Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-10-07 nr. 3348

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS67
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Su ARŪNU GELŪNU kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Asmenybių, tolygių gerai subrandintam vynui, beieškant
8

POLEMIKA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Atvirumas istorijai ir Niurnbergo sindromas arba
Kodėl valstybės kūryba – ne visada vykusi?
80

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poetinio Druskininkų rudens almanacho žodžių dėlionės
• ZITA BARANAUSKAITĖ-DANIELIENĖ.
„Realybė egzistuoja tik per patirtį“
• MARIUS PLEČKAITIS.
Raidės išdavikės
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Spektaklio „Chaosas“ aktorius kalbina DAIVA ŠABASEVIČIENĖ.
Paveikti žiūrovus tiesa
1
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ.
„Miranda“ – laisvės vizija
4

MUZIKA 
• MAGDALENA DZIADEK.
Chopino juokas
2

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Vylingi pažadai
• KRISTINA STANČIENĖ.
Marta ir peizažas

PAVELDAS 
• JUOZAPAS BLAŽIŪNAS.
Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas
„Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“

POEZIJA 
• VALDAS DAŠKEVIČIUS6
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ2
• REGIMANTAS ŽILYS1

PROZA 
• VIRGINA ŠUKYTĖ.
Šunų močia
7

VERTIMAI 
 GEORGIJUS LOBŽANIDZĖ.
Arabų kalbos mokytojas
10

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Pažadinimas
4

SKELBIMAI 
• Vertimo konkursas ir kūrybinio rašymo seminaras „Rašyti kaip K“
• Pradedančiųjų vertėjų iš italų kalbos dirbtuvės

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Sėdėčiau aš gal scenoj,
arba Žilvino Andriušio kriterijai
7
• Tu Lietuva, tu mano...

DE PROFUNDIS
„Menininkas yra tas, kuris sako: tasai žmogus protingai kalba,
bet pats yra kvailys.“ Witoldas Gombrowiczius
 
• Proto muštynės14

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ.
Redukcija Kaune: jau penktą kartą
1
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Autoportretas: neribotos galimybės aplenkti laiką
• KRISTINA STANČIENĖ.
Paviršiaus galia
• MARIJA GUDELYTĖ.
Kas svarbu moterims dailininkėms?
• Kęstučio Grigaliūno kūrybos pristatymas Švedijoje
• In memoriam
KONSTANTINAS BOGDANAS (1926–2011)
• Informacija
• Jubiliejai1
• Parodos LDS galerijose

Šatėnų prieglobstis 
• Septyniasdešimt septintoji savaitė215

VERTIMAI

Arabų kalbos mokytojas

GEORGIJUS LOBŽANIDZĖ

[skaityti komentarus]
     Mokysiu tave arabiškai,
     išmokysiu
     asmenuoti
     myliu visais laikais.
     Tai lengva –
     arabų kalba neturi
     laiko gramatinės
     kategorijos
     ir niekas nesidalija
     į būtąjį, esamąjį ir būsimąjį.
     Joje gyvena dabartis be praeities
     ir praeitis be ateities,
     žmogus gi pakabintas už kojų
     jų karštoje
     juodoje krosnyje.

     Aš tavo arabų kalbos mokytojas,
     mes pradedame ne nuo žodžio,
     o nuo darbo –
     nuo šaknies fa’alia,
     kuri gruziniškai reiškia darymą.
     Paasmenuosime daryti trijuose laikuose:
     esamajame be būtojo,
     būtajame be esamojo ir
     būsimajame be būtojo ir
     esamojo –
     įdomiai užsisuks
     fa’alia šaknis
     tarp manęs ir tavęs.
     Dabar paskaitykim eiles,
     išsiaiškinsim ikiislamiškąją arabišką pynę
     tamsybės laikų,
     tautos tamsuolišką laiką,
     šviečiantį
     iš tamsos,
     lyg raudas kupranugaris,
     tingiai linguojantis dykumoje,
     kol mums šviečia jaunas mėnulis ir
     vis tiek – tamsuma,
     nes danguje dar nesušvito
     vienišas mėnulio kardas, spindintis narsumu.
     Dabar paskaitykim Koraną,
     apšvietusį tamsuolišką laiką,
     Alacho dovanotomis
     grakščiomis suromis.

     Aštuoniasdešimt pirmoji sura,
     SUSUKIMAS:

     kada susisuks saulė
     ir kada žvaigždės išsibarstydamos užges,
     ir kada pajudės išnykdami kalnai,
     ir kada kupranugarės dešimtame mėnesyje
     liks be priežiūros,
     ir kada visi žvėrys susitelks į bandą,
     ir kada pritvinks ir išsilies visos jūros,
     ir kada sielos susivienys su kūnais,
     ir kada palaidotąją gyvą paklaus,
     už kokią nuodėmę ji nužudyta,
     ir kada ritinys išsisuks,
     ir kada dangus bus nuplėštas,
     ir kada pragaras įsiplieks,
     ir kada rojus prisiartins, –
     sužinos siela, ką ji atsinešė!

     Ir užraudos siela:
     o pasaulių Valdove,
     aš, gyvas palaidotas,
     tavo dovanotame kūne
     nuolaidžiaujantis beprasmiams ir betiksliams
     to kūno įnoriams,
     nesugebėjau išsilaisvinti
     nuo žmogiškų priedermių.
     Aš nesupratau,
     paaiškink, maloningasis ir mielaširdingasis,
     už kokią nuodėmę iš manęs pareikalauta,
     už kokį nuodėmingą darbą nužudytas,
     jeigu viskas už mane buvo nuspręsta
     iki tol, kol pasirodžiau aš
     šiame skriejančiame pasaulyje,
     kol neištrėškei Tu manęs nelaimingu lašu
     ir kol neprivertei manęs išlieti nelaimingąjį lašą!
     Nes visi mūsų nelaimingi lašai išsilieja Tavo valia,
     nes Tavo yra sutverti
     minkšti kaip sviestas įdubimai,
     stangrūs kaip kopos iškilumai
     ir putnios nepasotinamos lūpos.
     Tau Tu papuošei mane, panašia į mėnulio
     pjautuvą danguje,
     sutvirtėjusia nuo aistros kūno dalimi –
     jataganu, spindinčiu lyg sidabras,
     degančiu noru į viską įsiskverbti,
     viską perskrosti
     kaip siela,
     arba, tiksliau,
     dvasia...

     Tavo yra sukurtos kūno dalys
     ir kalbos dalys,
     kuriomis rašomos
     visos knygos visomis kalbomis,
     taip pat ir arabiškos...
     Ir buvo rašoma arabiškai
     tūkstantis ir viena istorija:
     Tūkstantis ir viena naktis,
     makatos,
     gazelės ir mokslo darbai,
     tarp kurių verta paminėti
     meilės aistrų aiškintoją
     Muchi ad-din Al-Arabi,
     šėtono pakurstymus
     Al-Challadino,
     žinią apie atleidimo karalystę
     Abul-alia-al-Maari
     ir Tūkstantis ir vienas arabiškas būdas
     koto pailginimui –
     autorius nežinomas.
     O, Alache,
     aš buvau barstytojas,
     vienas iš tų,
     kuriais Tu pavadinai
     Savo surą.

     Penkiasdešimt pirmoji sura,
     BARSTYTOJAI:

     tegu bus nužudyti melagiai,
     tūnantys apsileidimo liūne,
     klausinėjantys: „Kada Baisiojo teismo diena?“
     Dieną tą jie bus ugnimi išbandyti:
     „Patirkite savo išbandymą,
     tai yra tai, ką jūs skubinote!“
     Išties dievobaimingi –
     Soduose tarp šaltinių,
     priimantys tai, ką dovanojo jų Viešpats,
     nes prieš tai jie tvėrė gėrį.
     Nes tik mažesniąją dalį nakties jie miegojo,
     o prieš aušrą maldavo atleidimo,
     ir jų turtuose buvo dalis prašančiam ir netekusiam.
     Ir pasaulyje yra stebuklingi ženklai
     kaip ir sielose jūsų.
     Argi jūs nematote?

     Dieve mano, pažiūrėk į mane,
     pažiūrėk ir atsakyk –
     kodėl
     užmirštas kūnas?
     Jame taip pat begalė stebuklų:
     švelnios koralinės lūpos,
     dantys – perlų eilė,
     žvaigždės danguje, sieloje ir akyse.
     Mėnuo – jataganas danguje
     ir mėnuo – jataganas
     paslėpsnyje.
     Širdis, prasiskverbianti į Tavo gelmes,
     ir falas, prasiskverbiantis į tavo kūrinių gelmes –
     kuo ne Tavo stebuklas
     kiekviena mano kūno gyslelė,
     į žvaigždes panaši,
     į mėnulį
     arba į žolę.
     Aš tavo arabų kalbos mokytojas –
     mokau ir naudoju tave,
     nes aš jau ne homo sapiens
     ir ne homo faber.
     Aš – tipinis
     savo laiko atstovas,
     aš esu tai, į ką galutinai pavirto kiekvienas –
     žmogus – vartotojas,
     pasinaudotojas.
     Aš – tavo arabų kalbos mokytojas:
     As-salamu alaykum –
     Taika su tavimi!
     Alaykumu s-salamu –
     Taika ir tau!
     Taip sveikinasi Rytai ir Vakarai.
     Aš buvau tavo arabų kalbos mokytojas
     tą pačią dieną, rugsėjo 11-ąją,
     viename iš
     Niujorko dangoraižio balkonų
     stovėjau ir spragsėjau atminčiai,
     ir toje nuotraukoje aš
     šypsausi,
     nieko nepastebiu,
     žiūriu sau į priekį,
     ir širdis nejaučia pavojaus.
     Ir, aišku, nuotraukoje ryškiai matyti,
     kaip už manęs viską dengia milžiniškas lėktuvas!
     Chiru ummika!
     (Paliksiu neišversta.)
     Chiru ummika! –
     Taip kalbasi
     Rytai ir Vakarai.

     Koranas gi skelbia:
     Alachui priklauso Rytai ir
     Vakarai, ir į kur tu beatsisuktum,
     visur Jo pavidalas, nes
     Alachas  visuotinis – išminčių išminčius,
     aš žinojau tai, Viešpatie,
     tą pačią dieną, rugsėjo 11-ąją,
     nerūpestingai fotografuodamas pasaulį,
     ir net neatsigręžiau!

     Aš žinojau ir tai,
     kad veidas arabiškai – surat,
     o gruziniškai,
     kaip pats žinai,
     reiškia foto arba paveikslą –
     būtent tai, kas liko iš manęs,
     kai gyvą mano veidą
     Tu pervėrei lėktuvu
     ir išsprogdinai mane kaip dangų,
     dangų, kurio šerdyje – Tavo sostas.
     Chiru ummika!
     Tiktai  Fuck  you!
     Arba Мать твою!
     Taip kalbasi Rytai ir Vakarai.

     Ne tik amerikietis – net ir arabas
     jau, be abejo, neprisimena
     tos arabų kalbos,
     Viešpaties iš kitų kalbų išrinktos,
     išrinktos
     dėl tikslumo
     ir dėl grakštumo šito tikslumo,
     kada kalba yra tiek grakščiai tiksli,
     kad panašėja į apglėbimą,
     glėbesčiavimą, o ne pasmaugimą,
     kaip dažnai, trokšdami apkabinti,
     mes ir tegalime
     tiek – sugniuždyt vienas kitą.
     Aš mokiau tave arabiškai,
     aš išmokiau tave:
     pilvo šokio,
     keliavimo ant kupranugario,
     sėdėjimo sukryžiavus kojas
     ir ramaus pašnekesio
     apie tai, kad šį pasaulį sutvėrė Dievas,
     ir sutverti šiame pasaulyje knyga
     ir lėktuvas,
     auka ir budelis...
     Viešpats sukūrė mokytinį ir,
     svarbiausia,
     tokį štai arabų kalbos mokytoją.

     Mokysiu tave arabiškai...


Vertė JONAS LINIAUSKAS ir IRINA JERMAKOVA

 

Skaitytojų vertinimai


71829. selė :-) 2011-10-10 20:16
Esu drąsi ir visai nebijau pasakyti, kad man šie eilėraščiai, nežiūrint kai kurių nevisai priimtinų vietų, labai patinka: juose daug išminties ir jausmo.

71847. Burbulas2011-10-11 05:07
gražu, bet ilgoka - arabiškai turbūt neišmokčiau, kantrybės pritrūkčiau

71887. ups :-) 2011-10-11 14:25
buvo įdomu paskaityti

71888. gaila2011-10-11 14:27
bet tūkstantis ir viena naktis ne arabų, bet persų kūrinys. Nedaug kas lieka arabams pasigirti. O melo, gaila, ši pirklių bendruomenė nalaikė nuodėme.

71919. terra to selė2011-10-11 19:42
aš perskaičiau tiki vieną eilėraštį ar trumpą poemą, kuri man patiko, labai norėčiau rasti ir kitus eilėraščius, kuriuos jūs perskaitėt. Kur jie yra publikuoti?

71946. dahlia2011-10-12 11:01
Galutinė "Tūkstančio ir vienos nakties" versija sudaryta Egipto mameliukų valdymo laikotarpiu. Tačiau arabiškas pavadinimas - persų "Tūkstančio pasakojimų" (Hazar afsana) kalkė. "Kitab al-Fihrist" (Knygos-indekso) autorius, arabas, ca. 988 m. taip aiškina "Tūkstančio ir vienos nakties" genezę: pirmieji pasakas kūrė, žinoma, senovės persai; jas perėmė ir perpasakojo partų karaliai, o iš Sasanidų dinastijos - arabai (kurie, tarp kitko, Sasanidų karalystę sulygino su žeme). Rėmai - persiški, bet apaugę vėlesniais pasakojimais (viskas, susiję su kalifu Harūnu ar-Rašidu - iš Bagdado Abasidų laikų, o Aladinas su savo stebuklinga lempa - mameliukų Kairas). Todėl negalima teigti, kad "Tūkstantis ir viena naktis" - persų kūrinys, o arabai čia lyg ir niekuo dėti (prieš teigiant, jei tingisi į biblioteką eiti, galima bent dėdės Gūglio pasiklausti). Pačiame eilėraščio vertime žeidžia netiksliai verstos arabų literatų ar mąstytojų pavardės, iš kokios gi kalbos versta? O veiksmažodžio "veikti" šaknis - fa, ajn, lam; taigi: fa`ala.

71951. selė terrai :-) 2011-10-12 11:20
Ačiū. Pasiaiškinau ką reiškia žodis sura net pasiskaičiau apie Koraną. Nepatikėsi, bet vietoje žodžio eilėraščiai norėjau parašyti eilės - man atrodė, kad didingiau skambėtų... Būtum praradusi progą man gnybtelėti, o aš būčiau taip ir likusi su savo neišmanymu... Turiu palydovinę tv, kurioje begalės arabų kanalų, ypač daug Irano. Mėginau pasiklausyti to jų murmėjimo, kuris vadinasi giedojimu - veda iš proto, bet žiūrėti, kaip baltų žmonių masė suka ratu apie Meką gana įdomu.

71974. terra2011-10-12 17:51
iš kur ištraukei, kad noriu tau gnybtelti? visai nenoriu, maniau, kad kur nors yra daugiau to Lobžanidzės eilių

72023. colega :-) 2011-10-13 12:12
Yra paskutiniame Poezijos pavasaryje.

72038. terra2011-10-13 18:40
ačiū

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
2:14:08 Oct 17, 2011   
Oct 2 Nov 1
Sąrašas   Archyvas   Pagalba