Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
 ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

AKTUALIJOS

ĮKALINTAS ŽODIS

Lietuvių PEN centro skiltis

[skaityti komentarus]

Lapkričio 15-oji Tarptautinio PEN klubo kalendoriuje jau 24 metus pažymima kaip Kalinamo rašytojo diena, kurios minėjimą daugiau nei šimto šalių nacionaliniai PEN centrai rengia visame pasaulyje, organizuodami visuomenines akcijas, duodami žiniasklaidai bei visuomenei informaciją apie kalėjimuose laikomus ir persekiojamus rašytojus bei žurnalistus, teikdami peticijas diplomatinėms atstovybėms dėl jų šalyse už politinius įsitikinimus ir pažiūras persekiojamų autorių. Nepaisant to, kad pasaulio rašytojų asociacijos bei kitų įtakingų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, "Amnesty International", pastangomis kasmet išlaisvinama dešimtys rašytojų, situacija įvairiausiuose pasaulio regionuose tebėra įtempta ir kelianti nerimą: laisvas žodis ir tiesa tebėra valstybinių galios struktūrų nuolatinių išpuolių ir represijų objektai.

Šiais metais Kalinamų rašytojų komitetas atkreipia dėmesį į pačius brutaliausius rašytojų ir žurnalistų persekiojimo ir įkalinimo atvejus įvairiausiuose pasaulio kampeliuose. Komitetas praneša, jog šių metų balandžio 16 dieną dingo Dramblio Kaulo Krante gyvenantis rašytojas ir žurnalistas, leidinio "Le Lettre du Continent" korespondentas Guy Andre Kiefferis, turintis Prancūzijos ir Kanados pilietybę. Paskutinį kartą tądien buvo pastebėtas Abidžano prekybos centre. Prancūzų teisėjui ėmus tirti bylą paaiškėjo, jog keli nenustatyti vyrai užpuolė rašytoją, išėjusį iš prekybos centro, ir automobiliu išgabeno į karinę stovyklą prezidento saugumo tarnybos vadovo nurodymu. Dramblio Kaulo Kranto prokuratūra iškėlė bylą asmeniui, kuris paskutinis matė žurnalistą gyvą. Jis galiausiai buvo apkaltintas asmens pagrobimu ir nelegalia elgsena. Tuo tarpu bylą tiriantis prancūzų teisėjas kreipėsi į savo šalies valdžią informuodamas, kad, nepaisant surinktų įkalčių, jam neleidžiama susitikti su bylos liudytojais ir jo "tyrimas blokuojamas". Pasak vienos iš pagrindinių šio nusikaltimo versijų, rašytojas ir žurnalistas taip pat dirbo kavos ir kakavos plantacijų prekybos ekspertu ir, atlikęs tyrimą, išsiaiškino, jog šiose verslovėse klesti korupcija…

Turkmėnistane šįmet vasario mėnesį buvo suimtas 78 metų rašytojas ir žurnalistas Rakhimas Esenovas. Nacionalinio saugumo ministerijos pareigūnai rašytoją sulaikė ir tardė; apklausos metu jį ištiko infarktas, jis buvo nugabentas į ligoninę ir laikomas saugumiečių priežiūroje; po dviejų dienų vos atsigavęs vėl išgabentas į apklausą. Kovo menesį paleistas su sąlyga, jog nustos rengti reportažus "Laisvosios Europos" ("Laisvės") radijui. Kovo 2 d. jam buvo pareikšti kaltinimai, esą jis kurstąs "socialinę, nacionalinę ir religinę neapykantą". Šie kaltinimai buvo susiję su Esenovo romanu "Klajojantis karūnuotasis", Turkmėnistano prezidento Saparmurado Nijazovo nurodymu "dėl istorijos iškraipymų" uždrausto dešimčiai metų. 2003-iaisiais ši knyga buvo išleista Maskvoje; 800 egzempliorių pasiųsti Ašchabade gyvenančiam rašytojui. Muitinė konfiskavo romaną, esą šie knygos egzemplioriai į šalį buvę įvežti nelegaliai…

Irane 2002-ųjų lapkritį suimtas rašytojas, buvęs dabar uždraustų dienraščių "Mosharekat" ir "Khordad" bendradarbis Amiras Abbas Fakhravaras, nuteistas aštuonerius metus kalėti už tai, kad savo knygoje "Ši vieta nėra griovys" (pristatytoje Paulo Coelho literatūros premijai) kritikavo šalies vyriausiąją valdžią. Teismo metu du rašytojo advokatai buvo nušalinti, o po ginčo su teisėju čia pat teismo salėje jis buvo žiauriai sumuštas, jam sulaužyta koja; užuot gydžius ligoninėje, jis nugabentas į kalėjimą. Manoma, kad tikroji Fakhravaro įkalinimo priežastis – atviras laiškas vyriausybei, kuriuo jis reikalavo visos liaudies referendumo dėl būsimos šalies valdymo formos. Kalėjime buvo tardomas "revoliucijos sargybinių", laikomas vienutėje; jam pritaikyta speciali pojūčius atimanti kankinimo technika (shekanjeh-e sefid). Už pokalbius su žurnalistais įkalinti ir du artimi rašytojo giminaičiai…

Lapkričio 15-ąją prisimenami ir anksčiau įkalinti rašytojai, kurie, nepaisant įvairių tarptautinių organizacijų pastangų, tebėra kalinami. Kitaminčių rašytojų persekiojimu ir kalinamu garsėja Vietnamas. Šios šalies kalėjimuose laikoma dešimtys rašytojų. Tarptautinis PEN klubas keliolika metų rengia akcijas, kuriomis siekiama išlaisvinti nekaltai persekiojamus profesijos brolius. Šiemet daugiausia dėmesio tenka Pham van Thuongo (žinomo Thich TUE Si religiniu vardu) bylai. Tai budistų vienuolis, rašytojas ir mokslininkas, vienas iš uždrausto Dharmos propagavimo instituto, priklausiusio Jungtinei Vietnamo budistų bažnyčiai, vadovų, Vietnamo budizmo enciklopedijos autorius. Beveik dvidešimt metų jis buvo priverstas praleisti įkalinimo įstaigose (buvo gavęs ir namų arešto). Pirmą kartą suimtas 1978 metais ir nuteistas trejiems "perauklėjimo metams". Vėl suimtas 1984-aisiais ir ketverius metus be teismo laikytas kalėjime. 1988 metais nuteistas mirties bausme, kuri pakeista dvidešimčia metų kalėjimo, po dešimties metų išleistas į laisvę. 2003 metais Vietnamo galios struktūros vėl ėmėsi represijų. Vienuolis kartu su kitais budistų bažnyčios vadovais buvo sulaikytas pakeliui į Ho Ši Mino miestą: kelią delegacijai užkirto policijos kordonai; nepaisant dviejų šimtų vienuolių, apjuosusių delegacijos automobilį, pasipriešinimo, Pham van Thuongas buvo vėl suimtas; kaltinimai viešai nepareikšti.

Ir kituose šio Pietryčių Azijos regiono šalių kalėjimuose už disidentines pažiūras kalinami rašytojai. Mianmare (Birmoje) nuo 2003 metų kovo mėnesio kalinama garsi rašytoja Aung San Suu Kyi, knygų "Laisvė nuo baimės", "Laiškai iš Birmos", "Vilties balsas" autorė, 1991 metais už visuomeninę veiklą apdovanota Nobelio taikos premija. Ji buvo kalinama 1989–1995 metais; 2000–2002 metais kalėjo antrą kartą; po Jungtinių Tautų Organizacijos inspiruotų konfidencialių derybų tarp Mianmaro valdžios struktūrų ir Nacionalinės demokratijos lygos rašytoją ir kai kuriuos kitus šios organizacijos narius pavyko laikinai išlaisvinti. 2003-iaisiais Aung San Suu Kyi, opozicijai susikirtus su vyriausybės šalininkais, suimta trečią kartą. Manoma, kad ji laikoma kalėjime netoli Rangūno miesto, tačiau nei kitų valstybių diplomatams, nei Jungtinių Tautų atstovams iki šiol neleidžiama su ja susitikti.

Baltarusijoje nuo 1999-ųjų kalinamas aštuoneriems metams nuteistas (bausmė po kelių apeliacijų sutrumpinta iki ketverių) žinomas šalies mokslininkas Jurijus Bandaževskis, buvęs Gomelio medicinos instituto rektorius (turėtų būti paleistas už užstatą šių metų gruodį). Nuo 1987-ųjų jis vadovavo šalies centrinei tyrimų laboratorijai, paskelbė daugiau nei du šimtus mokslinių straipsnių, neigiamai vertino Baltarusijos sveikatos apsaugos ministerijos Radiacijos instituto parengtą nukentėjusių per Černobylio katastrofą tyrimų metodiką. Valdžia apkaltino mokslininką kyšininkavimu bei dokumentų klastojimu siekiant išvengti teismo. Bandaževskio gynėjų teigimu, kaltinimai sufabrikuoti, o tikroji jo persekiojimo priežastis – medicininiai tyrimai, atlikti po 1986 metų Černobylio atominės elektrinės katastrofos, kuriuose jis itin kritiškai įvertino Baltarusijos valdžios veiksmus. Šio tyrinėtojo įkalinimo ir bylos eigą kartu su Tarptautinio PEN klubo Kalinamų rašytojų komitetu atidžiai stebi "Amnesty International".

Tai tik keletas ryškiausių atvejų, liudijančių valdžios neapykantą žodžio laisvei, neapykantą, klestinčią daugelyje šalių, tarp jų ir tose, kurios vadina save demokratinėmis. Tiems, kuriems visa tai neatrodo svarbu, tegalima priminti, jog ten, kur yra užgniaužta žodžio laisvė, užgniaužiamos ir visos kitos pilietinės laisvės. Sapienti sat.

ALMANTAS SAMALAVIČIUS
Tarptautinio PEN klubo Kalinamų rašytojų komiteto narys

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:23 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba