Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-11-08 nr. 2924

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Mieli skaitytojai,34
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE4

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI3
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vladas Braziūnas.
"CAP A L`EST" - NAUJAS EUROPOS POETŲ JUDĖJIMAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
PERSIDAŽYMAI
1

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ 
• VYTAUTAS PAUKŠTĖ1

LITERATŪRA 
• GYVŪNŲ PASAULYJE2
• Yannas Martelis.
KAIP AŠ RAŠIAU "PI GYVENIMą"
6

JAUNIMO PUSLAPIS 
• JURGA BUTKYTĖ2
• ANDRIUS PULKAUNINKAS13

KNYGOS 
• Ramutis KarmalavičIus.
...ATKERĖTŲ KOMUNIJŲ IR MEMUARŲ SRAUTAIS...
61
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
ATGIMSTA "MUZIKOS RUDUO"
4

TEATRAS 
• "PATI PRADŽIOS PRADŽIA" M.ŠIAULYTYTĖS AKIMIS3
• Rimas Driežis.
ALYTAUS "AITVARO" SVEČIAI

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
"MOLODIST" - PRIEGLOBSTIS KINOMANAMS
2

NAUJI FILMAI 
• BALTIJOS FILMŲ PANORAMA - VILNIUJE

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
PAPUOŠALAI
3
• Jurgita LudavičIenė.
DANGUS YRA ŠVELNUMO SPALVOS
6

KRONIKA 
• Lietuvių PEN centro PAREIŠKIMAS2
• Ingrida Daunoravičiūtė.
JAUNIMO TEATRE - PREMJERA VAIKAMS
• ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS ROMO GUDAIČIO PAREIŠKIMAS
• 2002-ŲJŲ "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"

DE PROFUNDIS 
• MAESTRO
• RAMŪNAS KASPARAVIČIUS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

XI.8-14

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
A.Mickaus fotografijų paroda "Veliuona 1925-1943" iš ciklo "Miestelių fotografai"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene"

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
J.Nowosielskio sakralinės tapybos paroda "Villa dei misteri" (veiks iki XI.10)

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
"Ferdinandas Ruščicas (1870-1936). Gyvenimas ir kūryba"
"Pajuskime gamtą drauge su Sezanu" (veiks iki XI.30)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Ž.Bardzilauskaitės keramikos paroda "Mįslė" (veiks iki XI.16)
B.Stulgaitės papuošalų paroda (veiks iki XI.16)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Apžvalginė taikomosios dailės (oda, metalas, tekstilė, stiklas) paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui
L.Surgailio piešinių paroda (veiks iki XI.9)
Grupės "Aqua - 12" akvarelių paroda "Vandens pasaulis" (veiks iki XI.19)

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
L.Katino paroda "Vaisiai - muzikos instrumentai" (veiks iki XI.19)
T.Diščenko grafikos darbų paroda "Nuoširdumo filosofija" (veiks iki XI.21)
V.Daniliauskaitės piešinių paroda "Vasaros keliais" (veiks iki XI.21)
Paroda "Kelionė-Japonija". Dalyviai: K.Grigaliūnas, D.Radavičiūtė, S.Valius, V.Lingys Ir K.Musteikis

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
J.Mykolaitytės tapybos paroda (veiks iki XI.11)

"AKADEMIJOS" GALERIJA
XI.12 atidaroma R.Sipavičiūtės tekstilės, A.Keturakienės keramika (veiks iki XI.23)

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4/2
Paroda "Nematyta ir nepažįstama D.Tarabildienė", skirta dailininkės gimimo 90-mečiui (veiks iki XI.18)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
J.Dovydėno (JAV) fotoparoda "Sugrįžimas į paliktą kraštą"

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS
GALERIJA
Didžioji g. 19
V.Strauko fotografijų paroda "Aistra gyventi"

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Juvelyrikos ir keramikos paroda. Keramikos ekspozicija skirta keramikos mokyklos 70-mečiui
M.Levitan-Babenskienės gobelenų ir pastelių paroda "Tylos spindėjimas" (veiks iki XI.24)

GALERIJA "NAUJIEJI SKLIAUTAI"
Ašmenos g. 10
III popieriaus simpoziumo "Pop.menas`02" darbų paroda

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Tapybos paroda "Mano mėgiamas motyvas" (veiks iki XI.24)

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. dailės paroda

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
H.Natalevičiaus tapybos paroda "Veidai" (veiks iki XI.24)

GALERIJA "ROTUNDA"
Rotundo g. 3
A.Jokūbaičio grafikos darbų paroda (veiks XI.14)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Grafikos ir tapybos darbų paroda-pardavimas
XI.14 18 val. atidaroma P.Normanto paroda "Lietuvos ir Azijos stebuklai" (veiks iki XII.8)

GALERIJA "STIKLO TILTAI"
Dysnos g. 2/5-5
Tėvo ir sūnaus, turinčių panašų likimą, meno kūrinių paroda

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
"Atidarymo paroda" (veiks iki XI.16)

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
V.Šerio paroda "Sugrįžtu į Užupį" (veiks iki XI.10)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Dizainerio D.Povilensko juvelyrikos paroda

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

LDS MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
2002 m. medalių simpoziumų "XVIII medalių kūrėjų stovykla" "Medalių menas ir Klaipėda" paroda (veiks iki XI.17)
F.Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos, piešinių ir kompozicijų paroda "Paukštė Litua Kvedlinburge", skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui (veiks iki XI.17)
H.Stolle (Vokietija) fotoparoda "Vilnius. Laiko ženklai" (veiks iki XI.17)

RUSŲ GALERIJA
Bokšto g. 4
Skulptūrų ir grafikos paroda iš Baltarusijos (veiks iki XI.15)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Dailininkės G.Didelytės paroda "Dainavos klodai / Tarp ledynmečio ir dabarties"

MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
XI.12 Mažojoje salėje atidaroma R.Šileikos fotoparoda "Iš biografijų..." (veiks iki XI.9)

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Juvelyrių A.Wagner ir T.Tolvanen (Olandija) paroda "Out of the Blue"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Dailininko E.Urbanavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda (veiks iki XI.11)
Dailininkių E.Aleksejevos, G.Jurgelevičiūtės, V.Jurgelevičiūtės, N.Lučiūnaitės, L.Milevičiūtės, R.Vaičiulytės, R. Nazarovaitės - keramika, koliažai ir tekstilė rudeninėje parodoje (veiks iki XI.13)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
V.Antanavičiaus piešinių paroda (veiks iki XI.31)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
"Dumpliniai muzikos instrumentai Lietuvos kaime"

STASIO VAINIŪNO NAMAI
K.Ramono grafikos darbų paroda

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
XI.11 17 val. atidaroma A.Varno (fotografijos) ir A.E.Kulviečio Suareso (kryžiai) parodos "Lietuviška kryždirbystė Lietuvoje ir Kolumbijoje"

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
Pilaitės vidurinės mokyklos mokinių piešinių paroda (veiks iki XI.30)

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g. 3
"Skulptoriui profesoriui Kazimierui Jelskiui - 220"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Ištikimas neogotikai (archit. Vaclovas Michnevičius)" (veiks iki 2003.II.7)
Paroda "Nauji archit. A.E.Pašlaičio piešiniai"

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
G.Lopetos paroda (veiks iki XI.12)

S.DAUKANTO VIDURINĖ MOKYKLA
Naugarduko g. 7
Pirmoji Lietuvos skiautinių paroda (veiks iki XI.10)

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
G.Pintukaitės tapybos paroda "Būsenos" (veiks iki XII.6)

GALERIJA "IBID. PROJEKTAI"
Šv.Stepono g. 9
Paroda "New Old School"

Kaunas

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki XII.1)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Šiuolaikinė Tuniso tapyba" (veiks iki XI.10)
Prancūzų dailininko V.Dezeuze grafikos paroda "Be dažų" (veiks iki XI.10)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
S.Teitelbaumo tapybos paroda (veiks iki XI.24)
Danijos dailininkų paroda "Danijos ženklai" (veiks iki XI.24)

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Skulptoriaus W.Schwietes paroda "Degtukai" (veiks iki XI.10)
XI.13 18val. atidaroma skulptoriaus A.Aleksejevo paroda
XI.15 18 val. atidaroma J.Debiso (Lenkija) tapybos paroda

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Tarptautinė paroda "Gamta - visų namai 2002"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Tarptautinė meninio stiklo paroda "Vitrum Balticum II" (veiks iki XI.13)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Karikatūrų paroda
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas" (veiks iki XII.1)
Paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (veiks iki XII.1)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotoklubo paroda "INsideOUT"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
Valančiaus g. 5-6
Nuolat veikia originalios juvelyrikos ekspozicija iš sidabro, aukso, metalo ir gintaro
A.J.Krištopaičio kūrinių paroda
V.Gutausko, V. ir R.Anskaičių stiklo paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Įdomiausi Maironio archyvo eksponatai"
"Juditai Vaičiūnaitei - 65"
"Vytautui Bubniui - 70"
"Pranui Raščiui - 70"

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Leidinių paroda "Dvarai Lietuvos kultūros panoramoje"
Fotografijų paroda "Lietuvos dvarai" (veiks iki XI.14)
Kauno akvarelininkų plenero "Nemunas", skirto K.Sklėriaus atminimui, darbų paroda (veiks iki XI.25)

Klaipėda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Vaikų dailės mokyklos grafikos ir skulptūros paroda "Kompozicijos pamokos" (veiks iki XI.10)

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
M.Skudučio tapybos paroda "Mano Vilnius" (veiks iki XII.1)
A.Ramanausko tapybos paroda (veiks iki XII.1)
I.Dargužytės, R.Markeliūno grafikos, koliažo paroda "Dialogai" (veiks iki XII.8)
E.Žvaigždino tapybos paroda (veiks iki XII.1)
XI.8 17 val. atidaroma S.Bartulio metalo plastikos, piešinių, šviesos efektų paroda "Forma+šviesa"(veiks iki XII.8)
XI.8 17.30 val. atidaroma M.Sakalausko, J.Malinausko skulptūros, instaliacijos projektas (veiks iki XII.1)

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 3/3a
XI.8 17 val. atidaroma Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos narių paroda (veiks iki XI.28)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat veikianti dailininko V.Ka darbų ekspozicija
Grupinė dailininkų, baigusių metalo plastiką ir juvelyriką Talino dailės institute, paroda "Bronza +" (veiks iki XII.31)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
"Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai

DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
"Iliustracijos Marios Konopnickos eilėraščiams" (veiks iki XI.17)
R.Banaitienės odos dirbinių paroda (veiks iki XI.14)
Gegužių vidurinės mokyklos moksleivių kūrybos darbų paroda "Peržiūra", skirta Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui (veiks iki XI.25)
P.Arlausko linijos paroda "Womans online" (veiks iki XI.11)
XI.12 atidaroma pašto meno paroda (veiks iki XI.24)

UNIVERSITETO GALERIJA
Vilniaus g. 141
J.Galkaus plakatų paroda
V.Degenienės ir Ž.Kriūkaitės-Juciuvienės (Telšiai) tekstilės darbų paroda "MINI2"

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
K.Užuoto tapybos paroda "Pasivaikščiojimas" (veiks iki XI.17)
XI.8 atidaroma A.Augustaičio tapybos paroda (veiks iki XI.28)

Panevėžys

DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
"Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
XI.13 atidaroma Biržų krašto dailininkų grupės "Aštuoni plius" kūrybos paroda (veiks iki XI.24)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
Paroda "10 X 10", skirta "Galerijos XX" įkūrimo dešimtmečiui

Ukmergė

KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
J.Zarecko, E.Darulio tapybos paroda (veiks iki XI.22)

Palanga

GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Kėdainiai

JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
XI.8 16 val. atidaroma VDA Tekstilės katedros bakalaurų ir magistrantų baigiamųjų darbų paroda (veiks iki XII.14)

Nida

Taikos g. 17
Baltų dailės paroda

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
V.Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Ignalina

KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis

DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
2:34:19 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba