Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
 Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

MUZIKA

ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA

Indra Karklytė

[skaityti komentarus]

Bet kuri ir bet kokia šiuolaikinė opera yra opera. Toks teiginys piršte peršasi išklausius "Gaidos" operas ir jų užtarėjų nuomones. Keliomis pastraipomis nesistengsiu paneigti ar įrodyti šio teiginio, nes jis ir nereikalauja tokių intencijų skatinamų išvedžiojimų. Veikiau tai bus kelios fragmentiškos nemodernios mintys, nužengusios tiesiai iš XIX amžiaus.

Bet kuri šiuolaikinė opera yra opera. Tai yra nenuginčijama tiesa, nes dabar kaip tik tie laikai, kai menų sintezė bei muzikinės kalbos priemonių laisvė yra absoliuti ir nesaistoma nei vertybinių, nei kompozicinių dogmų. Kompozitorius gali būti, kuo tik jis nori – nuo klasikų besiilginčio šedevrų perdirbėjo iki neaiškias funkcijas atliekančio garsų organizatoriaus, – ir vis dar išdidžiai vadintis kompozitoriumi. Kartu tai reiškia ir tai, kad kiekvienas žanras gali elgtis labai savarankiškai ir moderniai, savo išsišokimą pateisindamas visuotinai priimtinu ir net skatintinu atsiprašymu: eksperimento stadija. Tą patį galima pasakyti ir apie kūrinio suvokimą, kuris tarsi neturi turėti jokių naftalininių ar saldžiai romantinių ekspektacijų ir būti lankstus tiek, kad pajėgtų eiti kartu su laiku bei sugebėtų reiškinius vadinti ne tais vardais, kuriais yra pratęs (performansas, spektaklis, radijo pjesė), bet tais, kuriais jie yra pristatomi. Jei dar yra žmonių, manančių, kad opera tebėra sceninis kūrinys solistams ir orkestrui, tai juos galima draugiškai paplekšnoti per petį, nebandant įtikinti, kaip toli nuo gyvenimo realijų jie skraido, tie naivūs snobai ar mažų mažiausiai – senamadiški neišmanėliai.

Bet kokia šiuolaikinė opera yra opera. Visi keliai jau nutiesti; belieka pripažinti šiuolaikinės operos emancipaciją. Bergas negalėjo žinoti, kad jo "Wozzeko" nutiestu raudonu kilimu žengs ir tie, kuriems panaudoti vokalo galimybes yra per sudėtinga. Glassas nieko neįtardamas atrišo rankas tiems, kurie nenori vargintis ieškodami gausybės muzikinės medžiagos plėtotės vingių ar neturi tam laiko. Taigi šiuolaikinės operos laboratorija labai patogi: galima atmesti amžiais kankinusią vokalo technikos panaudojimo naštą, orkestro ir solistų bei choro santykio lygtis ir pasiduoti modernumo anarchijai. Taigi: keli aktoriai, pjesė ir režisierius – štai ko užtenka. Ir būtinas papildas – videoprojekcija.

Kaip dramaturginė dominantė iškyla visa apimantis statiškumas. Nuolatinis vienarūšių dėmenų gretinimas ("Grimo opera"), ekspozicinis muzikinės medžiagos dėstymas be ryškesnių kulminacijų ("Cantio" jų sulaukėme, bet tai radosi tik kūriniui persiritus į antrą pusę) kelia pavojų. Čia gelbsti tik kūrinio apimtis (Ashley’aus opera truko beveik dvigubai ilgiau; į tai kai kurie klausytojai atsakė pasitraukimu iš salės kūriniui nepasibaigus).

Tas paradoksiškas lėkimas pašėlusiu greičiu, stovint vietoje, kaligrafiškai išraižo dabartinę miesto ar civilizacijos situaciją – kaip ji yra suvokiama, daugiau ar mažiau įsisąmoninama, patiriama kasdien. Tas rėkimas, intensyvūs garsai nėra garantija, kad kas nors juos išgirs ("Cantio"). Kaip ir juvelyriškas komunalinio bendrabučio-"bordelio" vaizdavimas su visais autentiškais buities rakandais nuo skalbimo mašinos iki televizoriaus ir laikrodžio, judesių ir šūksnių perkrautas vyksmas. Aktoriai ardosi, o širdyje nyku. Kad ir kiek spausi kuro padavimo pedalą, automobilis nepajudės neatleidus sankabos. Automatiniai automobiliai apsieina ir be jos – belieka ugdyti tokį klausytoją, kuris nieko nenori ir nereikalauja.

Šiuo atžvilgiu brangesnis ir išraiškingesnis tampa tas, pasak Edmundo Gedgaudo, chalatas (Ashley’aus opera), kuris, nors ir per ilgas, gal kiek senamadiškas, bet gražiai išdirbtas; vien jau ritminis teksto piešinys sutvarkytas taip, kad jauti konvencionalaus kompozitoriaus ranką – amerikietiško artumu repui ir minimalistinėmis figūromis, bet gan pažangaus orientacija į senyvų žmonių gyvenimo problematiką. "Per senas įsimylėti" – o, ko tik žmogus nepadarys iš nevilties. Rodos, belieka tik numirti, o "the doctor says", kad yra taip ir taip. Tuomet linkstama į alkoholizmą, atsiranda kitos bėdos... Šie tarsi ne itin patrauklūs dalykai visgi yra aktualūs ir puikiai įsikomponuoja į medicinos darbuotojų ir pacientų kasdienybę vaizduojančių serialų bei filmų tematiką.

Á propos, temos atskleidimo problema. Keturiose operose tema įgyvendinama skirtingai. "Vienatvėje" S.Parulskio dėka moters ir vyro santykių kova (ar tango) skleidėsi daugmaž realistiškai ir kasdieniškai (bent jau stereotipiškai tuo atžvilgiu, kad toks lyčių susidūrimas vaizduojamas medijoje), "Grimo operoje" – veikiau fotografiškai ir tiesmukai, o "Cantio" – gan dviprasmiškai, mat tekstas ir deklaracija anotacijoje, kurioje kalbama apie dievus ir himnus, ryškiai kontrastuoja su atliekamame kūrinyje besivartančiais mėsingais šūkaujančiais kūnais.

Kad ir kaip nedrąsu kalbėti apie vokalą, visgi drįsiu užsiminti. Jo sąmoningai stengiamasi atsisakyti. Geriau jau aktoriai tegul paskaito, vis nebus taip tradiciška. Savotiškas sprendimas buvo paskutinysis solistės monologas, užbaigęs "Cantio". Sopranas pamažu užkopė iki trečios oktavos re. Nors tai nebuvo natūralus ir įprastas registras, tylus spiegimas paliko savotišką įspūdį.

Vienintelė per keturis šimtmečius išliekanti konstanta yra ta, kad opera tebėra su medžiagos išdėstymu laike susijęs reiškinys. Šį sunkumą ne taip lengva įveikti; čia neužtenka užsimerkti. Tačiau neverta dramatizuoti – gal kas nors ims ir sukurs 3 minučių operą, tuomet tikrai nebūtų prie ko prikibti.

Bet kokia šiuolaikinė opera yra opera. Kartais vien tai ją ir gelbsti.

 

Skaitytojų vertinimai


11563. [{~}] :-) 2004-11-14 01:23
Taip patiko, kad net tris kartus perskaiciau.

11586. Jūratė2004-11-15 11:02
Puikus tekstas. Priklausau "pasenusių snobų" gildijai, kurie dar vis nesugeba nukišti į tolimą sąmonės kampelį visų stereotipų apie operą. Iš tikrųjų, nepaisant žiaurios konkurencijos, šiandien kompozitoriumi būti nėra sunku. Gali ir klausos neturėti.

11596. Kritikas2004-11-15 20:08
gana infantiliski pasvaiciojimai ir jokio turinio

11616. Kestutis Rastenis2004-11-16 00:59
Savaip įdomus, bet stebėtinai supainiotas tekstas.Nekalbant jau apie atskirus teiginius. Pavyzdžiui, apie vieną įdomesnių operų V.Baltako "Cantio" rašoma: "Tas rėkimas, intensyvūs garsai nėra garantija, kad kas nors juos išgirs ("Cantio")". Nėra ten jokio "rėkimo". Be to, kas norima pasakyti šiuo sakiniu? Niekas "Cantio" neišgirs? Betgi išgirdo. Arba atrodytų, o gal ir ne, nes kalbama vėl netiesiai, kad I.Karklytė pritaria E.Gedgaudo "Chalatui", šmaikščiai, bet neteisingai patyčiai iš vėlgi vienos įdomesnių amerikiečio Ashley operos "Celestial excursions". "Šie tarsi ne itin patrauklūs dalykai visgi yra aktualūs ir puikiai įsikomponuoja į medicinos darbuotojų ir pacientų kasdienybę vaizduojančių serialų bei filmų tematiką." "gelbsti/nuo statiškumo--K.R./ tik kūrinio apimtis (Ashley’aus opera truko beveik dvigubai ilgiau; į tai kai kurie klausytojai atsakė pasitraukimu iš salės kūriniui nepasibaigus)" Na ,čia tai jau labai įdomus argumentas. Maža kas iš kur ir dėl ko pasitraukia."Pasitraukia"/geras žodis/ ir iš Nekrošiaus "Vyšnių sodo" ir dar ne šiaip žiūrovai,o ir kai kurie profesionalai. Tenka pasakyti, kad apie "Gaidos" festivalį teisingesnis kitas, berods. Raguckaitės tekstas. Bet, suprantama, I.Karklytė rašo probleminį straipsnį ir nori pasiaiškinti, kokia yra šiuolaikinė opera.

11627. Klevas2004-11-16 08:11
Pritariu Rasteniui 100 procentų.

11640. Remis2004-11-16 11:17
Man visgi atrodo, kad sis straipsnis nera joks "probleminis straipsnis" apie siuolaikine opera. Kodel? Prmiausia todel, kad be galo siaurias jos autores ziuros akiratis. Juk "siuolaikine opera" ir jos mados dar tikrai nekuriamos Lietuvoje, tad kalbant apie "Gaidos" operas tiesiog privaloma jas aptarti placiame naujuju operos reiskiniu kontekste. Panasu i tai, kad p. Indra inoringai imasi to, ka dar nelabai sugeba ar menkai ismano. Pastebekite: siame "probleminiame" tekste praktiskai net neperzengiami vieno festivalio remai, nekalbant jau apie gana pavirsutiniskus, net neprofesionalus pastebejimus. Atrodo, kad autore net nelabai isivaizduoja kaip skamba ir statomis pasaulyje "siuolaikines operos", tad ka ji gali rimtai argumentuoti? Ambicingas p. Karklytes uzsimojimas, bet dar nesavalaikis. Agnes Raguckaites straipsnis sia prasme kiek gerelesnis.

11651. ~2004-11-16 16:20
Tai labai subjetyvus straipsnis, tuo jis idomus ir erzinantis. Autore turi vidinio "draivo", nesvarbu - tai pyktis ar maksimalizmas, bet aisku, kad ji - "perspektyvi" kritike. Nors negali nesutikti su Remiu, kad ziniu apie siuolaikines muzikos gyvavimo formas, konteksto ismanymo autorei dar truksta. O operos... Nesuprantu, kodel pas mus zvelgiama i viska taip rimtai. Kur humoras?!! Man "Grimo opera" patiko!! Humoras, super, pagaliau lietuviskoje scenoje humoras!

11654. Šioks toks kontekstas yra...2004-11-16 17:00
"Bet kokia šiuolaikinė opera yra opera. Visi keliai jau nutiesti; belieka pripažinti šiuolaikinės operos emancipaciją. Bergas negalėjo žinoti, kad jo "Wozzeko" nutiestu raudonu kilimu žengs ir tie, kuriems panaudoti vokalo galimybes yra per sudėtinga. Glassas nieko neįtardamas atrišo rankas tiems, kurie nenori vargintis ieškodami gausybės muzikinės medžiagos plėtotės vingių ar neturi tam laiko"

11658. Aksioma2004-11-16 18:33
"Bet kokia šiuolaikinė kritika yra kritika"

11660. stepe2004-11-16 18:41
Ir visgi, cia tikrai probleminis straipsnis apie Gaidos operas. Jei ne Indra, tai kas nors kitas butu apie tai parases, nes ivardinimas "operos" po kai kuriu premjeru daug kam sukele abejoniu. Indra tas abejones ir ju priezastis kaip tik labai tiksliai suformuluoja, o vietomis tiesiog nuostabiai. Gal ir noretusi vardan sventos ramybes viska nuglostyti, taciau man dziugu, kad atsiranda zmogus, kuris tas lietuvisku operu problemeles eme ir isdeliojo, kaip ant delno. Per drasu, nepatyrusi, nezino kontekstu? Gal... Bet isskyrus "Cantio" vertinima, sutinku vos ne su kiekvienu teiginiu

11670. ~ Kontekstas yra2004-11-16 19:04
Sunku gincytis, nes 19 a. opera - tai irgi kontekstas. O vokalas, zinioj, operoje yra svarbiausias. Ir Bergas - kontekstas, ir Glasas, nors cia, as manau, turima galvoje jo "klasikines" operos: Eknatonas, Satyagraha, Einsteinas pliaze. Zinoma, ir Ashley`s - kontekstas! Bet dar yra ir kitoks kontekstas - tas europietisko muzikinio teatro, kuri "Gaidoje" reprezentavo Ligeti "Avantiuros". Mat reikalas tas, kad siuo metu taisykliu is tikruju nera. O yra toks dalykas, kaip tolerancija kitoniskumui. O ta tolerancija labai sunku ugdyti, nes paprastai isitvere laikomes savo isivaizdavimu, kaip kas turi buti. Labai gera funkcija atliko "Gaidos" operos - smegenu pakutenimo.

11675. Duona2004-11-16 22:07
Del Karklytes teksto taipogi turiu ivairiu pastabu, taciau ne jos svarbiausia. Tautieciai ! Stai pagaliau recenziju horizonte pasimate ne koncerto, siuo atveju operos, aprasinejimas, papasakojimas ar koks imitavimas, bet kritika. Ir pastebekite, straipsnis literaturoje ir mene, kurios redaktore ... Ji taipogi raso ne atpasakojimus, bet kritika !

11707. L2004-11-18 22:19
Indra, bet ar tau ne kiek neuzkliuvo, kad visi keturi kuriniai festivalyje buvo pristatomi kaip "kamerines" operos?.. Ir ar nekilo pagunda pries rasant si "problemini" teksta zvilgtelt na, kad ir i kokia "Grove" enciklopedija, kurioje tarp XX a. operos pakraipu visiskai atskirai ir labai aiskiai apibreziamas toks stilius kaip "kamerine opera ir muzikinis teatras"? Gal tuomet galetum ir savo sparnuotas frazes (turiu galvoje pirma ir paskutini sakini) labiau pagristi, a?..

11710. papersti2004-11-18 23:18
Bet kuris tekstas yra tekstas. Bet kuri kritike yra kritike. Bet kuri Indra yra Indra. Toks teiginys pirste persasi perskaicius "Gaidos" recenzijas ir recenzenciu uztareju nuomones. Beje, noreta pasakyti butent "pirste" - nuo zodzio "persti".

11711. G2004-11-19 10:39
Taip, kategoriskas kritikes palydi kategoriski komentarai...

11715. uztarti2004-11-19 15:53
Ka gi, pabusiu ir as viena tu uztareju. Taigi, miela/s "papersti", kurie Indros teiginiai jums taip uzkliuna? "Kaip dramaturginė dominantė iškyla visa apimantis statiškumas", o gal "Tas rėkimas, intensyvūs garsai nėra garantija, kad kas nors juos išgirs ("Cantio")"? Arba: "Vienatvėje" S.Parulskio dėka moters ir vyro santykių kova (ar tango) skleidėsi daugmaž realistiškai ir kasdieniškai (bent jau stereotipiškai tuo atžvilgiu, kad toks lyčių susidūrimas vaizduojamas medijoje), "Grimo operoje" – veikiau fotografiškai ir tiesmukai, o "Cantio" – gan dviprasmiškai (...)"? O gal ta vieta apie vokala: "Jo sąmoningai stengiamasi atsisakyti. Geriau jau aktoriai tegul paskaito, vis nebus taip tradiciška"? Na, man irgi taip pasirode. Tai visgi, kas cia ne taip??? Ar tik nebus viso nepasitenkinimo pagrindine priezastis, kad sitaip parasyti driso tokios jaunutes mergaites? Va, butu p.Gedgaudas, tai...

11716. tikslas2004-11-19 16:29
Visa tu jaunuciu mergaiciu (o tiksliau - Indros) beda, drisciau pastebeti, yra ta, kad rasoma it kokiam nacionaliniam dienrasty. Svarbiausia - reksminga antraste, provokuojanti ideja (gerai, jei tokia isvis yra) ir pora arogantiskai skambiu sakinuku. O likes turinys - bala nemate, ar jis nors kuo nors pamatuotas. Ir tikslas, beje, nesunkiai pasiektas: kas gi is besidominciuju po sios "Gaidos" nezinos Karklytes pavardes?.. Su tuo ir sveikinu.

11718. uztarti 22004-11-19 17:29
"O likes turinys - bala nemate, ar jis nors kuo nors pamatuotas" Ar tikrai apie sita straipsni kalbama? Kazkodel susidaro ispudis, kad tos nelemtos OMNI recenzijos Indrai bus amzinai primenamos, nesvarbu ka ir kaip ji dabar rasys... Palyginimui - provokuojantis, reksmingas ir tikrai nevykes bei neprofesionalus gerbiamo kritiko "Chalatas" - tame paciame omnyje, bet ar skaitet komentarus?

11721. Užtarėjams/joms2004-11-19 18:55
"Ar tik nebus viso nepasitenkinimo pagrindine priezastis, kad sitaip parasyti driso tokios jaunutes mergaites? Va, butu p.Gedgaudas, tai... Palyginimui - provokuojantis, reksmingas ir tikrai nevykes bei neprofesionalus gerbiamo kritiko "Chalatas" - tame paciame omnyje, bet ar skaitet komentarus?" Tai gal jūs patys neskaitėtė "Chalato" komenatarų Omnyje? Ten daug daugiau kritikos susilaukė Gedgaudas, negu dabar Karklytė.Net specialiai vėl pažiūrėjau, sakau, gal ištrynė? Bet ne. Tai koks čia palyginimas? Prastas tekstas prastai ir vertinamas. . Net speciaia

11722. Indra2004-11-19 19:05
Ačiū už bumerangus. (:

11725. BR2004-11-19 20:26
Maladec, Karklyte, laikykis, cia juk zutbutinis musis verda, o ne kokie mandagus aukstuomenes paneliu zaidimai! Bet neverta skaitytojams leisti pasijusti mokinukais grieztos ir daug suprantancios mokytojos klaseje. Tai visuomet sukels juoko ir pasaipu, o tekstas bus skaitomas su isankstiniu ironisku nusistatymu.

11731. Indrai2004-11-20 18:25
Kokius bumerangus?

11732. paaisk.2004-11-20 18:52
bumerangais vadinami kritika rasantys komentatoriai - panasiai kaip runkeliai.:)))

11733. To BR and Indra2004-11-20 19:25
Koks čia "žūtbūtinis mūšis" ir dėl ko jis "verda"? Ką ji tokia gudruolė, kad nori pasakyti, kad pati tuos bumerangus specialiai ir paleidžia, žinodama, kad sugrįš?Bet tip žaisti negalima. Provokatorė.Bet nesąmoninga, netyčia jai taip išeina ir kol ka sekasi. Jos pavardę visi sužinojo.

11735. i2004-11-20 19:57
Nors šiaip, suprantama, trūksta jai žinių apie šiuolaikinę operą, problemos konteksto žinojimo, tiresiog nežino, kokia šiuol. opera pasauly, ir analizuoja iš esmės tik remdamasi vieno "gaiods" festivalio kontekstu. Dėl to taip ir stebisi viskuo.Atradinėja aksiomas.

11736. 2 i2004-11-20 20:07
Klausykit, koks ten skirtumas - truksta ziniu ar netruksta? Svarbu, kad zmogui galvos netruktu! O svaistytis tokiom savokom, kaip "siuolaikine opera", gali tik visiski neismaneliai, kuriems automatiskai aisku net ir tai, kas yra "siuolaikiska", nors turbut nera ir nebus mislingesnio dalyko. Salin rankas nuo Indros, gera mergaite, stengiasi, ir nera ko cia jos daug erzinti. Eikit geriau knygu paskaityt.

11737. Tai2004-11-20 20:11
Tai kad ta gera mergaite pirma ir pasisvaiste "siuolaikines operos" savoka, todel ir sukele visa sita erzeli:) Ir prasyciau nesiuntineti ten, kur daugelis is cia rasanciuju ir taip per daug savo laiko praleidzia:))

11739. atspėkite2004-11-20 20:18
Sklinda kalbos, kad Indra Karklytė yra užsimaskavęs dėstytojas... Na, kas atspėtų?..

11741. atspėkite2004-11-20 20:36
Sklinda kalbos, kad pats/ti esi užsimaskavęs idiotas...

11746. Indra2004-11-20 23:15
Sutinku su Jumis. C:

11749. geras2004-11-21 15:14
Teisingai autore sutinka, kad visi komentarai yra ir bus oziai, idiotai, runkeliai ir bumerangai. Taip ir reikia.

11750. Indra2004-11-21 18:05
A, ne, aš ne apie idiotus. Komentarai labai pelnyti, tenka pripažinti.

11755. w2004-11-22 09:00
kaip ir muziklas 17 amziuje neturetu ka veikt, taip ir operai 21a nera ka veikt. laikai keiciasi , zmones ne , ir net nenori pastebet kad gyvename 21a. dabar zanru yra daug idomesniu ir nera ko cia lavona spardyt. tiesa, tai palikime daryt snobams

44642. cdcfgrrhrgh :-) 2008-01-28 20:31
normale

44643. as :-) 2008-01-28 20:33
laba laba gera:Dlas

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:15 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba