešėlis,
ryškus ir lengvas, tartum eterio gūsis - -

Reportažas iš atminties

Sniegas, sniegas visur. Karininkai įžengia į klubą,
nuo antpečių nusemia artpilnes saujas,
rodo vienas kitam šypsodamiesi.

Dekoltuotos, miltuotos padavėjos. O jau snaigės,
tai yra nėriniai -
čiuptuvai, apraizgę pusę pasaulio!

Visas miestas – didelis taboganas. Vis vien, ar eisi,
važiuosi. Arkliai, suglaudę ausis,
ant žemės paišo garuojančius ornamentus.

Žemėlapiai. Prieš Meternichą, po, prakišus
prūsokams,
užkloja visą šalį, ir dar antra tiek lieka;
o gaubliai sunkūs tartum pilnatis! (todėl jų
nenufotografuosi)

Prieš šitą paveikslą aš krikščionis:
daryk ką nori, rūstus prižiūrėtojau, tik neatimk
tų dulkėtų dailidės kojų.

Sėdėjau kavinėje dieną, antrą
ir trečią, nusiurbiau putą,
perskaičiau prieškario laikraščius. Ech, ne tavo

čia tautos, nebandyk įsiterpti –
sako šventas Steponas. Meluoju, nesako. Pernelyg
geraširdis;
trumparegis gotiškas žvilgsnis.

Ką norėjau? Valdovų statulas kalina pusnys,
šlovingoji K.u.K. armija išžygiavo į dangų.
A – susikūprinusi figūra (vaiduoklis? pamišėlis? paparacis?),

sukanti ratus po Heldenplatz,
spėliojanti žodžius, kurie prasideda ir baigiasi
Viena.

Laisvojo universiteto studentas

Juodos akys, už stiklų kaip butelio dugnas.
Blyškus, bekraujis veidas - tarp žurnalisčių,
grįžusių iš atostogų tropikuose
(prastas virškinimas, gal ir liga).

Balti marškiniai kaip tarybinės vidurinės aštuntokų,
garinti džinsai: nusispjaut jam
į paskutinę maišto madą.

Tyli, atsirėmęs į grafičiais išmargintą sieną;
užsimerkęs prabyla: taip, bloga situacija Turkijoj,
Meksikoj ir Mauritanijoj,
taip, pasaulio kairieji, reikia vienytis.
(šautuvų vamzdžiuose - sausi, nuvytę gvazdikai)

Rudi Dutschke’s gatvėje, tarp stalų su knygomis
mačiau besišnekantį su savim, sunerimusį. Bet
kol susisukau cigaretę – nebėra. Dingo. Niekur
aplink.

Nuo kada jis vaidenasi? nuo šešiasdešimt aštuntų
ar vėliau?
Neša sėkmę studentų atstovybės rinkimuose,
groja fleita,
kai dalijami antiglobalistiniai lapeliai?
Vieną kartą, ko gero, pereisiu per jį kiaurai.

Ar tada užsikrėsiu jo bacilomis?

- Pažiūrėsim, ar padėjo sukryžiuoti pirštai,
duodant pionieriaus priesaiką!

Odė medūzoms

Jūs neturite kaulų, nesikaunat,
nelaužote iečių ir negriūnat ant žemės,
sotų maistą kas rytą atneša potvynis
ir nereikia ieškoti aukos arba pievos;
ir šeimos jums nereikia,užtenka ir sporų,
nustebintų patamsy maurojantis patinas
(tiesą sakant, kas vyksta viršuj, jūsų nedomina).
Jūsų kūnas - pradmenų tobulybė -
apskritimas ir plevenantys baltymo siūlai.
Susitraukiat, paklusdamos okeaniškam ritmui,
išsiplečiat – žydroje šviesoje amžinas coitus.

Tad neliesk aštuoniukės, neliesk susiraizgiusio
centro –
tamsus nuodas muš tau per ranką.
Juk tai medūzos - Jehovos pirmagimės;
iš tiesų, kam gi ropštis evoliucijos laiptais,
jei gyvybės saldumas visas jau dovanotas.

* * *
Laukai, tušti laukai, galiausiai miestas,
Į vėstančią planetą kartą sviestas;

Jo pamatai mediniai juda, yra,
Prie vartų išmaldą davau bekojui vyrui;

Didžiojoj vėl užgriuvo skvarbios liūtys,
Bet raidžių Dievas mums neleis pražūti,

Ir jei ant šito purvo ilgėliau truputį
Stovėsime, dar visko gali būti,

Dar visko bus, iš liepų ir akių raudonio
Iškils apvalūs bokštai viršum klonio,

Kaip buvo tyliai ištarta kadaise,
Kada prie Rytų jūros siautė gaisras.
 

Skaitytojų vertinimai


1056. videiMorfej2002-12-07 23:28
galima rasyti kur kas ,, ! `` , o cia seipsau. pvz. visam Tapk manim viskuo visam ir Prispausk savo kūną prie mano lapų. Mes išblaškysim juodo dangaus prarają Ir išpilsim alsavimą ant kraštutinumų. Triukšmas ieško vietos,nepaliestos žmogaus, Bet atplaukia atgal . Mes esam tas triukšmas,o- aš pusė jo. Nusistumk nuo manęs,kad taptum niekuo visam. Mes gimėm tam, kad skausmu Šildytumėm kraują. Bet ir kaip bebūtų ,tavo mąstymas jau Gyvena manyje, skaldydamas sapnus . Pašauk mane bet kuriuo virpesiu , Aš įsisunksiu į tavę vėju ir Būsim ,,laimingi"visam. 00.02.29

1059. Grazus Lauryno eilerastis (truputi patvarkiau):2002-12-08 18:40
Laukai tušti atsikartoja miestas,/ Į vėstančią bedugne sviestas / Jo pamatai bekojai juda / Prie vartų išmaldos davau, Didziojoj, // Užgriuvo skvarbios liūtys / Pazista Dievas mus, neleis pražūti, / Ir jei ant šito purvo dar truputį / Stovėsime, tai gali būti, // Regesime: tarp liepų is akių raudonio / Iškyla bokštai viršum klonio / Kadaise tyliai ištarti /

1070. Dar vienas grazus Lauryno eilerastis, atsiprasau, kiek pertvarkiau:2002-12-11 18:03
Siam miestely turgus ir tresnes saldzios / gelem apipinti uzrasai: "tegyvuoja meile" / Yra savivaldybes choras, parke / oras gaivus rikiuoja poras // Baznycios varpeliai kas ryta, / pakelia asara i varpine, kai giesme uztraukia / lauko kavinese susede senukai / pasikeisdami gerkliniais balsais // apie ka jie galvoja? / apie SA vada Ernsta, susiruosusi povestuvinen kelionen? / Ejo trisdesimt ketvirtieji, buvo parskraidintas, / sventei pasibaigus / (Nesipriesino manydamas - draugu pokstas,) sueme laive // Vakariniai laikrasciai paskelbe zuvus, / prie sienos pastatytas sauke "Heil Hitler" - // Stora knyga ant naktinio staliuko. / Kas is tikruju ten buvo? / Uz lango laukiniai balandziai. Kas pasiliko? / Siuksles miestelio aiksteje, nuotakos nuometas? / vardas sename zemelapyje? //

1072. j.2002-12-12 09:26
Atsigaunu skaitydama shias nepretenzingas eiles... Kaip gerai, kad jos internete ir galiu bet kada atsivertus paskaityti. Su dekingumu, Jolanta

1073. eksperimentas2002-12-12 12:25
Siūlau nueiti į Pegasą:

http://services.tvk.lt/culture/pegasas/?kurid=16&


1083. zivile2002-12-13 15:59
oi perdirbtos eiles geros~!

1259. Laurynas2003-01-25 16:26
Brangus skaitytojai! Dekui uz susidomejima mano eilerasciais. Gaila, kad sita puslapi tik dabar paziurejau. Ypac esu dekingas giliam mano kurybos zinovui Anonimui, nuosirdziu triusu nepaprastai padidinusiam metaforu kieki mano tekstuose. Idomu, ar jis bus toks drasus, kaip ir stropus, ir paskelbs savo varda? nes jusu slaptame Pegaso puslapyje idetas tekstas yra jo, ne mano. Juk mes nenorime klaidinti vienas kito, ar ne?

6950. S.Leee*_- :-) 2004-03-18 19:32
labai geras

6952. hjfdvgy :-( 2004-03-18 19:34
LABAI SUdynas

13745. agnesiukas :-) 2005-01-31 19:02
noreciau kartais ir as taip rasyti

14482. Lexcus :-( 2005-02-23 18:46
nesamone

14483. dddgfsd2005-02-23 18:46
yuuui

14484. o;;; :-) 2005-02-23 18:46
kl;;kl

14485. lk;; :-( 2005-02-23 18:46
lk;l;

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:30:29 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba