Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-10-07 nr. 3348

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS67
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Su ARŪNU GELŪNU kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Asmenybių, tolygių gerai subrandintam vynui, beieškant
8

POLEMIKA 
 JONAS MIKELINSKAS.
Atvirumas istorijai ir Niurnbergo sindromas arba
Kodėl valstybės kūryba – ne visada vykusi?
80

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poetinio Druskininkų rudens almanacho žodžių dėlionės
• ZITA BARANAUSKAITĖ-DANIELIENĖ.
„Realybė egzistuoja tik per patirtį“
• MARIUS PLEČKAITIS.
Raidės išdavikės
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Spektaklio „Chaosas“ aktorius kalbina DAIVA ŠABASEVIČIENĖ.
Paveikti žiūrovus tiesa
1
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ.
„Miranda“ – laisvės vizija
4

MUZIKA 
• MAGDALENA DZIADEK.
Chopino juokas
2

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Vylingi pažadai
• KRISTINA STANČIENĖ.
Marta ir peizažas

PAVELDAS 
• JUOZAPAS BLAŽIŪNAS.
Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas
„Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“

POEZIJA 
• VALDAS DAŠKEVIČIUS6
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ2
• REGIMANTAS ŽILYS1

PROZA 
• VIRGINA ŠUKYTĖ.
Šunų močia
7

VERTIMAI 
• GEORGIJUS LOBŽANIDZĖ.
Arabų kalbos mokytojas
10

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Pažadinimas
4

SKELBIMAI 
• Vertimo konkursas ir kūrybinio rašymo seminaras „Rašyti kaip K“
• Pradedančiųjų vertėjų iš italų kalbos dirbtuvės

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Sėdėčiau aš gal scenoj,
arba Žilvino Andriušio kriterijai
7
• Tu Lietuva, tu mano...

DE PROFUNDIS
„Menininkas yra tas, kuris sako: tasai žmogus protingai kalba,
bet pats yra kvailys.“ Witoldas Gombrowiczius
 
• Proto muštynės14

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ.
Redukcija Kaune: jau penktą kartą
1
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Autoportretas: neribotos galimybės aplenkti laiką
• KRISTINA STANČIENĖ.
Paviršiaus galia
• MARIJA GUDELYTĖ.
Kas svarbu moterims dailininkėms?
• Kęstučio Grigaliūno kūrybos pristatymas Švedijoje
• In memoriam
KONSTANTINAS BOGDANAS (1926–2011)
• Informacija
• Jubiliejai1
• Parodos LDS galerijose

Šatėnų prieglobstis 
• Septyniasdešimt septintoji savaitė215

POLEMIKA

Atvirumas istorijai ir Niurnbergo sindromas arba
Kodėl valstybės kūryba – ne visada vykusi?

JONAS MIKELINSKAS

[skaityti komentarus]


    Apmąstymai susipažinus su LŽ korespondentės Robertos Tracevičiūtės klausimais europarlamentarui Leonidui Donskiui ir jo į juos atsakymais tema „Valstybės kūryba – ne visada vykusi“ (žr. „Lietuvos žinios“, 2011 m. liepos 4 d.).


           Pereat mundus, fiat justitia!1

Bent kiek reikliau tuos klausimus ir ypač atsakymus analizuojant, išryški aiški tendencija faktus ar reiškinius tik iškelti, bet neieškoti tarp jų priežastinio ryšio. Ypač pasigendama tokių ryšio bei sąsajų paieškų su pagrindinėmis to meto Europos ir viso pasaulio problemomis. Kokios jėgos tuo metu šiaušė ir drumstė politinius vandenis? Be abejo, niekam ne paslaptis, kad tai darė Niurnbergo proceso metu primesti Europai ir visam pasauliui nugalėtojo moralė bei dvejopi faktų bei reiškinių vertinimo standartai. O Lietuva ar galėjo būti nuo to laisva? Juk ji irgi įsikūrusi Europoje, o ne Mėnulyje ar Saturne. Tad kodėl dabar, kai visame pasaulyje iki užkimimo šaukiama apie atvirumą istorijai, niekas apie tai nekalba? Štai Leonidas Donskis, atsakydamas į bene svarbiausią korespondentės R. Tracevičiūtės teiginį ir klausimą: „Kai kurie politikai dabartines nuotaikas krašte apibūdina kaip dvasios krizę. Kaip ją įveikti?“, pabrėžęs, jog „kai kurie skandalingi prokuratūros ar Valstybės saugumo departamento (VSD) veiksmai verčia galvoti, kad veikia ne koks nors išorės priešas, o mūsų pačių kvailumas, klaidos ir nenoras jas analizuoti“, nejaučia būtinybės ar bent reikalo priminti, jog prie to mūsų „kvailumo, klaidų ir nenoro jas analizuoti“ lemiamai prisidėjo ir mums primestas Niurnberge įteisintas absurdiškas dvejopas teisingumas, kuris įgalino buvusią nomenklatūrą įsitvirtinti visose nepriklausomos Lietuvos valdžios grandyse. Juk buvo prieita net iki to, kad tos jėgos, kurios vakar, pasinaudodamos Stalino kūju ir pjautuvu, kūrė sovietinį rojų, šiandien kuria kapitalistinės gerovės valstybę. Tad kuo čia dėtas tas mūsų kvailumas? Nebent tuo, kad nesugebėjom įvertinti Niurnberge įteisinto absurdo ir iš jo išsiveržti taip pat, anot Leonido Donskio, heroiškai, drąsiai ir oriai, kaip išsiveržėme iš Sovietų Sąjungos nelaisvės.

Tad ką šiandien turim Lietuvoje? Turim tai, ko nepavadinsi, anot liaudiškos išminties, nei velniu, nei gegute – ne demokratiją, o plutokratiją, tai yra turčių valdžią. Beje, prie to daugiau prisidėjo ne tiek mūsų kvailumas ir kaltės, kiek mūsų patiklumas. Patiklumas tais Vakarais, kurie, užuot patys išsigydę nuo raudonojo maro užkrato, mus bara ir kaltina nesugebėjimu atsikratyti sovietinio palikimo –­­ sovietinio mentaliteto, kuris esą pas mus prasikiša kiekviename žingsnyje. Ir gydo mus niurnbergais. O mes dantis sukandę iš kailio neriamės jiems įsiteikdami ir klampojame vakarietiškos demokratijos keliu, nors toji vakarietiška demokratija niekada nesutrukdė Didžiajai Britanijai, tai visokiausių žmogaus teisių pramaniūgei, tapti nė su kuo nesulyginama tarptautinio masto plėšike, svetimų žemių grobike. Ne ką geresnės ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Argi ne jų lyderiai tada, kai mes pakilome į Laisvės žygį, rėmė ne mus, bet Sovietų Sąjungos genseką Michailą Gorbačiovą ir jo galvos judintoją Raisą Maksimovną, o mus apšaukė ekstremistais, nacionalistais ir separatistais? Nebuvo mums gera ir Prancūzija. Argi ji sunkiausiu mums metu, kai po ilgų okupacijos metų atkūrėme savo Nepriklausomybę, palaikė mus, o ne daug didesnę Lenkiją? Pagaliau argi ne tos Vakarų demokratijos šalys kaltos, kad Antrojo pasaulinio karo metais su savo teheranais, jaltomis, potsdamais ir niurnbergais taip sujaukė pasaulį ir žmonių sąmonę, jog kone visoje žemiškoje planetoje įsiviešpatavo XIX a. Didžiosios Britanijos premjero Benjamino Disraelio išgarsintasis kvintesencinis rasizmas, kuris įteisino tokią padėtį, kad žmogus, kolaboravęs su naciais, susilaukia kartuvių, o bendradarbiavęs su sovietais, pagerbiamas prezidento sostu. Bene ryškiausias tam pavyzdys yra Algirdas Mykolas Brazauskas. Buvęs Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto generalinis sekretorius, bendradarbiavęs su Kremliaus tironais, už savo veiklą okupacijos metu neatsiprašęs Lietuvos žmonių, tapo nepriklausomos Lietuvos prezidentu, o vėliau ir premjeru. Tuo tarpu 1941 metų Laikinoji Juozo Ambrazevičiaus vyriausybė mūsų Seime netgi nebuvo įteisinta.

O kas buvo vėliau? Ogi ne ką geriau. Argi apie tai nieko nesako desovietizacijos ir liustracijos eiga ir jų sužlugdymas? O ką byloja Rainių žudiko Petro Raslano išleidimas iš jau nepriklausomos Lietuvos? Ką sako Marijono Misiukonio, pasižymėjusio ilgiausiai išsilaikiusio partizano Antano Kraujelio tragedijoje, apdovanojimas Gedimino ordinu? Kas kaltas, kad sadistas Nachmanas Dušanskis, žiauriai kankinęs Dzūkijos partizanų vadą Adolfą Ramanauską, taip ir liko nenubaustas? O kieno valia, jog ne tik Maskva, bet ir Londonas kviečia mus švęsti Antrojo pasaulinio karo pergalės, kuri Lietuvai atnešė pusę šimtmečio trukusį terorą ir dar negirdėtą jos istorijoje aukų skaičių? Negi nieko nebyloja faktas, kad Nepriklausomos Lietuvos VSD ilgą laiką buvo įsitvirtinę kagėbistai, kurie diktavo savo valią net valdžios viršūnėms? Ir taip toliau, ir panašiai.

Ar ne šitoje absurdų estafetėje reikėtų ieškoti ir persekiojamų čečėnų Maliko ir Chadižato Gatajevų bei Eglės Kusaitės nelaimių kaltininkų? Juo labiau, kad visame pasaulyje įsitvirtino kone verdiktu tapęs posakis – Čečėnija yra Rusijos vidaus reikalas, pirmą kartą nuskambėjęs iš paties JAV prezidento Bilo Clintono lūpų. O tai suteikia Rusijai teisę ne tik pačiai savivaliauti, bet ir savo valią primesti kovos su terorizmu pretekstu kitiems. Ypač tada, kai valstybės saugumo struktūrose buvusi teisėtvarka nepraranda savo įtakos.

Be to, įsigalėjus Europoje Niurnbergo proceso dvasiai, paženklintai nugalėtojo morale ir dvejopu teisingumu, vargu bau ar iš viso gali išdygti ir juo labiau suvešėti tikro teisingumo daigai. Argi tokios abejonės nepatvirtina tas faktas, jog, kai Pergalės prieš nacizmą dienos proga latvių ar estų grenadieriai išeina į gatves, pasaulyje sukeliamas toks triukšmas, tarsi iš kapo būtų prisikėlęs pats fiureris. Kodėl? Juk jie kovojo ne už nacius, bet už savo pačių laisvę ir nepriklausomybę. Arba kitas faktas dar gražesnis – kai buvo teisiamas buvęs Latvijos komunistų partijos gensekas Alfredas Rubikas, Vakarų demokratinių šalių žiniasklaida su didžiausiu pasipiktinimu tvirtino, kad teisiamasis joks nusikaltėlis, o sąžiningas žmogus, kuris elgėsi pagal to meto galiojančius įstatymus.

Todėl ar reikia stebėtis, kad tokioje teisingumo atmosferoje ir žinomas mūsų istorikas Egidijus Aleksandravičius, priminęs koks mums pavojus gresia iš Rusijos pusės, nes niekur nedingo ir 1939–1940 metais Lietuvą pražudžiusi Berlyno ir Maskvos ašis, nejautė būtinybės pasakyti, kad niekur nedingo ir Teherano, Jaltos ir Potsdamo pataikavimo agresoriui dvasia.

Turint galvoje jau minėtą istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus vienpusiškumą, vedantį į aiškų tendencingumą, neprošal priminti ir istoriką Saulių Sužiedėlį, kuris propaguoja mintį apie vakarietišką istorijos metodologiją, pagrįstą vertybine orientacija. Kaip išryškėjo mano su juo polemikoje 2004 metais mėnraštyje „Akiračiai“, didžiausia vertybė jam yra po Antrojo pasaulinio karo Niurnbergo proceso metu įteisinta juridinė ir politinė padėtis. Ir tokia vakarietiškas istorijos metodologija visiems peršama tada, kai visu balsu šaukiama apie atvirumą istorijai. Šaukiama ir net nepastebima, kad toji vakarietiška istorijos metodologija baigia istorijos mokslą paversti pritaikomuoju menu. Bene ryškiausiai tai atsispindi prof. Liudo Truskos pamokyme mūsų mokytojams, istorijos vadovėlių autoriams: „Ugdant mokykloje asmenybę ir pilietį, istorijos vaidmuo yra išskirtinis. Todėl ideologinės vadovėlių autorių nuostatos negali kirstis su strateginiais visuomenės siekiais, kurių svarbiausias šiandien – integracija į Europą“ (žr. „Dialogas“, 2001 m. lapkričio 2 d., Nr. 40 (493)). Žodžiu, vertybinė orientacija istorijoje verčia tiesa laikyti tik tai, kas mums naudinga. Kartu su vertybine orientacija vakarietiškos metodologijos istorijos moksle įsitvirtino ir pragmatizmas.

Neteko skaityti ir girdėti, kad mūsų istorikai, juristai ar politologai Lietuvos demokratinės valstybės kūrimo sunkumus, klaidas bei visas kitas negeroves sietų su Niurnbergo procesu, kuriam žinomas anglų juristas F. J. P. Veale’as paskyrė knygą daug bylojančiu pavadinimu „Advance in Barbarism“ („Pirmyn į barbarizmą“). Niurnberge buvo išprievartauta ne tik teisė, bet ir istorija.

Bet ar visa tai atsispindi mūsų istorikų darbuose? Deja, ne. Tad ir iškyla pagrindinis klausimas: KODĖL?

Visu rimtumu ieškodamas teisybės, teisybės, kad ir kokia ji būtų skaudi ar žiauri, su tokiu kategorišku klausimu aš susidūriau pirmą kartą dar tada, kai pradėjau tirti ir aiškinti holokausto Lietuvoje priežastis ir pasekmes. O 2000 metais Vilniuje vykusiame tarptautiniame holokaustui skirtame seminare net visiems jo dalyviams uždaviau klausimą, kokį galėjo turėti žydų likimui poveikį tas faktas, jog 1933 metais Vokietijoje, atėjus į valdžią kancleriui Adolfui Hitleriui, Pasaulinė žydų bendruomenė paskelbė Vokietijai karą. Ar tai neatrišo vokiečiams rankų elgtis su žydais taip, kaip nuo amžių įprasta (à la guerre comme à la guerre2). Beje, į tokią mintį ir tokį be galo svarbų, mano supratimu, klausimą susilaukiau tik daugiau negu keisto atsakymo – nereikia ieškoti holokausto priežasčių. Tad kokią išvadą aš ir kiti, moksliškai pasiryžę šį be galo opų klausimą aiškinti, turėjo pasidaryti?.. Be abejo, tik tokią: šiuo metu holokausto tyrinėtojai su Wiesenthalio centro Jeruzalės skyriaus direktorium Efraimu Zuraffu, tvirtinančiu: „Aš ne aiškinu, kodėl tai atsitiko. Aš tik sakau, kas atsitiko“, priešaky dar nepasirengę ar tiesiog nepribrendę holokausto aiškinti, kadangi toks aiškinimas juos gali nuvesti taip toli, iš kur jau bus nebeįmanoma vien su „sakymu“ sugrįžti. Nepadės net toks Izraelio istoriko Jehudos Bauerio įsitikimas: „Suvokti ir paaiškinti holokaustą iš viso nėra įmanoma.“

Šitoje vietoje ne vienam skaitytojui, ko gero, kils klausimas – koks gali būti ryšys tarp holokausto ir Niurnbergo proceso? Bet pasirodo, kad toks ryšys ne tik gali būti, bet ir yra. Jau vien dėl to, kad tiek viename, tiek ir kitame reiškinyje pagrindinį vaidmenį vaidina rasizmas. Juk kaip paaiškinsi tą faktą: Niurnbergo proceso metu buvo įteisinta, kad bendradarbiavęs su naciais, susilaukia rūsčios bausmės, o kolaboravęs su sovietais, lieka nenubaustas?

Beje, į klausimą, kodėl mūsų ir net Vakarų Europos istorikai vengia ir išsisukinėja sieti Niurnbergo sukurptus absurdus su dabartinėmis negerovėmis, „poetiškai“ atsako poetas Tomas Venclova teigdamas, kad 1941 m. birželio 23 d. sukilimas Lietuvoje buvo politinė klaida, nes jame blogis buvo panaudotas prieš blogį. „Šitaip gėrio (atseit, – J. M.) nepasieksi, o tik padidinsi blogio sumą“ (žr. „Lietuvos aidas“, 1993 birželio 17). Taip atsakė T. Venclova, tarsi nenorėdamas nei žinoti, nei girdėti, kad klasikiniu būdu toks blogis buvo panaudotas prieš blogį Antrajame pasauliniame kare, kai nacizmas surėmė ragus su sovietizmu. Išvada senekiška: Quod licet Jovi, non licet bovi3. Žodžiu, kaip gi pripažinsi, kad Niurnberge buvo įteisintas ir kvintesencinis rasizmas, kuris leistinas tik išrinktiesiems?

Ne mažiau svarbu yra ir tai, kad analizuojant, komentuojant Niurnbergo procesą, ir ypač jo ištakas, neišryškėtų KAS yra KAS. Neišryškėtų, kas skrupulingai slepiama. Juk pažvelgus į istoriją atvirom akim, vien teisybės ieškančiu žvilgsniu, gali išvysti vietoj didvyrio, narsuolio Heraklio apgailėtiną gnomą ar pigmėją. Juo labiau to vengtina kalbant apie istorinius veikėjus, paruošusius dirvą Niurnbergui, turėjusiam atnešti žmonijai naują erą, o ne tam absurdui, kurį garsus anglų maršalas Bernardas Montgomeris pavadino pralaimėjimą paverstą nusikaltimu, o tas Niurnbergas, kurį žmonija troško išvysti kaip pamoką ir kelio galą hitleriams ir stalinams, buvo užgrūstas už geležinės sienos.

Bene baisiausia ir keisčiausia, kad dirvos Niurnbergo proceso paruošimui vadovavo ne koks nors itin kilnus ilgalaikės taikos siekių apaštalas, o Vakarų demokratijos išsigimimas. Ir ryškiausias to išsigimimo atstovas, visų pergalių prieš nacizmą organizatorius, visapusiškai išliaupsintas Britų Imperijos premjeras Winstonas Churchillis. Tasai veikėjas, kuris 1918–1920 metais organizavo kelių valstybių intervenciją prieš paraudusią po Spalio revoliucijos Rusiją, kuris 1938 metais atvirame laiške Vokietijos kancleriui Adolfui Hitleriui rašė: „Jeigu Angliją būtų ištikus tokia pati nacionalinė katastrofa kaip Vokietiją 1918 m., aš būčiau meldęs Dievo pasiųsti mums žmogų su Jūsų valios ir dvasios jėga“, kuris 1945 m. Jaltos konferencijos metu taip išliaupsino kraugerį Staliną, kaip joks kitas valstybinio masto veikėjas iki šiol... Winstonas Churchillis ne tik garbino ir šlovino tironą Staliną, bet ir ištikimai jam pasitarnavo kartu su savo užsienio reikalų ministru Antoniu Edenu išduodamas milijonus karo pabėgėlių, tarp kurių nemažai buvo ir Baltijos šalių gyventojų bei rusų generolo Vlasovo vadovaujamos armijos (ROA) karių, kartu su savo vadu kovojusių prieš Stalino terorą. Ir visus juos W. Churchillis ir A. Edenas išdavė puikiai žinodami, koks likimas jų laukia amžinojo įšalo gulaguose (žr. „Juodoji komunizmo knyga“, Vaga, 2000 m., p. 439–446).

Tiek Winstono Churchillio panegirika Stalinui, tiek vergiškas jam patarnavimas tęsėsi tol, kol iš baimės ar dėl ko kito kiek praregėjęs jis 1945 metų kovo 6 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų mieste Fultone išdrožė savo garsiąją „geležinės uždangos“ kalbą, kurioje išryškėjo tikrasis „Tautų vado“ imperialistinis veidas.

Šia ilgai laukta ir plačiai pasaulyje nuskambėjusia kalba Winstonas Churchillis padarė pradžią ilgai užtrukusiam Šaltajam karui prieš Stalino režimą, tarsi niekad nebūtų patetiškai suokęs: „Jis (tai yra Stalinas, – J. M.) mus ves į kovą prieš skurdą, netvarką, chaosą, priespaudą.“

Deja, šis Winstono Churchillio politikos posūkis vienintele galima ir protinga linkme buvo taip pavėluotas, jog kone pusė pasaulio buvo apkrėsta raudonuoju maru, o pačioje Amerikoje, ypač jos aukštosiose mokyklose, pasak Czesławo Miłoszo, klestėjo iš Prancūzijos atneštas marksizmas.

Kai visa tai apie Winstoną Churchillį išklojau, staiga prisiminiau, kad daugiau nei prieš keturiasdešimt metų parašiau jam skirtą apsakymą, kurį pavadinau „Chaosu“. Tą apsakymą, rašytą 1969 metais, susiradau, vėl perskaičiau ir griebiausi už galvos. Ten Didžiosios Britanijos premjeras W. Churchillis, ištaręs jai, tai Imperijai, sunkiausiu metu tokius žodžius: „Jei parlamentas žino, kas mokėtų viską daryti geriau negu aš, tegu tokį žmogų nurodo. Aš pats nemanau, kad toks žmogus atsirastų“, buvo tragiškai didingas, o dabar, mano pavaizduotas, jis atrodo tragiškai baimingas.

O dar nepatogiau, nesmagiau pasijutau, kai prisiminiau mūsų šauniąją Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri taip drąsiai ir sumaniai pradėjo kovą prieš čerčiliškų galvų Niurnberge užraugto absurdo užkratą Lietuvoje. Juk ji, o ne kas nors kitas, savo laimei ar nelaimei, prezidentinės kadencijos pradžioje pareiškė, kad savo, kaip valstybės vadovės, veikloje norėtų lygiuotis ne tik į Indijos nepriklausomybės lyderį Mahatmą Gandhį, dr. Margaretą Thatcher, bet ir į Winstoną Churchillį (žr. „Veidas“, 2009 m. gegužės 20 d., Nr. 21).

Bet ar galima tylomis praeiti pro tą visapusiškai išliaupsintą veikėją, tegul jis ir buvo pergalės prieš nacizmą organizatorius, kuris lemiamu momentu nesusitvarko pats su savim ir išduoda pagrindinius demokratijos principus bei idealus? Argi ne taip jis pasielgė atiduodamas Stalino gulagams milijonus rusų, ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, latvių ir estų, niekuo dėtus karo pabėgėlius, kurie masiškai žudėsi, kad tik nepatektų į superbudelio rankas? Atidavė juos žiauriai mirčiai į nasrus, paniekinęs šventą demokratijos suteiktą žmogui teisę – teisę pasirinkti.

O be to, o be to... Pereat mundus, fiat justitia!

Ir staiga nei iš šio, nei iš to, kažkas manęs paklausė:

– O mūsų Vytautas Didysis ar buvo geresnis? – paklausė ir dar pridėjo: Tas, kurio garbingą vardą garbingai nešioja tūkstančiai Lietuvos vyrų ir moterų.

Ir tada prieš mano akis iškilo toks vaizdas. Kunigaikštis Vytautas kartu su kryžiuočių kariuomene grįžta į Lietuvą. Viename pakaunės kaime jis stabteli ir išgirsta jam taikomą išdaviko vardą. Vytautas tai išgirdęs, įsako visus to kaimo gyventojus susodinti ant kuolų, kad jie šitaip baisiose kančiose mirtų (žr. „Naujasis židinys – Aidai“, 1992. Nr. 6, p. 38).

Taigi atvirumas istorijai ir yra Pereat mundus, fiat justitia!


Vilnius, 2011 m. liepa, rugpjūtis


____________________________________
1 Kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas! (lot.)
2 Kare kaip kare (pranc.)
3 Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui (lot.).


 

Skaitytojų vertinimai


71758. Saulius Simoliunas :-) 2011-10-09 18:00
Vakarai zaide su diktatoriais vartojant silpna srategija. Turejo leisti vokieciams ir rusams nukraujuoti vieni kitus ir zmones butu nuverte diktatorius. Taciau buvo iskeltas Stalinas ir tuomet uzeme desimtmecius kol pati sovietija sugriuvo. Zmonija atsisako diktatoriu. Nuernbergo karinis teismas kaltino nacius pradejusius antra pasaulini kara ( tai pirmas svarbiausias kaltinimas ). Taciau kara pries Lenkija pradejo vokieciai ir sovietai 1939 rugsejo 1 diena. Tai nebuvo nesaliskas teismas.

71769. britva - 2011-10-09 20:07
Štai Leonidas Donskis, atsakydamas į bene svarbiausią korespondentės R. Tracevičiūtės teiginį ir klausimą: „Kai kurie politikai dabartines nuotaikas krašte apibūdina kaip dvasios krizę. Kaip ją įveikti?“, pabrėžęs, jog „kai kurie skandalingi prokuratūros ar Valstybės saugumo departamento (VSD) veiksmai verčia galvoti, kad veikia ne koks nors išorės priešas, o mūsų pačių kvailumas, klaidos ir nenoras jas analizuoti“, ............. norėčiau pritarti šiai nuomoinei. Iš tikrųjų tai kvailumas ir postsovietinis bailumas virtęs "politkorektiškumu". Džiaugiuosi, kad Jonas Mikelinskas nebijo liesti šių "šventų" temų. Lietuvos žydai buvo MŪSŲ ŽYDAI, ne Izraelio, ne JAV, mūsų piliečiai, nors ir žuvo tuo metu, kai Lietuva neegzistavo, bet tirti šio genocido prtiežastis niekas neturėtų uždrausti mūsų istorikams ar kriminal ekspertams. O Venclova neteisus, sakydamas, kad sukilimas buvo "prieš kažką". Jis buvo "už kažką", už Lietuvos teisę būti nepriklausoma valsttybe. Žinoma, Lietuvos priešai šį faktą dabar išnaudoja piktam ir kaltina sukilėlius bendradarbiavus su vokiečiais. Bet tai netiesa. Keletas išdavikų vienoj ar kitoj pusėj nebuvo ir nėra visos tautos atstovai.

71785. briedis2011-10-10 01:48
ka veiks isganytojas tarp musu lietuviu? ogi pasakys sau- ne cia pataikiau. cia jau gyvuju ir mirusiuju teismas vyksta, net garas ruksta. ir pasvarstes, kad nelabai cia jo kas laukia, nueis sau, palikes diskutantus mikaldos knygose atsakymu ieskoti.

71795. iš evangelijos pagal briedį:2011-10-10 11:27
If you will tell me what to do, ONLY THAT I will to do. /// Iš evangelijos pagal Matą: nieko nebus paslėpta, kas nebūtų atidengta".

71803. justas :-) 2011-10-10 14:06
Mes dar tebegyvename Niurnbergo teisme suformuotos moralės ir teisės normomis, ir jas pakeis ne šiandieniniai teisybės ieškotojai, o pasaaulinis istorijos virsmas,kuris nustums Niurnbergo galinguosius į istorijos paribį ir suteiks teisę diktuoti pasauliui savas taisykles. 2ior2ilis Fultone kalb1 pasak4 ne 1945 03 06, o 1946 03 06.

71828. katė2011-10-10 20:13
Autorius absoliučiai teisus, bet kas iš to? Yra pasakyta: mūsų buvo pradžia, bus ir pabaiga. Neturėkite iliuzijų, kad kas nors pasikeis į gerą. Išmokite gyventi ir pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis ir nelįskite į tą mėšlą, kuri vadiname politika, nes nesate to mėšlo subjektas, esate tik objektas. O ką objektas, pvz., stalas, gali? Tik sulūžti.

71851. Ežeras2011-10-11 07:38
Aristotelis: žmogus - politinis gyvulys, o be politikos - tiesiog gyvulys. Žodžių derinys " absoliučiai teisus" yra absoliutus nonsensas.

71860. opinia2011-10-11 10:00
Aristotelis buvo biologas. kur kas labiau biologas, nei politikas ar filosofas. ir iš biologinės pusės jis bandė įrodyti, kad nėra kažkokio sypatingos priešpriešos tarp gamtos ir kultūros, nėra jokio dirbtinio socialinio kontrakto. Tą turėtų prisiminti postmodernistai, visuomenių destruktūralistai. Žmoguje kuriantysis pradas turi vadovauti pasyviajam vergiškajam kūniškajam. Vyro-moters antitezė kuria šeimą, šeima - giminę, giminė jungiasi į polį. Gyvenimas polyje - natūralus rezultatas, o politika - jo išraiška. Polio gyventojai nėra polio nuosavybė, bet aktyvūs jo dalyviai, todėl labai svarbus išsilavinimas. "Natūraliais vergais" Aristotelis laikė tuos, kurie nepasiruošę savarankiškai priimti politinių sprendimų ir linkę tik aklai paklusti kitų valiai. Todėl manė, kad meistro-vergo santykis polyje yra toks pat natūralus kaip vyro-moters. Moerys tampa priklausomomis, jei jose vyrauja emocijos, o ne protas.

71864. opinia2011-10-11 10:19
anot Aristotelio demokratija siekia laisvės, oligarchija siekia turtų, o geriausia kai šios dvi valdymo formos yra suderintos ir valdo viduriniuoji klasė. Nes ši klasė - aukso vidurys tarp dvėjų kraštutinumų, todėl jos sprendimus valdo sveikas protas. Pamenat aristotelio aukso vidurio formulę? Kiekvieną dorybę pakėlus kvadratu, gausime ydą. Taupumas, pakėlus kvadratu, virsta šykštumu, dosnumas - išlaidumu, per daug demokratijos - anarchija, per daug oligarchijos - visuomenės padalinimu į turčius ir vargšus, ir t.t. Manau, Grybauskatės politika - tai bandymas gražinti demokratiją. Oligarchai su savo monopolijomis turi būti kontroliuojami, o vidurinė klasė, inteligentija - stiprinama.

71868. britva - 2011-10-11 11:24
vargu ar Aristotelis būtų galėjęs įsivaizduoti demokratiją tokioje didelėje ir margoje šalyje kaip Rusija. Graikų daugumos vyriausybė rėmėsi ne tiek laisve visiems balsuoti, kiek balsuoti tiems, kurie turi politinę kompetenciją. Apie nekompetewncinės demokratijos pavojus yra rašęs švietėjas Ruso. Bet iliuminuotieji pseudo liberalai viską padarė atvirkščiai ir įvardino tai kaip "švietimo amžiaus revoliuciją" . Pirmoji tokia pasaulio demokratizavimo banga prasidėjo su Prancūzų revoliucija ir Napoleono "išlaisvinančiais" žygiais. Užsibaigė žydų "mažumos` išlaisvinimu. Antroji banga su Wilsono savi- detreminavcija. Užsibaigė su kolonializmo žlugimu ir siono valstybės idėja, kuri igyvendinta po II pasaulinio. Trečioji banga prasidėjo 1972 metais WallStreetui nusprendus sujungti abi ekonomines formacijas, bei atmetus Keynes , įdiegti M.Friedman ekonominį laukinio kapitalizmo modelį. Pradėta nuo :otynų Amerikos ir užbaigta Sovietų bloku. Viskam dirigavo finansinis elitas, o vyriausybės tik šoko pagal dūdelę. Dizraelio neverta peikti, jis atskleidė pasauliui daug paslapčių, bet pasaulis nesureagavo.

71886. s.j.2011-10-11 14:22
Aptikau tą vietą, kurioje įdomu pabūti: ir Rašytojo samprotavimai gana įdomūs /kai kuriose vietose nelabai jam pritariu/ ir komentatoriai gana motyvuoti, mokantys išdėstyti savo nuomonę... Aš pasakyti ką nors savo nelabai sugebu, todėl griebiausi už Tomomo Moro Utopijos /26kp. 1968m./: Jūsų avys paprastai tokios romios ir patenkintos menkučiu maistu, dabar, sako, pasidarė tokios ėdrios, tokios nesutramdomos, kad ryja net žmones..." Nuo savęs pridursiu, kad ,kol degsime neapykanta buvusiems ar esamiems ir ieškosime progos prigirdyti vienas kitą šaukšte vandens, tol ir būsime abiem prasmėm vargšai. ^*^*^*

71897. et2011-10-11 15:36
mintys tik tol privačios kol jos neišreikštos. išreiškiant pasidalinama su visais ir jau tada jos tampa visų nuosavybe. taip, s.j., esate teisus, laikas baigt ieškoti kaltų praeityje ar šiaip išorėje, laikas keistis visiems iš vidaus ir išlipt iš to materialistinio susimažinimo. nepavyko sovietams sukurti valstybės pagal Platono valstybės pavyzdį. tai ir traktuokim kaip nepavykusį bandymą. užsienyje socialistai, marksistai, trockistai dar iki šiol analizuoja šio bandymo klaidas, mes geriau žinom, tad galim ir paaiškinti kai ką. K.Poperris kone visą kaltę dėl totaritarizmo irgi bando suversti Platonui ir nemato, kad žmogui pirmiausia reiki keistis iš vidaus, o tada ir aplinka pasikeis.

71898. opinia >ežerui2011-10-11 15:40
gal pamenate ką Aristotelis kalbėjo apie sielą?

71903. Ežeras -opinia2011-10-11 16:18
Nepamenu, bet manau, kad tuo metu nei biologų, nei politologų nebuvo,- visas pasaulio pažinimas glaudėsi po jos didenybės filosofijos skėčiu.

71905. opinia >ežerui2011-10-11 17:12
Žinoma, aš pajuokavau. tai va trumpai. Aristotelis daro išvadą, kad viską yra persmelkus viena dvasia. net ir materiją, kurioje vyksta mums nematomi procesai tik dėl to, kad ten žemiausio lygio vibracijos pasiekia. Aristotelio manymu, materija turi materijos sielą, augalai - augalinę ir materijos, gyvūnai materijos, augalinę ir gyvūno, žmonės materinę, augalinę, gyvūlinę ir žmogaus sielą. Visa tai jis moksliškai ir kruopsčiai išanalizuoja ir įrodo, kad žmogus stovi vudury tarp gyvūnų ir aukštesnio dvasinio pasaulio. O susirgus reiktų pirmiausia nustatyti kurios sielos harmonija pažeista ir taikyti atitinkamus vaistus, kurių pilna pačioje gamtoje. Tomistai daug ką paisavino iš Aristotelio.

71909. Ezeras -opinia2011-10-11 18:17
siela= dvasia?

71911. praeivis2011-10-11 18:36
ezeras=noėja?

71912. kitas praeivis >9112011-10-11 18:38
manau taip. Abu yra tobuli bukumo, tikėjimo ir susireikšminimo subjektai.

71917. katė2011-10-11 19:10
Filosofai tik kelia klausimus ir ieško atsakymų. Jų, aišku, neranda, nes tada pačią filosofiją nužudytų.

71936. faustas2011-10-12 08:11
tai, ką Hegelis laikė vokiečių tautos trūkumu, galima pripaišyti ir lietuvių tautai - provincializmą, nemokėjimą teisingai pajungti dalį visumai. Dabartinė Europos imperija irgi turės galią tik tokią, kokią jai suteiks dalys. Taigi, pasižiūrim ką čia turim, ką apie savo valstybę su karčia ironija sakė Hegelis ir kuo mes nuo tų laikų skiriamės. Hegelis manė kad valstybę griauna anarchiška "laisvės" meilė, kuri laisvę supranta kaip drausmės ir valdžios nebuvimą. Šiai laisvei jis priešpriešino tikrąją laisvę, kuri įmanoma tik tautinėje valstybėje, jai ištrūkus iš feodalinės anarchijos. Laisvė anot jo, individo savybė, atsirandanti kaip tautos galios laisvai apsispręsti atspindys. Tuo pačiu Hegelis pripažino privatinės ir valstybinės, arba konstitucinės, teisės priešstatą, kuri visiškai svetima anglų politinei minčiai. Ši priešstata atitinka valstybės ir pilietinės visuomenės priešstatą. Hegelis valstybę apibrėžė kaip GRUPĘ, KOLEKTYVIAI SAUGANČIĄ SAVO NUOSAVYBĘ; JOS VIENINTELĖS BŪTINOS GALIOS YRA PILIETINĖ IR KARINĖ VALDŽIA, kurios pakanka šiam tikslui. Taigi, valstybė yra tautinės vienybės ir tautos savivaldos siekio išraiška, galia, įgyvendinanti tautos valią šalyje ir užsienyje. Valstybės egzistavimas suderinamas su bet kokia įvairove, kuri netrukdo veiksmingam ir vieningam valdymui. Konkreti valdymo forma Hegeliui neatrodė svarbi, tačiau jis tikėjo tautinės konstitucinės monarchijos būtinumu. Jis įrodinėjo, jog valstybės egzistavimas nereiškia, kad visoje tautinėje valstybėje yra lygios pilietinės teisės ar vieninga teisė. Joje gali būti ir didelių kalbos, kultūros, papročių skirtumų ir privilegijuotų klasių. Hegelis smerkė pedantišką centralizuotą Prancūzijos valdžią, kuri pavertė savo tautą paprastais piliečiais. Istorija įradė, kad Hegelis buvo teisus.

71938. ??2011-10-12 09:52
keista kad el.adminas sio straipsnio neistryne kaip blogo komentaro. paprastai tokius visuomet trina

71965. kan2011-10-12 16:24
Del J. Mikelinsko straipsnio eisiu paieskoti popierinio Litmenio. Patiko , tik el. blogai skaitosi.Tekstas sugrustas, gal todel? Vis tik , kyla klausimas: jeigu turetume tokia galimybe, - viska atkartoti nuo devyniasdesimt pirmu metu, ar nepakartotumeme tu paciu klaidu?

71971. > kan 2011-10-12 17:27
pakartotume. kai kas jau kartoja

71982. globalistinių patvorių analitikas2011-10-12 18:36
taigi ar nepastebėjote? kad tie patys žmonės, kurie neša "demokratiją` Baltarusijai, judindami Baltarusijoj "lenkijos mažumų" klausimą, o Ukrainoje, Lvovo srityje irgi `lenkų mažumų klausimą, tie patys ir Lietuvoje atakuoja Lietuvos vyriausybę. Paklauskime - kam tai naudinga?

71984. globalistinių patvorių analitikas2011-10-12 18:42
Žinoma, pirmas įtarimas krenta ant Rusijos. Bet Rusija su Baltarusija kuria Euroazijinę sąjungą. Tai, kad Baltarusija trukdo Gaspromui privatizuoti per jos teritoriją einančių dujų vamzdžių kontrolę, gal per mažas būtų pagrindas Putinui versti Lukošenką. Nebent jis būtų pasirašęs slaptą paktą su Kissingeriu, kuris atmovė pas Putiną iškart po Obamos išrinkimo. Kissingeris rėmė MCCeiną ir tikėjosi kad šio baltojo "jankio" rankomis sutriuškins Iraną. Šiandien girdim - provokacijos jau vyksta:neva iraniečiai, neva ruošėsi sprogdinti JAV ambasadas. Prityvu. gali pagalvoti, kad iraniečiai laukia nesulaukia kada tie jankiai ims pulti Iraną

71987. globalistinių patvorių analitikas..2011-10-12 18:52
Ukrainoje dedasi keisti dalykai. "Prorusiškas" prezidentas Janukovičius sodina į cypę "proeuropietišką" Timošenko už tai, kad ši sudarė sandorį su Rusijos Gazpromu, naudingą Gaspromui. Ukraina, vengdama Rusijos, sudaro sandėrį su Vid. Azijos valstybe dėl dujų importo, o tarpiniku tampa FTB paieškomas žd. mafijos bosas Mogilievičius, įregistravęs savo firmą Europoje - europietiškas investitorius. ZAPAD:) kuris prieš tai buvo Rusijos prokuratūros pagautas ir metams pasodintas į cypę, bet neišduotas JAV, kuri jį ketina nuteisti už Niujorko banko investuotojų apgavystę, - suviliojo investuotojus investuoti į jo neegzistuojančią, tik Kanadoj registruotą kompaniją. Ir šis Mogilievičius, valdantis dalį Rytų Europos medijos, kaip praneša WikiLeaks, tampa Ukrainos "valstybininkų" bosu? Lietuvos investuotojai, apgauti DnBNORD banko, jokios paramos iš VSD ar prokuratūros nesulaukė. Sukčiavimas stambiu mastu įteisintas socdemų vyriausybės. Įdomios ir Sikorskio sąsajos bei giminystės ryšiai su Kitas žvilgsnis - Lenkijos URM diasporos reikalų direktoriaus Šimanskio perspaudimas rūpinantis `mažumomis".

71990. globalistinių patvorių analitikas..2011-10-12 19:00
trečias žvilgsnis krypsta į Putino išvytus neotrockistus - berezovskininkus. Kai kurie jų puikiai jautėsi Bušo vyriausybėje, bet išrinkus Obamą, nukreipė savo pajėgas į Rytrų Europą. Kai kuriais jų bendrais kaip Drepaška, Putinas sėkmingai naudojasi saviems tikslams, kai kurie ir toliau su Putinu kovoja, bet jau nebe taip aršiai, kaip anksčiau, kai jautėsi stipresni Amerikoje. Ką jie bedarytų, jų propaganda ir veiksmai, sąmoningai ar nesąmoningai, ypač multikultūrine propaganda, vistiek pasitarnauja Rusijai. Visiškai nesuprantamos kaimynų, tokių kaip mes europiečių, atakos, tarsi jie norėtų ginti mus atgal į Rusiją ir kuo toliau nio Europos.

71992. globalistinių patvorių analitikas..2011-10-12 19:06
Na o Tuskos, kaip istoriko, pretenzijas į Pilsudskio pralaužtą ir į rytu nustumtą, Kerzono liniją, mano žvilgsnis visiškai neužkliūna. Tai ne Tuskos politika. Greičiau Sikorskio, kurio tėvas buvo pasirašęs sutartį su Stalinu dar prieš karą. Tuską kešubas. Sikorskis susigiminiavęs su holokaustą vienuolyne išgyvenusiu Adam Rotfeldu, buvusiu Užsienio reikalų ministru, buvusiu tarptautinio think-tank - Stogholmo Tarptautinio Taikos Tyrimo Instituto (Stockholm International Peace Research Instit), kuris siekia nuginkluoti Europą ir pasisako prieš NATO, bei tiria alternatyvius "mažuosius karus" kaip Bosnijoj, bei teraktų poveikį vadovu. Nuo 2008 (žr,Wikipedia) jis buvo paskirtas tirti Katynės žudynes ir tyrė jas kartu su Rusijos atstovu - Anatoliju Torkunovu.: :::::::::::::: "Since 2008, former Foreign Minister Rotfeld has been Co-Chairing Polish-Russian Group For Difficult Issues, in particular Katyn massacre, together with Rector of the Moscow State Institute of International Relations(University) – Anatoly V. Torkunov. "......................Na, kuo tas "tyrimas" baigėsi? Tuskos-Sikorskio opozicijos lyderiai padėjoi galvas Katynėje.

71998. globalistinių patvorių analitikas..2011-10-12 19:24
Čia dar ne viskas. Rotfeldas, Sikorskis ir dar didelė gvardija neoliberalų iš Lenkijos aktyviai dalyvauja Europoje įkurtame Sorošo privačio THINK-TANK`o veikloje, gudriai klaidinančiu pavadinimu - European Council on Foreign Relations. Į šį Think tanką kartą per metus pakviečiami ir kai kurie Sorošistams nusipelniussių Bušo laikų ekspremjerministrų, eksužsienio reikalų ministrų, keletas ekseurokomisarų. Atrodo kad viskam vadovauja komunistas Joškė Fišeris, buvęs Vokietijos Užsienio reikalų ministras, kilęs iš Vengrijos. Šio Think-tanko devizas, kaip supratau - KAPITALIZMO MES ADMINISTRUOT NEGALIM. Vadinasi, tikslas - eurosocializmas pagal žydų politiko Bertrand Russell planą, kurį sukūrė trockistai Barucho ir Bertrand Russell. Russell fondas būtent ir finansuoja finansuoja Švedijoi įsteigtą Tarptautinį taikos tyrimo institutą. Kaip matom, tai priedangos organizacija visai kitiems tikslams. ..............Beje G. Orwell į savo pagrindinio herojaus OBrieno lūpas pažodžiui įdėjo žodžius iš Bertrand Russell slaptų teorijų. Jas jis gavo iš savo draugo, buvusio sionisto, buvusio komunisto rašytojo Arthur Koestler, parašiusio daug knygų, bet svarbiausia - The Thirteen Tribe. Dėl kurios matyt ir nusižudė iš laimes su savo jaunaja žmona. :)

72006. 19842011-10-12 22:10
One day, at the Minitrue, as Winston assisted a woman who had fallen, she surreptitiously handed him a folded paper note; later, at his desk he covertly reads the message: I LOVE YOU. The name of the woman is "Julia", a young brunette mechanic who repairs the Minitrue novel-writing machines. Before that occasion, Winston had loathed the sight of her, presuming she was a member of the fanatical Junior Anti-Sex League, because she wore the red sash of the League, and because she was the type of woman he believed he could not attract: young, beautiful, and puritanical; nonetheless, his hostility towards her vanishes upon reading the message. Cautiously, Winston and Julia begin a love affair, at first meeting in the country, at a clearing in the woods, then at the belfry of a ruined church, and afterwards in a rented room atop an antiques shop in a proletarian neighbourhood of London. There, they think themselves safe and unobserved, because the rented bedroom has no telescreen, but, unknown to Winston and Julia, the Thought Police were aware of their love affair. Later, when the Inner Party member O`Brien approaches him, Winston believes he is an agent of the Brotherhood, a secret, counter-revolutionary organisation meant to destroy The Party. The approach opened a secret communication between them; and, on pretext of giving him a copy of the latest edition of the Dictionary of Newspeak, O`Brien gives Winston The Book, The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism, by Emmanuel Goldstein, the infamous and publicly reviled leader of the Brotherhood. The Book explains the concept of perpetual war, the true meanings of the slogans WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, and IGNORANCE IS STRENGTH, and how the régime of The Party can be overthrown by means of the political awareness of the Proles.

72007. britva2011-10-12 22:16
pristeigta daugybė THIN-TANK`ų, daugybė tarptautinių organizacijų, kuriuose dirba daugybė dykaduonių, visuomenės tranų, kurie tik ir suka savo galvas kaip iščiulpti medų ir "destruktūrizuoti" darbščių bičių visuomenes. Et, tikėkimės, kad Europoje nugalės sveikas protas. Kol kas jis dominuoja.

72008. ???2011-10-12 23:19
Keturiasdešimt minučių apie demokratiją: http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=113542

72016. praeivis2011-10-13 11:04
Genialu Globalistinių patvorių analitike. Rimtų įtarimų pateikkta. Bet kai kas tik hipotezės ir prielaidos. Lėktuvas lenkų buvo suklaidintas, be abejo.

72017. pataisytas variantas2011-10-13 11:28
taigi ar nepastebėjote? kad tie patys žmonės, kurie neša "demokratiją` Baltarusijai, judindami Baltarusijoj "lenkijos mažumų" klausimą, o Ukrainoje, Lvovo srityje irgi `lenkų mažumų klausimą nuolat keldami, tie patys ir Lietuvoje atakuoja Lietuvos vyriausybę, trupina tautą į `\mažumas", atakuoja šeimos kaipp tautos lastelės koncepciją. Paklauskime - kam tai naudinga? Žinoma, pirmasis įtarimas krenta ant Rusijos, nesjai būtų naudinga sutrupinti Baltijos šalis į "mažumas". Bet Rusija su Baltarusija kuria Euroazijinę sąjungą. Tai, kad Baltarusija trukdo Gaspromui privatizuoti per jos teritoriją einančių dujų vamzdžių kontrolę, gal per mažas būtų pagrindas Putinui versti Lukošenką. Nebent jis būtų pasirašęs slaptą paktą su Kissingeriu, kuris atmovė pas Putiną iškart po Obamos išrinkimo. Kissingeris rėmė MCCeiną ir tikėjosi kad šio baltojo "jankio" rankomis sutriuškins Iraną. Šiandien girdim - provokacijos jau vyksta:neva iraniečiai, neva ruošėsi sprogdinti JAV ambasadas. Primityvu. Gali pagalvoti, kad iraniečiai laukia nesulaukia kada tie jankiai ims pulti Iraną. Ukrainoje irgi dedasi keisti dalykai. "Prorusiškas" prezidentas Janukovičius staiga sodina į cypę "proeuropietišką" Timošenko už tai, kad ši sudarė sandorį su Rusijos Gazpromu, naudingą Gaspromui. Ukraina, vengdama Rusijos, sudaro sandėrį su Vid. Azijos valstybe dėl dujų importo, o tarpiniku tampa FTB paieškomas žd. mafijos bosas Mogilievičius, įregistravęs savo firmą Europoje - europietiškas investitorius. ZAPAD:) kuris prieš tai buvo Rusijos prokuratūros pagautas ir metams pasodintas į cypę, bet neišduotas JAV, kuri jį ketina nuteisti už Niujorko banko investuotojų apgavystę, - suviliojo investuotojus investuoti į jo neegzistuojančią, tik Kanadoj registruotą kompaniją. Ir šis Mogilievičius, valdantis dalį Rytų Europos medijos, kaip praneša WikiLeaks, tampa Ukrainos "valstybininkų" bosu? Lietuvos investuotojai, apgauti DnBNORD banko, jokios paramos iš VSD ar prokuratūros nesulaukė. Sukčiavimas stambiu mastu įteisintas socdemų vyriausybės bei tų pačių "konstitucijos" gynėjų, Kurio "valstybininkų". Jie nė nesiruošė ginti piliečių teisių būti neapiplėštiems. Kodėl? norom nenorom kartais žvilgsnis krypsta į Stalino išvytus trockistus ir Putino išvytus neotrockistus - berezovskininkus. Kai kurie jų puikiai jautėsi Bušo vyriausybėje, bet išrinkus Obamą, nukreipė savo pajėgas į Rytrų Europą. Kai kuriais jų bendrais kaip Drepaška, Putinas sėkmingai naudojasi saviems tikslams, kai kurie ir toliau su Putinu kovoja, bet jau nebe taip aršiai, kaip anksčiau, kai jautėsi stipresni Amerikoje. Ką jie bedarytų, jų propaganda ir veiksmai, sąmoningai ar nesąmoningai, ypač multikultūrine propaganda, vistiek pasitarnauja Rusijai. Tačiau visiškai nesuprantamos kaimynų, tokių kaip mes europiečių - lenkų atakos, tarsi jie norėtų ginti mus atgal į Rusiją ir kuo toliau nuo Europos. Kodėl? Bandykim panagrinėti. Gal paaiškės ir kas stovi už Liaučiaus ir co. , ginamų lenkų teisių rašyti Pilsudskio okupacijos laikais sulenkintų pavardžių rašymo, bei bandymo sulenkinti bei įteisinti Vilnijos krašto okupaciją, pakartotinai perstumiant Kerzono liniją į rytus, tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje. Pasirodo Įdomios yra Sikorskio sąsajos su kitu Lenkijos buvusiu URM kilusiu iš Lvovo - Rotfeldu. Na o Tuskos, kaip istoriko, pretenzijas į Pilsudskio pralaužtą Kerzono liniją, mano žvilgsnis visiškai neužkliūna. Tai ne Tuskos politika. Greičiau Sikorskio, kurio tėvas buvo pasirašęs sutartį su Stalinu dar prieš karą. Tuską kešubas. Sikorskis susigiminiavęs su holokaustą vienuolyne išgyvenusiu Adam Rotfeldu, buvusiu tarptautinio think-tank - Stogholmo Tarptautinio Taikos Tyrimo Instituto (Stockholm International Peace Research Instut), vadovu. Šis Stokholme įsikūręs Thin-tank`as kažkodėl siekia nuginkluoti Europą ir pasisako prieš NATO, bei tiria alternatyvius "mažuosius karus" kaip Bosnijoj, bei teraktų ir efektyvumą. Įtariu kad tai neotrockistų priedangos organizacija. Nuo 2008 (žr,Wikipedia) Rotfeldas buvo paskirtas tirti Katynės žudynes ir tyrė jas kartu su Rusijos atstovu - Anatoliju Torkunovu.: :::::::::::::: _ "Since 2008, former Foreign Minister Rotfeld has been Co-Chairing Polish-Russian Group For Difficult Issues, in particular Katyn massacre, together with Rector of the Moscow State Institute of International Relations(University) – Anatoly V. Torkunov. _ Na, kuo tas "tyrimas" baigėsi, jau lyg ir žinom. Neoliberalų Tuskos-Sikorskio opozicijos lyderiai padėjoi galvas Katynėje, keliias į vyriausybę atviras, žiniasklaida savų rankose, telieka pravalyti kelią į ES valdymo struktūras. Tam pasitarnauja privatus Sorošo ir Russel fondų įkurtas THIN_TANK gudriai klaidinančiu pavadinimu - European Council on Foreign Relations. Į šį Think tanką kartą per metus pakviečiami ir kai kurie Sorošistams nusipelniusių, Bušo laikų ekspremjerministrų, eksužsienio reikalų ministrų, keletas ekseurokomisarų. Atrodo, kad viskam vadovauja komunistas Joškė Fišeris, buvęs Vokietijos Užsienio reikalų ministras, kilęs iš Vengrijos žydų. Šio Think-tanko devizas, kaip supratau - KAPITALIZMO MES ADMINISTRUOT NEGALIM. Vadinasi, tikslas - eurosocializmas pagal žydų politiko Bertrand Russell planą, kurį sukūrė trockistai Barucho ir Bertrand Russell. Russell fondas būtent ir finansuoja finansuoja Švedijoi įsteigtą Tarptautinį taikos tyrimo institutą. Kaip matom, tai priedangos organizacija visai kitiems tikslams. ... .Beje G. Orwell į savo pagrindinio herojaus O`Brieno lūpas pažodžiui įdėjo žodžius iš Bertrand Russell slaptų teorijų apie New Wold Order. Jas jis gavo iš savo draugo, buvusio sionisto, buvusio komunisto rašytojo Arthur Koestler, parašiusio daug knygų, bet svarbiausia - The Thirteen Tribe. Dėl kurios matyt ir "nusižudė" iš laimes su savo jaunaja

72048. AišV2011-10-13 23:22
brangusis "globalisitinis bla bla bal". Malonu matyt lietuviškai išsireiškiantį džentelmeną. Tik kaip džentelmenas džentelmenui norius pridurt netikslumus.

Visiškas alogiškumas eigoje ir systemų sandūrose. Net pavargstu nuo padrikų faktų angažuoto surišimo. Bet aistras daro savo. Kažkas ten yra esamo.

Brangusis "glo ... bla bla bal". Siūlyčiau peržengti iš gana primtyvios analitikos (kompiliacijos) ir mąstyt pagal senai atrastus dėsnius. Sakykim detektyvų: - šerloko, puaro. Tai labai padeda. Jų yra dvi disciplinuotos grupės - viena šerlokinė: dedukcija, indukcija, sintetika, tai xX`o duona, matematika. Vadinkim socialinis modeliavimas pagal algoritumus ar modulių dynamika. Kita būdas yra puaro - įsijausti į nusikaltėlį, pajusti jo motyvus/norus ir elgseną bihevioristinė metodika yra nėra durna.

Man atrodo, kad slysti ant paradimatinių pamatų. Tamsta jų neturi. Pradėkim nuo pradžių

1. Finansų genetika yra pelnas ir vartotojai ir kvalifikuoti pelno nešėjai. Vadinkim paprastai. Finasų valdžia rems poetą, bet nerams generolo. Nes pelno nešėjas yra Žmogus.

2. Klasikis geoplotikas (sakykim Mikelinskas) renkasi kitaip. Jis masto genroliškai taškais. Toks klasikinis mąsto geopolitškai paprastasi - išsikraujuoja Hitelris su Stalinu ir lieka demokratija. Ką pamato finasistas. Jis pamato tarp Lamanšo sąsiaurio ir Valdivostoko vienus griūvėsius ir pūvančios mėsos gabalus sukūrusios demokratiją ir lasivę. Galime pridurt, kad Mikelinsko išlikę vaikai kalbėtų austro-gurzinišku dialektu, bet būtų tautiškai nusiteikę. What`s up. Brangusis. Kokį stabilicazinį mechanizmą pasiūlytum. Pastabumo netrūksta, pagarba, bet resume nėra. Hot ubej, nematau. Reziumo nėra.

72051. AišV britvai2011-10-13 23:40
o Putinas yra nulis. Faktiškai įsijungs į demagogų - Sorošo, Hodorkovskio, Berezovskio, Abramovičiaus gvardiją. Putinas jau turi pinigų ir kuria saugų pasitraukimą, kaip Abramovičius. Taip, kad Putino nepervertink. Manau FSB jį laikys tik tol kol brendas laikys. O geopolitėse žaidynės Putinas dirba labai nenoriai, matosi plika akimi. Putinui įgrįso neveikli rusų tauta, panašiai jaučiasi ir Landsbergio baudžiauninkai - nekenčia neveiklios lietuvių tautos, matosi iš epitetų. Taip kad it`s over..

72060. praėjau2011-10-14 11:06
neveikli lietuviu tauta? Emigruojantys nuo čemodanų pirkimo ir Germany kalbos mokymosi ligi kelionių orais ir vandenimis, ir neveikli, Aišvai, sakai ir prieštarauji pats sau?! Emigravo beveik milijonas, beveik!- o sakai dar - neveikli ( tai apie kokius s puaro ir š.holmso metodus samprotauji, jei elementar statistika - pats supranti). O Putinas nepasitrauks, matysi, sėdės Kremliuje ar Rusijos Sibire, bet Vakarai - neee, ten jį teistų už kai ką.taigi, think again.

72065. AišV 60`am2011-10-14 14:57
nejuokink dėl Putino. Būtų greit suorganizuotas koks viešųjų ryšių spektaklis ir "skriaudžiamas" Putinas greit atsistotų greta Valensos Yalio universitete dėstyti savo "valdymo" įspūdžius.

.. aš visiškai nenorėjau atpažint lietuvių/rusų tautos. Aš norėjau pateikti santykį - Putinas::rusai, valstybininkai::lietuviai. O identifikuot iš tikro rusus ar lietuvius yra sunkus darbas, brangios išlaidos irgi. Plika akimi nematau jokio skirtumo tarp rusų, lenkų ir lietuvių. Panašūs statistiniai duomenys ir valdymo stilistika. Bet kaip ištikrųjų. Velniai žino. Neįdomu.

72069. britva - AišV2011-10-14 16:19
Valensa dėsto Jailyje man naujiena:) Jeilio tinklapyje radau, kkad Bleiras ten įdarbintas dėstyti reliją. Vat taip. Geras universitetras turėtų būti. Ir ne vien tik dėl "Scull and Bonies society", kuriai priklausė abu krūmai, bet ir dėl to, kad anot David Icke, ruošia gerai ištreniruotus ir lojalius politinius artistus, nes tikrieji valdytojai nori sudaryti įspūdį, kad pasaulinius sprendimus priima anglosaksai. :) Rūpūs miltai, kaip gerai tas tavo finansinis elitas yra viską suplanavęs. O planuotojai visada išlošia prieš pasyvius globalių vėjų pustomus šiaudelius, patikėjusius visokiais friedmanais, kad "laisva rinka" viską savaime sutvarkys. Planas tai kaip vizija, tai valios įsakymas visatai. Ir nereiktų taip labai pasmerkti buvusią planinę ekonomiką su jos penkmečio planais ir pult į kitą pusę. Aukso vidurio reikia visada laikytis. Teisus buvo tas seni Arestotelis.

72075. globalisitinis bla bla bla:) - AišV2011-10-14 17:55
Labai labas:) RELIGIJĄ dėsto Bleiras Jeilyje, o ką ten dėstys Putinas? Dar, tiesa, Bleirą Izraelis įdarbino savo tarpininku deryboms su Palestina. Už gerą algą. Kas jiems reiškia, juk ne iš savo kišenės moka savo atidirbusiems pavaldiniams. Nors Obamos vyriausybė kasmetines milijardines dotacijas greičiausiai nutraukė. Prie Bušo gaudavo iki 8 milijardų paramos. Na gerai, jei laikomės tavo nuomonės, kad Putinas tik politinis artistas kažkieno rankose, tai Hodarkovskio uždarymas tik pakazucha? Kaip manai? Tam, kad nemėgstančius Izraelio ir jankių patraukti į savo pusę? Tą tarsi patvirtino Šlioderis, galingos "bankų tautos" palikuonis, paklaustas apie Baltijos dugnu kartu su Putinu tiesiamą vamzdį ir kaip tai derinasi su Chorakovskio uždarymu, atsako "Tai tik dviejų vyrų reikalas" . Suprask - abu taip susitarė. Venas pasiaukojo dėl bendro labo. Dėl Rusijos imidžo pasaulyje, kai tuo tarpu jankiai-anglosaksai buvo kone demonizuoti Bušo valdymo metu. O į Rusiją visi sužiuro kaip į gelbėtoją - mesiją. ..... Tačiau šios prielaidos nepakanka įrodymui, kad Putinas manipuliuojamas. Manau, kad su juo deramasi. Kissindžerio slaptas atvykimas kone tiesiai į Putino vilą iškart po Obamos išrinkimo, (Kissingeris buvo Bušo komandoje ir palaikė McCeiną, kuris buvo pažadėjęs Izraeliui išvalyti Jaruzalę nuo musulmonų ir nukenksminti Iraną. McCeinas kontūzytas baltasis, būtų lengva jam suversti kaltę už visus griekus) kaip tik tą įrodo. Neaišku kokį jie ten paktą sudarė, bet neoliberališkoji Rusijos opozicija gerokai aprimo... na, gal ir dėl Medvedevo įkėlimo į sostą, kuris nepasikuklino pasireklamuoti, kad jo motina žydė. Achmadinedžadas man neaiškus, kalbėjo kaip koks provokatorius JT. O dabar ir iš tikrųjų kokia tai provokacija ką tiik įvyko. Neva iraniečiai bandė susprokdinti JAV ambasadą. Galėtum pagalvoti, kad Iranas laukia-nesulaukia, kad tie jankiai su Izraeliu ims juos bombarduoti. Gal tu ką nors aiškesnio ten nugirdai? Na, o po "dvigubo agento" Kissingerio išvykimo neužilgo Putinas jau kviečiamas į JAV aysiimti " metų žmogaus" premijos iš NewYorkTimes. Negali nepastebėti analogijos su Stalinu. Juk tas irgi mokėjo būti mylimas tiek viduje, tiek užsienyje, vijo von trockistus, kurie rasdavo prieglobstį Vakaruose ir pasulis nespėjo nė susigaudyti kaip kone visas gaublys staiga paraudonavo.

72076. Alfa lt2011-10-14 17:57
„Newsweek“ griežtai sukritikavo Lietuvos lenkų politikus Lenkiška žurnalo „Newsweek“ versija paskelbė rašinį, kuriame griežtai kritikuojama Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veikėjų veikla Vilniaus krašte ir reiškiamas nepritarimas protestams prieš švietimo reformą.

72077. jee.. :-( 2011-10-14 18:19
kol Lietuvos politikai pykstasi dėl šeimos sampratos, Lenkijos rinkimai kai ką atskleidė. Ir tai, kas vyksta Lenkijoj, paprastai neužilgo atvyksta ir pas mus. The ekonomist net neabejoja, kad satanistų ir gėjų lyderis, dar kitų gangsteriu vadinamas Polikotas sudarys koaliciją su Tuska ir taip paaiškės, kas yra kas Lenkijoje. O čia štai The Ekonomist pateikia ir vieną populiariausių YouTube filmukų, kurių internete prisėjo satanistai. Ekonomist manymu, nebuvo jokių rinkimų debatų, Tiesiog iš Googlo dėžės į rinkimų dėžę. Kaip paprasta: youtube.com/watch?v=QSWeN9N -cmk&feature=fvsr . Pamatysite ir skrajutes, kuriose Kačinskis pavaisduotas kaip penis su vyskupo karųna. Bjauriausiu būdu išsityčiota.

72079. jee..2011-10-14 18:22
ruoškimės... lietuvos satanistai irgi jungiasi su nacių partija (nežinau ar Murzos?) tam, kad demonizuoti bet kokius nacionalinius jausmus. Tai labai gudriai apskaičiuota ir gerai finansuojama. Gėjų lyga greičiausiai irgi prisidės. Na, žmonėms reikia patiri galutinį nuopolį, tam, kad prabustų. Ką padarysi. Tikėkimės, kad tai netruks ilgą laiką.

72081. globalistinių patvorių analitikas...2011-10-14 18:33
dar vakar buvau radikaliai prieš gėjų santuokas, bet sekant įvykius Lenkijoje, bei vakar pasiklausius per LietRyto diskusiją su Poviloniene, Abramikiene gėjų ir lygos vadovu Simonko, Simonko argumentai mane kone galutinai įtikino ir privertė keist nuomonę. Suprattau, kad draudimas neduos nieko gero, bet tik dar labiau sustiprins pasipriešinimą ir įstums geresniuosius gėjus į gangsterių rankas.. Reikia daryt kaip Izraelyje: sutikti, o kartu pasiūlyti ir terapeutinę/teologinę pagalbą padedančią "išaugti iš šios orientacijos". Partnerystės sutvirtinimas būtų pirmas žinksnis nuo grynai kūniško santykio link dvasinio ryšio ugdymo, o tai jau savaime gydo. Turtinių - paveldėjimo problemų sprendimas leistų jiems jaustis saugiau ir neieškoti kito partnerio, tikintis saugumo. Taip pat galima būtų tartis ir dėl reklamos uždraudimo tėk gėjų, tiek ir normalų sekso per mediją ar kitose viešose vietose. Visi kūniški ryšiai yra trapūs. Mergišius už gėjų nedaug kuom pranašesnis. Galima spėti, kad prievartautojų normalų yra gal kiek mažiau, nei prievartautojų gėjų. Bet gėjus nuteisti už prievartavimą yra kur kas sunkiau, kai jie visi yra išmesti už borto, arba kada jie ima įrodinėti jog juos užsipuola tik už tai, kad jie gėjai. . O prievartautojai siautėja ir gadina berniukus. Manau, kad civilinė santuoka atskirs tuos, kurie nori gyventi padoriai, nuo tų svetimautojų/vagių, kurie siekia dominavimo pačiais bjauriausiais būdais prievarta laužydami kito žmogaus valią ir daugindami aukos -vergo sindromą. Manau, kad santuoka atskirtų gėjus, kurie nori būti dorais piliečiais, gal net savo šalies patriotais, todėl nori būti pripažinti, o kartu ir apginami. O jų skyrybų atveju teisingumo organams paaiškėtų kas vyksta tarp tokių porų ir nebebūtų jie kokiais tai visuomenės autsaideriai. Ar sutinkate su tokia mano nuomone?

72086. patvoristui2011-10-14 19:14
Na..., nupiesei toki geresniji scenariju. Ar butinai taip ir bus?

72087. patvoristas2011-10-14 20:03
nebūtinai. Jei laikysimės Putino scenarijaus. Nepo laikai baigėsi. Naujausiais duomenimis Putinas yra paruošęs naują Eurazijos planą. Pasirodo jis rimtai konfrontioja prieš vienpolį pasaulį, prieš Naująją Pasaulio Tvarką. Bet gal tai ir yra NPT dalis tas jo Eurazijinis planas kuriuo jis nori susigražinti postsovietinę erdvę. :::::: žr. globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27015 ....`::::::::::::It helps to understand why, at the moment, Cold War-style headlines are constantly popping up in Western media and what perceived threat the West discerned in Putin`s recent Eurasian integration. The obvious explanation is that, if implemented, the plan would come as a geopolitical challenge to the new world order, to the dominance of NATO, the IMF, the EU and other supranational bodies, and to the undisguised US primacy. Today`s increasingly assertive Russia suggests and is ready to start building an inclusive alliance based on principles providing a viable alternative to Atlantism and neoliberalism. It is an open secret that these days the West is putting into practice an array of far-reaching geopolitical projects, reconfiguring Europe in the wake of the Balkan conflicts and against the backdrop of the crises provoked in Greece and Cyprus, assembling the Greater Middle East based on serial regime changes across the Arab world, and, as a relatively novel design, implementing the Asia project in which the recent disaster in Japan was an active phase. In 2011, the intensity of geopolitical dynamics was unprecedented since the collapse of the USSR and the Eastern Bloc, with all major countries and international bodies contributing. Moreover, the current impression is that military might somehow became a legitimate instrument in international politics. Just days ago, Moscow drew avalanche criticism after vetoing the UN Security Council resolution which could authorize a replay of the Libyan scenario in Syria. As a result, US permanent envoy to the UN S. Rice slammed Russia and China over the veto, while French foreign minister Alain Juppé declared that “it is a sad day for the Syrian people. It is a sad day for the Security Council”. During the heated UN security Council debates on September 5, Syrian representative lambasted Germany and France, and charged the US with perpetrating genocide in the Middle East. After that, S. Rice accused Russia and China of hoping to sell arms to the Syrian regime instead of standing by the Syrian people and stormed out of the meeting, and French envoy Gérard Araud opined that “No veto can clear of their responsibility these Syrian authorities that have lost any legitimacy by murdering its own people”, leaving an impression that murdering people, as in Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, and Libya, should be a NATO privilege.................ir t.t. ir t.t.

72088. ups!2011-10-14 20:05
tai ar grįšim į Rusiją, ponaičiai? visi taip dejuoja ir dejuoja.. gal tikrai Rusijos pasiilgo?

72089. ups!2011-10-14 20:07
kažkas supirko visus Lietuvos konservus. negeras ženklas. 2012 gali ne kokių siurprizų atnešti. Laiks džiovintis duoną.

72092. apie ups!2011-10-14 20:12
Rusija? Paranojikas? Nupirktas? Durnas? Rusija? Visiems aiškios logiškos problemos. Išliksim? Degraduosim? Supūsim? Pavirsim vergais? Kaip gerai aišvas pastebėjo - tokius klausimus kelia GRU(kremlinai). Nes kitos problemos jie jau nebeturi. Tokia kremliaus politika. Manau Grina jau susekė IP, taip kad saugumo depatartamentas neliks be darbo.

72093. ups!2011-10-14 20:13
tai nejau žydai su Putinu dalijasi pasaulį? Kas į žydų pusę - kas į Putino? Panašu, kad Putinas neabejoja, kad mes pasirinksime jo pusę. Juk žydai iki šiol stegėsi daryti viską , kad taip būtų. Bet ką mes žinom? gal ten ne žydai buvo, o kgb?

72095. o dieve2011-10-14 20:19
koks debilas tas ups. Jaučiu tik rusų kalbą moka.

72097. klausyk, ups!2011-10-14 20:24
esi proto bokštas. Atsakyk mums tiesiai šviesiai. Ar kremlius pagelbės Amerikai, kai ji žlugs. Putinas, http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=hcwO9s_aU98 atsakė labai neaiškiai. Papasakok. Juk žinai. Nesidrovėk. Esi krūtas toks. Matom.

72099. tarp kitko2011-10-14 20:37
http://www.alfa.lt/straipsnis/12702693/Arabu.pavasario.nuostoliai..55.mlrd..doleriu=2011-10-14_18-25/

mūsų "valstybininkų" komizmo grimasos. Įdomi ta Saudo Arabija. Gudri kaip šeškas. Kaži, kai Lietuva taps Lytva ar Saudo Arabų princas importuos lietuvaičių prostitutes? Ar ims tik Putino šalies moteris. Matyt Gręsia prekybiniai karai tarp Rusijos ir Lietuvos dėl moterų prostitucijos. Uždės moterų genitalijom muitus arabai.

72107. briedis2011-10-15 00:25
ties lordo kerzono linija paliaubos trunka jau tris komendanto valandas. metas keltis. o kad keltus zvaliau, pasakysiu, kad karaimai- irgi zydai. ir ne bet kokie, o chazaru giminaiciai, o chazarai- baisiau uz skitus, o kibinai- baisiau uz mesainius, kaip sako lietuviu kalbos instituto ekspertai. jus va cia snekat, o nezinojot, kad kibinais buvo vytauto didziojo kariuomene maitinama pries vorkslos ar vorsklos musi, na, vienzo, kai nuo totoriu i kaulus gavo. ir manot kad ten nebuvo plano? naivuoliai- planas buvo. juk ne be reikalo rezisierius tomas moras (nepainiokit su utopijos autorium) mesainio pragaistinga esme demaskavo. bet niekas nemato akivaizdaus dalyko- kad tas filmas viso labo dumu uzdanga, kuria siekiama nuslepti zydu superplana- ozono skyle pradurti atmosferoj. manot kad tai niekai. cha- o kas gi buvo levi stross? a? jei ne zydas siuvejas. ir tas- levy"s 501- kabalistinis signalas niekadejams. aisku dabar?

72115. skaitom toliau globalresearth2011-10-15 06:05
Moscow`s Western “partners” are outraged whenever Russia, in concert with China, puts obstacles in the way of the new world order. Syria, albeit a regionally important country, only fleetingly tops the agenda, but Putin`s ambitious plan for the whole Eurasia - “reaching a higher level of integration – a Eurasian Union” - had to be expected to evoke deep and lasting concerns in the West. Moscow openly challenges the West`s global dominance by “suggesting a model of a powerful supranational union that can become one of the poles of today`s world while being an efficient connecting link between Europe and the dynamic Asia-Pacific Region”. No doubt, Putin`s messages that “the combination of natural resources, capital, and strong human potential will make the Eurasian Union competitive in the industrial and technological race and the race for investor money, new jobs, and advanced production facilities” and that “along with other key players and regional institutions such as the EU, the USA, China, and APEC, it will ensure the sustainability of global development” sounded alarming to Western leaders. Neither the collapse of the USSR and the bipolar world nor the subsequent proliferation of pro-Western “democracies” marked a final point in the struggle over global primacy. What followed was an era of military interventions and displacements of defiant regimes with the help of information warfare and the omnipresent Western soft power. In this game, Eurasia remains the main prize in line with John Mackinder`s geopolitical imperative by which “Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the World-Island; who rules the World-Island controls the world”.

72116. o Kanados laikraštis agoracosmopolitan.com rašo taip:2011-10-15 06:43
Putin has called for a "Eurasian Union" of former Soviet republics along the lines of the European Union. However, he denied proposing to re-create the Soviet Union, saying a new bloc would have different values. Eurasian Union, Putin says, would be a close integration based on new values and economic and political foundation is a demand of the present time. It would "build on the experience of the European Union and other regional coalitions. Putin said the aim was to "create real conditions to change the geopolitical and geoeconomic configuration of the entire continent and have an undoubtedly positive global effect". Even as USA target Moscow for being anti-USA in real terms, an over ambitious Russia is already consolidating its recently formed Customs Union with Belarus and Kazakhstan, which will take effect next year. The intent now seems to be to expand the number of its members and to enlarge its functions and powers. Putin keeps the Russian dream for an empire like the former USSR, alive. As part of his poll campaign he already launched his pet theme Eurasian Union. He is eager to recreate Soviet Union in a different format. The Eurasian Union would be one of Putin`s "key priorities" during his next term as president. In a rare and lengthy newspaper piece published on Oct. 4, Putin announced his desire for Russia to again lead a multinational bloc of tightly bound former Soviet republics. But major obstacles stand in the way of Putin`s project and the prospects of a new Eurasian Union emerging anytime soon in the former Soviet space are small.

72117. ups! >>briedžiui2011-10-15 06:56
apie karaimus. taip, jie artimi chazarams. gal net tie patys chazarai. bet kuom unikali ši tautelė iš kurios kilęs Churginas? jie judaistai ortodoksai, atsispyrę talmudizmui. Aškenazai žiūrėdami į juois galėtų matyti save talmudo neišpudruotom smegenim. šis skirtumas tarp chazarų tai gyvas įrodymas kokią didelę įtaką turi ideologija. netgi praradę tikėjimą, Dievu netikintys chazariškieji žydai aškenazai šventai tiki, kad pats Dievas jiems skyrė Šventąją žemę. Nors iš tikrųjų jų protėvynė į šiaurę nuo Kaukazo ir toje Ukrainos vietoje, kur Leninas, Trockis ir Stalinas bandė badu išnaikinti ukrainiečius, yra kur kas didesnė ir naudingesnė.

72118. niunbergas2011-10-15 07:32
Mačiau dokumentinį filmą apie Niunbergo teismą. į Niunbergo procesą stebėti buvo suvažiavę kone vien tik aškenazai iš JAV ir Rusijos. Procese dalyvavo 4 teisėjai ir 4 prokurorai kaltintojai iš keturių šalių - Prancūzijos, Anglijos, JAV ir Rusijos. Visi iki vieno atpažįstami iš veido - žydai aškenazai. Štai jums ir tikrieji šio karo nugalėtojai. Juk ne Hitleris buvo tikrasis II -o pasaulinio karo architektas. Jis tebuvo toks pat politinis artistas kaip ir Bušas su Bleiru Iranko karo metu. Kissingeris ir co stovėjo už jų nugarų. O Hilerio sekretorius Bormann`as, kuris praktiškai valdė visą situaciją ir efektingai pjudė tarpusavyje Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Robert Ley, Albert Speer` ą NIUNBERGO PROCESE TEISIAMAS NEBUVO. Jis paprasčiausiai pradingo, o jo visi vaikai sotūs ir laimingi užaugo Italijoje. Bormanas buvo konvertitas į liuteronų tikėjimą. Jau vien tai, kad Bormano istorijos vadovėliai nenori minėti, galima įtarti jo tautybę. :)

72122. briedis2011-10-15 09:47
o as vis galvoju- kodel antano kulakausko dideles ausys? tie istorikai- visi neaiskus. o antano strazdo didele nosis- juk nesantuokiniu vaiku turejo. daug dar paslapciu musu valstybeje...

72124. rekomenduoju2011-10-15 10:38
Šiaip įdomiai perskaičiai dviejų anglų knygutę " Hitleris ir jo moterys". Smagių perversijų, bet ir iškalbingų detalių apie Hitlerį kaip įnagį kažkieno didesnio, globalesnio nei jo paties planas užkariavimų. Bormann`as šmėsteli lyg migla ir tikrai pradingsta ( po karo Stalinas jo net neieško, Bormann`o). Kažin odėl? O Hitlerį net sudegintą jo valią ligi panagių ir beprotybės siekia identifikuoti net pagal DNR, aršiai bei atkakliai, ir kažin kodėl?

72132. muse 2011-10-15 11:29
na nenoriu aš į tą Putino Euraziją nors tu ką ką... Patinka man senutė Europa.

72138. mūsų TV nutyli2011-10-15 13:22
Štai kas vyksta ir kas nutylima mūsų visose TV: http://verslas.delfi.lt/business/protesto-volstrite-akcija-tampa-pasauline.d?id=50721314

72139. niunbergas2011-10-15 13:36
O ar mes daug žinom apie tai, kad Hitlerio priš mirtį paskirtas valstybės galva admirolas Dönitz`as pasirašė besąlyginę kapituliaciją prieš Vakarus, siekdamas, kad belaisviai ir pabėgėliai atitektų Vakarams, bet Stalinas dieną vėliau privertė generolą fieldmaršalą Wilhelm Keitel`į pasirašyti kitą kapituliacijos aktą. Nei mūsų istorijos vadovėliai, nei mūsų politkorektiški istorikai apie tai nekalba. O apie Niunbergo teismą gerai pasakė anglų teisininkas Norman Birket, kad tai tik išoriškai buvo panašu į teismą, o iš esmės šis procesas ir jo svarba buvo grynai politinė. O pačią sesiją atidarė Jola T.Nikitchenko. Tas pats, kuris teisė Zinovjevą ir Kamenevą Maskvoje. Nahum Gldmanas, pasaulio Žydų Kongreso ir Pasaulio Zionistų kongreso (nors koks tarp jų skirtumas?) aiškiai pasakė, kad Niunbergo procesas buvo Pasaulio žydų kongreso smegenų kūdikis. Va, jums ir visas teisingumas. Aktyvūs žmonės, kad ir kvailiausi būtų, veikia, o pasyvūs yra veikiami,,,, tai avys į kurias įsisuka vilkai. Ir kiek tos avys bebliautų apie teisingumą vilkai jas "ganys" tol kol jų arba neliks, arba jos pačios pasirinks kitą ganytoją - išganytoją. kitos išeities nėra. Today we’ll be discussing his most recent work Lenin, Stalin, and Hitler: The Age of Social Catastrophe (Alfred A. Knopf, 2007Works by or about Sheila Fitzpatrick

72140. folkloras 2011-10-15 13:46
Va taip dainavo mūsų seneliai II karo metu ir po jo: priedainnis: Deutschland Deutschland Uber alles, saukia Hitleris isbales. -- Homelis visai sustingo // Afrikos smeliu paspringo - // Stalinas prie Stalingrado // Siokia tokia laime rado --- Pried:--- Imperatorius japonu // Zviegia cypia plonu tonu // Trisale asis suluzo /// Visos viltys jau suduzo. ----pried--- Chiorcilis i parlamenta // Sviede toki dokumenta: // Rusai sunaikins fasizma, /// mes pribaigsim komunizma Priedainis, su patosu:) /// Duce isdidus italas/// Mato, kad ateina galas /// Trisale asis suluzo // Visos viltys tuoj sudus jau.

72142. jee..2011-10-15 14:17
taigi būtent Niunberge Sovietiniai specialistai įrodė, kad Katynės skerdikai buvo vokiečiai. Ir visi tuo tikėjo iki pat 1990 m. Ir tik tada paaiškėjo, kad tai Sovietinio NKVD darbas. Svarbiasia kad tie patys "ekspertai" tyrę Katynę, tyrė ir Holokausto aukų skaičių. Čia kaip sako "vagie, kepurė dega". Reikėjo parodyti, kad sovietų lageriai buvo tiesiog kurortas palyginus su nacių...

72145. ups!2011-10-15 15:38
tai apie ką čia mes kalbame? ups, prisiminiau. Apie rašytojo Mikelinsko perskaitytas knygas. 1969 jis perskaitė vieną knygą apie Čerčilį ir parašė straipsnį. Šiemet jis perskaitė kitą knygą, kuri vadinasi JUODOJI KOMUNIZMO KNYGA ir parašė kitą straiposnį. Juodą knygą parašė Harvardo berniukai. O jie rašyti moka. Dabar madinga keikt komunizmą ir revoliuciją iš apačios ir slapta liaupsint laukinį kapitalizmą, kuris tęsia tą pačią revoliuciją tik jau iš viršaus. Praverčia ir dalį kaltės suversti anglosaksams. Tikiu Čerčiliu. Netikiu Harvardu.

72147. avelės2011-10-15 17:09
audaces fortuna uvat. drąsiesiems padeda laimė. bailios avelės vertos gardelio. pasakiau viską einu von.

72150. AišV musei2011-10-15 18:03
tu iš Rusijos (Putinos) dar net nebuvai išėjusi. Tai ko čia kliedi Alisos veidrodžių pasaulio demgogijomis. Pasiimk dažus, įsipaišyk veidą ir eik protestuot, kaip Canada, USA, Autralia, Italia ... - WallStreet occupy. Toks įspdūdis - sėdi Maksvos jiedinja rosija (konservų/komunistų) partijos užantyje ir galvoji, kad euraazijos čia nesama. Cha cha cha cha cha

72171. jee..2011-10-16 07:49
"antisemitizmo" įstatymas buvo pirmasis Lenino-Trockio dekretras užgrobus masono Kerenskio vyriausybę. Bandau sau įrodyti, kad visi šie triukšmai su visų tautų kaltinimais ir istorikų persekiojimais yra ne žydų, bet bolševikų reikalas. Nors kai kas nori dėti ligybės ženklą tarp sionizmo ir bolševizmo.

72172. muse - AišV2011-10-16 08:19
cha cha aš ir tave myliu, Aišv`ai. Mačiau kaip tu išsipaišęs veidą ėjei okupuoti wallstreet`o.:) Nejau ir tu tiki, kad wallstreetas diriguoja Putinui šiuos Šachmatų lentos ėjimus pagal Hegelio dialektinį metodą? ir padeda Bzežinskiui įgyvendinti New World Order?

72173. dd2011-10-16 09:14
http://www.livestream.com/occupynyc

72176. Orwel`o šmėkla... pakiulusi iš globalistinių patvorių2011-10-16 10:58
Socializmas grįžta. Džiugi naujiena ar ne? bet ar žinot kas šiuo judėjimu "Okupuokit Wall Street"ą džiaugiasi labiausiai? Ogi pats WallSreetas. ir jo globalistiniai berniukai - Sorošas, Chomskis, Štiglicas ir kiti. Skaitykit Orwelą iš naujo, poaičiai. Skaitykit "gudruolių protokolus" iš naujo, skaitykit Andropovo-Liubimovo planą "Golgotha ili sekretnij plan perestroiki" (ne tą iškastruotą, kur internete, bet originalą) iš naujo. Tiek pozicija, triek opozicija , tiek "disidentiniai" judėjimai yra reguliuojami vienos rankos, iš vieno centro. Skaitydami sužinosite, kad Harvardo berniukai su Wall Streetu dar septintam dešimtmety suprojektavo paleisti amoralų Miltono Friedmano "laukinį kapitalizmą" tam, kad išvarginti žmonės patys pasiprašytų socializmo su "tvirtos rankos" politika, savo noru atsisakydami savo laisvių ir teisių už saugumą, už duonos kasnį... O globalistai, tuo tarpu, galėtų įvesti TOTALITARINĘ KONTROLĘ, nes normalios laisvos rinkos sąlygomis jie negali administruoti kiekvieną mūsų žingsnį. Jiems reikia, kad mes į jų rankas patys atiduotume savo laisvę. Eksperimentai su ekonominėmis formacijomis baigėsi. Matomai jie pasirinks Kinijos modelį ir primes jį visam pasauliui. Tą galima numanytri iš Wall Streeto laikraščių nuolatinio žavėjimosi Kinija. Valdo komunistų partija, neprisiimdama atsakomybės už išgyvenimą, todėl suteikiama šiek tiek ekonominių laisvių, tačiau "Minčių policija" , pasinaudodama naujomis technologijomis, griežtai saugo, kad nebūtų jokio laisvo mąstymo. O neklusnius šiais laikais labai lengva sutramdyti - užššaldai jų banko sąskaitą ir žmogus pasmerktas bado mirčiai. Nes viskas einama prie to, kad bus greičiausiai įvesta viena pasaulinė valiuta ir palikti tik elektroniniai pinigai. Neduok Dieve, kad taip įvyktų, bet matomai bedieviškai žmonijai velnias užmetė tinklą ne tam, kad juos suvienytų, bet tam kad sugautas žuveles surūšiuotų ir nuspręstų, kurioms gyventi ir daugintis, o kurioms ne. Suvienyti gali tik per meilę. Bet šito globalistai bijosi labiausiai. Bijosi, kad žmonės savo protų neatiduotų valdyti Dievui. Nes tik tada jie bus nepriklausomi, tik tada jų velnias/ego negalės valdyti. Todėl ir skelbiama tokia arši kova prieš krikščionybę.

72179. šios dienos ev. tema2011-10-16 12:07
kas ciesoriaus - ciesoriui.

72181. korna sau apie 72176.2011-10-16 12:36
Ot nemėgstu atkaltos demagogijos. Trumpesniam komentare, matyt, nepavyktų išvirpinti lygybės ženklo tarp meilės ir krikščionybės. Tarp idėjos ir vienos iš jos išraiškų, kuri, deja, seniai pasidėjo lygybės ženklą su struktūra.

72188. dd2011-10-16 16:46
bravo 72176

72189. raimis2011-10-16 16:58
Įdomiai OrWel`o šmėkla. Liuks pasamprotauta. Bet įvykiai gali pasisukti ior kitokiu kampu globalistams.

72192. kornai2011-10-16 17:27
et, krikščionybė ir yra meilės religija. kas kam čia neaišku? Ar įsikūnijęs į žmogų Dievas prarado savo dieviškumą? Idėjos neapleidžia savojo šaltinio. Jei mes esame Dievo idėjos, jis yra mumyse. Jei manome kitaip, klajojame ego iliuzijų tamsybėse.

72193. et - raimiui2011-10-16 17:38
įvykius suka patys globalistai. Va, pažiūrėjau ką rašo The Guardian, kurį WikiLeaks pasirinko kaip vieną patikimesnių laikraščių atskleisti tiesai apie Rusiją, Rytų Europą ir Irako karą, bet jie atsijojo tik tuos nutekėjimus, kurie prieš JAV daugiausiai. Rusijai ir Izraeliui ir WallStreetui nepatinka kurlink suka Obama ir jie ėmė sparčiai skubinti įvykius. Net The Economist, tas snobų mėgstamas Rotshildo berniukų anoniminis laikraštis štai paskelbė trumpą žinutę - kokios jūsų pranašystės dėl 2012 metų, taip tirdamas lūkesčius, mol gal jau žmonėms nusibodo kapitalizmas, tai laikas užbaigti Trockio pradėtą pasaulinę reevoliuciją. Demonstruotojai jau išėjo su raudonomis vėliavomis, nors "Okupuok WallStreetą" judėjimas pradžioje reikalavo tik griežto Finansų viršūnės reguliavimo,.... Štai ką, ką rašo The Guardian: ........In Germany, about 4,000 people marched through the streets of Berlin, with banners calling for an end to capitalism. Some scuffled with police as they tried to get near parliamentary buildings. In Frankfurt, continental Europe`s financial capital, some 5,000 people protested in front of the European Central Bank....... In the Bosnian city of Sarajevo, marchers carried pictures of Che Guevara and old communist flags that read "Death to capitalism, freedom to the people"........ Another 500 people gathered at a peaceful rally in Stockholm, holding up red flags and banners that read "We are the 99%" – a reference to the richest 1% of the world`s population who control its assets while billions live in poverty....... "There are those who say the system is broke. It`s not," trade union activist Bilbo Goransson shouted into a megaphone. "That`s how it was built. It is there to make rich people richer........

72200. dd2011-10-16 19:18
dar karta bravo ! 72192.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
2:14:22 Oct 17, 2011   
Oct 2 Nov 1
Sąrašas   Archyvas   Pagalba