Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
 NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1979– . – ISBN 9986-513-07-3 (įr.)

[T.] 17: Karinės-istorinės dainos / parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė – vyr. redaktorė … [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 633, [2] p. : nat. + garso diskas (CD). – Santr. angl., vok. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-475-56-0

Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje : monografija / Rūta Šimonytė-Žarskienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 211, [2] p. : iliustr., nat. – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-475-58-7

Dienoraštis liūdnai dienai ; Užrašai liūdnai dienai / Bradley Trevor Greive ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – [160] p. : iliustr. – Apverčiamasis leid. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 9955-08-603-3 (įr.)

Romantizmo idėjos lietuvių teatre : nuo XIX iki XXI amžiaus / Gražina Mareckaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 247, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-638-46-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anglo-American poetry of high modernism / Izolda Gabrielė Geniušienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 243, [1] p. : iliustr. – Santr. liet. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986-19-666-3 (įr.)

Prie Ančios versmės : [eilėraščiai] / Regina Zelbienė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004 (Klaipėda : KU l-kla). – 186, [1] p.

Betoninė kriauklė : [romanas] / Dalia Janavičius ; iš anglų kalbos vertė Almantas Samalavičius. – Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Logotipas). – 94, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01750-X

Dėdės ir dėdienės : [apysaka] / Juozas Tumas-Vaižgantas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 105, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-049-4

Dinos knyga : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 437, [2] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-02-093-X (įr.)

Dvasių namai : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Evelina Gužauskytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 407, [1] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-02-860-4 (įr.)

Ekvinokcija : eilėraščių rinktinė / Edmundas Janušaitis. – Kaunas : [žurnalo "Nemunas" leidybinė grupė], 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 177, [2] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-411-45-9

Ir velnias dėvi Prada : romanas / Lauren Weisberger ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Spauda). – 511, [1] p. – (Madame). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-541-X (įr.)

Karnos kraitis : "Dinos knygos" tęsinys : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 488 p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-02-776-4 (įr.)

Kas mes? : eilės apie dabar ir seniau / Jonas Žemkalnis. – Vilnius : Vaga, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [1] p. : iliustr. – ISBN 5-415-01748-8

Laimės sūnus : "Dinos knygos" tęsinys / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 413, [2] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-02-448-X (įr.)

Mano gyvenimas lėkštėje : romanas / India Knight ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė-Erichsmeier. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – 301, [2] p. – (Madame). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-470-7 (įr.)

Našlė vieneriems metams : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 636, [2] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-097-3 (įr.)

Pragiedruliai : [ištraukos iš romano] / Juozas Tumas-Vaižgantas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 106, [1]p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9986-06-040-0

Su skrybėle Kurfiurstendame : apsakymai / Mykolas Sluckis. – Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 339, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01749-6

Šiandien madam pareis vėliau : romanas / Susanna Kubelka ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 412, [2] p. – Tiražas 2000 egz. (papild. tiražas). – ISBN 9986-02-146-4 (įr.)

Vokiečių romantizmo proza / [sudarytojas Adomas Druktenis]. – Vilnius : Vaga, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 573, [1] p. – (Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra / sudarytojas Vytautas Visockas ; dailininkas Arvydas Každailis ; kn. 31). – Virš. antr. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 5-415-01744-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Batuotas katinas : [pasaka / dailininkė Herta Matulionytė]. – Kaunas : UAB "Jotema", 2004 (Kaunas : Spindulys). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-13-002-4

Gydu, gydu katutes – keps meškutė bandutes : lokių sakmės, maurutės ir murmelės / [parašė Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2004]. – 47, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodyta kn. metr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-07-117-6 (įr.)

Aš kvėpuoju! : [romanas] / Anne-Sophie Brasme ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 123, [2] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-08-602-5 (įr.)

Girios mažyliai ir kiti : langelis į girią / [iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis]. – Vilnius : Alma littera, [2004]. – [39] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-545-2 (įr.)

Haris Poteris ir Azkabano kalinys : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 334, [2]. – Tiražas 4500 egz. (papild. tiražas). – ISBN 9955-08-087-6 (įr.)

Haris Poteris ir Paslapčių kambarys : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 270, [1] p. – Tiražas 4000 egz. (papild. tiražas). – ISBN 9955-08-018-3 (įr.)

Nešventasis Gralis : "Pasvilusių Padų mokyklos" tęsinys : [apysaka] / Anthony Horowitz ; iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis ; [dailininkė Živilė Šimėnienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 157, [3] p. : iliustr. – (Baiduoklių laivas). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-72-5

Princesių pasakos / parašė Nicola Baxter ; [iš anglų kalbos vertė Deimantė Mirauskienė] ; iliustravo Helen Smith. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Spausd. Singapūre). – 80 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-537-1 (įr.)

Pusnynų pasaka : žiemos eilėraščiai / [parinko Regina Džiaugytė] ; Tomo Markevičiaus akvarelės. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-02-783-7 (įr.)

Raganystės ir meilės burtai : [apysaka] / Bianka Minte-König ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – 166, [2] p. – (Šaunioms mergaitėms – šaunios knygos!). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-593-2

Rudžiukė : apysaka / Emilija Liegutė ; [Virginijos Kalinauskaitės iliustracijos]. – Vilnius : Vaga, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 101, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01745-3 (įr.)

Žvaigždė : [romanas] / Jerry Spinelli ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 205, [2] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-616-5 (įr.)

Žvėreliai ir kiti : langelis į girią / [iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis]. – Vilnius : Alma littera, [2004]. – [39] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-544-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:21 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba