Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-28 nr. 2943

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• TRUMPAI5
• REDAKCIJA KELIASI2
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• WIPO APDOVANOJIMAI
• SUSITIKIMAS "MALDŽIO" GALERIJOJE1

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ24

POEZIJA 
• DARIUS POCEVIČIUS9

PROZA 
• BIRUTĖ JONUŠKAITĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
 CHARMSAS IR VAIKAI8
• mini esė.
LIUDAS GIRAITIS

LITERATŪRA 
• Donata Mitaitė.
APIE SUINTERESUOTUS IR NUOBODŽIAUJANČIUS POETUS
11

DATOS 
• Aloyzas Sušinskas.
PRISIMENANT STASIŲ BŪDAVĄ
1

KNYGOS 
• PASAKOJIMAI APIE GULBES23
• VISATA RIEŠUTO KEVALE6
• VILKO VALANDA
• NAUJOS KNYGOS3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ieva Steponavičiūtė, VU Filologijos fakulteto Literatūros teorijos ir istorijos katedros doktorantė.
SOLVEJ BALLE IR JOS KNYGA "PAGAL ĮSTATYMĄ"
1

POKALBIAI 
• TAI NĖRA PAGRINDINĖ DUONA, TAI TIK DRUSKA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• PAREIGYBĖS IR JŲ ĮDOMYBĖS1

DAILĖ 
• AR DIDŽIŲJŲ MEDŽIŲ PAŪKSMĖJE AUGA ŽOLĖ?
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARINIAI DŽIAUGSMAI
1
• APIE DAILININKĄ BEN SHAHNĄ

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
BERLYNAS - MUZIKOS MEKA
4

TEATRAS 
• THOMO BERNHARDO "ĮPROČIO JĖGA" NACIONALINIAME DRAMOS TEATRE1
• Ridas Viskauskas.
PAVASARĮ TEATRE ŽENKLINA PREMJERŲ GAUSA
3
• RUSŲ DRAMOJE - JONO ARČIKAUSKO FANTAZIJOS PUOTA

NAUJI FILMAI 
• Kęstutis Rastenis.
KVAILIŲ NAMŲ METAFIZINĖ GELMĖ
4

KRONIKA 
• SUSITIKIMAS SU KOMPOZITORIUMI VYTAUTU BARKAUSKU
• PAVASARIO MUZIKA VISAGINE1
• Antraštės prasmės ieškokite straipsnio gale.
IEŠKOKITE AUTORIAUS!
1

LIETUVIAI SVETUR 
• LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• JUOZAS ABARAVIČIUS

SKELBIMAI 
• LRS SKELBIA KONKURSĄ
• NAUJAS INTERNETINIS PUSLAPIS2
• YPAČ SPECIALUS SKELBIMAS2

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS
• DAR KARTĄ APIE ARKLIUS4

VERTĖJO PUSLAPIS

CHARMSAS IR VAIKAI

[skaityti komentarus]

iliustracija
Daniilas Charmsas
Fotomontažas iš žurnalo "Glagol"

Charmsas nemėgo vaikų. Jaunas ir sveikas moteris mylėjo, o senių ir vaikų tiesiog neapkentė. Charmso bendraamžis J.Švarcas rašė savo atsiminimuose: "Charmsas nekentė vaikų ir tuo didžiavosi. Tai jam tiko, tuo jis išreikšdavo tam tikrą savo asmenybės pusę. Jis, kaip visiems žinoma, buvo paskutinis savo giminėje. Tolesni palikuonys būtų buvę jau visiškai baisūs. Štai kodėl net svetimi vaikai jį gąsdino".

***

Kai kurie garsai mažai tesiskiria nuo tylos. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, jog nepabundu nuo mūsų durų skambučio. Kai guliu lovoje, jo garsas mažai tesiskiria nuo tylos. Taip atsitinka dėl to, kad jis panašus į lenktą ir ištįsusį antklodės, susisukusios prie mano ausies, kraštą. Visi supantys mane daiktai turi tam tikras formas. Tačiau kai kurie iš jų yra beformiai. Pavyzdžiui, jokios formos neturi žaidžiančių ir šūkaujančių vaikų balsai. Štai kodėl aš nemyliu vaikų.

1933 m. rugpjūtis

***

Kai du žmonės žaidžia šachmatais, man visąlaik atrodo, kad jie viens kitą mausto. Ypač kai jie žaidžia iš pinigų.

Man apskritai atgrasus žaidimas iš pinigų. Aš draudžiu tai daryti man matant.

Kortų lošėjus aš bausčiau mirtimi. Tai pats geriausias kovos su azartiniais lošimais būdas.

Užuot lošę kortomis, geriau jie vienas kitam sakytų moralus.

Nors, beje, moralė nuobodi. Įdomiau sukiotis apie moteris.

Moterys mane visada domino. Mane visada jaudino moterų kojytės, ypač virš kelių.

Daugelis žmonių moteris laiko ydingais sutvėrimais. O aš nė kiek! Atvirkščiai, jas laikau netgi keistai patraukliomis.

Apvali jaunutė moteris! Kuo gi ji ydinga? Niekuo neydinga!

Visai kitas reikalas vaikai. Apie juos kalba, kad jie nekalti. O aš manau, kad jie galbūt ir nekalti, bet baisiai jau šlykštūs, ypač tada, kai šoka. Aš visada pasišalinu iš ten, kur yra vaikų.

Ir Leonidas Saveljevičius nemyli vaikų. Šitą mintį aš jam pakišau.

Apskritai viską, ką sako Leonidas Saveljevičius, kadaise anksčiau buvau pasakęs aš.

Ir ne tik Leonidas Saveljevičius. Kiekvienas mielai kartoja mano minčių nuotrupas. Man tai netgi juokinga.

Pavyzdžiui, vakar pas mane atėjo Oleinikovas ir pasiskundė, kad visiškai nebesusigaudo gyvenime. Aš jam kai ką patariau ir leidau eiti. Jis išėjo laimingas ir geros nuotaikos.

Aš žmonėms padedu, jie kartoja mano žodžius, stebisi mano poelgiais, tačiau pinigų man neduoda.

Kvaili žmonės! Duokite man kuo daugiau pinigų ir pamatysite, kaip aš būsiu tuo patenkintas.

1935-1936 m.

Straipsnis

Teisus buvo imperatorius Aleksandras Vilberdatas, įsakęs aptverti vaikus ir jų motinas tam tikrose miestų vietose, kur jie ir privalėtų gyventi. Nėščios bobos irgi sėdėdavo už tvoros ir nepiktindavo miestiečių savo bjauria išvaizda.

Didysis imperatorius Aleksandras Vilberdatas suprato vaikų esybę ne blogiau už flamandų dailininką Tenirsą, o šis žinojo, kad vaikai - daugių daugiausia tik žiaurūs ir kaprizingi senukai. Polinkis į vaikus yra beveik tas pats, kas polinkis į gemalus, o polinkis į gemalus - beveik tas pats, kas polinkis į išmatas.

Neprotinga girtis: "Aš - geras žmogus, nes myliu gemalus, nes mėgstu tuštintis". Lygiai taip pat neprotinga girtis: "Aš geras žmogus, nes myliu vaikus".

Didįjį imperatorių Aleksandrą Vilberdatą, pamačius vaiką, tuoj pat imdavo pykinti, tačiau tai nė trupučio netrukdė jam būti geru žmogumi.

Aš pažinojau vieną damą, kuri sakydavo, kad sutiktų nakvoti arklidėje, kiaulės migyje, lapių fermoje, bet kur - tiktai ne ten, kur kvepia vaikais. Ir iš tikrųjų, tai visų šlykščiausias kvapas, aš net pasakyčiau - labiausiai įžeidžiantis.

Išvydęs šalia savęs vaiką, suaugęs žmogus įsižeidžia. Didžiojo imperatoriaus Aleksandro Vilberdato laikais parodyti suaugusiam vaiką reikšdavo didžiausią įžeidimą. Tai netgi blogiau, nei spjauti žmogui į veidą ir spjaudalu pataikyti, tarkim, į šnervę. "Įžeidimas vaiku" baigdavosi kruvina dvikova.

1936-1938 m.

***

Aš nemyliu vaikų, senių ir padorių pagyvenusių žmonių.

Jeigu kokiam nors žmogui pasakysi, kad jis "š", tai visi supras, ką tai reiškia. O aš šito iš principo nenoriu suprasti.

Naikinti vaikus - žiauru. Tačiau ką nors su jais juk reikia daryti!

Aš gerbiu tik jaunas, sveikas ir dailias moteris. Į kitus žmonijos atstovus aš žvelgiu kreivai.

Gerai būtų padoriai mąstančias senes gaudyti kilpinėmis.

Man nepatinka kiekvienas padoriai atrodantis snukis.

Kas yra gėlės? Moterų tarpkojai kvepia daug geriau. Visa tai yra gamta, todėl nė vienas neišdrįs piktintis mano žodžiais.

(...)

1937-1938 m.

***

Mane vadina kapucinu. Tiems, kam reikia, vėliau už tai ausis nurausiu, o kol kas mane gąsdina Žano Žako Ruso garbė. Kodėl gi jis viską žinojo? Žinojo, ir kaip vaiką suvystyti, ir kaip merginą ištekinti. Aš irgi visa tai jau žinau, tik savo žiniomis dar nepasitikiu. Apie vaikus tikrai žinau, kad jų visai nereikia vystyti, juos reikia naikinti. Tam reikalui miesto centre iškasčiau duobę ir juos tenai sumesčiau. O kad duobė nedvoktų puvėsiais, kiekvieną savaitę juos apibarstyčiau negesintomis kalkėmis. Į tą pačią duobę įstumčiau ir visus vokiečių aviganius. O dabar apie tai, kaip ištekinti merginas. Šis darbas, manyčiau, paprastesnis. Įrengčiau didelę salę, kurion, sakykim, kartą per mėnesį rinktųsi visas jaunimas. Visi nuo 17 iki 35 metų privalo nusirengti nuogai ir vaikštinėti. Jei kam kas nors patinka, tai tokia porelė pasišalina į kampą ir tenai vienas kitą apžiūri atidžiau. Pamiršau pridurti, kad visiems ant kaklų privalo kaboti lentelės, kuriose nurodytas vardas, pavardė ir adresas. Tada patikusiems galima parašyti laišką ir užmegzti intymesnę pažintį. Jei į šiuos reikalus įsivelia seniai arba senės, siūlau juos užkapoti kirviais ir nuvilkti į duobę pas vaikus.

Aš ir toliau dalinčiausi su jumis savo patirtimi, bet, deja, turiu eiti į parduotuvę machorkos. Išeidamas į gatvę, visada pasiimu storą padžiūvusią lazdą.

Pasiimu ją tam, kad būtų kuo užtvoti pasipainiojusiems po kojomis vaikams. Turbūt dėl to mane praminė kapucinu. Na palaukit, niekšai, aš jums dar parodysiu!

1938 m. spalio 12 d.

***

Aš kėliau dulkes. Vaikai bėgo paskui mane ir plėšėsi drabužius. Seniai ir senės krito nuo stogų. Aš švilpiau, riaumojau, kalenau dantimis ir beldžiau geležine lazda. Apdriskę vaikai skuodė įkandin, nespėjo kartu su manimi, baisiai skubėdami laužė savo plonas kojytes. Aplinkui striksėjo seniai ir senės. Aš lėkiau į priekį! Murzini, rachitiški, panašūs į šungrybius vaikai painiojosi po kojomis. Bėgti buvo sunku. Nuolat už ko nors užkliūdavau, kartą vos neparpuoliau į besivoliojančių ant žemės minkštų senių košę. Pašokau, nutraukiau keliems šungrybiams galvas ir užmyniau ant pilvo liesai senei, kuri garsiai trakštelėjo ir tyliai tarė: "Kokia kančia". Neatsigręždamas nuskubėjau tolyn. Dabar po mano kojomis plytėjo lygi ir švari gatvė. Retkarčiais pasitaikantys žibintai švietė man kelią. Aš atbėgau į pirtį. Pirties langų žiburiai mirgėjo akyse, jaukus ir tvankus garas lindo į šnerves, ausis ir burną. Nenusirengęs įbėgau į priepirtį, paskui pro čiaupus ir praustuvus puoliau ant plautų. Mane apgaubė karštas baltas debesis. Pasigirdo silpnas, tačiau nenutylantis zvimbesys. Atrodo, aš guliu.

Štai tada iš visų jėgų atsikvėpiau, ir mano širdis sustojo.

1939 m. vasario 1 d.

Vertė DARIUS POCEVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


8016. Natka :-) 2004-04-30 10:20
Nuostabu!Man labai patiko. Zaviuosi Charmsu,todel man patinka skaityti viska,kas susije su sia keista ir idomia asmenybe.

8370. minde :-) 2004-05-13 11:40
gan įspudingas tekstas, bet galėtų buti truputėli švankesnis

9956. vika2004-08-24 14:48
iki siol man patiko Charmsas, bet dabar atrodo kaip iskrypelis, tos mintys apie vaikus - tikra nesamone! taip gali kalbeti ne zmogus , o sungrybis!

13529. gele :-( 2005-01-26 08:57
...aisku..logiska,kad Charmsas patinka nebent panasiai mastantiems,kaip jis.Kazkoks tikrai iskrypusio ciniko marazmas:/

13549. pikselis :-) 2005-01-26 12:53
durnes :) nors jo, zemaites rasymo stilius bei sarkazmo gilumas kur kas nuostabesnis.

60660. doloresa :-) 2010-06-25 01:26
viskas čia gerai, daugumos skaitytojų problema, kaip matau, ir čia komentuojančiųjų, yra ta, kad jie neskiria gyvenimo nuo literatūros.

62405. santa :-) 2010-08-17 22:19
Buvo 100% pedofilas, bandantis savo iškrypimą dangstyti dirbtine neapykanta. Daugiau kaip ir nieko ...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:43:55 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba