Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
 KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

KONCERTAI

XI.12-18

[skaityti komentarus]


Vilnius


ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
XI.17 18 val. – muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių koncertas–susitikimas: Telšių apskrities jaunieji muzikai ir J.Gedmintaitė (sopranas), A.Liutkutė (sopranas), D.praspaliauskis (saksofonas), J.Aleksa, O.Taškinaitė, A.Vizbaras, A.Šlaustas. Koncertą ves D.Stasikėlienė
XI.18 19 val. – koncertas "Su meile muzikai". Dalyvaus J.Adamonytė (sopranas), Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras "Varpas" (vad. P.Pošiūnas), Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras (vad.T.Šileika)

ARKIKATEDRA
XI.14 14 val. – sakralinės muzikos ir susikaupimo valanda: D.Šakenytė (vargonai), E.Čiplys (birbynė), K.Mikiška (birbynė)

FILHARMONIJA
XI.12 19 val. Didžiojoje salėje – modernaus flamenko grupė "Maestranza" (Ispanija): E.Cortabarria (fleita), V.Sabater (klarnetas), E.Martķn (altas), M.Dmochowsky (violončelė), G.Muńoz (kontrabosas), R.Vozmediano (mušamieji). Meno vadovas ir muzikos autorius – J.M.Gallardo del Rey (gitara). Bilieto kaina 10–20 Lt
XI.13 19 val. Didžiojoje salėje – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. L.Baronaitė (fortepijonas, Prancūzija). Dirigentas M.Pitrėnas. Bilieto kaina 15–50 Lt
XI.14 12 val. Didžiojoje salėje – visai šeimai. Džiazo pamoka "Nuo klavesino iki sintezatoriaus". Dalyvaus Kauno bigbendas (vadovas R.Grabštas), O.Molokojedovas (klavesinas, vargonai, akordeonas, fortepijonas, sintezatorius), D.Borkovskij (fortepijonas). Koncertą veda O.Molokojedovas. Bilieto kaina 6–10 Lt
XI.14 19 val. Didžiojoje salėje – Kauno valstybinis choras, Lietuvos kamerinis orkestras, M.Smalakytė (sopranas), S.Šerytė (mecosopranas), M.Zimkus (tenoras), I.Misiūra (bosas-baritonas). Dirigentas J.Frantzas (Vokietija). Bilieto kaina 20–100 Lt
XI.16 19 val. Didžiojoje salėje – P. von Schilhawsky (1918–1995). Koncerte dalyvaus R.Lampsatytė (fortepijonas), V.Mozūraitytė (mecosopranas), S.Jančaitė (sopranas), A.Vasiliauskas (fortepijonas), V.Vasiliauskas (violončelė). Bilieto kaina 10 Lt
XI.17 19 val. Didžiojoje salėje – Vilniaus susitikimai, lapkričio divertismentas: K.Pendereckis (kompozitorius, dirigentas), J.Frantzas (fortepijonas, dirigentas), J.Bašmetas (altas), J.Rachlin (smuikas), M.Rubackytė (fortepijonas), G.Vainberg-Tatz (fortepijonas), G.Boldoczki (trimitas), D.Brlek (klarnetas), A.Budrys (klarnetas), R. ir Z.Ibelhauptai (fortepijoninis duetas). Dirig.R.Šervenikas. Koncertą ves muzikologas V.Gerulaitis. Bilieto kaina 50–150 Lt

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Gedimino pr. 42
XI.12 18 val. Didžiojoje salėje – V.Landsbergis skambins ir komentuos naują M.K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui leidinį. Koncerte dalyvaus J.Bruveris, D.Katkus, pianistai A.Radvilaitė, R.Zubovas, R.Milašiūtė, K.Uinskas, D.Kučinskas. Įėjimas nemokamas
XI.15 18 val. Didžiojoje salėje – kamerinės muzikos koncertas. Dalyvaus P.Kuncos ir J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasių studentai. Įėjimas nemokamas
XI.16 18 val. Didžiojoje salėje – B.Vainiūnaitė (fortepijonas). Koncertas skiriamas įžymaus prancūzų pianisto V.Perlemutero 100-osioms gimimo metinėms. Įėjimas nemokamas
XI.18 18 val. – kanklių muzikos koncertas. Dalyvaus L.Naikelienės kanklių klasės studentės. Įėjimas nemokamas
XI.16 18 val. Mažojoje salėje – S.Vermeersch (klarnetas, Belgija). Dalyvaus J.Creteur (klarnetas, Belgija). Įėjimas nemokamas

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
XI.14 13 val. – religinės muzikos ir susikaupimo valanda: Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras (vadovė ir dirigentė R.Kraucevičiūtė). Dalyvaus I.Gerikaitė (vargonai).

STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2 – 41
XI.17 18 val. – operos solisto J.Stasiūno gimimo 85-osioms metinėms. Dalyvaus operos solistai I.Jasiūnaitė, V.Česas, E.Vasilevskis, P.Zaremba, V.Prudnikovas, dirigentas V.Viržonis, pianistės Ž.Noreikienė ir N.Ralytė, K.Mikeliūnas, vokalinis kvartetas "Inmezzo", A.Stasiūnaitė ir jos dainavimo klasės studentai

Kaunas


FILHARMONIJA
XI.13 17 val. – Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirig.P.Bingelis). Lietuvos kamerinis orkestras. M.Smalakytė (sopranas), S.Šerytė (mecosopranas), M.Zimkus (tenoras), I.Misiūra (bosas-baritonas). Dirig.J.Frantz (Vokietija). Bilieto kaina 12–16 Lt

IX TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS "IŠ ARTI"
XI.12 17 val. Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje (Tilto g. 16) – "Ergo ansamble" (Kanada). Įėjimas nemokamas
XI.12 18 val. Kauno filharmonijoje – Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika": J.Mintautienė (sopranas ), N.Petročenko (mecosopranas), A.Gilys (tenoras), G.Skliutas (bosas), V.Raginskytė (mecosopranas), I.Klusaitė (smuikas). Dalyvaus Kauno styginių kvartetas. Dirig.V.Augustinas. Bilieto kaina 4 Lt
XI.12 21 val. M.K.Čiurlionio dailės galerijos koncertų salėje – elektroninė ir elektroakustinė muzika. Įėjimas nemokamas
XI.13 15 val. M.Žilinsko dailės galerijoje – H. van Koolwijk (Olandija). Dalyvaus H. van Koolwijk, H.van Eck (Olandija). Įėjimas nemokamas
XI.13 17 val. VDU Teologijos fakulteto koncertų salėje (Gimnazijos g. 7) – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros studentų kūriniai. Atliks V.Stanelytė (sopranas), J.Brūzga, U.Giedraitytė, A.Navickas, A.Railaitė (fortepijonai), L.Lapelytė (smuikas), K.Pleita (altas), M.Bačkus (violončelė), G.Gelgotas, L.Baublytė, R.Vebeliūnaitė, F.Drulytė (fleitos), V.Giedraitis (klarnetas), K.Mikiška (birbynė), styginių kvartetas "Chordos". Įėjimas nemokamas
XI.13 21 val. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus koncertų salėje – P.Dirmeikis (Prancūzija), Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė (smuikas), D.Terminaitė (smuikas), D.Sauspreikšaitytė (altas), S.Bartulis (violončelė). Dalyvaus kompozitorius P.Dirmeikis. Įėjimas nemokamas
XI.14 17 val. Kauno filharmonijoje – H. van Koolwijk, H.van Eck, P.Vyšniauskas, V.Bartulis. Bilieto kaina 4 Lt
XI.15 18 val. Kauno filharmonijoje – "Ebony kwartet" (Belgija): D.Vandekerckhove (klarnetas in Es), J.Creteur (klarnetas), G.Acke (altinis klarnetas), S.Vermeersch (bosinis klarnetas). Bilieto kaina 4 Lt
XI.16 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertų salėje – S.Vermeesch (Belgija). Dalyvaus J.Creteur (Belgija). Įėjimas nemokamas
XI.16 18 val. Kauno filharmonijoje – "Ergo ansamble" (Kanada): P.Jundt, S.Marquardt (fleitos), B.Bolte (obojus), P.Stoll (klarnetas, saksofonas), R.Moore (mušamieji), E.Goodman (arfa), S,Clarke (fortepijonas), L,Elbeck (smuikas), M.K.Finch (violončelė). Bilieto kaina 4 Lt
XI.17 18 val. Kauno filharmonijoje – ansamblis "Luminaire": M.Juozapavičius (fleita), D.Pocius (obojus), A.Taločka (klarnetas), P.Lukauskas (valtorna), Š.Kačionas (fagotas), Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė (smuikas), D.Terminaitė (smuikas), D.Sauspreikšaitytė (altas), S.Bartulis (violončelė). Bilieto kaina 4 Lt
XI.18 18 val. – J.Leitaitė (mecosopranas), S.Krinicinas (gitara). Bilieto kaina 10 Lt

Kiti miestai


XI.13 17 val., Kauno filharmonijoje – Kauno valstybinis choras, Lietuvos kamerinis orkestras. M.Smalakytė (sopranas), S.Šerytė (mecosopranas), M.Zimkus (tenoras), I.Misiūra (bosas-baritonas). Dirig. J.Frantz (Vokietija). Bilieto kaina 12–16 Lt
XI.17 18 val. Biržų pilyje, XI.18 18 val. Kauno filharmonijoje – J.Leitaitė (mecosopranas) Iš kūrybinės veiklos 20-mečio kraitės. Dalyvaus S.Krinicinas (gitara). Bilieto kaina 3–6 Lt (Biržuose); 6–10 Lt (Kaune), 10 Lt (Šiauliuose)
XI.18 18 val. Širvintų kultūros centre, XI.21 16 val. Panevėžio dailės galerijoje – J.Rimas (obojus, balsas), A.Rimienė (klavišiniai). Bilietų kainos 3–6 Lt

Menų festivalio DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
XI.21 15 val. Druskininkų bažnyčioje – "Kristaus karaliaus šventė". D.Jatautaitė (vargonai), M.Perminas (saksofonas)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:20 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba