Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

XI.12-18

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
XI.12 18 val. – premjera: J.F.Halevy "ŽYDĖ", 2 d. opera prancūzų k. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 10-100 Lt
XI.13 18 val. – S.Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA", 3 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 10-100 Lt
XI.14 12 val. – B.Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI", 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 5–25 Lt
XI.17 18 val. – vienaveiksmių baletų vakaras: I.Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS"; C.Orffo "CARMINA BURANA". Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 9–70 Lt
XI.18 18 val. – M.Urbaičio "ACID CITY". 2 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 5-25Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
XI.12 18 val. – B.Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež.K.Kymantaitė
XI.13 18 val. – "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež.V.Grigolis
XI.12 12 val. – J.Dautarto "PELENĖ". Rež. J.Dautartas
Mažoji salė
XI.12 18 val. – D.Charmso "STOP MAŠINA". Rež.S.Mykolaitis
XI.13 16 val. – F.Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež.V.Masalskis
XI.14 16 val. – premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.V.Masalskis
XI.16 18 val. – premjera: M.Ravelio "BOLERO". Choreograf. A.Cholina. Bilieto kaina 30 Lt

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
XI.12 18 val.– X.Dürringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20 Lt
XI.13 12 val. – N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val.– X.Dürringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20 Lt
XI.14 12 val. – S.Gedos "PELENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Kaina 5 Lt
18 val.– X.Dürringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
XI.12 18 val. – N.Gogolio "VEDYBOS". Rež.A.Čerpinas
XI.13 18 val. – R.Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. J.Ščiuckis
XI.14 18 val. – premjera: P.O.Beaumarchais "FIGARO – ČIA!". Rež.G.Trostianeckis

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
XI.13 12 val. – premjera: S.Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež.R.Driežis
XI.14 12 val. – J.Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež.V.Mazūras
Mažoji salė
XI.13 14 val. – N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež.N.Indriūnaitė
XI.14 14 val. – "RAUDONKEPURĖ". Rež. V.Mazūras

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
XI.12, 13 19 val. – premjera: "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAȅ". Rež.A.Latėnas
XI.14 15 val. – "MARIUS IR MIGLĖ"

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
XI.12 18 val. – I.Kalmano "BAJADERĖ", 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 5-25 Lt
XI.13 18 val. – G.Verdi "TRAVIATA", 2 d. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–25 Lt
XI.14 12 val. – Z.Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". 2 v. operėlė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6-12 Lt
18 val. – I.Kalmano "SILVA", 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5–25 Lt
XI.17 18 val. – G.Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI", 2 v. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis
XI.18 18 val. – J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
XI.12 18 val. – M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-20 Lt
Klaipėdos dramos teatro gastrolės
XI.13 18 val. – M. von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež.O.Koršunovas. Bilieto kaina 10-20 Lt
XI.14 18 val. – R.Harwoodo "KVARTETAS". Rež.P.Gaidys". Bilieto kaina 8-15 Lt
Moksleivių dienos teatre
XI.16 12 val. – R.Nasho "LIETAUS!". Rež. N.Karpuškaitė. Bilieto kaina 5-6 Lt
XI.17 12 val. – A.Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 5-6 Lt
Mažosios scenos
XI.13 18 val. – A.Galino "SORRY…". Rež. V.Dapšys. Bilieto kaina 15 Lt
Moksleivių dienos teatre
XI.17 18 val. – premjera: S.Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 6 Lt
XI.18 18 val. – H.Ibseno "HEDA GABLER". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 5-6 Lt

JAUNIMO KAMERINIS
TEATRAS
Kęstučio 74 a.
XI.12 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas
XI.13 18 val. – J.Głowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež.S.Rubinovas
XI.14 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a.
Didžioji salė
XI.12 17 val. – premjera, skirta S.Nėries 100-mečiui: "IR NENORIU SAU GERESNIO NIEKO…". Rež.D.Kazragytė (poezijos klubas "Trečias brolis"). Bilieto kaina 5-10 Lt
XI.13 12 val. – "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež.O.Žiugžda
Žešovo lėlių teatro "Maska" gastrolės
16 val. – "OŽIUKO KELIONĖS"
*
XI.14 12 val. – "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež.S.Stankevičius. Bilieto kaina 5 Lt
17 val. – premjera: "DIDYSIS KAUNO REVIU". Rež.A.Žiurauskas
XI.18 18 val.– "AKUSTINĖS MUZIKOS ZONA"

Klaipėda


MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
XI.12 18 val. – premjera: I.Kalmano "ČARDAŠO KARALIENĖ", 3 v. operetė. Dirig.S.Domarkas. Bilieto kaina 15-20 Lt
XI.13 18 val. – F.Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ", 3 v. operetė. Dirig.S.Domarkas. Bilieto kaina 8-12 Lt
XI.14 12 val. – V.Kuprevičiaus "BARUOTAS KATINAS". 2 v.muzikinė pasaka. Dirig.D.Zlotnikas. Bilieto kaina 6-8 Lt

DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
Keistuolių teatro gastrolės
XI.16, 17 18 val. – premjera: "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC…". Rež.A.Latėnas
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
XI.24, 25 18 val. – M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. R.Tuminas

PILIES TEATRAS
Žvejų rūmų salė
Taikos pr. 70
XI.17 18 val. – T.Dorn "MARLENĖ". Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 8 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
Didžioji scena
XI.12 18 val. – J.Anujaus "GENEROLAI SU SIJONAIS"("KELNĖS"). Rež.N.Mirončikaitė
XI.13 18 val. – A.Čechovo "TRYS SESERYS". Rež.S.Račkys
XI.14 12 val. – G.Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež.J.Javaitis
18 val. – R.Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež.R.Steponavičiūtė

Panevėžys


MUZIKINIS TEATRAS
Nepriklausomybės a. 8
XI.13 18 val. – koncertuos Giulija ir Monika
XI.14 16 val. – R.Granausko "ROŽĖS ŽYDĖJIMAS TAMSOJ". Rež.J.Buziliauskas (Rokiškio liaudies teatras)

JUOZO MILTINIO DRAMOS
TEATRAS
Laisvės a. 5
XI.13, 14 18 val. – premjera: M.Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež.R.Rimeikis

LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g. 30
XI.13 12 val. – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis
XI.14 12 val. – "STALELIS, OŽKELĖ IR KLABANDĖLIAI". Rež.A.Markuckis

BENDRUOMENIŲ RŪMAI
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
XI.12 18 val. – M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. R.Tuminas

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS
TEATRAS
P.Armino g. 2
Alytaus miesto teatro gastrolės
XI.12 12 val. – O.Wilde’o "LAIMINGASIS PRICAS". Bilieto kaina 4-5 Lt
18 val. – "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC". Bilieto kaina 5-8 Lt
Klaipėdos dramos teatro gastrolės
XI.15 18 val. – R.Harvudo "KVARTETAS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 10 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:04 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba