Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-23 nr. 2985

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Valdas Gedgaudas.
EDIPO NAKTIS
27
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jūratė Baranova.
PRAGARO GRĖSMĖ IR DANGAUS ILGESYS ŠARŪNO SAUKOS IR SIGITO PARULSKIO KŪRYBOJE
7

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS8

PROZA 
• Marija Jurgelevičienė.
CENTRO MITAS
1

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS

KNYGOS 
• VYTAUTAS MARTINKUS.
APIE JOANĄ, SOVIETINĖS MOTERS ŠEŠĖLĮ
4
• Renata Šerelytė.
SĄLYGINĖ KALĖJIMO LAISVĖ
2
 Eugenija Vaitkevičiūtė.
ŠILKO GIRDĖJIMAS
1
• SEPTYNI GYVENIMAI, SEPTYNIOS MIRTYS1
• XY APIE VYRIŠKĄJĄ TAPATYBĘ1
• BARAKŲ KULTŪROS KNYGOS: LIETUVIŲ DP LEIDYBA 1945–1952
• NAUJOS KNYGOS

POKALBIAI 
• KAI KAMUOLYS BUVO DIEVAS
• STATYKIME TILTUS, GRIAUKIME UŽTVARAS

DAILĖ 
• Regina Šulskytė.
FOTOGRAFIJOS FOTOGRAFIJOJE IR "CISTERSŲ CISTERNOS"
• Jurgita Ludavičienė.
SPAUSDINTI VAISIAI

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
STEBĖTIS ČIA YRA KUO
5
• RUSŲ DRAMOJE – N. GOGOLIO "VEDYBOS"

MUZIKA 
• Henrichas Agranovskis, Irina Guzenberg.
NAUJI FAKTAI APIE JASCHOS HEIFETZO VAIKYSTĘ
• Asta Pakarklytė.
KOMPOZITORIAI R.MAŽULIS, Š.NAKAS, N.VALANČIŪTĖ IR G.SODEIKA: PRIEŠ 20 METŲ IR DABAR
8

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAKENČIAMAS ŽIAURUMAS IR NEPAKENČIAMI STEREOTIPAI
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• ORE>NET.
"DROVŪS IR/AR DRĄSŪS: 2003-IŲJŲ LIETUVOS LITERATŪRA"
16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• MAČIAU MEKĄ4
• Tautvydas Bajarkevičius.
GARSO MENAS: VIBRACIJA, ERDVĖ, METAFORA

KRONIKA 
• KULTŪROS, ŠVIEČIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTŲ KONKURSAS
• KNYGOS MENO KONKURSO "VILNIUS 2003" LAUREATAI
• KULTŪROS MINISTERIJA FINANSUOS 26 NAUJUS TEATRŲ SPEKTAKLIUS IR KONCERTINIUS PROJEKTUS
• KULTŪROS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IŠAUGO DVIGUBAI MAŽIAU, NEI SKELBIAMA11
• AR DAR SALDUS ŽODIS LAISVĖ?2
• SU LIETUVA SUSIJĘ LEIDINIAI
• BE PASLAPČIŲ – SU IRONIJA
• In memoriam.
EUGENIJA STRAVINSKIENĖ

SKELBIMAI 
• "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"

DE PROFUNDIS 
• RETRO ŠIUPINYS APIE TIKĖJIMĄ, KNYGAS IR GARBĘ1
• Benediktas Januševičius.
APIE GINTALĄ
20

KNYGOS

ŠILKO GIRDĖJIMAS

Eugenija Vaitkevičiūtė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkas Liudas Gustainis

Tai – kaip žiemos sniegas. Užuot galvojęs, kiek šitoj pusny H2O, koks praskrendančios zylės vidutinis svoris… Tiesiog žiūri į sniegą ar debesis. Reta ir gaivi akimirka.

E.Janušaičio knyga ne itin didelė, ne itin pretenzinga. Kukloka, truputį padailinta saikingomis L.Gustainio iliustracijomis. Perregima eilėraščių erdvė. Panašu, kad šio poeto tikslas yra išvengti sunkiasvorių žodžių konstrukcijų, smulkmeniškos introspekcijos. Vietoj to – išsitekti taupiose eilutėse ir kartu išgryninta eilėraščio forma pasakyti viską, ką norima.

Įdomu, kad knyga lyg iš dviejų sluoksnių sudėta, ir skaityti gali dvejopai. Pirmiausia – gan greitai peržvelgti išorinės formos ypatumus, fonetiką, leksiką… Konstatuoti, kad knygoje siekiama neužsižaisti poetiniais eksperimentais, pabrėžtinai vengiama drastikos. Vartojami retesni žodžiai: "aiškis", "tarpulaikis" ir kiti. Matyt, ieškant analogų, leidžiančių autoriui perteikti savas idėjas (koks retėjantis šiandien žodis…), būsenas, potyrius. Justi išvaizdesnių metaforų paieška. Kartais nutinka dar keistesnis daiktas. Įspūdis, tarsi autorius mėgintų išreikšti jam itin svarbius dalykus – suvokdamas, kad tai sunku padaryti. Bene todėl itin daug knygoje palyginimų, vartojamų aiškumo dėlei: "liepsnos liežuviai/ liepsnojantys/ lyg mus ištikę įvykiai" (eil."Ugnies liežuviai…", p.33); "rodos bėgtum/ dangum basomis/ ligi skausmo/ pažįstamas/ rodos mažintum/ tarpą/ nuo savęs iki debesio" (eil."Kulautuva. Tarpulaikis II", p.42). Ieškoma įvardijimų, bendrų su skaitytoju sąvokų: "Du/ upės krantai/ lyg/ vaiko jausmai/ suaugusio žmogaus/ kūne/ du/ upės krantai/ štai kas tikra/ neišgalvota" (eil."Du…", p.53). Upė kaip upė, apie jas gana daug įvairiais laikais rašyta, tačiau šio eilėraščio ašis bene ir bus vaiko jausmų suaugusio kūne derinio nusakymas. Ir beveik galima lažintis, remiantis visos knygos kontekstu: omeny turimas ne koks nors suvaikėjimas, o natūralus gyvenimo pojūtis, "štai kas tikra/ neišgalvota". Ką tikresnį už gyvenimą surasi?.. Pastangos susikalbėti laikais, kai vis labiau įprantame girdėti ir suvokti tik patys save, retai pasitaiko. Aišku, poezija yra poezija – vargu bau rastume poetą, nenorintį, kad jį skaitytų ir suprastų. Taigi duokdie daugiau tarpusavio supratimo. Ir, be abejo, kad jis pagelbėtų ir literatūrai.

Antraip skaitydamas, gali mėginti įžvelgti dalykus, slypinčius už eilučių ir tarp eilučių, pagaliau tai, kas užkoduojama skambesiu. Kartu tam tikrus pasaulėžiūros ženklus. Šiuo atžvilgiu pažymėtinas eilėraštis "Vietoj stogo dangus. I, II", p.22. Savotiška užuomina į dažnai pasitaikantį žmogiškąjį pasaulio suvokimą. Tokį, kai net danguj teįžvelgiame savojo "aš" atspindžius: "Keistai prislėgtas/ gal kiek/ idiliškai kuklus/ jis kone piktina/ regi ne tai/ ką nori". Esti dalykų, kurie egzistuoja aplink mus, ir dera juos suvokti tokius, kokie jie yra. Regėti tai, kas yra, ne vien tai, ką nori. Užuot mėginus įvilkti į savo įsivaizdavimų raizginį. Bene tai ir norima eilėraštyje perteikti? Kitaip galime daug ko nepastebėti ar pasipiktinti: mūsų norų kažkas ima ir nepaiso. Kaip čia dabar išeina? Bet sutikime – dangus, ir net mažučiukė zylė patys sau turbūt tokie pat svarbūs ir reikalingi su visais savo norais, kaip ir mes. Be to, viskas priklauso nuo atskaitos taško. Leiskite pajuokauti, mielieji, bet įdomu, ar zylei atrodytų reikalingas literatūros vertintojas, poetas, batsiuvys ar mechanikas? Taigi, galima spręsti iš eilėraščio, visos perdėtos žmogaus iliuzijos ar vaizdiniai nusileidžia tikrumui.

Vėlei duokim žodį pačiam poetui: "Keistai prislėgtas/ gal tavo laimė/ kad tiek nedaug gali/ būtis tokia yra/ kokia šiandien/ tau duota" (ten pat). Šiuo atžvilgiu net dargana gali džiuginti lygiai taip pat, kaip jaukus vakaras ar gaivus gruodžio rytas. Beje, galima teigti, kad apie būtį šitaip jau yra bandyta pasakyti. Ir esą nieko čia nauja… Tačiau negi imsime vienas kitą kaltinti esantys tokie netobuli, kad retkarčiais mums vėl reikia tai priminti ir kad atsiranda kas tai padaro. Kitas reikalas, kai skaitai apie "vieną šansą iš tūkstančio" arba randi pavadinimą "Dvylipumas". Tebūnie tai kad ir priekabumas, bet pirmu atveju norėtųsi lietuviškesnio ir truputį išradingesnio posakio, antru atveju – sužinoti, ar tai korektūros klaida, ar kas nors kita vietoj "dvilypumo"?

Logiška, kad knygoje pabrėžiama kūrėjo nuostata stebėti: "nieko daugiau/ tik stebiu/ kaip taika/ lyg daiktai/ randa savąją/ vietą ir prasmę" (eil."Nieko daugiau…", p.47). Justi pastanga tekstu atkurti pojūčius: "Rudens liūtis/ nė lašo dirbtinumo/ čia vien platus vanduo/ čia įnoriai šešėlis" (eil."Rudens liūtis…", p.11). Arba: "jaučiu/ keistokas permainas/ po plona žemės/ ir žolės danga/ lyg būčiau/ puolęs vaisius/ dangiškai baltos obels" (eil."Nekeista. Lyg kramsnočiau šiaudą", p.20–21). Žodžių šlifavimas iki švitesio suteikia dailią ir santūrią formą. Tačiau kartu gali ir suklaidinti. Tokiu atveju pabrėžiamą eilėraščio paprastumą lengva palaikyti primityvumu ar panašiai.

Krinta į akis eilėraščiuose nurodomos vertybės, viena aiškiausiai akcentuojamų – gyvastingumo raiška: "rašau rašau/ kiek išsimušęs iš vėžių/ nedaug tereiškiantis/ bet gyvas" (eil. "Email. Tarp kitko", p.68). Sunku pasakyti, ar specialiai vengiama destruktyvių temų, ar tai kartais pavyksta natūraliai. Įdomu, kaip įvairėja knygoje skirtingos nuotaikos eilėraščių garsai bei jų sąskambiai. Palyginkime: "Diena prasideda/ nuo voro ganymo/ ant sienos/ ir saulės spindulio/ lengvai įsliuogusio/ į lovą (…) tas ryto ūžesys/ už lango stiklo". Ryto saulė, skaidrumo pojūtis, savotiškas tokios nuotaikos ir eilėraščio subjekto ryšys: "o aš girdžiu/ kaip šiapus/ virpa šilkas/ ant nuostabiai lygios/ sapnų odos" (eil."Diena prasideda…", p.9). Ilgi, atverią erdvę garsui balsiai eilėraščio pabaigoje (nuostabiai/ lygios/ odos) liudija gebėjimą perteikti nuotaiką ir atkurti pojūtį skaitytojo sąmonėje ne tik žodžių, bet ir garsų deriniu. Net jeigu garsai būtų taip išnirę netyčiomis. Kitoks garsų išsidėstymas eilėraštyje "Rudens liūtis" : "nėra šviesos/ nėra tamsos/ tik grįžtantis/ platus vanduo/ ir jo/ banguotas šnadesys". Kitokia ir nuotaika. Gan įžvalgus poetinis sprendimas – suderinti įvairius meninio žodžio poveikius bei eiliavimo galimybes. Turint omenyje autoriaus ištikimybę verlibrui, tai visiškai suprantama. Sunku tokius įvairiaformius eilėraščius rašant nepasiklysti, bet atrodo, kad autorius sunkumus įveikia. Pasinaudodamas ne tokiomis jau sudėtingomis priemonėmis: vientisu ritmu, nekrintančiais į akis, bet dėsningai išdėstytais žodžių kirčiais, pagaliau poezijon įpinamomis siužetų ar dialogų užuominomis. "Nedaugeliu žodžių – daug pasakyti", anot antikos išminčių. Bene vardan to, kad knygoje išreiškiami dalykai taptų pirštu prikišamai aiškūs.

Tik kodėl – "Zondas"?

________________

Janušaitis E. ZONDAS. – K.: Nemunas, 2003.

 

Skaitytojų vertinimai


6000. nutrukus :-( 2004-01-30 10:11
kad rankos is graudulio dreba, tad cituoju:"kiek šitoj pusny H2O, koks praskrendančios zylės vidutinis svoris… ir net mažučiukė zylė patys sau turbūt tokie pat svarbūs ir reikalingi su visais savo norais, kaip ir mes. įdomu, ar zylei atrodytų reikalingas literatūros vertintojas, poetas, batsiuvys ar mechanikas?" po tokiu tekstu imi zmogus ir sulauzai savo pusmecio neberukymo izadus:(

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:30:14 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba