Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-07-02 nr. 3291

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS ŠIMKUS.
Aviliai
30
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• ARŪNĄ GELŪNĄ kalbina MINDAUGAS PELECKIS.
Arūnas Gelūnas: „Lietuvos kultūrinis gyvenimas turėtų būti draugiškesnis žmogui“
11
• Santaros-Šviesos suvažiavimas1
• ARŪNAS STREIKUS.
Kultūros sovietizavimo projektai ir pirmieji rezultatai
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Plebėjiškas žvilgsnis į europietiškų daigų puoselėjimą

KNYGOS 
• RIČARDAS ŠILEIKA.
Birželio 13-osios dienos ilgumas – septyniolika valandų ir trylika minučių
7
• RITA IVINSKYTĖ.
Apie tėvynės meilę, literatūrą ir istorijos rašymą žaliai
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Festivalyje „Tylos!“ triukšmauta saikingai (3)
1
• IRENĄ LIUTIKAITĘ kalbina SVAJŪNAS SABALIAUSKAS.
„Teatras – mano gyvenimas“

DAILĖ 
• NERINGA MARKAUSKAITĖ.
Sąsajos keramikų kūriniuose
• VIDAS POŠKUS.
Pakaruokliai po Vilniaus tiltais
12

MUZIKA 
• AUDRONĘ ŽIŪRAITYTĘ kalbina VITA MOZŪRAITĖ.
„Noriu visada rašyti džiaugdamasi, bet ne visada pavyksta“
• AUŠRA ŽIČKIENĖ.
Išgiedotos istorijos skaitymai
1

KRONIKA 
• EGLĖ GRICIUVIENĖ, BIRUTĖ VERBIEJŪTĖ.
Vytauto Urbanavičiaus darbų paroda „Sugrąžinta praeitis“

POEZIJA 
• DAIVA BRADAITYTĖ.
Iš sekretorės dienoraščių
19

PROZA 
• KAZIMIERAS PŪRAS.
Amžinoji ugnis
4

VERTIMAI 
 OLES ILČENKO.
Žaliosios girios aidas
1
• ULADZIMER ARLOU.
Skorinos biblioteka Londone
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Vertė
6

KULTŪRA 
• Įteikta aštuntoji A. Vaičiulaičio literatūrinė premija
• Petro Cvirkos literatūrinė premija

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
In memoriam
1

DE PROFUNDIS
ar jaučiat ar jaučiat ar jaučiat ar jaučiat ar jaučiat ar jaučiat
 
• Iš archeologų darbo aikštelės...5
• DANIEL GLATTAUER.
Gebėjimo klausytis testas
1
• VYDAS ASTAS.
Kalbos pamokėlė areštinėje
3

Šatėnų prieglobstis 
• Penkioliktoji savaitė76

VERTIMAI

Žaliosios girios aidas

OLES ILČENKO

[skaityti komentarus]

iliustracija
„Žalgirio mūšis“. Iš Dieboldo Schillingo kronikos (XV a. antra pusė)        Skiriama Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

     I.

     Žemaitija     nuo jūros vėjo
     sumirksta stiebai ir kamienai
     medžiai ir žolės eina ant pirštų galiukų
     per įkypą lietų
     medžiai linksta
     žolės lankstos
     bet nepasiduoda

     lietūs merkią Romovę
     nenuolankioji Žemaitija
     Жмудь
     Samogitia
     vėlei, vis vėlei kyla prieš svetimuosius
     tos žolės įsišaknijusios
     medžiai nenugalimi
     laiko šią amžiną žemę

     petys į petį
     ranka rankon
     pėdà pėdón
     žengia stosiantys
     prieš juodus kryžius
     geležies žvangesį
     žengia nušluosiantys
     savo strėlėmis
     savo ietimis
     vìsa atliekama svetima pikta
     Didžiojoj Kunigaikštystėj
     savo namuos

     jie jau žengia
     nuo Nemuno krantų
     nuo Ventos žemumų
     iš visų šalių jie žengia
     ir raitelis ant balto žirgo
     jau traukia kardą iš makšties
     plienas
     galia
     didžiulė užeis kova
     ar šlovė bus didinga
     ar gyvenimas bus ir laisvė
     ar užsižiūrės moteris
     su šviesbruviu vaikeliu ant rankų
     į vaiskų tolį
     ar stovės per amžius
     išlakios pušų žvakės Krašto paežerėse     II.

     Vytautas     gal verta įsižiūrėti įsiklausyti
     perprasti paukščių ir žvėrių kalbą
     duoti žirgui pasūdytos duonos
     ir išgirst jo mintis
     krankimą varnų
     ką jis reiškia
     klyksmą žuvėdrų
     ką kalba balsai šie ant jūros
     šmėkšteli stumbro šešėlis miške
     kokia jo užuomina

     kol kas dar žiema
     kol kas dar sniegai
     bet spindulys netikėtas ir šiltas
     judrus nepagaunamas
     veik jau pavasario
     prakalba kunigaikščiui
     ruošk žirgą ir jo balną
     kardą paglostyk ir pabučiuok širdingai kaip žmoną
     eižės ledai skilinės ir išeis
     plieno ledai plūs nesulaikomai
     į laisvus slėnius
     į eglių kalvą
     į žalią girią

     kunigaikšti
     eis ledas tau iš paskos
     plienas prieš plieną
     galia prieš galią
     garbė prieš gėdą
     kilnumas eis prieš niekšystę
     štai šitaip vìsa ir klosis

     Vytautai Vytautai
     argi tau lengva
     ar lengva būt kunigaikščiu
     ar lengva tiesiog tau būti
     pamiršti baimę dvejas
     kartais palytinčias širdį
     tarytum aštriu peiliu
     ar liežuviu gyvatės

     baimė dvejonės liūsmas
     ieško plyšio didžioj širdy
     gviešiasi jon įsigaut įsikurti

     Vytautai kunigaikšti
     tavo akys paraudo nuo nemigos
     dar per anksti nemiegot
     per anksti kardo rankeną spausti vidurnakty
     vasarą vìsa įvyks
     karštą ant lauko
     dar tik pavasaris siųsk
     patikimiausius žygūnus į platų pasaulį

     kunigaikšti mūs kunigaikšti
     rink savo kariuomenę pulkas prie pulko
     iš žemių visų nuo jūros lig jūros
     Kijevo ir Starodubo
     Brastos ir Kremeneco pulkų
     tik devynios dešimtys ir vienas
     klausyk savo Krašto gyvių ir augmenų kalbos
     kas jei ne vanagas ir ne vilkai
     apsakys tau teisybę
     klausykis gegutės josios kukavimas
     doras bylojimas kad šitą vasarą
     tu išgyvensi
     tada nugalėsi
     tu būsi
     tu būsi
     tu būsi

     kunigaištis taurę midaus
     stato tuščią ant stalo
     įsiklauso į tylą
     tyla tarytum stiklas netyli
     nuo vasaros pakilumėlės
     girdėti aidas joje tolimo mūšio
     kardų skambesys
     kanopų dundėjimas
     riksmas dejonė
     daina ir strėlės
     užkimę balsai nežudyk

     Vytautai
     šlovė yra kraujas ir nuovargis
     tūkstančiai belaisvių ir nukautųjų
     šlovė yra taip pat
     šviesbruvės moters sūnus rankas į tave ištiesęs     III.

     Tanenbergas     Vytauto raitija mindžikuoja žvalgos į dešinę
     į šauktinių kariuomenę
     žvalgos į priekį tenai kur su riteriais savo
     stovi Valenrodas

     jau vidudienis
     dabesys iš pat ryto
     lietum apraudojo visus
     žūsiančius dieną nelaĩmią

     lietuvių vėliavos lenkų ir ukrainų
     stovi nepajuda
     jie jau pasimeldė
     juos motinos jau apraudojo

     reikia tiesiog stovėt
     laukt kunigaikščio ženklo
     kol suskardės trimitai kol pajudės kariuomenė
     tiesiog išstovėti kai švystels patrankų ugnys
     tada jau pirmyn
     rikiuote banga viesulu riteriams smogti
     ir pasitraukti
     lyg juos privilioti
     lyg pasikviest į svečius

     sunku
     teutonams
     vilkti
     savo kūnus kaustytus geležia
     sunku smogti lietuviams nelengva ir atsitraukti
     iš kur tie varnai ir tos varnos virš teutonų galvų
     nejaugi
     juodasparniai ką nors numano

     strėlių debesis
     kūnų dundesys
     judant
     ir nuogi kardai spindintys kraujais
     kunigaikščio šūksmai
     aidintys laukais

     pilka žemė darosi
     tamsi geria
     kraują
     vis naują neliauja
     geria lig soties
     lietaus
     tartum nebuvę
     juodas sparnas
     užmerks akis tiems

     kurių nemažai jau prikrito

     Jogaila kairėj
     Dželal-ed-Dinas dešinėj
     Vytautai tu juk vienas

     banga prieš bangą
     karys prieš karį
     kardas prieš kardą
     akis į akį
     tokios kautynės
     marios krauju numazgotų veidų
     kirstynės

     iečių spiečiai lėktè
     strėlių lietūs kirstè
     Vytautai tie graudesiai praeis
     su dienų naktų gailesiais
     dėl narsos neskaudės širdies
     gal net teutono gailėsies

     o jau ir didysis magistras krito
     ieško kelio sielos pakrikusios
     į dangų kur lygūs visi
     atleisti Aukščiausio prašyk

     priešas sprunka kur akys ves
     ir jau apsunko ranka

     riterių du šimtu
     miega veidu į žemę
     stiebai taikos priglust
     prie žaizdų kur jau neužgis
     pilkos vakaro miglos
     atgulusius supsto
     Ordinas krito
     į žolę
     Kunigaikštystė Didžioji stovi
     akimirka amžinoji     * * *


     rusvaplaukė mergaitė
     po šimtmečių
     po šešių šimtų metų
     stovės prieš kunigaikščio portretą
     tada vaikštinės po žalias pievas
     vaikštinės po visokias žalias girias
     išdykaus
     ir ūmai prisimins
     kunigaikščio Vytauto akis
     ne tą išraišką gebėtą perteikti dailininko
     o gyvą ir tikrą
     kaip kad ir žvelgė šaunus ir narsus kunigaikštis

     mergaitė rašo vytele ant smėlio
     ant smėlio švaraus
     iš jūros ar ežero
     keturis skaičius 1410
     pamatinius lemiamus šlovingus     Iš ukrainų kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS
 

Skaitytojų vertinimai


61257. jona :-) 2010-07-08 23:27
Eilėraštis labai gražus, bet, vis tik liūdna kad, ta pasiekta šlovė aplaistyta upeliais kraujo... Šių švenčių metu perverčiau bent kelias Lietuvos istorijos knygas ir įsitikinau, kad lietuviai buvo labai karingi ir ganėtinai žiaurūs... paguoda tik tokia, kad ir kaimynai buvo panašūs...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
2:26:13 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba