Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-02-02 nr. 3128

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS31
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• ROTA MUNDI6

POKALBIAI 
• RAŠYTOJA ASTRIDA PETRAITYTĖ: „PRIBRENDO LAIKAS I. SIMONAITYTĖS PREMIJOS SKYRĖJAMS PADISKUTUOTI DĖL JOS SKYRIMO NUOSTATŲ“38
• „RAŠYTOJUS ĮSIVAIZDUOJU KAIP „PILKŲJŲ LĄSTELIŲ“ SANKAUPĄ“2

AKTUALIJOS 
• LR KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS13

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
DAIKTŲ SKAMBESYS IR POETO TYLA
5
• Alfredas Guščius.
KAM NUSILENKIA MEILĖ?
2
• Ričardas Šileika.
0+6, ARBA VIENA PASVIRUSI
• „FORSAITŲ SAGA. SAVININKAS“1
• „VICEKONSULAS“
• „PIANISTAS“
• „NUŽUDYTI DRAKONĄ“
• SKAITYTI NEVERTA SKAITYTI15

IN MEMORIAM 
• JUOZAS KRALIKAUSKAS 1910.X.22–2007.I.256

MUZIKA 
• Jūratė Katinaitė.
ILGAS „ŽAIDIMO“ KELIAS SU LAIMINGA PABAIGA
10

TEATRAS 
• NEMATOMOS VIENIŠIŲ ISTORIJOS
• VYČIO JANKAUSKO ŠOKIO TRUPĖ PRISTATO DUETUS

POEZIJA 
• PETRAS PANAVAS11
• Tilė Vakarė.
PAGALVOJIMAI
8

PROZA 
• Algis Kuklys.
MIESTO LAIKRODIS
1

VERTIMAI 
• ROBERTO BOLAÑO8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Ramūnas Čičelis.
SKANDINAVIJOS DIZAINO MITAS IR REALYBĖ
1
• XII KAMERINIŲ SPEKTAKLIŲ FESTIVALIS „KAUKUTIS“
• Mindaugas Peleckis.
INDUSTRIAL SUBKULTŪROS FENOMENAS (3)
15

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• VALENTINAS MASALSKIS: MINTYS PO SPEKTAKLIO „AŠ, FOJERBACHAS“ PREMJEROS1

KRONIKA 
• PIRMASIS MĖNUO
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS

DE PROFUNDIS 
• Alfredas Guščius.
KĄ TAI GALĖTŲ REIKŠTI?
33

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija
Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda
Iki III.26 – paroda „Tremties ženklai 1941-1953“
Iki II.26 – paroda „Architekto Arūno Paslaičio piešiniai“
Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija
Signatarų namai
Pilies g. 26
Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija
KAZIO VARNELIO NAMAI – MUZIEJUS
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI – XX a. pr.) ekspozicija
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 a
Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII-XX a.) ekspozicija
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII-XX a. pr.) ekspozicija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija
Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai” bei atkuriamiems Valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių ekspozicija
Iki VII.1 – paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“, skirta valdovo mirties 500 metų sukakčiai
Iki II.28 – A.Miškinio kolekcijos paroda „Rytų šalių dalė“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI – XVIII a.) portretų ekspozicija
GALERIJA „IDILĖ“
A.Mickevičiaus g. 2
Iki II.20 – E.Šemetulskio tapybos darbų paroda
LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
Iki II.15 – personalinė V.Čepkausko paroda „...sielos veidrodžiai“
KONGRESŲ RŪMAI
Vilniaus g. 6/14
Iki III.15 – lietuvių dailės klasiko S.Džiaukšto retrospektyvinę tapybos darbų paroda „Potėpių vingiai“
SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda „Augustinas Savickas, Raimondas Savickas ir Savicko dailės mokykla“
GALERIJA „VARTAI”
Vilniaus g. 39
Iki II.10 – E.Vertelkaitės paroda „Kaskart ir iš naujo“ 
ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki III.19 – šiuolaikinis menas iš Pietų Kinijos „Perlų upės miestas“
II.2-III.15 – grupės „Dunes“ paroda „Variacijos – Vilnius“
„ARKOS” GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Iki II.6 – K.P.Ramono personalinė paroda
Iki II.15 – V tarptautinės meninės knygrišybos paroda „Mažas didelis pasaulis“
GALERIJA „KAIRĖ-DEŠINĖ“
Latako g. 3
Iki II.17 – J.Čepo personalinė medžio raižinių ir piešinių paroda
Iki II.17 – M.Dūdos personalinė paroda „Atpažįstami daiktai“
DAILĖS GALERIJA „DALIA”
Žirmūnų g. 70
Iki III.11 – K.Venclovo paroda „Alkis“
VILNIAUS FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19/Stiklių g. 4 (įėjimas iš Didžiosios g. 19)
Iki II.5 – G.Trimako ir P.Račiūno fotografijų paroda „Neformatas (tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo)“
LFS PROSPEKTO FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Gedimino pr. 43
Iki II.19 – R.Dichavičiaus paroda „Žiedai tarp žiedų” ir paskutinysis ciklas „Vizijos”, skirtas autoriaus 70-mečiui
GALERIJA „MALDIS“
J.Basanavičiaus g. 4 a
Nacionalinės premijos laureato dailininko Š.Saukos darbų retrospektyva (ekspozicija lankoma pirmą mėnesio ketvirtadienį)
„ARTIMA“ GALERIJA
Totorių g. 3
Sasekso universiteto (Didžioji Britanija) absolventų tapybos paroda „Skirtingi potėpiai“
GALERIJA ,,AKADEMIJA”
Pilies g. 44
II.5-10 – VDA aspirantų meno projektų gynimas (8 žmonės)
II.12-24 M.P.Vilučio kūrybos paroda
II.12-24 M.Skudučio piešinių paroda
METALO MENO „UŽUPIO GALERIJA“
Užupio g. 3-1
II.8-28 – D.Mažeikaitės juvelyrikos paroda ‚‘Nuo siūlo iki sidabro‘‘.
ŠV.JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Iki II.19 – V.Martikonio kolekcijos paroda „Autoportretas“
Iki III.1 – paroda „Derlius“
LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS PARODŲ SALĖ
Šv. Jono g. 11
II.6-III.5 – E.Skarnulytės fotografijų paroda „Sklaidusis atspindys Italijoje”
RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Dailininkės B.Stančikaitės kūrybos paroda
M. IR J. ŠLAPELIŲ NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
II.10-28 – grafikės G.Didelytės kūrinių paroda „In Memoriam“
STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2-41
Iki III.7 – dailininkės B.Lapinskienės-Orlingytės darbų paroda
Menų svetainės vaikų dailės darbelių paroda
Įėjimas nemokamas (tel. pasiteirauti 8 699 90035)
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda „Lietuvos meistrų muzikos instrumentai“
Paroda „Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX – XX a. pirma pusė“
Iki II.22 – J.Gasiūno tapybos paroda „5 paveikslai. Edvardo trajektorija“
VERKIŲ RŪMAI
Žaliųjų ežerų g. 49
Dailininkės L.Ašmonaitienės tapybos darbų paroda
„Senieji Lietuvos žemėlapiai“ iš Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinių
LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
R.Dichavičiaus apipavidalintų knygų paroda. Čia eksponuojamas ir paskutinysis menininko fotoalbumas „Vizijos”
ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
Iki II.17 – fotografo V.Pletkaus fotografijų paroda „Priartėjimas“
LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv. Ignoto g. 6
Iki II.20 – A.Janulio fotoparoda „Judesio spalvos“
GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Saulėtekio g. 14
Iki II.19 – I.Bunokaitės paroda
TOLERANCIJOS CENTRAS
Naugarduko g. 10/2
Fotoparoda „Žydų bendruomenė Osmanų Turkijoje”(iš Turkijos žydų kolekcijos, „500 metų jubiliejaus” fondo muziejaus)
TRAKŲ PILIS
Ekspozicija, skirta Lietuvos totorių istorijai

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Nuolat veikiančios parodos: M.K.Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV–XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; Lietuvių liaudies menas
Veikia M.K.Čiurlionio galerija
Iki II.18 – P.Aleksandravičiaus (1906-1997) paroda „Pasaulis be tamsos“
A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Iki II.18 – K.Skleriaus (1876-1932) jubiliejine paroda „Iš klajonių“
M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Nuolat veikiančios parodos: vertingiausi Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio dailė, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros. Galerijoje veikia MENO laboratorija, Šiuolaikinio meno informacijos centras (ŠMIC)
II.9-III.11 – M.Bodtker (1896–1996) kūrybos paroda
PAVEIKSLŲ GALERIJA
Donelaičio g. 16
Iki II.18 – aštuntoji Kauno dailininkų paroda „Geriausias 2005-2006 metu kurinys“
II.2 16 val. iškilmingai atidaroma Lietuvos dailės ekspozicija, suformuota iš prof. A. Miškinio dovanotų ir jau klasika tapusių meno kūrinių; ekspozicijoje – 228 kūriniai
GALERIJA-KLUBAS „VIENOS”
Rotušės a. 27 a (įėjimas iš kavinės „Skliautas” kiemo)
Vienos tapytojos paroda: V.Ostrauskienės privati kolekcija
F GALERIJA
Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6
Pradedamas margas ir intensyvus 2007 m. F Galerijos parodų sezonas
Iki II.25 – R.Cikanavičiaus fotografijų paroda „Vienas“, kurioje autorius eksponuoja naujausius darbus:
GALERIJA „AUKSO PJŪVIS“
Donelaičio g. 62/ Putvinskio g. 43
II.2-III.24 – paroda „Pradžios pabaiga – pabaigos pradžia“
FUJIFILM FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Iki II.20 – fotomenininkų S.Michelkevičiūtės ir V.Bečelio fotoparoda „Paberžė 1987-2005 metais”
GRAFIKOS GALERIJA
Kurpių g. 13
Iki II.22 – E.Zarėkienės trijų ciklų – „Laiko faktūros“, „Šešėlių ratai“, „Ten ir čia“ – fotografijos paroda
KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Iki III.18 – J.Smidtaitės keramikos darbų paroda
Iki III.18 – VDA Kauno dailės fakulteto Keramikos specialybės studentų darbų paroda
A.IR P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Nuolat veikiančios parodos: meno ir kultūros veikėjų A. ir P.Galaunių memorialiniai kambariai: biblioteka, P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys
VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Iki III.29 – kasmetinė, tradicinė karikatūristų paroda, skirta balandžio 1-ajai 
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 metų)
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti”
Paroda „Aukso skrynią atdarei — savo ilgesio dainas“, skirta A.Vaičiulaičio 100-mečiui
Paroda „Jurgiui Jankui – 100“
G.Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės paroda
MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
Iki III.30 „Mūzų svetainėje“ – K.Daujotaitės tapybos paroda „Žvilgsniai“
KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Iki II.12 – Kauno technologijos universiteto tapybos studijos narių kūrybos paroda

Klaipėda


MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji vandens g. 4
Iki III.17 – paroda „Prancūzai Klaipėdoje. 1920-1923 m.“
PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33
P.Domšaičio tapybos ekspozicija
G.Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“
Paroda ,,Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“
R.Viesulo kūrybos paroda „Romo Viesulo meninės vizijos: Dainos ir raudos“
KLAIPĖDOS kultūrų komunikacijų centras
Daržų g. 10 /Bažnyčių g. 4
Iki II.15 – kolekcionieriaus E.Kolakausko paroda „Kauniečiai pas Edmundą“
II.8–III.7 – A.Jonkutės paroda „Rytą...“
LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.”
Paroda „Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika”
Paroda „Laikrodžių muziejus 1979-1984-2004”
R.Martinkaus kūrybos paroda „Romualdas Martinkus... kitu kampu“
FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Tomo g. 7
Iki II.13 – R.Malycho paroda „Virš žemės“
IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25
Galerijoje „13 L“ – senųjų nuotraukų paroda „Tarpukario bajorai“

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Iki II.17 – Zalcburgo (Austrija) federacinės žemės architektūra.
Iki II.25 – U.Ratniko fotografijų paroda „Tapatybė on/off“
Iki II.25 – teminė šiuolaikinės tapybos paroda „Nostalzy“
II.20-III.3 – Z.Mikšio (Paryžius) ekslibrių paroda
UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141 
Iki II.8 – audiovizualinio meno studentų grafikos darbų paroda 
Iki II.7 – A.Nasleno fotografiju paroda “Tolimųjų horizontų pilkuma“ 
„LAIPTŲ“ GALERIJA
Žemaitės g. 83
II.2-23 – L.Šmergelio, S.Dastiko ir R.Garalevičiaus tapybos paroda „Kviečiame apsilankyti“ 
POETO JOVARO NAMAS
Vytauto g. 116
Memorialinė poeto J.Krikščiūno-Jovaro ir literatūrinė ekspozicija „Kūrėjų pasaulis ir likimai“
Iki II.9 – atvirukų paroda „Linksmai gyvensi – ilgai nepasensi“ iš privačių P. Kaminsko (Šiauliai) ir V. Butvilo-Mažylio kolekcijų ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
VENCLAUSKIŲ NAMAI
Vytauto g. 89
Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių ekspozicija
Iki IV.13 – paroda „Žmonės ir kaukės“
Parodoje vyks edukaciniai Užgavėnių užsiėmimai!
FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 140
Nuolat veikianti fotografijos istorijos ekspozicija 
Iki II.27 – A.Dilio jubiliejinė fotografijų paroda, skirta fotomenininko 75-mečiui, ir atvirukų kolekcijos „Malūnai“ paroda
CH. FRENKELIO VILA
Vilniaus g. 74
Nuolat veikianti ekspozicija „Provincijos dvaras XIX a. vid.–XX a. vid.“
Iki III.26 – Lietuvos tarpukario modernistų tapybos paroda „Kelias“
RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 174
Iki III.30 – A.Gedvilo radijo technikos kolekcija

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija „Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys”
Iki II.18 – retrospektyvinė fotografijų paroda IZIS (I.Bidermano nuotraukos, Prancūzija)
Veikia parodos edukacinė programa moksleiviams
FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Vasario 16-osios g. 11
Iki II.4 – K.Čepėno fotografijų paroda „Tarp žemės ir dangaus“
G.PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Respublikos g. 14
Iki III.31 – G.P.Janonio tapybos paroda „Mažoji retrospektyva“

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO DAILĖS GALERIJA
Kauno g. 8
Iki II.13 – Livanio (Latvija) dailės mokyklos moksleivių kūrybos paroda

Druskininkai


MIESTO MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
Druskininkų miesto menininkų kūrybos paroda „1“
GALERIJA „SOFA“
Vilniaus al. 10
II.2-16 – Vilniaus dailės akademijos III kurso studentų grafikos darbų paroda

Dusetos, Zarasų rj.


DAILĖS GALERIJA
Iki II.28 – paroda „Žirgas dailėje“; II.3 16 val. – susitikimas su parodos autoriais ir diplomų įteikimas

Marijampolė


GALERIJOJE ,, SAULĖRATIS“
Vytauto g. 31
Iki II. 17 – paroda, skirta architektui L.Gucevičiui
P. KRIAUČIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Vytauto g. 20
Iki II.8 – B.Kižienės tekstilės paroda
KULTŪROS CENTRAS
Kauno g. 3 / Vilkaviškio g. 2
Iki II.14 – V.Ulevičiaus fotodarbų paroda „Pasivaikščiojimas po tėviškę”, skirta 70– mečiui

Molėtai


GALERIJA „AKCIJA M“
Inturkės g. 4
Iki II.15 – Biblijos draugijos paroda „Pranašo Jonos žuvis“
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
21:28:18 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba