Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
 GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

AKTYVIOS JUNGTYS

GURU IR GITARISTAI

[skaityti komentarus]

iliustracija
Paramahansa Yogananda

Turbūt nieko neužgautų pasakymas, kad religijos bei dvasinai mokymai neturi šalių ar sienų. Ir gražiausia, kai įvairių kraštų misionieriai asmeniškai tampa taikiais gerų idealų skleidėjais. Jei žodis "misionieriai" dažniausiai asocijuojasi su krikščionybės skleidimu, tai Rytų šalys taip pat padovanojo žymių, pavadinkim, emisarų – didžių asmenybių, atvežusių į Vakarus žinias, ideologijas bei mokymus. Meistrai ne tik atstovavo savo religijai ar valstybei, bet ir įėjo į Vakarų kultūros istoriją kaip atskiras puslapis, taip prisidėdami prie įvairių pasaulėžiūrų integracijos. Įvairiais keliais atvyko į Vakarus indai Svamis Vivekenanda, Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Bhativedanta Svamis Prabhupada, Sri Chnmoy, japonas Teitaro Suzuki, vietnamietis Thich Nhat Hanh ar sunkiau nuspėjamos tautybės kaukazietis Georgijus Gurdžijevas bei daugelis kitų. Rytų išminties pasiuntinių įtaka paveikė visuomenės atstovus, net politikus, ypač menininkus, rašytojus bei muzikantus, keletą jų paminėsime atskirai.

Vienas pirmųjų šių laikų rytiečių piligrimų į Vakarus – visuotinai žinomas P.Yogananda, indų jogas, parašęs autobiografinę knygą, tapusią klasikiniu įvadu į Rytų misticizmą, o gal ir įvadu tiesiog į altruistišką šventą gyvenimą. Tai buvo pirmoji ir iki šiol unikali knyga, kurioje pats jogos meistras dėsto filosofiją, duoda praktinius nurodymus. Taip pat šis kūrinys gali būti skaitomas kaip įspūdingas gyvenimo kelionės aprašymas.

1920 metų rugsėjo pabaigoje P.Yogananda atvyko į Ameriką, po mėnesį trukusios kelionės laivu. Kur kas anksčiau jis pajuto pašaukimą ir buvo savo mokytojų palaimintas vykti į tolimąjį kontinentą skleisti jogos kaip kompleksiško visuotinio mokymo, skirto įvairių pažiūrų ar religijų žmonėms atrasti taiką viduje ir tarpusavyje.

Yogananda linksmai pastebėjo, kad esama karminio ryšio tarp abiejų kontinentų, nes Kolumbas atrado Ameriką manydamas, kad tai Indija. Tad tikram indui dera ten nuvykti, ypač "atvežus dovanų" vadinamąją Kriją Jogą.

Iš pradžių neužtikrintai jautęsis dėl prastų anglų kalbos bei oratorinio meno įgūdžių, Yogananda dar plaukdamas laivu buvo išprovokuotas skaityti pirmąją paskaitą, ir galiausiai angliška kalbėsena tiesiog "atsivėrė" savaime. Per kitus 32 metus meistras važinėjo skersai išilgai po visą Ameriką, sutraukdamas minias susidomėjusių, ir pats asmeniškai inicijavo į jogos praktikas šimtus tūkstančių amerikiečių. Yogananda įkūrė nuolatinį mokymo centrą, vėliau pavadintą "Savęs suvokimo bendrija" ("Self-realisation Fellowship"). Nuo 1936-ųjų mokytojas daugiau atsidėjo rašymui, skirdamas išmintį ateities kartoms. Ankstyvąją savo knygelę, mistiškos poezijos rinkinį "Sielos dainos" ("Songs of the Soul"), jogos meistras išleido dar pirmaisiais gyvenimo Amerikoje metais. Vėliau savo mokiniams naujajame kontinente jis paskyrė maldų ir apmąstymų knygą "Šnabždesiai iš amžinybės" ("Whispers from Eternity"). Ir pagaliau minėtoji, "sielos klasika" tapusi knyga "Jogo autobiografija" ("Autobiography of a Yogi") pirmą kartą pasirodė 1946-aisiais, papildyta ir daugybė kartų perleista. Ji buvo išversta mažiausiai į 18 kalbų.

P.Yogananda pasižymėjo ypatingu įžvalgumu ir tolerancija, tikriausiai dėl to įvairiausių religijų atstovai pripažino jį "savu". Pats meistras ne tik organiškai susiejo į visuotinio Dievo pažinimo koncepciją Jėzaus Kristaus, Budos ar Lao Tzu mokymus, bet labai vertino ir domėjosi krikščionybės šviesuoliais: "Visada, ar tai būtų Rytai, ar Vakarai, aš troškau sutikti šventuosius" ("Jogo autobiografija"). Vienas įspūdingesnių tokių susitikimų buvo su katalikų šventąja Therese Neumann, ilgus metus gyvenusia be maisto.

P.Yoganandos mokinių būryje minimi žymūs mokslo, kultūros veikėjai bei menininkai, tokie kaip biologas Lutheris Burbankas, "Kodak" kameros išradėjas George’as Eastmanas, poetas Edwinas Markhamas ar dirigentas Leopoldas Stokowskis. P.Yoganandos parašytas žodis žmonėms daro didelę įtaką.

Turbūt nėra šiuolaikiniame vakarų pasaulyje stipresnio idėjų "išnešiotojo", negu populiarioji muzika. Gerai, kai jos kūrinių žodžiai verčia mąstyti ir gilintis į dvasinį pažinimą.

Perspektyvus amerikiečių pianistas bei dainų autorius Gary’s Wrightas pradėjo muzikinę veiklą Anglijoje. Neskaitant dalyvavimo populiarioje grupėje "Spooky Tooth", jam teko laimė groti su George’u Harrisonu, net kartu kurti dainas. Gary’s Wrightas prisimena: "1972-aisiais bičiulis George’as Harrisonas pakvietė mane kartu keliauti į Indiją. Keletą dienų prieš mums išvykstant, jis davė man paskaityti knygą "Jogo autobiografija". Nereikia ir pridurti, kad ji netikėtai stipriai mane paveikė, ir buvau visiškai apžavėtas Indijos kultūros bei filosofijos. Kelionė praplėtė pažinimą nepamirštamais įspūdžiais. Skaitydamas daugiau Yoganandos raštų, užtikau poemą "Dievas!Dievas!Dievas!" ("God!God!God!"). Viena eilėraščio eilučių pateikė idėją, kad protas audžia svajas. Akimirksniu man švystelėjo – sapnų audėjas, svajonių pynėjas... Užsirašiau tai į savo dainų pavadinimų sąsiuvinį ir... pamiršau. Praėjo keli mėnesiai, ir vieną savaitgalį, Anglijos kaime vartydamas minėtą sąsiuvinį, užkliuvau už frazės "svajų audėjas". Įkvėpimo pagautas, paėmiau akustinę gitarą ir pradėjau komponuoti. Daina buvo parašyta per valandą. Žodžiai ir muzika tiesiog liejosi iš manęs, o tiksliau – lyg iš aukštesniojo nematomo šaltinio".

Gary’o Wrighto solinis albumas "Svajonių audėjas" ("Dream Weaver", 1976) tapo vienu pirmųjų fenomenaliai sėkmingu ir gan išradingu elektroninės muzikos diskų, kur beveik viską muzikantas įgrojo klavišiniais instrumentais, nė kiek neprarasdamas tikrų emocijų šilumos. Kitame albume "Šypsenų šviesa" ("Light of Smiles", 1977) atsispindėjo kūrybinė branda, tačiau jis nebuvo perkamas – nė viena daina nepateko į hitparadus. Tikriausiai nepatenkinusios leidybinės firmos lūkesčių, tūkstančiai albumo kopijų buvo nukainuotos ir... per dešimtmetį paplito po atokesnį pasaulį. Būtent šio albumo voke perskaičiau epigrafus, pasirašytus keista indiška pavarde, kaip galbūt daugelis tuometinių vaikų ir paauglių, kuriems pasisekė palaikyti rankose dailiai apipavidalintą amerikietišką plokštelę su nuorodomis į indišką filosofiją.

iliustracija
Maharishi Mahesh Yogi ir "The Beatles"

Ir tai ne pirmas kartas, kai šiuolaikiniai Vakarų muzikantai buvo įkvėpti P.Yoganandos raštų. Turbūt didžiausias darbas prasidėjo dar 1973-iaisiais, kai anglų grupė "Yes" buvo pačiame žydėjime ir jos lyderis Johnas Andersonas, skaitydamas "Jogo autobiografiją", aptiko įdomią išnašą, aiškinančią senuosius indų raštus "šastras". Keturiose jų dalyse dėstomos gyvenimo filosofijos doktrinos. Keturių dalių principas buvo svarbus Andersonui kaip būsimo muzikinio kūrinio išdėstymas dvigubos plokštelės keturiose pusėse. Paėmęs akustinę gitarą, Andersonas su styginių instrumentų virtuozu Steeve’u Howe’u užsidarydavo viešbučių kambariuose ir žvakės šviesoje rašydavo būsimą roko muzikos epą pasaulinių gastrolių metu po koncertų. Taip gimė "Pasakojimai iš topografinių vandenynų" ("Tales from Topographical Oceans", 1973) – tikriausiai vienas iš ambicingiausių sumanymų per visą roko muzikos istoriją, sukėlęs nesibaigiančias kritikų diskusijas. Parašytas ir "įgrotas" per penkis mėnesius, neilgą laiką tokio masto kūriniui. Jis išliks atminty, kaip inspiruotas senojo jogos meistro.

Iki tol pirmoji plokštelė, praplėtusi populiarios muzikos žanrą, buvo daugiau nei valandą trunkanti roko opera "Tommy" ("Tommy", 1969). Beveik visa parašyta grupės "The Who" gitaristo Pete’o Townshendo, įkvėpta indų mistiko Meher Babos, kurio pasekėju save laikė Townshendas. Persų kilmės M.Baba (gimęs 1894 m. kaip Merwanas Irani) savo mokyme siekė sujungti sufizmo, induizmo bei krikščionybės idėjas. P. Townshendas išleido keletą albumų, skirtų meistrui, lankėsi Indijoje, ir, paveiktas Babos kvietimų, "išbrido" iš narkotikų ir alkoholio. M.Baba, gyvenęs tiek JAV, tiek Anglijoje, dažniausiai yra žinomas tuo, kad ištisus 44 gyvenimo metus, iki pat mirties 1969-aisiais, susilaikė nuo kalbėjimo. Tačiau tylėjimas, kaip liudija pasekėjai, matę jį, neapribojo bendravimo su juo: "Net nesusimąstydavai apie tai, nes Baba lyg visada bylojo sielai ir širdžiai" ( Delia de Leon).

Jogos mokymas turbūt seniausiai žinomas vakarų pasaulyje iš visų rytietiškųjų, nors dažnai supaprastinamas ar įdiegiama tik jo "gimnastinė" dalis. O labiausiai išplitusi ir įvairiapusiškai taikoma – meditacijos praktika ar bent jau jos samprata.

Iš pradžių dirbęs anglų kalbos mokytoju ir visą gyvenimą išlikęs uoliu vertėju bei knygų autoriumi, Teitaro Suzuki Daisetzu (labiau žinomas kaip tiesiog Suzuki) tapo pirmuoju, plačiai pristačiusiu Amerikoje ir Europoje dzenbudizmą ir vienu autoritetingiausiu dzenmeditacijos mokytoju. Ypač svarbios buvo paskaitos Niujorke, Kolumbijos universitete nuo 1951-ųjų metų, kur jo mokiniais tapo filosofas Erichas Frommas bei kompozitorius avangardistas Johnas Cage’as. Abiejų gyvenime niekad nebeišblėso dzen įtaka. Tokių žmonių sąrašas būtų ilgas, garsesni – Karlas Gustavas Jungas, Thomas Mertonas, Allenas Gisbergas bei Jackas Kerouacas, Alanas Wattsas ir daugelis kitų.

Žymiausiu populiarioje kultūroje meditacijos propaguotoju išlieka indas Maharishi Mahesh Yogi. Jo veikla, trancendentinės meditacijos mokymai Amerikoje bei Anglijoje, "išpuolė" septintojo dešimtmečio kontrakultūrinių permainų išvakarėse. Ilgaplaukis gėlių mylėtojas spalvingais apdarais, pacifistas mokytojas iš Indijos galėjo idealiai tikti hipių pasaulėžiūros atspindžiui. Kartais jis buvo painiojamas su gėlių pardavėju. Vėliau labiausiai nuskambėjęs Maharishi bendravimas su grupėmis "The Beatles", "Rolling Stones" bei kitomis žvaigždėmis visiems laikams susiejo induizmą su progresyvia roko kultūra. Meditacija tapo primtina šiai terpei ir galėjo būti pasitelkta tiek asmenybės ugdymui, tiek kūrybiškiems muzikiniams sprendimams.

Kaip žinoma, George’as Harrisonas buvo labiausiai susidomėjęs indų religijomis bei muzika, bet greitai visi "The Beatles" nariai nuoširdžiai į tai įsitraukė, ir kiekvienas savaip puoselėjo tai visą likusį gyvenimą. Žurnalistai klausinėjo Maharishi, ką jis mano apie netikėtą poveikį Vakarų popžvaigždėms. "Ką turit omeny, popžvaigždėm? Jei kalbama apie "The Beatles", tai tiesiog protingi jaunuoliai, kupini kūrybiškumo ir gerų užmojų".

Bendraudamas su šlovinga ketveriuke, jogos meistas natūraliai paskatindavo grupę gilesniam savo veiklos suvokimui, pavyzdžiui: "Savo asmenybių ir vardų dėka sukūrėte stebuklingą atmosferą. Turėtumėte teisingai panaudoti šias magiškas vibracijas toms kartoms, kurios žiūri į jus kaip į pavyzdį. Esat labai atsakingoje padėtyje", – visi keturi, sukinėdami raudonas gėles rankose, pritariamai palingavo. Senoji miesčioniška visuomeninė sistema jiems buvo demaskuota "iš vidaus", nuo vaikystės, bet atėjo laikas ir nusivylimui chaotiškais kontrakultūros judėjimais, tad Rytų įtakos kelias "išsivyniojo" kaip niekad tinkamu metu.

"The Beatles" tapo transcendentinės meditacijos propaguotojais, bet neapsiribojo tik ja, nepavertė Maharishi kultiniu mokytoju. Reiktų pridurti, kad jau tuo laiku apie Maharishi Mahesh Yogi sukėsi kontraversiškos kalbos ir vertinimai, kas turbūt neišvengiama "susidėjus" su žvaigždėm, pačiam tapus "žvaigžde". Pagaliau, kiekvienam išgarsėjusiam mokytojui iš Rytų, Vakarų šalys ir gyvenimo būdas taip pat yra nemažas išbandymas.

Vytautas Vilimas

Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos

Orientalistikos skaitykla

B.d.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:23 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba