Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-10-26 nr. 3162

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• AUDRIUS DZIKARAS60
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• SPALVOTOS KOLONIJOS

ESĖ 
• Stasys Stacevičius.
ŽYMĖTOS KNYGOS (4)
4

KNYGOS 
• „VILNIUS UNIVERSITY“
• „KŪNO RAIŠKA ŠIUOLAIKINIAME SOCIALINIAME DISKURSE“
• „POKALBIAI TĖVO STANISLOVO CELĖJE“
• „LITHUANIAN AMBER“
• (PA)SKAITINIAI17
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Jadvyga Bajarūnienė.
TRYS DIENOS GDANSKE SU GÜNTERIU GRASSU
5

DAILĖ 
• Saulius Kruopis.
NIDOS TAPYBOS PLENERAS NUTIESĖ TILTĄ IKI „BRÜCKE“ MUZIEJAUS BERLYNE
3
• Lijana Šatavičiūtė.
KONTUŠO JUOSTOS – LIETUVOS DIDYBĖS LIUDININKĖS
1

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
VITALIJAUS MAZŪRO ATGIMIMAS
1
• Ridas Viskauskas.
SPEKTAKLIO SĖKMĖ – KŪRĖJŲ ASMENYBĖS

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
TARP GRAŽIŲ GESTŲ IR MEILĖS
2
• Laima Slepkovaitė.
„VILNIUS JAZZ 2007“ INTRODUKCIJA IR FINALAS
44
• Andrius Kairys.
LOVOJE SU DAKTARE KVIN
21

POEZIJA 
• Agnė Klimavičiūtė.
NUORAŠAI IŠ bio-GRAFIJŲ
68

PROZA 
• Nijolė Kliukaitė.
SAULĖ AFELYJE
3

VERTIMAI 
• Jorge Luis Borges.
PARABOLĖS. PROZINĖS MINIATIŪROS
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Andrius Jevsejevas.
...(NE)PALIKDAMAS PĖDŲ...

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• DIAGNOZĖ: POETAS?1

KULTŪRA 
• DAINŲ ŠVENTĖS AIDAI IŠ KALNŲ PARKO4

KRONIKA 
• SALOS
• JONAS KAVALIAUSKAS 1920 12 10–2007 10 19
• PREMJERŲ SAVAITGALIS KAUNO LĖLIŲ TEATRE
• LIETUVIŲ KALBAI ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IŠSAUGOTI – MOKSLEIVIŲ KONKURSAS
• ŠIS TAS APIE „MEDĖJĄ“

DE PROFUNDIS 
• PATARIMŲ IR PAKLYDIMŲ RETRO1

PARK@S 
• ROLANDAS ANDRIJAUSKAS: PASAULIS NETURI RIBŲ4
• Gintautas Mažeikis.
PILIETINIŲ ALTERNATYVŲ FRONTAS
• Arūnas Uogintas.
MINTYS PO KELIONĖS Į VENECIJĄ
• Vigmantas Butkus.
KURTUVĖNAI: LITERATŪROS IR ASMENINĖ ISTORIJA
3
• Julija Karavajeva.
ŽVILGSNIS Į LIETUVOS SINAGOGAS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
X.26 18.30 val. – P.Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“, 2 v. baletas. Dirig.R.Šervenikas. Bilieto kaina 15-120 Lt
X.27 18.30 val. – 80 metų teatre. L.Bartusevičiūtės kūrybinio darbo 30-mečio ir V. Noreikos kūrybinio darbo 50-mečio jubiliejinis koncertas. Koncerte dalyvaus L.Bartusevičiūtė, V.Noreika, ansamblis „Povilas Jaraminas ir jo draugai“, M.Hamanaka ir A.Paulauskas, O.Konošenko ir N.Juška, T.Grimer ir I.Zaripovas, R.Pipinytė, vaikų šokių ansamblis „Želmenėliai“ (vad. A.A.Masėnienė)
X.28 12 val. – I.Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“, 3 v. baletas vaikams. Dirig. A.Šulčys. Bilieto kaina 6-30 Lt
X.31 18.30 val. – J.S.Bacho „PASIJA PAGAL JONĄ“, 2 d. inscenizacija vokiečių k. Dirig. R.Beckas (Vokietija). Bilieto kaina 15-120 Lt
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
X.27 18 val. – R.Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
X.31 18 val. – F.Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. J.Vaitkus
Mažoji salė
X.27 15 val. – L.Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež.R.Kudzmanaitė
X.28 16 val. – F.Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež.V.Masalskis
X.30 18 val. – V.V.Landsbergio „BUNKERIS“. Rež.V.V. Landsbergis
VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
X.26 18.30 val. – B.Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež.J.Vaitkus
X.28 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež.G.Latvėnaitė
18.30 val. – M.Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež.R.Tuminas, A.Dapšys
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
X.26 18 val. – H.Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.A.Jankevičius. Bilieto kaina 20 Lt
X.27 18 val. – M.McDonagh’o „PAGALVINIS“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 16-26 Lt
X.30 18 val. – W.Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 20-30 Lt
Mažoji salė
X.27, 28 12 val. – V.V.Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 10 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
X.26 18 val. – E.E.Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež.G. di Capua (Sankt Peterburgas)
X.27 18 val. – R.Cooney’o „NR. 13“. Rež.E.Murašovas
X.28 12 val. – S.Prokofjevos, G.Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež.J.Popovas
18 val. – J.J.Bricaire’o, M.Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež.A.Girba (Maskva)
MENO FORTAS
FESTIVALIS NAUJOSIOS DRAMOS AKCIJA’07
X.27, 28 – „HAMLET WS“. Rež.A.Shillingas (teatras „Kretakor“)
X.28 12 val. – dokumentinis filmas apie „Krétakör“ projekto „Astronomo sapno“ kūrimą. Režisieriaus bei jame dalyvavusių lietuvių aktorių komentarai
TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5
Didžioji salė
X.26 18 val. – „MŪŠIS PRIE STALINGRADO“ (R.Gabriadzės teatras-studija, Gruzija)
X.27 12 val. – S.Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež.A.Mikutis
X.28 12 val. – A.Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“. Rež.R.Driežis
Mažoji salė
X.27 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež.R.Driežis
X.28 14 val. – „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež.A.Pociūnas
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
X.27 19 val. – M.McDonagh’o „LUOŠYS IŠ AINIŠMANO SALOS“. Rež.V.Bagdonas. Bilieto kaina 25-40 Lt
X.28 12 val. – „VAIKYSTĖS ETIUDAI“. Rež.A.Gluskinas. Bilieto kaina 10-15 Lt
Mažoji scena
X.26 19 val. – D.Čepauskaitės „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“. Rež.G.Beinoriūtė. Bilieto kaina 25-35 Lt
TEATRO LABORATORIJA „ATVIRAS RATAS“
Mokytojų namai (Vilniaus g. 39)
X.28 17 val. – „SENELĖS PASAKA“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 10 Lt
X.31 20 val. – „Atviras ratas“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 15-20 Lt
RAGANIUKĖS TEATRAS
S.Stanevičiaus g. 24
X.27 12 val. – „PINOKIS“
15 val. – „VAIDUOKLIUKAS BAISUOLIUKAS“
X.28 12 val. – „KARLSONAS IR MAŽYLIS“

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
X.26 18 val. – K.Millöckerio „STUDENTAS ELGETA“, 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 8-100 Lt
X.27 18 val. – I.Kalmano „SILVA“, 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 8-100 Lt
X.28 12 val. – Z.Bružaitės „VORO VESTUVĖS“, 2 v. opera-baletas vaikams. Dirig. J.Visockis. Bilieto kaina 3-50 Lt
18 val. – G.Verdi „TRAVIATA“, 2 d. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 8-100 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena (Laisvės al. 71)
X.27 18 val. – M.Gorkio „GYVENIMAS“. Rež. V.Tertelis. Bilieto kaina 20-25 Lt
X.28 18 val. – D.Loher „NEKALTI“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 20-25 Lt
Palėpės salė
X.27, 28 12 val. – premjera: S.Osten, P.Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež.A.Gluskinas. Bilieto kaina 25-30 Lt
KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ gastrolės
X.26 18 val. – „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 15-20 Lt
21 val. – monospektaklis „PRA“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 15-20 Lt
*
X.28 18 val. – D.Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež.A.Dilytė
X.30 15 val. skiriama pagyvenusių žmonių mėnesiui – D.Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež.A.Dilytė. Bilieto kaina 5 Lt
VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji scena
X.28 12 val. – premjera: „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež.E.Piotrowska (Lenkija). Bilieto kaina 8 Lt
Mažoji salė
X.27 12 val. – premjera: E.Piotrowskos „KRIŠTOLINĖ PASAKA“ (Maskvos lėlių teatras „TriLika“). Rež. E.Piotrowska. Bilieto kaina 7 Lt
Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejus
X.27 11 val. – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež.A.Žiurauskas. Bilieto kaina 5 Lt

Klaipėda


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Vaikų kultūros metams
X.26. 27 12, 18 val. – premjera: A Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“, 2-jų veiksmų opera vaikams
X.28 15 val. – premjera: A Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“, 2-jų veiksmų opera vaikams
ŽVEJŲ RŪMAI
Teatro salė
X.27 12 val. – „ANGELŲ PASAKOS“. Rež.G.Radvilavičiūtė
X.28 12 val. – „RONJA – PLĖŠIKO DUKTĖ“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 5 Lt (Jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
X.26 18 val. – K.Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež.A.Pociūnas
X.27 18 val. – C.Gozzi‘o „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež.A.Giniotis
X.28 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež.N.Mirončikaitė
X.28 18 val. – H.Ibseno „NORA“. Rež.S.Račkys
Andželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
X.30 19val. – premjera: M.Ravelio „BOLERO“, „FANTAZIJA PENKIOMS STICHIJOMS“. Choreogr.A. Cholina
LĖLIŲ TEATRAS ,,AVILYS“
Filharmonijos salėje (Aušros al. 15)
X.28 16 val. – „PAGRANDUKAS“. Rež.A.Pakulevičius

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Didžioji salė
X.26 18 val. – R.Šavelio „TAMARIKSO ŽYDĖJIMAS“. Rež.R.Rimeikis
X.27 18 val. – N.Dumbadzės „SVEIKI, ŽMONĖS!“. Rež.V.Čigogidzė
X.28 18 val. – „MAMATĖ“. Rež.V.Kupšys
Mažoji salė
X.28 12 val. – V.Petkevičiaus „SIEKSNIS SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež.V.Jevsejevas
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:42:55 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba