Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-10-07 nr. 3348

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS67
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Su ARŪNU GELŪNU kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Asmenybių, tolygių gerai subrandintam vynui, beieškant
8

POLEMIKA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Atvirumas istorijai ir Niurnbergo sindromas arba
Kodėl valstybės kūryba – ne visada vykusi?
80

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poetinio Druskininkų rudens almanacho žodžių dėlionės
• ZITA BARANAUSKAITĖ-DANIELIENĖ.
„Realybė egzistuoja tik per patirtį“
• MARIUS PLEČKAITIS.
Raidės išdavikės
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Spektaklio „Chaosas“ aktorius kalbina DAIVA ŠABASEVIČIENĖ.
Paveikti žiūrovus tiesa
1
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ.
„Miranda“ – laisvės vizija
4

MUZIKA 
• MAGDALENA DZIADEK.
Chopino juokas
2

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Vylingi pažadai
• KRISTINA STANČIENĖ.
Marta ir peizažas

PAVELDAS 
• JUOZAPAS BLAŽIŪNAS.
Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas
„Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“

POEZIJA 
• VALDAS DAŠKEVIČIUS6
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ2
• REGIMANTAS ŽILYS1

PROZA 
• VIRGINA ŠUKYTĖ.
Šunų močia
7

VERTIMAI 
• GEORGIJUS LOBŽANIDZĖ.
Arabų kalbos mokytojas
10

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Pažadinimas
4

SKELBIMAI 
• Vertimo konkursas ir kūrybinio rašymo seminaras „Rašyti kaip K“
• Pradedančiųjų vertėjų iš italų kalbos dirbtuvės

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Sėdėčiau aš gal scenoj,
arba Žilvino Andriušio kriterijai
7
• Tu Lietuva, tu mano...

DE PROFUNDIS
„Menininkas yra tas, kuris sako: tasai žmogus protingai kalba,
bet pats yra kvailys.“ Witoldas Gombrowiczius
 
• Proto muštynės14

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ.
Redukcija Kaune: jau penktą kartą
1
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Autoportretas: neribotos galimybės aplenkti laiką
• KRISTINA STANČIENĖ.
Paviršiaus galia
• MARIJA GUDELYTĖ.
Kas svarbu moterims dailininkėms?
• Kęstučio Grigaliūno kūrybos pristatymas Švedijoje
• In memoriam
KONSTANTINAS BOGDANAS (1926–2011)
 Informacija
• Jubiliejai1
• Parodos LDS galerijose

Šatėnų prieglobstis 
• Septyniasdešimt septintoji savaitė215

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas

Informacija

[skaityti komentarus]


Oginskių giminės atminimo įamžinimo Rietave
idėjos konkursas 2011–2012 m.

Konkurso tikslas – išrinkti geriausią, perspektyviausią kūrybinį projektą, skirtą iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms 2015 m. įamžinti, taip pat jo palikuonių nuopelnams Rietavo ir visos Lietuvos socialinės, kultūrinės, techninės ir ūkinės pažangos raidai įprasminti. Paminklo pastatymo vieta – Rietavo dvaro sodybos teritorija arba kita projekto autoriaus siūloma erdvė Rietavo miesto teritorijoje.

Projekto konkursą organizuoja ir vykdo Rietavo savivaldybės administracija. Konkursas finansuojamas iš Rietavo savivaldybės administracijai skiriamų lėšų.

Projekto konkurse kviečiami dalyvauti profesionalūs skulptoriai, architektai, kitų menui artimų sričių specialistai. Dalyvių skaičius neribojamas.

Konkurso dalyviai turi susipažinti su istorine medžiaga, M. K. Oginskio atminimo įamžinimo patirtimi Baltarusijoje, Lenkijoje, kitose šalyse; parinkti konkrečią vietą paminklui statyti, pateikti bendrą paminklo (įamžinimo simbolio) pastatymo ir jo aplinkos suformavimo koncepciją, numatyti darnų šios aplinkos vientisumą, atsižvelgiant į XIX a. Rietavo istorinių urbanistinių sprendimų konceptualumą ir dabarties situaciją; pasiūlyti konkretų paminklinio įamžinimo sprendimą, numatant kompozicinę formą, dydį, medžiagą, spalvinius sprendimus; numatyti paminklo rėmėjų įamžinimo galimybę. Konkurso organizatoriui dalyviai turi pateikti: aiškinamąjį raštą su idėjos pagrindimu; projekto idėją iliustruojančią medžiagą (eskizinį maketą, 2D-3D, nuotraukas ar montažus, kitą vaizdinę medžiagą). Projekto sąmatoje turi būti nurodytos autorinio atlyginimo, paminklo pagaminimo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat papildomų darbų, susijusių su paminklo pastatymu, išlaidos (atgabenimas į vietą, pamatų išliejimas ir kt.), projekto įgyvendinimo trukmė.

Konkursas skelbiamas ir Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt.

Projektus teikti iki 2012 m. kovo 1 d.

Projektus pristatyti Rietavo savivaldybės administracijai: Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas.

Informacijos teirautis tel.: (8 448) 73 200, (8 448) 73 203, (8 448) 73 234.


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima paraiškas
2012 m. valstybės stipendijoms gauti

Individuali valstybės stipendija skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. Edukacinė valstybės stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjams profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti). Vardinė valstybės stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už jų išskirtinį asmeninį indėlį į Lietuvos kultūros ir meno raidą ir sklaidą.

Paraiškas su jose nurodytais priedais reikia siųsti paštu ar pristatyti asmeniškai iki 2011 m. spalio 30 d. (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu: LR kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius.

Informacijos teirautis tel.: 219 3440 (muzikos, baleto ir šiuolaikinio šokio), 219 3439 (dailės, fotomeno, tarpdisciplininio meno, architektūros ir dizaino), 219 3441 (kino), 219 3442 (teatro), 219 3444, 219 3445 (etninės kultūros), 219 3419 (literatūros), 219 3416 (bibliotekų), 219 3417 (muziejų).


Paraiškos Kultūros rėmimo fondo
dalinei paramai gauti 2012 m.

Kultūros rėmimo fondas kviečia teikti paraiškas dalinei paramai gauti 2012 m. pirmajame pusmetyje vykdomiems kultūros ir meno projektams. Parama bus teikiama 2012 m. architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno projektams. Paraiškos priimamos išsiųstos tik paštu iki 2011 m. spalio 24 d. (pašto spaude nurodyta išsiuntimo data).

Paraiškos forma, projektų teikimo gairės – internetinėje fondo svetainėje www.krf.lt.


5-osios tarptautinės Pekino meno bienalės
atrankos konkursas

Bienalės tema – „Ateitis ir tikrovė“. Bienalei galima teikti pastarųjų penkerių metų kūrinius. Parodos rengėjai pirmenybę teikia tapybos ir skulptūros kūriniams, tačiau priimami ir grafikos, fotografijos darbai, tarpdisciplininiai kūriniai ir instaliacijos.

Norintys dalyvauti parodoje reikiamą medžiagą siunčia į Kiniją savarankiškai iki 2011 m. gruodžio 15 d.

Bienalės organizatoriai įsipareigoja apmokėti kūrinių grąžinimą. Tačiau atrinkti autoriai turi patys sumokėti už kūrinių transportavimą į bienalę.

Informacijos, anketų teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnybos vadovės, tel. (8 5) 262 1996.


Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m.
logotipo idėjos konkursas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. logotipo idėjai sukurti. Konkurso tikslas – išrinkti tinkamiausią logotipo idėją (eskizą), kuri vėliau bus panaudota logotipui ir jo stiliaus knygai kurti, kurie bus naudojami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, norint užtikrinti vientisą pirmininkavimo komunikaciją. Logotipų idėjų eskizus reikia pateikti iki 2011 m. spalio 19 d. 17 val.

Geriausią logotipo idėją išrinks Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu sudaryta vertinimo komisija. Geriausių logotipo idėjų autoriams bus skiriami prizai.

Informacija apie konkursą ir nuostatai skelbiami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tinklalapyje www.eu2013.lt, internetiniame naujienų portale „Delfi“ www.delfi.lt ir Europos informacijos centrų tinklalapyje http://www.euractiv.lt/lt/eic.


Meno kūrėjų socialinės apsaugos programa

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos viena iš paskirčių – skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams. Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Kūrybinės prastovos išmoka – minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš programos lėšų.

Meno kūrėjas, siekdamas iš programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, paskutinių trejų metų kūrybinės veiklos aprašymą, pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius tris mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio.

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Prašymai siunčiami paštu arba pristatomi asmeniškai adresu: Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijai, LR kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo kūrybinės prastovos išmokai gauti teikia Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos sekretorė Nemira Dubietienė, tel. (8 5) 219 3469, el. p. n.dubietiene@lrkm.lt.

Informaciją dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos teikia Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, tel. (8 5) 219 3438, el. p. e.vilkiene@lrkm.lt.

Informaciją dėl meno kūrėjo statuso suteikimo teikia Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė, tel. (8 5) 219 3442, el. p. r.zygiene@lrkm.lt.


Jaunųjų menininkų kūrybos bienalė
Maskvoje 2012 m.

Bienalės tema – „Po žibančia saule“. Bienalėje bus eksponuojami įvairiausios raiškos šiuolaikinio meno kūriniai: grafika, tapyba, instaliacijos, fotografija, videomenas, performansai, objektai ir kt. Bienalėje kviečiami dalyvauti jaunieji kūrėjai iki 35 metų. Norintys dalyvauti bienalėje turi pateikti medžiagą iki 2011 m. gruodžio 15 d.

Informacijos teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnybos vadovės, tel. (8 5) 262 1996.


 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
2:14:24 Oct 17, 2011   
Oct 2 Nov 1
Sąrašas   Archyvas   Pagalba