Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-03 nr. 2982

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rimvydas Stankevičius.
RAMYBĖ
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• HEROJAI IR "PIARAS", ARBA LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!4
• Stasys Goštautas.
PEN KONGRESAS MEKSIKE
• VYTAUTO MARTINKAUS KALBA VYRIAUSYBĖS MENO PREMIJŲ ĮTEIKIMO PROGA5
• LRS

ESĖ 
• Patricija Šmit.
PO ŽVAIGŽDYNAIS

POEZIJA 
• DALIA TAMOŠAUSKAITĖ3

PROZA 
• Nijolė Raižytė.
KEISTAS INKLIUZAS
5

VERTIMAI 
• KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI7

LITERATŪRA 
• Bitė Vilimaitė.
LAIŠKAS LIUDVIKUI
7
• Poetą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą ANTANĄ A.JONYNĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
STOVĖK ANT ŽOLĖS
15
• Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą PETRĄ DIRGĖLĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
ISTORIJOS FAKTAS AR FIKCIJA?
2
• Į"Literatūros ir meno" klausimus kritikams atsako literatūrologė JŪRATĖ SPRINDYTĖ.
KOKIA ŠIANDIEN KRITIKA?
• LIŪDNA ŽINIA IŠ PARYŽIAUS

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
SUGRĮŽIMAS
1
• VIENOS VASAROS EMIGRANTAI
• SPEC(TAC)ULUM MUNDI4
• PRANCŪZŲ EGZISTENCIALIZMO PROZA4
 NAUJOS KNYGOS1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
TAPYTOJO PRANO DOMŠAIČIO GEOGRAFIJA

TEATRAS 
• Su režisieriumi, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu JONU VAITKUMI kalbasi INDRĖ DAUNYTĖ.
JONAS VAITKUS: TURĖČIAU BŪTI ŽEMDIRBYS
13

DAILĖ 
• Pillė Veljataga.
APIE DAILĘ ESTIJOJE
• Ignas Kazakevičius.
MINIATIŪRŲ TRADICIJA, ARBA ŽOLĖS ŠLAVIMAS ŠIAULIUOSE
2
• ALGIMANTAS KURAS: BANDAU ĮAMŽINTI LAIKINUMĄ7
• Andrė Jarutytė.
ANTANAS SUTKUS VAKAR IR ŠIANDIEN
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
GRIUVĖSIAI
8

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Su Vilniaus dailės akademijos scenografijos specialybės magistrantėmis Kotryna Daujotaite ir Marija Rubavičiūte kalbasi Vika Ryžovaitė.
LIGOS DIAGNOZĖ – TEATRAS
20

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS KONKURSAS "STRUGOS TILTAI"
• KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
• RETRO APIE KNYGAS4

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

TAUTOSAKA

Žemaičių pasakos / [pasakas parinko ir paruošė spaudai Valdas Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė ; straipsnį "Pasaka yra atviresnė už realybę" parašė Robertas Keturakis]. – Vilnius : Algarvė, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 205, [2] p. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986–856–89–2 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Lietuvos šalelėj : scenarijai folkloriniams ansambliams / Marytė Danutė Bujavičienė. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 150, [2] p. : nat. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986–942–59–4

Erdvės puošybos dekoratyviniai akcentai : kad būtų jaukiau / Danutė Misiūnienė, Asta Širiakovienė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 45, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–579–13–7

Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva! : apie paminklo vieningai Lietuvai kūrimą / [sudarytojas ir redaktorius Antanas Stanevičius]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2003 (Klaipėda : S. Jokužio sp.). – 111, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. angl., vok. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–542–03–9 (įr.)

Mėgėjų teatras Lietuvos kultūroje / Gediminas Šimkus. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l–kla). – 308 p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 9955–585–21–8

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aštuoni lapai : romanas ; Devintas lapas : romanas / Birutė Pūkelevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 642, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986–39–306–X (įr.)

Jausti su Bažnyčia : meditacijos liturginių metų sekmadieniams, šventėms ir iškilmėms. C / Lacrima. – Vilnius : Lumen, 2003 (Kaunas : Aušra). – 269, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986–410–60–6 (įr.)

Kaštonų lietus : poezijos almanachas / [dailininkė Lena Ausiejūtė]. – Vilnius : Vilniaus menininkų "Plekšnės" klubas, 2003 (Vilnius : Operatyvi spauda). – 175, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9986–9176–7–0

Mažasis stebuklas : [romanas] / Jude Deveraux ; [vertė Janina Masaitienė]. – Kaunas : UAB "Jotema", 2003 (Kaunas : Spindulys). – 207, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–527–65–X (įr.)

Moteris su lauko gėlėmis : knyga apie Nijolę Miliauskaitę : atsiminimai, pokalbiai, laiškai / [sudarytoja ir redaktorė Gražina Ramoškaitė–Gedienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 274, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986–39–305–1

Raštai ir paraštės : apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Sapnų sala). – 278, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986–39–302–7

Rifas : [romanas] / Nora Roberts ; [vertė Diana Jokubonienė]. – Kaunas : UAB "Jotema", 2003 (Kaunas : Spindulys). – 319, [1] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955–527–62–5 (įr.)

Sielos virpesiai : [eilėraščiai] / Marytė Puodžienė. – [Panevėžys : UAB "Nevėžio spaustuvė"], 2003 (Panevėžys : Nevėžio sp.). – 66, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955–450–45–2

Vandens ženklai = Segli dell’acqua / [cituojama Josifo Brodskio esė "Fondamenta degli Incurabili" ; fotografas Arūnas Baltėnas ; vertėjai Gilberto Forti, Violeta Tauragienė]. – Vilnius : R. Paknio leidykla, 2003 ([Vilnius] : Sapnų sala). – [104] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., it. – Virš. antr. nenurodyta. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986–830–79–6 (įr.)

Veidu į Tėvynę : poezijos antologija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 291, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–417–92–7

Vilhelmo Štorico paslaptis : romanas ; Amžinasis Adomas : apsakymas / Žiulis Vernas ; [vertė Vytautas Venclovas ; leidinyje panaudotos Žoržo Ru (George Roux) ir Leono Beneto (Leon Benett) iliustracijos]. – Kaunas : ANBO, 2003. – 222, [2] p. : iliustr., portr. – Virš. tik 1-ojo kūrinio antr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–507–15–4 (įr.)

Žebenkšties žaidimai : [detektyvinis romanas] / James Patterson ; [vertė Jonas Čeponis]. – Kaunas : UAB "Jotema", 2003 (Kaunas : Spindulys). – 334, [2] p. – Tiražas [2300] egz. – ISBN 9955–527–60–9 (įr.)

Audra : [drama] / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė Tomas Venclova. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 119, [1] p. – ("Baltų lankų" klasika ; 20). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955–584–12–2

Avies medžioklė : [romanas] / Haruki Murakami ; iš anglų kalbos vertė Marius Daškus, Dalia Saukaitytė. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 358, [1] p. – (Savaitgalio knyga : SK). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–22–X (įr.)

Gyvenimas prieš gyvenimą : aktorės esė / Doloresa Kazragytė. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 342, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–24–6

Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais : poezija, proza, publicistika, pedagogika, laiškai, atsiminimai, in memoriam / Konstantinas Bajerčius-Garibaldis ; sudarė Vincas Auryla. – Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). – 527, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986–00–375–X (įr.)

"Ikaro" medžioklė : mokslinis fantastinis romanas / Timothy Zahn ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 317, [2] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 286). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–10–071–0

Kapitonas Pramuštgalvis : [apysaka] / Louis–Henri Boussenard ; vertė Živilė Rukšėnaitė. – 3–ioji patais. laida. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, [2003] (Kaunas : Aušra). – 301, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–435–49–6 (įr.)

Laimės pranašystė : romanas / Kamila Henkins. Aš tavęs laukiau : romanas / Margaret Netli ; [abu romanus] vertė Ona Simonavičienė. – Vilnius : Rosma, 2003 (Vilnius : Spauda). – 322, [3] p. – (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648–1976). – Virš. ir nugar. tik serijos antr. – Tiražas [1600] egz. – ISBN 9986–00–373–3 (įr.)

Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų : iš kelionės dienoraščių / Tomas Venclova. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 236, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–10–6

Lobio paieškos : romanas / Tina Leiton. Patikėk savo akimis : romanas / Ester Modling ; [abu romanus] vertė Lina Kaminskienė. – Vilnius : Rosma, 2003 (Vilnius : Spauda). – 295, [1] p. – (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648–1976). – Virš. ir nugar. tik serijos antr. – Tiražas [1600] egz. – ISBN 9986–00–378–4 (įr.) : [9 Lt]

Lūkšto gintarai : eilėraščiai / Aloyzas Jonutis. – Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). – 79, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955–522–33–X. – ISBN 9955–522–28–33 (klaidingas)

Mūšis dėl teisybės : [humoreskos] / Stasys Navickas. – Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Kaunas : Aušra). – 75, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–522–31–3

Pakalnučių metai : novelės / Jurga Ivanauskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Standartų sp.). – 169, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986–16–329–3 (įr.)

Paskutinis Lisabonos kabalistas : romanas / Richard Zimler ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2004 (Kaunas : Aušra). – 381, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–435–35–6 (įr.)

Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai : kūrybos studija / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). – 249, [2] p. – Santr. vok. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986–16–325–0 (įr.)

Ramzis : romanas / Christian Jacq ; iš prancūzų kalbos vertė Irina Mikalkevičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2003– . – (Garsiausios XX a. pabaigos knygos)

[D. 1]: Šviesos sūnus. – 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). – 386, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986–16–327–7 (įr.)

Sala : mokslinis fantastinis romanas / Colin Wilson, Sheryl Rhain ; iš rusų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 222, [1] p. – (Vorų pasaulis ; t. 4). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–97–090–3

Saulės delnuos : eilėraščiai, miniatiūros / Janina Matevičienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). – 95, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986–899–98–2. – ISBN 9955–522–98–2 (klaidingas)

Ričardo Šileikos vardo provincija nr. 345 : [eseistinės miniatiūros / Ričardo Šileikos fotografijos]. – Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Kaunas : Aušra). – 172, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–522–30–5

Vienos vasaros emigrantai : romanas / Valdas Papievis. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 384 p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–21–1

Žingsneliai : miniatiūros / Margarita Lužytė. – Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). – 79, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955–522–28–3

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Du gaideliai : penki tautosakos kūrinėliai / [sudarė Jerutė Vaičekauskienė ; dailininkė Sigita Adomavičienė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – [18] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986–942–58–6

Ką geba vaikučiai pabiručiai / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė A. ir L. Stefaniakai]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2003] (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [7000] egz. – ISBN 9955–07–084–6

Kiškis neša dovanų : eilėraščiai ir pasakos vaikams / Stasys Džiugas ; [iliustracijos Vl. Stančikaitės]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 57, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986–39–301–9 (įr.)

Kliudžiau : [apsakymas vaikams] / Jonas Biliūnas ; [dailininkė Sigita Adomavičienė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – [15] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986–942–56–X

Mažyliai žvėreliai ir jų tėveliai / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė Andrius Klapyta]. – Vilnius : Trys nykštukai, 2003 (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–07–085–4

Melų dainelė ir skaičiai iki 10 / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė E. Smetanka–Combik]. – Vilnius : Trys nykštukai, 2003 (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [7000] egz. – ISBN 9955–07–081–1

Raudonkepurė : [pasaka] / Broliai Grimai ; dailininkas Tove Nųrgaard. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2003] (Vilnius : Spauda). – [41] p., įsk. virš. : iliustr. – ISBN 9986–22–060–2

Žirgelio namai : [eiliuota pasakėlė] / Anzelmas Matutis ; [iliustravo Dalia Naudžiūnaitė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – [18] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986–942–29–2. – ISBN 9986–942–56–X (klaidingas)

Gamtos gardumėliai / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė Andrius Klapyta]. – Vilnius : Trys nykštukai, 2003 (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [7000] egz. – ISBN 9955–07–082–X

Kuri kieno mamytė? / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė Andrius Klapyta]. – Vilnius : Trys nykštukai, 2003 (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [7000] egz. – ISBN 9955–07–083–8

Legenda apie Kalėdų rožę : [pasaka] / Selma Lagerlöf ; vertė Vanda Kornikienė ; dailininkė Galina Lavrenko. – Vilnius : Mažoji Evelina, [2003] (Kaliningradas : Jantarnyj skaz). – 45, [3] p. : iliustr. – (Vaikų pasaulis). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955–9310–4–3 (įr.)

Meškiukas Džonis : apsakymai / Ernest Thomson Seton ; vertė Vanda Kornikienė ; dailininkas Sergej Artiušenko. – Vilnius : Mažoji Evelina, [2003] (Kaliningradas : Jantarnyj skaz). – 54, [2] p. : iliustr. – (Vaikų pasaulis). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955–9310–5–1 (įr.)

Prieštarų kraitelė / [tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė E. Smetanka–Combik]. – Vilnius : Trys nykštukai, 2003 (Spausd. Slovakijoje). – 1 lankstinys (18 p.) : iliustr. – (Mano pirmoji knygelė). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–07–086–2

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:41:30 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba