Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
 ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
•  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

ĮVAIRŪS

XI.12-18

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS MOKSLŲ
AKADEMIJA
Gedimino pr. 3
XI.12 10–16 val.Mažojoje salėje – mokslinė konferencija "Per lūžtantį ledą", skirta poetės Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvaus prof. habil. dr. A.Kalėda (LLTI), MA n. k. prof. V.Daujotytė (VU), prof. habil. dr. D.Sauka (VU), dr. doc. R.Brūzgienė (LLTI), dr. R.Antanaitienė (Maironio muziejus), dr. D.Mitaitė (LLTI), dr. I.Jasinskaitė-Jankauskienė (KMFI), dr. E.Baliutytė (LLTI), E.Žmuida (LLTI), A.Martišiūtė (LLTI), O.Juozapavičienė (LMA), G.Kadžytė (LLTI), A. Kapočiūtė (VDU, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus), V.Šeina (VU), V. Alekna
17 val. Didžiojoje salėje – vakaras "Lyg būtum 100-tą metų laukus", skirtas Salomėjai Nėriai. Dalyvaus gitaristė I.Papečkytė, skaitovės: I.Plaušinaitytė, V.Mickevičiūtė, A.Daučiūnienė, choras ,,Aidija", vad. R.Gražinis

TAIKOMOSIOS DAILĖS
MUZIEJUS
Arsenalo g.3 A
XI.18 17 val. – Marienburgo (Malborko) vokiečių ordino ir Lenkijos karališkosios pilies muziejaus direktoriaus M.Mierzwinskio pranešimas "Marianburgo (Malborko) pilis"

VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ KULTŪROS RYŠIŲ DRAUGIJA
Liauksmino g. 8
XI.16 17.30 val. – Lietuvių literatūros vertėjų sąjungos rengiamas seminaras-diskusija "Svetimvardžių vartojimas ir transkribavimas grožinėje literatūroje". Dalyvaus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos redakcijos atstovai

Klaipėda


TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA "GEORGAS SAUERWEINAS IR LIETUVIŲ TAUTOS ATGIMIMAS XIX A. PABAIGOJE", SKIRTA LIETUVOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-MEČIUI IR GEORGO SAUERWEINO MIRTIES 100-MEČIUI
XI.12 10 val. KU Senato posėdžių salėje – pirmininkaus D.Kaunas ir A.Žalys.
L.Abariaus "Gimtinėje" gros V.Tetenskas. G.Sauerweino eilėraščius skaitys N.Savičenko ir V.Anužis, S.Daugnoraitė ir V.Dirgėlaitė. Klaipėdos mero R.Taraškevičiaus, Klaipėdos apskrities viršininkės V.Lukošienės, Klaipėdos universiteto l.e. rektoriaus p. V.Laurėno sveikinimo žodžiai
Pranešimai: S.Gaižiūno "Georgas Sauerweinas Baltoskandijos literatūrinių ryšių kontekste"; D.Kauno " Georgo Sauerweino sąlyčio su lietuvių tautiniu sąjūdžiu ištakos: klaipėdietiškasis laikotarpis"; H.Masalskio (Vokietija) "Georgas Sauerweinas ir Lietuvos tautinis judėjimas"; S.Vaitekūno "Lietuvos gyventojų tautinė padėtis ir tautinė situacija XIX a. pabaigoje"; B.Varanauskienės "Georgas Sauerweinas ir to meto įvykiai Didžiojoje Lietuvoje"; B.Aleknavičius "Mažoji Lietuva G. Sauerweino atvykimo į Lietuvą metais"; J. T. Lindsöe (Norvegija) "Dovre – G. Sauerweino, britų posūnio Arkadija". Pirmininkauja S.Vaitekūnas ir S.Gaižiūnas A.Haanes (Vokietija) "G. Sauerweino raštai lotynų kalba"; R.Dalitzo (Didžioji Britanija) "G. Sauerweinas ir Neu Wiedo Princesė"; G Sauerweino M.A. (Vokietija) "Apie Georgo Sauerweino asmenybę Leo Meyerso dienoraščiuose"; A.Baublio "G. Sauerweino laikų Prūsijos bažnyčia: etninis, konfesinis ir politinis kontekstas"; O.Vistdalo (Norvegija) "Gamta ir kultūra G.Sauerweino kalbinėje poleminėje retorikoje"; M.Šidlausko "G. Sauerweino ir J. Mačio-Kėkšto polemika "Aušroje"; A.Žalio "G. Sauerweino poezija XIX a. lietuvių literatūros kontekste"
XI.13 – ekskursija po Klaipėdos kraštą

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
IX TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINIO MENO FESTIVALIS "VIRUS"
XI.12 17 val. VIRUS ART – vaizduojamojo meno paroda "The Best of the Best of all of us"
18 val. VIRUS CINEMA – siurealistinė animacija N-18
20 val. VIRUS MUSIC – grupės "fusedMARc" koncertas
22 val. kavinėje "Elitas" – VIRUS RELAX
XI.13 16 val. VIRUS MEETING – susitikimas su 2004 m. Lietuvos dailės atstovais San Paulo bienalėje G. ir M. Lukošaičiais
16.30 val. VIRUS MEDIA – Kauno multimedijos meno festivalio "Centras4" pristatymas. Multimedijos projektas "readERRor"
18.00 val. VIRUS CINEMA – XX a. kino underground‘as. /Trans-seksualus Andy Warhol‘o kinas, etc./ N-18
20.00 val. kavinėje "Elitas" – VIRUS RELAX – Kebab Toking
XI.18 19 val. Šiaulių dramos teatre – VIRUS DANCE – šiuolaikinio šokio programa: V.Jankausko šokio trupės spektaklis "Nuskendęs slėnis"; A.Naginevičiūtės šiuolaikinio šokio spektaklis "Processus"
XI.19 14 val. VIRUS TEXT Tarptautinis literatūrinis renginys "Europos literatūros dienos Šiauliuose". 14.00-19.00 val. dalyvauja: Barbara Frischmuth, Mykolas Sluckis, Markas Zingeris, Cornelius Hell, Rut Bernardi, Jurga Ivanauskaitė, Birutė Jonuškaitė, Markus Roduner
18 val. Šiaulių kultūros centre – VIRUS JAZZ – geriausio Europos fleitininko R.Snijders (Olandija) projektas "West by West"
20 val. VIRUS THEATRE – monospektaklių vakaras: T.Makaro "Palata Nr. 6", B. Šarkos "Pelenai
22 val. kavinėje "Elitas" – VIRUS RELAX – Kebab Toking
XI.20 14 val. Filharmonijoje – VIRUS TEXT – literatūrinis renginys "Europos literatūros dienos Šiauliuose". Dalyvauja A.Hosching, S.Parulskis, C.Hell, R.M.Pagnard, J. Skablauskaitė, V.Bikulčius
19 val. VIRUS FASHION – IX alternatyvios mados festivalis. Quests: R&A Uogintai a la Door‘ys, JBC, VDA. Bilieto kaina 5 Lt
22 val. VIRUS PARTY DJai: MIKAEL NORDGREN aka D‘Malicious (Švedija), M Key & Vidis (Kitoki, Lietuva). Bilieto kaina 10 Lt
XI.21 11–13.30 val. kavinėje "Pegasas" – VIRUS TEXT – literatūrinis renginys "Europos literatūros dienos Šiauliuose". Dalyvaus D.Andry, Juozas Erlickas, H.Kunčius, M. Roduner

FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS
XI.12 15 val. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovų susitikimas su Šiaulių mokytojais, švietimo darbuotojais, moksleiviais. Atstovaus LGGRTC generalinė direktorė D.Kuodytė, LGGRTC tyrimų departamento direktorius A.Anušauskas, jo pavaduotoja B. Burauskaitė, Genocido aukų muziejaus direktorius E.Peikštenis bei leidybos skyriaus vadovė K.Kalniuvienė

Plungė


ŠVENTĖ, SKIRTA STANISLOVO RIAUBOS 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS
XI.14 9 val. Beržoro bažnyčioje bus aukojamos šv.Mišios
9.30 val. – S.Riaubos kapo lankymas Beržoro kapinėse
10. val. Platelių dvaro svirne (Didžioji g. Nr.20) – parodos "S.Riauba – kitų menininkų kūryboje" atidarymas
13.30 val. Plungės kultūros centro žiūrovų salėje – iškilmingas minėjimas. Dalyvaus Plungės kultūros centro jaunimo teatras "Saula"; pranešėjai: menotyrininkė M.Kuodienė, LTS pirmininkas J.Rudzinskas
15 val. Plungės kultūros centro parodų salėje – S.Riaubos kūrybinės ekpozicijos atidarymas
Plungės kultūros centro fojė – fotoparoda apie S.Riaubą

Neringa


MIESTO ŠVENTĖ 2004
XI.13 11 val. Juodkrantės L.Rėzos mokyklos sporto salėje – dziudo varžybos
15 val. Juodkrantės parodų namuose – tapytojo E.Jonušo paroda
16 val. Juodkrantės kultūros namuose – šventinis koncertas, skirtas miesto gimtadieniui
Nidos viešojoje bibliotekoje – paroda "Neringa 2004 m. spaudiniuose"
Neringos istorijos muziejuje – paroda "Kuršių nerija šiuolaikinėje lietuvių dailėje"
XI.15 17 val. KTIC "Agila" fojė – Neringos dailininkų klubo "Rėja" paroda, skirta miesto šventei
17 val. Preilos seniūnijoje – fotografijų paroda "Senoji Preila"
XI.16 9 -16 val. Nidos vidurinėje mokykloje – atvirų durų diena
16 val. Neringos meno mokykloje – instrumentinės muzikos koncertas
Iki XI.19 – dailės skyriaus mokinių paroda
17 val. Nidos vaikų darželyje – šventinė popietė "Ąžuoliukas"
18 val. Tomo Mano kultūros centre – projekto "Neringos veidai" pristatymas
XI.17 16 val. Neringos meno mokykloje – mokinių poezijos vakaras. Naujos
R.Skučaitės poezijos knygos "Takelis iš naujo" pristatymas
18 val. Nidos viešojoje bibliotekoje – knygos "Kuršių nerijos istorijos datų kalendorius" pristatymas
XI.18 16 val. Neringos meno mokyklos Teatrinio skyriaus mokinių spektaklis pagal R.Skučaitės pasaką "Mergytė ieško pasakos"
XI.19 19 val. viešbutyje "Nidus" (Kuverto 15) – fortepijono muzikos vakaras
20.30 val. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila" – vakaronė "Su gimtadieniu, Neringa". Verslininkai vaišins alumi ir gimtadienio tortu
XI.20 12 val. – gimtadieninės žvalgytuvės
12-17 val. K.Mizgirio "Gintaro galerijoje" – elektros energijos gaminimas iš gintaro. Galerija jūsų lauks ir sekmadienį
17 val prie "Seklyčios" – Nidos verslininkų pasveikinimas
18.30 val. – eitynės į Nidos centrą
19 val.– šventinis koncertas "Skambanti Neringa". Dalyvaus Neringos meno kolektyvai
XI.2111.30 val. – bažnyčios varpų muzika
12 val. – "Gimtadienio karnavalas"
13 val. Savivaldybės aikštėje – karinių jūrų pajėgų dalinys vaišins kareiviška koše
 

Skaitytojų vertinimai


48720. jolanta :-) 2008-09-27 11:23
kur yra literaturinis zmelapis.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:01 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba