Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-02-02 nr. 3128

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS31
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• ROTA MUNDI6

POKALBIAI 
• RAŠYTOJA ASTRIDA PETRAITYTĖ: „PRIBRENDO LAIKAS I. SIMONAITYTĖS PREMIJOS SKYRĖJAMS PADISKUTUOTI DĖL JOS SKYRIMO NUOSTATŲ“38
• „RAŠYTOJUS ĮSIVAIZDUOJU KAIP „PILKŲJŲ LĄSTELIŲ“ SANKAUPĄ“2

AKTUALIJOS 
 LR KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS13

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
DAIKTŲ SKAMBESYS IR POETO TYLA
5
• Alfredas Guščius.
KAM NUSILENKIA MEILĖ?
2
• Ričardas Šileika.
0+6, ARBA VIENA PASVIRUSI
• „FORSAITŲ SAGA. SAVININKAS“1
• „VICEKONSULAS“
• „PIANISTAS“
• „NUŽUDYTI DRAKONĄ“
• SKAITYTI NEVERTA SKAITYTI15

IN MEMORIAM 
• JUOZAS KRALIKAUSKAS 1910.X.22–2007.I.256

MUZIKA 
• Jūratė Katinaitė.
ILGAS „ŽAIDIMO“ KELIAS SU LAIMINGA PABAIGA
10

TEATRAS 
• NEMATOMOS VIENIŠIŲ ISTORIJOS
• VYČIO JANKAUSKO ŠOKIO TRUPĖ PRISTATO DUETUS

POEZIJA 
• PETRAS PANAVAS11
• Tilė Vakarė.
PAGALVOJIMAI
8

PROZA 
• Algis Kuklys.
MIESTO LAIKRODIS
1

VERTIMAI 
• ROBERTO BOLAÑO8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Ramūnas Čičelis.
SKANDINAVIJOS DIZAINO MITAS IR REALYBĖ
1
• XII KAMERINIŲ SPEKTAKLIŲ FESTIVALIS „KAUKUTIS“
• Mindaugas Peleckis.
INDUSTRIAL SUBKULTŪROS FENOMENAS (3)
15

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• VALENTINAS MASALSKIS: MINTYS PO SPEKTAKLIO „AŠ, FOJERBACHAS“ PREMJEROS1

KRONIKA 
• PIRMASIS MĖNUO
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS

DE PROFUNDIS 
• Alfredas Guščius.
KĄ TAI GALĖTŲ REIKŠTI?
33

AKTUALIJOS

LR KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS

2007 m. sausio 25 d. Nr. ĮV-62
Vilnius

[skaityti komentarus]

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d.nutarimu Nr. 525 ,,Dėl valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams įsteigimo” (Žin., 2001, Nr. 40–1401; 2006, Nr.14-492) bei šiuo nutarimu patvirtintais Valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams nuostatais ir atsižvelgdamas į Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų rekomendacijas (Baleto ekspertų komisijos 2006 m. gruodžio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 5; Bibliotekų tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolas Nr. 5; Dailės ir Tarpdisciplininio meno ekspertų komisijų 2006 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolas Nr. 9; Fotomeno ekspertų komisijos 2006 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolas Nr. 4; Etninės kultūros ekspertų komisijos 2006 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolas Nr. 10; Kino tarybos 2006 m. gruodžio 19 d. posėdžio protokolas Nr. 27; Literatūros ir leidybos ekspertų komisijos 2006 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolas Nr. 13; Muziejų tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. posėdžio protokolas Nr. 5; Muzikos ekspertų komisijos 2006 m. gruodžio 22 d. posėdžio protokolas Nr. 11; Teatrų ir koncertinių įstaigų tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 9 ) bei Lietuvos kultūros ir meno tarybos pasiūlymą (2006 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr.12.):

1. Skiriu:

1.1. nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. (2 m.) 10 MGL dydžio per mėnesį tris vardines valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.1.1. džiazo muzikos atlikėjui Petrui Vyšniauskui

1.1.2. solistei Asmik Grigorian

1.1.3. filosofui Leonidui Donskiui

1.2. nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. (2 m.) 10 MGL dydžio per mėnesį 23 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.2.1. aktoriui Šarūnui Puidokui parengti spektaklius: Thomo Bernhardo „Senieji meistrai“, Euripido „Medėja“, G.A.Burgerio „Baronas Miunhauzenas“, sukurti pjesę „Vėtrungė“

1.2.2. aktoriui Valentinui Masalskiui parengti spektaklius: Thomo Bernhardo „Senieji meistrai“, Euripido „Medėja“; misteriją „Jobo drama“ ir metodologinę knygą „Aktoriaus meistriškumo pamokos“

1.2.3. aktorei Elenai Žekienei populiarinti ir pristatyti mokyklose, kultūros centruose lėlių teatrą „Skudurinės Onutės kelionės“

1.2.4. teatrologei Vidai Savičiūnaitei parengti straipsnius „Profesionalaus meno sklaida ir praktinė menotyra Kaune“, plėtoti visų menų portalą www.kamane.lt

1.2.5. tautodailininkui Valdui Berūkščiui atkurti tradicinius liaudies baldus

1.2.6. fotomenininkui Rimantui Vikš­raičiui įgyvendinti projektą „Lietuviško kaimo vizijos ir tikrovė“

1.2.7. fotomenininkui Gintautui Trimakui sukurti fotografijų ciklą „Savas formatas“

1.2.8. dailininkei Marijai Teresei Rožanskaitei įgyvendinti programą „Personalinės ir grupinės parodos Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose“

1.2.9. dailininkei Zinaidai Vogelienei sukurti gobelenų ciklą „Modifikuoti audiniai“

1.2.10. dailininkei Audronei Petrašiūnaitei įgyvendinti programą „Tapybos parodos Vilniaus „Akademijos“ galerijoje ir Kauno paveikslų galerijoje“

1.2.11. dailininkui Eimantui Ludavičiui sukurti kūrinių ciklą „Metų laikai“, „Andai“, „Arkadija“

1.2.12. dailininkei Jūratei Stauskaitei sukurti parodų ciklą ir parengti eseistinę – pedagoginę knygą „Manyje ir aplink mane“

1.2.13. literatūrologui Virginijui Gasiliūnui parengti literatūros kritiko Mamerto Indriliūno raštus, parengti knygą „Pokalbiai su rašytojais ir digresijos“

1.2.14. literatūrologei Viktorijai Daujotytei-Pakerienei parengti monografiją apie Joną Strielkūną „Nepripildomas amžinas indas“

1.2.15. rašytojai Laurai Sintijai Černiauskaitei parengti novelių ciklą „Jaunos moters vėrinys“, rinkti medžiagą romanui „Benediktas išeina pasivaikščioti“

1.2.16. vertėjui Vladui Braziūnui įgyvendinti programą „Produktyvūs kūrybos metai: visus darbus – gerai ir iki galo“. II dalis“

1.2.17. rašytojui Kerry Shawn Keys užbaigti prozos knygą; parašyti knygą vaikams; parašyti pjeses – monologus

1.2.18. rašytojai Renatai Šerelytei-Mendeikienei įgyvendinti programą „Klasikinės lietuvių literatūros tradicijų raiška šiuolaikinėmis formomis“

1.2.19. rašytojai Dovilei Gimberienei baigti kurti ir parengti spaudai eilėraščių rinkinį „Mano priešui“; parašyti poetinę dramą kamerinei scenai „Brangioji dukrelė“; baigti rašyti ir parengti spaudai esė knygą apie Lietuvos fotomeną „Mirties kilpa fotografijoje“

1.2.20. rašytojui Laurynui Katkui užbaigti trečią poezijos knygą, sudaryti ir išversti Octavio Pazo poezijos rinktinę, išversti Jüngerio knygą „Das Abenteuerliche Herz“

1.2.21. muzeologei, kultūros istorikei Nastazijai Keršytei parengti medžiagą monografijai „Muziejinė tradicija. Vilniaus senienų ir Lietuvos nacionalinis muziejus“

1.2.22. solistei Astai Krikščiūnaitei įgyvendinti projektą „Iš pasaulio ir Lietuvos vokalinės muzikos lobyno“

1.2.23. kompozitoriui Osvaldui Balakauskui sukurti koncertą klarnetui ir kameriniam orkestrui, kūrinį fortepijonui ir styginių kvartetui

1.3. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 1 d. ( 1 m.) 10 MGL dydžio per mėnesį 107 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.3.1. choreografei Elenai Juodišienei parengti ir atlikti jubiliejinę klasikinio ir modernaus šokio kolektyvo „Polėkis“ programą

1.3.2. šiuolaikinio šokio choreografei Loretai Juodkaitei sukurti ir viešai atlikti šokio spektaklį „Trio“

1.3.3. baleto pedagogui Valdemarui Chlebinskui parengti kūrybines programas su jaunaisiais baleto artistais

1.3.4. šiuolaikinio šokio choreografei Editai Stundytei sukurti šiuolaikinio šokio kompozicijų ciklą „Laisvė. Meilė. Skausmas“

1.3.5. aktorei Daliai Michelevičiūtei parengti spektaklius „Stotis N mieste“. „Joana d’ Ark“, projektą „Poezija, muzika, šokis“

1.3.6. aktorei Eglei Mikulionytei sukurti spektaklį „Gyvenimas dar prieš akis“

1.3.7. režisieriui Agniui Jankevičiui sukurti spektaklį „Poliklinika“

1.3.8. režisieriui Bernardui Gyčiui Padegimui sukurti spektaklį „Jah“ pagal J.A. Herbačiausko kūrybą ir kūrėjo biografiją

1.3.9. režisieriui Sauliui Antanui Varnui režisuoti spektaklį, sukurti inscenizaciją Panevėžio J.Miltinio dramos teatre „Alkis ir troškulys“

1.3.10. scenografei Rasai Kesminienei įgyvendinti teatrinį – edukacinį projektą „Adomas Mickevičius – studentijos istorija“ („Šėpos“ teatro principu)

1.3.11. aktorei Neringai Bulotaitei-Ulienei sukurti spektaklį „Jasekas“

1.3.12. režisierei Daliai Jokubauskaitei sukurti muzikinį spektaklį vaikams „Bilietas iš dangaus“

1.3.13. aktorei Loretai Raškevičiūtei sukurti vaidmenis spektakliuose: I. Bergmano „Persona“ ir P. Rudzinskio „Ji negali nei mylėti, nei mirti“

1.3.14. aktoriui Evaldui Taujanskiui sukurti „Gyčio Ivanausko teatro“ spektaklį „Koridorius“

1.3.15. režisieriui Valerijui Jevsejevui sukurti scenarijų ir režisuoti dokumentinį filmą apie S.Kosmauską

1.3.16. žurnalistei Daliai Antaninai Rastenienei parengti leidinį „Lietuvos dainų šventės“

1.3.17. archeologei Daivai Steponavičienei parengti (CD) „Vilniaus mieste gražus daržas“

1.3.18. etninės kultūros specialistei Sigitai Milvidienei sukurti rinkinį „Tradicinės aukštaitiškos ir žemaitiškos rinktinės juostos“

1.3.19. tautodailininkui Sauliui Lampickui sukurti skulptūrines kompozicijas „Jurgis Kunčinas ir jo kūryba drožiniuose“

1.3.20. menotyrininkei Ilonai Burinskaitei parengti monografiją „Medinių koplytėlių statymo tradicija ir meninė raiška (XIX a. II p. – XX a.)“

1.3.21. folkloristei Lionginai Gudelienei parengti archyvinės medžiagos rinkinį

1.3.22. tautodailininkui Vidui Mažuknai įgyvendinti projektą „Aukštaitiškos skulptūros tradicijų puoselėjimas“

1.3.23. fotomenininkui Alvydui Lukiui įgyvendinti projektą „Kažkur tai jau mačiau“

1.3.24. fotomenininkui Ginarui Česoniui sukurti fotografijų ciklą „ Akistatos: Lietuva – Europos Sąjunga. 2006-2007“

1.3.25. fotomenininkui Pauliui Petraičiui įgyvendinti projektą „Pasyvūs/Agresyvūs pastebėjimai“

1.3.26. fotomenininkei Reginai Šulskytei sukurti fotografijų ciklą „Seserys“

1.3.27. fotomenininkui Artūrui Valiaugai įgyvendinti projektus „Tapatybė tarp istorijos ir ateities“

1.3.28. fotomenininkui Kazimierui Linkevičiui projektams „Provincijos tipažai“, „Marijampolės turgus“

1.3.29. dailininkei Birutei Zokaitytei sukurti estampų ciklą „Moteriškumo ritualai“

1.3.30. tarpdisciplininio meno menininkui Arūnui Gudaičiui sukūrti naujus meno kūrinius, dalyvauti parodose Lietuvoje ir užsienyje

1.3.31. dailininkei Jolantai Kvašytei surengti personalinių parodų ciklą Lietuvoje ir užsienyje

1.3.32. menotyrininkei Erikai Grigoravičienei parengti studiją „Vaizdotyros įvadas“

1.3.33. dailininkei Severijai Inčirauskaitei Kriaunevičienei įgyvendinti projektą „Etninės kultūros elementų mobilumas ir kaita: tarp miesto ir kaimo“

1.3.34. tarpdisciplininio meno menininkui Ugniui Gelgudai įgyvendinti projektą „Intymus pokalbis“

1.3.35. dailininkui Ramūnui Alminui organizuoti galerijos „Taškas“ projektus ir juose dalyvauti

1.3.36. dailininkei Birutei Stančikaitei sukurti litografijos darbų ciklą „Šviesa iš šviesos“

1.3.37. dailininkei Elenai Brazdžiūnienei įgyvendinti projektą „Apie juos“

1.3.38. dailininkui Antanui Šnarui įgyvendinti projektą „Kaip namie“

1.3.39. dailininkei Minai Babenskienei sukurti gobelenų ir pastelių ciklą „Vilniaus gotika“

1.3.40. menotyrininkei Giedrei Mickūnaitei įgyvendinti Trakų salos pilies rūmų sieninės tapybos ikonografinę programą

1.3.41. tarpdisciplininio meno menininkui Gintarui Makarevičiui sukurti videofilmą apie G.Makarevičiaus tėvo deportaciją į Sibirą

1.3.42. menotyrininkei Renatai Dubinskaitei atlikti tiriamąjį darbą ir parengti straipsnius tema „Lietuvos videomeno istorija tarptautiniame kontekste“

1.3.43. dailininkui Jonui Arčikauskui surengti keramikos kūrinių parodą „Nelaimėliai, grožio puoselėtojai, išsigimėliai ir visi kiti“

1.3.44. dailininkei Lidai Dubauskienei sukurti estampų ciklą „Kambarys“, „Skarelė“

1.3.45. menotyrininkei Tojanai Račiūnaitei įgyvendinti projektą „Atvaizdai ir stebuklai“

1.3.46. tarpdisciplininio meno menininkui Dariui Žiūrai įgyvendinti programą „Konceptuali dokumentika tarpdisciplininio meno diskurse“

1.3.47. dailininkei Gražinai Švažienei parengti ir išleisti monografiją apie grafiką Algimantą-Antaną Švažą

1.3.48. dailininkui Broniui Gražiui įgyvendinti projektą „Tęstinumai“

1.3.49. menotyrininkei Ramintai Jurėnaitei parengti straipsnių rinkinį „Lietuvos dailė ir fotografija Rytų-Vidurio Europos ir Vakarų šalių meno kontekste 1980-2007“

1.3.50. dailininkei Robertai Vasiliūnienei įgyvendinti projektą „Numatoma erdvių kaita“, autorines knygas ir videofilmą „O Užupis pilnas stebuklų, arba Devyni tiltai į Užupio šalį“

1.3.51. tarpdisciplininio meno meninikei Irmai Stanaitytei įgyvendinti projektą „Profesionali ir neprofesionali kūrybinė saviraiška“

1.3.52. dailininkei Tatjanai Diščenko sukurti grafikos kūrinių ciklą „Renesanso sapnai – II“

1.3.53. menotyrininkei Linarai Dovydaitytei įgyvendinti kūrybinę programą „Dailė ir politika vėlyvojo sovietmečio Lietuvoje“

1.3.54. dailininkui Rimantui Milkintui sukurti skulptūrinių objektų ciklą „Poniškumas skulptūriniame objekte“

1.3.55. dailininkui Vytautui Matulioniui surengti parodą „EMALES“ Estijoje

1.3.56. dailininkei Giedrei Valtaitei įgyvendinti projektą „Aitvarai-objektai laike ir erdvėje“

1.3.57. menotyrininkei Dovilei Tumpytei įgyvendinti projektą „Balkanų šalių meno praktikų tyrimas“

1.3.58. kultūros istorikui Vytautui Ališauskui įgyvendinti projektą „Sakymas ir rašymas: oralinės ir rašytinės kultūros sampynos Lietuvoje nuo pagoniškosios epochos iki Apšvietos“

1.3.59. vertėjai Rasai Drazdauskienei išversti ir pristatyti W.S.Maughamo romaną bei apsakymų rinkinį

1.3.60. rašytojui Petrui Palilioniui parengti leidinius: „Brazdžionio žvaigždė“, „Dokumentinių liudijimų knyga“, „Nenukarūnuojama“, „Žodinis portretas“

1.3.61. vertėjai Agnei Biliūnaitei išversti Nobelio premijos laureato Gao Xingjian romaną „Dvasios kalnas“iš šiuolaikinės kinų kalbos

1.3.62. literatūrologui Donatui Petrošiui eilėraščių rinkiniui „Aoristas“ ir romanui „Amūras ir jo Būrys“

1.3.63. poetei Tautvydai Marcinkevičiūtei (Patackienei) sukurti du eilėraščių rinkinius (vieną vaikams), pasakų knygą mažiems ir dideliems

1.3.64. vertėjui Georgij Jefremov įgyvendinti projektą „Lietuvių literatūros vertimas ir pristatymas Rusijos skaitytojams“

1.3.65. rašytojui Vitalij Asovskij parašyti prozos knygą, sudaryti eilėraščių rinkinį

1.3.66. rašytojai Marijai Meilei Kudarauskaitei įgyvendinti projektą „Rudens aruodai“

1.3.67. rašytojui Juliui Kelerui parengti eilėraščių rinkinį „Sniegas, Benamis, krentantis“, fotografijos albumą „Išeitys“

1.3.68. vertėjui Andriui Patiomkinui išversti anglų dramaturgo Haroldo Pinterio pjeses į lietuvių kalbą

1.3.69. rašytojai Nijolei Kepenienei parašyti romaną „Dvarų moterys“

1.3.70. poetui Valdui Antanui Daškevičiui baigti rašyti poezijos knygą „Skylančių laptų pakopomis“, parašyti pjesę „Reginaldo Švakso švaros misija“

1.3.71. rašytojai Kristinai Gudonytei parašyti romaną paaugliams „Blogos mergaitės dienoraštis“, parengti romano „Bloga mergaitė“adaptaciją teatrui

1.3.72. vertėjai Erikai Drungytei pabaigti eilėraščių rinkinį „Tyliai“, eseistikos knygą „Grigalius ir kiti budintieji“, išversti Lianos Langos poeziją į lietuvių kalbą

1.3.73. literatūrologui Vytautui Bikulčiui įgyvendinti projektą „Pažintis su prancūzų rašytojais. Į pagalbą vertėjams“

1.3.74. psichologei Astridai Petraitytei parašyti istorinę apybraižą „Minjotų Donkichotas“

1.3.75. rašytojui Leonui Peleckiui parengti esė knygą „Žodis, kuris esi“, parašyti knygą „Jurgis Jankus“, surinkti medžiagą knygai „Vytautas Alantas“

1.3.76. literatūrologui Robertui Alfonsui Daniui išleisti 2 poezijos rinkinius, parašyti pjesę ir apysaką

1.3.77. vertėjui Dariui Pocevičiui išversti ir parengti Ernsto Jandlio poezijos rinktinę, išversti ir parengti Jurijaus Mamlejevo trumposios poezijos rinktinę, parašyti poezijos knygą „Žosmė“

1.3.78. rašytojai Aldonai Elenai Puišytei-Grigaliūnienei parašyti romaną „Neatsigręžk“, užbaigti poetinės prozos knygą „Iš nuošalės namų“, parengti vertimų rinkinį „Styga ir vėjas“

1.3.79. rašytojui Bronislavui Bušmai parašyti romanus „Aitvaras už eurus“ ir „Ateis Dapkus – bus gerai visiems…“

1.3.80. rašytojui Juozui Šikšneliui parašyti ir išleisti 2 knygas: psichologinius romanus „Įvykių horizontas“, „Atrišti ir užrišti“, pradėti rašyti romaną „Mirties varos“; parengti išsamią 25 m. kūrybinio darbo skulptūrų parodą

1.3.81. poetui Gintautui Dabrišiui parengti du eilėraščių rinkinius

1.3.82. muzikologei Vitai Gruodytei parengti leidinį „Lietuvių muzika vakar ir šiandien“

1.3.83. kompozitoriui Vytautui Laurušui sukurti Koncerto grosso septynioms violončelėms ir kameriniam orkestrui

1.3.84. operos solistui Vladui Česui parengti leidinį „Dienoraščiai be datų“

1.3.85. muzikologei Vytautei Markeliūnienei parengti leidinį apie kompozitorių J.Nabažą

1.3.86. muzikologei Rūtai Gaidamavičiūtei parengti Lietuvos moderniosios muzikos istorijos apybraižą

1.3.87. muzikologui Edmundui Gedgaudui parengti monografiją „Muzikos magas Jonas Aleksa“

1.3.88. dirigentei Margaritai Dvarionaitei parengti atsiminimų, recenzijų, apybraižų rinkinį „Iš praeities ir dabarties“

1.3.89. kompozitoriui Ryčiui Mažuliui įgyvendinti projektą „Gyvosios elektronikos panaudojimas“

1.3.90. kompozitorei Ramintai Šerkšnytei sukurti kamerinę operą „Šeši pojūčiai“

1.3.91 kino operatoriui Jonui Griciui parašyti knygą „Prisiminimai“

1.3.92. kino režisieriui Juozui Matoniui parašyti scenarijų ir sukurti pilnametražį dokumentinį videofilmą „Tikri žmonės“

1.3.93. kino garso režisieriui Vidmantui Kazlauskui įgyvendinti projektą „Kelias į nepriklausomybę“

1.3.94. režisieriui Emiliui Vėlyviui sukurti scenarijų pilnametražiam vaidybiniam fimui „Kalės“

1.3.95. kino operatoriui, režisieriui Romualdui Napoleonui Damuliui sukurti dokumentinį filmą „Profesorius Augustas Pronckus. „Vadink mane Augustu“

1.3.96. kino režisierei Giedrei Beinoriūtei sukurti trumpametražį vaidybinį kino fimą „Balkonas“

1.3.97. režisieriui Kornelijui Matuzevičiui sukurti dokumentinių filmų ciklą „Čia ir dabar“

1.3.98. kino žurnalistei-scenaristei Romai Antoninai Pauraitei-Puplauskienei parašyti knygą apie TV filmus ir jų kūrėjus

1.3.99. kino režisieriui Gediminui Skvarnavičiui dokumentinės istorinės dramos „Sudie, praeitie“ parengiamiesiems darbams

1.3.100. kino režisieriui Algimantui Puipai sukurti kino scenarijų „Paskutinis pranašas“

1.3.101. kultūros vadybininkei Gretai Zabukaitei sudaryti lietuviško kino programas ir pristatyti užsienio kino salėse (EUROPA CINEMAS ir CICAE tinklų kino teatruose)

1.3.102. animacinių fimų režisierei Aurikai Selenienei įgyvendinti animacinio filmo projektą „Lietuvių liaudies dainos vaikams“

1.3.103. kultūros vadybininkei Godai Sosnovskienei kino edukacijai skirtų renginių ir parodų ciklui

1.3.104. kino režisieriui-operatoriui Aloyzui Jančorui įgyvendinti projektą „Lietuvos kultūros videoantologija“

1.3.105. kino garso režisieriui Viktorui Juzoniui kurti ir montuoti dokumentinių filmų garso takelį, išleisti postprodukciją

1.3.106. kino žurnalistei Neringai Kažukauskaitei adaptuoti ir išversti kino terminų žodyną

1.3.107. kino režisieriui Laimantui Kairiui gaminti vaidybinį trumpametražinį filmą „Perlas“

1.4. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 1 d. 10 MGL (10 mėn.) dydžio per mėnesį individualią valstybės stipendiją muziejininkui Nerijui Erminui ieškoti, registruoti ir tyrinėti šiaurės Lietuvos ikonografinį-istorinį paveldą Baltarusijos ir Rusijos archyvuose;

1.5. nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. spalio 1 d. (9 mėn.) 10 MGL dydžio per mėnesį 2 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.5.1. aktorei Nijolei Onai Lepeškaitei paruošti ir įgyvendinti teatrinį edukacinį projektą su sveikais ir neįgaliais vaikais. 2007-2008 m. paruošti ir įgyvendinti teatrinius projektus „Mes be teatro negyvensim...“

1.5.2. aktorei Daivai Rudokaitei edukacinei programai su neįgaliais vaikais „Priimkite mane tokį, koks esu“

1.6. nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. liepos 1 d. (6 mėn.) 10 MGL dydžio per mėnesį 48 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.6.1. baleto artistui Romui Ceizariui parengti konkursines programas ir dalyvauti tarptautiniuose baleto konkursuose Permėje ir Sankt Peterburge

1.6.2. baleto artistei Nailiai Adigamovai parengti naujus baleto spektaklių vaidmenis su Sankt Peterburgo Marijos teatro choreografais

1.6.3. baleto artistui Nerijui Juškai parengti ir atlikti naujus baleto spektaklių vaidmenis – partijas

1.6.4. choreografei Airai Naginevičiūtei Adomaitienei sukurti šiuolaikinio šokio spektaklį „Kintamieji“

1.6.5. baleto artistei Olgai Konošenko-Zariankinai sukurti ir viešai atlikti baleto miniatiūrų ciklą „Renesanso paletė“

1.6.6. baleto artistei Jelenai Lebedevai sukurti ir viešai atlikti baleto miniatiūrų ciklą „Renesanso paletė“

1.6.7. choreografei baletmeisterei Natalijai Šiekštelienei sukurti kompozicijas baleto mokyklos moksleivių viešiems koncertams

1.6.8. choreografei Natalijai Nagač sukurti klasikinio šokio kompozicijas meninės gimnastikos mokyklai

1.6.9. aktoriui Egidijui Stancikui tęsti kūrybinį projektą „Žodis ir spalva“, parengti poezijos spektaklius Kauno šventovėse

1.6.10. aktorei Monikai Bičiūnaitei sukurti vaikiško spektaklio scenarijų ir režisuoti spektaklį

1.6.11. aktoriui Deiviui Sarapinui sukurti spektaklius vaikams, įgyvendinti pedagoginę, kūrybinę programą „Fantazija, lėlė, teatras“

1.6.12. aktorei Daivai Stubraitei sukurti vaidmenis dviejuose spektakliuose, inscenizaciją vaikiškam spektakliui

1.6.13. aktorei Dianai Valiušaitienei įgyvendinti programą „Gyvenimas apvaizdos vyzdy“, skirtai Viliaus Orvido atminimui

1.6.14. dramaturgei Gabrielei Labanauskaitei sukurti tris pjeses

1.6.15. teatrologui Ridui Viskauskui pristatyti Lietuvos lėlių teatro menininkus svetainėje www.unima.lt

1.6.16. lėlių teatro režisierei Aušrai Daukantaitei įgyvendinti projektą „Lėlės Klaipėdai“, organizuoti IV tradicinį tarptautinį lėlių teatro festivalį Klaipėdoje

1.6.17. aktoriui Vladui Baranauskui sukurti spektaklius „Salve“, „Elegija – liturgija tėvui Stanislovui“, skirtus Lietuvos valstybės tūkstantmečio jubiliejui

1.6.18. būgnininkui Arkadijui Gotesmanui sukurti kūrybos studiją „Teatro, muzikos ir žodžio laboratorija“

1.6.19. dailininkui Alfredui Pajuodžiui vykdyti programą „Mėnulio akmens skulptūrų parkas“

1.6.20. dailininkui Romui Tarvydui vykdyti programą „Tarptautinė emalio ir muzikos laboratorija. Pamario ženklai“

1.6.21. dailininkui Ritai Tarvydienei vykdyti programą „Tarptautinė emalio ir muzikos laboratorija. Pamario ženklai“

1.6.22. rašytojui Algirdui Pociui paruošti apysakų knygą „Klastingoji ponia Amnestija“

1.6.23. filosofui Žilvinui Andriušiui parašyti ir sudaryti antrą kūrybos rinkinį „Bal Onirique“

1.6.24. klarnetininkui Audroniui Daukšiui Parengti programas medinių pučiamųjų kvintetui ir jas atlikti pajūrio regione

1.6.25. dirigentui, kompozitoriui Laurynui Vakariui Lopui sukurti operą vaikams „Tikri draugai“

1.6.26. pianistei Irenai Armonienei Uss Lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos sklaidai

1.6.27. kompozitoriui Algimantui Vincentui Raudonikiui Parengti jubiliejinę programą Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui „Trimitas“

1.6.28. muzikologei Danutei Marijai Banevičienei parengti monografiją „Kompozitorius Julius Gaidelis – namų ilgesio dainius“

1.6.29. kompozitoriui Algirdui Klovai sukurti kompozicijų ciklą „Garsai Lietuvos“

1.6.30. kompozitoriui-pianistui Leonui Povilaičiui pabaigti orkestrinį ciklą „Senojo Vilniaus graviūros“

1.6.31. pianistui Rokui Zubovui tęsti fortepijoninių vakarų ciklą „Čiurlionio miestai“

1.6.32. pianistei Eleonorai Radvilaitei parengti ir įrašyti M.K.Čiurlionio fortepijoninių kūrinių programą

1.6.33. akordeonininkui Raimondui Sviackevičiui parengti ir atlikti programas akordeonui solo bei su kameriniais ansambliais

1.6.34. kompozitoriui Antanui Kučinskui sukurti kūrinius „Out of Čiurlionis“, „Scratching Duo“

1.6.35. solistei Julijai Stupnianek Blėdienei parengti ir atlikti koncertinę programą „Gražiausi A. Vivaldi kūriniai“

1.6.36. smuikininkei Rimai Švėgždaitei įgyvendinti projektą „Senoji muzika“

1.6.37. kompozitorei Jūratei Baltramiejūnaitei sukurti miuziklą „Užupio legenda“

1.6.38. solistei Aušrai Liutkutei Povilaitienei parengti ir atlikti koncertinę programą „Nu Lietuva, nu Dauguva“

1.6.39. kompozitoriui Antanui Jasenkai sukurti projektą „Akustinės ir technologinės muzikos sąveikos – M.K.Čiurlionio atminimui“

1.6.40. kompozitorei Snieguolei Pranulienei sukurti koncertą gitarai ir styginiams „Vandens grįžimas“

1.6.41. violončelininkui Mindaugui Bačkui įgyvendinti projektą „Viola’cello“

1.6.42. kompozitorei Rasai Bartkevičiūtei sukurti simfoniją „Verpetuose“

1.6.43. gitaristui, džiazo muzikos kompozicijų autoriui Domantui Aleksai įrašyti originalias džiazo kompozicijas ir išleisti CD

1.6.44. altininkui Robertui Bliškevičiui lietuviškosios aktualiosios muzikos sklaidai Lietuvos regionuose

1.6.45. kompozitoriui Linui Balčiūnui sukurti oratoriją „Vilniaus sutartis“

1.6.46. kino režisieriui Vidmantui Gaigalui restauruoti ir pervesti į DVD Lietuvos kino mėgėjų sąjungoje per 40 metų sukauptus unikalius 16 mm kino filmus

1.6.47. kino režisierei Janinai Lapinskaitei rinkti medžiagą pilnametražiui dokumentiniam filmui „Fotografija atminčiai“, rašyti scenarijų

1.6.48. kino režisieriui Rimui Morkūnui sukurti vaidybinio kino „Kaimynė“ scenarijų

1.7. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. birželio 1 d. (5 mėn) 10 MGL dydžio per mėnesį 3 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.7.1. kompozitoriui Vytautui Germanavičiui sukurti koncertą smuikui ir orkestrui

1.7.2. pianistui Sergejui Okruško pristatyti naujausią Lietuvos kompozitorių kūrybą koncertinėse scenose

1.7.3. animacinių fimų režisierei Nijolei Valadkevičiūtei sukurti animacinį filmą „Prezidentas“

1.8. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. balandžio 1 d. ( 3 mėn) 10 MGL dydžio per mėnesį 2 individualias valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.8.1. pianistui Romualdui Lukošiui įgyvendinti projektą „Muzikinės istorijos jaunimui“

1.8.2. pianistui Rimantui Jurkoniui įgyvendinti projektą „Muzikinės istorijos jaunimui“

1.9. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 1 d. (1m.) 10 MGL dydžio per mėnesį edukacinę valstybės stipendiją vargoninikui, pianistui Baliui Vaitkui stažuotei Prahos miesto muzikos mokyklos klavesino klasėje;

1.10. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. liepos 1 d. (6mėn) 10 MGL dydžio per mėnesį 12 edukacinių valstybės stipendijų šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.10.1. bibliotekininkei Audronei Glosienei dalyvauti pasauliniame bibliotekininkystės ir informacijos kongrese ir IFLA Generalinėje taryboje Durbane (Pietų Afrikos Respublika)

1.10.2. bibliotekininkei Irenai Krivienei dalyvauti pasauliniame bibliotekininkystės ir informacijos kongrese ir IFLA Generalinėje taryboje Durbane (Pietų Afrikos Respublika)

1.10.3. bibliotekininkei Dovilei Marčinskaitei stažuotei Danijos bibliotekose profesiniams įgūdžiams tobulinti

1.10.4 aktoriui Gyčiui Ivanauskui dalyvauti „Barselonos šokio apdovanojimai 2007“ programoje

1.10.5. aktorei Editai Užaitei dalyvauti „Barselonos šokio apdovanojimai 2007“ programoje

1.10.6. aktorei Brigitai Urbietytei dalyvauti „Barselonos šokio apdovanojimai 2007“ programoje

1.10.7. rašytojui Herkui Kunčiui dalyvauti 73-iajame pasauliniame PEN kongrese

1.10.8. kompozitorei Dainai Liučijai Adamkevičiūtei tobulinti profesinį meistriškumą muzikinio teatro režisūros srityje, Vienoje

1.10.9. saksofonininkui Kęstučiui Vaiginiui tobulinti profesinį meistriškumą Amsterdamo menų mokykloje

1.10.10. kompozitorei Jurgitai Mieželytei tobulinti profesinį meistriškumą Norvegijos valstybinėje muzikos akademijoje

1.10.11. fleitininkui Giedriui Gelgotui tobulinti profesinį meistriškumą Vienos muzikos ir teatro universitete

1.10.12. altininkei Agnei Cinauskaitei tobulinti profesinį meistriškumą Karališkoje Gento konservatorijoje

1.11. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. birželio 1d. (5mėn) 10 MGL dydžio per mėnesį edukacinę valstybės stipendiją dailininkei Astai Vaičiulytei dalyvauti Londono kultūros studijų centro prie Goldsmiths universiteto programoje „Interaktyvios Medios: kritinė teorija ir praktika“

1.12. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. balandžio 1 d. (3 mėn) 10 MGL dydžio per mėnesį 8 edukacines valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.12.1. bibliotekininkei-bibliografei Laimai Dumšienei dalyvauti 14 tarptautinėje konferencijoje „Krymas 2007“ Sudake

1.12.2. komunikacijos ir informacijos specialistei Rasai Aleksandrovei dalyvauti EUSIDIC metinėje konferencijoje 2007 Roskilde (Danijos Karalystė)

1.12.3. fotomenininkui Tomui Razmui podiplominėms, kūrybinėms studijoms Briuselio Karališkoje menų akademijoje

1.12.4. fotomenininkui Vytautui Michelkevičiui tęsti ir įgyvendinti kūrybinį projektą „Postfotografija Lietuvoje www.3xpozicija.lt

1.12.5. dailininkui Feliksui Jakubauskui dalyvauti 18-oje Tarptautinėje Pitsburgo tekstilės bienalėje JAV

1.12.6. kompozitoriui Mantautui Krukauskui stažuotei Birminghamo konservatorijos muzikos technologijų departamente

1.12.7. solistei Rasai Martišiūtei tobulinti profesinį meistriškumą universitete „Mozarteum“

1.12.8. solistei Nomedai Kazlauskaitei stažuotei Milane

1.13. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. kovo 1 d. (2 mėn.) 10 MGL dydžio per mėnesį 3 edukacines valstybės stipendijas šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.13.1. dailininkei Žydrutei Ridulytei kūrybinei stažuotei Vilniaus dailės akademijos studijoje tarptautiniame menų miestelyje Paryžiuje

1.13.2. dailininkei Aušrai Petroškienei kūrybinei stažuotei Vilniaus dailės akademijos studijoje tarptautiniame menų miestelyje Paryžiuje

1.13.3. dailėtyrininkei-tapybos restauratorei Daimai Kondrataitei stažuotei „Vėlyvųjų rusų ikonų konservavimo specifika“ Suomijoje (The Valamo Art Concervation Institute)

1.14. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. vasario 1 d. ( 1 mėn). 10 MGL. 19 edukacinių valstybės stipendijų šiems kultūros ir meno kūrėjams:

1.14.1. teatrologei Marijai Tananai dalyvauti VIII tarptautinio monospektaklių festivalio „Vidlunnya“ vertinimo komisijos darbe

1.14.2. etnomuzikologui Rimantui Astrauskui dalyvauti ir skaityti pranešimą „39 th World Conference of ICTM“ Austrijoje

1.14.3. muzikologei Jūratei Katinaitei dalyvauti Tarptautinėje kompozitorių tribūnoje Paryžiuje

1.14.4. smuikininkei Ingridai Rupaitei dalyvauti tarptautiniame styginių kvartetų konkurse BISOC

1.14.5. altininkui Tomui Petrikiui dalyvauti tarptautiniame styginių kvartetų konkurse BISOC

1.14.6. smuikininkui Kristijonui Venslovui dalyvauti tarptautiniame styginių kvartetų konkurse BISOC

1.14.7. violončelininkui Povilui Jacunskui dalyvauti tarptautiniame styginių kvartetų konkurse BISOC

1.14.8 kompozitoriui Artūrui Bumšteinui dalyvauti Sonic Circuits Festival 2007

1.14.9. fagotininkui Žilvinui Smaliui dalyvauti Henri Tomasi vardo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetų konkurse, Prancūzijoje

1.14.10. valtorninikui Pauliui Lukauskui dalyvauti Henri Tomasi vardo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetų konkurse, Prancūzijoje

1.14.11. obojininkei Justei Gelgotaitei dalyvauti Henri Tomasi vardo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetų konkurse, Prancūzijoje

1.14.12. klarnetininkui Andriui Žiūrai dalyvauti Henri Tomasi vardo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetų konkurse, Prancūzijoje

1.14.13. valtorninkui Arvydui Valatkevičiui dalyvauti Henri Tomasi vardo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetų konkurse, Prancūzijoje

1.14.14. gitaristui Sauliui Lipčiui dalyvauti tarptautiniame gitarų simpoziume Iserlohn 2007

1.14.15. gitaristui Zigmui Čepulėnui dalyvauti tarptautiniame gitarų simpoziume Iserlohn 2007

1.14.16. gitaristui Sergijui Krincin dalyvauti tarptautiniame gitarų simpoziume Iserlohn 2007

1.14.17. gitaristei Ievai Baltmiškytei dalyvauti tarptautiniame gitarų simpoziume Iserlohn 2007

1.14.18 muzikologei Danutei Petrauskaitei dalyvauti pasauliniame tarptautinės muzikologų draugijos kongrese

1.14.19. televizijos operatoriui Feliksui Abrukauskui dalyvauti „Camerimage 2006“

2. Įpareigoju Profesionalaus meno, Regionų kultūros bei Informacinės visuomenės plėtros skyrius parengti sutarčių su stipendininkais projektus.

Kultūros ministras Jonas Jučas

 

Skaitytojų vertinimai


34858. geriu už savus2007-02-06 15:53
...vertėjui Vladui Braziūnui įgyvendinti programą „Produktyvūs kūrybos metai: visus darbus – gerai ir iki galo“. II dalis“.... va čia tai jėga - apie 25 gabalai per du metus už fizinį buvimą! kiek suprantu, I dalis jau įgyvendinta - graži suma tvarkingai įsisavinta. seniai būtų metas užrauktį šį šou ir liautis švaistyti pinigus.

34863. elona2007-02-06 18:57
Kažkodėl labai daug iš teatralų gavo edukaciniams projektams...O gal čia tiesiog to nelabai kažkada pavykusio Atviros Lietuvos Fondo "tęstinė" dalis?O teatralai jaučia kokia "asociacija" skirsto pinigus,tai visi ir "edukuoja","edukuoja"...Na,kada gi baigsis tokia padėtis,kai viena ar dvi perdėm ambicingos ir garbės troškulio kamuojamos moteriškės diktuos visai ministerijai,o ir visiems ekspertams?

34866. >raven2007-02-06 21:15
nevermore

34876. tautodailininkė2007-02-07 09:36
Džiaugiuosi,kad į išrinktųjų sarašą pateko ir keletas tautodailininkų.Linkiu alytiškiui Sauliui Lampickui sėkmės kūryboje.

34908. idomu2007-02-07 23:00
Na siaip sarasiukas gana ilgas. Visiem po kasneli ir visi laimingi gave... O kulturos politikos visgi nesijaucia, oi ne. Nes jos niekas ir nevykdo. Idomu ar ministras bent vienam pasiulymui priestaravo? Ar pateike bent viena savo varianta? Jei viska sprendzia "ekspertai", tai kokio velnio reikalingas ministras? Tik parasui deti? Toki darba gal Jucas galetu dykai atlikti - susitaupytu dar ne viena "edukacine" stipendija

34920. Marija :-) 2007-02-08 11:11
Ar su tiesioginiu, su profesine veikla, darbo vieta ir pareigybemis susijusios stipendijos irgi teikiamos? Suprantu, kai tokias stpendijas gauna jauni ar konkrecia darbo vieta prarade menininkai, ar kritikai, ar atlikejai, bet kodel ja gauna darbo vietas turintys zmones, ir ne taip jau nemazai uzdirbantys, ir dirbantys ne kazka visai kita, o su specialybe susijusius darbus?

34921. nykius2007-02-08 11:26
O Kristina Gudonytė čia ta pati, kur kažkada "Skylėj" smuikavo?

34936. smakas2007-02-08 20:05
Meno pasaulio Balandzio 1-oji. :DD

34952. komsorg sąjūdisa2007-02-09 11:40
Nu, Herkulis Kunčius - maladėc! Pusę metų sėdės tame PEN kongrese, taip? Su savo sėbrais Dušanskiais ir Limonovais kibirais degtinę mauks? Jėga tokios fundacijos, uh,jėga! Daugiau tokų fejerverkų - linksma v Litvė!

34972. sapnas2007-02-10 20:00
idomu,ar jis pats skaite ka pasirase...............nebent paskutinia pastraipa kur pasirasyt reikejo...........

34973. Kolchzninkas2007-02-10 23:34
Nepasigailėti dušanskio - puiki knyga. patraukit savo purvinas rankas nuo literatūros, primatai neraliuoti.

34974. 72007-02-11 00:02
Nepasigailėti dušanskio - idiotiska knyga . nebrendyla, , jokios ten nera literaturos , numeciau 1/3 perskaites. jei i tai eina LT literatura tai man tai visishkai neidomu ( nei jokie parulskiai su savo baudziauninko vaizduote) . bet ne apie tai juk cia .....

34979. Korra2007-02-11 06:41
Jeigu tu numetei, tai nereiškia, kad knyga bloga - gal tu idiotas?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
21:28:12 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba