Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-28 nr. 2943

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• TRUMPAI5
• REDAKCIJA KELIASI2
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• WIPO APDOVANOJIMAI
• SUSITIKIMAS "MALDŽIO" GALERIJOJE1

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ24

POEZIJA 
• DARIUS POCEVIČIUS9

PROZA 
• BIRUTĖ JONUŠKAITĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• CHARMSAS IR VAIKAI8
• mini esė.
LIUDAS GIRAITIS

LITERATŪRA 
• Donata Mitaitė.
APIE SUINTERESUOTUS IR NUOBODŽIAUJANČIUS POETUS
11

DATOS 
• Aloyzas Sušinskas.
PRISIMENANT STASIŲ BŪDAVĄ
1

KNYGOS 
• PASAKOJIMAI APIE GULBES23
• VISATA RIEŠUTO KEVALE6
• VILKO VALANDA
• NAUJOS KNYGOS3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ieva Steponavičiūtė, VU Filologijos fakulteto Literatūros teorijos ir istorijos katedros doktorantė.
SOLVEJ BALLE IR JOS KNYGA "PAGAL ĮSTATYMĄ"
1

POKALBIAI 
• TAI NĖRA PAGRINDINĖ DUONA, TAI TIK DRUSKA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• PAREIGYBĖS IR JŲ ĮDOMYBĖS1

DAILĖ 
• AR DIDŽIŲJŲ MEDŽIŲ PAŪKSMĖJE AUGA ŽOLĖ?
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARINIAI DŽIAUGSMAI
1
• APIE DAILININKĄ BEN SHAHNĄ

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
BERLYNAS - MUZIKOS MEKA
4

TEATRAS 
• THOMO BERNHARDO "ĮPROČIO JĖGA" NACIONALINIAME DRAMOS TEATRE1
• Ridas Viskauskas.
PAVASARĮ TEATRE ŽENKLINA PREMJERŲ GAUSA
3
• RUSŲ DRAMOJE - JONO ARČIKAUSKO FANTAZIJOS PUOTA

NAUJI FILMAI 
• Kęstutis Rastenis.
KVAILIŲ NAMŲ METAFIZINĖ GELMĖ
4

KRONIKA 
• SUSITIKIMAS SU KOMPOZITORIUMI VYTAUTU BARKAUSKU
• PAVASARIO MUZIKA VISAGINE1
• Antraštės prasmės ieškokite straipsnio gale.
IEŠKOKITE AUTORIAUS!
1

LIETUVIAI SVETUR 
 LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• JUOZAS ABARAVIČIUS

SKELBIMAI 
• LRS SKELBIA KONKURSĄ
• NAUJAS INTERNETINIS PUSLAPIS2
• YPAČ SPECIALUS SKELBIMAS2

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS
• DAR KARTĄ APIE ARKLIUS4

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

[skaityti komentarus]

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS METAI

Lietuvių rašytojų draugijos valdybos pirmininkė S.Petersonienė dienraštyje "Draugas" paskelbė šios draugijos 2002 metų veiklos apžvalgą.

Draugijos valdyba džiaugiasi, kad pernai išeivijoje netrūko kūrybingų rašytojų. Vilniuje Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido knygą "Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą", pasirodė N.Jankutės eilėraščių rinktinė, Eglės Juodvalkės "Veidrodis ir tuštuma / The Mirror and the Void", J.Švabaitės "Kur šią naktį nakvosi", R.Vėžio "Šešėliai veidrodyje", kun. dr. K.Trimako "Ieškančiojo pėdsakai". Alė Rūta pernai išleido knygą "Tyloj kalbėsi". Tai visos jos šeimos literatūrinis paminklas tragiškai žuvusiam sūnui ir broliui.

Parėmus Lietuvių fondui, talkinant rašytojui S.Džiugui ir Lietuvių rašytojų draugijos valdybos pirmininkei, Kaune išėjo solidus, 640 puslapių prof. V.Aurylos sudarytos knygos "Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra" I prozos tomas. Šiemet laukiama šios antologijos antrojo tomo, kuriame bus sudėta egzodo vaikų ir jaunimo poezija bei dramaturgija. Trečiasis tomas bus studijinio pobūdžio veikalas. Jame numatoma apžvelgti vaikų ir jaunimo literatūros užuomazgas bei raidą, šios literatūros formavimąsi į savitą meninį organizmą, - rašo S.Petersonienė.

Dabar Lietuvių rašytojų draugija, paprašius a.a. rašytojo Jurgio Jankaus šeimai, rūpinasi jo paskutinės knygos "Pušis" leidimu, renka aukas leidybai.

Rašytojų draugijos valdyba pernai Čikagoje surengė du renginius. Čiurlionio galerijoje įvyko H.Yčaitės-Petkus knygos "Springtime in Lithuania" sutiktuvės. Ši angliškai parašyta knyga amerikiečių tarpe turi didelį pasisekimą. Knygą šiltai priėmė ir lietuviai, nes čia vaizdingai aprašytas nepriklausomos Lietuvos, ypač Kauno, gyvenimas. Rudenį Čikagoje surengtas tradicinis literatūros vakaras "Pavasaris rudenį". Savo kūrybą skaitė geras būrys rašytojų.

Lietuvių rašytojų draugijos valdybos sudaryta komisija geriausių knygų autoriams kasmet skiria literatūrines premijas. Jų mecenatas - Lietuvių fondas. Pernai už viso gyvenimo kūrybą Lietuvių rašytojų draugijos premija buvo paskirta Australijoje gyvenančiam poetui Juozui Almiui Jūragiui. Rašytojų draugijos pirmininkė S.Petersonienė šiltai sveikina naująjį laureatą.

Sveikinamas taip pat K.Bradūnas, pernai Lietuvoje tapęs Poezijos pavasario laureatu, T.Venclova, Lenkijoje pagerbtas už literatūrinį bendradarbiavimą, A.Kairys, JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos surengtame dramos veikalų konkurse pernai laimėjęs premiją už komediją "Pilietybė", A.Mironas, gavęs premiją už dramą "Kartų praraja".

Lietuvių rašytojų draugijos valdyba taip pat siunčia padėką buvusiam Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkui V.Sventickui "už nuoširdų bendradarbiavimą su mūsų draugija", taip pat sveikina jį "laimėjus Lietuvos valstybės meno premiją". Lietuvių rašytojų draugijos valdyba reiškia padėką savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijai bei skilties "Lietuviai svetur" rengėjui už dažnai aprašomą Rašytojų draugijos veiklą. Dėkojama "Draugo" vyriausiajai redaktorei D.Bindokienei už dėmesį Lietuvių rašytojų draugijai, o lietuviškam radijui "Margutis II" - už draugijos renginių reklamą.

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNA KELIAUJA PO AMERIKĄ

JAV LB Kultūros tarybos iniciatyva lietuvių telkiniuose prasidėjo renginiai, skirti Karaliaus Mindaugo metams. Minėjimo programas atlieka du menininkai iš Lietuvos - aktorius E.Stancikas ir kompozitorius R.Tautkus. Specialiai šiam renginiui jie sukūrė programą "Karaliaus Mindaugo karūna". Tai istorinė proza, supinta su poezija bei muzika ir pateikta metraštininko žvilgsniu.

Pirmasis renginys įvyko Sent Pitersbergo lietuvių klube. Programa su pasisekimu buvo parodyta kitame Floridos lietuvių telkinyje - Džuno Biče, taip pat Čikagoje, Jaunimo centre.

Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms skirtą programą numatoma atlikti 19-oje didesnių JAV lietuvių telkinių.

BRONZOS MEDALIS IŠ PIETŲ KORĖJOS

Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios choras dalyvavo Seule vykusiame chorų festivalyje, skirtame korėjiečių presbiterijonų bažnyčios pastoriaus, sisteminės teologijos profesoriaus Kyungchiko Hano gimimo šimtmečiui.

Pusane, antrajame pagal dydį Pietų Korėjos mieste, Bernardinų bažnyčios choras dalyvavo tarptautinėje chorų olimpiadoje. Koncerto pradžioje renginio organizatorė Anna Lee publikai pateikė žinių apie Lietuvą, atsakinėjo į klausimus.

Olimpiados šiuolaikinės muzikos kategorijoje Bernardinų bažnyčios choras laimėjo bronzos medalį.

TRAKŲ PILIES MAKETAS KANBEROJE

Per neseniai sausros apimtoje Australijoje siautusius gaisrus Kanberoje pavyko išsaugoti lietuvio išeivio M.Mauragio padarytą Trakų pilies maketą. Šis mūsų tautietis, aktyviai dalyvavęs gesinant gaisrus, šį jo paties padarytą maketą prieš kelerius metus padovanojo Kanberos miniatiūrų parkui. Iki tol tame parke Lietuva nebuvo atstovaujama.

Prasidėjus gaisrams, Trakų pilies maketas buvo išvežtas į saugią vietą. Praėjus pavojui, maketas iškilmingai vėl atidengtas turistų lankomame miniatiūrų parke. Dabar Trakų pilies maketas stovi specialiai supiltoje taip pat miniatiūrinėje 3,5 kv. metro "saloje". M.Mauragio teigimu, jam beliko išlieti pilies aikštę, "ežerą" pripildyti vandens, "salą" apsodinti. Medžiai, girdi, bus tikri, tik miniatiūrinės kopijos augančių Trakų pilies aplinkoje, Lietuvoje.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:44:00 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba