Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-12-16 nr. 3075

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rimvydas Stankevičius.
UŽDEGIMAS
17
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI2
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Agnė Biliūnaitė.
"GALIMYBĖ EUROPOJE: KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS IR REGIONINĖ PLĖTRA"
1
• PASKELBTI LIETUVOS NACIONALINIŲ PREMIJŲ LAUREATAI
• KOKIĄ NAUDĄ MENININKUI SUTEIKIA JO STATUSAS?
• IDEALAI IR TIKROVĖ

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
LAIŠKAS EILĖRAŠČIŲ KNYGOS "P.S." AUTOREI
16
• Paulina Žemgulytė.
KELIOS PASTABOS ELEGANTIŠKAI KNYGUTEI
•  Alfredas Guščius.
BUVO KAIMAS, KAIMAS TEBĖRA
2
• BALTAS
• RAŠTAI
• SAPNŲ LIUDININKAS
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Vitas Areška.
VISĄ ŠIMTMETĮ PERŽINGSNIAVĘS POETAS

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
PALINKĖKIM KIBIRKŠČIŲ
1

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
APIE BEVEIK LAIMINGĄ MEILĘ
• OSKARAS KORŠUNOVAS RUOŠIASI PREMJERAI OSLE2

DAILĖ 
• KOKSAI ESI, ŽMOGAU, KAM IR KODĖL GYVENI?
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
BALTIJOS STIKLAS
1

KINAS 
• GRUZIJOS KINAS LAIKOSI TRADICIJŲ2

PAVELDAS 
• Dalia Tarandaitė.
PRISIMENANT DAILININKĄ NIKODEMĄ SILVANAVIČIŲ
1

MENO DIS/KURSE* 
• Tomas Pabedinskas.
XXI A. FOTOGRAFIJA "KAUNO FOTOGRAFIJOS DIENOSE"

POEZIJA 
 STASYS STACEVIČIUS2
• AUŠRA KAZILIŪNAITĖ57

PROZA 
• Rūta Latinytė.
SVEIKAS PROTAS
10

VERTIMAI 
• Charles Bukowski.
SAVIŽUDIS
19

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ausra Matuleviciute.
BE ĮPAKAVIMO!
2
• ŽIEMA, ŽIEMA,
SNAIGĖS VEIDĄ BUČIUOJA...
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Remigijus Venckus.
NUO 60 IKI 120 HZ DAŽNIO / NUO 95 IKI 120 DPI
4

FOTOGRAFIJA 
•  Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas.
VIEŠKELIAIS Į JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRĄ
3

KRONIKA 
• BULVYTĖS IR DRAKONAI1
• "Į KNYGOS PRISTATYMĄ LYG PER VILNIŲ, LYG PER HIMALAJUS..."2
• "POEZIJOS PAVASARIS 2006"2
• "DRAMATURGŲ KALVĖS" VEIKLA ĮSIBĖGĖJA
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO

SKELBIMAI 
• GERBIAMI LEIDĖJAI IR VERTĖJAI!
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS32

DE PROFUNDIS 
• Tezaurus Vilensis.
GEROVĖ ĮSTATYMŲ PAISYMO ASPEKTU
• ŠVENTINIS RETRO3

POEZIJA

STASYS STACEVIČIUS

[skaityti komentarus]


* * *
Keruži, keruži, per daug tau eilinių šakų,
neeilinių gausu – kaip kad man per akis – buvo jau – neeilinių
(atrodė taip) norų:
paūžaut, nelūžt, įpasaulint vaikus, baimei dingt iš akių,
įžiūrėt židiny priešpasaulinį ir po... raudonį.

Stipriai užsimerkt, atsimerkti... Turėt prieš akis –
kol kas neįpasaulintą – sodą, kur žolės lyg vėlės šiurena,
nelyg neeilinė žvelgi tu... Vienam pakrašty
sukurt dykumėlę (ne tau), kitame – gal šiaurelę.

Giliausiai įkvėpti, iškvėpti... Per kvėpsnį apskriet
neeilinių namus ir išgirst popasaulinį chorą
skaidrioj neeilinėj ramybėj... Ei, lyg be kandžios patirties,
vėl klausytis, kaip žolės – nelyg neeilinės – siūruoja.

Stipryn neeilinė tyla – gal eilinė audra
išpasaulins užkliuvusius neeilinius – kaip ir... Šakos užlūžo
aiškiau negu norai: paūžaut po atviru, po atvira
priešpasauliniams ir popasauliniams vėjams... Keruži, keruži!

* * *
Būgnininkas užmigo, tau kraujyje tai neišnyko –
išliko laukt baimės, akistatos... Nuojauta gimė,
kad būgnininkas netikėtai išvyko, pasiėmė knygą
apie erdvių tylą ir būgnininko patikimą.

Išliko truputis aiškumo įbūgnintoj sieloj:
ne mes neprilygom veržliesiems, jie patys prilygo
to perkeistai baimei... Tyla prisitaikė prie šėlo,
nuslinko žinia pažemiais... Būgnininkas užmigo!

Nutyko naktinėj ganykloj numanomos bandos,
be baimių regėtojo likę... Gal – to nepabūgę –
mūsų būgnininkas gretimoj netikrovėje bando
įsikūnyti į aukų knygą ar į priešo būgną.

Labanakt!.. Gal jau su asmeninėm Trojomis baigta
neabsoliuti jų tyla tebesrūva, kur – nemigoj gimęs –
negali be ritmo krūtinėje užslėptas daiktas –
apykantos gniužulas, būgnininko palikimas.

Įugninta ritmo būtybe, gal nė nepajausim,
jog tapom staiga nerealūs –lyg mistinėj knygoj
apie būgnų dvikovą dėl... Lietūs būgnys į tau artimiausią,
į langą su kalnu prieš mus... Būgnininkas užmigo.

* * *
Ne kaip Biblijoj debesys telkias, tikriausiai palaiko
tave prieš mane, iš kurio ne kantrybę semi
lyg dažus... Nutapei giminės išnykimo paveikslą:
apyjaunė moteris guli po debesimi.

Ne kaip Biblijoj guli, prisikelia, skubančią žaidžia,
ir viešpats jos lūpose sujuda, toks parankus –
ne kaip Biblijoj... Pradeda lyti, ir nutvieskia žaibas
visas ar visus, kuriems aš jau nebūsiu brangus.

Gal kainavęs metus ar savaitę be biblinio laiko,
perėjęs vietovę, kur – griaudėjant – būna baisu
nuo tavęs iki Biblijoj nupiešto tėvo paveikslo,
tačiau nebaisu nuo krūmokšnio iki debesų.

Lyg užtektų tolybių be galo gražiai išsiskirti
ir gal išsiskirstyti tarp neskaidraus ir skaudaus,
tačiau čia ne kaip Biblijoj lyja ir... Prašymas girdis:
lai lyja ilgiau negu Bibliją – lyjant – skaitau.

Ne kaip Biblijoj debesys šiaušias, tikriausiai palaiko
tave prieš mane, iš kurio atšiauriausiai semi
mano gyvus dažus restauruojamam tėvo paveikslui:
nebiblinė moteris guli po debesimi.

* * *
Ką seka per Vėlines užsigalvojusio akys?
Ten, vakaro pabaigoje, gal pasaulio gale
tau mamos paskutiniąją pasaką tęst atsisako
slapukai žolių bangose, nekandi pagela.

Kvieti žinią lydėt per tyliausią sielovaizdžio kampą,
nes kas – jei ne aš – pats save nežinion palydės,
kai pirmoji šalna su pirma popirmąja sutampa
ir snaigė prilimpa – trumpam – kaip grakšti pravardė.

Mano laiškanešė sudvejoja: ar eit per upelį,
kai juodkrankliai tuokias – gal savo apvaizdos aky,
tenai... Tu – dar jaunutė ir gal truputėlį pabalusi –
pro teleskopą – ugningą vienatvę regi.

Bet jau atneša debesį tartum pritvinkusią skolą,
ūžauja tėvonijoj pūga, gelia mano paties skola
ir man pašto dėžutę užpusto lyg mažąją uolą,
niūniuoja užpustoma pašto dėžutė nelyg ola.

Pusnys tėvą užlaiko, kur gal jo gėla sualsavo,
ir jis užsibūna savoj atokybėje... Žūtbūtinai
mano broliai ir sesės ne ten ieško artimo savo.
Užsidengi veidą delnais – lyg žiūrėtum tenai.

Išryškėja krūmokšnių raizgynėj apyšaltės akys,
nei artimos žinios – gūbriai lyg ir sujuda – slinkt neramiai,
kur – kaip tolimos žinios – kalnai būt arčiau atsisako.
Lyg didelis lempinis radijas – gęsta namai.

* * *
Akmens bažnytėlėje klausomės ilgo lietaus,
pasislėpę nuo oro – gūdaus grįžt... Aitri moteriške,
o akmenys, aišku, negrįš? Ak, sugrįš?! Dar skaudžiau –
negu mes paskutinįjį kartą nuo jūros gal grįšim.

Ak, paplūdimy surinktieji tau gydo akis,
patylom išvežtieji į... Rods, per santūrųjį vėją,
prieš pat gailestingąją vėtrą... Ak, akmenys grįš!
Bet ne tie, ant kurių buvau lyg jaunas rūpintojėlis.

Ak, akmenys grįš! Į bangelę, į tamsą sviedžiau,
o skaudžiausiai sugrįžta anie, kuriais net nepataikiau
į... Akmenys (ar bendravardžiai jų) grįš paprasčiau
nei keleivis karste ar kelionėje prarastas vaikas.

Palauktumei, ak, akmenautoja, akmenys dar nešilti
po rudens... Nežinau, ar sugrįžę atšiltų per naktį melsvūnę,
ar gaustų žinia pastatytam iš jų sename židiny,
ar nurimtų – sumūrytas iš tų pačių – Šiaurės vėjo malūnas.

Toli jau Akmens bažnytėlė, tačiau mastelius
naktį keičia žemėlapiai – tartum ugnin pametėti
ir permesti lietui... Jis čaižo akmens miestelius,
o į savastį grįžtantys ieško krūtinėj ak... vietos.

* * *
Šviesele, grubiam švytury esam tik prakeleiviai,
blausias kepures nusiėmę prieš... Tamsy į priešbangę įsižiūrėjai
besaulėj, beveik... Sakai: švyturio bokštas yr kreivas –
palygint su stygom virš smėlio, su stygom tarp sielų ir...

Skaidriai užskambinčiau sau, tu gal niauriai negrotum,
bet žiūrim – į žvėrišką užribį – kaip sausumiečiai,
nepritaria ketera man, o tau – ne – kalno grota,
mėnulis numanomai priešbangei į gerklę šviečia.

Ir perdega metai, šviesele, ei, užriby gūra,
pasvyra, nutrūksta... Gal stygos dar jungia pernykštį
su ne...Užmiršau švytury tavo man dovanotą kepurę –
gal grįšim po pobangės, grįšim po viršbangės, grįšim.
 

Skaitytojų vertinimai


20576. gervė2005-12-21 16:46
visokiom kaziliunaitėm prirašė visokių papaistalu... o ašai tau, Stasy, geros žiemos palinkėsiu tuos dzūkų miškuos, kad dzidzelių bedugnių nebūtų.tak deržatj.

20594. pppp2005-12-21 22:38
Geras, esi. Geras. Turi ką pasakyti.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:14:28 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba