Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-07-26 nr. 2909

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rasa Paukštytė.
"VASAROS VIDEOSTUDIJA" JUODKRANTĖJE - NEAKADEMINIŲ AISTRŲ IR KŪRYBINIŲ AMBICIJŲ PAKRANTĖ
3
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI4
• PARODOS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Valdas Banaitis.
MAŽŲ KALBŲ EUROPA
4
• POETO BERNARDO BRAZDŽIONIO LAIDOTUVIŲ TVARKARAŠTIS

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ 
• EDVARDAS VAITKUS

PROZA 
• Vydas Astas.
GARSAI IR NATOS
2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ3
• RAIMONDA JURČENKIENĖ

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS1
• IŠ SUSIRAŠINĖJIMO DĖL KNYGŲ MUGĖS1

POKALBIAI 
• Apie Ezrą Poundą kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ ir dr. IZOLDA GABRIELĖ GENIUŠIENĖ.
Ezra POUND
3

KINAS 
• "Vasaros videostudijoje" jau antrus metus iš eilės viešėjo garsus rusų režisierius, Hamburgo kino mokyklos profesorius Aleksandras Mita.
ALEKSANDRAS MITA:

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
NEBŪNA
• Giedrė Jankūnaitė.
SAULUTĖMIS PRAŽYDĘ KRYŽIAI
1

KULTŪROS PAVELDAS 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELIAS PER LIETUVĄ. SENOLIŲ DVASIA

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

DATOS 
• "BŪKIME GERAIS LIETUVIAIS…"3

KAMPAS 
 Ričardas Šileika.
GEGUŽĖ, BIRŽELIS
5

KRONIKA 
• ESKIZAS INTERNETO KARTOS PORTRETUI4
• 2002.VII.21, Vilnius.
KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS AKTORIŲ PARAMOS FONDO VALDYBA
1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KVAILIAI
7

KAMPAS

GEGUŽĖ, BIRŽELIS

Ričardas Šileika

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos fotografija

Kupiškis

Rajono savivaldybės administracija paskelbė švaros dieną. Tai yra sumanė parduoti nebereikalingą ir nebetinkamą įvairų kilnojamą inventorių. Šiuo (nu)dėvėtu turtu susidomėjo septyni asmenys. Iš pasiūlytų 34 valstybinės nuosavybės daiktų pirkėjai sėkmingai perėmė privačion visą jų tuziną. Už 618 litų nupirktas gerokai pakleręs UAZ 3152, už 23 litus "privatizuotas" dvidešimt metrų ilgio kiliminis takas. Populiariausias aukcione pirkinys buvo civilinės metrikacijos aktų įrašų skyriaus užuolaidos. Mane labiausiai viliojo penkiais litais įvertinta sugedusi rašomoji mašinėlė "Ukraina". Tačiau ir ją - tik penkiais centais brangiau! - įsigijo man nepažįstamas žmogus. Įtariu, kad jis gali būti arba kolekcionierius, arba - būsimas bestselerių rašytojas.

Sidabravas

Ir ko, jūs manot, į šį bažnytkaimį prie Kiršino upelio susispietė tieka gražiai apsitaisiusių įvairiaamžių žmonelių? Pasakysiu, nors gal jau esat girdėję ar patys tenai su visais buvę. Sidabraviškiai nepamiršo savo dramaturgo, poeto ir žurnalisto Vytauto Jakševičiaus-Alanto (1902-1990). Brangaus kraštiečio šimtųjų gimimo metinių proga atvykėliai šurmuliavo prie jam pastatyto koplytstulpio, vėliau meldėsi parapijos bažnyčioje. Iškilmėsna atkurnėjęs Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Jeanas Bernard`as Harth`as ir Prancūzų kultūros centro direktorės pavaduotojas Christianas Bonneville`is patikino, kad lietuvių rašytojas Alantas yra žinomas bei vertinamas ir prancūzų žemėje.

Bene svarbiausias (ypač patiems sidabraviškiams) šių metinių akcentas - Vytauto Alanto irgi šio krašto muziejaus atidarymas.

Klaipėda

Man patinka gargždiškio grafiko Arūno Mėčiaus ant lentų tapyti švelniai ironiški ir šaržuotai sentimentalūs personažai. Kaip iš mūsų gyvenimo kasdienių stebuklinių ir gyvulinių pasakų. Jokia ne paslaptis, kad Arūnas Mėčius yra iliustravęs poeto Sigito Poškaus knygelę vaikams "Vieną kartą". Taip, šis šedevriukas dar neturi leidėjo, rėmėjo, bet turi laukte laukiančių potencialių skaitytojų būrelį. Eilėje išsižiojusį regiu ir save. O kolei kas, mielosios ir mielieji, drožiam į uostamiesčio Dailės parodų rūmus! Arūno naujų paveikslų žiūrėtų. Visiškai ne tarp kitko: žinovai tvirtina, kad dailininko gražūs vaizdeliai yra atlikti viduramžiais atrasta technika - lakine tapyba arba daugiasluoksne lasiruote ant medžio.

Sablauskiai

Kad tris namo kertes ant savo pečių laiko moterys - ne pats svar(b)iausias koziris. Vyras visada yra vyras. Net jeigu nesugeba pataisyti išklerusio šakutės lizdo ar durų užrakto. Net jeigu tobulai mygčioja tik televizoriaus kanalų mygtukus ir bendradarbių (moterų) erogeninius taškus. Tėvystė - pati lengviausia jo pareiga. Niekas nežino ir niekas nepasakys, kas sugalvojo minėti Tėvo dieną. Ir nesukim be reikalo smegenų: yra proga išgerti, ir valio. Sablauskiuose tėvadienis švęstas labai iškilmingai ir atsakingai. Verslininkė iš Naujosios Akmenės Laima Pukštienė kiekvienam minėjiman atėjusiam tėvui įpylė po alaus bokalą. O čia tai moteris!..

Nemunėlio Radviliškis

Kelyje Medeikiai-Nemunėlio Radviliškis triūsė vienuolika akcinės bendrovės "Panevėžio keliai" darbininkų. Tiesą sakant, kelio statybos darbai buvo pradėti prieš kelerius metus. Bet pagaliau ačiū balažin kam: šešių metrų pločio naująja kelio danga net nesusidulkinę jau galės švilpti "mersai" ir "audinės". Netrukus dar neįvažinėtą asfaltbetonį gal apšlakstys ir pirmosios autoavarijos aukos kraujas. Bet pati pirmoji su šampano buteliu Medeikių-Nemunėlio Radviliškio istorinio kelio laistytų atlėkė seniūnė Marijona Gintautienė. Jūs tik įsivaizduokit, juk šis kelruožis per savo gyvenimą asfalto nebuvo regėjęs!

Vilnius

Kiekvienas gyvenimo malonumus renkasi pagal savo kišenę. Visų Šventųjų gatvėje esančio "Eroticenbaro" lankytojai - pasiturinti vyrija, mėgstanti minti moteriško kūno žavesio paslaptį. Sumokėję aštuoniasdešimt litų, nuo 18 iki 5 valandos ryto jie gali netrukdomai gėrėtis juos aptarnaujančių dailiųjų lyčių kūno plastika. Neabejotina, kad bedrabužės barmenės neretam jautriam vyriškiui sukelia saldžiarūgštį virpulį ne tik širdies, bet ir kelnių zonoje. Tačiau nesiknaisiokim po apatinį trikotažą. Pasirodo, "Eroticenbare" pageidaujančiųjų dirbti skambučiai netyla. Matyt, vilioja žadamas pustrečio "gabalo" uždarbis. O man knieti viena: ar nuogalėms pilstant gėrimus susirinkėliai svaigalų išgeria daugiau ar mažiau?

Tytuvėnai

Daugiau kaip prieš pusmetį šį pasaulį palikusiam budraitiškiui Ignui Viržintui paskirta Žemaitės literatūros premija. Kaimo rašytojų sąjungos narys pagerbtas už praėjusiais metais išėjusį istorinį romaną "Gaidžio lauko trobelė". Tiesa, Viržinto kūrybos palikimą sudaro dar trys išleistos knygos - "Ąžuolą kirs rytoj", "Sodžius be ramybės", "Susitikimas per Jonines", taip pat rankraščių pavidalais gyvuojantys apsakymai bei apyšimtis eilių.

Rajono mero pavaduotojo R.Atkočaičio teikiamą premiją priėmė laureato našlė Justina Viržintienė. O šiame procese dalyvavęs Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas Kostas Fedaravičius negailėjo šviesių epitetų ir pagyrų.

Butrimonys

Miesteliui herbas - kaip piliečiui pasas. Jau prieš trejus metus 300-metį minėjusiam Butrimonių miesteliui stauk plyšk reikėjo kokio oficialaus ženklo. Kadangi Butrimonys jokių senųjų heraldikos atributų neturėjo, todėl dailininkui Arvydui Každailiui (ir vėl Každailis!) teko atkreipti dėmesį į senbuvių miestelėnų nuomones ir pasakojimus. Ir štai vertinkit, kas išėjo. Žalios spalvos skydo fone vaizduojama stilizuota trijų kelių (į Alytų, Punią ir Vilnių) sankryža, kurios centre juodai apibrėžta trikampė aikštė yra nuoroda į tris Butrimonyse gyvenančias tautas - totorius, žydus, lietuvius. Ką gi, gana iškalbinga ir lakoniška. Tad nuo šiol miestelio seniūnas Algirdas Jusas galės sau patenkintas pokšėti naujuoju antspaudu ant pareiškimų, garbės raštų, liudijimų ir įsakymų.

Krekenava

Oi virto virto šimtamečiai ąžuolai! Vos ašaras akyse sulaikiau. Ką jie pridirbo, Perkūne Galingiausai! Net aštuonis drūtakamienius į keturmetres skulptūras suvarė! Užsirašiau visų jų pavardes. Rimas Zinkevičius iš Ukmergės, Algis Varžinskas iš Panevėžio, Adolis Teresius iš Garliavos, Jonas Tvardauskas iš Anykščių, Algirdas Vaištaras iš Kauno, Adas Kartanas iš Šeduvos, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Raimundas Blažaitis iš Vilkaviškio. Juos visus sugundė ir sukvietė Panevėžio krašto tautodailininkų galva Vidas Mažukna beigi kuratorius Algis Vytėnas. Tris savaitėles visi sutartinai bilsnojo plaktukais ir burzgino pjūklus. Po viso to dar gavo dovanų po piniginę ir medalį, o ant kaklų jiems užmaukšlino laurų, atsiprašau, ąžuollapių vainikus. Panevėžio valdininkai ir didelių įmonių vadovai stypinėjo aplink tas graudžias išmones ir minėjo jiems patiems, ko gero, keistą užkeikimą "Vardan meno". To jau buvo per daug.

Šukionys

Šukionys - ne dievo užmirštas užkampis. Čia gyvena žmonės. Ne tik kasdienius darbelius dirba, betgi kitokios gražios ir prasmingos veiklos prasimano. Dabar šukioniškiai, kaimo bendruomenės vadovės Nijolės Šatienės paakinti, puolė steigti tikrų tikriauso muziejaus. Patys patalpom rūpinasi, patys iš privačių archyvų eksponatus traukia. Puiki kaimo audėja Stasė Štopienė nusprendusi muziejui dovanoti ne tik savo rankų darbo dailiaraščių lovatiesių, bet netgi pačias audimo stakles. Janina Andrikonienė atgabeno senovinį jojimo balną. Vytautas Miežionis be gailesčio paliko "bezmėną". Būsimame namų apyvokos daiktų kambaryje traukia ranką pačiupinėti jau nežinau kieno atnešta ližė ir šimtametis lopšys. "Pasiligojusius" sendaiktėlius pasisiūlė remontuoti muziejininkas Antanas Sribikė. Šukioniškiai gerą muziejaus kampą skirs ir tremtiniams bei iš šių žemių kilusiems įvairiems žymūnams.

Biržai

Biržietis Petras Kiseliūnas yra pensininkas. Jam - šešiasdešimt treji. Gauna 269 litus. Trisdešimt metų išdirbęs elektriku "Švyturio" kolūkyje. Anot jo paties, turįs tarybinį charakterį, mat su dviem broliais augęs vaikų namuose. Ėmė ir iškėlė Pergalės dieną raudoną vėliavą. Kur buvę, kur nebuvę trakšt patrakšt policininkėliai. Kapt užu raudonskudurės ir komisariatan. Kam jiems tos vėliavos prireikė, mes nesužinosim. Tada Petras čiupt už telefono, vėliavą prašo grąžinti. O teisėsaugininkai jam griežtą moralą riečia, gąsdina senį, kantrybę bando. Nors už neegzistuojančios valstybės vėliavos iškėlimą Administracinių teisės pažeidimų kodekse - jokios bausmelės.

Alytus

Ne visi Miesto dienos šou skirti pinigai buvo paleisti vėjais. Po solidžius du tūkstančius litų įkrito ir savivaldybės Kultūros premijos laureatų kišenėsna. O būtent: medžio drožėjui Sauliui Lampickui, Julijos ir Alberto Riabovų vadovaujamo cirko "Dzūkija" kolektyvui ir Muzikos mokyklos mokytojai Daivai Martikonytei. Jau dvyliktą kartą Alytaus miesto savivaldybė pamalonina ir apdovanoja savo žemės veiklius kultūrininkus ir menininkus.

Per miestadienio šventę Alytaus garbės piliečio titulai paskirti dviem jau šiais vardais nebepasidžiaugsiantiems vyrams. Tai ilgamečiui Žuvinto rezervato direktoriui, biomedicinos mokslų daktarui, aktyviam visuomenininkui Vytautui Nedzinskui ir Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos klebonui Pranui Gavėnui. Savivaldybės tarybos posėdžio slapto balsavimo rezultatams pritariu.

Panevėžys

Negana to, kad panevėžiškiai fotografai Marija Čičirkienė, Stasys Povilaitis ir Algimantas Aleksandravičius išleido personalinius fotoalbumus. Dabar visa Panevėžio fotografuomenė lyg iš giedro dangaus trinktelėjo bendrą darbų sutelktinę! Solidžią fotografijų knygą parėmė "Ekrano" bendrovė. Mat šios bendrovės generalinis direktorius E.Žvybas taip pat fotografuoja, ir jo darbų leidinyje, žinoma, taip pat yra. Beje, albumo pavadinimas "Dovana" - neatsitiktinis. Tai išties labai vertinga dovana dešimtmečio sukaktį minėsiančiai Panevėžio fotografijos galerijai ir keturiasdešimtmetį švęsiančiai pačiai "Ekrano" įmonei. Albumo pristatymo vakarėlyje dalyvavęs miesto meras Valdemaras Jakštas tuoj pat prižadėjo šią "Dovaną" įteikti Stokholmo merui ir Švedijos karaliui.

Rokiškis

Devinton vieton po kardiologo V.Sirvydžio, vyskupo J.Tunaičio, istoriko E.Rimšos, aktorės V.Mainelytės, Premjero M.Brazausko, dailininkės M.Bičiūnienės, operos solistės I.Jasiūnaitės, "Rokiškio sūrio" bendrovės generalinio direktoriaus A.Trumpos į krašto garbės piliečių knygą aukso raidėmis įrašyta ir dailininkė Juzefa Čeičytė. Ta proga Rokiškio krašto muziejuje J.Čeičytė demonstravo tapybos darbų parodą. Pažadėjo dovanoti neilgtrukus pasirodysiančią jos - jau antrąją - eilėraščių knygą. Aštuoniasdešimtmetė Juzefa neatsisako svajonės gimtajame name įrengti galeriją ir palikti savo paveikslų čia gyvenantiems žmonėms.

Šiauliai

Nejauki žinia Šiaulių kultūrai. Vilniaus gatvės 74 numeriu pažymėtą įspūdingą architektūros statinį - Ch. Frenkelio rūmus! - ketina susigrąžinti Niujorke gyvenantis šio pastato savininko anūkas Artūras Frenkelis. Jo norai labai žiaurūs: reikalauja Šiauliuose jo giminei priklausiusių 59 pastatų ir ne mažiau kaip dvidešimties hektarų žemės. Tiesa, prašymas sugrąžinti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą ir žemę šiais reikalais užsiimančiai miesto savivaldybės komisijai buvo pateiktas pavėluotai. Tačiau, manding, tai tik menkutėlė kliūtis žydui, panorusiam įgyvendinti savo planus. Tą puikiai suvokdami, kultūrininkai kedena mintį - prašyti valstybės išpirkti didinguosius Frenkelio rūmus. Dabar jie įtraukti į Lietuvos kultūros paveldo objektų sąrašą.

• • •

Prieš gerus dešimt metų Šiaulių miesto viešieji tualetai buvo tvarkingai ir uoliai privatizuoti. Naujieji savininkai juos užrakino neribotam remontui arba įrengė kitos paskirties įstaigėles. Kur kakojo ir sysiojo keleiviai, praeiviai ar atvykėliai - net neklauskit. Nežinau. Bet staiga miesto tarybos nariams smegenysna tvokstelėjo deguonis: volens nolens reikia prikelti tualetą priešais savivaldybės langus. (Pastaba: miesto savivaldybė už 20 tūkstančių jau yra išpirkusi viešąjį tualetą Draugystės prospekte.) Su šio tualeto savininku Vytautu Čiapu suderėta keturiasdešimties tūkstančių litų sumelė. Tiesa, kad viešasis tualetas Prisikėlimo aikštėje iš tikrųjų prisikeltų, teks pakloti dar riebių šešiasdešimt tūkstančių. O tada (kada kada?)…jau nebebus baisu prisivalgius ir prisigėrus po Šiaulių centrą maklinėti.

 

Skaitytojų vertinimai


265. @2002-07-26 06:27
O Kaune niekas nevyksta?

273. MMM2002-07-26 16:59
Vyksta, bet vilnieciams pats faktas nepatinka, todel ir neraso.

276. IVS2002-07-27 03:03
As taip is karto ir supratau. Aplamai Vilnius man gerokai trenkia provincija, nes juk pagrindinis provincialumo pozymis ir yra laikyti save visa ko centru. Straipsniai apie kultura dazniai ribojasi Vilniumi. Kaip teisingai pastebeta, Kaunas ignoruojamas. Kiti miestai - na, kartais ir ten kas nors ivyksta, kai vilnieciai nuvaziuoja...

17408. kk :-) 2005-06-30 10:16
o šeduvoje nekas nevyksta?

22137. gina :-) 2006-02-06 20:47
labas wakaras

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
2:38:25 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba