Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-23 nr. 2985

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Valdas Gedgaudas.
EDIPO NAKTIS
27
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jūratė Baranova.
PRAGARO GRĖSMĖ IR DANGAUS ILGESYS ŠARŪNO SAUKOS IR SIGITO PARULSKIO KŪRYBOJE
7

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS8

PROZA 
• Marija Jurgelevičienė.
CENTRO MITAS
1

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS

KNYGOS 
• VYTAUTAS MARTINKUS.
APIE JOANĄ, SOVIETINĖS MOTERS ŠEŠĖLĮ
4
• Renata Šerelytė.
SĄLYGINĖ KALĖJIMO LAISVĖ
2
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
ŠILKO GIRDĖJIMAS
1
• SEPTYNI GYVENIMAI, SEPTYNIOS MIRTYS1
• XY APIE VYRIŠKĄJĄ TAPATYBĘ1
• BARAKŲ KULTŪROS KNYGOS: LIETUVIŲ DP LEIDYBA 1945–1952
• NAUJOS KNYGOS

POKALBIAI 
• KAI KAMUOLYS BUVO DIEVAS
• STATYKIME TILTUS, GRIAUKIME UŽTVARAS

DAILĖ 
• Regina Šulskytė.
FOTOGRAFIJOS FOTOGRAFIJOJE IR "CISTERSŲ CISTERNOS"
• Jurgita Ludavičienė.
SPAUSDINTI VAISIAI

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
STEBĖTIS ČIA YRA KUO
5
• RUSŲ DRAMOJE – N. GOGOLIO "VEDYBOS"

MUZIKA 
• Henrichas Agranovskis, Irina Guzenberg.
NAUJI FAKTAI APIE JASCHOS HEIFETZO VAIKYSTĘ
• Asta Pakarklytė.
KOMPOZITORIAI R.MAŽULIS, Š.NAKAS, N.VALANČIŪTĖ IR G.SODEIKA: PRIEŠ 20 METŲ IR DABAR
8

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAKENČIAMAS ŽIAURUMAS IR NEPAKENČIAMI STEREOTIPAI
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• ORE>NET.
"DROVŪS IR/AR DRĄSŪS: 2003-IŲJŲ LIETUVOS LITERATŪRA"
16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• MAČIAU MEKĄ4
• Tautvydas Bajarkevičius.
GARSO MENAS: VIBRACIJA, ERDVĖ, METAFORA

KRONIKA 
 KULTŪROS, ŠVIEČIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTŲ KONKURSAS
• KNYGOS MENO KONKURSO "VILNIUS 2003" LAUREATAI
• KULTŪROS MINISTERIJA FINANSUOS 26 NAUJUS TEATRŲ SPEKTAKLIUS IR KONCERTINIUS PROJEKTUS
• KULTŪROS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IŠAUGO DVIGUBAI MAŽIAU, NEI SKELBIAMA11
• AR DAR SALDUS ŽODIS LAISVĖ?2
• SU LIETUVA SUSIJĘ LEIDINIAI
• BE PASLAPČIŲ – SU IRONIJA
• In memoriam.
EUGENIJA STRAVINSKIENĖ

SKELBIMAI 
• "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"

DE PROFUNDIS 
• RETRO ŠIUPINYS APIE TIKĖJIMĄ, KNYGAS IR GARBĘ1
• Benediktas Januševičius.
APIE GINTALĄ
20

KRONIKA

KULTŪROS, ŠVIEČIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTŲ KONKURSAS

[skaityti komentarus]

2004 metų Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo skelbtame kultūros, šviečiamosios veiklos projektų konkurse Valstybės finansinei paramai gauti dalyvavo 212 viešosios informacijos rengėjų: spaudos – 98, vaizdo ir garso - 64, internetinių – 50. Daugiau paraiškų pateikė regionų spauda, radijo, televizijos bei internetinių projektų rengėjai.

Lietuvos Respublikos Seimas, plėtodamas nepriklausomos, visuomenės interesus atstovaujančios spaudos galimybes, patvirtino atskirą rėmimo programą - regionų, miestų ir rajonų laikraščių kultūros, šviečiamosios veiklos projektams (programa II). Priėmus Biudžeto įstatymo pataisą, regionų, miestų ir rajonų laikraščių projektams finansavimas neskirtas, o šių laikraščių viešosios informacijos rengėjams siūloma dalyvauti II programos konkurse, kuris bus paskelbtas, Vyriausybei patvirtinus konkurso nuostatus.

2004 metų konkurse dalyvavusių projektų įgyvendinimui reikalinga suma 17 900 tūkst. litų. Viešosios informacijos rengėjų indėlis – 8 049 tūkst. litų, iš Fondo prašoma parama – 9 850 tūkst. litų.

Įvertinusi pateiktas paraiškas, finansinių ir nepriklausomų ekspertų išvadas, Fondo taryba skyrė finansavimą 109 projektams: spaudos – 52, audiovizualinių – 31, internetinių – 26.

Parama skirta šiems projektams (Eil.nr.; viešosios informacijos rengėjas; projektas; skirta parama):

I. KULTŪROS, MENO IR MOKSLO POPULIARINIMAS ŽINIASKLAIDOJE

SPAUDOS PROJEKTAI

1. LRS PĮ savaitraštis "Literatūra ir menas"; Kultūros leidinių apžvalga regionų žiniasklaidai; 30 000

2. UAB leidykla "Gimtasis žodis"; Literatūrologijos, lingvistikos ir diskurso kūrimo metodologijos taikymas ir sklaida; 20 000

3. UAB Mokslininkų laikraštis; Mokslui ir visuomenei; 65 000

4. Lietuvos muzikų sąjunga; Muzika Lietuvoje: muzikinis teatras, koncertinio gyvenimo pulsas, džiazas. Sąsajos su muzikinės kultūros pasaulio procesais, tradicinių ir naujų vertybių analizė žurnale "Muzikos barai"; 60 000

5. VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras; "Lithuanian Music link"; 15 000

6. Žurnalas "Vilnius"; Lietuvių literatūros sklaida pasaulyje; 40 000

7. Žurnalas "Vilnius"; Lietuvių ir tautinių mažumų Lietuvoje literatūros populiarinimas rusų kalba; 20 000

8. LRS PĮ savaitraštis "Literatūra ir menas"; Lietuvos kultūra: politika, kūryba, procesai, vardai, įvykiai; 170 000

9. Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija (IBBY); Literatūra ir skaitymas – universaliausias vaiko ir paauglio asmenybės ugdymo šaltinis; 10 000

10. UAB "Kultūros barai"; Lietuvių kultūros perspektyvos: tapatumo išbandymas atvirumu; 175 000

11. UAB "Mokslas ir gyvenimas"; Aktualiausios XXI a. pradžios mokslo problemos (III); 50 000

12. UAB "Baltų lankų" leidykla; Humanitarinių mokslų akademinio žurnalo "Baltos lankos" rengimas spaudai ir publikavimas; 15 000

13. VšĮ "Naujasis židinys-Aidai"; Kultūrai reikšmingos leidybos analizė "Knygų aiduose"; 35 000

14. UAB "7 meno dienos"; Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje; 50 000

AUDIOVIZUALINIAI PROJEKTAI

1. VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras; Epochų veidrodžiai: naujas žvilgsnis į lietuvių muziką; 14 000

2. VšĮ "Kvartolė"; Radijo laida "Andrius Siudikas apie bliuzą ir kitą"; 20 000

3. VO "Plungės menų akademija"; Regiono kultūros ir meno laida "Afiša"; 7 500

4. VšĮ "Šiaulių televizija"; Scenos eiliniai; 12 000

5. UAB "Telerena"; Meninė-publicistinė televizijos laida "Art/Studija"; 14 000

6. LŽS Šiaulių skyrius; Šiaulių regiono mokslininkai: jų pasiekimai ir įtaka visuomenei; 9 000

INTERNETINIAI PROJEKTAI

1. VO "Logos"; Eidos. Populiarus filosofijos, komparatyvistikos, meno ir orientalistikos elektroninis interaktyvus žurnalas; 18 500

2. VO Menininkų klubas; Šiaulių miesto ir regiono menininkų internetinė duomenų bazė "menas.siauliai.lt"; 15 000

3. VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba; Tinklapio www.skrynia.lt "Visuomenės" rubrikos plėtra; 25 000

4. VŠ Lietuvos muzikos atlikėjų informacinis centras; Lietuvos muzikos atlikėjų informacinio centro interneto puslapiai; 12 000

5. Lietuvos muzikų sąjunga; Virtualus dienraštis "Muzikos barai"; 10 000

6. VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras; www.mic.lt plėtojimas; 30 000

7. UAB "Kiti langai"; Kultūrinės spaudos portalas; 20 000

8. Lietuvos muziejų asociacija; Skaitmeninis žurnalas "Literatūrinė Lietuva internete"; 20 000

9. Tarptaut vaikų ir jaunimo literatūros asociacija (IBBY); Literatūrologinio žurnalo "Rubinaitis" interneto svetainės sukūrimas; 4 835

10. UAB "Penki kontinentai"; E-Muziejus; 20 000

11. Lietuvos mokslininkų sąjungos instituto Kultūros elektroninės sklaidos centras; Informacijos apie lietuvių literatūrinį gyvenimą elektroninė sklaida; 25 000

12. Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras; Naujoji drama internete; 15 000

13. VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras; Šokio interneto svetainės www.dance.lt plėtra; 15 000

II. MENO IR MOKSLO KŪRĖJŲ BEI KITŲ PROFESINIŲ GRUPIŲ RAIŠKA

SPAUDOS PROJEKTAI

1. Literatūros almanacho "Varpai" redakcija; Periodiškas kultūros, meno ir mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache; 15 000

2. LRS žurnalo "Metai" redakcija; Šiuolaikinės lietuvių literatūros proceso kūrimas ir jo vertinimas mėnraštyje "Metai"; 200 000

3. VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla; Dailės proceso analizė ir sklaida žurnale "Dailė"; 95 000

4. Naujosios Romuvos fondas; Kultūra be erdvės ir laiko ribų; 65 000

5. UAB "Scena"; Žurnalas "Teatras"; 50 000

6. Lietuvos muziejų asociacija; Muziejai ir kultūros paveldas: nuo pažinimo į estetinį išgyvenimą; 10 000

7. Fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas; Fotografija: tikrovė ir įvaizdis "metraštyje "Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien 2004"; 70 000

8. Tautodailės leidybos ir informacijos centras; Tautodailės metraštis; 50 000

9. VšĮ Žurnalistų sąjungos fondas; Žiniasklaidos kultūros vystymasis – atsakas Europos iššūkiams; 35 000

10. UAB "Archiforma"; Sovietinis palikimas: architektūros pertvarka; 30 000

INTERNETINIAI PROJEKTAI

1. UAB Tarptautinis verslo tinklas; Informacijos sklaida mokslininkams Lietuvoje ir užsienyje; 30 000

2. Tautodailės leidybos ir informacijos centras; Lietuvos tautodailė; 10 000

AUDIOVIZUALINIAI PROJEKTAI

1. Radijo stotis A2 / V. Ivanausko IF "Vydas"; Radijo laidų ciklas "Įžymieji pasaulio atlikėjai"; 10 000

2. VšĮ Marijampolės televizija; TV laida "Iš pirmų lūpų"; 11 500

III. VAIKŲ IR JAUNIMO ESTETINIS, ETINIS IR KŪRYBINIS ŠVIETIMAS

SPAUDOS PROJEKTAI

1. Lietuvos maironiečių draugija; Humanitarinės krypties Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis "Sandrava" moksleiviams, pedagogams, studentams, visuomenei; 5 000

2. UAB leidykla "Gimtasis žodis"; Žmogaus gabumų, kūrybinių sugebėjimų ir kūrybingumo ugdymas; 20 000

3. Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba; Kita kryptis; 50 000

4. Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba; Žurnalas "Bitutė" – alternatyva komerciniams vaikų leidiniams; 40 665

5. UAB "Kronta"; Meninis-literatūrinis žurnalas vaikams "Laimiukas"; 14 000

6. Aušros leidykla; Integruotas sveikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų lietuvių vaikų ir jaunimo ugdymas; 6 000

7. VšĮ "Lututės" leidykla; Vaikų gamtinio švietimo skatinimas; 10 000

8. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė; Mėnraštis akademiniam jaunimui "Studentų era"; 20 000

9. Lietuvos ornitologų draugija; Jaunimo ekologinis švietimas; 15 000

AUDIOVIZUALINIAI PROJEKTAI

1. UAB "Radiocentras"; Čiki piki; 15 000

2. UAB "Alytaus radijas"; Tauškučių skrynelė; 12 000

3. Kauno jaunimo žiniasklaidos centras; Jaunimo kūrybinio ugdymo ir informavimo programa "Kadras"; 14 000

4. VšĮ "A Propos studija"; Laidų ciklas "Literatūros pamokos"; 15 000

5. VšĮ "Šiaulių televizija"; Saulės miesto žvaigždutės; 20 000

INTERNETINIAI PROJEKTAI

1. Kauno jaunimo žiniasklaidos centras; Moksleiviška interneto videosvetainė KADRAS; 6 000

2. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras; Dainuojančios rankos; 21 000

IV. REGIONINĖS BEI ETNINĖS KULTŪROS, LIETUVOS TAUTŲ KULTŪRINIO SAVITUMO SKLAIDA

SPAUDOS PROJEKTAI

1. Latvijos lietuvių bendruomenė; Lietuvių tautinės savimonės puoselėjimas Latvijoje 2004; 8 000

2. Žemaičių kultūros draugijos informacinis centras; Kultūros paveldo integravimas į regionų plėtrą: Lietuvos ir ES šalių patirtis bei perspektyvos; 15 000

3. Dzūkų kultūros draugė; Žurnalas "Dainava" – Dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garantas; 10 000

4. VšĮ "Žiemgalos" leidykla; Šiaurės Lietuva. Spauda; 10 000

5. VšĮ žurnalo "Suvalkija" redakcija; Suvalkijos etninės kultūros sklaida; 10 000

6. Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija; Pasvalio krašto istorinio-kultūrinio savitumo išsaugojimas globalizuoto pasaulio europietiškajame kontekste; 10 000

7. Aušros leidykla; "Suvalkiečiui" – Suvalkų lietuvių ketvirtiniam leidiniui; 8 000

8. "Donelaičio žemė"; Karaliaučiaus kraštas; 7 000

9. "Znad Wilii"; Lietuva – daugiakultūrinė valstybė: praeitis ir dabartis; 20 000

10. Ukmergės kultūros draugija; Deltuvos kultūra – ištakos, įžvalgos, raiška; 10 000

AUDIOVIZUALINIAI PROJEKTAI

1. Lietuvos stačiatikių švietimo draugija "Živoj kolos"; "Živoj kolos" - "Santarai": Lietuvos rusų istorijos, kultūros, religijos paveldas ir sklaida šalies radijo laidose"; 12 000

2. V. Krušnos IĮ; TV laidų ciklas "Dainavos kraštas"; 12 000

3. VšĮ "Žemaitijos televizija"; Babrungo kraštas: Kultūros atspindžiai; 16 000

4. UAB "Telerena" regiono TV "S plius"; Įdomioji Šiaulių istorija; 16 000

5. VO "Krašto informacija"; TV laidų ciklas "Kunigaikščio Vykinto kelias"; 15 000

6. UAB "Vakarų Lietuvos televizija"; Mes žemaičiai; 24 000

7. UAB "TV11"; Pietryčių Lietuva: Širvintų kraštas: papročiai, tradicijos, šventės; 20 000

8. LŽS Šiaulių skyrius; Likimų nuotrupų liudininkai; 10 000

9. LŽS Šiaulių apskrities skyrius; Vandens kelias, kurio nebuvo; 10 000

10. VšĮ Raseinių televizijos ir radijo centras; "Veidai" – kultūros, meno ir mokslo kūrėjų portretai; 10 000

11. UAB "Aukštaitijos televizija"; Etnos; 20 000

INTERNETINIAI PROJEKTAI

1. VšĮ Baltijos rusų kūrybos resursai; Baltijos rusų archyvas; 22 000

2. VšĮ Žiemgalos leidykla; Šiaurės Lietuvos praeities istorijos ir kultūros paveldas; 6 000

3. J. Vercinkevičiaus leidykla "Voruta"; Mažosios Lietuvos kultūros paveldas suvienytoje Europoje; 19 000

V. PILIETINĖS VISUOMENĖS FORMAVIMAS, VISUOMENĖS SĄMONINGUMO KĖLIMAS BEI SAVIŠVIETOS SKATINIMAS

SPAUDOS PROJEKTAI

1. VO "Logos"; Pilietinės visuomenės ugdymas žurnalo "Logos" publikacijomis; 40 000

2. Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros draugija "Birutė"; Karaliaučiaus krašto lietuviai; 3 000

3. VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas"; Kultūros realybė: vertybių kaita, eseistinės refleksijos, intelektinių ir estetinių idėjų raiška; 120 000

4. UAB "Polilogas"; Švietimo kultūrų paralelės ir sankirtos: Lietuva ir ES šalys; 40 000

5. J. Vercinkevičiaus leidykla "Voruta"; Lietuva Europos istorijos kontekste; 10 000

6. VšĮ "Nugalėk save"; Neįgaliųjų savarankiškas gyvenimas; 10 000

7. VšĮ Pilietinės minties institutas; Naujų pilietinės visuomenės raidos iššūkių refleksija politikos savaitraštyje "Atgimimas"; 100 000

8. VĮ "Naujasis Židinys-Aidai"; Krikščioniškosios civilizacijos vertybių plėtojimas dabarties Lietuvos visuomenės, kultūros ir religijos gyvenime "Naujojo židinio-Aidų" publikacijose; 120 000

9. VšĮ Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centras; Puslapis nevyriausybinėms organizacijoms dienraštyje "Alytaus naujienos"; 15 000

AUDIOVIZUALINIAI PROJEKTAI

1. VšĮ Kultūros paveldo institutas; Radijo laidų ciklas "Gyvoji istorija"; 15 000

2. LVK PĮ Katalikų radijo "Mažoji studija"; Katalikų radijo "Mažoji studija" kultūrinės programos; 45 000

3. UAB LNK; TV kalbos kultūros laida "Žodis ne žvirblis"; 30 000

4. VšĮ Energijos taupymo priemonės; Ekologinė laida "Pradėk nuo savęs"; 25 000

5. UAB "Vilniaus televizija"; Teisė arčiau žmogaus; 40 000

6. UAB "Liginta"; TV apybraižų ciklas "Dovanoju rankas ir širdį"; 20 000

7. Pilietinių iniciatyvų centras; Laida S; 30 000

INTERNETINIAI PROJEKTAI

1. LR Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga; Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos internetinė svetainė; 10 000

2. VšĮ Pilietinės minties institutas; Portalo atgimimas.lt palaikymas; 14 000

3. Lietuvos žurnalistų sąjunga; Visuomenės ir žurnalistikos vertybių dialogas, profesinis žurnalistų tobulėjimas ir konsolidacija; 30 000

4. VšĮ "Naujasis židinys-Aidai"; Operatyvi ir interaktyvi kultūros procesų analizė "Naujojo židinio-Aidų" internetinėje svetainėje; 8 000

5. UAB "Kultūros barai"; "Kultūros barai" – tarptautinės internetinės platformos Eurozine partneris; 50 000

6. VO Krašto informacija; "Labas" - Kelmei, "Labas" – pasauliui; 8 000

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:30:26 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba